MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 768/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 768         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

984. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei „Transelectrica” - S.A., ca urmare a reevaluării/evaluării unor bunuri ce aparţin domeniului public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.137. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru completarea Instrucţiunilor privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică În Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.75/2009

 

255. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 232/2012 privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, precum şi pentru aprobarea alocării unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei „Transelectrica” - S.A., ca urmare a reevaluării/evaluării unor bunuri ce aparţin domeniului public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2\ 22 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică ca urmare a reevaluării/evaluării bunurilor proprietate publică, ce aparţin domeniului public al statului, la data de 31 decembrie 2011, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 984.

 

ANEXA

 

Inventarul bunurilor din domeniul public

 

Nr.
crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Sucursala

Denumirea

Descrierea tehnică şi economică ca urmare a reevaluării la 31.12.2011 (pe scurt)

Valoarea terenului ca urmare a reevaluării
- lei -

Vecinătăţi (după caz)

Adresa

Anul dobândirii/ dării în

folosinţă

Valoarea de inventar ca urmare a reevaluării (31.12.2011) - lei -

Baza

legală

Situaţia juridică

Tipul bunului

1

62084

8.14.01

Bacău + Sibiu

LEA 400 kV S.C. Gutinaş - Braşov

LEA 400 kV S.C. Gutinaş-Braşov

29.432.440

68.706

 

Ţara: România, judeţ

1974

96.309.633

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV Gutinaş-Braşov

66.877.193

Lungime: 121,587 km; 383 stâlpi; teren domeniu public: 65.036,70 mp

 

 

96.309.633

2

62085

8.14.01

Bacău + Constanţa

LEA 400 kV S.C. Gutinaş - Smârdan

LEA 400 kV Gutinaş-Smârdan

20.845.441

57.950

 

Ţara: România, judeţ

1968

156.705.361

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV Gutinaş-Smârdan

22.530.480

LEA 400 kV S.C. Gutinaş-Smârdan

113.329.440

Lungime: 134,916 km; stâlpi: 426; teren domeniu public: 39.636,712 mp

 

 

156.705.361

 

3

62086

8.14.01

Bacău

LEA 400 kV Gutinaş - Bacău Sud

LEA 400 kV Bacău Sud - Roman

20.856.613

38.803

 

Ţara: România, judeţ

1980

42.696.613

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV Gutinaş-Bacău Sud

21.840.000

Lungime: 55,320 km; 161 stâlpi; teren domeniu public: 22.811 mp

 

 

42.696.613

4

62087

8.14.01

Bacău

LEA 400 kV Bacău Sud - Roman Nord

LEA 400 kV Bacău Sud - Roman Nord

43.841.014

53.338

 

Ţara: România, judeţ

1980

43.841.014

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 57,721 km; 162 stâlpi; teren domeniu public: 32.051 mp

 

 

43.841.014

5

62088

8.14.01

Bacău

LEA 400 kV Roman Nord - Suceava

LEA 400 kV Roman Nord - Suceava

78.304.519

51.323

 

Ţara: România, judeţ

1980

161.653.519

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV Staţia Roman

83.349.000

Lungime: 99,225 km; 283 stâlpi; teren domeniu public: 36.421,24 mp

 

 

161.653.519

6

62089

8.14.01

Bacău + Constanţa

LEA 400 kV Racord Focşani Vest

LEA 400 kV Racord Staţia Focşani Vest

13.470.306

1.502

 

Ţara: România judeţ

1966

13.470.306

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 17,376 km; 56 stâlpi; teren domeniu public: 1.966,240 mp

 

 

13.470.306

7

62090

8.14.01

Bucureşti + Craiova + Piteşti

LEA 400 kV Urecheşti - Domeşti

LEA 40 kV Urecheşti - Domeşti 48,62

40.840.800

246.621

 

Ţara: România, judeţ

1971

220.579.366

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 40 kV S.C. Urecheşti - Domeşti 170 stâlpi

43.173.593

LEA 400 kV S.C. Urecheşti - Domeşti

136.564.973

Lungime: 268,8 km; 842 stâlpi; teren domeniu public:

156.489,17 mp

 

 

220.579.366

8

62091

8.14.01

Bucureşti

LEA 400 kV Domneşti - Brazi Vest

Domneşti - Brazi Vest 16,982 km S.2

13.542.372

38.376

 

Ţara: România, judeţ

1975

53.822.667

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV S.C. Brazi Vest - Domneşti; 41,218 km

32.869.479

LEA 400 kV DC Racord Domneşti - Brazi Vest 5,51 km

7.410.816

Lungime: 63,942 km; 170 stâlpi; teren domeniu public: 26.868 mp

 

 

53.822.667

9

62092

8.14.01

Bucureşti + Sibiu

LEA 400 kV Brazi Vest - Dârste

LEA 400 kV Brazi Vest - Dârste

64.711.827

233.313

 

Ţara: România, judeţ

1973

91.394.645

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG
1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV Brazi Vest - Dârste

653.655

LEA 400 kV Brazi Vest - Dârste

26.029.163

Lungime: 113,816 km; 374 stâlpi; teren domeniu public: 55.181 mp

 

 

91.394.645

10

62093

8.14.01

Constanţa

LEA 400 kV Constanţa Nord - Tulcea Vest

LEA 400 kV Constanţa Nord - Tulcea Vest

98.468.931

112.705

 

Ţara: România, judeţ

1985

98.468.931

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 123,230 km; nr. stâlpi: 382; teren domeniu public: 60.811 mp

 

 

98.468.931

11

62094

8.14.01

Constanţa

LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest S.C.

Stâlpi metalici 400 kV TIP SN 400232-2397

0

8.815

 

Ţara: România, judeţ

1976

22.157.969

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011;

concesionat

imobil

LEA 400 kV Isaccea-Tulcea Vest S.C.

22.157.969

Lungime: 31,668 km; nr. stâlpi: 94; teren domeniu public: 15.534 mp

 

 

22.157.969

12

62095

8.14.01

Constanţa

LEA 400/110 kV Isaccea - Lacu Sărat

LEA 400 kV Lacu Sărat-Isaccea

53.583.600

22.247

 

Ţara: România, judeţ

1976

107.167.200

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kVA Lacu Sărat-Isaccea S.C.

53.583.600

Lungime: 63,790 km; 181 stâlpi; teren domeniu public: 30.691 mp

 

 

107.167.200

13

62096

8.14.01

Constanţa

LEA 400 kV S.C. şi DC Isaccea - Smârdan (Circuit 2)

LEA 400 kV Smârdan-Isaccea 2

47.720.400

18.439

 

Ţara: România, judeţ

1987

171.793.440

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV DC Isaccea-Smârdan circuitul 1+2 (RA)

76.352.640

LEA 400 kV S.C. Isaccea-Smârdan circuitul 2

47.720.400

Lungime: 56,810 km; 181 stâlpi; teren domeniu public: 20.085 mp

 

 

171.793.440

14

62097

8.14.01

Constanţa

LEA 400 kV S.C.-D.C. Isaccea - Smârdan circuitul 1

LEA 400 kV DC Lacu Sărat- Smârdan

9.757.440

0

 

Ţara: România, judeţ

1987

74.158.630

HG
365/1998; HG
407/2007;
HG
1427/2009;
HG
1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV DC Isaccea - Smârdan circuitul 1 + 2

64.401.190

Lungime: 57,245 km; nr. stâlpi: 0; teren domeniu public: 0 mp

 

 

74.158.630

15

62098

8.14.01

Constanţa

LEA 400 kV S.C. şi D.C. Smârdan - Lacu Sărat

LEA 400 kV Lacu Sărat-Smârdan

16.119.600

52.369

 

Ţara: România
judeţ

1967

32.455.215

HG
365/1998;
HG
407/2007;
HG
1427/2009; HG
1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV DC Gutinaş-Smârdan

16.335.615

Lungime: 34,262 km; 108 stâlpi; teren domeniu public: 17.667 mp

 

 

32.455.215

16

62099

8.14.01

Constanţa

LEA 400 kV Gura Ialomiţei - Lacu Sărat

LEA 400 kV Gura Ialomiţei-Lacu Sărat

58.792.119

50.679

 

Ţara: România, judeţ

1966

58.792.119

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 70,265 km; nr. stâlpi: 230; teren domeniu public: 55.424 mp

 

 

58.792.119

17

62100

8.14.01

Sibiu+ Piteşti

LEA 400 kV S.C. Bradu - Braşov

LEA 400 kV S.C. Bradu-Braşov

42.361.200

154.131

 

Ţara: România, judeţ

1980

126.361.200

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV Bradu-Braşov

84.000.000

Lungime: 150,54 km; 456 stâlpi; teren domeniu public: 55.261,82 mp

 

 

126.361.200

18

62101

8.14.01

Craiova+ Piteşti

LEA 400 kV Tânţăreni - Slatina

LEA 400 kV DC Tânţăreni - Slatina - Sibiu, 119 stâlpi metal

54.071.049

26.956

 

Ţara: România, judeţ

1978

113.457.021

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 828/2010;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV S.C. Ţânţăreni - Slatina

59.385.972

Lungime: 83,805 km; 249 stâlpi; teren domeniu public: 19.264,35 mp

 

 

113.457.021

19

62102

8.14.01

Sibiu+ Piteşti+ Craiova

LEA 400 kV Ţânţăreni - Sibiu

LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu

37.087.746

187.771

 

Ţara: România, judeţ

1976

145.499.416

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu

0

LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu

0

LEA 400 kV S.C. Tronson Slatina - Arefu

86.856.000

LEA 400 kV S.C. Tronson Slatina - Arefu

 

LEA 400 kV S.C. Tronson Arefu- Sibiu

21.555.670

Lungime: 255,48 km; 513 stâlpi; teren domeniu public: 108.383,52 mp

 

 

145.499.416

20

62103

8.14.01

Craiova + Piteşti

LEA 400 kV S.C. Ţânţăreni - Bradu

LEA 400 kV S.C. Ţânţăreni- Bradu

101.556.000

109.828

 

Ţara: România, judeţ

1971

124.951.530

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV S.C. Tânţăreni - Bradu stâlpi 72-170

23.395.530

Lungime: 196,593 km; 488 stâlpi; teren domeniu public:

80.683,68 mp

 

 

124.951.530

21

62104

8.14.01

Craiova

LEA 400 kV S.C. Ţânţăreni - Urecheşti

LEA 400 kV S.C. Ţânţăreni - Urecheşti stâlpi 1-72

17.854.228

30.159

 

Ţara: România, judeţ

1976

79.937.991

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV DC Ţânţăreni - Urecheşti - Bradu 144, stâlpi metalici

62.083.763

Lungime: 69,90 km; 216 stâlpi; teren domeniu public:

22.958,54 mp

 

 

79.937.991

22

62105

8.14.01

Craiova

LEA 400 kV S.C. Porţile de Fier - Urecheşti

LEA 400 kV S.C. Porţile de Fier-Urecheşti, stâlpi 1-157

41.217.276

40.931

 

Ţara: România, judeţ

1971

71.278.747

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG  1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV S.C. Porţile de Fier-Urecheşti, stâlpi 157-276

30.061.471

Lungime: 90 km; 276 stâlpi; teren domeniu public:

43.456,84 mp

 

 

71.278.747

23

62106

8.14.01

Craiova + Piteşti

LEA 400 kV S.C. Porţile de Fier - Slatina

LEA 400 kV S.C. Porţile de Fier-Slatina, stâlpi 1-195

48.564.508

104.491

 

Ţara: România, judeţ

1963

132.691.896

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 828/2010;
HG 1321/2010;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV S.C. Porţile de Fier-Slatina, stâlpi 195-393

51.240.000

LEA 220 kV S.C. Porţile de Fier-Slatina

32.887.388

Lungime: 160,612 km; 528 stâlpi; teren domeniu public:

99.897,16 mp

 

 

132.691.896

24

62107

8.14.01

Cluj

LEA 400 kV S.C. Roşiori - Gădălin

LEA 400 kV Gădălin - Roşiori

34.917.447

95.583

 

Ţara: România,
judeţ

1963

123.713.642

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV Roşiori-Gădălin

42.112.832

LEA 400 kV Gădălin - Roşiori

19.061.005

LEA 400 kV Roşiori-Gădălin

27.622.357

LEA 400 kV Roşiori-Gădălin

0

LEA 400 kV Roşiori-Gădălin

0

LEA 400 kV Gădălin - Roşiori

0

LEA 400 kV Gădălin - Roşiori

0

Lungime: 121,13 km; 307 stâlpi; teren domeniu public:

59.417,37 mp

 

