MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 799/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 799         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

757. - Decret privind înaintarea în gradul profesional de chestor-şef de poliţie a unui chestor principal de poliţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

758. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

759. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

760. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

761. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

762. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

763. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

764. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

765. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

766. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

72. - Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A.

 

1.126. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuinţe din oraşul Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj

 

1.127. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 

1.129. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.423. - Ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul profesional de chestor-şef de poliţie a unui chestor principal de poliţie din Ministerul Administraţiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul chestor principal de poliţie Merce Ioan Terente se înaintează în gradul profesional de chestor-şef de poliţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 757.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar-şef de poliţie Aron Andreiu Ioan i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 758.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar-şef de poliţie Făgăraş Ioachim Marin i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 759.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar-şef de poliţie Grindean Gheorghe Tudor i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 760.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar-şef de poliţie Moldovan Eugen Radu-Sandu i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 761.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar-şef de poliţie Oltean Simion Gelu-Marin i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 762.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei si Internelor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar-şef de poliţie Oprea Alexandru Florea i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 763.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei si Internelor

 

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar-şef de poliţie Pescari Valentin Valentin i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 764.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar-şef de poliţie Scripniciuc Ioan Ioan i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 765.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Administraţiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar-şef de poliţie Sima Constantin Gheorghe i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 766.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A.

Întrucât Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A. desfăşoară activităţi de interes naţional, în scopul realizării transportului feroviar public de călători şi al satisfacerii nevoilor de apărare a ţării,

având în vedere faptul că transportul feroviar public de călători are caracter de serviciu public social,

ţinând seama de faptul că transportul feroviar public constituie, prin natura sa, un sector strategic de interes naţional, reprezentând un serviciu public esenţial pentru societate, care contribuie la libera circulaţie, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, mărfurilor şi a altor bunuri, în interiorul ţării şi în trafic internaţional, cu un grad înalt de siguranţă, în condiţii ecologice, eficiente, îndeplinind sarcini specifice pentru nevoile de apărare a ţării, potrivit legii,

faţă de faptul că, prin încheierea contractului de servicii publice pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, care stabileşte obligaţiile reciproce ale C.F.R. Călători şi ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, C.F.R. Călători este obligată să presteze, să pregătească şi să pună în circulaţie numărul şi categoriile de trenuri necesare pentru asigurarea caracterului de serviciu public social pentru transportul feroviar public de călători, prestarea serviciului public social de transport feroviar de călători, neputând fi întrerupt şi nici suspendat de C.F.R. Călători din niciun motiv, excepţie făcând evenimentele excepţionale neimputabile societăţii şi de neevitat, în cazurile în care Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii nu a asigurat sumele compensatorii cuvenite Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A. mai mult de două luni consecutiv ori în cazurile de forţă majoră,

ţinând cont de faptul că asigurarea transportului feroviar public de călători pentru perioada de iarnă constituie o situaţie extraordinară şi vizează interesul general şi imediat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 54 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, se aprobă scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de împrumut, până la data de 31 octombrie 2013, a cantităţii de 2.000 tone motorină din stocul rezervă de stat, care va fi acordată Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) Cheltuielile de transport a cantităţii de 2.000 tone motorină atât la livrare, cât şi la restituire vor fi suportate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A.

Art. 2. - (1) în cazul nerestituirii împrumutului prevăzut la art. 1 alin. (1), Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A. va suporta, pentru primele 30 de zile, penalităţi de întârziere de 0,25% pe zi din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, după care Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preţurile pieţei.

(2) Până la dezdăunarea integrală a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A. va suporta, după expirarea termenului prevăzut la alin. (1), penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României, percepute pe toată perioada derulării împrumutului.

(3) Restituirea cantităţii de 2.000 tone motorină ce va fi împrumutată se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 928/2012, fără conţinut de EMAG.

