MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 759/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 759         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

684. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

685. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

686. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

687. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

688. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

689. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

690. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011

 

691. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.084. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, judeţul Satu Mare

 

1.086. - Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate în anul 2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.795. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru implementarea operaţiunii „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” al Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”

 

3.701. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă. staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.450/2010

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Constantin Volodea Nistor se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Brunei Darussalam.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAI AN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 684.

 

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior ai Magistraturii nr. 920/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Comşa Roxana-Marilena, judecător la Judecătoria Pucioasa, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 685.

 

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRE

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 860/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iosif Marius, judecător la Tribunalul Braşov, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 686.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale ari. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 787/2012

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Stoica Viorica, judecător la Tribunalul Sibiu, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 687.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 858/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Pană Constanţa, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 688.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 859/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Diaconescu Dănuţ, judecător la Tribunalul Timiş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 689.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 130 din 17 octombrie 2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 690.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 134 din 24 octombrie 2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 691.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, judeţul Satu Mare

 

În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, şi cu art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, judeţul Satu Mare, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, alineatul „Fondul European de Dezvoltare Regională”, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Gheorghe Barhalescu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.084.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, judeţul Satu Mare

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj

Amplasament: Judeţul Satu Mare

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

 

379.846 mii lei *)

(1 euro = 4,4834 lei la data de 7 septembrie 2012),

 

 

din care C + M:

 

315.332 mii lei *)

Capacităţi:

UM

 

- lungime totală drum

km

13,572

- lungime drum 2 benzi

km

5,600

- lungime drum 4 benzi km

km

7,972

- lăţime platformă 2 benzi m

m

10,00

- lăţime platformă 4 benzi m

m

18,50

- noduri rutiere buc.

buc.

2

- poduri şi pasaje buc.

buc.

5

Durata de realizare a investiţiei

 

12 luni

 

Factori de risc

Conform prevederilor Normativului P-100/92, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, alineatul „Fondul European de Dezvoltare Regională”, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate în anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 143 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate aferente anului 2012, în sumă de 6.520 euro.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, în cadrul bugetului aprobat Ministerului Sănătăţii, şi se plătesc de către Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice.

Art. 2. - (1) Cotizaţiile pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale sunt următoarele:

a) cotizaţia de membru al Asociaţiei Mondiale a Donatorilor de Măduvă, denumită în continuare AMDM, în sumă de 640 euro;

b) cotizaţia de membru al Europdonor - Donatorii de Măduvă Osoasă de Pretutindeni, în sumă de 1.180 euro;

c) cotizaţia de membru al Grupului European pentru Sânge şi Transplant de Măduvă, în sumă de 1.200 euro.

(2) Taxa pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate de către Federaţia Europeană de Imunogenetică, în sumă de 750 euro, se plăteşte pentru fiecare laborator acreditat.

(3) Laboratoarele pentru care se aprobă plata taxei de acreditare de către Federaţia Europeană de Imunogenetică în anul 2012 sunt următoarele:

a) Laboratorul de imunogenetică şi histocompatibilitate HLA a Institutului Clinic Fundeni;

b) Laboratorul de imunogenetică şi histocompatibilitate HLA a Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. C.T. Nicolau”.

(4) Taxa privind calificarea/acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice de către AMDM, în sumă de 2.000 euro, se plăteşte doar în primul an, respectiv în anul 2012, la data la care se solicită înscrierea în procesul de calificare/acreditare.

(5) Cotizaţiile şi taxele prevăzute la alin. (1), (2) şi (4) se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro stabilit de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii, interimar,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.086.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru implementarea operaţiunii „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” al Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Schema de ajutor de stat pentru implementarea operaţiunii „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” al Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 septembrie 2012.

Nr. 1.795.

 

ANEXA

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT

pentru implementarea operaţiunii „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” al Programului operaţional

sectorial „Creşterea competitivităţii economice”

 

I. Titlul schemei de ajutor de stat

Sprijin acordat pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere

Schema este elaborată în baza Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 9 august 2008.

II. Obiectivele schemei de ajutor de stat

Art. 1. - Obiectivul general al prezentei scheme de ajutor de stat constă în încurajarea dezvoltării clusterelor şi a lanţurilor de valoare, mai ales prin sprijinirea integrării întreprinderilor, în special a IMM-urilor, în aceste structuri de afaceri, cu scopul de a-şi îmbunătăţi competitivitatea pe plan naţional şi internaţional, în principal prin derularea de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare.

Art. 2. - (1) Scopul acestei scheme de ajutor de stat este de a sprijini iniţiativele care urmăresc dezvoltarea şi operaţionalizarea clusterelor, prin creşterea interacţiunilor dintre întreprinderi, organisme de cercetare, instituţii din mediul academic şi ştiinţific şi alte entităţi membre ale clusterelor/lanţurilor de valoare, axate în special către inovare şi transfer tehnologic.

(2) Prezenta schemă de ajutor de stat acordă ajutoare pentru realizarea de proiecte propuse de către entitatea de management al clusterului inovativ.

(3) Scopul schemei de ajutor de stat va fi atins prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru:

- consultanţă acordată entităţilor de management al clusterelor inovative;

- achiziţionarea de echipamente, tehnologii, licenţe, know-how;

- realizarea de proiecte de cercetare, dezvoltare şi inovare;

- intensificarea cooperării între membrii clusterului;

- utilizarea de personal de înaltă calificare;

- facilitarea transferului de cunoştinţe şi ridicarea nivelului de pregătire necesare creşterii competitivităţii.

