MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 214/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 214         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 martie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

224. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 57 km 164+545 la Grădinari”, judeţul Caraş-Severin

 

227. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km49+257 peste Vale la Reşiţa”, judeţul Caraş-Severin

 

228. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 57 km 133+548 peste Valea Mare la Nicolinţ”, judeţul Caraş-Severin

 

229. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare DN 11B km 13+000- km 15+000”, judeţul Covasna

 

235. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

286. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice si a campaniilor electorale - Partidul „Totul pentru Ţar㔠(Pentru Patrie)

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice si a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Socialistă

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 57 km 164+545 la Grădinari”, judeţul Caraş-Severin

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 57 km 164+545 la Grădinari”, judeţul Caraş-Severin, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 224.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 57 km 164+545 la Grădinari”, judeţul Caraş-Severin

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

Amplasament: judeţul Caraş-Severin

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

2.104*)

mii lei

(1 euro = 4,2580 lei / 7 februarie 2011)

 

 

din care C+M (cu TVA)

1.659

mii lei

Capacităţi:

 

 

- lungime pod

21,50

m

- lăţime din care:

12,80

m

- carosabil:

10,50

m

- trotuare:

2x 1,15

m

Clasa de încărcare:

E

 

Durata de realizare a investiţiei:

10 luni

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic, conform Normativului P 100-1/2006.

Finanţarea Investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km 49+257 peste Vale la Reşiţa”, judeţul Caraş-Severin

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km 49+257 peste Vale la Reşiţa”, judeţul Caraş-Severin, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului

Cristian Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 227.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 58 km 49+257 peste Vale la Reşiţa”, judeţul Caraş-Severin

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

Amplasament: judeţul Caraş-Severin

 

Valoarea totală a investiţiei:

 

 

Valoarea investiţiei (cu TVA):

mii lei

626*)

(1 euro = 4,2549 lei/31 ianuarie (2011),

 

 

din care: C+M (cu TVA):

mii lei

496

Capacităţi:

 

 

- lungimea totală a din care: podului:

160,00

m

- lungime pod:

14,00

m

- lungime rampe:

146,00

m

- lăţime platformă:

 

 

- pod:

10,00

m

- rampe:

8,00-10,60

m

- lăţime carosabil:

 

 

 pod:

9,00

m

- rampe:

6,00-9,00

m

Clasa de încărcare:

E

 

Durata de realizare a lucrărilor:

6 luni

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic, conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei:

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realiză din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 57 km 133+548 peste Valea Mare la Nicolinţ”, judeţul Caras - Severin

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 57 km 133+548 peste Valea Mare la Nicolinţ”, judeţul Caraş-Severin, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de ia Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 228.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 57 km 133+548 peste Valea Mare la Nicolinţ”, judeţul Caraş-Severin

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

Amplasament: judeţul Caraş-Severin

 

Valoarea totală a investiţiei:

 

 

Valoarea investiţiei (cu TVA):

mii lei

2.385*)

(1 euro = 4,2580 lei/7 februarie 2011),

 

 

din care: C+M (cu TVA):                           

mii lei

1.896

Capacităţi:

 

 

- lungime pod:

25,00

m

- lăţime pod:

9,96

m

din care: parte carosabilă:

7,00

m

- benzi ghidare + parapeţi:

2x1,48

m

Clasa de încărcare:

E

 

Durata de realizare a investiţiei:

10 luni

 

 

Factori de risc:

Obiectivul seva proteja antiseismic, conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei:

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare DN 11B km 13+000-km 15+000”, judeţul Covasna

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România - SA prin reorganizarea Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare DN 11B km 13+000- km 15+000”, judeţul Covasna, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 229.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare DN 11B km 13+000-km 15+000”, judeţul Covasna

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov

Amplasament: judeţul Covasna, la ieşirea din localitatea Sânzieni spre Cosmeni

Valoarea totala a investiţiei:

 

Valoarea investiţiei (cu TVA)

mii lei

11.007*)

(1 euro = 4,1039 lei/9 mai 2011).

