MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 769/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 769         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.082 - Hotărāre privind aprobarea stemei comunei Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa

 

1.087. - Hotărāre pentru aprobarea Memorandumului de īnţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din Romānia şi Organizaţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC30), reprezentată prin Agenţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC3A), referitor la cooperarea īn cadrul activităţilor C4ISR, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2011 si la Bruxelles la 27 iulie 2011

 

Memorandum de īnţelegere īntre Ministerul Apărării Naţionale din Romānia şi Organizaţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC30), reprezentată de Agenţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC3A), referitor la cooperarea īn cadrul activităţilor C4ISR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.181/1.413/1.806. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala HIDROSERV SLATINA - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

1.183/1.415/1.808. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Sebeş - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea stemei comunei Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa

Īn temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi ale art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa, prevăzută īn anexa nr. 1*).

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor īnsumate ale stemei sunt prevăzute īn anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.082.

 

ANEXA Nr. 1

 

STEMA

comunei Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor īnsumate ale stemei comunei Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Gheorghe Lazăr se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite, despicat şi tăiat de un brāu undat.

Īn partea superioară, īn dreapta, se află un mănunchi de spice de grāu de aur, iar īn stānga se află o inflorescenţă de floarea-soarelui, de aur.

Īn vārful scutului se află o carte deschisă cu efigia unui personaj masculin, ce poartă plete pe umeri, barbă şi mustaţă, totul de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor īnsumate

Mănunchiul de spice de grāu şi inflorescenţa de floarea-soarelui semnifică ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.

Cartea simbolizează mijlocul de pătrundere īn tainele cunoaşterii, iar efigia personajului masculin reprezintă portretul cărturarului ardelean Gheorghe Lazăr, care dă denumirea localităţii.

Brāul undat simbolizează lacul Iezer.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă īn facsimil.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Memorandumului de īnţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din Romānia şi Organizaţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC30), reprezentată prin Agenţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC3A), referitor la cooperarea īn cadrul activităţilor C4ISR, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2011 şi la Bruxelles la 27 iulie 2011

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de īnţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din Romānia şi Organizaţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC30), reprezentată prin Agenţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC3A), referitor la cooperarea īn cadrul activităţilor C4ISR, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2011 şi la Bruxelles la 27 iulie 2011.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Sebastian Huluban,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.087.

 

MEMORANDUM DE ĪNŢELEGERE

īntre Ministerul Apărării Naţionale din Romānia şi Organizaţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC30), reprezentată de Agenţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC3A), referitor la cooperarea īn cadrul activităţilor C4ISR*)

 


*) Traducere

 

PREAMBUL

Ministerul Apărării Naţionale din Romānia (M.Ap.N.) şi Organizaţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC30), reprezentată prin Agenţia de Control, Comandă şi Consultanţă a NATO (NC3A), denumite īn continuare părţi,

avānd īn vedere īnfiinţarea NC30 şi a componentelor sale de către Consiliul Nord - Atlantic (NAC), conform documentului PO (2005)0036, precum şi autoritatea atribuită acesteia īn domeniile: consultare, comandă, control, comunicaţii, informaţii, supraveghere şi recunoaştere (C4ISR),

avānd īn vedere că Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare este principala organizaţie de consultanţă ştiinţifică a MAp.N. Īn domeniul achiziţiilor de tehnologie militară şi are expertiză īn domeniile: sisteme de comandă şi control, vehicule fără pilot, tehnologii ale senzorilor şi compatibilitate electromagnetică şi ţinānd cont de faptul că această recunoaştere nu exclude participarea si a altor structuri din MAp.N. Īn cooperarea cu NC30/NC3A, inclusiv prin īncheierea de aranjamente tehnice (AT),

avānd īn vedere faptul că ambele părţi doresc să coopereze īn activităţile C4ISR pentru a īmbunătăţi interoperabilitatea dintre Romānia şi NATO,

părţile convin să īncheie un memorandum de īnţelegere (MĪ) cadru, īn care să fie stipulate domeniile de cooperare īn cadrul activităţilor C4ISR şi care să permită ulterior īncheierea de aranjamente tehnice (AT) īntre părţi, potrivit formatului prevăzut īn anexa A sau altui format stabilit de comun acord.