 

123.713.642

25

62108

8.14.01

Sibiu

LEA 400 kV Sibiu Sud - Braşov

LEA 400 kV Sibiu Sud-Braşov

98.149.295

180.561

 

Ţara: România
judeţ

1969

98.149.295

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 125,480 km; 387 stâlpi; teren domeniu public: 78.823,64 mp

 

 

98.149.295

26

62109

8.14.01

Sibiu

LEA 400 kV Braşov - Dârste

LEA 400 kV Braşov-Dârste

8.054.639

23.152

 

Ţara: România,
judeţ

1977

8.054.639

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 13,47 km; 43 stâlpi; teren domeniu public: 9.134,58 mp

 

 

8.054.639

27

62110

8.14.01

Bacău

LEA 220 kV DC Gutinaş - Munteni - Fai

LEA 220 kV DC Gutinaş - Munteni - Fai

36.783.600

16.285

 

Ţara: România,
judeţ

1974

129.299.023

HG 365/1998;
HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV DC Gutinaş - Munteni - Fai

0

LEA 220 kV DC Gutinaş - Munteni - Fai

17.238.143

LEA 220 kV Gutinaş - Fai

32.857.600

LEA 220 kV Gutinaş-Fai

41.939.200

LEA 400 kV DC Gutinaş - Munteni

480.480

Lungime: 190,436 km; 629 stâlpi; teren domeniu public: 14.112,18 mp

 

 

129.299.023

28

62111

8.14.01

Bacău

LEA 220 kV DC Gutinaş - Dumbrava

LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava

16.275.200

10.210

 

Ţara: România, judeţ

1968

51.696.825

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava

10.988.800

LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava

6.589.625

LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava

17.843.200

Lungime: 89,179 km; 291 stâlpi; teren domeniu public: 6.761 mp

 

 

51.696.825

29

62112

8.14.01

Bacău

LEA 220 kV Gutinaş - Focşani Vest

LEA 220 kV Gutinaş-Focşani Vest

27.791.360

5.148

 

Ţara: România, judeţ

1965

44.449.280

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV Gutinaş-Focşani Vest

16.657.920

Lungime: 86,793 km; 218 stâlpi; teren domeniu public: 4.251 mp

 

 

44.449.280

30

62113

8.14.01

Bacău

LEA 220 kV Fai - Suceava

LEA 220 kV Fai-Suceava

37.696.000

13.825

 

Ţara: România,
judeţ

1973

69.664.185

HG 365/1998;
HG 407/2007; HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV Iaşi-Suceava

31.968.185

Lungime: 116,100 km; 396 stâlpi; teren domeniu public: 8.499,19 mp

 

 

69.664.185

31

62114

8.14.01

Constanţa

LEA 220 kV S.C. Barboşi - Fileşti

LEA 220 kV S.C. Barboşi - Fileşti

4.911.421

181

 

Ţara: România,
judeţ

1967

4.911.421

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 6,180 km; 3 stâlpi; teren domeniu public: 124 mp

 

 

4.911.421

32

62115

8.14.01

Constanţa

LEA 220 kV S.C. Lacu Sărat - Fileşti

LEA 220 kV Fileşti - Lacu Sărat

0

3.426

 

Ţara: România,
judeţ

1967

18.712.283

HG 365/1998;
HG
407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV Fileşti - Lacu Sărat

18.712.283

LEA 220 kV DC Lacu Sărat - Fileşti

0

Lungime: 29,366 km; 108 stâlpi; teren domeniu public: 2.877 mp

 

 

18.712.283

33

62116

8.14.01

Bucureşti

LEA 220 kV Fundeni - Brazi Vest

Fundeni-Brazi Vest DC

38.309.880

11.641

 

Ţara: România, judeţ

1971

58.506.178

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV DC Brazi Vest- Fundeni;

20.196.298

Lungime: 70,237 km; 258 stâlpi; teren domeniu public: 5.294 mp

 

 

58.506.178

34

62117

8.14.01

Bucureşti

L220 kV DC Brazi Vest- Târgovişte 50,5 Km

L220 kV DC Brazi Vest-Târgovişte

39.699.865

5.717

 

Ţara: România,
judeţ

1975

39.699.865

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 49,371 km; 156 stâlpi; teren domeniu public: 3.141 mp

 

 

39.699.865

35

62118

8.14.01

Bucureşti

LEA 220 kV S.C. Ghizdaru - Turnu Măgurele

LEA 220 kV S.C. Ghizdaru-Turnu Măgurele

52.625.920

3.652

 

Ţara: România, judeţ

1973

52.625.920

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 82,216 km; 277 stâlpi; teren domeniu public: 4.716 mp

 

 

52.625.920

36

62119

8.14.01

Piteşti

LEA 220 kV D.C. Bradu - Târgovişte

LEA 220 kV D.C. Bradu-Târgovişte

42.932.675

6.693

 

Ţara: România, judeţ

1975

42.932.675

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Modernizare LEA 220 kV Bradu- Târgovişte (fibră optică)

 

53,412 km; 176 stâlpi; teren domeniu public: 3.018,03 mp

 

 

42.932.675

37

62121

8.14.01

Piteşti

LEA 220 kV S.C. Bradu- Stupărei

LEA 220 kV S.C. Bradu-Stupărei

46.823.361

9.297

 

Ţara: România,
judeţ

1975

46.823.361

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009

concesionat

imobil

Modernizare LEA 220 kV Bradu- Stupărei (fibră optică)

 

Lungime: 70,71 km; 237 stâlpi; teren domeniu public: 6.015,27 mp

 

 

46.823.361

38

62122

8.14.01

Piteşti

LEA 220 kV S.C. Râureni - Stupărei

LEA 220 kV S.C. Râureni-Stupărei

8.128.000

388

 

Ţara: România,
judeţ

1976

8.128.000

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 12,184 km; 27 stâlpi; teren domeniu public: 385,56 mp

 

 

8.128.000

39

62123

8.14.01

Piteşti

LEA 220 kV S.C. Arefu- Râureni

LEA 220 kV S.C. Arefu-Râureni

28.191.930

7.767

 

Ţara: România,
judeţ

1971

28.191.930

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 44,322 km; 149 stâlpi; teren domeniu public: 3.324,56 mp

 

 

28.191.930

40

62124

8.14.01

Piteşti

LEA 220 kV S.C. Arefu - Bradu

LEA 220 kV S.C. Arefu-Bradu

42.911.146

16.608

 

Ţara: România, judeţ

1970

42.911.146

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1321/2010;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 73,619 km; 256 stâlpi; teren domeniu public: 5.498,98 mp

 

 

42.911.146

41

62125

8.14.01

Craiova + Piteşti

LEA 220 kV D.C. Craiova Nord - Slatina

LEA 220 kV DC Craiova Nord - Slatina Stâlpi 1-56 metal

14.325.228

6.586

 

Ţara: România,
judeţ

1968

39.137.149

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1321/2010

concesionat

imobil

LEA 220 kV D. C. Craiova Nord - Slatina

24.811.921

Lungime: 48,755 km; 158 stâlpi; teren domeniu public: 5.350,51 mp

 

 

39.137.149

42

62126

8.14.01

Piteşti

LEA 220 kV S. C. Grădişte Slatina

LEA 220 kV S. C. Grădişte-Slatina

11.622.394

3.317

 

Ţara: România, judeţ

1979

11.622.394

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1321/2010;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 22,984 km; 79 stâlpi; teren domeniu public: 3.317,09 mp

 

 

11.622.394

43

62127

8.14.01

Craiova + Piteşti

LEA 220 kV S.C. Craiova - Turnu Măgurele

LEA 220 kV S.C. Craiova Nord - Turnu Măgurele, stâlpi 1-154 metal

30.720.000

10.821

 

Ţara: România, judeţ

1968

77.440.000

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV S.C. Craiova Nord - Turnu Măgurele

46.720.000

Lungime: 120,826 km; 383 stâlpi; teren domeniu public: 8.297,55 mp

 

 

77.440.000

44

62128

8.14.01

Craiova

LEA 220 kV S.C. + D.C. Craiova Nord - Sărdăneşti

LEA 220 kV S.C. Sărdăneşti - Craiova Nord-Işalniţa, stâlpi 434-457 metal

5.381.079

6.210

 

Ţara: România, judeţ

1968

48.459.916

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV DC Sărdăneşti- Craiova Nord-Işalniţa Stâlpi 347-434 Stâlpi metal

16.857.435

LEA 220 kV DC INT - IES Sărdăneşti - Stâlpi 1-65 (Urecheşti-Craiova Nord)

15.271.200

LEA 220 kV S.C. Sărdăneşti - Craiova Nord stâlpi 296-346

10.950.202

Lungime: 70,6 km; 205 stâlpi; teren domeniu public: 4.074,36 mp

 

 

48.459.916

45

62129

8.14.01

Craiova

LEA 220 kV S.C. + D.C. Urecheşti - Sărdăneşti

LEA 220 kV DC INT-IES Urecheşti Stâlpi 1-36 (Târgu Jiu Nord - Sărdăneşti)

7.468.263

3.872

 

Ţara: România,
judeţ

1968

31.788.263

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV S.C. Urecheşti- Sărdăneşti

Stâlpi 181-296 metal

24.320.000

Lungime: 65,66 km; 154 stâlpi; teren domeniu public: 2.947,52 mp

 

 

31.788.263

46

62130

8.14.01

Craiova

LEA 220 kV S.C. + D.C. Urecheşti - Târgu Jiu Nord

LEA 220 kV SC Târgu Jiu Nord - Urecheşti

 

701

 

Ţara: România, judeţ

1971

5.566.631

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009

concesionat

imobil

Stâlpi 154-181

5.566.631

Lungime: 19,21 km; 29 stâlpi; teren domeniu public: 533,72 mp

 

 

5.566.631

47

62131

8.14.01

Timişoara

LEA 220 kV D.C. Porţile de Fier-Reşiţa

LEA 220 kV DC Porţile de Fier- Reşiţa DC Stâlpi 227-371

31.780.081

6.908

 

Ţara: România, judeţ

1970

92.695.696

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV DC Porţile de Fier - Reşiţa DC Stâlpi 372-422

11.223.868

LEA 220 kV DC Porţile de Fier - Reşiţa DC Stâlpi 1-226

49.691.747

Lungime: 116,764 km; 422 stâlpi; teren domeniu public: 8.492 mp

 

 

92.695.696

48

62132

8.14.01

Timişoara

LEA 220 kV Reşiţa - Timişoara

LEA 220 Reşiţa - Timişoara

 

9.302

 

Ţara România, judeţ

1971

58.950.889

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009

concesionat

imobil

Stâlpi 104-245

33.991.006

LEA 220 Reşiţa - Timişoara

 

Stâlpi 1-103

24.959.883

Lungime: 73,015 km; 245 stâlpi; teren domeniu public: 4.485 mp

 

 

58.950.889

49

62133

8.14.01

Timişoara

LEA 220 kV D.C. Timişoara - Arad

LEA 220 kV Timişoara-Arad

 

9.836

 

Ţara: România, judeţ

1972

43.094.643

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Stâlpi 1-87

21.765.728

LEA 220 kV Timişoara-Arad

 

Stâlpi 88-172

21.328.915

Lungime: 53,660 km; 172 stâlpi; teren domeniu public: 3.540 mp

 

 

43.094.643

50

62134

8.14.01

Timişoara

LEA 220 kV D.C. Racord Săcalaz

LEA 220 kV DC Racord Săcalaz 40 stâlpi

9.720.043

3.401

 

Ţara: România, judeţ

1978

9.720.043

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 12,987 km; 40 stâlpi; teren domeniu public: 999 mp

 

 

9.720.043

51

62135

8.14.01

Timişoara

LEA 220 kV S.C. (D.C.) Pestiş - Hăşdat

LEA 220 kV S.C. Pestiş - Hăşdat Stâlpi 1-40

6.431.621

1.277

 

Ţara: România, judeţ

1966

12.845.115

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV DC Pestiş - Hăşdat

6.413.493

Lungime: 14,854 km; 40 stâlpi; teren domeniu public: 896 mp

 

 

12.845.115

52

62136

8.14.01

Timişoara

LEA 220 kV S.C. Hăşdat - Baru Mare

LEA 220 kV SC Hăşdat - Baru Mare

22.709.134

3.832

 

Ţara: România, judeţ

1978

22.709.134

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 41,957 km; 131 stâlpi; teren domeniu public: 2.688 mp

 

 

22.709.134

53

62137

8.14.01

Cluj

LEA 220 kV D.C. Roşiori - Baia Mare

LEA 220 kV Roşiori - Baia Mare 3

19.941.257

2.556

 

