MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI Nr. 663/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI

 

P A R T E A I

Anul XXIV - Nr. 663 LEGI, DECRETE, HOTĂRRI SI ALTE ACTE Joi, 20 septembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

 

926. - Hotărre privind aprobarea efectuării concedierilor colective, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi n anul 2012 la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Electrocentrale Deva - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 

929. - Hotărre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

476. - Decizie privind constituirea Comitetului interministerial pentru rezolvarea problemelor referitoare la suprafeţele de teren afectate de calamităţi naturale n anul agricol 2008-2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

209. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vnzare de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pe anul 2012

 

3.456. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea derogărilor n cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică

 

HOTĂRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

GUVERNUL ROMNIEI

HOTĂRRE

privind aprobarea efectuării concedierilor colective, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi n anul 2012 la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Electrocentrale Deva - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

n temeiul art. 108 din Constituţia Romniei, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă efectuarea de concedieri colective, precum şi numărul de salariaţi ce urmează a fi disponibilizaţi n anul 2012 la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Electrocentrale Deva - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut n anexa care face parte integrantă din prezenta hotărre.

(2) Salariaţii concediaţi potrivit alin. (1) beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Cmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2012.

Nr. 926.

 

ANEXĂ

 

NUMĂRUL DE SALARIAŢI

ce urmează să fie disponibilizaţi n anul 2012 la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Electrocentrale Deva - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri

 

Denumirea operatorului economic

Număr de persoane

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Electrocentrale Deva - S.A.

200

GUVERNUL ROMNIEI

HOTĂRRE

pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

n temeiul art. 108 din Constituţia Romniei, republicată, şi al art. 19 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

Art. 1. - Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinsă n anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Departamentului pentru strategii guvernamentale, respectiv suma de 2.000 mii lei.

Art. 2. - (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 pe baza propunerii şi devizelor de cheltuieli asumate, ntocmite şi certificate de Departamentul pentru strategii guvernamentale, privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale n vigoare şi pe baza avizelor de specialitate ale direcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic, juridic şi al corectitudinii desfăşurării procedurii de achiziţii publice.

(2) Departamentul pentru strategii guvernamentale justifică fondurile prevăzute la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, alocate n conformitate cu prevederile alin. (1), prin documente legale aprobate de secretarul general al Guvernului.

(3) La solicitarea Departamentului pentru strategii guvernamentale şi cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de pnă la 30% din valoarea contractelor ncheiate pentru derularea acţiunilor prevăzute n anexa care face parte integrantă din prezenta hotărre, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară, pe baza avizelor de specialitate prevăzute la alin. (1).

(4) Pentru sumele avansate potrivit alin. (3), beneficiarii vor prezenta documente justificative n termen de 10 zile de la finalizarea acţiunilor, dar nu mai trziu de 10 decembrie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2012.

Nr. 929.

 

ANEXĂ

 

Modul de repartizare şi de utilizare parţială

a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a

la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, respectiv suma de 2.000 mii lei

 

Suma de 2.000 mii lei se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni:

a) acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural;

b) acţiuni privind derularea proiectelor propuse de organizaţii neguvernamentale, specifice politicilor guvernamentale, n condiţiile legii;

c) editarea de publicaţii literare care aparţin patrimoniului cultural romnesc, n scopul păstrării identităţii culturale romneşti;

d) susţinerea financiară a acţiunilor cu caracter social-cultural, organizarea de programe literare, ştiinţifice interne şi internaţionale (simpozioane, colocvii, festivaluri, lansări de carte, concursuri tematice, premii, proiecte de comunicare, informare publică etc.);

e) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, ntlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, trguri, expoziţii, festivaluri, congrese, reuniuni desfăşurate n ţară şi n străinătate, pe aspecte legate de optimizarea politicilor guvernamentale, inclusiv a celor care vizează cooperarea cu mediul asociativ.