III. Tipuri de ajutoare

Art. 3. - Ajutorul acordat în cadrul schemei de ajutor de stat provine din fonduri structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională) şi se acordă beneficiarilor - entităţi de management al clusterelor inovative - sub formă de finanţare nerambursabilă, eşalonat, pe etape de implementare a proiectelor.

Art. 4. - În cadrul acestei scheme de ajutor de stat se acordă următoarele tipuri de ajutoare beneficiarilor:

a) ajutoare pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor;

b) ajutoare pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare;

c) ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice pregătitoare pentru activităţi de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală;

d) ajutoare pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi serviciile de sprijinire a inovării;

e) ajutoare pentru închirierea de personal cu înaltă calificare;

 

 


Tipul ajutorului

Tipul beneficiarului

Categorii de cheltuieli eligibile

Intensitatea maximă a ajutorului (% din cheltuielile eligibile)

Plafonul maxim al ajutorului1

Ajutoare pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor

IMM- entitate de management al clusterului inovativ

Cheltuieli cu servicii de consultanţă furnizate de consultanţi externi

. 50%

100.000 euro/ beneficiar/ proiect

Ajutoare pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare

IMM sau întreprindere mare - entitate de management al clusterului inovativ cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD)

- Cheltuieli de personal – aferente personalului angajat în proiectul de cercetare

. Costul instrumentelor şi al echipamentelor în măsura şi pe durata utilizării acestora în proiect

- Cheltuieli pentru clădiri în măsura şi pe durata utilizării acestora în proiect

- Cheltuieli pentru cercetare contractuală, pentru achiziţii de cunoştinţe tehnice şi de brevete sau drepturi de utilizare a acestora din surse externe la preţul pieţei

- Cheltuieli de regie suplimentare implicate direct de proiectul de cercetare

- Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv cheltuieli cu materialele, consumabilele şi alte produse similare, suportate direct ca rezultat al activităţii de cercetare

Pentru întreprinderi mari:

- 50% pentru cercetarea industrială

- 25% pentru dezvoltarea experimentală

Pentru întreprinderi mici:

- 70% pentru cercetarea industrială

- 45% pentru dezvoltarea experimentală

Pentru întreprinderi mijlocii:

- 60% pentru cercetarea industrială

- 35% pentru cercetarea experimentală

Se poate adăuga o primă de 15% până la o intensitate maximă a ajutorului de 80% în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. 4 lit. b din Regulamentul CE nr. 800/2008.

400.000 curo/beneficiar/ proiect

Ajutoare pentru studii de fezabilitate

tehnice pregătitoare pentru activităţi de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală

IMM sau întreprindere mare - entitate de management al clusterului inovativ cu activitate de CD

Cheltuieli pentru elaborarea de studii de fezabilitate tehnice pregătitoare pentru activităţi de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală

Pentru întreprinderi mari:

65% - pentru studii pregătitoare pentru activităţi de cercetare industrială

40% - pentru studii pregătitoare pentru activităţi de dezvoltare experimentală

Pentru IMM:

75% - pentru studii pregătitoare pentru activităţi de cercetare industrială

50% - pentru studii pregătitoare pentru activităţi de dezvoltare  experimentală

100.000 euro/ beneficiar/ studiu

Ajutoare pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi serviciile de sprijinire a inovării

IMM cu activitate de CD - entitate de management al clusterului inovativ

- Cheltuieli cu achiziţia de servicii de consultanţă managerială în domeniul inovării, al asistenţei tehnologice, al transferului de tehnologie, al formării, al consultanţei în materie de achiziţie, al protejării şi comercializării drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru acordurile de atribuire a licenţelor şi activităţile de consiliere referitoare la utilizarea standardelor

- Cheltuieli pentru prestarea de servicii de sprijinire a inovării/ cheltuieli legate de: spaţiile de lucru, băncile de date, bibliotecile tehnice, studiile de piaţă, utilizarea laboratoarelor, etichetarea, testarea şi certificarea calităţii

- 100% în cazul în care prestatorul de servicii beneficiază de o certificare

naţională sau europeană

- 75% în cazul în care prestatorul de servicii nu beneficiază de o certificare

naţionala sau europeană

200.000 euro/beneficiar/ orice perioadă

de 3 ani

Ajutoare pentru închirierea de personal cu înaltă calificare

IMM cu activitate de CD - entitate de management al clusterului inovativ

Cheltuieli de personal aferente închirierii şi încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, inclusiv cheltuielile cu recrutarea şi indemnizaţiile de deplasare pentru personalul detaşat

50% pe o perioadă maximă de 3 ani pentru fiecare întreprindere şi persoană angajată temporar

200.000 euro/beneficiar/ proiect


1 Cu respectarea intensităţii maxime admise.

 

IV. Legislaţie relevantă aplicabilă

Art. 5. - Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, comunitare şi naţionale:

a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat [denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 800/2008], publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 9 august 2008;

b) Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei nr. 1.341 din 12 iunie 2007;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 800/2008.

V. Necesitatea implementării schemei de ajutor de stat

Art. 7. - (1) Clusterele reprezintă un factor important pentru

creşterea economică şi un instrument-cheie pentru impulsionarea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare(CDO a mediului de afaceri regional şi local.

(2) Prin activitatea lor bazată pe CDI, clusterele reprezintă motoare de dezvoltare a sectoarelor industriale în care activează. Ele contribuie în acest fel la crearea de noi locuri de muncă, diversificarea activităţilor economice din zonă şi, prin urmare, la creşterea produsului intern brut în regiunile în care se implementează proiectele.