Ţara: România, judeţ

1978

19.941.257

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 33,28 km; 102 stâlpi; teren domeniu public: 2.412,97 mp

 

 

19.941.257

54

62138

8.14.01

Cluj

LEA 220 kV S.C. Baia Mare 3- Tihău

LEA 220 kV Tihău - Baia Mare 3

37.286.400

3.737

 

Ţara: România, judeţ

1964

37.286.400

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 58,26 km; 188 stâlpi; teren domeniu public: 3.975,85 mp

 

 

37.286.400

55

62139

8.14.01

Cluj

LEA 220 kV S.C. Cluj Floreşti - Tihău

LEA 220 kV Cluj Floreşti-Tihău

19.414.036

9.560

 

Ţara:
România judeţ

1975

42.288.000

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV Cluj Floreşti-Tihău

6.343.200

LEA 220 kV Cluj Floreşti-Tihău

16.530.764

Lungime: 66,075 km; 220 stâlpi; teren domeniu public: 5.349,57 mp

 

 

42.288.000

56

62140

8.14.01

Cluj

LEA 220 kV S.C. Cluj - Floreşti - Câmpia Turzii

LEA 220 kV Floreşti - Câmpia Turzii

8.555.316

11.867

 

Ţara: România,
judeţ

1972

32.854.361

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV Floreşti - Câmpia Turzii

24.299.046

Lungime: 52,29 km; 173 stâlpi; teren domeniu public: 3.665,92 mp

 

 

32.854.361

57

62141

8.14.01

Sibiu

LEA 220 kV Ungheni - Fântânele

LEA 220 kV Ungheni - Fântânele

16.520.527

3.192

 

Ţara: România,
judeţ

1961

16.520.527

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 27,933 km; 84 stâlpi; teren domeniu public: 2.191,24 mp

 

 

16.520.527

58

62142

8.14.01

Sibiu

LEA 220 kV S.C. Fântânele - Gheorghieni

LEA 220 kV Fântânele - Gheorghieni

47.569.886

5.246

 

Ţara: România,
judeţ

1962

47.569.886

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 79,895 km; 246 stâlpi; teren domeniu public: 5.369,03 mp

 

 

47.569.886

59

62143

8.14.01

Cluj + Sibiu

LEA 220 kV Cluj Floreşti - Alba Iulia

LEA 220 kV Cluj Floreşti-Alba Iulia

32.787.573

21.533

 

Ţara: România,
judeţ

1963

56.383.991

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV Cluj Floreşti-Alba Iulia

23.596.418

Lungime: 95,951 km; 317 stâlpi; teren domeniu public: 12.639,89 mp

 

 

56.383.991

60

62144

8.14.01

Bacău

Staţia 220 kV Bacău Sud

Teren domeniu public: 30.445 mp

 

505.011

 

Ţara: România,
judeţul: Bacău; comuna Letea Veche

1976

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG  1247/2008;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

0

61

62145

8.14.01

Bacău

Staţia 220/110 kV Focşani Vest

Staţia 220/110 kV Focşani - celule 400 kV Staţia Focşani

3.926.255

94.704

 

Ţara: România,
judeţul: Vrancea; comuna Câmpineanca

1985

3.926.255

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Teren domeniu public: 33.729 mp

 

 

3.926.255

62

62146

8.14.01

Bacău

Staţia 220/110 kV Roman Nord

Staţia 220/110 kV Roman Nord - celule 400 kV

Staţia Roman - Bacău Sud + Suceava

 

299.504

 

Ţara: România, judeţul: Neamţ; comuna Cordun

1994

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Teren domeniu public: 42.799 mp

 

 

0

63

62147

8.14.01

Bacău

Staţia 400/220 kV Gutinaş

Staţia 400/220 kV Gutinaş

0

269.236

 

Ţara: România,
judeţul: Bacău; comuna Ştefan cel Mare

1968

0

HG 365/1998;
HG  517/2006;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Teren domeniu public: 127.169 mp

0

64

62148

8.14.01

Bacău

Staţia 220/110 kV Dumbrava

Teren domeniu public: 29.610 mp

658.908

337.673

 

Ţara: România,
judeţul: Neamţ; comuna Săvineşti

1974

658.908

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

658.908

65

62149

8.14.01

Bacău

Staţia 220/110 kV Fai

Celula 220 kV 2K Munteni

374.619

499.410

 

Ţara: România,
judeţul: Iaşi; comuna Rediu

1974

1.136.872

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celula 220 kV 3K Suceava

389.428

Celula 220 kV 8K Gutinaş

372.825

Teren domeniu public: 47.577 mp

 

 

1.136.872

66

62150

8.14.01

Bacău

Staţia 220/110 kV Munteni

Staţia 220/110 kV Munteni - Celule 220 kV Staţia Munteni - Gutinaş + Fai

960.041

200.145

 

Ţara: România, judeţul: Vaslui, municipiul
Vaslui

1976

960.041

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Teren domeniu public: 30.283 mp

 

 

960.041

67

62151

8.14.01

Bacău

Staţia 220/110 kV Suceava

Celule 220 kV Staţia Suceava - Fai

0

837.120

DN 2 (la 2 km de localitatea Sf. Ilie)

Ţara: România, judeţul: Suceava, comuna Cheia

1975

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG  534/2010;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celule 400 kV Staţia Suceava - Roman

0

Teren domeniu public: 35.428 mp

 

 

0

68

62152

8.14.01

Constanţa

Staţia 400/110 kV Constanţa Nord

Celula LEA 400 kV Tulcea Vest FS

6.255.900

3.606.400

 

Ţara: România, judeţul: Constanţa,
municipiul
Constanţa

1981

12.511.800

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celula LEA 400 kV Cernavodă FS

6.255.900

Teren domeniu public: 60.717,93 mp

 

 

12.511.800

69

62153

8.14.01

Constanţa

Staţia 400/110 kV Tulcea Vest

Celule 400 kV Staţia Tulcea

3.563.451

35.000

 

Ţara: România, judeţul: Tulcea, municipiul
Tulcea

1982

3.563.451

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009

concesionat

imobil

Teren domeniu public: 81.015,47 mp

 

 

3.563.451

70

62154

8.14.01

Constanţa

Staţia 750/400 kV Isaccea

Celule 400 kV Staţia 750 Isaccea public

115.886

1.100.900

 

Ţara: România, judeţul: Tulcea, oraşul: Isaccea

1982

26.626.436

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celule Staţia conexiuni 750 kV

 

ET 11

7.716.648

Celule 400 kV Staţia 750 kV Isaccea public

2.934.180

Celule 750 kV Staţia 750 Isaccea

15.859.722

Teren domeniu public: 179.479,14 mp

 

 

26.626.436

71

62155

8.14.01_

Constanţa

Staţia 220/110 kV Fileşti

Celule de exterior 220 kV Fileşti

17.547

221.600

 

Ţara: România, judeţul: Galaţi, municipiul
Galaţi

1966

17.547

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Teren domeniu public: 8.450,50 mp

 

 

17.547

72

62156

8.14.01

Constanţa

Staţia 400/220 kV Lacu Sărat

Teren domeniu public: 127.250,25 mp

0

2.297.700

 

Ţara: România, judeţul: Brăila, localitatea Lacu Sărat

1974

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG  534/2010;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

73

62157

8.14.01

Constanţa

Staţia 400/220/ 110 kV Smârdan

Celule de exterior 400 kV Staţia Smârdan public

1.743.145

1.535.000

 

Ţara: România, judeţul: Galaţi, comuna Smârdan

1980

3.543.190

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celule exterioare 400 kVA Staţia Smârdan

1.800.045

Teren domeniu public: 85.012,45 mp

 

 

3.543.190

74

62158

8.14.01

Constanţa

Staţia 220/110 kV Barboşi

Celule de exterior 220 kV Barboşi

110

824.600

 

Ţara: România, judeţul Galaţi

1969

11.079

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009

concesionat

imobil

Celule de exterior 220 kV Barboşi

10.871

Celule de exterior 220 kV Barboşi

98

Teren domeniu public: 41.499,81 mp

 

 

11.079

75

62159

8.14.01

Constanţa

Staţia 400/110 kV Medgidia Sud

Celula 400 kV Staţia Cernavodă

27.834

861.600

 

Ţara: România, judeţul Constanţa, municipiul Medgidia

1978

140.159

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celula 400 kV Staţia Medgidia Sud

112.325

Teren domeniu public: 42.800,11 mp

 

 

140.159

76

62160

8.14.01

Bucureşti

Staţia 400/220/ 110 kV Brazi Vest

Teren domeniu public: 70.101 mp

 

841.827

 

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Brazi

1971

0

HG 365/1998;
HG 620/2005;
HG 969/2006;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

77

62161

8.14.01

Bucureşti

Staţia 220/110 kV Fundeni

Teren domeniu public: 59.534 mp

 

3.888.396

 

Ţara: România, Str. Zorilor nr. 59, comuna Dobroeşti, judeţul Ilfov

1972

0

HG 365/1998;
HG 620/2005;
HG 969/2006;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

78

62162

8.14.01

Bucureşti

Staţia 220/110 kV Târgovişte

Bradu 1 CEL 220 kV

166.902

566.574

 

Ţara: România, judeţul Dâmboviţa, comuna Ulmi

1973

1.019.237

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Bradu 2 CEL 220 kV

173.679

Brazi Vest 1 CEL 220 kV

356.440

Brazi Vest 2 CEL 220 kV

322.216

Teren domeniu public: 73.274 mp

 

 

1.019.237

79

62163

8.14.01

Bucureşti

Staţia 220/110 kV Ghizdaru

Celula 220 kV Turnu Măgurele

57.561

565.100

 

Ţara: România, judeţul Giurgiu, comuna Stăneşti

1978

182.350

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celula 220 kV Bucureşti Sud II

62.395

Celula 220 kV Bucureşti Sud I

62.395

Brazi Vest 2 Celula 220 kV

 

Teren domeniu public: 30.494 mp

 

 

182.350

80

62164

8.14.01

Bucureşti

Staţia 220/110 kV Turnu Măgurele

Celula 220 kV Ghizdaru

52.022

505.301

 

Ţara: România, judeţul Teleorman, municipiul Turnu Măgurele

1977

173.827

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celula 220 kV Craiova

114.597

Telefonie T.I.F. (Bobina, Filtru)

7.209

Teren domeniu public: 58.488 mp

 

 

173.827

81

62165

8.14.01

Bucureşti

Staţia 400/110 kV Domneşti

Celula 400 kV Brazi Vest

817.732

1.165.585

 

Ţara: România, judeţul Ilfov, comuna Domneşti

1983

2.268.588

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celula 400 kV Bucureşti Sud

724.260

Celula 400 kV Urecheşti

726.595

Teren domeniu public: 56.687 mp

 

 

2.268.588

82

62166

8.14.01

Bucureşti

Staţia 400/110 kV Gura Ialomiţei

T.I.F. LEA 400 kV Constanţa Nord

534

1.832.496

 

Ţara: România, judeţul Ialomiţa, comuna Mihail Kogălniceanu

1977

534

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG  1247/2008
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Teren domeniu public: 112.824 mp

 

 

534

83

62167

8.14.01

Bucureşti

Staţia 400/110 kV Pelicanu

Celula 400 kV CNE Cernavodă

209.609

262.899

 

Ţara: România, judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi

1979

421.374

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celula 400 kV Bucureşti Sud

209.617

Filtru cuplaj AKE 100A2 PT. cupl. bifazic

2.148

Teren domeniu public: 39.474 mp

 

 

421.374

84

62168

8.14.01

Bucureşti

Staţia 220/110 kV Mostiştea

Celula bloc. linie AT 200 MVA

54.498

342.172

N-E: Asociaţia Frăsinet; N-V: Asociaţia Frăsinet: S-E: Asociaţia Frăsinet: S-V: Drum judeţean

Ţara: România, judeţul Călăraşi, comuna Frăsinet

1975

54.498

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Teren domeniu public: 28.290 mp

 

 

54.498

85

62169

8.14.01

Bucureşti

Staţia 220/110 kV Stâlpu

Celula 220 kV LEA Brazi

170.958

59.121

 

Ţara: România, judeţul Buzău, comuna Stâlpu

1977

170.958

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Teren domeniu public: 19.009 mp

 

 

170.958

86

62170

8.14.01

Bucureşti

Staţia 220/110 kV Teleajen

Bobină Blocaj BB 032 -1000

2.461

211.197

 

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Berceni

1978

463.812

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

CEL 400 kV Brazi V. 3SMEP220 + 3TC + 3TT + 3 DRV

234.462

CEL 400 kV Stâlpul 3 SMEP 400 + 3TC + 3TT + 3 DRV

226.889

Teren domeniu public: 27.938 mp

 

 

463.812

87

62171

8.14.01

Piteşti

Staţia 400/220/ 110 kV Bradu

Celulă HT 220 kV LEA Târgovişte 1 Staţia Bradu

150.991

2.407.796

N: particulari;
E: Primăria Bradu;
S: particulari; E: particulari

Ţara: România, judeţul Argeş, comuna Bradu, satul Bradu de Jos

1977

2.352.639

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009

concesionat

imobil

Celulă HT 220 kV LEA Târgovişte 2 Staţia Bradu

150.991

Celulă HT 220 kV LEA Arefu Staţia Bradu

150.991

Celulă HT 220 kV LEA Stupărei Staţia Bradu

150.991

Celulă HT 220 kV LEA Piteşti Sud Staţia Bradu

82.374

Celulă HT 400 kV LEA Braşov Staţia Bradu

660.152

Celulă HT 400 kV LEA Ţânţăreni Staţia Bradu

766.693

Celula HT 400 kV LEA Braşov Staţia Bradu

239.457

Teren domeniu public: 133.349,02 mp

 

 

2.352.639

88

62172

8.14.01

Piteşti

Staţia 220/110 kV Piteşti Sud

Celulă HT 220 kV LEA Bradu Staţia Piteşti Sud

168.117

734.613

N: proprietari particulari; S: Primăria comunei Oarja;
E: Primăria comunei Oarja;
V: Ivaşcu Ghe.