Pentru proiectele şi acţiunile cuprinse la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se pot acoperi următoarele cheltuieli:

1. cheltuieli legate de redactarea, editarea şi comercializarea unor publicaţii literare, ştiinţifice, sociale şi a altor proiecte editoriale care se ncadrează n domeniul ştiinţific şi social-cultural;

2. cheltuieli pentru organizarea de programe literare, ştiinţifice şi social-culturale, incluznd trataţii, reprezentare, mese oficiale şi alte cheltuieli prilejuite de acţiunile şi proiectele cu caracter ştiinţific şi social-cultural;

3. editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoţionale, filme documentare şi filme artistice de scurtmetraj, servicii de publicitate n mass-media şi pe internet, consultanţă n gestionarea şi evaluarea proiectelor, consultanţă n relaţii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii şi cercetări, realizarea de campanii de informare publică şi imagine, operaţiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promoţionale.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constituirea Comitetului interministerial pentru rezolvarea problemelor referitoare la suprafeţele de teren afectate de calamităţi naturale n anul agricol 2008-2009

n temeiul art. 18 şi 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - ncepnd cu data intrării n vigoare a prezentei decizii se constituie Comitetul interministerial pentru rezolvarea problemelor referitoare la suprafeţele de teren afectate de calamităţi naturale n anul agricol 2008-2009, denumit n continuare Comitetul interministerial, avnd componenţa prevăzută n anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Ministerele prevăzute n anexă sunt reprezentate la şedinţele Comitetului interministerial la nivel de secretar de stat.

Art. 3. - Comitetul interministerial este condus de secretarul de stat, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, care are şi calitatea de preşedinte.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 septembrie 2012.

Nr. 476.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comitetului interministerial pentru rezolvarea problemelor referitoare la suprafeţele de teren afectate de calamităţi naturale n anul agricol 2008-2009

 

1. Secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - preşedinte

2. Secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - membru

3. Secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor - membru

4. Secretar de stat din cadrul Ministerului Justiţiei - membru

5. Secretar de stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor - membru

6. Secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului - membru.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vnzare de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pe anul 2012

 

Avnd n vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura nr. 5.421 din 19 iulie 2012, precum şi Dispoziţia guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării nr. 14.917 din 21 iunie 2012,

n temeiul:

- art. 40, 41 şi 411 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 lit. A.k) din Hotărrea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărrea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate n subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole n conformitate cu politica comună n domeniul pescuitului;

- art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1.447/1999;

- art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune n domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2.166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 şi (CE) nr. 1.966/2006,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se nominalizează punctele de debarcare, precum şi centrele de primă vnzare de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 septembrie 2012.

Nr. 209.

 

ANEXĂ

 

Punctele de debarcare (PD) şi centrele de primă vnzare (CPV) de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pe anul 2012

 

Nr. crt.

Denumirea

Localitatea

Destinaţia

 

 

 

PD

CPV

1.

S.C. Thalasa - S.R.L.

Sulina, judeţul Tulcea

X

X

2.

S.C. San Stei Mar - S.R.L.

Sulina, judeţul Tulcea

X

X

3.

S.C. Amorel -S.R.L.

Sulina, judeţul Tulcea

X

X

4.

S.C. Miadmar Fishing - S.R.L.

Sulina, judeţul Tulcea

X

-

5.

S.C. Cri-SirTour -S.R.L.

Crişan, judeţul Tulcea

X

X

6.

S.C. Wela -S.R.L.

Crişan, judeţul Tulcea

X

X

7.

S.C. Wela -S.R.L.

Canal Caraorman, judeţul Tulcea

X

X

8.

S.C. Mira Pese - S.R.L.

Mila 23, judeţul Tulcea

X

X

9.

S.C. Obretin - S.R.L., AP Obretin

Mila 23, judeţul Tulcea

X

-

10.

S.C. MostFish -S.R.L.

Mila 23, judeţul Tulcea

X

X

11.

S.C. Răduţă Sport Tour - S.R.L.

Matiţa, judeţul Tulcea

X

-

12.

S.C. Black Sea Sturgeon - S.R.L.

Sfntu Gheorghe, judeţul Tulcea

X

X

13.

S.C. Pescom Aliment - S.R.L.

Sfntu Gheorghe (gabara 586TL), judeţul Tulcea

X

-

14.

S.C. Zăuleţ - S.R.L.

Sinoe - Grindul Lupilor, judeţul Constanţa

X

X

15.

S.C. Flamingo Pound - S.R.L.

Nuntaşi, judeţul Constanţa

X

-

16.

S.C. Dec Fish -S.R.L.

Sinoe - Grindul Lupilor, judeţul Constanţa

X

X

17.