Art. 3. - (1) Pentru cantitatea de motorină ce va fi împrumutată potrivit art. 1, precum şi, după caz, în situaţia aplicării prevederilor art. 2 alin. (1) se va utiliza o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţionala a României, la care se adăugă 4 puncte procentuale.

(2) Dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României va fi percepută la valoarea de piaţă a produsului la data încheierii contractului de împrumut şi este scutită de taxa pe valoarea adăugată.

Art. 4. - (1) în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 1342 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată ia naştere la încasarea parţială sau totală a facturii.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 20651 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de plată al accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a încasat parţial sau total contravaloarea facturii.

(3) Pentru livrările de motorină prevăzute la art. 1 alin. (1) nu se aplică prevederile art. 20651 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Constantin Cătălin Chiper,

secretar de stat

Preşedintele Administraţiei Naţionale ale Rezervelor de Stat

şi Probleme Speciale,

Cătălin Zisu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 72.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuinţe din oraşul Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 450 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, bugetului local al oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, pentru finanţarea lucrărilor privind înlăturarea efectelor exploziei produse la blocul de locuinţe nr. 12 din Str. Muzeului, situat în oraşul Bumbeşti-Jiu.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 450 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012.

Art. 3. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Constantin Cătălin Chiper

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.126.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul „Bunuri şi servicii”, cu suma de 200 mii lei în vederea finanţării cheltuielilor privind participarea cu tehnică a efectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor la parada militară naţională din municipiul Bucureşti cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Art. 2 - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3 - Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Constantin Cătălin Chiper

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

București, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.127.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009

privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi

salariale personalului din sectorul bugetar

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2012 cu suma de 3.975 mii lei, la capitolul 65.01 „învăţământ", titlul 10 „Cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale".

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.129.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Naţională a Vămilor

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic

 

Având în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 756/2012 al Comisiei din 20 august 2012 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal comunitar,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 5 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, la capitolul 2, tabelul de la punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Nr. casete

A

B

C

D

E

F

G

H

l

J

K

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

2

A[1]

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

2 (Nr.)

A

A

A

A

A

A

A

C

C

 

 

3

A[2]

A[2]

A[2]

A[2]

A[2]

A[2]

A[2]

A[2]

A[2]

A[2]

A[2]

4

 

 

 

 

 

A[4]

A

 

 

 

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

A

 

A

A

A

A[4]

 

A

A

 

 

7

C

C

C

C

C

A[5]

 

C

C

C

C

8

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

8 (Nr.)

C

C

C

C

C

 

 

A

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

14 (Nr.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

 

15a

A

A

A

A

A

A[5]

 

A

A

A

A

17

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

 

17a

A

A

A

A

A

A[5]

 

A

A

A

A

17b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 (Identitate)

A[1][7]

 

A[7]

 

A[7]

A[7]

A[24]

 

A[7]

A[7]

 

 

18 (Naţionalitate)

 

 

 

 

 

A[8]

A[24]

 

 

 

 

 

19

A

A

A

A

A

A[4]

 

A

A

A

A

20

A

 

A

 

A

 

 

A

A

 

A

21 (Identitate)

A[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 (Naţionalitate)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

 

22 (Valută)

A

 

A

 

A

 

 

A

A

 

A

22 (Valoare)

A

 

A

 

A

 

 

C

C

 

C

23

A[11]

 

A[11]

 

A[11]

 

 

A[11]

A[11]

 

 

24

A

 

A

 

A

 

 

A

A

 

 

25

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

26

A[12]

A[12]

A[12]

A[12]

A[12]

 

 

A[13]

A[13]

A[13]

A[13]

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

30

A

A[1]

A

A

A

A[14]

 

A

A

A

A

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

A[15]

A

A[16]

A[17]

A

A

A

A

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

A

A

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

A

A

33(5)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

34a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

A

34 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A[17]

 

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A

A

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

A

43

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

A

44

A

A

A

A

A

A[4]

A

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

C

C

 

C

46

A

 

A

 

A

 

 

A

A

 

A

47(Tip)

A[17]

 

A[17]

 