 

ARTICOLUL 1

Definiţii şi abrevieri

 

Următoarele definiţii şi abrevieri vor fi utilizate īn cadrul acestui MĪ:

informaţie generală - orice informaţie care nu a fost generată īn cadrul acestui MĪ;

contractor - orice entitate căreia i s-a atribuit un contract īn cadrul aplicării acestui MĪ de către una dintre părţi;

C4ISR - consultanţă, comandă, control şi comunicaţii, informaţii, supraveghere şi recunoaştere;

informaţie specifică - orice informaţie care este generată īn cadrul acestui MĪ;

informaţie - orice informaţie, indiferent de forma sau tipul ei, incluzānd, dar nefiind limitată la informaţiile de natură ştiinţifică, tehnică, comercială sau financiară, care poate include, de asemenea, fotografii, rapoarte, manuale, date experimentale, date de testare, planuri, specificaţii, procese, tehnologii, invenţii, schiţe, lucrări tehnice, īnregistrări audio, reprezentări ilustrate şi alte reprezentări grafice, fie pe suport magnetic, software pentru calculator, fie sub orice altă formă, şi care poate să constituie ori nu subiect al drepturilor de autor, brevet sau orice altă protecţie legală;

scopuri ale memorandumului de īnţelegere - orice activitate care este īn concordantă cu scopurile si obiectivele prevăzute la art. 2;

scopuri NATO/de apărare - folosirea īn orice parte a lumii de către sau pentru forţele armate ale oricărei părţi;

MP - manager de proiect;

AT- aranjament tehnic;

terţă parte - orice entitate, contractor, agenţie, guvern (inclusiv statele membre NATO) sau o persoană din afara personalului părţilor, care nu este parte a acestui MĪ.

 

ARTICOLUL 2

Aria de aplicare şi obiective

 

2. Pentru a facilita dezvoltarea interoperabilităţii, părţile au convenit īntărirea cooperării dintre ele prin;

2.1. schimb de cunoştinţe: părţile vor stimula schimbul de cunoştinţe, facilitānd stagii şi burse ale oamenilor de ştiinţă;

2.2. dezvoltarea şi organizarea cursurilor şi simpozioanelor Specifice domeniului cercetării;

2.3. dezvoltarea unor proiecte comune care vor sprijini M.Ap.N. Īn evaluarea şi realizarea interoperabilităţii dintre sistemele C4ISR naţionale şi sistemele NATO similare.

2.4. Domeniul cooperării include dezvoltarea, implementarea, testarea, evaluarea şi validarea aspectelor tehnice ale standardelor, tehnologiilor, sistemelor şi capabilităţilor, acordarea de sprijin pentru realizarea programelor de achiziţii īn domeniul C4ISR, precum şi īn alte domenii care ţin de competenţa părţilor, stabilite de comun acord. Proiectele de cooperare specifice vor fi detaliate īn AT separate.

 

ARTICOLUL 3

Domenii generale de cooperare

 

3. Părţile au identificat următoarele domenii de colaborare, avānd īn vedere competenţele lor:

3.1. activităţi comune de cercetare īn domeniul C4ISR, cu accent pe aspectele de interoperabilitate cu NATO;

3.2. asistenţă īn realizarea programelor de achiziţii, inclusiv estimarea şi realizarea interoperabilităţii cu sistemele şi standardele NATO;

3.3. evaluări ale conceptelor şi tehnologiilor nou-apărute īn domeniul C4ISR;

3.4. schimbul de informaţii tehnice, de materiale şi de echipamente specifice referitoare la domeniul C4ISR, inclusiv software;

3.5. utilizarea reciprocă a facilităţilor de cercetare şi de testare (inclusiv integrarea laboratoarelor operaţionale virtuale);

3.6. organizarea de conferinţe şi de simpozioane pe probleme C4ISR de interes reciproc;

3.7. executarea īn comun de probe/experimentări:

3.8. alte forme de cooperare, care pot fi stabilite de comun acord.

 

ARTICOLUL 4

Prevederi financiare

 

4. Orice cooperare īn cadrul acestui MĪ se va desfăşura sub rezerva disponibilităţii fondurilor financiare ale părţilor. Fiecare parte va fi răspunzătoare de susţinerea cheltuielilor proprii asociate implementării acestui MĪ.