Ţara România, judeţul Argeş, comuna Oarja

1973

168.117

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Teren domeniu public: 26.613,63 mp

 

 

168.117

89

62173

8.14.01

Piteşti

Staţia 220/110 kV Arefu

Celulă HT 220 kV LEA Bradu Staţia Arefu

417.100

1.532.941

N: Şoseaua Curtea de Argeş - Baraj Vidraru;
S: teren litigiu;
E: Istfan N;
V: Soare N.

Ţara: România, judeţul Argeş, comuna Arefu

1969

834.199

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celulă HT 220 kV LEA Râureni Staţia Arefu

417.100

Teren domeniu public: 40.883,87 mp

 

 

834.199

90

62174

8.14.01

Piteşti

Staţia 220/110 kV Stupărei

Celulă HT 220 kV LEA Râureni Staţia Stupărei

604.056

362.581

N: domeniu public - drum exploatare; S: domeniu public-drum exploatare; V: proprietari persoane fizice;
E: DN 64

Ţara: România, judeţul Vâlcea, comuna Mihăeşti

1971

1.208.112

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celulă HT 220 kV LEA Bradu Staţia Stupărei

604.056

Teren domeniu public: 41.968,35 mp

 

 

1.208.112

91

62175

8.14.01

Piteşti

Staţia 220/110 kV Râureni

Celulă HT 220 kV LEA Arefu Staţia Râureni

564.679

2.138.061

N: proprietari particulari; E:
proprietari particulari; V:
proprietari particulari DN 64;
S: proprietari particulari

Ţara: România, judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea

1975

1.129.358

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celulă HT 220 kV LEA Stupărei în Staţia Râureni

564.679

Teren domeniu public: 22.704,40 mp

 

 

1.129.358

92

62176

8.14.01

Piteşti

Staţia 400 kV Slatina

Celulă HT 400 kV LEA Porţile de Fier Staţia 400 kV Slatina

0

1.022.650

N-E:
proprietari particulari; S-E:
proprietari particulari; S - V:
proprietari particulari; N - V: DN 65 şi proprietari particulari

Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Slatina

1973

0

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celulă HT 400 kV LEA Ţânţăreni Staţia 400 kV Slatina

0

Celulă HT 400 kV LEA Drăgăneşti Olt Staţia 400 kV Slatina

0

Celulă HT 400 kV LEA Bucureşti Sud Staţia 400 kV Slatina

0

Teren domeniu public: 56.636,59 mp

 

 

0

93

62177

8.14.01

Piteşti

Staţia 400/220 kV Slatina

Celulă 220 kV LEA Craiova Nord

1.594.195

1.005.019

N: proprietari particulari şi Primăria Slatina;
E: S.C. ALRO S.A.;
S: S.C. ALRO; V: DN65

Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Slatina

1968

10.357.524

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celulă 220 kV LEA Grădişte

1.569.732

Celulă 400 kV LEA Drăgăneşti Olt

1.794.453

Celulă 400 kV LEA Bucureşti Sud

1.790.493

Celulă 400 kV LEA Ţânţăreni

1.790.493

Celulă 220 kV LEA Porţile de Fier

1.818.158

Teren domeniu public: 55.660,15 mp

 

 

10.357.524

94

62178

8.14.01

Piteşti

Staţia 220/110 kV Grădiştea

Celulă HT 220 kV LEA Slatina Staţia Grădişte

84.495

451.648

N: proprietari particulari;
S:
S.C. Electrica;
E:
Primăria Slatina;
V: proprietari particulari

Ţara: România, judeţul Olt, comuna Grădiştea

1979

99.860

HG 365/1998;
HG 407/2007; HG 1427/2009

concesionat

imobil

Celulă HT 220 kV LEA Işalniţa Staţia Grădişte

15.365

Teren domeniu public: 25.013,28 mp

 

 

99.860

95

62179

8.14.01

Craiova

Staţia 220/110 kV Craiova Nord

Celule 220 kV-2 buc. Işalniţa 1, Işalniţa 2

45.078

917.288

 

Ţara: România, judeţul Dolj, municipiul Craiova

1975

471.416

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celule 220 kV-4 buc. Sărdăneşti, Turnu Măgurele, Slatina 1, Slatina 2

389.301

Panouri Staţia 220/110 kV Craiova Nord

32.795

Instalaţie TIF ST 220/110 kV Craiova Nord bobină blocare BB 0,32

1.414

Instalaţie TIF ST 220/110 kV Craiova filtru acord

1.414

Instalaţie TIF ST 220/110 kV Craiova Nord filtru cuplaj

1.414

Teren domeniu public: 47.084,26 mp

 

 

471.416

96

62180

8.14.01

Craiova

Staţia 400 kV Tânţăreni

Celula 400 kV Sibiu cupla transf. B Reteh. st. 400 kV Tânţăreni

1.627.440

576.154

 

Ţara: România, judeţul Gorj, comuna Drăguşeni

1978

12.230.514

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celula 400 kV Slatina Reteh. Staţia 400/220 kV Tânţăreni

1.660.806

Celula 400 kV Koslodui 1 Reteh. Staţia 400/220 Tânţăreni

1.551.372

Celula 400 kV KOSLODUI 2 Reteh. Staţia 400/220 Ţânţăreni

1.596.333

Celula 400 kV Urecheşti Staţia 400 kV Tânţăreni

2.199.539

Celula 400 kV Piteşti-Bradu Staţia 400 kV Tânţăreni

2.156.053

Panouri comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 2 ST. 400 kV Tânţăreni

275.316

Panouri comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 4 Staţia 400 kV Tânţăreni

170.518

Panou comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 11 Reteh. Staţia 400/220 Tânţăreni

574.097

Panou comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 10 Reteh. st. 400 Tânţăreni

213.456

Panou comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 12 Reteh. st. 400 Tânţăreni

205.583

Teren domeniu public: 110.230 mp

 

 

12.230.514

97

62181

8.14.01

Craiova

Staţia 400/110 kV Urecheşti

Celule Staţia 220 kV Urecheşti - 2 buc. (Sărdăneşti, Târgu Jiu Nord)

17.552

218.205

218.205,29

Ţara: România, judeţul Gorj, comuna Urecheşti

1972

6.619.300

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG  534/2010;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celula 400 kV Tânţăreni Reteh. Staţia 400 kV Urecheşti

1.688.295

Celula 400 kV Porţile de Fier Staţia Urecheşti

1.872.786

Celula 400 kV Domneşti Bobină comp. Staţia 400 kV Urecheşti

2.019.788

Celule 400 kV-RK Modernizare Staţia Urecheşti

 

Panouri Staţia 220 kV Urecheşti

 

Instalaţie TIF ST 220/110 kV Urecheşti bobina blocare BB 0,32

127

Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti bobina blocare BB 0,32

127

Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti filtru acord

127

Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti filtru acord

127

Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti filtru cuplaj

127

Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti filtru cuplaj

127

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti bobina blocare BB 0,32

186

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti bobina blocare BB 0,32

186

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti filtru acord

186

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti filtru acord

186

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti filtru cuplaj

186

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti filtru cuplaj

186

Panou comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 8 Reteh. staţia Urecheşti

314.783

Panouri comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 6 Ret. Staţia 400 Urecheşti

350.278

Panou comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 4 Urecheşti

353.939

Teren domeniu public: 88.621 mp

 

 

6.619.300

98

62182

8.14.01

Craiova

Staţia 220 kV Sărdăneşti

Celule Staţia 220/110/20 kV Sărdăneşti 2 buc. (Craiova Nord, Urecheşti)

625.342

202.490

Consiliul Local Sărdăneşti

Ţara: România,
judeţul Gorj, comuna Plopşoru Ţara:

1976

651.086

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG  551/2011; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Panouri Staţia 220/110 kV Sărdăneşti

22.518

Instalaţie TIF ST 220/110 kV Sărdăneşti bobină blocare BB 0,32

127

Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Sărdăneşti filtru acord

127

Instalaţie TIF ST 220/110 kV Sărdăneşti filtru cuplaj

127

Instalaţie TIF 220 kV Sărdăneşti bobină blocare BB 0,32

316

Instalaţie TIF 220 kV Sărdăneşti bobină blocare BB 0,32

316

Instalaţie TIF 220 kV Sărdăneşti bobină blocare BB 0,32

316

Instalaţie TIF 220 kV Sărdăneşti filtru acord

316

Instalaţie TIF 220 kV Sărdăneşti filtru acord

316

Instalaţie TIF 220 kV Sărdăneşti filtru acord

316

Instalaţie TIF 220 kV Sărdăneşti filtru cuplaj

316

Instalaţie TIF 220 kV Sărdăneşti filtru cuplaj

316

Instalaţie TIF 220 kV Sărdăneşti filtru cuplaj

316

Instalaţie TIF 220 kV Sărdăneşti filtru cuplaj

316

Teren domeniu public: 29.297,453 mp

 

 

651.086

99

62183

8.14.01

Craiova

Staţia 220 kV Târgu Jiu Nord

Celule 220 kV Paroşeni Staţia Târgu Jiu Nord

1.375.969

426.082

 

România, judeţul: Gorj, municipiul Târgu Jiu

1982

1.469.931

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celula 220 kV Urecheşti Staţia

91.586

220/110 kV Târgu Jiu Nord

 

Echipament TIF (4 bobine blocaj) Staţia 220/110 Târgu Jiu Nord RAC

2.376

Teren domeniu public: 21.822,328 mp

 

 

1.469.931

100

62184

8.14.01

Craiova

Staţia 400 kV Porţile de Fier I

Celule 220 kV Reşiţa 1

859.351

2.515.647

N: S.C. Hidroserv - S.A.; S.C. SMART - S.A.; S.C. Hidroelectrica - S.A.;
S: S.C. Hidroelectrica - S.A.;
E: S.C. Hidro-electrica - S.A.;
V: S.C. Hidro-electrica - S.A.