 

 

din care: C + M (cu TVA):

mii lei

9.564

Capacităţi:

 

 

- lungime totală:

2,094

km

- lăţime platformă:

8,00

m

- lăţime carosabil:

6,00

m

- benzi de încadrare:

2 x 0,25

m

- podeţe noi:

4

buc.

Durata de realizări a investiţiei:

12 luni

 

 

Factori de risc:

Obiectivul seva proteja antiseismic, conform Normativului P100-1/2006.

Finanţarea investiţiei:

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Nicolae Ivăşchescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 235.

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A.

Sediul: Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 13863739

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

Nr. rd.

BVC 2012

 

INDICATORI

 

Propuneri

0

1

2

3

4

I

 

VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE

1

662 667,07

I.A.

 

 

VENITURI TOTALE

2

662 667,07

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

3

662 067,07

 

 

a)

din producţia vândută

4

225 726,07

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

6

349 000,00

 

 

 

c1

subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul

6a

349 000,00

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

87,341,00

 

 

 

 

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pt. elevi şi studenţi, a gratuităţilor pt. revoluţionari şi veterani de război)

9a

9000,00

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii)

9b

78 341,00

 

2

 

Venituri financiare, din care

10

600,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

600,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

I.B.

 

SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:

16

 

 

 

 

 

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite

17

 

 

 

 

 

- alocaţii de Ea buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe

18

 

 

 

 

 

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM

19

 

 

 

 

 

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe pt. repar REM cf contract ALSTOM

20

 

II.

 

TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care:

21

662.667,07

II.A

 

 

CHELTUIELI TOTALE

22

662667,07

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

23

647 289,22

 

 

a)

cheltuieli materiale

24

11 322,31


 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

25

53800,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

26

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

27

291.890,46

 

 

 

d1

ch. cu salariile

28

204.316,97

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala şi alte obligaţii legale, din care:

29

75.422,59

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

30

60.297,19

 

 

 

 

di. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

31

1.021,99

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

32

10.628,66

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

33

3.474,75

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

34

12.150,90

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

35

3.065,96

 

 

 

 

- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

36

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

37

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

38

9 084,94

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

39

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

40

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

41

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

42

91.762,00

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

43

198 431,46

 

 

 

 

- chelt. cu mentenanţa mat. rulant {contract ALSTOM)

43a

157.500,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

44

82,99

 

 

 

i1) contract de mandat

45

80,29

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

46

2,70

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

47

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care

48

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate. potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

49

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

50

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

51

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor

52

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

53

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

54

15.377,85

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

55

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

56

15.377,85

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

57

 

II.B.

 

UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE , din care:

58

 

 

- rambursări credite externe APEX

59

 


 

- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe APEX

60

 

 

- rambursări credite externe pt. repar REM cf contract ALSTOM

61

 

 

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM

62

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

63

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

64

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREAIMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

65

 

 

1

 

Rezerve legale

66

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

67

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

68

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital. plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

69

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

70

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd 66.67.68,69 şi 70.

71

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

72

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

73

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute ia pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

74

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

75

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

76

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

77

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

78

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

79

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

80

 

 

 

e)

alte cheltuieli

81

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

82

779 037,00

 

1

 

Surse proprii

83

13 421,00

 

2

 

Alocaţii de la buget

84

765.616.00

 

 

 

 

- Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat

85

77 488,00

 

 

 

 

- Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă

86

688 128,00

 

3

 

Credite bancare

87

 

 

 

a)

- interne

86

 

 

 

b)

- externe

89

 

 

4

 

Fonduri europene

90

 

 

5

 

Alte surse

91

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

92

779.037,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

93

779.037,00


 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

94

 

 

 

a)

interne

95

 

 

 

b)

externe

SG

 

X.

 

SURSE PENTRU ALOCAŢII, PLAŢI. RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLAŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:

97

314,00

 

 

 

 

- pentru rambursare credite externe

98

264,00

 

 

 

 

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe

99

50,00

XI.

 

UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLAŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care:

100

314,00

 

 

 

 

- pentru rambursare credite externe

101

264,00

 

 

 

 

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe

102

50,00

XII.