4.1. Īn situaţia īn care o parte (partea solicitantă) solicită sprijin celeilalte părţi (partea furnizoare), partea furnizoare va īnştiinţa partea solicitantă īn legătură cu resursele solicitate şi cu valoarea fiecărei obligaţii contractuale, dacă este cazul, de care este nevoie pentru a se oferi sprijinul solicitat. Detaliile, inclusiv costurile administrative, dacă este cazul, vor fi specificate īn fiecare AT

4.2. Partea solicitantă va transfera fondurile solicitate īn termen de 30 de zile după primirea facturii. Costurile administrative, dacă există, vor fi evidenţiate separat īn cadrul unei facturi şi vor fi propuse spre decontare după semnarea AT.

4.3. Cheltuielile nu vor depăşi suma totală a fondurilor specificate prin AT, fără aprobarea părţii solicitante. Dacă activitatea va necesita mărirea de costuri, partea solicitantă va fi informată imediat.

4.4. Partea furnizoare va ţine evidenţa costurilor implicate īn derularea acestui MĪ şi a AT asociate. Aceste evidenţe vor fi puse la dispoziţia părţii solicitante, dacă se cere.

 

ARTICOLUL 5

Responsabilităţi şi pretenţii

 

5.1. Părţile renunţă la orice pretenţii una īmpotriva alteia privitor la daune, inclusiv decesul sau rănirea, provocate personalului lor militar ori civil sau la pagube provocate proprietăţilor lor de către personalul ori personalul auxiliar (care nu include contractorii) al celeilalte părţi. Dacă totuşi asemenea pagube rezultă īn urma unor acte de neglijenţă sau omisiuni din neglijenţă, comportament rău intenţionat ori neglijenţă majoră datorată uneia dintre părţi, personalului sau reprezentanţilor săi, costurile oricărei revendicări vor fi suportate exclusiv de către acea parte.

5.2. Părţile se vor consulta pentru rezolvarea sau respingerea oricăror pretenţii ale unei terţe părţi īmpotriva lor ce rezultă din activităţile desfăşurate īn cadrul acestui MĪ. Dacă asemenea pretenţii rezultă īn urma unor acte de neglijenţă sau omisiuni din neglijenţă, comportament rău intenţionat ori neglijenţă majoră datorate uneia dintre părţi, personalului sau reprezentanţilor săi, costurile oricărei obligaţii vor fi suportate exclusiv de către acea parte.

5.3. Pretenţiile rezultate din sau legate de orice contract vor fi rezolvate īn concordanţă cu clauzele contractuale.

 

ARTICOLUL 6

Drepturi de proprietate intelectuală

 

6.1. Ambele părţi acceptă faptul că o colaborare de succes se bazează pe un schimb de informaţii complet şi rapid necesar pentru īndeplinirea prevederilor acestui MĪ. Natura şi cantitatea informaţiilor care urmează a fi dobāndite vor fi īn concordanţă cu prevederile art. 2 (Aria de aplicare şi obiective). Dacă nu se specifică altfel īn cadrul AT, se vor aplica următoarele prevederi cu privire la drepturile de proprietate intelectuală:

6.2. Īn privinţa informaţiilor NATO sau guvernamentale specifice:

6.2.1. Diseminare: informaţiile specifice generate de personalul militar sau civil al unei părţi vor fi dezvăluita fără costuri pentru cealaltă parte.

6.2.2. Utilizare: fiecare parte poate utiliza toate informaţiile NATO sau guvernamentale specifice fără costuri pentru scopuri NATO/de apărare. Partea care generează informaţiile guvernamentale specifice īşi va reţine, de asemenea, dreptul de a le utiliza. Orice vānzare sau alt gen de transfer către o terţă parte va face obiectul prevederilor art. 7 (vānzări şi transferuri către o terţă parte) al acestui MĪ.

6.2.3. Prevederile de mai sus nu se aplică īn cazul informaţiei specifice realizate printr-un AT finanţat iniţial de către una dintre părţi. Īntr-un astfel de caz pot fi dezvoltate aranjamente corespunzătoare īn cadrul AT specifice.