Ţara: România, judeţul: Mehedinţi, comuna Gura Văii

1971

14.822.214

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celula 220 kV Reşiţa 2 Reteh Staţia 400/220 kV PDF1

795.825

Celula 400 kV Urecheşti Reteh Staţia 400/220 kV PDF1

1.776.511

Celula 400 kV Slatina Reteh. Staţia 400/220 kV P.D.F.1

2.022.697

Celula 400 kV DJERDAP Staţia 400/220 kV PDF. 1

2.181.877

Panou comandă protecţie cablu relee nr. 8 Reteh Staţia 400/220 PDF1

198.358

Panou comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 2 Reteh Staţia 400/220 PDF1

221.251

Celula 220 kV Calafat (Reteh. Staţia. 400/220 kV PDF1)

1.138.754

Panou comandă protecţie cablu relee 220 kV nr. 6 Reteh Staţia 400/220 PDF1

204.120

Panou comandă protecţie cablu relee 400 celula 400 Slatina Reteh. PDF1

308.683

Celula 220 kV Turnu Severin 1 Reteh. Staţia 400/220 kV PDF1

987.870

Panouri comandă protecţie cablu relee 220 kV nr. 3 Reteh. Staţia 400 PDF1

265.108

Panouri comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 1 PDF. 1

289.887

Celula 220 kV Drobeta-Turnu Severin 2 Staţia 400/220 kV PDF. 1

1.171.303

Celula 220 kV Cetate Staţia 400/220 kV PDF. 1

1.209.899

Panouri comandă protecţie cablu relee 220 kV nr. 4 Staţia PDF. 1

301.324

Panouri comandă protecţie cablu relee 220 kV nr. 5 Staţia PDF. 1

654.544

Panouri comandă control-protecţie (cablu relee nr. 9)

234.852

Teren domeniu public: 67.717 mp

 

 

14.822.214

101

62185

8.14.01

Craiova

Staţia 220 kV Turnu Severin Est

 

0

1.332.633

N:
Muschici Dan şi Doina;
E: Muschici Dan, Plavitu Victor, Plavitu C-tin, Plavitu Cezar
V: teren Consiliul Local Drobeta-Turnu Severin

Ţara: România, judeţul: Mehedinţi, municipiul Drobeta - Turnu Severin

1963

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Teren domeniu public: 17.957 mp

0

Instalaţie TIF ST. 220 kV Cetate - bobină blocare BB 0.32

164

Instalaţie TIF ST. 220 kV Cetate - bobină blocare BB 0.32

164

Instalaţie TIF ST. 220 kV Cetate - filtru cuplaj FCIT - 3

164

102

62186

8.14.01

Craiova

Staţia 220 kV Cetate

Instalaţie TIF ST. 220 kV Cetate - filtru acord

164

164.094

 

Ţara:România, judeţul: Dolj, comuna Cetate

1975

984

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009

concesionat

imobil

Instalaţie TIF ST. 220 kV Cetate - filtru acord

164

Instalaţie TIF ST. 220 kV Cetate - filtru acord

164

Teren domeniu public: 19.282,89 mp

 

 

984

103

62187

8.14.01

Craiova

Staţia 220/110 kV Calafat

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - bobină blocare BB 0.32

164

265.803

 

Ţara: România, judeţul: Dolj, localitatea Calafat

1982

984

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - bobină blocare BB 0.32

164

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - filtru cuplaj FCIT - 3

164

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - filtru cuplaj FCIT - 3

164

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - filtru acord

164

Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - filtru acord

164

Teren domeniu public: 20.858,57 mp

 

 

984

104

62188

8.14.01

Timişoara

Staţia 220/110 kV Reşiţa

Celulă LEA 220 kV Porţile de Fier 1 + panouri de protecţie

712.271

123.443

 

Ţara: România, judeţul Caraş - Severin, satul Soceni, DN 58, Km 8, comuna Ezeriş

1971

2.849.084

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celulă LEA 220 kV Porţile de Fier 2 + panouri de protecţie

712.271

Celulă LEA 220 kV Timişoara 1 + panouri de protecţie

712.271

Celulă LEA 220 kV Timişoara 2 + panouri de protecţie

712.271

Teren domeniu public: 34.020 mp

 

 

2.849.084

105

62189

8.14.01

Timişoara

Staţia 220 kV Timişoara

Celule LEA 220 kV Reşiţa

796.532

845.115

 

Ţara: România, judeţul: Timiş, municipiul Timişoara, Calea Moşniţei nr. 2

1968

3.205.220

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Panou protecţii LEA 220 kV Reşiţa

4.773

Celule LEA 220 kV Mintia

796.532

Panou protecţii LEA 220 kV Mintia

4.773

Celule LEA 220 kV Arad

796.532

Panou protecţii LEA 220 kV Arad

4.773

Celule LEA 220 kV Săcalaz

796.532

Panou protecţii LEA 220 kV Săcalaz

4.773

Teren domeniu public: 46.142 mp

 

 

3.205.220

106

62190

8.14.01

Timişoara

Staţia 220 kV Săcalaz

Celule LEA 220 kV Arad

666.711

578.831

 

Ţara: România, judeţul: Timiş, municipiul Timişoara, DN 59A, km 4

1978

1.611.207

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celule LEA 220 kV Timişoara

666.711

Panou comenzi

 

Celulă 220 kV Arad

22.810

Panou comenzi Celulă 220 kV Timişoara

22.810

Stelaje protecţii Celulă 220 kV Arad

116.082

Stelaje protecţii Celulă 220 kV Timişoara

116.082

Teren domeniu public: 23.600 mp

 

 

1.611.207

107

62191

8.14.01

Timişoara

Staţia 400/220/110 kV Arad

Celule LEA 220 kV Timişoara

493.744

36.257

 

Ţara: România, judeţul: Arad, DJ 709 - km 1

1974

4.464.839

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celule LEA 220 kV Săcalaz

493.744

Panou protecţii Celulă 220 kV Timişoara

207.113

Panou protecţii Celulă 220 kV Săcalaz

207.113

Bobină compensare

3.063.125

Teren domeniu public: 44.783 mp

 

 

4.464.839

108

62192

8.14.01

Timişoara

Staţia 220/110 kV Pestiş

Teren domeniu public: 37.892 mp

0

416.346

Cartier blocuri

Ţara: România, judeţul: Hunedoara, municipiul Hunedoara, str. Pestişu Mare, nr. 6A

1966

0

HG 365/1998; HG 432/2006; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

109

62193

8.14.01

Timişoara

Staţia 220/110 kV Hăşdat

Bobină de blocaj tip RZ 2000 a celulei LEA 220 kV Baru Mare

7.743

1.187.825

 

Ţara: România, judeţul: Hunedoara, str. Hăşdat nr. 1A

1969

697.264

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG  1247/2008;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celule LEA 220 kV Baru Mare

315.994

Celule LEA 220 kV Pestiş

315.994

Panou comenzi măs. semnaliz. protecţii Celula LEA 220 kV Baru Mare

17.953

Panou comenzi măs. semnaliz. protecţii Celula LEA 220 kV Pestiş

17.953

Echipament TIF celulă LEA 220 kV Baru Mare

21.628

Teren domeniu public: 33.695 mp

 

 

697.264

110

62194

8.14.01

Timişoara

Staţia 220/110 kV Baru Mare

Celule LEA 220 kV Hăşdat

525.089

465.959

 

Ţara: România, judeţul: Hunedoara, satul Hăşdat, DJ 66 KM 148-540

1977

536.825

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Panou protecţii Celule 220 kV Hăşdat

11.735

Teren domeniu public: 22.333 mp

 

 

536.825

111

62195

8.14.01

Timişoara

Staţia 220/110 kV Iaz

Celule exterioare Staţia 220 kV Iaz

5.888.919

414.486

 

Ţara: România, judeţul: Caraş-Severin, satul Iaz, comuna Obreja

1975

9.770.963

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celule exterioare Staţia 220 kV Iaz - Oţelărie

3.882.044

Teren domeniu public: 26.637 mp

 

 

9.770.963

112

62196

8.14.01

Sibiu

Staţia 220/110 kV Alba Iulia

Autotrafo nr. 97061 200 MVA 220/110 kV-3321412

1.974.586

2.436.294

 

Ţara: România, judeţul: Alba; Alba Iulia

1977

5.837.660

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1321/2009;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Autitrafo nr. 106794 200 MVA 220/110 kV-3321505

 

Celulă 220 kV Cluj Floreşti 3375283

124.862

Celulă 220 kV Cluj Floreşti

240.917

Celule 220 kV (10 buc. ST. Alba - 3375285)

2.589.235

Pan. Cm. de Mas. semnal. prot - 3375288

651.384

Instalaţie automatizare Staţia 220 kV - 3375289

256.676

Teren domeniu public: 29.659 mp

 

 

5.837.660

113

62197

8.14.01

Sibiu

Staţia 400/220/ 110 kV Sibiu Sud

Filtru de cuplaj AKE100 Ţânţăreni - 3100078

7.870

10.941.368

 

Ţara: România, judeţul: Sibiu, municipiul Sibiu

1976

282.549

HG  368/1998; HG  931/2006; HG  1630/2006; HG  431/2006; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Filtru de cuplaj AKE100 Ţânţăreni- 3100080

7.870

Cablu de IF- Filtru cuplaj Cam TC Ţânţăreni- 3100081

6.994

Dulap echipament PLC TIP ESB-2000I Ţânţăreni- 3100082

141.414

Bobină de blocaj Ţânţăreni- 3100083

59.201

Bobină de blocaj Ţânţăreni- 3100084

59.201

Teren domeniu public: 101.316 mp

 

 

282.549

114

62198

8.14.01

Sibiu

Staţia 400/110 kV Braşov

Cabină relee Staţia 400 kV Braşov - 110424

3.459

6.406.136

 

Ţara; România, judeţul: Braşov, municipiul Braşov

1976

6.100.428

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1321/2009; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Cabină relee Staţia 400 kV Braşov - 110425

3.459

Cabină relee Staţia 400 kV Braşov - 110426

3.459

Cabină relee Staţia 400 kV Braşov - 110427

3.459

Cabină protecţie Staţia 400 kV Braşov - 110595

4.640

Celule (4) 400 kV Staţia 400 kV Braşov - 333237

2.288.931

Celulă 400 kV Gutinaş 333237

515.700

Celulă 400 kV Gutinaş

163.308

Celulă 400 kV Bradu

515.700

Celulă 400 kV Bradu

163.308

Celulă 400 kV Sibiu Sud 333241

515.700

Celulă 400 kV Sibiu Sud

163.308

Celulă 400 kV Dârste 333243

286.116

Celulă 400 kV Dârste

163.308

Trafo 250 kVA 400/110 kV S = 114542-335348

1.306.568

Trafo 400/110 kV 250000 kVA S = 107781-335351

0

Teren domeniu public: 98.867 mp

 

 

6.100.428

115

62199

8.14.01

Sibiu

Staţia 400 kV Dârste

Cabină relee Staţia 400 kV Dârste-110477

19.509

3.617.200

 

Ţara: România; judeţul: Braşov

1977

9.405.789

HG 365/1998;
HG 407/2007; HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Cabină relee Staţia 400 kV Dârste-110478

19.509

Cabină relee Staţia 400 kV Dârste-110479

19.509

Celulă 400 kV Bobina Staţia Dârste-300008

3.355.574

Celule (3) 400 kV Staţia Dârste- 333525

1.494.647

Celulă 400 kV Brazi 333526

249.108

Celulă 400 kV Brazi

260.625

Celulă 400 kV Braşov 333528

826.012

Celulă 400 kV Braşov

260.625

Trafo 250000 kVA 400/110 kV S = 107781-335069

2.900.672

Teren domeniu public: 60.083 mp

 

 

9.405.789

116

62200

8.14.01

Cluj

Staţia 400/220 kV Roşiori

Teren domeniu public: 57.855 mp

 

1.422.000

 

Ţara: România, judeţul: Satu Mare, comuna Roşiori

1976

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

117

62201

8.14.01

Cluj

Staţia 220/110 kV Baia Mare 3

Celulă 220 kV Baia Mare 3 (LEA DC Roşiori-Baia Mare 3)

409.456

1.074.000

 

Ţara: România, judeţul: Maramureş, municipiul Baia Mare

1969

1.288.546

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celulă 220 kV Baia Mare 3 (LEA SC Baia Mare 3-Tihău)

409.456

Celulă 220 kV Baia Mare 3

469.634

Teren domeniu public: 32.238 mp

 

 

1.288.546

118

62202

8.14.01

Cluj

Staţia 220/110 kV Tihău

Celulă 220 kV Tihău (LEA SC Baia Mare 3-Tihău)

165.957

71.000

 

Ţara: România, judeţul: Sălaj, satul Tihău

1976

645.959

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celulă 220 kV Tihău (LEA Floreşti-Tihău)

165.957

Celulă 220 kV Tihău

314.045

Teren domeniu public: 14.639 mp

 

 

645.959

119

62203

8.14.01

Cluj

Staţia 220/110 kV Cluj-Floreşti

Celulă 220 kV Floreşti (LEA S.C. Floreşti-Tihău)

227.245

3.026.000

 

Ţara: România, judeţul: Cluj, comuna Floreşti

1975

681.736

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celulă 220 kV Floreşti (LEA Floreşti - Câmpia Turzii)

227.245

Celulă 220 kV Floreşti (LEA Floreşti-Alba Iulia)

227.245

Teren domeniu public: 32.050 mp

 

 

681.736

120

62204

8.14.01

Cluj

Staţia 220/110 kV Câmpia Turzii

Celula 220 kV Floreşti (LEA DC Floreşti - Câmpia Turzii)

0

1.511.000

 

