MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 695/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 695         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 octombrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

168. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii si justiţiei, precum si unele măsuri adiacente si pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011

 

631. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii si justiţiei, precum si unele măsuri adiacente si pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011

 

169. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 

632. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 

625. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

626. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

627. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

628. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

36. - Hotărâre privind validarea unor magistraţi aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

 

37. - Hotărâre privind numirea unor membri ai Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

939. - Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Oradea la 26 aprilie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 

973. - Hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii si reparaţii capitale pentru centrele de zi si rezidenţiale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

236. - Ordin al ministrului administraţiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situaţii de urgenţă

 

1.400.- Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum si sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine si persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

550. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale STEMMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 6 decembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC ANTONESCU

PREŞEDINTELE SENATULUI,

GEORGE-CRIN LAURENŢIU

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 168.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

           

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 631.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 13 martie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 20 martie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC ANTONESCU

PREŞEDINTELE SENATULUI,

GEORGE-CRIN LAURENŢIU

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 169.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind  acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 632.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 784/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Graţiana Daniela Petronela Isac, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, procuror la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 625.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 785/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Olaru Maura, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 626.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 783/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Tropcea Mihaela Carmen, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 627.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 786/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Isăcescu Gabriela, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 628.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unor magistraţi aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

 

Având în vedere Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 612 din 10 iulie 2012,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează domnul procuror Gheorghe Muscalu şi doamna judecător Mona-Lisa Neagoe ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat care va expira la data de 6 ianuarie 2017.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU FILIP

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 36.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind numirea unor membri ai Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român

            În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul numeşte membrii Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU FILIP

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 37.

 

ANEXĂ

 

LISTA

membrilor Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român

 

Octavian Mihail Sachelarie

Florin Codre

Zoe Petre

Adriana Popescu

Vlad Păunescu

Peter Demeny

Ruxandra Garofeanu

Ştefan Gheorghiu

Mihai Zamfir

Viorica Curea

Aurelia Corbeanu

Cristiana Russu

Laurenţiu Damian

Grigore Arsene

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Oradea la 26 aprilie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

           

Având în vedere prevederile art. 10 pct. 5 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă hotărârile cuprinse în Protocolul[1]) Sesiunii a XXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Oradea la 26 aprilie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 19 septembrie 2012.

Nr. 939.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 133 alin. (2) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Centrele de zi şi rezidenţiale înfiinţate în condiţiile legii, denumite în continuare obiective, pot primi finanţare în vederea acoperirii unor cheltuieli cu lucrările de construcţii, reparaţii, amenajări şi modernizări, denumite în continuare lucrări de investiţii.

(2) Obiectivele propuse spre finanţare pot fi publice sau private şi asigură servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, conform prevederilor art. 34 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.

(3) Solicitanţii finanţării pentru obiectivele prevăzute la alin. (1) sunt furnizorii de servicii sociale definiţi la art. 37 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 292/2011, denumiţi în continuare beneficiari.

Art. 2. - (1) Solicitările de finanţare se înregistrează şi se evaluează periodic în baza unei metodologii care cuprinde criteriile de evaluare, documentele necesare pentru solicitarea finanţării, tipurile de cheltuieli eligibile, precum şi documentele pentru acordarea efectivă a sumelor.

(2) Perioadele de înregistrare şi modalitatea de evaluare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) După evaluarea solicitărilor de finanţare potrivit art. 2, lista obiectivelor, categoria lucrărilor finanţate, precum şi sumele maxime alocate se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(2) Constituie prioritate la finanţare, dacă îndeplinesc criteriile de evaluare conform metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (1), obiectivele care beneficiază de alte finanţări nerambursabile în completarea acestora sau, după caz, cele ale căror lucrări au fost demarate anterior solicitării de finanţare conform prevederilor prezentei proceduri, în vederea finalizării lucrărilor şi punerii acestora în funcţiune.

(3) Cheltuielile eligibile pentru finanţarea din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a lucrărilor de investiţii şi reparaţiilor capitale sunt, în principal, cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii, cheltuieli pentru organizare de şantier, racorduri şi alte tipuri de cheltuieli, inclusiv dotări cu echipamente specifice activităţii din centrul de zi sau rezidenţial, care se stabilesc prin metodologia prevăzută la art. 2 alin. (1).

Art. 4. - (1) După aprobarea solicitării de finanţare şi după încheierea contractului/contractelor de execuţie, beneficiarii încheie un contract de finanţare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ca autoritate contractantă, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, în calitate de reprezentante ale autorităţii contractante. Modelul contractului de finanţare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Contractul de finanţare cuprinde sumele care fac obiectul acestuia, obligaţiile şi drepturile părţilor, condiţiile de reziliere, precum şi orice alte aspecte considerate relevante în relaţia dintre părţi, iar în cazul beneficiarilor instituţii publice locale, cel puţin elementele prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Valoarea contractului de finanţare nu poate fi mai mare decât valoarea contractului de execuţie de lucrări legal încheiat de beneficiar şi nu poate depăşi suma aprobată potrivit prevederilor art. 3 alin. (1).

(4) După încheierea contractului de finanţare prevăzut la alin. (1), o copie a acestuia, precum şi a contractului de execuţie se transmit, în termen de maximum 5 zile de la semnarea de către toate părţile, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie, şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Art. 5. - (1) În situaţia în care pe parcursul execuţiei se constată necesitatea realizării unor lucrări suplimentare sau neprevăzute din categoria celor aprobate potrivit art. 3 alin. (1) şi care sunt necesare pentru respectarea standardelor de calitate ori intervin majorări justificate ale unor cheltuieli care condiţionează finalizarea obiectivului sau punerea în funcţiune a acestuia, iar valoarea contractului de finanţare este sub nivelul aprobat, beneficiarul poate semna act adiţional la contractul de execuţie şi la contractul de finanţare, cu aprobarea prealabilă a autorităţii finanţatoare, finanţarea de la bugetul de stat acordându-se cu încadrarea în valoarea maximă aprobată.

(2) În situaţia în care, în termen de 12 luni de la aprobarea finanţării prin hotărâre a Guvernului, beneficiarul nu a încheiat contractul de execuţie şi nu face dovada demarării procedurilor legale în vederea încheierii acestuia, contractul de finanţare nu mai poate fi încheiat.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) poate fi făcută o nouă solicitare, dar nu mai devreme de 6 luni de la împlinirea termenului de 12 luni.

Art. 6. - (1) Finanţarea cheltuielilor de investiţii şi reparaţii capitale la centre de zi şi rezidenţiale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, şi se acordă beneficiarului în tranşe, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie, pe măsură ce sunt efectuate lucrările de investiţii.

(2) Sumele se acordă în baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, verificate de agenţiile teritoriale, avizate şi prezentate Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de Agenţie.

(3) Pentru decontarea în luna curentă, documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale până cel târziu la data de 15 a lunii. Pentru documentele prezentate după această dată, decontarea se realizează în luna următoare.

(4) Finanţarea din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are caracter multianual şi se acordă pe o perioadă de 3 ani de la data aprobării.

(5) Beneficiarul are obligaţia ca în termenul maxim prevăzut la alin. (4) să finalizeze obiectivul pentru care a primit finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Art. 7. - (1) Răspunderea privind modul de utilizare a sumelor alocate conform destinaţiei aprobate prin contractul de finanţare revine beneficiarilor.

(2) Pentru sumele primite din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, beneficiarul are obligaţia ţinerii unei evidenţe contabile separate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) În situaţia în care în termenul maxim prevăzut la art. 6 alin. (4) beneficiarul nu finalizează obiectivul, acesta va restitui Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sumele încasate, în termen de cel mult 12 luni de la expirarea perioadei de finanţare.

(4) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (3) se face pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale, în condiţiile legii.

(5) În cazul în care beneficiarul nu returnează sumele primate în termenul prevăzut la alin. (3), pentru fiecare zi de întârziere se va aplica 0,01% penalitate asupra sumelor datorate.

(6) Sumele recuperate în condiţiile alin. (4) şi (5) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 8. - (1) Respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice şi sarcina obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de lege revin beneficiarilor.

(2) Beneficiarii au obligaţia asigurării cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor de funcţionare ulterioară a obiectivelor, precum şi a menţinerii obiectului de activitate al acestora sau, cel puţin, destinaţia socială a obiectivului, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(3) Schimbarea destinaţiei obiectivului înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) atrage recuperarea de la beneficiar a tuturor sumelor acordate de autoritatea finanţatoare.