(3) Condiţiile pentru apariţia şi dezvoltarea clusterelor sunt legate de aglomerarea industrială a actorilor economici, viziunea comună şi strategia de dezvoltare a sectoarelor industriale, de accesul la tehnologii avansate, de disponibilitatea forţei de muncă înalt calificate şi a unor programe de instruire permanentă, de accesul la facilităţi privind cercetarea, parteneriatul local/regional/comunitar, de accesul la materii prime, materiale şi energie, măsuri de sprijin financiar şi de accesul la pieţele locale/regionale/europene.

VI. Definiţii

Art. 8. - În sensul prezentei scheme de ajutor de stat, următorii termeni se definesc astfel:

a) active corporale - terenuri, clădiri, instalaţii, echipamente, maşini;

b) active necorporale - active care rezultă dintr-un transfer de tehnologie sub forma achiziţiei de drepturi de brevet, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate;

c) activităţi de animare a clusterului - activităţi de marketing, promovare, management, training, ce au ca scop îmbunătăţirea imaginii clusterului ca entitate şi a cooperării între membrii clusterului;

d) administratorul schemei de ajutor de stat - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) prin organismul intermediar pentru IMM (Ol IMM), direcţia abilitată prin atribuţii delegate pentru implementarea şi gestionarea operaţiunii 1.3.3 din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 al axei prioritare 1 a POS CCE;

e) activităţi de inovare - activităţi de implementare a unei noi metode de organizare a întreprinderii, practicilor comerciale, organizării la locul de muncă sau a relaţiilor externe. Schimbările în practicile de afaceri, organizarea la locul de muncă sau relaţiile externe care se bazează pe metode organizaţionale deja utilizate în întreprindere, schimbările în strategii de management, fuziuni şi achiziţii, schimbările rezultate numai din modificarea preţurilor practicate, personalizarea, modificările regulate sezoniere ori ciclice, comercializarea de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ nu sunt considerate inovaţii;

f) asociaţie - entitate cu personalitate juridică care reprezintă mediul de afaceri, constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

g) asociere - act voluntar ce are la bază un acord de parteneriat între două sau mai multe entităţi juridice pentru realizarea în comun a unor activităţi/proiecte;

h) beneficiar - entitatea de management al clusterului (EMC), care primeşte ajutor de stat în cadrul acestei scheme de ajutor de stat, în baza unui contract de finanţare încheiat cu MECMA - Ol IMM în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat;

i) cercetare industrială - cercetare sau investigaţie critică planificată în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor ori serviciilor existente; cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe, care este necesară pentru cercetarea industrială, în special pentru validarea tehnologiilor generice, cu excepţia prototipurilor;

j) cerere de finanţare - formular completat de către solicitanţi (entităţi de management al clusterului) pentru a obţine finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat;

k) cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de către un beneficiar pentru care se poate acorda ajutor de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat;

l) cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate din fonduri structurale sau de stat, conform reglementărilor comunitare şi naţionale;

m) cluster - o concentrare geografică de firme interconectate, furnizori, instituţii şi organizaţii conexe, care creează sinergii directe şi indirecte între ele2;

n) cluster inovativ - un cluster formal organizat, ce are ca scop stimularea activităţii de inovare prin promovarea de interacţiuni susţinute între membrii săi (schimb de facilităţi, de know-how şi expertiză) şi prin contribuţia efectivă la cercetare, dezvoltare, inovare, transfer tehnologic, networking şi diseminarea de informaţii între membrii clusterului;

o) comercializarea produselor agricole - deţinerea ori expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrare sau orice alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în locaţii distincte, rezervate acestei activităţi;

p) contribuţia proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului - diferenţa dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului şi totalul finanţării nerambursabile acordate;

q) dezvoltare experimentală - dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi din alte domenii relevante, în scopul producerii unor planuri, aranjamente sau proiecte pentru produse, procese ori servicii noi, modificate sau îmbunătăţite;

r) entitatea de management al clusterului (EMC) - asociaţie (în sensul definiţiei de mai sus) care desfăşoară activităţi economice nonprofit, îndeplineşte atribuţiile de management şi coordonare a activităţilor şi a proiectelor întreprinse la nivelul clusterului, care promovează imaginea clusterului ca întreg şi care sprijină întărirea cooperării dintre membrii acestuia şi atragerea de noi membri. EMC poate avea în componenţă toţi membrii clusterului sau numai o parte dintre ei, cu condiţia să îndeplinească condiţiile de eligibilitate specificate în Ghidul solicitantului. În cazul unui cluster inovativ, entitatea de management trebuie, în plus, să poată desfăşura, conform statutului, activităţi de CDI;

s) furnizorul schemei de ajutor de stat - MECMA, prin Autoritatea de management al POS CCE;

t) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia. Sunt incluse în această categorie, în special, persoanele care exercită activităţi independente şi asociaţiile familiale implicate în activităţi de artizanat şi în alte activităţi, precum şi parteneriatele sau asociaţiile implicate în mod regulat într-o activitate economică [definiţie conformă cu art. 1 al anexei nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 800/2008];

u) întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM - întreprinderi aşa cum sunt definite în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

v) intensitatea ajutorului - valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procent din valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile ale investiţiei;

w) întreprinderi mari - Întreprinderi care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor;

x) întreprindere mijlocie - întreprindere care are sub 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane euro şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 - definire rezultată din coroborarea pct. 1-3 ale art. 2 din anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

y) întreprindere mică - întreprindere care are sub 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

z) IMM aflată în dificultate - o microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie, care îndeplineşte următoarele condiţii:

1. În cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

2. În cazul unei societăţi în care cel puţin o parte din asociaţi răspunde nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu a dispărut, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

3. indiferent de tipul societăţii, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţia naţională privind procedura insolvenţei;

4. o întreprindere din categoria IMM cu o vechime în activitate de mai puţin de 3 ani nu va fi considerată în dificultate în perioada de derulare şi în sensul prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia cazului în care întruneşte condiţiile prevăzute la pct. 3;

 


2 Pentru scopul acestei scheme de ajutor de stal, termenii „cluster” şi „lanţ de furnizori” sunt interschimbabili, în sensul că se va accepta excepţia de la cerinţa localizării IMM-urilor în aceeaşi zona geografică, dacă se demonstrează contribuţia IMM-urilor la lanţul de valoare predominant al aglomerării.