Ţara: România, judeţul: Cluj, municipiul Câmpia Turzii

1954

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celula 220 kV Floreşti (Câmpia Turzii)

0

Teren domeniu public: 38.610 mp

 

 

0

121

62205

8.14.01

Sibiu

Staţia 220/110 kV Ungheni

Clădire cabină relee Staţia Ungheni 220 kV- 102380

26.756

1.213.101

 

Ţara: România, judeţul: Mureş, localitatea Ungheni

1961

5.810.717

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG  551/2011; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Clădire cabină relee Staţia Ungheni 220 kV- 102400

26.757

CLAD cabină relee Staţia Ungheni 220 kV- 102410

26.757

Echipament Staţia Ungheni- 343160

3.722.579

Autotrafo 200MVA AT1 S=95002, 354820

1.491.138

Autotrasformator 220/110 kV ELIN

1.589

Celula 220 kV Ungheni

515.142

Teren domeniu public: 25.530 mp

 

 

5.810.717

122

62206

8.14.01

Sibiu

Staţia 220/110 kV Gheorgheni

Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni - 103470

23.142

710.288

 

Ţara: România, judeţul: Harghita, municipiul Gheorgheni

1961

5.912.956

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011;

concesionat

imobil

Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni - 103480

23.142

Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni - 105530

23.163

Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni - 105540

23.163

Echipament Staţia 220 kV Gheorgheni - 320030

3.452.587

Autotrafo 200MVA AT3 S = 94402-339188

417.345

AT-1 200MVA 220/110/10,5 S = 95429-347480

1.451.617

AT-1 200MVA 220/110 S = 95429-347480 LEG 9

16.382

Bobină blocaj BB 032 LEA 22- Fnele-366980

482.416

Celula 220 kV Gheorgheni

 

Teren domeniu public: 27.405 mp

 

 

5.912.956

123

62207

8.14.01

Cluj

Staţia 400 kV Gădălin

Celula 400 kV Gădălin (LEA S.C. Roşiori-Gădălin)

0

147.000

 

Ţara: România, judeţul: Cluj, comuna Gădălin

1982

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG  534/2010;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celula 400 kV Gădălin

0

Celula 400 kV Gădălin

0

Teren domeniu public: 39.533 mp

 

 

0

124

62208

8.14.01

Cluj

Staţia 400/110 kV Cluj Est

Celula exterior 400 kV Cluj Est

588.314

2.821.000

 

Ţara: România, judeţul Cluj, municipiul Cluj - Napoca

1983

588.314

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celula 400 kV Cluj Est

 

Teren domeniu public: 24.469 mp

 

 

588.314

125

62209

8.14.01

Cluj

Staţia 220 kV Vetiş

Celula 220 kV Vetiş

508.530

599.000

 

Ţara: România, judeţul Satu Mare, comuna Vetiş

1973

508.530

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Teren domeniu public: 19.924 mp

 

 

508.530

126

62210

8.14.01

Cluj

Staţia 220 kV Sălaj

Celula 220 kV Sălaj

634.492

92.000

 

Ţara: România, judeţul: Sălaj, municipiul Zalău

1976

634.492

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Teren domeniu public: 17.205 mp

 

 

634.492

127

62211

8.14.01

Cluj

Staţia 400/110/20 kV Oradea Sud

Teren domeniu public: 47.818 mp

 

1.031.000

 

Ţara: România, judeţul Bihor, municipiul Oradea

1971

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

128

62212

8.14.01

Timişoara

Staţia 220/33 kV Oţelărie Hunedoara

Staţia Electrică 220/33 kV Oţelărie Hunedoara

330.732

18.825

 

Ţara: România, judeţul Hunedoara, municipiul Hunedoara

1978

330.732

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Teren domeniu public: 2.614 mp

 

 

330.732

129

62213

8.14.01

Bucureşti

LEA 400 kV Bucureşti Sud-Gura Ialomiţei

LEA 400 kV Bucureşti Sud - Gura Ialomiţei

104.153.864

156.710

 

Ţara: România, judeţ:

1966

104.153.864

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 139,708 km, 478 stâlpi, teren domeniu public: 113.858 mp

 

 

104.153.864

130

62214

8.14.01

Constanţa

LEA 750 kV Isaccea - Varna (Bulgaria)

Reglem inters. LEA 20 kV NR497-498 cu LEA 750

0

229.164

 

Ţara: România, judeţ:

1986

161.319.615

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Reglem inters. LEA 20 kV NR. 496 cu LEA 750

0

Reglem inters. LEA 20 kV NR. 322 cu LEA 750

0

Reglem inters. LEA 20 kV NR. 491 cu LEA 750

0

LES 04kV stâlp metal LEA 750 Făclia stâlp 352

 

LEA 750 kV GR URSS Isaccea RPB staţia metal

161.319.615

LES04kV Stâlp 352-353 LEA 750 Făclia Mal Sud

 

LES 04kV stâlp metal LEA 750 Făclia stâlp 353

 

Lungime: 150,618; 463 stâlpi; teren domeniu public: 111.393 mp

 

 

161.319.615

131

62215

8.14.01

Constanţa

LEA 750 kV Isaccea - Ucraina (inclusiv traversarea)

Pt 20 kV Balizaj M DR DUN

266

1.289

 

Ţara: România, judeţ:

1986

3.330.970

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 750 Tronson 4-5 Dulg Cetate stâlpi 209-416

3.330.704

Lungime: 3,107 km; 12 stâlpi; teren domeniu public: 2.271 mp

 

 

3.330.970

132

62216

8.14.01

Craiova

LEA 400 kV D.C. Tânţăreni- Kozlodui (Bulgaria)

LEA 400 kV D.C. Tânţăreni - Kozlodui (Bulgaria)

136.542.120

48.648

 

Ţara: România, judeţ:

1986

136.542.120

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 101,55 km; 320 stâlpi; teren domeniu public: 25.940,71 mp

 

 

136.542.120

133

62217

8.14.01

Craiova

LEA 400 kV Porţile de Fier Djerdap (Iugoslavia)

LEA 400 kV SC Porţile de Fier- RSF Iugoslavia 3 Stâlpi metal

420.000

341

 

Ţara: România, judeţ:

1972

420.000

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 0,5 km: 3 stâlpi; teren domeniu public: 548,21 mp

 

 

420.000

134

62218

8.14.01

Cluj

LEA 400 kV Roşiori - Mukacevo (Ucraina)

LEA 400 kV Roşiori - Mukacevo

32.398.800

18.560

 

Ţara: România, judeţ:

 

32.398.800

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 38,57 km; 93 stâlpi; teren domeniu public:

21.460,94 mp

 

 

32.398.800

135

62219

8.14.01

Timişoara

LEA 400 kV Arad Sandorfalva (Ungaria)

LEA 400 kV Arad - Sandorfalva (Szeged) Ungaria, stâlpi 1-11; 35-156

36.772.027

65.499

 

Ţara: România, judeţ:

1972

42.993.786

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV Arad - Sandorfalva (Szeged) Ungaria, stâlpi 12-34

6.221.758

Lungime: 54,520 km; 155 stâlpi; teren domeniu public: 38.598 mp

 

 

42.993.786

136

62221

8.14.01

Constanţa

LEA 400 kV Vulcăneşti (Ucraina) - Dobrudja (Bulgaria)

LEA 400 kV Dobrudja-Vulcăneşti

118.945.982

201.603

 

Ţara: România, judeţ:

1972

118.945.982

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV URSS-RPB - 2 stâlpi pitici

0

Regl inters LEA 750 kV URSS- RPB cu LEA 400

0

Dev. LEA 400 kV URSS-RP Bulgaria

0

Lungime: 153,125 km; 602 stâlpi; teren domeniu public: 101.858 mp

 

 

118.945.982

137

99712

8.14.01

Craiova

LEA 220 kV Işalniţa Kozlodui (Bulgaria)

Teren domeniu public: 7.316 mp

0

14.124

 

Ţara: România, judeţ:

1967

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

138

99714

8.14.01

Constanţa

LEA 400 kV S.C. Barboşi - Focşani Vest

LEA 400 kV SC Barboşi-Focşani Vest

54.998.725

5.867

 

Ţara: România, judeţ:

1966

54.998.725

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 87,615 km; 218 Stâlpi;

 

teren domeniu public: 4.493 mp

 

 

54.998.725

139

99715

8.14.01

Craiova

LEA 110 kV Gura Văii- SIP (Iugoslavia)

LEA 110 kV Staţia Gura Văii-RSF Iugoslavia 6 MET D.C.

216.000

200

 

Ţara: România, judeţ:

1984

588.000

HG 365/1998; HG
407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 110 kV Panoul de traversare a Dunării 5 stâlpi metal

372.000

Lungime: 1,47 km; 11 stâlpi; teren domeniu public: 321,1 mp

 

 

588.000

140

99716

8.14.01

Timişoara

LEA 110 kV Jimbolia - Kikinda

LEA 110 kV D.C. Jimbolia-Kikinda stâlpi 1-7

863.360

1.222

 

Ţara: România, judeţ:

1984

3.946.464

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 110 kV S.C. Jimbolia-Kikinda stâlpi 8-32

3.083.104

Lungime: 6,948 km; 32 stâlpi; teren domeniu public: 359 mp

 

 

3.946.464

141

99717

8.14.01

Bacău

LEA 110 kV Stânca - Costeşti (Republica Moldova)

LEA 110 kV Stânca-Costeşti

36.000

31

 

Ţara: România, judeţ:

1984

36.000

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 0,09 km; 2 stâlpi; teren domeniu public: 43 mp

 

 

36.000

142

99718

8.14.01

Bacău

LEA 110 kV D.C. Tutora- Ungheni (Republica Moldova)

LEA DC Tutora- Ungheni 9,6 km (1-53)

5.452.800

1.440

 

Ţara: România, judeţ:

1992

11.389.600

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA S.C. 110 kV Tutora- Ungheni

484.000

LEA D.C. 110 kV Tutora- Ungheni

5.452.800

Lungime: 10,526 km; 56 stâlpi; teren domeniu public: 710 mp

 

 

11.389.600

143

99719

8.14.01

Bacău

LEA 110 kV Huşi-Cioara

LEA SC 110 kV Huşi-Cioara

4.111.200

758

 

Ţara: România, judeţ:

1984

7.019.360

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA DC 110 kV Huşi - Cioara

2.908.160

Lungime: 15,633 km; 84 stâlpi;teren domeniu public: 1.193,87 mp

 

 

7.019.360

144

99720

8.14.01

Bacău

LEA 110 kV Siret Porubnoe (Ucraina)

LEA 110 kV Siret Porubnoe

1.412.000

224

 

Ţara: România, judeţ:

1992

1.412.000

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 3,530 km; 12 stâlpi: teren domeniu public: 157,89 mp

 

 

1.412.000

145

99721

8.14.01

Bacău

LEA 110 kV Fălciu - Cantemir (Republica Moldova)

Alee Staţie Imb. BET, L = 30 m Staţia Făciu

13.887

57

 

Ţara: România, judeţ:

1994

146.588

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Împrejmuire Beton Staţia Fălciu L = 60 m

11.305

LEA 110 kV Fălciu - Cantemir 3 stâlpi

88.954

Celule 110 kV - fundaţii aparataje

32.442

Lungime: 0,521 km; 4 stâlpi; teren domeniu public: 88,23 mp

 

 

146.588

146

99722

8.14.01

Constanţa

Staţia 400/220/110 kV Cernavodă

Celula de 400 kV-TRAFO 1 Gura Ialomiţei 1

1.565.113

961.500

 

Ţara: România, judeţul Constanţa, oraşul Cernavodă, Str. Medgidiei nr. 1

1994

17.904.476

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celula 400 kV - U5 Pelicanu

1.614.337

Celula 400 kV- U4 Gura Ialomiţei 2

1.582.599

Celula 400 kV- U2 Constanţa Nord

2.513.849

Celula 400 kV Gura Ialomiţei 1

2.357.255

Celula 400 kV Constanţa Nord

2.320.725

Celula 400 kV Pelicanu

2.483.684

Celula 400 kV Gura Ialomiţei II

2.331.086

Celula 400 kV - U1 Medgidia Sud

567.914

Celula 400 kV Medgidia Sud

567.914

Teren domeniu public: 81.233,47 mp

 

 

17.904.476

147

99723

8.14.01

Timişoara

Staţia 400/220/ 110 kV Mintia

Celule 220 kV inclusiv instalaţii, comenzi protecţie

0

936.450

 

Ţara; România, judeţul Hunedoara, satul Mintia, Str. Şantierului nr. 1

1969

3.720.557

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Celule 220 kV inclusiv instalaţii, comenzi protecţie