S.C. Sanda Intermed - S.R.L.

Dunavăţu de Jos, judeţul Tulcea

X

X

18.

S.C. Simcom Delta - S.R.L.

Plopul, judeţul Tulcea

X

X

19.

S.C. Piscicola Tour - S.R.L.

Jurilovca, judeţul Tulcea

X

X

20.

S.C. Anghilla Imperial Construct - S.R.L.

Sălcioara, judeţul Tulcea

X

X

21.

S.C. Pescarom -S.R.L.

Sabangia, judeţul Tulcea

X

X

22.

S.C. Prodex Turism - S.R.L.

Lunca, judeţul Tulcea

X

X

23.

Asociaţia pescărească Abramis

Enisala, judeţul Tulcea

X

-

24.

S.C. Irina -S.R.L.

Colina, judeţul Tulcea

X

X

25.

S.C. Asturio Internaţional - S.R.L.

Iazurile, judeţul Tulcea

X

-

26.

S.C. La Cherhana - S.R.L.

Murighiol, judeţul Tulcea

X

-

27.

I.F. Grigore Ştefan

Murighiol, judeţul Tulcea

X

X

28.

S.C. Andreas Trading SRL

Vadu, judeţul Constanţa

X

-

29.

S.C. Royal Fish -S.R.L.

Murighiol, judeţul Tulcea

X

-

30.

S.C. Piscicola Murighiol - S.R.L.

Murighiol, judeţul Tulcea

X

X

31.

PF. Ţurlică A. Marian

Nufăru, judeţul Tulcea

X

-

32.

S.C. Aqua Fish -S.R.L.

Mahmudia, judeţul Tulcea

X

X

33.

S.C. Wela -S.R.L.

Tulcea, judeţul Tulcea

X

X

34.

S.C. Miadmar HDP -S.R.L.

Tulcea, judeţul Tulcea

-

X

35.

S.C. Ghiban & Trident - S.R.L.

Tulcea, judeţul Tulcea

X

X

36.

S.C. Anghilla Myb - S.R.L.

Tulcea, judeţul Tulcea

X

-

37.

S.C. NMGImpex -S.R.L.

Somova, judeţul Tulcea

X

-

38.

S.C. Arcada -S.R.L.

Sarichioi, judeţul Tulcea

X

X

39.

S.C. Rifag -S.R.L.

Mineri, judeţul Tulcea

-

X

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea derogărilor n cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică

 

Avnd n vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009 şi Avizul Academiei Romne nr. 2.949/CJ din 17 septembrie 2012,

n temeiul art. 16 alin. (4) din Hotărrea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează:

a) recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică, aflate n mediul natural, n oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) recoltarea sau capturarea n scopul relocării, deţinerea, transportul, schimburile n scopul repopulării ori reintroducerii exemplarelor acestor specii recoltate/capturate din natură, n oricare din stadiile ciclului lor biologic, precum şi comerţul cu produse obţinute din exemplare de urs recoltate conform prezentului ordin.

Art. 2. - Se aprobă numărul maxim de intervenţie n cazul speciilor de urs, lup şi pisică sălbatică, pentru care se aplică prevederile art. 1, după cum urmează:

a) urs (Ursus arctos) 365 de exemplare;

b) lup (Caniş lupus) 520 de exemplare;

c) pisică sălbatică (Felis silvestris) 430 de exemplare.

Art. 3. - (1) Un număr de 335 de exemplare de urs, 510 exemplare de lup, şi 420 de exemplare de pisică sălbatică se repartizează pe judeţe şi gestionari de fonduri cinegetice, pe baza studiilor de specialitate realizate, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a), conform anexei nr. 1.

(2) Un număr de 30 de exemplare de urs, 10 exemplare de lup şi 10 exemplare de pisică sălbatică rămne la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. b).