A[17]

 

 

A

A

 

A

47(Suma impozabilă)

A[17]

A[17]

A[17]

 

A[17]

 

 

A

A

A*

A

47(Cotă)

A[17]

 

A[17]

 

A[17]

 

 

A

A

 

 

47(Valoare)

A[17]

 

A[17]

 

A[17]

 

 

A

A

 

 

47(Total)

A[17]

 

A[17]

 

A[17]

 

 

A

A

 

 

47(MP)

A[17]

 

A[17]

 

A[17]

 

 

A

A

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

 

49

A[23]

A

A[23]

A

A[23]

 

 

A[23]

A[23]

A

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A[4]

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A”

 

 

 

 

 

 

Legendă

 

Titlurile coloanelor

Coduri utilizate pentru caseta 37, prima subdiviziune

A: Export/Expediere

10, 11, 23

B: Plasarea sub regim de antrepozit vamal pentru a beneficia de plata unor restituiri speciale la export înainte de export sau fabricare sub supraveghere vamală şi sub control vamal înainte de export şi plata de restituiri la export

76, 77

C: Reexport în urma unui regim vamal economic, altul decât antrepozitul vamal (perfecţionare activă, admitere temporară, transformare sub control vamal)

31

D: Reexport după o plasare în antrepozit vamal

31

E: Perfecţionare pasivă

21, 22

F: Tranzit

 

G: Statutul comunitar al mărfurilor

 

H: Punere în liberă circulaţie a mărfurilor

01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I: Plasarea sub un regim vamal economic, altul decât perfecţionarea pasivă şi plasare în antrepozit vamal [perfecţionare activă (sistemul cu suspendare), admitere temporară, transformare sub control vamal]

51, 53, 54, 91, 92

J: Plasare în antrepozit vamal de tipul A, B, C, E sau F1

71, 78

K: Plasare în antrepozit vamal de tipul (D) 2‚3

71, 78

 

1 Coloana J se referă şi la intrarea mărfurilor în zone cu scutire de taxe supuse controlului de tip II.

2 Această coloană este relevantă şi pentru cazurile prevăzute de art. 525 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar.

3 Coloana K este relevantă şi pentru intrarea mărfurilor în zone cu scutire de taxe supuse controlului de tip II.

 

Simboluri utilizate în celule

 

A: Informaţii care sunt cerute a fi completate

C: Informaţii pe care operatorii pot hotărî să le furnizeze

[1] Această informaţie este obligatorie pentru produsele agricole care beneficiază de restituiri la export.

[2] Informaţie exigibilă numai pentru procedurile neinformatizate

[3] În cazul în care declaraţia nu se referă decât la un singur articol de mărfuri, această casetă nu se completează, cu condiţia ca cifra „1” să fie indicată în caseta nr. 5.

[4] Această casetă este obligatorie pentru sistemul NCTS în conformitate cu modalităţile prevăzute în anexa 37a la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei Europene.

[5] Informaţie care poate fi cerută numai pentru procedeele informatice

[7] A nu se utiliza în cazul trimiterii prin poştă şi prin instalaţii fixe.

[8] A nu se utiliza în cazul trimiterii prin poştă, prin instalaţii fixe şi prin transportul feroviar.

[11] Această informaţie nu este cerută decât în cazurile care fac excepţie de la aplicarea regulilor de stabilire lunară a cursurilor de schimb valutar, aşa cum sunt acestea definite în titlul V cap. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei Europene.

[12] Această casetă nu trebuie completată în cazul în care formalităţile de export sunt efectuate la punctul de ieşire din Comunitate.

[13] Această casetă nu trebuie completată în cazul în care formalităţile de import sunt efectuate la punctul de intrare în Comunitate.

[14] Această casetă poate fi folosită în sistemul NCTS în conformitate cu modalităţile prevăzute în anexa 37a la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei Europene.