0

Echipament teleprotecţie 220 kV

0

Staţia 220 kV

0

Staţie electrică exterioară 400 kV

3.720.557

Teren domeniu public: 86.020 mp

 

 

3.720.557

148

99724

8.14.01

Sibiu

Staţia 400/220/ 110 kV Iernut

Teren domeniu public: 90.841 mp

 

2.354.435

 

Ţara: România, judeţul Mureş, comuna Iernut

1963

0

HG 365/1998;
HG 619/2005;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

149

99725

8.14.01

Sibiu

Staţia 220 kV Fântânele

AT-2 200MVA

S=11478620/220/110/10.5 kV- 365010

4.286.950

980.261

 

Ţara: România, judeţul Mureş, comuna Fântânele

1966

4.910.889

HG 365/1998;
HG 619/2005;
HG 407/2007;
HG 1321/2009;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Staţie ext. transf. 220 kV Fântânele

623.939

Teren domeniu public: 56.732 mp

 

 

4.910.889

150

99726

8.14.01

Craiova

Staţia 220/110 kV Işalniţa

Teren domeniu public: 61.408,52 mp

 

2.509.420

 

Ţara: România, judeţul Dolj, municipiul Craiova

1965

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

151

99759

8.14.01

Bucureşti

Staţia 400/220/ 110 kV Bucureşti Sud

Filtru cuplaj AKE 100A2 pentru cuplaj bifazic

2.148

11.623.369

 

Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Releului nr. 3, sectorul 3

1967

4.295

HG 365/1998;
HG 620/2005;
HG 969/2006;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Filtru cuplaj AKE 100A2 pentru cuplaj bifazic

2.147

Teren domeniu public: 89.155 mp

 

 

4.295

152

99833

8.14.01

Piteşti

Staţia 400/110 kV Drăgăneşti Olt

Celulă HT 400 kV LEA Slatina Staţia Drăgăneşti Olt

1.410.190

1.567.718

N:
Primăria Drăgăneşti Olt;
S: Regia Drumurilor şi S.C. Electrica;
E: Primăria Drăgăneşti Olt şi proprietari particulari; V:
Direcţia Apele Române

Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Drăgăneşti, str. Nicolae Titulescu nr. 3

2000

1.410.190

HG 365/1998;
HG
407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

Teren domeniu public: 24.194,86 mp

 

 

1.410.190

153

99834

8.14.01

Bucureşti

LEA 400 kV Bucureşti Sud - Pelicanu

LEA 400 kV Bucureşti Sud - Pelicanu 119,164 km SD. 6

13.922.329

43.189

 

Ţara: România, judeţ:

1982

13.922.329

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 118,506 km, 408 stâlpi; teren domeniu public: 55.158 mp

 

 

13.922.329

154

99835

8.14.01

Bucureşti + Piteşti

Slatina - Bucureşti Sud - Slatina

Slatina - Bucureşti Sud 118,229 km S. 1

88.611.349

151.113

 

Ţara: România, judeţ:

1965

114.148.050

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 828/2010;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

25.536.700

LEA 400 kV Slatina - Bucureşti Sud

 

Lungime: 170,629 km; 560 stâlpi; teren domeniu public: 128.427,14 mp

 

 

114.148.050

155

99836

8.14.01

Bucureşti

LEA 400 kV Bucureşti Sud - Domneşti

Domneşti - Bucureşti Sud: 34,045 km

19.331.385

51.024

 

Ţara: România, judeţ:

1971

19.331.385

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 34,367 km; 122 stâlpi; teren domeniu public: 26.622 mp

 

 

19.331.385

156

99837

8.14.01

Bucureşti

LEA Gura Ialomiţei- Cernavodă, circ. 2

Gura Ialomiţei-Cernavodă (C2) tronson 1

12.381.214

26.732

 

Ţara: România, judeţ:

1979

34.873.196

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Gura Ialomiţei-Cernavodă (C2) tronson 2

22.491.981

Lungime: 66,218 km; nr. stâlpi: 201; teren domeniu public: 31.689 mp

 

 

34.873.196

157

99838

8.14.01

Bucureşti

LEA 400 kV Pelicanu- Cernavodă

Pelicanu-Cernavodă Tronsonul 1

26.906.202

40.067

 

Ţara: România, judeţ:

1979

49.135.589

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Pelicanu-Cernavodă Tronsonul 2

22.229.386

Lungime: 94,762 km; nr. stâlpi: 290; teren domeniu public: 51.739 mp

 

 

49.135.589

158

99839

8.14.01

Constanţa

LEA 400 kV S.C. CNE Cernavodă - Gura Ialomiţei C1

Prot. LTC-PTTR INFL. LEA 400 kV Cernavodă-Gura Ialomiţei

15.183.869

61.180

 

Ţara: România, judeţ:

1975

15.183.869

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV C.N.E.-Gura Ialomiţei 1

 

Lungime: 62,672 km; nr. stâlpi: 196; teren domeniu public: 29.069,48 mp

 

 

15.183.869

159

99840

8.14.01

Constanţa

LEA 400 kV C.N.E. Cernavodă - Constanţa - Nord

 

16.554.558

104.530

 

Ţara: România, judeţ:

1975

16.554.558

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV C.N.E. Cernavodă- Constanţa-Nord

 

Lungime: 69,646 km; nr. stâlpi: 224; teren domeniu public: 35.264 mp

 

 

16.554.558

160

99841

8.14.01

Constanţa

LEA 400 kV
ST400 C.N.E. Cernavodă-Medgidia Sud

 

16.203.687

20.924

 

Ţara: România, judeţ:

1996

16.203.687

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV Staţia C.N.E. Cernavodă-Medgidia Sud

 

Lungime: 21,039 km; nr. stâlpi: 72; teren domeniu public: 7.059 mp

 

 

16.203.687

161

99842

8.14.01

Constanţa

LEA 400 kV Lacu Sărat- CET Brăila TA4

 

0

3.682

 

Ţara: România, judeţ:

1978

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 9,349 km; 30 stâlpi; teren domeniu public: 3.738 mp

 

 

0

162

99843

8.14.01

Craiova

LEA 400 kV S.C. Urecheşti Rovinari G3+4

 

0

14.638

 

Ţara: România, judeţ:

1975

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 14,08 km; 50 stâlpi; teren domeniu public: 11.142,84 mp

 

 

0

163

99844

8.14.01

Craiova

LEA 400 kV S.C. Urecheşti Rovinari G5+6

 

0

10.193

 

Ţara: România, judeţ:

1976

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 19,85 km; 48 stâlpi; teren domeniu public: 7.759,55 mp

 

 

0

164

99846

8.14.01

Craiova

LEA 400 kV DC Tânţăreni - Turceni G1+2, G3+4

 

0

3.682

 

Ţara: România, judeţ:

1977

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 10,22 km; 33 stâlpi; teren domeniu public: 2.802,51 mp

 

 

0

165

99848

8.14.01

Craiova

LEA 400 kV DC Tânţăreni- Turceni G5+6, G7+8

 

0

3.290

 

Ţara: România, judeţ:

1981

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 10,09 km; 31 stâlpi; teren domeniu public: 2.504,72 mp

 

 

0

166

99850

8.14.01

Cluj

LEA 400 kV Gădalin- Iernut

LEA 400 kV Gădalin - Iernut

22.672.169

3.290

 

Ţara: România, judeţ:

1963

33.306.106

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV Gădalin - Iernut

10.633.937

Lungime: 50,36 km; 131 stâlpi; teren domeniu public: 23.891,54 mp

 

 

33.306.106

167

99852

8.14.01

Cluj

LEA 400 kV Gădalin- Cluj Est

LEA 400 kV Gădalin - Cluj Est

3.959.416

17.711

 

Ţara: România, judeţ:

1963

3.959.416

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 19,37 km; 68 stâlpi; teren domeniu public: 5.471,47 mp

 

 

3.959.416

168

99853

8.14.01

Sibiu

LEA 400 kV Sibiu Sud - Iernut

 

30.182.982

63.337

 

Ţara: România, judeţ:

1966

30.182.982

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV Sibiu Sud - Iernut

 

Lungime: 81,783 km; 198 stâlpi; teren domeniu public: 40.342,13 mp

 

 

30.182.982

169

99854

8.14.01

Timişoara+Sibiu

LEA 400 kV Sibiu Sud - Mintia

LEA 400 kV Sibiu Sud - Mintia

26.889.372

127.951

 

Ţara: România, judeţ:

1971

36.784.494

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV Mintia - Sibiu Sud, stâlpi 1-131 aparţin ST

Timişoara

9.895.122

Lungime: 127,60 km; 407 stâlpi; teren domeniu public: 87.010,69 mp

 

 

36.784.494

170

99855

8.14.01

Timişoara

LEA 400 kV SC Anina- Reşiţa

 

9.803.782

5.852

 

Ţara: România, judeţ:

1983

9.803.782

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV S.C. Anina - Reşiţa

 

Lungime: 40,888 km; 142 stâlpi; teren domeniu public: 6.767 mp

 

 

9.803.782

171

99856

8.14.01

Timişoara

LEA 400 kV S.C. Mintia- Arad

 

2.764.708

99.258

 

Ţara: România, judeţ:

1978

43.854.935

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV S.C. Mintia-Arad stâlpi 311-402

 

 

34.817.373

LEA 400 kV S.C. Mintia-Arad stâlpi 135-310

 

 

6.272.854

LEA 400 kV S.C. Mintia-Arad stâlpi 1-134

 

Lungime: 137,962 km; 401 stâlpi; teren domeniu public: 61.278 mp

 

 

43.854.935

172

99857

8.14.01

Piteşti

LEA 400 kV S.C. Slatina-Drăgăneşti Olt

 

21.905.176

7.285

 

Ţara: România, judeţ:

2000

21.905.176

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 828/2010;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV S.C. Slatina- Drăgăneşti Olt

 

Lungime; 33,535 km;102 stâlpi; teren domeniu public: 7.139,20 mp

 

 

21.905.176

173

99858

8.14.01

Bucureşti

LEA 220 kV SC Brazi Vest - Teleajen

LEA 220 kV SC Brazi Vest- Teleajen

706.040

30.378

 

Ţara: România, judeţ:

1973

706.040

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 35,073 km;107 stâlpi; teren domeniu public: 10.286 mp

 

 

706.040

174

99859

8.14.01

Bucureşti

LEA 220 kV S.C. Teleajen - Stâlpu

LEA 220 kV S.C. Teleajen-Stâlpu

2.935.849

40.474

 

Ţara: România, judeţ:

1977

2.935.849

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 53,796 km; 128 stâlpi; teren domeniu public: 18.822 mp

 

 

2.935.849

175

99860

8.14.01

Bucureşti

LEA 400 kV D Pelicanu - SCS

 

0

829

 

Ţara: România, judeţ:

1974

0

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 3,345 km; 15 stâlpi; teren domeniu public: 1.231 mp

 

 

0

176

99861

8.14.01

Cluj

LEA 400 kV Roşiori- Oradea

LEA 400 kV Roşiori-Oradea

21.150.554

67.524

 

Ţara: România, judeţ:

1977

63.136.672

HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 400 kV Roşiori-Oradea

41.986.117

LEA 400 kV Roşiori-Oradea Sud

 

Lungime: 133,33 km; 378 stâlpi; teren domeniu public: 50.777,16 mp

 

 

63.136.672

177

99864

8.14.01

Sibiu

LEA 220 kV Iernut- Ungheni Circuitul 2

LEA 220 kV Iernut-Ungheni Circuitul 2

4.258.897

17.864

 

Ţara: România, judeţ:

1977

4.258.897

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 28,864 km; 90 stâlpi; teren domeniu public: 12.261,61 mp

 

 

4.258.897

178

99872

8.14.01

Timişoara

LEA 400 kV Retezat (Râul Mare)- Hăşdat

LEA 400 kV Râul Mare-Hăşdat Stâlpi 1-128

21.449.435

28.333

 

Ţara: România, judeţ:

1986

21.449.435

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 41,294 km; 127 stâlpi; teren domeniu public: 19.876 mp

 

 

21.449.435

179

99874

8.14.01

Bacău

LEA 220 kV Gutinaş- Borzeşti TA7

LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti TA7

1.388.460

687

 

Ţara: România, judeţ:

1969

1.388.460

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 2,776

 

km; 12 stâlpi; teren domeniu public: 438 mp

 

 

1.388.460

180

99876

8.14.01

Bacău

LEA 220 kV Gutinaş- Borzeşti TA8

LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti TA8

1.701.819

747

 