(4) Recuperarea sumelor în condiţiile alin. (3) se face pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale în termen de maximum 12 luni.

Art. 9. - (1) Beneficiarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale, trimestrial, rapoarte privind stadiul derulării lucrărilor la obiectivul de investiţie, precum şi, la cererea autorităţii contractante, rapoarte cuprinzând informaţiile solicitate de aceasta.

(2) În situaţia finalizării obiectivului, în termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul transmite agenţiei teritoriale un raport final privind realizarea investiţiei conform documentaţiei aprobate. În situaţia în care raportul final nu este transmis se consideră că obiectivul nu a fost finalizat şi se vor aplica corespunzător prevederile art. 7 alin. (3)-(5).

(3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) conduce la suspendarea finanţării dacă în termen de 10 zile de la solicitarea expresă a agenţiei teritoriale nu sunt transmise rapoartele solicitate. Reluarea finanţării se face numai în condiţiile în care obligaţia a fost îndeplinită.

Art. 10. - Directorii executivi ai agenţiilor teritoriale în a căror rază de activitate se află sediul solicitanţilor monitorizează derularea contractului de finanţare, controlează modul de utilizare a sumelor primite şi asigură execuţia bugetară.

Art. 11. - Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Art. 12. - Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică şi solicitărilor de finanţare depuse înainte de intrarea sa în vigoare, luându-se în considerare documentaţia existentă, aceasta urmând să fie completată în conformitate cu prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2012.

Nr. 973.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

 

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare

în temeiul art. 7 alin. (5) si (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Administraţiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situaţii de urgenţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administraţiei si internelor,

Mircea Duşa

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucuresti, 2 octombrie 2012.

Nr. 236.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situaţii de urgenţă din România se organizează anual, pe etape, de către inspectoratele judeţene/al municipiului Bucuresti pentru situaţii de urgenţă, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 2. - În organizarea si desfăsurarea concursurilor profesionale, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă si inspectoratele judeţene/al municipiului Bucuresti pentru situaţii de urgenţă sunt sprijinite material si financiar, potrivit legii, de către autorităţile administraţiei publice centrale si locale, operatori economici, instituţii publice si asociaţii profesionale, organizaţii neguvernamentale.        

Art. 3. - Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situaţii de urgenţă din România au ca obiective:

a) dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;

b) evaluarea nivelului de pregătire a capacităţii de intervenţie a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

c) popularizarea, în rândul cetăţenilor, a unor aspecte din activităţile desfăşurate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

d) dezvoltarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

Art. 4. - Indiferent de etapă, concursurile profesionale se desfăsoară pe stadioane sau terenuri sportive, precum si în poligoane special amenajate.

 

CAPITOLUL II

Costumul şi echipamentul de protective

 

Art. 5. - (1) Concurenţii participă la probe echipaţi în costumul de intervenţie (cu mâneci lungi, piept/spate acoperite în întregime), cu cască de pompieri, centură sau curea si încălţat cu cizme, ghete ori pantofi sport.

(2) Costumul de protecţie în cadrul unei echipe trebuie să fie uniform, cu excepţia ultimului concurent de la proba „Ştafeta 4 x 100 m”.

Art. 6. - (1) Concurentul menţionat la art. 5 alin. (2) poartă suplimentar faţă de ceilalţi coechipieri un echipament special de protecţie împotriva arderii, pentru faţă si mâini.

(2) Utilizarea unor ochelari de protecţie în loc de vizorul căstii de protecţie nu este permisă.

Art. 7. - (1) Nu se permite încălţăminte prevăzută cu ţinte pe talpă.

(2) Profilele de pe talpa încălţămintei pot avea o adâncime de maximum 5 mm si nu pot conţine inserţii metalice.

Art. 8. - La proba „Pista cu obstacole pe 100 m” concurenţii poartă numerele prinse pe piept si spate.

 

CAPITOLUL III

Probele de concurs

 

Art. 9. - Echipele participante se vor întrece în următoarele probe:

a) Pista cu obstacole pe 100 m;

b) Ştafeta 4 x 100 m;

c) Dispozitivul de intervenţie

CAPITOLUL IV

Aparate de concurs, obstacole şi material

 

Art. 10. - Aparatele, obstacolele şi motopompa remorcabilă model NOVUS, necesare pentru concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, sunt asigurate de către organizator.

Art. 11. - (1) Materialele folosite în concursuri, respective scara, ţeava, furtunurile de refulare tip C şi B, precum şi distribuitorul, sunt asigurate de fiecare echipă participantă.

(2) Materialele enumerate la alin. (1) trebuie să corespundă regulamentului de concurs în ceea ce priveşte greutatea şi dimensiunile.

(3) Materialele enumerate la alin. (1) sunt verificate şi marcate de către brigada de arbitri.

Art. 12. - Aparatele de concurs, obstacolele şi materialele pentru proba „Pista cu obstacole pe 100 m” sunt:

a) o ţeavă cu lungime minimă 25 cm şi greutate minima 0,5 kg;

b) 2 furtunuri de refulare tip C cu diametrul furtunului de minimum 42 mm şi lăţimea furtunului înfăşurat de minimum 70 mm, lungime furtun de 20 m ± 1 m şi greutatea de minimum 2,5 kg;

c) un distribuitor CBC, unde partea inferioară a racordului ce urmează a fi folosit să nu fie la o înălţime mai mare de 6 cm faţă de sol. Distribuitoarele cu suporturi lungi, prelungiri la ieşiri sau postament metalic nu sunt acceptate;

d) un gard de 2 m, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

e) o bârnă de echilibru cu lungimea de 8 m, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 13. - (1) Aparatele de concurs, obstacolele şi materialele pentru proba „Ştafeta 4 x 100 m” sunt:

a) o ţeavă ca la proba „Pista cu obstacole pe 100 m”;

b) două furtunuri tip C ca la proba „Pista cu obstacole pe 100 m”;

c) un distribuitor ca la proba „Pista cu obstacole pe 100 m”;

d) o scară cu înălţime totală de cel puţin 3,00 m şi cel mult 3,15 m, lungimea treptei, pe interior, cel puţin 23 cm şi cel mult 25 cm, distanţa dintre trepte, cel puţin 30 cm şi cel mult 31 cm, numărul treptelor 8 sau 9 şi greutatea cel puţin 9 kg;

e) un gard de 2 m ca la proba „Pista cu obstacole pe 100 m”;

f) o bârnă de echilibru ca la proba „Pista cu obstacole pe 100 m”;

g) o casă-machetă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

h) stingătoare cu pulbere tip P6;

i) o tavă cu lungime 1,5 m, lăţime 1,0 m şi adâncime 20 cm.

(2) Tava se umple cu 40 l apă, 3 l motorină şi 0,5 l benzină.

Art. 14. - Aparatele şi materialele de concurs pentru proba

a) două ţevi de refulare tip C cu ajutaj de 12 sau 12,5 mm Ř;

b) 4 furtunuri de refulare tip C cu lungimea 20 m ± 1 m;

c) 3 furtunuri de refulare tip B cu lungimea 20 m ± 1 m;

d) un distribuitor CBC;

e) o motopompă remorcabilă model NOVUS cu o capacitate nominală de refulare de 800 l/minut la o presiune de 8 bari;

f) două tuburi de absorbţie tip A şi lungime 2,5 m ± 5 cm;

g) un sorb corespunzător tuburilor de absorbţie;

h) două chei de racord corespunzătoare tuburilor de absorbţie şi sorbului;

i) un podest de lemn, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

j) o sursă de alimentare cu apă constând într-un bazin deschis cu pereţi verticali şi capacitate de cel puţin 1.000 l, având partea de sus amplasată la cel puţin 80 cm, dar nu mai mult de 90 cm deasupra pământului; când este plin cu apă, adâncimea acesteia trebuie să fie de cel puţin 50 cm.

 

CAPITOLUL V

Responsabilităţi

 

Art. 15. - (1) (1) În vederea organizării şi desfăşurării corespunzătoare a concursurilor profesionale se desemnează prin ordin al inspectorului general componenţa:

a) juriului;

b) comitetului de organizare a concursurilor;

c) brigăzii de arbitri.