[15] Obligatorie în cazul reexportului în urma unei plasări în antrepozit de tip D

 [16] Această subdiviziune trebuie completată:

- în cazul în care declaraţia de tranzit este întocmită de către aceeaşi persoană, simultan sau ca urmare a unei declaraţii vamale care include precizarea codului „mărfuri”; sau

- în cazul în care declaraţia de tranzit vizează mărfurile care figurează în anexa 44c; sau

- în cazul în care acest lucru este prevăzut de o reglementare comunitară.

[17] Această casetă nu trebuie completată decât în cazul în care reglementările comunitare prevăd acest lucru.

[23] Această casetă trebuie completată dacă declaraţia de plasare sub un regim vamal serveşte la încheierea regimului antrepozitului vamal.

[24] În cazul în care mărfurile sunt transportate în containere destinate transportării cu vehicule rutiere, autorităţile vamale pot autoriza principalul obligat să nu completeze această casetă, dacă situaţia logistică la biroul de plecare poate să împiedice furnizarea identităţii şi naţionalităţii mijlocului de transport în momentul redactării declaraţiei de tranzit şi dacă autorităţile vamale sunt în măsură să garanteze inserarea ulterioară în caseta 55 a informaţiilor necesare privind mijloacele de transport.

 

A* Această casetă se utilizează doar în cazul în care este necesară constituirea unei garanţii.

 

2. În anexa nr. 2, la capitolul 3 secţiunea A, la caseta 44, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Se precizează, sub forma codurilor relevante prevăzute în anexa 38 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei Europene, pe de o parte, menţiunile cerute în funcţie de reglementările specifice care se aplică eventual şi, pe de altă parte, datele de identificare ale documentelor prezentate în sprijinul declaraţiei, inclusiv, dacă este cazul, exemplare de control T 5 sau numere de identificare.”

3. În anexa nr. 2, la capitolul 3 secţiunea A, la caseta 52, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Dacă garanţia globală, dispensa de garanţie sau garanţia individuală nu este valabilă pentru una sau mai multe dintre următoarele ţări, se adaugă după menţiunea «care nu este valabilă pentru» codurile prevăzute în anexa 38 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei Europene pentru ţara sau ţările în cauză:

- părţile contractante la convenţiile privind o procedură comună de tranzit şi privind simplificarea formalităţilor pentru comerţul cu bunuri şi care nu sunt membre ale UE;

- Andorra;

- San Marino.

Dacă se utilizează o garanţie individuală constituită sub formă de depozit de numerar sau prin titluri, aceasta este valabilă pentru toate părţile contractante la convenţiile privind o procedură comună de tranzit şi privind simplificarea formalităţilor pentru comerţul cu bunuri.”

4. În anexa nr. 2, la capitolul 3 secţiunea C, la caseta 44, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Se precizează, sub forma codurilor relevante prevăzute în anexa 38 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei Europene, pe de o parte, menţiunile cerute în funcţie de reglementările specifice care se aplică eventual şi, pe de altă parte, datele de identificare a documentelor prezentate în sprijinul declaraţiei, inclusiv, dacă este cazul, exemplare de control T 5 sau numere de identificare.”

5. În anexa nr. 2, la capitolul 3 secţiunea C, la caseta 44, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins:

„în cazul în care mărfurile fac obiectul unei livrări scutite de TVA către alt stat membru, informaţiile cerute la art. 143 alin. (2) din Directiva 2006/112/CE se introduc în căsuţa 44, inclusiv atunci când acest lucru este solicitat de un stat membru, dovada faptului că produsele importate sunt destinate să fie transportate sau expediate din statul membru de import către un alt stat membru.”

6. În anexa nr. 3, la capitolul 2, textul casetei 15a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CASETA 15a: Se înscrie unul din codurile alfabetice pentru ţări şi teritorii.

Codul de ţară: codurile alfabetice comunitare pentru ţări şi teritorii se bazează pe codurile ISO alfa 2 (a2) în vigoare, în măsura în care acestea sunt compatibile cu codurile ţărilor stabilite în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerţul exterior cu ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.172/95al Consiliului.”