 

 

REZERVE din care:

103

 

 

1

 

Rezerve legale

104

 

 

2

 

Rezerve statutare

105

 

 

3

 

Alte rezerve

106

 

XIII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

107

 

 

1

 

Venituri totale

108

662667,07

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

109

662 667,07

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

110

4.628

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

111

4 508

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c). din care

112

215.433,91

 

 

a)

fond de salam aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

113

204289,33

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

114

27,64

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

115

11,116,94

 

6

d)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

116

3.776.42

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura

117

3982.44

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în presuri curente (lei/persoană)

118

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

119

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr. tren km convenţionali)/ mediu de personal

120

1 008,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x l000

121

1.000,00

 

13

 

Plăţi restante

122

40050,00

 

 

a)

preţuri curente

123

40.050,00

 

 

b)

preţuri comparabile

124

40050,00

 

14

 

Creanţe restante

125

19 000,00

 

 

a)

preţuri curente

126

19,000,00

 

 

b)

preţuri comparabile

127

19.000,00

 

Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. RL 2.723 din 28 martie 2012,

în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic precedent se face până la data de 30 aprilie a anului următor. Sunt evaluaţi managerii care au contractul de management în perioada de valabilitate şi au condus spitalul public respectiv pe o perioadă de cel puţin 6 luni în anul evaluat”

2. La articolul 4 alineatul (1) litera a), punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. În cazul indicatorilor C.1-C.5 a obţinut la fiecare 5 puncte”.

3. La articolul 4 alineatul (1) litera b), punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. În cazul indicatorilor C.1-C.5 a obţinut la fiecare 4 puncte”.

4. La articolul 4 alineatul (1) litera c), punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. În cazul indicatorilor C.1-C.5 a obţinut la fiecare 3 puncte”.

5. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Evaluarea anuală a activităţii managerului de spital public şi/sau reevaluarea în condiţiile art. 4 se fac de comisii de evaluare formate din preşedinte, 4 membri şi un secretariat format din 1-2 persoane, numite prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin act administrativ emis de conducătorul ministerelor sau instituţiilor cu reţea sanitară proprie.^

(2) în vederea realizării evaluării anuale a activităţii managerului de spital public, managerul înaintează comisiei de evaluare dosarul, care cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) copia contractului de management şi a actelor adiţionale la acesta;

b) documentele care susţin punctajul acordat la fiecare indicator de performanţă, după cum urmează;

(i) statul de funcţii pe anul evaluat, aprobat conform legii;

(ii) situaţia financiară încheiată la data de 31 decembrie a anului evaluat;

(iii) formularele tip dare de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap. 14), centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu şi superior sanitar pe tipuri de unităţi», centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu şi superior sanitar pe tipuri de unităţi», completate în conformitate cu statul de funcţii aprobat al unităţii, centralizatorul activităţii spitalului - cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.2, cap. 1 «Principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii, pe anul evaluat, pentru fiecare spital», câte un document semnat şi ştampilat, completat numai cu pct. 10 «Infecţii interioare din spital»);

c) copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate;

d) raportul de autoevaluare al managerului spitalului public (în cuprinsul acestuia se au în vedere acţiunile organizate şi desfăşurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor şi criteriilor de performanţă, proceduri interne de evaluare şi control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activităţii unităţii şi creşterea calităţii actului medical, gestionarea eventualelor situaţii de criză apărute ia nivelul spitalului public etc.); managerul spitalului public răspunde pentru realitatea şi corectitudinea datelor puse la dispoziţia comisiei de evaluare, conform legii;

e) alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de performanţă prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Comisiile de evaluare menţionate la alin. (1) au următoarele atribuţii:

a) să înregistreze dosarul de evaluare depus de către managerul spitalului public numai dacă acesta conţine toate documentele prevăzute la alin. (2);

b) să verifice concordanţa dintre indicatorii asumaţi prin contract/act adiţional şi cei înscrişi în fişa de evaluare, precum şi dintre valorile indicatorilor realizaţi menţionaţi în fişa de evaluare şi cei transmişi de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar şi Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică;

c) să valideze, sub semnătură, în funcţie de calificativul obţinut în urma evaluării, propunerea de menţinere/încetare a contractului de management al managerului spitalului public evaluat;

d) să transmită comisiei de contestaţii numai dosarele managerilor care au depus contestaţii;

e) să respingă motivat dosarele incomplete şi să comunice managerului spitalului public documentele lipsă care au determinat această situaţie;

f) să întocmească şi să valideze, sub semnătura preşedintelui comisiei de evaluare şi a managerului spitalului public respectiv, un opis cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager;

g) să întocmească pe baza rezultatelor obţinute de fiecare manager de spital fişa de evaluare prevăzută in anexa nr. 3 şi să comunice managerului rezultatul evaluării.