 

aa) întreprindere mare aflată în dificultate - o întreprindere mare care fie se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la lit. z) pct. 1, 2 sau 3, fie prezintă simultan simptome obişnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: creşterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creşterea volumului stocurilor, supracapacitate, scăderea fluxului de numerar, îndatorare crescută, creşterea sarcinilor financiare şi scăderea sau dispariţia valorii activului net;

bb) lanţul de furnizori/lanţul de valoare - fluxul procesului de creare de valoare adăugată a unui bun sau serviciu, de la materii prime, producţie, comercializare şi distribuţie la consumatorii ori utilizatorii finali;

ce) microîntreprindere - întreprinderea care are sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

dd) organism/organizaţie de cercetare - o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul său juridic (organizată conform dreptului public sau privat) sau de modul său de finanţare, al cărei scop principal este de a realiza cercetarea fundamentala, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie; toate profiturile trebuie reinvestite în aceste activităţi, în difuzarea rezultatelor sau în predare; întreprinderile care pot exercita influenţă asupra unui astfel de organism, de exemplu, prin calitatea lor de acţionari sau membri ai organismului nu se bucură de acces preferenţial la capacităţile de cercetare ale organismului în cauză sau la rezultatele cercetărilor acestuia. Organismele/Organizaţiile de cercetare care desfăşoară atât activităţi economice, cât şi activităţi noneconomice sunt calificate drept întreprinderi în cazul în care nu ţin contabilitate separată pentru cele două activităţi;

ee) plan de dezvoltare - viziunea de dezvoltare a clusterului pe termen mediu (5 ani) conform prevederilor din Ghidul solicitantului;

ff) produse agricole - produsele enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor pescăreşti şi de acvacultura reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura; produsele clasificate la codurile NC 4502, 4503 şi 4504 (articole din plută); produse care imită sau înlocuiesc laptele şi produsele lactate, menţionate în Regulamentul (CE) nr. l .234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole;

gg) rata de actualizare - rata calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C14 din 19 ianuarie 2008;

hh) solicitant - EMC care depune o cerere de finanţare. Solicitanţii ai căror cereri de finanţare sunt selectate pentru finanţare dobândesc calitatea de beneficiari;

ii) transformarea (prelucrarea) produselor agricole - o operaţiune efectuată asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu excepţia activităţilor realizate în exploataţii agricole necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare.

VII. Domeniul de aplicare

Art. 9. - (1) Prezenta schemă se aplică în cadrul axei prioritare 1 a POS CCE, domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea antreprenoriatului”, operaţiunea 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau ci u stere”.

(2) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică tuturor regiunilor de dezvoltare ale României, fără o prealocare financiară regională.

(3) Schema de ajutor de stat vizează finanţarea unor proiecte care se circumscriu planului de dezvoltare a clusterului inovativ.

Art. 10. - Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepţia:

a) ajutoarelor care favorizează activităţile în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 17 din 21 ianuarie 2000, cu excepţia ajutoarelor pentru CDI;

b) ajutoarelor care favorizează activităţile în domeniul producţiei primare de produse agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia ajutoarelor pentru CDI;

c) ajutoarelor care favorizează activităţile în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în următoarele cazuri:

. când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau

- când acordarea ajutorului este condiţionată de obligaţia de a fi direcţionat parţial sau integral către producătorii primari;

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor care favorizează activităţile în sectorul cărbunelui, cu excepţia ajutoarelor pentru CDI;

f) ajutoarelor pentru întreprinderi aflate în dificultate;

g) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele din import.

VIII. Condiţii de eligibilitate pentru solicitanţi

Art. 11. - Potenţialii beneficiari ai schemei de ajutor de stat sunt numai entităţi de management al clusterelor inovative, aşa cum sunt definite mai sus, cu îndeplinirea cerinţelor şi a condiţiilor exprese prevăzute în Ghidul solicitantului.

Art. 12. - Pentru a putea beneficia de finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, EMC, în calitate de solicitant, trebuie să respecte următoarele condiţii:

1. să solicite finanţare/finanţări pentru proiect/proiecte cu impact asupra întregului cluster/lanţ de valoare pe care îl reprezintă;

2. să nu se afle în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială şi să nu aibă activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege;

3. să îndeplinească condiţiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene în art. 93, respectiv:

- nu se află în stare de faliment sau nu fac obiectul unei proceduri de lichidare ori de administrare specială, nu a încheiat concordate, nu şi-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii ori nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

- nu a fost condamnată printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională;

- nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

- şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale sau de achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile legale ale ţării în care este stabilit ori ale ţării autorităţii contractante sau ale ţării unde se execută contractul;

- nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;

- în urma altei proceduri de achiziţionare sau în urma unei proceduri de alocare a unei subvenţii finanţate de la bugetul comunitar, nu a fost găsită vinovată de încălcarea gravă a contractului datorită nerespectării obligaţiilor contractuale;

