MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 748/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 748         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

511. - Decizie pentru eliberarea domnului chestor principal de poliţie Căbulea Ioan-Nicolae din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi internelor

 

512. - Decizie pentru numirea domnului Andreescu Anghel în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.180/1.414/1.807. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV” Haţeg - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

1.205/1.411/1.928. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV Curtea de Argeş - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

3.421/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind modul de acordare a unor drepturi salariale personalului din sistemul penitenciar, pentru activităţile de control financiar preventiv, audit şi de gestionare a fondurilor externe

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

21. - Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2012

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului chestor principal de poliţie Căbulea Ioan-Nicolae din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

Având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor, formulată prin Adresa nr. 15.165 din 6 noiembrie 2012,

în temeiul art. 15 lit. d)şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul chestor principal de poliţie Căbulea Ioan-Nicolae se eliberează din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 511.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Andreescu Anghel în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

Având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor, formulată prin Adresa nr. 151.66 din 6 noiembrie 2012,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andreescu Anghel se numeşte în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 512.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.180 din 26 iunie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.414 din 29 octombrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Şl PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 1.807 din 3 iulie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV” Haţeg - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV” Haţeg - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA- S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „HIDROSERV” Haţeg - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială „HIDROSERV” Haţeg - S.A.

Sediul/Adresa: Str. Progresului nr. 38 bis, Haţeg, judeţul Hunedoara

Cod unic de înregistrare: 14961980

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC2012

 

INDICATORI

 

 

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

34.167

42 392

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

34.155

42 388

 

 

a)

din producţia vândută

3

33.910

42 122

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

20

1

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

66

65

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

159

200

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

12

4

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

4

2

 

 

d)

alte venituri financiare

14

8

2

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

33570

41.674

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

33.570

41 664

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

5.919

7.315

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

29

50

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

20

1

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

14998

15 357

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

10.840

11 164

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3.158

3.177

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.329

2.340

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

84

85

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

701

681

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

44

71

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

1.000

1.016


 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care

29

217

223

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

28

28

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

350

360

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

405

405

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.410

1.250

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

10.931

17.393

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

263

298

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80.3

80.3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care

40

4

3.8

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

1

0.8

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

5

4.8

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării. privatizării, administrator special etc.

47b

0

173

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

IO

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

10

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

597

718

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

98

109

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

499

609

 

1

 

Rezerve legale

55

30

36


 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

469

573

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

0

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

422

487

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

47

86

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

71

617

1.250

 

1

 

Surse proprii

72

617

1 250

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

617

1.250

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

617

1 250


 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b]

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

30

36

XI.

1

 

Rezerve legale

85

30

36

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

34.167

42.392

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

33.570

41.674

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

194

194

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

194

194

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

11.218

11.552

 

 

a)

fond de salam aferent personalului angajai pe bază de contract individual de muncă

94

10.828

11.152

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

12

12

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

378

388

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

4.651

4.790

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.819

4.962

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

176

219

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore manopera/persoana)

101

1-132

1 192

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

983

983

 

11

 

Plaţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

10-1

565

543

 

 

b)

preţuri comparabile

105

584

543

 

12

 

Creanţe restante

I06

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

552

535

 

 

b)

preţuri comparabile

108

571

535

 

 

 


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.205 din 2 iulie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.411 din 29 octombrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Şl PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 1.928 din 6 iulie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV” Curtea de Argeş - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV” Curtea de Argeş - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „HIDROSERV” Curtea de Argeş - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială „HIDROSERV” - Curtea de Argeş - S.A.

Curtea de Argeş, Str. Barajului nr. 1

RO: 14932616

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

Nr. rd.

2011

BVC 2012

 

INDICATORI

 

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE(Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

71.477

51.216

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

71467

51.206

 

 

a)

din producţia vândută

3

68 187

50416

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

105

0

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

195

490

 

 

f)

- venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

9a

2.980

300

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

9

10

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

 

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

9

10

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

71.047

50 465

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

71.047

50425

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

13.336

9.645

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

270

280

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

19843

20 415

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

14.531

14.976

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

4503

4 535

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

3.025

3.288

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

72

78

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

753

937

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

653

232

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

23

809

904


 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările Ulterioare, din care:

29

268

299

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

559

570

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

28

28

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.522

1.550

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

35.676

18 035

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

400

500

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care.

40

9

8.8

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

5

4.9

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

2

1.9

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

1

1

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării,privatizam, administrator special etc.

47b

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

40

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

10

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

0

30

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

429

751

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

238

114

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

191

637


 

1

 

Rezerve legale

55

21

38

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

170

599

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

153

300

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

17

299

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1 518

1.550

 

1

 

Surse proprii

72

1 518

1.550

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.518

1 550


 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

 

 

 

 

 

 

 

80

1.518

1.550

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

21

38

XI.