6.3. Īn privinţa informaţiilor generale NATO sau guvernamentale:

6.3.1. diseminare: fiecare parte, la cerere, va dezvălui celeilalte părţi orice informaţie generală NATO sau guvernamentală relevantă, generată de către angajaţii săi militari ori civili, numai dacă:

6.3.1.1. această informaţie generală este necesară sau utilă īn cadrul acestui MĪ, iar partea īn a cărei posesie este informaţia decide dacă aceasta este „necesar㔠ori „utilă”;

6.3.1.2. această informaţie generală poate fi pusă la dispoziţia oricui fără a implica īndatoriri faţă de posesorii drepturilor de autor;

6.3.1.3. dezvăluirea se face conform politicilor de dezvăluire naţionale/NATO şi legislaţiei şi regulamentelor părţii furnizoare.

6.3.2. Utilizare: informaţia generală NATO/guvernamentală dezvăluită de către o parte celeilalte poate fi utilizată fără costuri pentru această parte numai īn scopurile prevăzute īn acest MĪ; totuşi, partea furnizoare īşi va păstra toate drepturile īn privinţa acestei informaţii generale.

6.3.3. Īn privinţa informaţiilor specifice ale contractorului:

6.3.3.1. Diseminare: informaţia specifică generată şi distribuită de către contractori va fi dezvăluită fără costuri pentru părţi.

6.3.3.2. Utilizare: fiecare parte poate utiliza fără costuri pentru scopurile sale de apărare toată informaţia specifică contractorului, generată şi livrată de către contractorii celeilalte părţi. Partea ai cărei contractori generează şi livrează informaţia specifică īşi va păstra drepturile de a utiliza această informaţie, īn concordanţă cu condiţiile contractuale care se aplică. Orice vānzare sau transfer către o terţă parte a informaţiei specifice a contractorului se va face conform art. 7 („Vānzări şi transferuri către o terţă parte*) al acestui MĪ.

6.3.3.3! Prevederile de mai sus nu se aplică īn cazul informaţiilor specifice care au fost generate de un AT finanţat iniţial de una dintre părţi. Īntr-un astfel de caz, acorduri corespunzătoare pot fi prevăzute īn cadrul unui AT specific.

6.3.4. Īn privinţa informaţiei generale a contractorului:

6.3.4.1. Diseminare: orice informaţie generală (inclusiv informaţia care face obiectul drepturilor de proprietate) generată şi livrata de contractori va fi făcută disponibilă celeilalte părţi numai dacă se īntrunesc următoarele condiţii:

6.3.4.1.1. această informaţie generală este necesară sau utilă īn cadrul MĪ, iar partea posesoare a informaţiei hotărăşte că aceasta este „necesar㔠ori „util㔠īn cadrul MĪ;

6.3.4.1.2. această informaţie generală poate fi pusă la dispoziţia oricui, fără a implica īndatoriri faţă de posesorii drepturilor de autor; şi

6.3.4.1.3. dezvăluirea se face conform politicilor de dezvăluire naţionale/NATO şi legislaţiei şi regulamentelor părţii furnizoare.

6.3.4.2. Utilizare: informaţia generală generată de către contractorul unei părţi şi dezvăluită unei alte părţi poate fi utilizată fără costuri de această parte numai īn cadrul acestui MĪ şi poate fi subiectul unor restricţii viitoare din partea deţinătorilor de drepturi de proprietate; totuşi, partea furnizoare īşi va păstra toate drepturile īn ceea ce priveşte această informaţie generală.

6.3.4.3. Īn privinţa informaţiilor care fac obiectul dreptului de proprietate:

Prevederile art. I (a-h), II, IM (A şi B), V şi VI din cadrul Acordului privind comunicarea informaţiilor tehnice īn scopuri de apărare, īncheiat la Bruxelles la 19 octombrie 1970, şi prevederile art. J (1-2), JJ (3-7), JJJ (8) şi JV (9) din cadrul procedurilor de implementare a Acordului NATO privind comunicarea informaţiilor tehnice īn scopuri de apărare, aprobate de Consiliul Nord - Atlantic la 1 ianuarie 1971, se aplică informaţiilor care fac obiectul dreptului de proprietate legate de acest MĪ.