- reprezentantul legal şi/sau reprezentanţii partenerilor asociaţi nu au fost subiectul unei judecăţi în cadrul căreia o instanţă judecătorească a pronunţat o hotărâre definitivă şi irevocabilă de condamnare pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

- în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, nu a fost găsită vinovată printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale;

- solicitantul găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de încălcarea unuia sau mai multor contracte finanţate din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale sau care a recunoscut debitul stabilit în sarcina sa de către autoritatea contractantă va putea să depună cerere pentru a fi finanţat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, cu condiţia achitării acestui debit, precum şi a penalităţilor aferente şi să facă dovada achitării acestora, precum şi a îndeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanţa judecătorească şi/sau de către autoritatea contractantă;

4. la data depunerii Cererii de finanţare să nu înregistreze obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate de beneficiar în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, sau de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;

5. să fie înregistrată în România;

6. să nu fie întreprindere în dificultate;

7. să nu facă obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care un potenţial beneficiar a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, pentru ca beneficiarul să poată fi eligibil;

8. să îndeplinească şi alte condiţii sau cerinţe specificate în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

IX. Plafoanele maxime

Art. 13. - În cadrul acestei scheme de ajutor de stat, valoarea brută a subvenţiei pentru orice ajutor nu poate depăşi următoarele plafoane:

a) ajutoare pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor3: 100.000 euro pe proiect;

b) ajutoare pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare: 400.000 euro pe proiect;

c) ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice: 100.000 euro pe studiu;

d) ajutoare pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi serviciile de sprijinire a inovării: 200.000 euro pe orice perioadă de 3 ani;

e) ajutoare pentru închirierea de personal cu înaltă calificare: 200.000 euro pe beneficiar şi pe proiect.

X. Intensitatea ajutorului, activităţi şi cheltuieli eligibile

Art. 14. - Ajutoare pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor

(1) Intensitatea

1.1. Beneficiarul este un IMM - EMC inovativ.

1.2. Valoarea ajutorului nu depăşeşte 100.000 euro pentru fiecare beneficiar/proiect.

1.3. Intensitatea ajutorului nu depăşeşte 50% din cheltuielile eligibile.

(2) Activităţi eligibile

Activităţile eligibile sunt legate de asigurarea de servicii de consultanţă.

(3) Cheltuieli eligibile

3.1. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile consultanţei aferente serviciilor furnizate de consultanţi externi, pentru următoarele tipuri de activităţi:

a) asigurarea de consultanţă în managementul clusterului;

b) realizarea de studii de piaţă, studii de prefezabilitate şi fezabilitate etc;

c) asigurarea de consultanţă în dezvoltarea pieţelor, creşterea productivităţii şi/sau dezvoltarea produselor clusterului/lanţului de valoare;

d) proiectarea, documentarea, implementarea şi certificarea sistemelor de management (inclusiv organizarea de audituri de supraveghere);

e) stimularea şi facilitarea transferului tehnologic între membrii clusterului/lanţului de valoare şi între acesta şi alte ci li stere/lanţuri de valoare;

f) asistenţă specializată pentru identificarea şi atragerea de resurse financiare pentru dezvoltare, promovarea parteneriatelor şi creşterea portofoliului de clienţi şi furnizori.

Serviciile în cauză nu sunt o activitate continuă sau periodică şi nici nu sunt legate de cheltuielile de exploatare obişnuite ale întreprinderii, cum ar fi serviciile normale de consultanţă fiscală, serviciile juridice cu caracter periodic sau publicitatea.

Art. 15. - Ajutoare pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare

(1) Intensitatea

1.1. Beneficiarii sunt EMC inovativ cu activitate de CD.

1.2. Valoarea ajutorului nu depăşeşte 400.000 euro pentru fiecare beneficiar/proiect.

1.3. Intensitatea ajutorului nu depăşeşte:

- 50% din cheltuielile eligibile pentru cercetarea industrială;

- 25% din cheltuielile eligibile pentru dezvoltarea experimentală.

1.4. Intensitatea ajutorului este stabilită pentru fiecare beneficiar de ajutor, inclusiv în cadrul unui proiect realizat în colaborare, în conformitate cu alin. 1.5 lit. b) pct. (i).

În cazul unui ajutor pentru un proiect de cercetare şi dezvoltare realizat în colaborare între organisme de cercetare şi întreprinderi, ajutorul combinat provenit dintr-un sprijin public direct pentru un anumit proiect şi contribuţiile organismelor de cercetare pentru proiectul în cauză, atunci când constituie ajutor de stat, nu depăşesc intensităţile aplicabile ajutorului pentru fiecare întreprindere beneficiară.

1.5. Intensităţile ajutorului stabilite pentru cercetare industrială şi dezvoltare experimentală la alin. 1.3 pot fi majorate după cum urmează:

a) în cazul în care beneficiarul este întreprindere mijlocie, intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 10 puncte procentuale, iar în cazul în care beneficiarul este întreprindere mică intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale; şi

b) poate fi adăugată o primă de 15 puncte procentuale, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80% din cheltuielile eligibile, daca:

(i) proiectul implică o colaborare efectivă pe baza unui acord de parteneriat între cel puţin două întreprinderi care sunt independente una de alta şi care îndeplinesc următoarele condiţii:

- niciuna dintre întreprinderi nu suportă peste 70% din cheltuielile eligibile ale proiectului de colaborare;