(2) Membrii juriului au următoarele atribuţii:

a) verifică documentele necesare pentru validarea loturilor prezentate de şeful de lot;

b) conduc şedinţa tehnică cu arbitrii şi şefii de lot;

c) stabilesc componenţa brigăzii de arbitri pentru fiecare probă, care se subordonează juriului de concurs;

d) anunţă intrarea echipelor pe spaţiul de antrenament, respectiv pe spaţiul de concurs;

e) analizează şi soluţionează eventualele contestaţii făcute de şefii de loturi, comunicând deciziile luate, care sunt definitive;

f) verifică corectitudinea timpilor înregistraţi de arbitrii cronometrori;

g) validează rezultatele concursului;

h) aprobă eliminarea din concurs a loturilor care comit acte de indisciplină sau care nu respectă prevederile prezentului regulament;

i) strâng foile de evaluare după fiecare probă;

j) prelucrează datele din foile de evaluare şi prezintă clasamentul preşedintelui juriului;

k) completează diplomele.

(3) Comitetul de organizare are ca atribuţii:

a) stabilirea şi anunţarea din timp a preşedintelui juriului privind locul de desfăşurare a concursului;

b) stabilirea pistelor de alergare pentru fiecare probă;

c) asigurarea aparatelor de concurs;

d) asigurarea cronometrelor de concurs şi de rezervă, identice;

e) organizarea condiţiilor de desfăşurare a şedinţei tehnice cu arbitrii şi şefii de lot;

f) controlul infrastructurii necesare pentru concurs, constând în cazare, masă şi transport intern pentru membrii juriului/brigăzii de arbitrii;

g) instituirea şi coordonarea serviciului de ordine;

h) asigurarea translatorilor la etapa naţională pentru invitaţii din străinătate.

(4) Personalul brigăzii de arbitri are următoarele atribuţii:

a) arbitrul principal:

(i) instruieşte arbitrii cronometrori şi penalizatori;

(ii) urmăreşte ca probele să se desfăşoare conform regulamentului;

(iii) controlează terenul de concurs, aparatele, obstacolele şi utilajele cu care se concurează şi dispune măsuri de remediere a deficienţelor;

(iv) nu admite prezenţa altor persoane pe terenul de concurs, cu excepţia arbitrilor şi a concurenţilor angrenaţi în desfăşurarea probei;

(v) dă startul pentru începerea probelor de concurs;

(vi) validează penalizările indicate de arbitrii penalizatori şi le comunică juriului;

(vii) propune juriului descalificarea sau eliminarea din concurs a concurenţilor şi loturilor care încalcă regulile stabilite în prezentul regulament;

b) arbitrii cronometrori:

(i) verifică buna funcţionare a cronometrelor;

(ii) înregistrează timpii concurenţilor şi loturilor, prezentându-se cu cronometrul la arbitrul principal;

(iii) nu părăsesc pista/terenul de concurs fără aprobarea arbitrului principal;

c) arbitrii penalizatori:

(i) controlează dotarea şi echiparea concurenţilor, locul accesoriilor, poziţia de start;

(ii) verifică starea materialelor, aparatelor, obstacolelor şi accesoriilor de pe pista de concurs şi comunică arbitrului principal cazurile ce constituie nereguli în

desfăşurarea probelor;

(iii) anunţă arbitrul principal când se poate da startul;

(iv) urmăresc executarea corectă a mişcărilor şi a probelor, conform regulamentului;

(v) comunică arbitrului principal neregulile constatate pentru care se aplică penalizări;

(vi) veghează la respectarea disciplinei pe pista de concurs.

Art. 16. - Pentru recunoasterea cu usurinţă de către participanţi a responsabililor cu atribuţii în cadrul concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situaţii de urgenţă se vor purta banderole sau ecusoane.

 

CAPITOLUL VI

Loturile şi echipele

 

Art. 17. - (1) Fiecare lot este format din:

a) un şef de lot;

b) un antrenor;

c) 10 concurenţi.Concurenţii pot avea vârsta cuprinsă între 18 si 55 de ani, împliniţi până la data înscrierii în concurs.

În funcţie de proba de concurs, seful de lot stabileste componenţa echipelor.

Art. 18. - (1) Fiecare echipă trebuie să participe la probe cu următorul număr de concurenţi:

a) 8 concurenţi la proba „Pista cu obstacole pe 100 m”;

b) două ştafete cu câte 4 concurenţi la proba „Ştafeta 4 x 100 m”;

c) 7 concurenţi la proba „Dispozitivul de intervenţie”.

(2) Concurenţii sunt desemnaţi dintre cei 10 din echipă de către şeful de lot.

(3) Numele concurenţilor prevăzuţi la alin. (1) sunt anunţate cel târziu cu o oră înainte de start de către şeful de lot.

Art. 19. - (1) Şeful de lot reprezintă lotul pe care îl conduce în relaţia cu personalul implicat în organizarea şi desfăşurarea concursului.

(2) Atribuţiile sale constau în:

a) cunoaşterea condiţiilor de concurs;

b) verificarea respectării portului regulamentar al costumului de protecţie de către membrii echipei sale;

c) intrarea la timp a echipei pe pista de concurs;

d) în cazurile prevăzute de regulament, poate redacta contestaţii scrise către arbitrul principal al probei faţă de decizia arbitrilor sau privind constatarea unor aparate defecte pe timpul concursului.

Art. 20. - În timpul derulării probelor, seful de lot si antrenorul nu au voie să intre în zona de concurs.

 

CAPITOLUL VII

Locul de concurs

 

Art. 21. - (1) Pentru desfăşurarea concursurilor profesionale  trebuie să se asigure o suprafaţă de mărimea unui stadion de fotbal şi o pistă de alergare.

(2) Toate disciplinele concursurilor trebuie desfăşurate pe piste, respectiv locuri acoperite cu covor plan şi fix.

(3) Pentru antrenamente se recomandă existenţa unei suprafeţe alăturate pistelor, de dimensiuni corespunzătoare.

Art. 22. - (1) Pentru proba „Pista cu obstacole pe 100 m” trebuie să se asigure cel puţin două culoare.

(2) Un culoar are lungimea de 100 m şi lăţimea de cel puţin 2,44 m şi maximum 2,50 m.

(3) Culoarele sunt marcate în lungul lor cu linii sau benzi vizibile, respectiv cu alte mijloace.

(4) Liniile de start şi sosire trebuie să aibă lăţimea de 5 cm.

(5) Pregătirea pistelor se face conform descrierii din anexa nr. 5.

Art. 23. - (1) Pentru proba „Ştafeta 4 x 100 m” trebuie să se asigure cel puţin două culoare.

(2) Fiecare culoar are lungimea de 400 m şi lăţimea de minimum 2,44 m şi maximum 2,50 m.

(3) Culoarele sunt împărţite în 4 tronsoane a câte 100 m.

(4) La fiecare marcaj de 100 m, precum şi la 10 m înainte (90 m) şi după marcaj (110 m) se trasează o linie în colţul drept al pistei, care limitează zonele de schimb de ştafetă (predarea ştafetei).

(5) La 20 m înainte de fiecare marcaj de schimb de ştafetă (la 80 m, 180 m şi 280 m) se trasează cu fanioane sau cu placate zonele de prestart pentru schimb.

(6) Pregătirea pistelor se face conform descrierii din anexa nr. 6.

Art. 24. - (1) Pentru proba „Dispozitivul de intervenţie” pot fi realizate mai multe culoare de concurs unul lângă altul.

(2) Culoarul de concurs pentru proba „Dispozitivul de intervenţie” are 95 m lungime şi 20 m lăţime.

(3) Culoarele sunt marcate în lungul lor cu linii sau benzi vizibile, respectiv cu alte mijloace

(4) Pregătirea culoarelor se face conform descrierii din anexa nr. 7.

CAPITOLUL VIII

Desfăşurarea concursurilor

 

SECŢIUNEA 1

Şedinţa tehnică

 

Art. 25. - (1) La şedinţa tehnică participă juriul, comitetul de organizare a concursurilor, brigada de arbitrii şi şefii de lot.

(2) La şedinţa tehnică se desfăşoară următoarele activităţi:

a) validarea loturilor;

b) prezentarea brigăzii de arbitri;

c) tragerea la sorţi privind ordinea de intrare în competiţie a echipelor/concurenţilor, valabilă pentru toate probele de concurs;

d) precizări privind programul concursurilor;

e) verificarea şi omologarea, prin marcare, de către brigade de arbitri a accesoriilor şi materialelor folosite de participanţi la probe.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Deschiderea concursurilor

 

Art. 26. - (1) Deschiderea concursurilor se face printr-o ceremonie la care participă juriul, comitetul de organizare a concursurilor, invitaţii, brigada de arbitrii, şefii de lot, antrenorii şi concurenţii.