 

ARTICOLUL 7

Vānzări şi transferuri către o terţă parte

 

7.1. Părţile nu vor vinde, transfera titlul, dezvălui sau transfera posesia unei informaţii specifice unei terţe părţi, fără a primi consimţămāntul prealabil scris al celeilalte părţi. Mai mult, ni ci una dintre părţi nu va permite vānzarea, divulgarea sau transferul informaţiei, inclusiv de către deţinătorul acesteia, fără a primi consimţămāntul prealabil scris al celeilalte părţi. Un astfel de consimţămānt nu va fi dat decāt dacă guvernul beneficiarului convine īn scris cu părţile, obligāndu-se:

7.1.1. să nu transfere sau să nu permită retransferul pe viitor al oricăreia dintre informaţiile furnizate;

7.1.2. să utilizeze sau să permită utilizarea informaţiei furnizate numai īn scopurile specificate de către părţi.

7.2 Părţile nu vor vinde, transfera titluri, disemina sau transfera proprietatea informaţiei generale furnizate de una dintre părţi oricărei terţe părţi fără consimţămāntul īn scris al părţii care a furnizat această informaţie. Partea furnizoare va fi unica responsabilă pentru autorizarea unor astfel de transferuri şi, dacă este cazul, pentru specificarea metodei şi condiţiilor pentru implementarea unor astfel de transferuri.

7.3. Orice consimţămānt solicitat din acest domeniu nu va fi refuzat nemotivat. Părţile sunt de comun acord că interoperabilitatea este crucială pentru succesul acestui MĪ şi nu vor refuza aceste aprobări decāt dacă interesele securităţii naţionale/NATO sunt afectate.

7.4. Dacă nu se convine altfel de către părţi īn cadrul unor AT, atunci se aplică prevederile specifice din acest articol.

 

ARTICOLUL 8

Securitatea

 

8.1. Părţile vor păstra, manipula, transmite şi proteja toate materialele clasificate deţinute ori folosite sau orice informaţie generată, furnizată ori schimbată īn cadrul acestui MĪ īn conformitate cu dispoziţiile prevăzute īn documentul NATO C-M (2002) 49, incluzānd toate amendamentele ulterioare.

8.2. Fiecare parte va notifica celeilalte părţi nivelul de clasificare a tuturor informaţiilor, documentelor sau materialelor generate, furnizate ori schimbate īn cadrul acestui MĪ şi orice schimbări ulterioare ale nivelului de clasificare. Cānd se va considera necesar să se schimbe nivelul clasificării, noul nivel de clasificare va asigura cel puţin un nivel de protecţie egal cu al originalului.

8.3. Fiecare parte va lua toate măsurile legale pentru ca informaţiile schimbate īn baza acestui MĪ să nu fie dezvăluite, indiferent de prevederile legale, mai puţin īn cazul īn care cealaltă parte consimte la o asemenea dezvăluire.

 

ARTICOLUL 9

Scutiri de impozite şi taxe

 

Dacă sunt percepute taxe, taxe de import sau cheltuieli similare, acestea vor fi suportate de partea pe teritoriul statului căreia au fost percepute. Īn cazul īn care asemenea costuri sunt percepute de către NATO, aspectele concrete vor fi reglementate īn cadrul unui AT specific.

 

ARTICOLUL 10

Vizite la facilităţi

 

10.1. Părţile vor permite vizite la propriile facilităţi, agenţii şi laboratoare, asigurāndu-se că fiecare vizită este autorizată de către partea implicată sau că personalul deţine certificatele de securitate corespunzătoare şi necesara, precum si „nevoia de a cunoaşte”.

10.2. Īntregul personal vizitator trebuie să se conformeze regulilor de securitate ale părţii-gazdă. Orice informaţie dezvăluită sau făcută disponibilă vizitatorilor va fi tratată ca fiind furnizată părţii care finanţează personalul vizitator şi se va supune prevederilor acestui MĪ.

10.3. Listele personalului fiecărei părţi şi certificatele lor de securitate, īn cazul vizitelor repetate la anumite facilităţi ale unei părţi, vor fi transmise pe canale oficiale, conform procedurilor vizitelor internaţionale repetate.