3 Pentru acest ajutor sunt eligibile EMC care sunt asimilate cu o întreprindere mica sau mijlocie (IMM).

- proiectul implică o colaborare cu cel puţin un IMM; sau

(ii) proiectul implică o colaborare efectivă între o întreprindere şi un organism de cercetare şi sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- organismul/organizaţia de cercetare suportă cel puţin 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului; şi

- organismul/organizaţia de cercetare are dreptul de a publica rezultatele proiectelor de cercetare în măsura în care acestea provin din cercetările realizate de organismul/ organizaţia în cauză; sau

(iii) în cazul cercetării industriale, rezultatele proiectului sunt difuzate larg prin conferinţe tehnice şi ştiinţifice sau prin publicarea în periodice ştiinţifice ori tehnice sau prin stocarea în registre cu acces liber (baze de date în care datele de cercetare brute pot fi consultate de oricine) ori prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source. În sensul dispoziţiei lit. b) pct. (i) şi (ii) de mai sus, subcontractarea nu este considerată colaborare efectivă.

(2) Activităţi eligibile

2.1. Activităţile de cercetare şi dezvoltare care beneficiază de ajutor se încadrează integral în una dintre categoriile de cercetare următoare:

- cercetare industrială;

- dezvoltare experimentală.

2.2. Atunci când un proiect cuprinde sarcini diferite, fiecare sarcină este calificată ca încadrându-se în una dintre categoriile menţionate sau ca neîncadrându-se în niciuna dintre aceste categorii.

(3) Cheltuieli eligibile

3.1. Cheltuielile eligibile sunt următoarele:

a) cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare);

b) cheltuieli de utilizare a instrumentelor şi a echipamentelor, în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare; dacă aceste instrumente şi echipamente au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile;

c) cheltuielile de utilizare a clădirilor, în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare; sunt considerate eligibile doar cheltuielile de amortizare care corespund duratei proiectului de cercetare, calculate pe baza bunelor practici contabile;

d) cheltuieli pentru cercetare contractuală, pentru achiziţii de cunoştinţe tehnice şi de brevete sau de drepturi de utilizare a acestora din surse externe la preţul pieţei, în cazul în care tranzacţia a fost realizată obiectiv şi nu există niciun element de înţelegere secretă implicat, precum şi cheltuieli aferente serviciilor de consultanţă şi serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitatea de cercetare;

e) cheltuieli de regie suplimentare implicate direct de proiectul de cercetare;

f) alte cheltuieli de exploatare, inclusiv cheltuielile cu achiziţia materialelor, consumabilelor şi a altor produse similare suportate direct ca rezultat al activităţii de cercetare.

3.2. Toate cheltuielile eligibile sunt alocate unei categorii/activităţi specifice de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală.

3.3. În scopul identificării cu exactitate şi al monitorizării corecte a cheltuielilor eligibile şi a ajutoarelor de stat, entitatea de management al clusterului va ţine o evidenţă contabilă distinctă a cheltuielilor cu activitatea de CD, separat de evidenţa contabilă generală privind activitatea de gestionare a clusterelor inovative.

Art. 16. - Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnica

(1) Intensitatea

1.1. Beneficiarii sunt EMC inovativ cu activitate de CD;

1.2. Valoarea ajutorului nu depăşeşte 100.000 euro pentru fiecare beneficiar/studiu.

1.3. Intensitatea ajutorului nu poate să depăşească;

- pentru IMM, 75% din cheltuielile eligibile pentru studii pregătitoare pentru activităţi de cercetare industrială şi 50% din cheltuielile eligibile pentru studii pregătitoare pentru activităţi de dezvoltare experimentală;

- pentru întreprinderi mari, 65% din costurile eligibile pentru studii pregătitoare pentru activităţi de cercetare industrială şi 40% din costurile eligibile pentru studii pregătitoare pentru activităţi de dezvoltare experimentală.

(2) Activităţi eligibile

Activităţile eligibile sunt legate de realizarea studiilor de fezabilitate tehnice şi vor fi specificate în Ghidul solicitantului.

(3) Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile pentru realizarea studiului. În scopul identificării cu exactitate şi al monitorizării corecte a cheltuielilor eligibile şi a ajutoarelor de stat, EMC va ţine o evidenţă contabilă distinctă a cheltuielilor cu activitatea de CD, separat de evidenţa contabilă generală privind activitatea de gestionare a clusterelor inovative.

Art. 17. - Ajutoare pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi serviciile de sprijinire a inovării

(1) Intensitate

1.1. Beneficiarul este un IMM - EMC inovativ.

1.2. Valoarea ajutorului nu depăşeşte 200.000 euro pentru fiecare beneficiar, pe orice perioadă de 3 ani.

1.3.100% din cheltuielile eligibile, dacă prestatorul de servicii beneficiază de o certificare naţională sau europeană. În cazul în care prestatorul de servicii nu beneficiază de o certificare naţională sau europeană, intensitatea ajutorului nu depăşeşte 75% din cheltuielile eligibile.

(2) Activităţi eligibile

Beneficiarul trebuie să utilizeze ajutorul pentru achiziţionarea de servicii la preţul pieţei sau, în cazul în care prestatorul de servicii este o entitate fără scop lucrativ, la un preţ care să reflecte cheltuielile integrale plus o marjă rezonabilă.

(3) Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile sunt următoarele:

3.1. În ceea ce priveşte serviciile de consultanţă în domeniul inovării, cheltuielile cu: consultanţa managerială, asistenţa tehnologică, serviciile de transfer de tehnologie, formarea, consultanţa în materie de achiziţie, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru acordurile de acordare a licenţelor, activităţile de consiliere referitoare la utilizarea standardelor;

3.2. În ceea ce priveşte serviciile de sprijinire a inovării, cheltuielile cu: spaţiile de lucru, băncile de date, bibliotecile tehnice, studiile de piaţă, utilizarea laboratoarelor, etichetarea, testarea şi certificarea calităţii.