(2) Ceremonia va cuprinde următoarele activităţi principale:

a) darea şi primirea raportului;

b) trecerea în revistă a loturilor;

c) intonarea imnului de stat;

d) prezentarea mesajelor invitaţilor şi de deschidere a concursurilor;

e) defilarea loturilor participante şi a brigăzii de arbitri.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Pregătirea pentru concurs

 

Art. 27. - (1) Şefii de lot comunică membrilor lotului echipele, ordinea intrării la start şi numerele de start la proba „Pista cu obstacole pe 100 m”.

(2) Concurenţii nu au voie să schimbe numerele de start la proba „Pista cu obstacole pe 100 m”.

Art. 28. - (1) Când sunt chemate la start echipele se prezintă în faţa juriului împreună cu şeful de lot.

(2) Juriul validează echipele pe baza documentelor prezentate de şeful de lot.

(3) Arbitrul principal anunţă numele concurenţilor care intră pe pistele de concurs.

(4) Arbitrul principal verifică numerele de start, uniforma şi echipamentele concurenţilor.

(5) Pentru controlul prin sondaj al greutăţii materialelor şi accesoriilor aduse de echipe se amplasează în afara pistei un cântar.

(6) În cazul în care un material sau accesoriu nu are greutatea stabilită, se dă deoparte până la sfârşitul probei.

(7) Verificarea greutăţii materialelor şi accesoriilor se face din timp astfel încât să nu fie perturbată intrarea în concurs.

(8) Un alt cântar se poate pune la dispoziţie pe terenul de antrenament, astfel încât echipele să poată face un control al greutăţii materialelor şi accesoriilor.

Art. 29. - După terminarea probei concurenţii părăsesc imediat pista. Ei trebuie să ridice materialele şi accesoriile pe care le-au adus şi utilizat în concurs.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Desfăşurarea concursurilor

 

Proba „Pista cu obstacole pe 100 m”

Art. 30. - (1) Concurentul strigat se aşază la linia de start cu ţeava tip C asupra sa.

(2) Este permisă fixarea ţevii la corp cu o bandă care nu trebuie să fie mai lată de 50 cm.

(3) Banda prevăzută la alin (2) nu trebuie să fie elastică.

(4) Pista de alergare din spatele liniei de start, văzută în direcţia de alergare, nu trebuie să fie atinsă cu nicio parte a corpului.

Art. 31. - (1) După comanda de start concurentul aleargă pe pistă, escaladează gardul de 2 m, la marcajul de 23 m, ia cele două furtunuri tip C la marcajul de 28 m, aleargă pe bârnă, marcajul de 38 m, şi desfăşoară furtunurile.

(2) Concurentul poate să desfăşoare furtunurile şi să le racordeze înainte, în timpul sau după traversarea bârnei.

(3) După traversarea bârnei concurentul ajuns la distribuitor la marcajul 75 m racordează un capăt al liniei de furtunuri.

(4) La celălalt capăt al liniei de furtunuri racordează ţeava şi trage linia de furtunuri în direcţia liniei de sosire.

(5) Linia de furtunuri, racordarea la distribuitor şi racordarea ţevii trebuie să se facă în modul şi ordinea din regulament, pe timpul alergării sau stând.

(6) La alergarea pe bârnă concurentul nu trebuie să atingă pământul înainte de linia de demarcare.

(7) Dacă nu respectă prevederea de la alin. (6), concurentul trebuie să alerge din nou pe bârnă, altfel proba nu e validată, iar rezultatul nu este evaluat.

Art. 32. - (1) Când concurentul a trecut linia de sosire, arbitrii cronometrori înregistrează timpul şi îl anunţă arbitrului principal.

(2) Arbitrii penalizatori semnalează arbitrului principal abaterile de la regulament.

(3) Arbitrul principal scrie rezultatele în foaia de evaluare, pe care o predă juriului.

Proba „Ştafeta 4x100 m”

Art. 33. - (1) Înainte de începerea probei, se asigură cantitatea necesară de benzină şi motorină în recipiente închise şi stingătoarele.

(2) Înainte de darea semnalului de start, în tavă se pune amestecul de apă şi motorină.

Art. 34. - (1) După ce au fost strigaţi, toţi concurenţii se aşază la linia de start.

(2) Arbitrul principal comandă concurenţilor să îşi ia locul de start, după cum urmează:

a) primul concurent la linia de start;

b) al doilea concurent la spaţiul I de schimb de ştafetă, respectiv zona de prestart, 80-110 m;

c) al treilea concurent la spaţiul II de schimb de ştafetă, respectiv zona de prestart, 180-210 m;

d) al patrulea concurent la spaţiul III de schimb de ştafetă, respectiv zona de prestart, 280-310 m.

Art. 35. - (1) Primul concurent stă în faţa liniei de start cu ţeava şi scara.

(2) Pista din spatele liniei de start, văzută în direcţia de alergare, nu trebuie atinsă cu nicio parte a corpului.

(3) Scara trebuie să rămână pe pământ până la semnalul de start.

(4) Scara poate fi atinsă de concurent înainte de comanda de start, chiar dacă aceasta depăşeşte linia de start.

Art. 36. - (1) După semnalul de start primul concurrent aleargă spre casă, urcă pe acoperişul acesteia cu ajutorul scării, o traversează fără scară, pe care o lasă rezemată de casă, ajunge la platforma din spatele casei pe care trebuie să o atingă şi sare pe pământ.

(2) Continuă alergarea spre spaţiul de schimb de ştafetă 90-110 m şi predă ţeava celui de-al doilea concurent.

(3) În momentul în care primul concurent a rezemat scara de casă un membru din serviciul de ordine pune benzină în tavă.

Art. 37. - (1) Cel de-al doilea concurent trebuie să pornească de la marcajul de prestart (80 m), predarea ţevii făcându-se în spaţiul de schimb 90-110 m.

(2) Cel de-al doilea concurent trece gardul de 2 m, marcajul 150 m, şi ajunge la cel de-al doilea spaţiu de schimb, 190-210 m, unde predă ţeava celui de-al treilea concurent.

(3) În momentul în care cel de-al doilea concurent trece gardul de 2 m, marcajul 150 m, un membru din serviciul de ordine aprinde amestecul din tavă, marcajul 350 m.

Art. 38. - (1) După ce al treilea concurent a preluat ţeava, aleargă spre cele două furtunuri tip C, marcajul 215 m, le ridică, trece alergând pe bârnă, marcajul 225 m, întinde furtunurile şi le racordează.

(2) Rămâne la latitudinea concurentului unde desfăşoară şi când racordează furtunurile, în timpul alergării sau stând.

(3) La coborârea de pe bârnă concurentul nu trebuie să atingă pământul înainte de linia de demarcaţie 1.

(4) În caz contrar, el trebuie să mai treacă o dată pe bârnă, altfel proba nu este validată, iar rezultatul nu este evaluat.

(5) După ce a trecut de bârnă, concurentul aleargă spre distribuitor, marcajul 225 m.

(6) La distribuitor, el racordează un capăt al furtunurilor deja racordate, iar pe cel de-al doilea la ţeavă şi trage de linia de furtunuri în direcţia liniei de sosire.

(7) După ce a trecut de linia de demarcaţie 2, la 280 m, decuplează ţeava, lasă pe sol linia de furtunuri şi aleargă cu ţeava spre spaţiul 3 de schimb, la 290-310 m.

Art. 39. - (1) Cu echipamentul de protecţie a feţei şi mâinilor împotriva căldurii, cel de-al patrulea concurent preia ţeava, ia stingătorul la marcajul 320 m şi realizează stingerea la tavă, marcajul 350 m.

(2) Focul din tavă şi din jurul acesteia trebuie stinse în întregime.

(3) Dacă un stingător nu ajunge pentru stingerea focului, se utilizează stingătorul de rezervă.

(4) Dacă stingătoarele nu funcţionează, echipa are dreptul la o a doua încercare.

(5) Dacă focul este stins, concurentul pune sau aruncă stingătorul la pământ şi aleargă spre linia de sosire.

(6) Echipamentul de protecţie împotriva căldurii poate fi dat jos de concurent doar după trecerea liniei de sosire.

Art. 40. - (1) Predarea ţevii se face din mână în mână în cadrul spaţiului de predare.

(2) Ţeava nu se aruncă.

(3) Dacă un concurent pierde ţeava, tot el trebuie să o ia de jos.

Art. 41. - (1) Fiecare concurent trebuie să alerge doar 100 m, adică doar un tronson.