Ţara: România, judeţ:

1969

1.701.819

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 2,793 km; 12 stâlpi; teren domeniu public: 439 mp

 

 

1.701.819

181

99877

8.14.01

Bacău

LEA 220 kV Gutinaş- Borzeşti AT 1

LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti TA1

1.618.175

619

 

Ţara: România, judeţ:

1968

1.618.175

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 2,831 km; 11 stâlpi; teren domeniu public: 397 mp

 

 

1.618.175

182

99880

8.14.01

Bacău

LEA 220 kV Gutinaş- Borzeşti AT 2

LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti TA2

1.381.075

663

 

Ţara: România, judeţ:

1968

1.381.075

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 2,786 km; 11 stâlpi; teren domeniu public: 390 mp

 

 

1.381.075

183

99881

8.14.01

Bacău

LEA 220 kV Dumbrava - Stejaru

LEA 220 kV Dumbrava- Stejaru

20.015.184

2.800

 

Ţara: România, judeţ:

1968

20.015.184

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 33,992 km; 114 stâlpi; teren domeniu public: 2.694 mp

 

 

20.015.184

184

99884

8.14.01

Bacău+ Sibiu

LEA 220 kV Stejaru- Gheorghieni

LEA 220 kV Stejaru - Gheorghieni

19.045.694

4.506

 

Ţara: România, judeţ:

1962

28.462.299

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV Stejaru - Gheorghieni

9.416.605

Lungime: 59,699 km; 208 stâlpi; teren domeniu public: 4.601,98 mp

 

 

28.462.299

185

99886

8.14.01

Constanţa

LEA 400 kV Lacu Sărat - CET Brăila TA 1

Lungime: 9,348 km; 35 stâlpi; teren domeniu public: 973 mp

0

958

 

Ţara: România, judeţ:

1973

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

186

99888

8.14.01

Constanţa

LEA 400 kV Lacu Sărat - CET Brăila TA 2

Lungime: 9,363 km; stâlpi nr. 35; teren domeniu public: 765 mp

0

753

 

Ţara: România, judeţ:

1974

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

187

99890

8.14.01

Constanţa

LEA 400 kV Lacu Sărat- CET Brăila TA 3

Lungime: 9,379 km; 35 stâlpi; teren domeniu public: 773 mp

0

761

 

Ţara: România, judeţ:

1974

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

0

188

99892

8.14.01

Bucureşti

LEA 220 kV Bucureşti Sud- Fundeni

LEA 220 kV Bucureşti Sud- Fundeni 22.830 km D.12

12.098.962

6.770

 

Ţara: România, judeţ:

1969

12.436.455

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Cadre LEA 220 Bucureşti Sud- Fundeni (223381) 2.2

337.493

Lungime: 24,719 km, 86 stâlpi; teren domeniu public: 2.140 mp

 

 

12.436.455

189

99893

8.14.01

Bucureşti

LEA 220 kV Bucureşti Sud - Ghizdaru (C2)

Bucureşti Sud-Ghizdaru (C2) (fără cadre) 70.079

36.869.436

32.619

 

Ţara: România, judeţ:

1973

37.322.096

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Cadre LEA 220 Bucureşti Sud- Ghizdaru (C2)(224649/2) 2.4

452.660

Lungime: 72,545 km; 258 stâlpi; teren domeniu public 6.437 mp

 

 

37.322.096

190

99896

8.14.01

Bucureşti

LEA 220 kV Bucureşti Sud - Ghizdaru (C1) + derivaţie Mostiştea

Bucureşti Sud-Ghizdaru (C1) + derivaţie Mostiştea (fără cadre) 121.53

63.637.386

32.619

 

Ţara: România, judeţ:

1973

64.090.046

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Cadre LEA 220 Bucureşti Sud- Ghizdaru (C1)(224649/1)

452.660

Lungime: 52,402 km; 179 stâlpi; teren domeniu public: 3.519 mp

 

 

64.090.046

191

99898

8.14.01

Bucureşti

LEA 220 kV Brazi Vest- CET Brazi circuitul 2

Teren domeniu public: 352 mp

0

1.038

 

Ţara: România, judeţ:

1972

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

192

99900

8.14.01

Bucureşti

LEA 220 kV Brazi Vest- CET Brazi circuitul 1

Teren domeniu public: 389 mp

 

1.149

 

Ţara: România, judeţ:

1973

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009; HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

193

99904

8.14.01

Bucureşti

LEA 220 kV D.C. Târgovişte- Doiceşti circuitul 1+2

Lungime: 15,66 km; 54 stâlpi; teren domeniu public: 1.755 mp

0

2.274

 

Ţara: România, judeţ:

1978

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

194

99906

8.14.01

Bucureşti

LEA 220 kV D.C. Târgovişte - Doiceşti Circuitul 2

Lungime: 1,78 km; 8 Stâlpi; teren domeniu public: 225 mp

 

291

 

Ţara: România, judeţ:

1973

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

195

99909

8.14.01

Bucureşti

LEA 220 kV D.C. Târgovişte - Cuptoare circuitul 1+3

Lungime: 1,799 km; 8 stâlpi, teren domeniu public: 205 mp

 

265

 

Ţara: România, judeţ:

1967

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

196

99910

8.14.01

Piteşti

LEA 220 kV S.C. Bradu - Piteşti Sud

Lungime: 6,547 km; 21 stâlpi; teren domeniu public: 509,60 mp

836.269

1.539

 

Ţara: România, judeţ:

1982

836.269

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

836.269

197

99911

8.14.01

Piteşti

LEA 220 kV Aref- CHE Vidraru circuitul 1 +2

Lungime: 2,902 km; 11 stâlpi; teren domeniu public: 390,16 mp

0

1.178

 

Ţara: România, judeţ:

1967

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

198

99912

8.14.01

Craiova+ Piteşti

LEA 220 kV Işalniţa - Grădişte

LEA 220 kV D.C. Işalniţa-Slatina - Grădişte, stâlpi 1-88 metal

18.392.005

4.652

 

Ţara: România, judeţ:

1979

31.952.520

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV S.C. Işalniţa-Grădişte

13.560.515

LEA 220 kV S.C. Işalniţa-Slatina

0

Lungime: 59,953 km; 151 stâlpi; teren domeniu public: 3.222,08 mp

 

 

31.952.520

199

99915

8.14.01

Piteşti

LEA 220 kV S.C. Staţia Slatina 220 kV SRA 2

Lungime: 0 km; 1 stâlp; teren domeniu public: 22,60 mp

0

22

 

Ţara: România, judeţ:

1973

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 828/2010;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

200

99921

8.14.01

Craiova

LEA 220 kV S.C. Craiova Nord - Işalniţa circuitul 2

LEA 220 kV S.C. Işalniţa-Craiova Nord

Circuitul 2; stâlpi 1-32 metal

4.497.071

2005

 

Ţara: România, judeţ:

1968

4.497.071

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 9,43 km; 32 stâlpi; teren domeniu public: 1.087 mp

 

 

4.497.071

201

99923

8.14.01

Craiova

LEA 220 kV S.C. Târgu Jiu Nord-Paroşeni

RAC 220 kV D.C. la Târgu Jiu Nord din LEA Paroşeni-Urecheşti = 3 stâlpi metal

90.720

5.183

 

Ţara: România, judeţ:

1968

14.783.813

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV S.C. Paroşeni-Târgu Jiu Nord; stâlpi 1-153

14.693.093

Lungime: 36,34 km; 157 stâlpi; teren domeniu public: 3.850,73 mp

 

 

14.783.813

202

99925

8.14.01

Craiova

LEA 220 kV D.C. Urecheşti - Rovinari circuitul 1+2

Lungime: 15 km; teren domeniu public: 1.949 mp

0

2.560

 

Ţara: România, judeţ:

1972

0

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

 

0

203

99931

8.14.01

Craiova

LEA 220 kV D.C.+S.C. Porţile de Fier-Turnu Severin Circuitul 1+2

LEA 220 kV D.C.+S.C. Porţile de Fier-Turnu Severin Circuitul 1+2 (67 Stâlpi)

5.186.733

947

 

Ţara: România, judeţ:

1970

5.186.733

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 11,52 km; 67 stâlpi; teren domeniu public: 1.522,89 mp

 

 

5.186.733

204

99933

8.14.01

Craiova

LEA 220 kV D.C.+S.C. Porţile de Fier - Cetate - Calafat

LEA 220 kV TR PDF - Cetate stâlpi 1-294 metal

38.884.256

9.134

 

Ţara: România, judeţ:

1978

57.759.333

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV D.C. Cetate-Calafat 105 stâlpi metal

18.875.077

Lungime: 124,36 km; 400 stâlpi; teren domeniu public: 9.439,45 mp

 

 

57.759.333

205

99935

8.14.01

Timişoara

LEA 220 kV Reşiţa - Iaz

LEA 220 kV Reşiţa-Iaz

82.212

2.158

 

Ţara: România, judeţ:

1975

261.525

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV Reşiţa-Iaz

153.154

LEA 220 kV Reşiţa-Iaz

26.160

Lungime: 30,513 km; 97 stâlpi; teren domeniu public: 2.495 mp

 

 

261.525

206

99937

8.14.01

Timişoara

LEA 220 kV Timişoara - Mintia

LEA 220 kV Mintia-Timişoara, stâlpi 107-386

28.845.373

21.721

 

Ţara: România, judeţ:

1968

56.372.682

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV Mintia-Timişoara, stâlpi 4-8

842.829

LEA 220 kV Mintia-Timişoara, stâlpi 1-3; 9-106

12.109.101

LEA 220 kV Hunedoara Mintia- Timişoara

14.575.379

Lungime: 130,022 km; 386 stâlpi; teren domeniu public: 7.792 mp

 

 

56.372.682

207

99939

8.14.01

Timişoara

LEA 220 kV D.C. Mintia - Pestiş Circuitul 1+2

LEA 2210 kV Mintia - Pestiş circuitul 1+2 stâlpi 1-69

3.047.349

2.955

 

Ţara: România, judeţ:

1968

3.047.349

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 18,593 km; 68 stâlpi; teren domeniu public: 2.073 mp

 

 

3.047.349

208

99941

8.14.01

Sibiu + Timişoara

LEA 220 kV S.C.+D.C. Mintia - Alba Iulia

LEA 220 kV Mintia- Alba Iulia

14.670.126

29.922

 

Ţara: România, judeţ:

1963

38.172.084

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV Mintia- Alba Iulia, stâlpi 48-157

23.501.958

Lungime: 83,715 km; 261 stâlpi; teren domeniu public: 22.041 mp

 

 

38.172.084

209

99943

8.14.01

Timişoara

LEA 220 kV Mintia- Hăşdat

LEA 220 kV Mintia- Hăşdat, stâlpi 1-48 + Mintia-Alba, stâlpi 1-48

1.938.578

0

 

Ţara: România, judeţ:

1963

2.944.886

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV Mintia- Hăşdat, stâlpi 48-66

1.006.308

Lungime: 10,712 km; 0 stâlpi; 0 mp

 

 

2.944.886

210

99945

8.14.01

Timişoara

LEA 220 kV D.C. Hăşdat- Oţelărie

LEA 220 kV Hăşdat-Oţelărie, stâlpi 20-30

336.040

777

 

Ţara: România, judeţ:

1963

989.398

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

LEA 220 kV Mintia- - Hăşdat 66-85

653.358

Hăşdat-Oţelărie 1-20

 

Lungime: 7,373 km; 20 stâlpi; teren domeniu public: 545 mp

 

 

989.398

211

99948

8.14.01

Timişoara

LEA 220 kV D.C. Pestiş- Oţelărie

LEA 220 kV Pestiş- Oţelărie stâlpi 1-16

5.342.775

2.347

 

Ţara: România, judeţ:

1963

5.342.775

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 11,142 km; 43 stâlpi; teren domeniu public: 1.646 mp

 

 

5.342.775

212

99954

8.14.01

Timişoara

LEA 220 kV S.C. Baru Mare- Paroşeni

LEA 220 kV Baru Mare- Paroşeni 1-78

6.713.377

3.064

 

Ţara: România, judeţ:

1966

6.713.377

HG 365/1998;
HG 407/2007;
HG 1427/2009;
HG 1184/2011

concesionat

imobil

Lungime: 21,082 km: 76 stâlpi; teren domeniu public: 2.150 mp

 

 

6.713.377

213

99956

8.14.01

Sibiu

LEA 220 kV S.C + D.C. Alba Iulia - Şugag

LEA 220 kV Alba Iulia-Şugag

14.266.226

5.966

 

Ţara: România, judeţ:

1979