În scopul identificării cu exactitate şi al monitorizării corecte a cheltuielilor eligibile şi a ajutoarelor de stat, EMC va ţine o evidenţă contabilă distinctă a cheltuielilor cu activitatea de CD, separat de evidenţa contabilă generală privind activitatea de gestionare a clusterelor inovative.

Art. 18. - Ajutoare pentru închiriere de personal cu înaltă calificare

(1) Intensitate

1.1. Beneficiarul este un IMM - EMC inovativ.

1.2. Valoarea ajutorului nu depăşeşte 200.000 euro pentru fiecare beneficiar.

1.3. Intensitatea ajutorului nu depăşeşte 50% din cheltuielile eligibile, pentru o perioadă de maximum 3 ani pentru fiecare beneficiar şi persoană angajată temporar.

(2) Activităţi eligibile

închirierea de personal cu înaltă calificare detaşat de la un organism/organizaţie de cercetare sau o întreprindere mare la o EMC, asimilată unui IMM, este o activitate eligibilă.

Personalul detaşat nu trebuie să înlocuiască alţi salariaţi, ci trebuie să fie încadrat pe un post nou-creat în cadrul EMC şi să fi lucrat cel puţin 2 ani pentru organismul/organizaţia de cercetare sau pentru întreprinderea mare care detaşează personalul.

Personalul detaşat trebuie să efectueze activităţi de cercetare industrială, dezvoltare experimentală şi inovare în cadrul EMC inovativ, beneficiar al ajutorului.

(3) Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile reprezintă toate cheltuielile de personal aferente închirierii şi încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, inclusiv cheltuielile aferente folosirii unei agenţii de recrutare şi indemnizaţia de deplasare pentru personalul detaşat.

Nu sunt eligibile cheltuielile consultanţei aferente serviciilor furnizate de consultanţi externi, menţionate la art. 14.

În scopul identificării cu exactitate şi al monitorizării corecte a cheltuielilor eligibile şi a ajutoarelor de stat, EMC va ţine o evidenţă contabilă distinctă a cheltuielilor cu activitatea de CD, separat de evidenţa contabilă generală privind activitatea de gestionare a clusterelor inovative.

XI. Criterii generale de eligibilitate pentru beneficiari şi proiecte

Art. 19. - Criteriile de eligibilitate privind solicitanţii, proiectele, activităţile şi cheltuielile sunt detaliate în Ghidul solicitantului.

Art. 20. - Beneficiarii pot deconta cheltuieli eligibile definite de art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (3) şi efectuate începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanţare semnat cu administratorul schemei de ajutor de stat.

Art. 21. - La acordarea finanţărilor se vor urmări următoarele criterii generale:

a) Beneficiarii sunt EMC.

b) Proiectele finanţate prin prezenta schemă de ajutor de stat vizează activităţi desfăşurate în beneficiul clusterului în ansamblul său.

c) Activităţile propuse prin proiecte să nu fi fost finanţate din fonduri publice în ultimii 3 ani şi să nu beneficieze de alte fonduri publice/surse de finanţare.

d) Durata proiectelor să nu depăşească 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare.

e) Proiectele trebuie să respecte legislaţia comunitară aplicabilă în domeniul ajutorului de stat, egalităţii de şanse, protecţiei mediului şi eficienţei energetice.

XII. Numărul total estimat al beneficiarilor

Art. 22. - Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat prin această schemă este de 8.

XIII. Suma totală estimată a schemei de ajutor de stat

Art. 23. - Defalcarea estimativă pe ani a bugetului* schemei de ajutor de stat este:

 

Anul

Total (euro)

Contribuţia UE

(Fondul European de Dezvoltare Regională)

(euro)

Bugetul de stat (euro)

2012

6.000.000

5.160.000

840.000

2013

2.000.000

1.720.000

280.000

Total general

8.000.000

6.880.000

1.120.000


* Distribuţia sumelor este orientativă, putând varia în cursul implementării schemei.

 

XIV. Durata de aplicare a schemei de ajutor de stat

Art. 24. - Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013.

XV. Modalităţi de acordare a ajutorului de stat

Art. 25. – În Ghidul solicitantului sunt detaliate grilele de evaluare pentru strategie şi proiecte şi punctajele minime pe care acestea trebuie să le întrunească pentru eligibilitate.

Art. 26. - Valoarea ajutorului acordat în tranşe va fi actualizată folosindu-se o rată egală cu rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană la momentul acordării ajutorului.

Art. 27. - Acordarea ajutoarelor prin prezenta schemă de ajutor de stat se va face numai cu respectarea următoarelor condiţii:

1. Valoarea totală a ajutorului, ca echivalent subvenţie brut, nu va depăşi pragurile stabilite la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 800/2008.

2. În vederea calculării intensităţii ajutorului, toate cifrele utilizate sunt cele cărora nu li s-au aplicat deduceri fiscale sau alte taxe.

3. Beneficiarii de ajutor vor acoperi din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile şi a celor conexe.

4. Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private. Nu sunt considerate contribuţie proprie fondurile obţinute din măsuri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt obţinute ca efect al unor astfel de măsuri.

5. Contribuţia în natură a beneficiarilor este considerată eligibilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Valoarea bunurilor care fac obiectul aportului în natură se va stabili prin expertiză legală şi va fi acceptată sub rezerva aprobării de către administratorul schemei de ajutor de stat.