7. În anexa nr. 3, la capitolul 2, tabelul din caseta 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Prima subdiviziune

Semnificaţie

A două subdiviziune

Coduri Incoterms

Incoterms -CCI/CE E

Geneva

Loc care trebuie precizat

Cod aplicabil de regulă pentru transportul rutier şi feroviar

 

 

DAF (Incoterms 2000)

Livrat la frontieră

Loc numit

Coduri aplicabile pentru toate modurile de transport

 

 

EXW (Incoterms 2010)

FCA (Incoterms 2010)

CPT (Incoterms 2010)

CIP (Incoterms 2010)

Franco fabrică

Franco transportator

Transport plătit până la

Transport şi asigurare plătite până la

Loc numit

Loc numit

Loc de destinaţie numit

Loc de destinaţie numit

DAT (Incoterms 2010)

DAP (Incoterms 2010)

DDP (Incoterms 2010)

DDU (Incoterms 2000)

Livrat la terminal Livrat la locul convenit Franco destinaţie vămuit Franco destinaţie nevămuit

Terminal în port sau loc de destinaţie numit

Loc de destinaţie numit

Loc de destinaţie numit

Loc de destinaţie numit

Coduri aplicabile de regulă pentru transportul maritim şi pe căi navigabile interioare

 

 

FAS (Incoterms 2010)

FOB (Incoterms 2010)

CFR (Incoterms 2010)

CIF (Incoterms 2010)

DES (Incoterms 2000)

DEQ (Incoterms 2000)

Franco de-a lungul navei

Franco la bord

Cost şi navlu

Cost, asigurare şi navlu

Franco navă nedescărcat

Franco pe chei

Port de expediere numit

Port de expediere numit

Port de destinaţie numit

Port de destinaţie numit

Port de destinaţie numit

Port de destinaţie numit

XXX

Condiţii de livrare, altele decât cele de mai sus

Descriere narativă a condiţiilor de livrare prevăzute în contract”

 

8. În anexa nr. 3, la capitolul 2, textul casetei 31 pentru tipul coteţelor se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tipul coletelor

Se utilizează codurile ambalajelor din anexa 38 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei Europene.”

9. În anexa nr. 3, la capitolul 2, în caseta 37, codul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„42 Introducere în consum simultan cu punerea în liberă circulaţie de mărfuri care fac obiectul unei livrări scutite de TVA către un alt stat membru şi, după caz, în regim suspensiv de accize.

Explicaţie: Scutirea de la plata TVA-ului şi, după caz, suspendarea de la plata accizelor se acordă deoarece importul este urmat de o livrare sau de un transfer intracomunitar de mărfuri către un alt stat membru. În acest caz, TVA-ul şi, după caz, acciza vor trebui plătite în statul membru al destinaţiei finale. Pentru a recurge la acest regim, persoanele trebuie să îndeplinească condiţiile enumerate la art. 143 alin. (2) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi, după caz, condiţiile enumerate la art. 17 alin. (1) lit. (b) din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE.

Exemplul 1: Import de mărfuri cu scutire de TVA şi recurgerea la serviciile unui reprezentant fiscal.

Exemplul 2: Mărfuri accizabile importate dintr-o ţară terţă, care sunt puse în liberă circulaţie şi care fac obiectul unei livrări scutite de TVA către un alt stat membru. Punerea în liberă circulaţie este imediat urmată de o deplasare în regim suspensiv de accize de la locul de import, iniţiată de către un expeditor înregistrat în conformitate cu art. 17 alin. (1) lit. (b) din Directiva 2008/118/CE.”

10. În anexa nr. 3, la capitolul 2, în caseta 37, codul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„63 Reimport cu introducere în consum şi simultan cu punere în liberă circulaţie de mărfuri cu scutire de TVA destinate livrării în alt stat membru şi, după caz, în regim suspensiv de accize.