Art. 4. - (1) Se stabilesc perioadele de derogare şi metodele pentru recoltare, după cum urmează:

a) pentru speciile lup şi pisică sălbatică: pnă la 31 martie 2013, prin metodele la goană, la pndă şi la dibuit;

b) pentru specia urs: pnă la 30 noiembrie 2012 prin metodele la goană, la pndă si la dibuit si n perioadele 15 septembrie 2012-31 decembrie 2012 şi 15 martie 2013- 14 mai 2013, prin metodele la pndă şi la dibuit.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exemplarele din speciile lup şi urs care pun n pericol sănătatea şi securitatea publică, exemplarele aflate n intravilanul localităţilor, cele care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punnd n pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, precum şi cele prezente la cadavrul animalului domestic ucis de acestea, aflat n afara habitatului natural al speciilor de faună sălbatică, pot fi recoltate, prin metoda la pndă, sau capturate şi n afara perioadelor stabilite pentru derogare.

(3) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup şi urs n condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul Direcţiei Biodiversitate, n baza documentelor ntocmite conform Hotărrii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vnătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, avizului administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz, şi dovada că fiecare exemplar a fost monitorizat şi identificat n vederea recoltării, iar exemplarele recoltate n aceste condiţii se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2.

(4) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup şi urs n condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice.

Art. 5. - (1) Recoltarea sau capturarea n scopul relocării a exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) care pun n pericol sănătatea şi securitatea publică, exemplarele aflate n intravilanul localităţilor, a celor care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punnd n pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, dovedit prin documente conform Hotărrii Guvernului nr. 1.679/2008, se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul Direcţiei Biodiversitate.

(2) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile de urs, lup şi pisică sălbatică n condiţiile alin. (1) se poate realiza tot timpul anului, doar de către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice.

Art. 6. - n vederea recoltării exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (1), pentru motive ntemeiate, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate modifica modul de repartizare a exemplarelor prevăzute n anexa nr. 1, ntre judeţe şi gestionari, la propunerea gestionarilor fondurilor cinegetice şi n baza notelor de constatare ntocmite n cazul producerii unor incidente care să pună n pericol sănătatea şi siguranţa publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole ori animalelor domestice.

Art. 7. - (1) Exemplarele recoltate n condiţiile art. 3 pot fi deţinute şi transportate numai crotaliate şi nsoţite de copii ale autorizaţiilor de vnătoare şi ale fişelor de evaluare a trofeelor, după caz.

(2) Crotalia reprezintă marca/sigiliul care se aplică individual exemplarelor (blană, craniu şi carcasă, după caz) din speciile prevăzute la art. 2 imediat după obţinerea lor n urma recoltării, pe teritoriul Romniei, n stare moartă, cu respectarea legislaţiei n domeniu.

(3) Crotalia este utilizabilă o singură dată şi va conţine un cod alfanumeric cu următoarele informaţii: codul ISO din două litere al Romniei - RO, reprezentnd ţafa de origine, un număr serial unic de identificare din 7 cifre, specia şi perioada recoltării exemplarului.

(4) Crotaliile vor fi achiziţionate şi eliberate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prin intermediul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, persoanelor juridice autorizate să captureze exemplare din speciile prevăzute la art. 1, n urma acordării derogării de la măsurile de protecţie a speciilor de faună sălbatică strict protejate, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

(5) La eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului poate repartiza pe fonduri cinegetice exemplarele pentru care gestionarul a primit număr maxim de intervenţie, n baza notelor de constatare ntocmite n cazul producerii unor incidente care să pună n pericol sănătatea şi siguranţa publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole ori animalelor domestice.

(6) Beneficiarul are obligaţia să returneze autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului crotaliile neutilizate după ncheierea perioadei acordate pentru aplicarea derogării. Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului va returna crotaliile neutilizate n perioada specificată pe acestea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, care va asigura distrugerea acestora. Nereturnarea crotaliilor neutilizate atrage după sine neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor.

(7) Persoanele care deţin exemplare marcate conform prevederilor prezentului articol au obligaţia de a asigura integritatea crotaliei. Deţinătorul exemplarului are obligaţia de a informa autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, fără ntrzieri nejustificate, despre pierderea sau distrugerea neintenţionată a crotaliei.

(8) Schimburile n scop ştiinţific, de educaţie, de repopulare sau reintroducere ale exemplarelor ori ale părţilor şi produselor acestora, recoltate din natură n limitele prevăzute n prezentul ordin, precum şi deţinerea sau comerţul cu părţi ori produse obţinute din exemplarele de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b) se pot efectua doar cu respectarea prevederilor regulamentelor Comunităţii Europene şi a legislaţiei specifice privind comerţul cu specii de floră şi faună sălbatică.