(2) Concurenţii nu părăsesc poziţiile de pe tronsonul marcat până la terminarea probei şi validarea acesteia de către arbitrul principal.

(3) După fiecare alergare conţinutul tăvii este înlocuit complet, iar tava este răcită.

Art. 42. - (1) Când ultimul concurent a trecut linia de sosire, arbitrii cronometrori înregistrează timpul şi îl anunţă arbitrului principal.

(2) Arbitrii penalizatori semnalează arbitrului principal penalizările.

(3) Arbitrul principal scrie rezultatele în foaia de arbitraj pe care o predă juriului.

Proba „Dispozitivul de intervenţie”

Art. 43. - (1) Echipa îşi aduce materialele la timp înainte de realizarea probei.

(2) Brigada de arbitri trebuie să fie atentă ca toate echipele să poată să îşi pregătească materialele în afara pistei de concurs.

(3) După ce a fost strigată, fiecare echipă are 4 minute la dispoziţie pentru aşezarea materialelor pe podest ori platformă, conform prevederilor art. 44.

Art. 44. - (1) Furtunurile se aşază pe podest strânse în rolă sau panglică.

(2) Doar tuburile de absorbţie pot să depăşească podestul, dar să nu iasă în afară mai mult de 50 cm.

(3) Racordurile nu trebuie să se atingă.

(4) Accesoriile nu trebuie să fie cuplate între ele.

(5) Robineţii motopompei şi distribuitorului trebuie să fie deschişi, racordurile oarbe trebuie îndepărtate.

(6) Arbitrul de la podest trebuie să anunţe cu 30 de secunde şi cu 10 secunde înainte de încheierea celor 4 minute pentru pregătirea aparatelor.

(7) Arbitrul penalizator semnalează arbitrului principal greşelile efectuate la pregătirea materialelor.

Art. 45. - (1) După expirarea celor 4 minute, concurenţii părăsesc podestul şi iau poziţie în afara pistei de concurs.

(2) Dacă materialele şi accesoriile nu sunt amplasate conform prescripţiilor, pregătirea probei este nevalidată.

Art. 46. - (1) Dacă pregătirea probei este validată, echipa ia poziţie la start în afara pistei.

(2) Startul se poate lua de la linia de start, dar şi din stânga sau dreapta pistei.

(3) Toţi concurenţii echipei trebuie să adopte însă aceeaşi poziţie la start.

Art. 47. - (1) La comanda de start echipa aleargă spre podest.

(2) După realizarea liniei de absorbţie din tuburile de absorbţie şi sorb, aceasta se scufundă în rezervorul cu apă.

(3) Sorbul trebuie să fie racordat înainte de scufundare şi să rămână racordat la linia tuburilor de absorbţie până la sfârşitul probei.

(4) Sorbul nu trebuie ţinut pentru a nu cădea din linia de absorbţie.

Art. 48. - (1) Linia de distribuţie se realizează din 3 furtunuri tip B în direcţia de atac şi se racordează la distribuitor.

(2) Din dreapta şi stânga ieşirilor distribuitorului se realizează câte o linie de stingere din două furtunuri tip C şi o ţeavă de refulare.

Art. 49. - Şefii de ţeavă aleargă spre linia de sosire, lasă ţeava în dreptul liniei de atac, astfel încât aceasta să depăşească marcajul de 90 m.

Art. 50. - Proba se consideră încheiată în momentul în care toată echipa este aşezată la linia de sosire în aceeaşi formative ca cea de la start, iar şeful de echipă a ridicat mâna.

Art. 51. - (1) Validarea probei se face cu apă, parcurgând următoarele etape:

a) şefii de ţeavă se aşază în poziţie de atac la marcajul 90 m în prezenţa arbitrilor penalizatori;

b) şefii de ţeavă ridică furtunul şi îl îndreaptă spre linia de sosire;

c) motopompistul porneşte motopompa în prezenţa arbitrului principal şi a şefului de echipă;

(2) dacă dispozitivul asigură refularea apei, proba este validată şi evaluată.

Art. 52. - (1) Pe timpul validării nu se admite să se îndrepte ţeava spre un alt concurent.

(2) Poziţia şefilor de ţeavă poate fi culcat pe burtă, în genunchi sau în picioare.

(3) Şefii de ţeavă nu pot călca linia de atac.

Art. 53. - (1) Pe timpul probei se utilizează doar aparatele prevăzute de prezentul regulament.

(2) Dacă pe timpul probei se utilizează alte aparate, aceasta este nevalidată.

Art. 54. - (1) După validare, arbitrii cronometrori anunţă arbitrului principal timpul înregistrat.

(2) Arbitrii penalizatori semnalează arbitrului principal abaterile de la prezentul regulament.

(3) Arbitrul principal scrie rezultatele în foaia de arbitraj, pe care o predă juriului.

Repetarea unei probe

Art. 55. - (1) Dacă un concurent este obstrucţionat de o altă persoană care nu face parte din echipă sau un aparat ori echipament s-a defectat, arbitrul principal poate decide repetarea probei.

(2) În caz de incertitudine privind aspectele menţionate la alin. (1), preşedintele juriului trebuie să decidă.

(3) La proba „Pista cu obstacole pe 100 m”, repetă proba doar concurentul obstrucţionat, la proba „Ştafeta 4x100 m”, echipa care a fost obstrucţionată, iar la proba „Dispozitivul de intervenţie”, toată echipa obstrucţionată.

(4) Dacă un concurent obstrucţionează un coechipier, nu se permite reluarea probei.

 

CAPITOLUL IX

Arbitrii

 

SECŢIUNEA 1

Proba „Pista cu obstacole pe 100 m”

 

Art. 56. - (1) Arbitrul principal este răspunzător pentru activitatea tuturor arbitrilor de la proba „Pista cu obstacole pe 100 m”.

(2) Arbitrul principal verifică înainte de probă aparatele de concurs, numerele de start şi echipamentul personal al concurenţilor, inclusiv cântărirea aparatelor de concurs.

(3) Arbitrul principal urmăreşte ca:

a) startul să fie luat corect;

b) concurenţii să nu atingă pista după linia de start;

c) să semnaleze startul furat.

Art. 57. - (1) Un membru al juriului îi cheamă pe concurenţi la start.

(2) Starterul dă semnalul de start.

(3) Startul urmează după ce arbitrul principal a dat semnalul cu fanionul şi cronometrorii sunt pregătiţi.

Art. 58. - Arbitrul de la gardul de 2 m trebuie să fie atent ca acesta să fie trecut conform regulamentului.

Art. 59. - (1) Arbitrul de la bârnă trebuie să fie atent ca aceasta să fie parcursă corect.

(2) Aruncarea furtunurilor, precum şi racordarea celor două furtunuri tip C sunt permise pe timpul trecerii bârnei.

Art. 60. - Arbitrul de la distribuitor verifică ca furtunul tip C să fie corect racordat la distribuitor.

Art. 61. - (1) Pentru fiecare culoar sunt prevăzuţi 2 arbitrii cronometrori.

(2) Arbitrii cronometrori comunică timpii înregistraţi arbitrului principal, care stabileşte timpul final.

(3) Timpul final reprezintă media timpilor înregistraţi.

(4) Dacă unul dintre cronometre s-a defectat în timpul probei, se ia în considerare doar timpul înregistrat de celălalt cronometru.

(5) Arbitrii cronometrori verifică şi racordul de la cele două furtunuri tip C, înainte de linia de sosire, şi dau acordul pentru decuplarea ţevii.

Art. 62. - (1) Arbitrul principal verifică dacă s-au semnalat abateri de la prezentul regulament.

(2) Arbitrul principal înscrie rezultatul în foaia de evaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8.

(3) Timpii fiecărui concurent sunt transmişi optic sau acustic.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Proba „Ştafeta 4x100 m”

 

Art. 63. - (1) Arbitrul principal este răspunzător pentru activitatea tuturor arbitrilor de la proba „Ştafeta 4 x 100 m”.

(2) Arbitrul principal, starterul, arbitrii de la bârnă şi distribuitor şi arbitrii cronometrori îndeplinesc aceleaşi atribuţii ca la proba „Pista cu obstacole pe 100 m”.

Art. 64. - (1) Un membru al juriului îi cheamă pe concurenţi la start.

(2) Arbitrul principal verifică înainte de start aparatele şi echipamentele individuale ale concurenţilor, executând, de asemenea, prin sondaj cântăriri ale accesoriilor de concurs.