Explicaţie: Scutirea de la plata TVA-ului şi, după caz, suspendarea de la plata accizelor se acordă deoarece reimportul este urmat de o livrare sau de un transfer intracomunitar de mărfuri către un alt stat membru. În acest caz, TVA-ul şi, după caz, acciza vor trebui plătite în statul membru al destinaţiei finale. Pentru a recurge la acest regim, persoanele trebuie să îndeplinească condiţiile enumerate la art. 143 alin. (2) din Directiva 2006/112/CE şi, după caz, condiţiile enumerate la art. 17 alin. (1) lit. (b) din Directiva 2008/118/CE.

Exemplul 1: Reimport după perfecţionare pasivă sau export temporar, eventuala datorie TVA imputându-se unui reprezentant fiscal.

Exemplul 2: Mărfuri accizabile reimportate după perfecţionare pasivă şi puse în liberă circulaţie, care fac obiectul unei livrări scutite de TVA către un alt stat membru. Punerea în liberă circulaţie este imediat urmată de o deplasare în regim suspensiv de accize de la locul de reimport, iniţiată de către un expeditor înregistrat în conformitate cu art. 17 alin. (1) lit. (b)din Directiva 2008/118/CE.”

11. În anexa nr. 3, la capitolul 2, în caseta 37, la B. Subdiviziunea a doua, rubrica „Scutiri de drepturi vamale” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Scutiri de taxe vamale [Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009]

 

 

Număr articol

Cod

Scutiri de taxe la import

3

C01

Bunuri personale aparţinând persoanelor fizice care îşi mută reşedinţa obişnuită în Comunitatea Europeană

12(1)

C02

Trusouri şi obiecte de uz gospodăresc importate cu ocazia căsătoriei Cadouri oferite în mod obişnuit cu ocazia căsătoriei

12(2)

C03

Bunuri personale dobândite pe cale succesorală

17

C04

Uniforme şcolare, rechizite şi obiecte de uz casnic pentru elevi şi studenţi

21

C06

Transporturi cu valoare neglijabilă

23

C07

Transporturi adresate de la o persoană particulară la alta

25

C08

Mijloace de producţie şi alte echipamente importate cu ocazia unui transfer de activităţi dintr-o ţară terţă în Comunitatea Europeană

28

C09

Mijloace de producţie şi alte echipamente care aparţin unor persoane care exercită o profesie liberală, precum şi unor persoane juridice care exercită o activitate nonprofit

34

C10

Materiale cu caracter educativ, ştiinţific şi cultural; instrumente şi aparate ştiinţifice, aşa cum sunt enumerate în anexa I

42

C11

Materiale cu caracter educativ, ştiinţific şi cultural; instrumente şi aparate ştiinţifice, aşa cum sunt enumerate în anexa II

43

C12

Materiale cu caracter educativ, ştiinţific şi cultural; instrumente şi aparate ştiinţifice care sunt importate exclusiv în scopuri necomerciale (inclusiv piese de schimb, componente, accesorii şi unelte)

44- 45

C13

Echipamente importate în scopuri necomerciale de către sau pentru o unitate sau un organism de cercetare ştiinţifică cu sediul în afara Comunităţii Europene

51

C14

Animale de laborator şi substanţe biologice sau chimice destinate cercetării

53

C15

Substanţe terapeutice de origine umană şi reactivi folosiţi pentru stabilirea grupelor sanguine şi a tipului de ţesut

54

C16

Instrumente şi aparate pentru cercetarea medicală, necesare stabilirii diagnosticelor sau realizării unor tratamente medicale

57

C17

Substanţe de referinţă pentru controlul calităţii medicamentelor

59

C18

Produse farmaceutice utilizate cu ocazia evenimentelor sportive internaţionale

60

C19

Mărfuri pentru organizaţii de binefacere sau filantropice

61

C20

Articole din anexa III destinate nevăzătorilor

66

C21

Articole din anexa IV destinate nevăzătorilor, importate de nevăzătorii înşişi pentru uzul propriu (inclusiv piese de schimb, componente, accesorii şi unelte)

