MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 683/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 683         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 octombrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

33. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Senatului nr. 12/2012 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Moraru, secretar general al Senatului

 

34. - Hotărâre privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

35. - Hotărâre privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor, ca urmare a cererii de demisie

 

36. - Hotărâre privind alegerea unui chestor al Camerei Deputaţilor

 

DECRETE

 

609. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

610. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de sprijin al Proiectului dintre România şi Nabucco Gas Pipeline International GMBH şi Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011

 

611. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a primului Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011, şi a celui de al doilea Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 29 iunie 2012

 

614. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 

615. - Decret pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

 

616. - Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.427. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Spitalul vechi” din bd. Bucureşti nr. 82, Giurgiu, judeţul Giurgiu

 

2.428. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Fosta casă Popp şi Bunescu” din Calea Moşilor nr. 116-122, sectorul 2, municipiul Bucureşti

 

2.430. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Dumitru Şovăială” din Str. Teilor nr. 22, Moreni, judeţul Dâmboviţa

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Senatului nr. 12/2012 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Moraru, secretar general al Senatului

 

Având în vedere Decizia primului-ministru nr. 120/2012 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), art. 19 alin. (2), precum şi ale art. 61 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Senatului nr. 12/2012 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Moraru, secretar general al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 10 mai 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Raportul de serviciu al domnului Ion Moraru, secretar general al Senatului, se suspendă de drept pe perioada exercitării funcţiei de secretar general al Guvernului.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 2 octombrie 2012.

Nr. 33.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Până la alegerea unui nou membru, Senatul îl validează în calitate de membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii pe domnul judecător Adrian Bordea, ca urmare a încetării calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prin demisie, a doamnei judecător Mona Maria Pivniceru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 2 octombrie 2012.

Nr. 34.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor, ca urmare a cererii de demisie

În temeiul art. 223 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Enache Marian se eliberează din funcţia de secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor, începând cu data de 3 octombrie 2012, ca urmare a cererii sale de demisie din această funcţie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 2 octombrie 2012.

Nr. 35.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind alegerea unui chestor al Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (3) şi ale art. 28 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul deputat Iulian Vladu, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, se alege în funcţia de chestor al Camerei Deputaţilor, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Gheorghe Albu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 2 octombrie 2012.

Nr. 36.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dan Adrian Bălănescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Letonia.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 2 octombrie 2012.

Nr. 609.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de sprijin al Proiectului dintre România şi Nabucco Gas Pipeline International GMBH şi Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 119 din 19 septembrie 2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de sprijin al Proiectului dintre România şi Nabucco Gas Pipeline International GMBH şi Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 2 octombrie 2012.

Nr. 610.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a primului Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011 si la Bruxelles la 27 decembrie 2011, si a celui de-al doilea Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 29 iunie 2012

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 116 din 12 septembrie 2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului primul Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011, şi cel de-al doilea Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 29 iunie 2012, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 2 octombrie 2012.

Nr. 611.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în îndeplinirea actului de justiţie în România,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler doamnei Laura Codruţa Kovesi, procuror general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 2 octombrie 2012.

Nr. 614.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

În temeiul art. 85 alin. (2), al art. 100 alin. (1) şi al art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Vasile Cepoi, ministrul sănătăţii, şi se constată încetarea funcţiei acestuia de membru al Guvernului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 3 octombrie 2012.

Nr. 615.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ca urmare a demisiei din funcţia de ministru al sănătăţii a domnului Vasile Cepoi,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul Victor-Viorel Ponta, primul-ministru al Guvernului României, ca ministru interimar al sănătăţii.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 3 octombrie 2012.

Nr. 616.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Spitalul vechi” din bd. Bucureşti nr. 82, Giurgiu, judeţul Giurgiu

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.428/CM din 15 mai 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1)şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Spitalul vechi” din bd. Bucureşti nr. 82, Giurgiu, judeţul Giurgiu, având regimul juridic de monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice GR-II-m-B-14866, se declasează.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Giurgiu pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Giurgiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

 

Bucureşti, 20 august 2012.

Nr. 2.427.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Fosta casă Popp şi Bunescu” din Calea Moşilor nr. 116-122, sectorul 2, municipiul Bucureşti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.430/CM din 15 mai 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1)şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Fosta casă Popp şi Bunescu” din Calea Moşilor nr. 116-122, sectorul 2, municipiul Bucureşti, având regimul juridic de monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19260, se declasează parţial. Se menţine regimul de monument istoric pentru corpul principal al imobilului.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

 

Bucureşti, 20 august 2012.

Nr. 2.428.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Dumitru Şovăială” din Str. Teilor nr. 22, Moreni, judeţul Dâmboviţa

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.248/CM din 19 iunie 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1)şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa Dumitru Şovăială” din Str. Teilor nr. 22, Moreni, judeţul Dâmboviţa, având regimul juridic de monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice DB-II-m-B-17587, se declasează.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Dâmboviţa pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Dâmboviţa va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

 

Bucureşti, 20 august 2012.

Nr. 2.430.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.