Art. 65. - (1) Arbitrul de la casa-machetă supraveghează trecerea corectă a acesteia.

(2) Dacă aceasta nu se face corect, concurentul trebuie să o treacă din nou.

Art. 66. - Arbitrii de la primul, al doilea şi al treilea schimb de ştafetă urmăresc ca transmiterea ţevii să se facă în cardul marcajului.

Art. 67. - Arbitrul de la linia de marcare 2 urmăreşte ca racordarea ţevii să se facă înainte de linia de marcare 2, iar decuplarea după linia de marcare 2, care este în acelaşi timp marcaj de prestart pentru tronsonul IV.

Art. 68. - (1) Arbitrul de la tavă îl anunţă înainte de start pe arbitrul principal că aceasta a fost umplută cu amestecul de apă şi motorină.

(2) Benzina este pusă în tavă când primul alergător sprijină scara de casa-machetă.

(3) Când cel de-al doilea alergător a trecut gardul de 2 m, la marcajul 150 m, se dă foc la amestecul din tavă.

(4) În continuare se urmăreşte dacă stingerea focului, atât în interiorul, cât şi în exteriorul acesteia, se face corect.

(5) Se verifică dacă echipamentul de protecţie este folosit corespunzător.

(6) Se urmăreşte dacă un stingător nu a funcţionat sau dacă nu a fost corect folosit.

(7) Se urmăreşte dacă focul nu s-a reaprins înainte ca ultimul concurent să fi trecut linia de sosire.

(8) Dacă ultimul concurent a trecut linia de sosire înainte ca focul să se reaprindă, proba este validată.

(9) Dacă focul se reaprinde înainte ca ultimul concurent să treacă linia de sosire, iar acesta nu s-a întors pentru a-l stinge, proba nu este validată.

(10) Arbitrul de la tavă este răspunzător în faţa arbitrului principal pentru umplerea tăvii şi asigurarea stingătoarelor.

(11) Arbitrul de la tavă trebuie să permită serviciului de ordine să schimbe tăvile între probe.

Art. 69. - Arbitrii cronometrori şi arbitrul principal urmăresc dacă concurenţii trec linia de sosire cu echipamentul complet.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Proba „Dispozitivul de intervenţie”

 

Art. 70. - (1) Arbitrul principal este răspunzător pentru activitatea tuturor arbitrilor de la proba „Dispozitivul de intervenţie”.

(2) Atribuţiile arbitrului principal, starterului şi arbitrilor cronometrori sunt similare celor de la proba „Pista cu obstacole pe 100 m”.

Art. 71. - Arbitrul de la podest are următoarele atribuţii:

a) supraveghează ca materialele să fie aşezate astfel încât să nu fie niciun aparat racordat înainte de probă şi ca racordurile să nu se atingă;

b) urmăreşte ca pregătirea materialelor să se facă în cele 4 minute;

c) anunţă cu 30 de secunde şi cu 10 secunde înainte de trecerea celor 4 minute şi comunică greşelile efectuate la pregătirea materialelor.

Art. 72. - Arbitrii cronometrori de la linia de sosire verifică poziţionarea corectă în formaţie a membrilor echipei şi înregistrează timpul.

Art. 73. - (1) Arbitrii de la linia de atac urmăresc ca ţeava să depăşească linia de atac şi să fie cuplată la furtunuri.

(2) La validare aceştia urmăresc ca şefii de ţeavă să nu calce linia de atac, iar ţeava să fie îndreptată corect.

Art. 74. - Arbitrii penalizatori verifică modul de realizare a dispozitivului şi nu permit intervenţia concurenţilor asupra acestuia pe timpul validării.

Art. 75. - (1) Personalul din serviciul de ordine urmăreşte ca la indicaţiile arbitrului principal accesoriile să fie îndepărtate de pe pistă de fiecare echipă după terminarea probei şi să fie golite de apă în locul stabilit.

(2) În pauza dintre probe, serviciul de ordine trebuie să umple bazinele cu apă.

 

CAPITOLUL X

Evaluare

 

SECŢIUNEA 1

Reguli generale

 

Art. 76. - Pentru fiecare disciplină se evaluează timpul în secunde şi zecimi de secunde.

Art. 77. - (1) Loturile trebuie să participe la toate probele concursului.

(2) Dacă un lot nu participă la una sau mai multe probe, atunci acesta nu este inclus în clasamentul general.

Art. 78. - Greşelile se semnalează prin ridicarea fanionului sau cartonaşului roşu, iar validarea execuţiei prin ridicarea fanionului ori cartonaşului alb.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Încercare nevalidată

 

Art. 79. - (1) Dacă un concurent sau o echipă nu finalizează proba, aceasta nu se evaluează.

(2) Prevederea de la alin. (1) este valabilă şi când un concurent ori o echipă are două starturi greşite.

Art. 80. - Următoarele acţiuni sunt considerate abateri de la regulament şi conduc la nevalidarea probei:

a) când o activitate se desfăşoară la o probă altfel decât în regulamentul de concurs;

b) când un concurent sau o echipă are două starturi greşite;

c) când un concurent nu a trecut linia de start ori spaţiul de schimb cu tot echipamentul;

d) când la trecerea peste gardul de 2 m se folosesc picioarele de sprijin;

e) când la trecerea peste un obstacol îi cade ţeava, nu o ridică şi nu repetă trecerea obstacolului conform regulamentului;

f) când un alergător cade de pe bârnă sau a atins pământul înainte de linia de demarcare 1 şi nu reia trecerea peste bârnă;

g) când furtunurile de refulare nu sunt racordate sau sunt racordate greşit;

h) când un concurent foloseşte alt culoar decât cel stabilit;

i) când ţeava nu este racordată înainte de linia de sosire la proba „Pista cu obstacole pe 100 m”, respectiv înainte de linia de demarcare 2 la proba „Ştafeta 4 x 100 m”;

j) când ţeava nu este predată în spaţiul de schimb;

k) când la predare ţeava cade pe pământ, iar concurentul căruia i se predă o ridică sau dacă la predare aceasta a fost aruncată;

l) când la proba „Ştafeta 4 x 100 m” focul din tavă (eventual din exteriorul acesteia) nu a fost stins înainte ca ultimul concurent să treacă linia de sosire;

m) când stingătorul a fost aruncat în tavă sau a căzut în aceasta;

n) când la proba „Dispozitivul de intervenţie” accesoriile nu sunt pregătite în 4 minute;

o) când sorbul nu este racordat la linia tuburilor de absorbţie înainte de scufundarea în bazin şi nu rămâne racordat până la sfârşitul probei;

p) când ţeava este îndreptată spre alt concurent la validarea probei „Dispozitivul de intervenţie”;

q) când este depăşită linia de atac de către şefii de ţeavă la validarea probei „Dispozitivul de intervenţie”.

Art. 81. - (1) O racordare greşită se consideră atunci când o gheară este liberă ori când racordul se desface pe timpul probei.

(2) Concurenţii nu trebuie să ţină racordul pe timpul probei.

Art. 82. - Concurentul sau echipa obstrucţionată poate repeta proba.

Art. 83. - (1) Dacă focul s-a stins în tavă, dar s-a reaprins după ce ultimul concurent a trecut linia de sosire, acest lucru nu influenţează evaluarea.

(2) Concurentului i se permite înainte de a trece linia de sosire să se convingă că focul a fost stins.

(3) Dacă focul din tavă sau din afara acesteia nu s-a stins, concurentul trebuie să alerge înapoi şi să stingă focul cu stingătorul de rezervă.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Evaluarea

 

Proba „Pista cu obstacole pe 100 m”

Art. 84. - (1) Fiecare din cei 8 concurenţi din lot are dreptul la câte o încercare.

(2) La stabilirea clasamentului individual se iau în considerare timpii obţinuţi de concurenţi, indiferent de lotul din care fac parte.

Proba „Ştafeta 4 x 100 m”

Art. 85. - (1) La evaluare se ia în considerare cel mai bun timp realizat.

(2) În condiţii de egalitate a două sau mai multe loturi, departajarea se face pe baza celui de-al doilea timp realizat.

(3) Dacă şi în acest caz este egalitate, loturile se situează pe acelaşi loc.

Art. 86. - (1) Dacă niciuna din cele două echipe nu reuşeşte să finalizeze proba, lotul se situează pe ultimul loc.

(2) Dacă sunt mai multe loturi în această situaţie, numărul locului corespunde cu numărul total al loturilor participante.