 

ARTICOLUL 11

Soluţionarea neīnţelegerilor

 

11.1. Orice dispută cu privire la interpretarea, implementarea sau aplicarea acestui MĪ va fi soluţionată prin consultări īntre părţi şi nu va fi supusă nici unui tribunal internaţional sau naţional, nici unei terţe părţi spre rezolvare.

11.2. Părţile vor aborda orice neīnţelegere privind implementarea acestui MĪ ca fiind o problemă reciprocă ce necesită eforturile ambelor părţi pentru rezolvare. Toate aspectele vor fi considerate şi adresate īntr-un format prioritizat, astfel īncāt să se asigure timp suficient pentru aspectele cele mai importante.

11.3. Orice neīnţelegere privind interpretarea sau aplicarea acestui MĪ ori a AT subsecvente va fi tratată īn primă fază de către MP corespunzător pentru fiecare AT. Dacă nu se ajunge la o soluţie pentru rezolvarea neīnţelegerii, divergenţa va fi supusă spre soluţionare autorităţilor celor mai īnalte ale fiecărei părţi.

 

ARTICOLUL 12

Alte prevederi

 

12.1. Toate activităţile M.Ap.N. din cadrul acestui MĪ se vor realiza īn conformitate cu legile, regulamentele şi politicile naţionale (inclusiv cu legislaţia europeană). Toate activităţile NC3Adin cadrul acestui MĪ vor fi īndeplinite īn conformitate cu regulamentele NATO.

12.2. Toată corespondenţa scrisă şi rapoartele furnizate de părţi vor fi īn limba engleză.

 

ARTICOLUL 13

Dispoziţii finale

 

13.1. Acest MĪ se īncheie pentru o perioadă de 5 (cinci) ani şi intră īn vigoare la data primirii notificării părţii romāne cu privire la īndeplinirea procedurilor sale legale interne. Acest MĪ poate fi prelungit prin consimţămāntul scris al părţilor.

13.2. Acest MĪ īşi poate īnceta oricānd valabilitatea prin consimţămāntul părţilor. Oricare parte poate denunţa acest MĪ, notificānd īn scris, cu 6 luni īn avans, cealaltă Parte cu privire la această intenţie.

13.3. După notificarea intenţiei de denunţare, părţile se vor consulta imediat cu privire la diminuarea aspectelor financiare şi la alte consecinţe, inclusiv paşii de urmat pentru orice AT īn vigoare la data notificării.

13.4. Cu toate acestea, drepturile şi responsabilităţile părţilor decurgānd din art. 5 („Responsabilităţi şi pretenţii*), art. 6 („Drepturi de proprietate intelectuală*), art. 7 („vānzări şi transferuri către o terţă parte*) şi art. 8 („Securitatea*) vor continua să subziste după īncetarea valabilităţii acestui MĪ, cu excepţia situaţiei īn care părţile convin altfel.

13.5. Acest MĪ poate fi amendat numai prin exprimarea consimţămāntului scris al părţilor. Amendamentele vor intra īn vigoare īn conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 al acestui

Semnat la Bucureşti la 6 iulie 2011 şi la Bruxelles la 27 iulie 2011, īn limba engleză, īn două exemplare egal autentice.

 

Pentru Ministerul Apărării din Romānia,

general de brigadă ing. Cătălin Moraru,

locţiitorul şefului Departamentului pentru armamente

Pentru Organizaţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC3O),

Georges D’hollander,

Director general al NC3A

 

ANEXAA

 

- model –

 

Aranjament tehnic nr. ... pentru

 

Proiectul...

Referinţe: Romānia/NC3A MOA datat...

 

Titlu

 

Părţi:

M.Ap.N - MP (structura va fi desemnată de la caz la caz):

NC3A-MP:

Obiectiv

Sferă:

Clasificare de securitate (art. 8 din MOA). Dacă este necesar, se precizează condiţiile.

Program:

Descriere

Financiar (art. 4 din MOA) Dacă este necesar, se precizează condiţiile.

DPI (īn conformitate cu prevederile art. 6 din MOA). Dacă este necesar, se precizează condiţiile.

Divulgare (art. 7 din MOA). Dacă este necesar, se precizează condiţiile.

Descriere

Specificaţii:

Condiţii speciale (de exemplu, īmprumutul de echipament, schimbul de personal etc.):

Schema flux/Termene-limită:

Raportarea stătutului/instructaje.