(4) Comisia de contestaţii se constituie prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin act administrativ al ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi este formată din preşedinte, 4 membri şi un secretariat format din 1-2 persoane.

(5) Comisia de contestaţii are rolul de a primi, de a soluţiona şi de a răspunde la contestaţiile apărute în cadrul evaluării activităţii managerilor din spitalele publice.

(6) Managerul spitalului public, nemulţumit de rezultatul evaluării, are dreptul de a depune contestaţie la comisia de contestaţii, în termen de o zi lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a conţinutului fişei de evaluare şi a calificativului acordat de comisia de evaluare.

(7) Comisia de contestaţii analizează şi rezolvă contestaţia în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării în evidenţă a acesteia.”

6. Articolul 42 se abrogă.

7. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte Integrantă din prezentul ordin.

8. În tot cuprinsul ordinului, sintagmele de mai jos se înlocuiesc după cum urmează:

a) „Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar se înlocuieşte cu „Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar”;

b) „Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional si Informatic în Domeniul Sănătăţii” se înlocuieşte cu „Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică”;

c) „Ministerul Sănătăţii Publice” se înlocuieşte cu „Ministerul Sănătăţii”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

 

Bucureşti, 28 martie 2012.

Nr. 286.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 112/2007)

 

A. Indicatori de management al resurselor umane

1. Proporţia medicilor din totalul personalului

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

5 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

41-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

 

2. Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

5 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

41-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

 

3. Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

5 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

41-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

 

4. Numărul mediu de consultaţii/medic in ambulatoriu

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

5 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

41-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

 

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

1. Durata medie de spitalizare pe spital şi pe fiecare secţie

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

0 puncte

81-100%

5 puncte

71-80%

4 puncte

65-70%

3 puncte

55-64%

2 puncte

50-54%

1 punct

sub 50%

0 puncte

 

2. Rata de utilizare a paturilor pe spital şi pe fiecare secţie

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

0 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

51-60%

1 punct

sub 50%

0 puncte

 

3. Indicele de complexitate al cazurilor pe spital şi pe fiecare secţie

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 110%

5 puncte

101-110%

4 puncte

100%

3 puncte

91-99%

2 puncte

80-90%

1 punct

sub 80%

0 puncte

 

4. Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii , asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

5 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

40-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

 

C. Indicatori economico-financiari

1. Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii . asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

0 puncte

fără acoperire în servicii

 

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

40-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

 

2. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

(Sintagma venituri proprii înseamnă în cazul acestui indicator toate veniturile proprii ale spitalului public, mai  puţin sumele  încasate în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate.)

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii , asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

5 puncte

91-100%

4 puncte

81-90%

3 puncte

61-80%

2 puncte

50-60%

1 punct

sub 50%

0 puncte

 

3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

0 puncte

71-100%

5 puncte

61-70%

4 puncte

51-60%

3 puncte

41-50%

2 puncte

30-40%

1 punct

sub 30%

0 puncte

 

4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 110%

0 puncte

81-110%

5 puncte

71-80%

4 puncte

61-70%

3 puncte

51-60%

2 puncte

40-50%

1 punct

sub 40%

0 puncte

 

5. Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secţie

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

0 puncte

81-100%

5 puncte

75-80%

4 puncte

70-74%

3 puncte

65-69%

2 puncte

60-64%

1 punct

sub 60%

0 puncte

 

D. Indicatori de calitate

1. Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total spital şi pe fiecare secţie (datorită complicaţiilor survenite în timpul spitalizării)

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

0 puncte

91-100%

1 punct

81-90%

2 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

4 puncte

40-60%

5 puncte

sub 40%

6 puncte

 

