MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 215/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 215         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 martie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

329. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

330. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer

 

331. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautica în grad de Cavaler

 

332. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

333. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

334. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

335. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanta în cadrul Uniunii Economice şi Monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

226. - Hotărâre privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medica ie a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale din judeţul Caraş-Severin

 

232. - Hotărâre pentru retragerea actului de recunoaştere a Fundaţiei „Humanitas Pro Deo” ca fiind de utilitate publică.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

79. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dan-Tudor Lazăr din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţului Arad

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Regiunea Extracarpatică si filialele sale

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru implicarea personală în dezvoltarea legăturilor de prietenie şi colaborare, pe multiple planuri, dintre România şi Statul Qatar,

 

Preşedintele României decretează:

 

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelenţei Sale domnului Salem Abdullah Sultan Al Jaber, ambasadorul Statului Qatar în România.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RAZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 28 martie 2012.

Nr. 329.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, cu prilejul aniversării a 100 de ani de existenţă, în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru rezultatele de excepţie, obţinute în decursul timpului, în formarea de ofiţeri activi,

 

Preşedintele României decretează:

 

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer, de pace, Drapelului de luptă al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RAZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 28 martie 2012.

Nr. 330.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, cu prilejul aniversării a 60 de ani de existenţă, în semn de recunoştinţă şi apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute în decursul timpului de instructorii şi piloţii de aviaţie în îndeplinirea misiunilor încredinţate,

 

Preşedintele României decretează:

 

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, de pace, Drapelului de luptă al Flotilei 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă*.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RÂZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 28 martie 2012.

Nr. 331.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 14/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

 

Articol unic. - Domnului colonel Răducan Ioan Liviu i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RAZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 28 martie 2012.

Nr. 332.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nicolae Năstase se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Tunisiană.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 28 martie 2012.

Nr. 333.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

 

Articol unic. - Domnul Matei-Viorel Ardeleanu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Danemarcei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 28 martie 2012.

Nr. 334.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanta în cadrul Uniunii Economice şi Monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 28 din 20 martie 2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanta în cadrul Uniunii Economice şi Monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 28 martie 2012.

Nr. 335.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale din judeţul Caraş-Severin

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se desfiinţează Spitalul Comunal „Dr. Iosif Olariu” Bozovici, unitate sanitară publică cu paturi, cu sediul în comuna Bozovici, str. Tudor Vladimirescu nr. 933, judeţul Caraş-Severin, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bozovici nr. 26/2011.

Art. 2. - Componentele bazei materiale ale Spitalului Comunal „Dr. Iosif Olariu” Bozovici achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern şi celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) teza a II-a şi a III-a din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în administrarea Spitalului Comunal „Dr. Iosif Olariu” Bozovici, se dau în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, unitate sanitară publică cu paturi din judeţul Caraş-Severin, care le va prelua prin protocol de predare-preluare, semnat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin, în numele statului, şi de spitalul respectiv, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la judeţul Caraş-Severin, nr. crt. 104 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

mihai-rAzvan ungureanu

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 226.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru retragerea actului de recunoaştere a Fundaţiei „Humanitas Pro Deo” ca fiind de utilitate publică

 

Având în vedere că Fundaţia „Humanitas Pro Deo”, recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 2.093/2004, nu a îndeplinit obligaţiile de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea, precum şi de a publica în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, prevăzute la art. 41 lit. d) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. - Se retrage actul de recunoaştere a Fundaţiei „Humanitas Pro Deo” ca fiind de utilitate publică.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 2.093/2004 privind recunoaşterea Fundaţiei „Humanitas Pro Deo” ca fiind de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.159 din 8 decembrie 2004, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Nicolae Ivăşchescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 232.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dan-Tudor Lazăr din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

Având în vedere Cererea de demisie a domnului Dan-Tudor Lazăr, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/2.063 din 28 martie 2012,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 30 martie 2012, domnul Dan-Tudor Lazăr se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 30 martie 2012.

Nr. 79.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţului Arad

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 1,035 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din donaţii: 0 lei

3. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2011 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară: nu este cazul

4. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2011 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară: nu este cazul

5. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 3,22 lei

 

a) dobânzi de plasament:

3,22 lei

b) venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului;

nu este cazul

c) venituri din diferenţe de curs valutar:

nu este cazul

d) alte venituri din activităţile fără scop patrimonial (amortizare reluată la venituri)

nu este cazul

e) venituri din activităţi economice (editare ziar):

nu este cazul

 

Total venituri (1 +2+5): 1.038,22 lei


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.