Finanţare

Īnţelegere privind cheltuielile (4.1 din MOA)

sau

īnţelegere de sprijin (4.2 din MOA)

Preţul stabilit ferm/Nivel de efort (manopera) (a se verifica procedura de finanţare corespunzătoare):

Semnături:

Pentru M.Ap.N. (structura va fi desemnată de la caz la caz):

Dată:

Pentru NC3A:

Dată:

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.181 din 26 iunie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.413 din 29 octombrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 1.806 din 3 iulie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S. A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA- S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Īn baza art. 15 alin, (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

īn conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărārea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA- S. A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA- S. A , prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale īnscrise īn bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor īn structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decāt īn cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) īn cazul īn care īn execuţie se īnregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S. A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu īncadrarea īn indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Cāmpeanu

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S. A.

Sediul/Adresa: Slatina, str. T. Vladimirescu nr. 153B

Cod unic de īnregistrare: RO 14949758

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

Nr. rd.

2011

BVC2012

 

INDICATORI

 

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.10+Rd.15)

1

78.083

80 405

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

78.013

80 335

 

 

a)

din producţia vāndută

3

77.566

80 000

 

 

b)

din vānzarea mărfurilor

4

0

5

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

 

 

c1

subvenţii cf prevederilor legale īn vigoare

6

0

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale īn vigoare

7

0

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

416

300

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

31

30

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

0

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

70

70

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

 

 

 

b)

din alte investiţii şi Īmprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

 

c)

din dobānzi

13

13

20

 

 

d)

alte venituri financiare

14

57

50

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48-51)

16

77 821

80.135

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

77 499

79.765

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

9.652

16.180

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

295

330

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

5

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

17.327

17.737

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

12.852

13.237

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3.640

3.726

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.710

2.770

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

65

67

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

672

692

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

193

196

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

835

775

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare din care:

29

385

265

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

 

 

 

 

 

d3 2) tichete de masă

32

450

460

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

0

50

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM

34

0

500

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite īn baza unor hotărāri judecătoreşti

35

0

0

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

1.320

1.400

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

48.739

43.007

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

166

607

 

 

 

i1) contract ce mandat

39

80,3

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol. din care.

40

38

5

 

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0

0

 

 

 

i3) ch. de reclama şi publicitate, din care

42

14

13,5

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclama şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing stadiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0

 

 

 

 

14) ch. cu sponsorizarea

45

34

8

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

0

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructuram, privatizam, administrator special etc.

47b

0

500

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

322

370

 

 

a)

cheltuieli privind dobānzile

49

203

30

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

59

60

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

262

270

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

116

41

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

153

229

 

1

 

Rezerve legale

55

13

14

 

2

 

Alte rezerve reprezentānd facilitaţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din īmprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobānzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor īmprumuturi

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

140

215

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu tunar realizat la nivelul operatorului economic īn exerciţiul financiar de referinţă

61

7

16

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local īn cazul regiilor autonome, ori dividende īn cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

126

183

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

7

16

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DF FINANTARF A INVFSTIŢIILOR, din care:

71

1.320

1.407

 

1

 

Surse proprii

72

1.320

1.400

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

 

 

3

 

Credite: bancare

74

0

 

 

 

a)

- interne

75

0

 

 

 

b)

- externe

76

0

 

 

4

 

Fonduri europene

77

0

 

 

5

 

Alte surse

78

571

7

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.891

1.407

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor īn curs la finele anului

80

1.526

1.102

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

365

305

 

 

a)

interne

32

365

305

 

 

b)

externe

83

0

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

13

14

XI.