1

 

Rezerve legale

85

21

38

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

71.477

51 216

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

71.047

50.465

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

280

280

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

278

280

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

14.531

14.976

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

14.497

14 940

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

34

10

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

0

26

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

4.346

4.446

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/121000

98

4356

4.457

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoana)(Rd.89/92)

99

257

183

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice (Nr. ore om manoperă/Nr. mediu de personal)

101

1.398

1.482

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1)x1000

102

994

985

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

Preţuri curente

104

19.651

5.412

 

 

b)

preturi comparabile

105

20 319

5.412

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

14 117

1.611

 

 

b)

preţuri comparabile

108

14 597

1.611

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind modul de acordare a unor drepturi salariale personalului din sistemul penitenciar, pentru activităţile de control financiar preventiv, audit şi de gestionare a fondurilor externe

 

În baza art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 90 alin. (3) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 6 alin. (4) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, respectiv cu art. II art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu sau de audit beneficiază, începând cu data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, de majorarea salariului de funcţie cu 10% (4 clase de salarizare X 2,5), pentru perioada cât desfăşoară această activitate.

(2) Acordarea acestor drepturi se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei, conform competenţelor de gestiune a resurselor umane.

(3) În cazul în care persoana a desfăşurat activitatea prevăzută la alin. (1) şi în anul 2010, în salariul de funcţie al acesteia pentru anul 2011 va fi introdusă suma compensatorie sau, după caz, cuantumul sporului care a fost acordată/acordat pentru această activitate în luna octombrie 2010, majorată/majorat cu 15%, fără a se mai acorda în plată şi cele 4 clase de salarizare suplimentare, care vor fi însă utilizate la reîncadrarea respectivei persoane.

(4) Dacă persoana a exercitat în anul 2010 activitatea prevăzută la alin. (1), pentru care a fost acordată o sumă compensatorie, iar ulterior nu mai desfăşoară această activitate, la stabilirea salariului de funcţie pentru anul 2011 nu se mai include suma compensatorie acordată în anul 2010 şi nici cele 4 clase de salarizare prevăzute pentru această activitate.

Art. 2. - (1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare, nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile, beneficiază de o majorare a salariului de bază/salariului de funcţie de până la 25 de clase de salarizare suplimentare. Timpul efectiv alocat lunar este corespunzător unei norme întregi, pentru care se acordă 25 de clase de salarizare suplimentare, sau poate corespunde unor fracţiuni de normă, după cum urmează:

- până la 8 ore se acordă o clasă de salarizare;

- între 9 şi 35 de ore se acordă 5 clase de salarizare;

- între 36 şi 62 de ore se acordă 9 clase de salarizare;

- între 63 şi 89 de ore se acordă 13 clase de salarizare;

- între 90 şi 116 ore se acordă 17 clase de salarizare;

- între 117 şi 143 de ore se acordă 21 de clase de salarizare;

- peste 144 ore, dar fără a depăşi durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare, se acordă 25 de clase de salarizare.

(2) în primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară, conform pontajului lunar semnat de managerul/coordonatorul/şeful de proiect, se stabileşte numărul corespunzător de clase care este acordat pentru activitatea desfăşurată în luna anterioară ca membru al „echipei de proiect”.

(3) Persoanele care beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) sunt nominalizate de conducătorul instituţiei, prin act administrativ.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiţiei şi al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

 

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

 

Bucureşti, 16 octombrie 2012.

Nr. 3.421/C.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2012

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 25 octombrie 2012, prin care s-a aprobat modificarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2012,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 35 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 22 august 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 se abrogă.

2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) PAD cuprinde următoarele:

a) informaţii furnizate de contractant/asigurat referitoare la:

- identificarea asiguratului, contractantului şi a beneficiarului asigurării: numele şi prenumele/denumirea, adresa completă a locuinţei, CNP/CUI, telefon;

- identificarea obiectului asigurării: tipul locuinţei, potrivit clasificării prevăzute la art. 3 alin. (1), şi semnătura pentru confirmarea datelor furnizate privind tipul locuinţei;

b) riscurile acoperite prin contract;

c) suma asigurată obligatoriu pentru tipul de locuinţă asigurat;

d) prima de asigurare obligatorie aferentă sumei asigurate;

e) data emiterii poliţei şi perioada de valabilitate a acesteia;

f) datele de identificare ale PAID;

g) denumirea asigurătorului autorizat care a eliberat PAD în numele şi contul PAID;

h) semnăturile părţilor contractante;

i) denumirea actelor normative care prevăd drepturile şi obligaţiile părţilor contractante.

(2) Modelul PAD este prevăzut în anexă.”

3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Asigurătorul care încheie contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor, în numele şi contul PAID, transferă în contul PAID, în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării PAD, suma încasată cu titlu de primă de asigurare, din care reţine în contul său un comision de 10% din valoarea acesteia.

(2) Cota reprezentând comisionul la care are dreptul asigurătorul care a încheiat contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor poate fi modificată anual prin ordin al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.”

4. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 36, cu următorul cuprins:

„Art. 36. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme.”

5. După articolul 36 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. III. - Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2012.

Nr. 21.

 

ANEXA 1)

 (anexa la norme)

 

POLITA DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.