Proba „Dispozitivul de intervenţie”

Art. 87. - (1) Pentru clasament se ia în considerare timpul realizat.

(2) Dacă două sau mai multe loturi au obţinut acelaşi timp, acestea se clasează pe acelaşi loc.

Art. 88. - (1) Dacă o echipă nu finalizează proba, se clasează pe ultimul loc.

(2) Dacă sunt mai multe echipe în această situaţie, numărul locului corespunde cu numărul echipelor participante.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Clasament general

 

Art. 89. - (1) La stabilirea clasamentului loturilor la proba „Pista cu obstacole pe 100 m” se ia în considerare media celor mai buni 6 timpi obţinuţi.

(2) În cazul egalităţii timpilor a două sau mai multor loturi, acestea se plasează pe acelaşi loc.

(3) Dacă există cel puţin 3 încercări nevalidate, lotul este plasat pe ultimul loc.

(4) În cazul în care mai multe loturi se clasează pe ultimul loc, numărul locului corespunde cu numărul total al loturilor participante.

Art. 90. - (1) La stabilirea clasamentului general se iau în calcul locurile pe care loturile s-au clasat la cele 3 probe.

(2) În condiţii de egalitate, decide rezultatul cel mai bun la proba „Dispozitivul de intervenţie”.

(3) Dacă se menţine şi în aceste condiţii egalitatea, echipele se clasează pe acelaşi loc.

Art. 91. - Dacă unul dintre concurenţi este descalificat, atunci întregul lot este descalificat şi eliminat din clasamentul general.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Contestaţia

 

Art. 92. - (1) Contestaţiile împotriva mai multor greşeli formale, precum data naşterii sau similar, se comunică verbal de şeful de lot preşedintelui juriului, care trebuie să le soluţioneze.

(2) Contestaţiile privind starea aparatelor din spaţiul de concurs se comunică verbal înainte de efectuarea probei de către şeful de lot arbitrului principal.

(3) Contestaţiile împotriva evaluării sau defecţiunilor aparatelor constatate pe timpul concursului se fac în scris de către şeful de lot arbitrului principal, la cel mult 15 minute după anunţarea rezultatului.

(4) Dacă arbitrul principal nu poate decide, după consultarea cu brigada de arbitrii, asupra contestaţiilor de la alin. (3), acesta solicită sprijinul preşedintelui juriului, care stabileşte decizia finală.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Descalificarea

 

Art. 93. - Dacă un concurent sau o echipă nu a respectat vizibil şi evident regulamentul de concurs sau a dat dovadă de lipsă de fair-play, a împiedicat concurenţii unui alt lot sau a întrerupt concursul fără motiv, arbitrul principal în consultare cu ceilalţi arbitrii din probă trebuie să ceară preşedintelui juriului descalificarea.

Art. 94. - (1) Preşedintele juriului supune solicitarea membrilor juriului şi se decide admiterea sau respingerea acesteia.

(2) Concurentul/Concurenţii care a/au comis astfel de abateri este/sunt eliminat/eliminaţi din competiţie.

(3) Locurile şi premiile obţinute până la descalificare rămân valabile.

(4) Echipele cu concurenţi descalificaţi nu pot folosi rezervele.

Art. 95. - Se consideră descalificare şi următoarele acţiuni:

a) comportament necorespunzător al unui sau mai multor concurenţi împotriva arbitrilor şi organizatorului;

b) utilizarea altor accesorii decât cele omologate de către brigada de arbitrii;

c) participarea unui membru al lotului la ambele ştafete;

d) participarea la probele de concurs a altor membri ai lotului decât cei desemnaţi;

e) împiedicarea de către un concurent a unui alt lot.

Art. 96. - (1) Preşedintele juriului poate descalifica un lot şi ca urmare a unui comportament neadecvat, purtării unei uniforme neregulamentare ori ofenselor aduse pe timpul ceremoniilor de deschidere a competiţiei, respectiv de decernare a premiilor sau al manifestării înseşi.

(2) Dacă fanii unui lot deranjează ceremoniile de deschidere sau de decernare a premiilor, atunci preşedintele juriului poate descalifica lotul respectiv.

(3) Descalificarea unui lot trebuie făcută în acord cu toţi membrii juriului, respectiv brigada de arbitrii.

 

CAPITOLUL XI

Premiile concursului

 

Art. 97. - (1) Premiile pentru clasamentul individual pe probe se acordă după cum urmează:

a) la proba „Pista cu obstacole pe 100 m”, o medalie locul I, o medalie locul II şi o medalie locul III;

b) la proba „Ştafeta 4 x 100 m”, 4 medalii locul I, 4 medalii locul II şi 4 medalii locul III;

c) la proba „Dispozitivul de intervenţie”, 7 medalii locul I, 7 medalii locul II şi 7 medalii locul III.

(2) Medaliile acordate la proba „Pista cu obstacole pe 100 m” vor fi însoţite de diplome.

(3) La probele „Ştafeta 4 x 100 m” şi „Dispozitivul de intervenţie” se vor acorda diplome doar pentru loturile clasate pe primele 3 locuri.

Art. 98. - (1) Premiile pentru clasamentul general se acordă după cum urmează:

a) cupă transmisibilă şi cupă pentru locul I;

b) cupă pentru locul II;

c) cupă pentru locul III.

(2) Celelalte loturi participante primesc diplome în ordinea locului ocupat în clasament.

(3) În caz de descalificare, lotul nu primeşte diplomă de participare.

CAPITOLUL XII

Festivitatea de premiere şi de încheiere a concursurilor

 

Art. 99. - (1) Pentru festivitatea de premiere loturile se adună în faţa tribunei, în ordinea stabilită.

(2) La festivitate participă juriul, comitetul de organizare a concursurilor, invitaţii, brigada de arbitrii, şefii de lot, antrenorii şi concurenţii.

(3) Ceremonia va cuprinde următoarele activităţi principale:

a) darea şi primirea raportului;

b) trecerea în revistă a loturilor;

c) intonarea imnului de stat;

d) anunţarea rezultatelor şi înmânarea premiilor;

e) prezentarea mesajelor invitaţilor şi de încheiere a concursurilor;

f) defilarea loturilor participante şi a brigăzii de arbitrii.

CAPITOLUL XIII

Dispoziţii finale

 

Art. 100. - (1) La concursurile profesionale pot participa serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, indifferent de categoria de clasificare.

(2) La etapa naţională a concursurilor profesionale pot participa şi servicii voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din străinătate.

(3) Pentru participarea la concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă nu se percepe taxă de participare.

Art. 101. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Gardul de 2 m

 

Imag 1

Imag 2

Imag 3

 

Suprafaţa superioară a bârnei se află la 1,20 m deasupra pământului. Suprafaţa de alergare este plină şi are 18 cm lăţime. La capetele bârnei se găsesc rampe cu o lungime de câte 2 m, o lăţime de 25 cm şi o grosime de cel puţin 4 cm. Pe acestea se află la o distanţă de 35 cm stinghii transversale de 5 cm lăţime şi 3 cm grosime. Distanţa faţă de stinghii se măsoară de la suprafaţa de alergare.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Bârna

 

Secţiunea A- A

 

Suprafaţa superioară a bârnei se află la 1,20 m deasupra pământului. Suprafaţa de alergare este plină şi are 18 cm lăţime. La capetele bârnei se găsesc rampe cu o

lungime de câte 2 m, o lăţime de 25 cm şi o grosime de cel puţin 4 cm. Pe acestea se află la o distanţă de 35 cm stinghii transversale de 5 cm lăţime şi 3 cm grosime.

Distanţa faţă de stinghii se măsoară de la suprafaţa de alergare.

 

ANEXA Nr. 3*)

 

Casa-machetă

 

Detaliu A- A

 

Pe cele două suprafeţe ale acoperişului, la 20 cm distanţă de baza pantei, se află trepte cu dimensiunile de 10 x 6 cm. Pentru aşezarea scării-baston/fixe pe partea laterală a pantei se află o tăietură de 6 cm adâncime în zona de alergare a casei. Lăţimea ei pe fiecare parte a acoperişului este de 30 cm (în total 60 cm). Porţiunea de alergare a casei este o platformă înaltă de 1,75 m, lată de 2,5 m şi lungă de 1 m. Porţiunea de alergare este acoperită cu stinghii.Măsuri în cm


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4*)

 

Podest de lemn


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 5

 

Pista cu obstacole pe 100 m*)

 

Imag 1

Imag 2

 

 

Descrierea pistei pentru proba „Pista cu obstacole pe 100 m” La 23 m după linia de start este dispus gardul de 2 m.