1

 

Rezerve legale

85

13

14

 

2

 

Rezerve statutare

86

0

 

 

3

 

Alte rezerve

87

0

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

78.083

80.405

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

77.821

80.135

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

244

244

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

244

244

 

5

 

Cheltuieli do natura salariala (a+b+c), din care:

93

13.686

14.012

 

 

a)

fond de salam aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

94

12.845

13.230

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

7

7

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri īn bani si/sau natura

96

834

775

 

6

a)

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd 94/Rd.92)/ 12*1000

97

4.387

4.518

 

 

b)

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile īn lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.674

4.785

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu īn preţuri curente (lei/persoană)(Rd 89/92)

99

320

330

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu īn preţuri comparabile (lei/persoana) (Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

 

9

 

Productivitatea muncii īn unităţi fizice pe total personal mediu (nr. ore programate conf. normelor de deviz /nr. mediu de salariaţi)

 

1.194

1.254

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale) x 1000= (Rd.l6/rd.1) x 1000

101

997

997

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

357

1.747

 

 

b)

preţuri comparabile

105

1.920

1.747

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

1.403

1.400

 

 

b)

preţuri comparabile

108

1 451

1.400


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.183 din 26 iunie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.415 din 29 octombrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Şl PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 1.808 din 3 iulie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Sebeş - S. A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA- S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Īn baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

īn conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărārea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economici, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Sebeş - S. A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA- S. A., prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale īnscrise īn bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor īn structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decāt īn cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) īn cazul īn care īn execuţie se īnregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială HIDROSERV Sebeş - S. A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu īncadrarea īn indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Cāmpeanu

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială HIDROSERV Sebeş - S. A.

Sediul/Adresa: Sebeş, Str. Alunului nr. 9A

Cod unic de īnregistrare: 14951782

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

Nr. rd.

2011

BVC2012

 

INDICATORI

 

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.10+Rd.15)

1

33.795

29.575

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

33.568

29.557

 

 

a)

din producţia vāndută

3

31.095

29.322

 

 

 

variaţia stocurilor

3a

2.335

0

 

 

b)

din vānzarea mărfurilor

4

8

15

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii cf prevederilor legale īn vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale īn vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

47

100

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

83

120

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

227

18

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi Īmprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobānzi

13

85

10

 

 

d)

alte venituri financiare

14

42

8

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48-51)

16

32.561

29.274

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

32.505

29.149

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

6.582

6.814

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

260

270

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

10

15

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

13.024

13.484

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

9.631

10.037

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

2.742

2.841

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.054

2.125

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

72

75

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

588

607

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

28

24

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

651

606

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare din care:

29

324

201

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3 2) tichete de masă

32

327

341

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

64

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite īn baza unor hotărāri judecătoreşti

35

0

50

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

1.235

1.370

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

10.521

5.108

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

873

1.037

 

 

 

i1) contract ce mandat

39

80,3

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol. din care.

40

5

5

 

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclama şi publicitate, din care

42

5

5

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclama şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing stadiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

14) ch. cu sponsorizarea

45

7

8

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructuram, privatizam, administrator special etc.

47b

0

230

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

56

126

 

 

a)

cheltuieli privind dobānzile

49

29

75

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

27

51

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.234

301

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

42887

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

946

254

 

1

 

Rezerve legale

55

64

15

 

2

 

Alte rezerve reprezentānd facilitaţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din īmprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobānzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor īmprumuturi

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

928

239

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu tunar realizat la nivelul operatorului economic īn exerciţiul financiar de referinţă

61

46

18

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local īn cazul regiilor autonome, ori dividende īn cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

835

203

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

47

18

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DF FINANTARF A INVFSTIŢIILOR, din care:

71

1.100

1.150

 

1

 

Surse proprii

72

1.100

1.150

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite: bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

      1.100

1.150

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor īn curs la finele anului

80

      1.100

1.150

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

32

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

64

15

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

33.795

29.675

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

32.561

29.274

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

201

204

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

190

198

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

10.331

10.758

 

 

a)

fond de salam aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

94

9.625

10.031

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

6

6

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri īn bani si/sau natura

96

700

721

 

6

a)

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd 94/Rd.92)/ 12*1000

97

4.222

4.222

 

 

b)

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile īn lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.531

4.528

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu īn preţuri curente (lei/persoană)(Rd 89/92)

99

175

149

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu īn preţuri comparabile (lei/persoana) (Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

 

9

 

Productivitatea muncii īn unităţi fizice pe total personal mediu (ore programate manoperă/personal direct productiv/an)

101

1.530

1.543

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale) x 1000= (Rd.l6/rd.1) x 1000

102

963

990

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

11,0

10,9

 

 

b)

preţuri comparabile

105

11,.4

10,9

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

437

436

 

 

b)

preţuri comparabile

108

452

435