2. Rata infecţiilor nozocomiale pe total spital şi pe fiecare secţie

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 130%

0 puncte

121-130%

1 punct

111-120%

2 puncte

91-110%

3 puncte

70-90%

4 puncte

sub 70%

5 puncte

 

3. Indicele de concordantă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare


 

Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

5 puncte

91_100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

40-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

 

4. Numărul de reclamaţii/plângeri rezolvate ale pacienţilor analizate şi rezolvate

 

Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contract

Punctajul acordat

peste 130%

0 puncte

121-130%

1 punct

111-120%

2 puncte

91-110%

3 puncte

60-90%

4 puncte

sub 60%

5 puncte

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 112/2007)

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

COMISIA DE EVALUARE

 

FIŞA DE EVALUARE

a activităţii desfăşurate de ...............................................,

(numele şi prenumele)

 

Managerul ....................................................................

(denumirea spitalului public)

 

în anul ...............................

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Grad de realizare1)

B - Concluzii/Termene de reevaluare

 

Indicatori/Criterii de performanţă

Valoarea indicatorului

A

Punctajul acordat

 

 

B

asumată prin contract

realizată

A. Indicatori de management al resurselor umane

1.

Proporţia medicilor din totalul personalului

 

 

 

 

 

2.

Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

 

 

 

 

 

3.

Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

 

 

 

 

 

4.

Numărul mediu de consultaţii/medic în ambulatoriu

 

 

 

 

 

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

1.

Durata medie de spitalizare pe spital şi pe fiecare secţie2)

 

 

 

 

 

2.

Rata de utilizare a paturilor pe spital şi pe fiecare secţie2)

 

 

 

 

 

3.

Indicele de complexitate al cazurilor pe spital şi pe fiecare secţie2)

 

 

 

 

 

4.

Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale

 

 

 

 

 

C. Indicatori economico-financiari

1.

Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat

 

 

 

 

 

2.

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

 

 

 

 

 

3.

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului

 

 

 

 

 

4.

Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului

 

 

 

 

 

5.

Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secţie2)

 

 

 

 

 

D. Indicatori de calitate

1.

Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total spital şi pe fiecare secţie2)

 

 

 

 

 

2.

Rata infecţiilor nozocomiale pe total spital şi pe fiecare secţie2)

 

 

 

 

 

3.

Indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare

 

 

 

 

 

4.

Număr de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor

 

 

 

 

 

 

 

E. Criterii generale de management

Punctajul acordat de:

Evaluator 1

.........................

(nume, prenume)

Evaluator 2

.........................

(nume, prenume)

Evaluator 3

.........................

(nume, prenume)

Evaluator 4

.........................

(nume, prenume)

Evaluator …

.........................

(nume, prenume)

Punctajul fina3)

 

1.

Planificare

 

 

 

 

 

 

 

2.

Organizare

 

 

 

 

 

 

 

3.

Coordonare

 

 

 

 

 

 

 

4.

Control

 

 

 

 

 

 

 


1) În situaţia în care gradul de realizare are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50-0,99 devine 1, iar 0,01-0,49 devine 0.

2) Se trece valoarea indicatorului la nivel de spital.

3) În situaţia în care punctajul final are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50-0,99 devine 1, iar 0,01-0,49 devine 0.

 

 

Comisia de evaluare numită prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. ........din...................., în baza rezultatelor obţinute, apreciază că dl/dna..................................................................... (numele şi prenumele) managerul........................................................ (denumirea spitalului public)  a obţinut calificativul

 

 Foarte bine   Bine                          Satisfăcător                          Nesatisfăcător

 

Prezenta fişă de evaluare a fost întocmită într-un exemplar, care rămâne la comisia de evaluare.

 

 

Comisia de evaluare

Certificăm concordanţa datelor înscrise în contractul/actul adiţional la contractul de management cu documentele menţionate la art. 41 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi concorda valorilor indicatorilor prevăzute la art. 41 alin. 2 din acelaşi ordin.

 

 

Preşedinte:.....................................

Membri:..........................................

…………………………………….

…………………………………….

(numele, prenumele şi semnătura)

 

Am luat cunoştinţă

………………………………………….