 

La 23 m după linia de start este dispus gardul de 2 m.

La 5 m după gardul de 2 m sunt amplasate două furtunuri tip C strânse în rolă dublă (marcajul de 28 m).

La 10 m după furtunurile tip C (marcajul de 38 m) începe rampa de alergare a bârnei. La sfârşitul bârnei (începutul rampei de

coborâre) se găseşte linia de demarcare pe pista de alergare.

La marcajul de 75 m se găseşte distribuitorul. El poate fi rotit orizontal, dar nu fixat.

La marcajul de 100 m se găseşte linia de sosire.

În condiţiile cronometrării electronice, la o înălţime de 1,25 m se găsesc senzorii.


*) Reprezentările grafice sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 6

 

Reprezentarea grafică a probei*)

 

Descrierea pistei pentru proba „Ştafeta 4 x 100 m”

 

Tronsonul I

Tronsonul I începe la linia de start şi ţine până la marcajul de 100 m. La linia de start este aşezată o scară. Scara îi serveşte primului alergător al ştafetei să urce pe casă. La 30 m după linia de start este amplasată casa (zona de alergare).

Tronsonul II

Tronsonul II începe la marcajul de 100 m şi ţine până la marcajul de 200 m. La 150 m se găseşte gardul de 2 m.

Tronsonul III

Tronsonul III începe la marcajul de 200 m şi ţine până la marcajul de 300 m. La 215 m sunt amplasate două furtunuri tip C. La 10 m după furtunuri (marcajul 225 m) începe rampa de alergare a bârnei. La sfârşitul bârnei (începutul rampei de coborâre), pe pistă se găseşte linia de demarcare 1. La marcajul de 225 m se găseşte distribuitorul. El poate fi rotit orizontal, dar nu fixat. La marcajul de 280 m (în acelaşi timp, marcaj de prestart pentru tronsonul IV) se află linia de demarcaţie 2.

Tronsonul IV

Tronsonul IV începe la marcajul de 300 m şi ţine până la marcajul de 400 m. La marcajul de 320 m se găseşte un stingător. La marcajul de 350 m se găseşte tava. Pe fiecare pistă este amplasată câte o tavă. Tava se schimbă după fiecare alergare. Înaintea începerii concursului tăvile trebuie încălzite cu 0,5 l benzină. La cel puţin 1,5 m înainte sau după tavă, măsurat de la marginea tăvii, concurenţii aşază un stingător de rezervă. La marcajul de 400 m se găseşte linia de sosire.


*) Reprezentarea grafică este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 7

 

Dispozitivul de intervenţie*)

 

Descrierea pistei pentru proba „Dispozitivul de intervenţie”

 

La 9 m de linia de start se găseşte un podest de lemn (anexa nr. 4 la regulament). Pe acest podest se aşază aparatele de concurs de către echipă. Sursa de alimentare cu apă se găseşte la 4 m stânga faţă de partea dreaptă a podestului.

Distanţa de la mijlocul sursei de alimentare la linia de start este de 10 m.

La 90 m după linia de start, deci la 5 m de linia de sosire, este marcată linia de atac.


*) Reprezentarea grafică este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Concursurile profesionale ale SVSU/SPSU Etapa

 

FOAIE DE EVALUARE

 

SVSU/SPSU

 

JUDEŢUL

 

 

A) EVALUARE INDIVIDUALĂ

 

Pista cu obstacole pe 100 m

Nr. crt.

Nume şi prenume

A1

A2

A3

AcI

AcII

AP

Total

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ac - arbitru cronometror, A - arbitru penalizator, AP - arbitru principal

 

B) EVALUARE LOTURI

 

 

 

Pista cu obstacole pe 100 m

Nr. crt.

Nume şi prenume

Total

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

Media

 

Stafeta 4 x 100 m

Nr. crt.

Echipa

Al

A2

A3

A4

AcI

AcII

AP

Total

1

Echipa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Echipa 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Timpul cel mai bun

 

Dispozitivul de interventie

Nr. crt.

SVSU/SPSU

Al

A2

A3

Ac4

AcI

AcII

AP

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

Ac I

A 2

Ac II

A 3

A 4

AP

 

EVALUARE INDIVIDUALĂ

 

Pista cu obstacole pe 100 m

Nr. crt.

Nume şi prenume

Timp

Puncte

1

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

80

 

 

 

 

EVALUARE PE LOTURI

 

Pista cu obstacole pe 100 m

Nr. crt.

Nume şi prenume

Timp

Puncte

1

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

10

 

 

 

 

Ştafeta 4 x 100 m

Nr. crt.

Nume şi prenume

Timp

Puncte

1

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

10

 

 

 

 

Dispozitivul de intervenţie

Nr. crt.

SVSU/SPSU

Timp

Puncte

1

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

10

 

 

 

 

CLASAMENT GENERAL

Nr. crt.

Nume şi prenume

Timp

Puncte

1

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

10

 

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

În baza prevederilor art. 8 alin. (71) din titlul I al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine au obligaţia să înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror altor servicii prestate în România, care generează venituri impozabile.

(2) Înregistrarea contractelor/documentelor menţionate mai sus, indiferent de durata acestora, se efectuează la organele fiscale teritoriale în a căror rază persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine, beneficiare ale activităţilor prevăzute la alin. (1), îşi au domiciliul fiscal, conform legii. Prin excepţie, persoanele juridice române care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, potrivit reglementărilor legale în vigoare, au obligaţia înregistrării contractelor/documentelor la organul fiscal competent pentru administrare.

(3) Atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă, se înregistrează documentele care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piaţă sau orice alte documente corespunzătoare.

Art. 2. - Contractele/Documentele încheiate de persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării, potrivit prezentelor dispoziţii.

Art. 3. - (1) Înregistrarea contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României prevăzute la art. 1 se realizează prin depunerea, la organul fiscal competent, a „Declaraţiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente”, cod MFP 14.13.01.40/n, prevăzută în anexa nr. 1, fără a fi însoţită de documente doveditoare ale datelor înscrise în declaraţie.

(2) Declaraţia se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege.

(3) În situaţia în care în datele declarate iniţial intervin modificări, acestea se declară în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei declaraţii rectificative, cu respectarea prevederilor alin. (1). Declaraţia prevăzută la alin. 1 se rectifică bifându-se cu „X” căsuţa prevăzută în acest scop.

Art. 4. - Organul fiscal competent organizează evidenţa contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României într-un registru al contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 5. - Pentru neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, prevăzută la art. 1, se aplică sancţiunea prevăzută la art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 13 decembrie 2007.

Art. 8. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

 

Bucureşti, 21 septembrie 2012.

Nr. 1.400.

 

ANEXA Nr. 11)

 

 

DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE

a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

 

ANEXA Nr. 2

- Model –

 

REGISTRUL

contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

 

Nr. crt.

Numărul de

înregistrare

Părţile contractante

Numărul contractului/documentului care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României

Obiectul

de activitate

Perioada pentru care se desfăsoară activitatea

Perioada totală de desfăsurare a activităţii

Locul unde se desfăsoară efectiv activitatea

Persoana juridică română/fizică rezidentă/ sediu permanent din România

Persoana fizică/juridică străină

Contractul/ Documentul iniţial

Contractul/ Documentul adiţional (conex)

de la (zz/ll/aaaa)

până la (zz/ll/aaaa)

de la (zz/ll/aaaa)

până la (zz/ll/aaaa)

Judeţul

Localitatea

Adresa

Numele, prenumele/ Denumirea

CIF

Numele, prenumele/ Denumirea

Adresa

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale STEMMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 26 septembrie 2012, prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale STEMMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

 

Art. 1. - Societatea Comercială STEMMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr. 199, judeţul Cluj, număr de ordine în registrul comerţului J12/774/2012, cod unic de înregistrare 29952280/2012, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligaţia ca, în termen de 3 luni de la data comunicării prezentei decizii, să transmită certificatul de calificare profesională pentru conducătorul executiv - domnul Neaţu Paul-Adrian, sub sancţiunea retragerii aprobării.

Art. 3. - În cazul în care în termen de 3 luni de la data comunicării prezentei decizii societatea nu va transmite certificatul de calificare profesională pentru conducătorul executiv, aceasta va fi sancţionată, potrivit Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 5. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări şi avizări pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi trimestrial copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2012.

Nr. 550.[1] Protocolul Sesiunii a XXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1