67 alin. (1) lit. (a) şi alin. (2)

C22

Articole din anexa IV destinate nevăzătorilor, importate de anumite instituţii sau organizaţii (inclusiv piese de schimb, componente, accesorii şi unelte)

67 alin. (1) lit. (b) şi alin. (2)

C23

Articole destinate altor persoane cu handicap (altele decât nevăzătorii), importate chiar de către persoanele cu handicap şi pentru uzul propriu (inclusiv piese de schimb, componente, accesorii şi unelte)

68 alin. (1) lit. (a) şi alin. (2)

C24

Articole destinate altor persoane cu handicap (altele decât nevăzătorii), importate de anumite instituţii sau organizaţii (inclusiv piese de schimb, componente, accesorii şi unelte)

68 alin. (1) lit. (b) şi alin. (2)

C25

Bunuri importate pentru ajutorarea victimelor unor catastrofe

74

C26

Decoraţii onorifice sau premii

81

C27

Cadouri primite în cadrul relaţiilor internaţionale

82

C28

Bunuri destinate folosirii de către monarhi sau şefi de state

85

C29

Mostre de bunuri cu valoare nesemnificativă importate pentru promoţii comerciale

86

C30

Broşuri şi articole cu caracter publicitar importate pentru promoţii comerciale

87-89

C31

Produse folosite sau consumate la un târg comercial sau o altă manifestare similară

90

C32

Bunuri importate în scopul examinării, analizării sau testării

95

C33

Expedieri către organizaţii care au competenţe în domeniul protecţiei drepturilor de autor sau al proprietăţii industriale şi comerciale

102

C34

Documentaţie cu caracter turistic

103

C35

Documente şi articole diverse

104

C36

Materiale auxiliare pentru stivuirea şi protejarea bunurilor în timpul transportului

105

C37

Aşternut de paie, nutreţ şi hrană pentru animale, necesare în timpul transportului acestora

106

C38

Carburanţi şi lubrifianţi prezenţi la bordul vehiculelor cu motor terestre şi în containerele cu destinaţii speciale

107

C39

 

Număr articol Cod

Materiale pentru cimitire şi monumente comemorative ale victimelor de război 112 C40

Sicrie, urne funerare şi articole funerare ornamentale 113 C41

Scutiri de taxe la export

Animale domestice exportate cu ocazia unui transfer de activităţi agricole din Comunitatea 115 C51 Europeană într-o ţară terţă

Furajele şi hrana care însoţesc animalele pe durata exportului acestora 121 C52”

12. În anexa nr. 3, la capitolul 2, în caseta 37, la B. Subdiviziunea a doua, în tabelul „Produse agricole”, textul corespunzător codului E02 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Valori forfetare la import [de Regulamentul (UE) nr. 543/2011]

exemplu:

E02”

 

13. În anexa nr. 3, la capitolul 2, în caseta 37, la B. Subdiviziunea a doua, în tabelul „ Diverse”, la secţiunea „Import”, între codul F04 şi codul F11 se introduce un nou cod, codul F06, cu următorul cuprins:

 

„O deplasare de bunuri accizabile în regim suspensiv de accize de la locul de import în conformitate cu art. 17 alin. (1) lit. (b) din Directiva 2008/118/CE

F06”

 

14. În anexa nr. 3, la capitolul 2, în caseta 44, punctul 2, litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(a) Documentele, certificatele şi autorizaţiile sau alte referinţe comunitare sau internaţionale prezentate în sprijinul declaraţiei trebuie să fie prezentate sub forma unui cod format din patru caractere alfanumerice şi, după caz, urmat fie de un număr de identificare, fie de orice alte date de identificare recognoscibile. Lista documentelor, certificatelor, autorizaţiilor şi a altor referinţe, precum şi codurile acestora se regăsesc în baza de date TARIC.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică de la 1 ianuarie 2013.

 

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Dorel Fronea

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2012.

Nr. 2.423.