XVI. Efectul stimulativ

Art. 28. - Având în vedere că, în România, clusterele sunt în fază incipientă, ajutorul furnizat de prezenta schemă de ajutor de stat va avea un impact major în special în apariţia acestor structuri de referinţă pentru competitivitate în sectoarele industriale.

Art. 29. - Impactul major al ajutorului se aşteaptă a fi în creşterea productivităţii în sectoarele industriale cu potenţial de ci u steri zare. De asemenea, se aşteaptă o creştere substanţială a cheltuielilor de CDI în rândul membrilor clusterelor, a exporturilor de procese/tehnologii/servicii/produse/lucrări competitive către piaţa unică europeană şi, nu în ultimul rând, a apariţiei de noi locuri de muncă în aceste clustere inovative.

Art. 30. - Ajutoarele pentru IMM-uri acordate prin prezenta schemă de ajutor de stat sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care, înainte de a demara proiectul sau activitatea, beneficiarul prezintă administratorului schemei de ajutor de stat o cerere de finanţare.

Art. 31. - Ajutoarele pentru întreprinderi mari acordate prin prezenta schemă de ajutor de stat sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care administratorul schemei verifică, înainte de a acorda ajutorul în cauză, în plus faţă de îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 30, dacă documentaţia pregătită de beneficiar demonstrează îndeplinirea unuia sau mai multor dintre următoarele criterii:

a) o creştere substanţială a dimensiunii proiectului/activităţii ca urmare â ajutorului;

b) o creştere substanţială a domeniului de aplicare a proiectului/activităţii ca urmare a ajutorului;

c) o creştere substanţială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului;

d) o creştere substanţială a ritmului de finalizare a proiectului/activităţii în cauză.

XVII. Regula de cumul

Art. 32. - Ajutoarele acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate beneficiarului pentru aceleaşi costuri eligibile în baza altor scheme sau în baza unei decizii a Comisiei sau cu ajutoare de minimis, cu condiţia ca acest cumul să nu conducă la o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul maxim stabilit în prezenta schemă de ajutor de stat pentru activitatea sau proiectul subvenţionat, indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.

Art. 33. - Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor de stat prezintă o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă dacă a mai beneficiat sau este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat ori ajutoare de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile. Administratorul schemei de ajutor de stat va monitoriza sumele pentru a nu depăşi intensitatea maximă admisă.

XVIII. Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat

Art. 34. - Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de stat se desfăşoară după cum urmează:

a) derularea schemei de ajutor de stat va avea următoarea succesiune: lansarea apelului, depunerea cererilor de finanţare însoţite de documentele specificate în Ghidul solicitantului, evaluarea, selecţia beneficiarilor de finanţare, semnarea contractelor individuale de finanţare, prefinanţarea, implementarea proiectelor, raportarea, rambursarea cheltuielilor, monitorizarea;

b) detaliile privind toate aceste etape, precum şi criteriile şi subcriteriile de evaluare a cererilor de finanţare din pachetul integrat sunt prezentate în Ghidul solicitantului.

XIX. Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea

Art. 35. - Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

Art. 36. - Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme de ajutor de stat. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse la momentul acordării ajutorului de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informaţii privind statutul oricărei întreprinderi al cărei drept de a beneficia de ajutor sau de o primă depindea de statutul său de IMM, informaţii privind efectul stimulativ al ajutorului şi informaţii care fac posibilă stabilirea valorii exacte a costurilor eligibile.

Art. 37. - Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de stat sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

Art. 38. - Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat4, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

Art. 39. - În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către administrator/furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

Art. 40. - Erorile constatate de administrator/furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

Art. 41. - Pe baza unei cereri scrise a Comisiei Europene, administratorul/furnizorul schemei de ajutor de stat va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de stat.

Art. 42. - În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/985, administratorul/furnizorul de ajutor de stat va aplica prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007 referitoare la procedura de pregătire a notificării şi informării.

Art. 43. - Beneficiarul are obligaţia păstrării datelor, informaţiilor şi tuturor documentelor privind ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor.

Art. 44. - Administratorul schemei de ajutor de stat are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 35-42.

XX. Administratorul si furnizorul schemei de ajutor de stat

Art. 45. - Administratorul schemei de ajutor de stat este MECMA prin Ol IMM, direcţia abilitată prin atribuţii delegate pentru implementarea şi gestionarea operaţiunii 1.3.3 din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 al axei prioritare 1 a POS CCE.

Art. 46. - Furnizorul schemei de ajutor de stat este MECMA, prin Autoritatea de management a POS CCE.

XXI. Dispoziţii finale

Art. 47. - Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2013, în limita bugetului alocat.

Art. 48. - Textul prezentei scheme de ajutor de stat, precum şi Ghidul solicitantului vor fi publicate integral pe site-ul Ol IMM, la adresa http://oiimm.mimmcma.ro/, şi pe site-ul Autorităţii de management POS CCE, la adresa http://amposcce.minind.ro/


4 Regulamentul privind procedurile da monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

s Regulamentul (CE) nr. 994/98 din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 87 şi 88 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene pentru anumite categorii de ajutoare orizontale, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L nr. 142 din 14 mai 1998.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.450/2010

 

Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 264.922 din 10 octombrie 2012 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.450/2010,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ghidul de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.450/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 1 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 13, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Solicitantul are obligaţia, sub sancţiunea pierderii finanţării, de a se prezenta la Autoritate în termen de 30 de zile de la primirea invitaţiei în vederea semnării contractului de finanţare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 23 octombrie 2012.

Nr. 3.701.