(numele, prenumele şi semnătura managerului)

………………………………………….

(data)

 

 

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator

 

1. Cuantumul total al cotizaţiilor: 916.180 lei

2. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2011 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Valoarea totală a cotizaţiei

1.

Avram Constantin

romana

15406100400384

14.910,00

2.

Bologa Cătălin Gheorghe

romana

1690718141053

10.000,00

3.

Diaconu Bogdan

română

1791009450035

8.200,00

4.

Drăcea Ciulei Virgil Cristin

română

1681024293113

7.300,00

5.

Florescu Ştefan

română

1710514463041

7.200,00

6.

Florea Damian

română

1650712400153

8.000,00

7.

Grapini Maria

română

2541107354739

15.400,00

8.

Pascu Comei iu

română

1410228400081

10.100,00

9.

Poenaru Jănică

română

1521210400581

12.140,00

10.

Rădulescu Daniela

română

2720322090059

7.200,00

 

TOTAL

 

 

100.450,00

 

3. Cuantumul total al donaţiilor primite de la persoane fizice şi juridice: 252.850 lei

3a. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2011 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

Sediul

Naţionalitatea

CUI

Valoarea

Felul donaţiei

Data efectuări donaţiei

1.

S.C. Grivco - S.A.

Bucureşti

română

1569870

22.000,00

bani

21.11.2011

2.

S.C. Grivco - S.A.

Bucureşti

română

1569870

22.000,00

bani

23.12.2011

3.

S.C. PC Management & Consulting - S.R.L.

Bucureşti

română

14966392

11.000,00

bani

11.01.2011

4.

S.C. Servicii Salubritate - S.A.

Bucureşti

română

12900081

15.000,00

bani

11.01.2011

5.

S.C. Iridex Group Construcţii

Voluntari

română

5222318

30.000,00

bani

11.01.2011

6.

S.C. Iridex Import Export - S.R.L.

Bucureşti

română

398284

28.000,00

bani

11.01.2011

7.

Gotic Drum - S.R.L.

Braşov

română

17618430

40.000,00

bani

11.01.2011

8.

Gotic - S.A.

Braşov

română

5685797

40.000,00

bani

11.01.2011

9.

S.C. Boemia - S.R.L.

Iaşi

română

15130670

8.500,00

bani

11.01.2011

10.

S.C. Delta Rom - S.A.

Galaţi

română

6233005

1.000,00

bani

19.01.2011

11.

S.C. Delta Rom - S.A.

Galaţi

română

6233005

1.000,00

bani

14.02.2011

12.

S.C. Delta Rom - SA

Galaţi

română

6233005

1.000,00

bani

21.03.2011

13.

S.C. Delta Rom -S.A.

Galaţi

romana

6233005

1.000,00

bani

14.04.2011

14.

S.C. Delta Rom -S.A.

Galaţi

română

6233005

1.000,00

bani

6.05.2011

15.

S.C. Delta Rom -S.A.

Galaţi

romana

6233005

1.000,00

bani

30.05.2011

16.

S.C. Delta Rom -S.A.

Galaţi

română

6233005

1.000,00

bani

29.06.2011

17.

S.C. Delta Rom - S.A.

Galaţi

română

6233005

1.000,00

bani

29.07.2011

18.

S.C. Delta Rom -S.A.

Galaţi

romana

6233005

1.000,00

bani

29.08.2011

 

TOTAL

 

 

 

225.500,00

 

 

 

4. Cuantumul total al dobânzilor: 29,59 lei

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul „Totul pentru Ţar㔠(Pentru Patrie)

 

1. Cuantumul total al sumelor provenite din cotizaţii în anul 2011:11.521 lei

2. Cuantumul total al sumelor provenite din donaţii în anul 2011: 18.394 lei

3. Nu au existat cotizaţii sau donaţii care să depăşească plafoanele de confidenţialitate prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Socialistă

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 20.534 lei

2. Lista persoanelor fizice care au plătit în anul 2011 cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime pe economie:

- Rotaru Constantin, cetăţenie română, CNP 1550723384228, a cotizat în anul 2011 suma totală de 8.660 lei.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.