Art. 8. - (1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau capturat un exemplar n baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de recoltare un raport cu privire la acţiunea derulată, n termen de 30 de zile de la data recoltării. Modelul raportului este prevăzut n anexa nr. 2.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) trebuie nsoţite de documente justificative, n conformitate cu motivul derogării.

(3) Netransmiterea n termen a rapoartelor completate conform alin. (1) şi (2) atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor.

(4) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, n maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia n baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 9. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - La data intrării n vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.278/2011 pentru aprobarea derogărilor n cazul speciilor urs, lup, rs şi pisică sălbatică, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 660 din 15 septembrie 2011.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 18 septembrie 2012.

Nr. 3.456.

 

ANEXA Nr. 1

 

NUMĂRUL DE INTERVENŢIE

repartizat gestionarilor fondurilor cinegetice n cazul speciilor de urs, lup şi pisică sălbatică

 

Nr. crt.

Judeţul

Gestionar fonduri cinegetice

Numărul de exemplare

 

 

 

Specia

 

 

 

URS

LUP

PISICĂ SĂLBATICĂ

0

1

2

3

4

5

1

Alba

D.S. Alba

1

2

4

2

 

A.J.V.PS AIba

1

6

2

3

 

AVS Piatra Verde

0

1

 

4

 

AVPS Diana Aiud

0

0

 

5

 

AVS Avram Iancu

0

 

 

6

 

AVPS Ocoliş Hunter 1

0

 

 

7

 

AVS Cerbul Purcăret

0

 

0

8

 

AVPS Cerbul Carpatin Zlatna

0

 

 

9

 

AVPS Căprioara Cib

0

 

0

10

 

O.S. Muntele Mare

0

 

 

11

 

ASV Trnavele Blaj

0

 

 

12

 

OS Sebeş RA

0

 

 

13

 

AV Căpriorul Certege

0

0

0

14

 

AVPS Bendis

0

 

 

15

 

AVPS Artemis Aiud

0

 

 

16

 

AVPS Diana Grbova

0

 

 

17

 

AVPS Iezer Alba

0

 

 

18

 

OS Valea Pianului RA

0

1

0

19

 

AVPS Mistreţul Cugir

0

0

 

20

 

AVPS Acvila Aiud

0

0

 

21

 

OS Spcea Cugir RA

0

0

 

22

 

AV Căpriorul Sibiu

0

1

 

23

 

AV Trascău Hunting Club Sălciua

0

1

 

24

 

AVPS Vulturul Negru Sebeş

0

1

 

25

 

AV Mistreţul Blandiana

0

0

 

26

 

AV Rmeţ Inzel

0

1

0

27

 

AVPS Căpriorul Din Deal Valea Lungă

0

1

0

28

 

AVP Tobimar

0

1

1

Total judeţ

2

28

26

1

Arad

D.S. Arad

0

3

4

2

 

AVPS Breaza

1

1

0

3

 

AVP Crişana

0

1

0

4

 

AVP Arsilva

0

1

0

5

 

AVP Grizlly

0

1

1

6

 

Agro-Silvo-Cinegetica-Ineu

0

1

0

Total judeţ

1

8

5

1

Argeş

D.S. Piteşti

12

4

3

2

 

AJVPS Argeş

3

4

5

3

 

AVPS Diana Piteşti

2

3

2

4

 

AVPS Şoimul

4

3

0

5

 

AVPS Cerbul Bucureşti

2

3

3

6

 

ICAS - Filiala Piteşti

0

1

0

7

 

AVP Jderul 2006

1

2

2

8

 

AV Ecologişti Trgovişte

1

1

1

9

 

AVP GTS Muntenia

0

1

0

Total judeţ

25

22

16

1

Bacău

AJVPS Bacău

1

4

4

2

 

A.V Diana Coţofăneşti

0

1

1

3

 

D.S. Bacău

6

4

3

4

 

SVPS Bacău

1

1

1

5

 

Ocolul Silvic Lignum

1

1

1

6

 

AVPS Bicfalău

0

0

2

7

 

Ocolul Silvic Privat Oituz

1

1

1

8

 

AVPS Bukk

0

0

0

9

 

AVPS Clubul Vnătorilor

0

1

1

Total judeţ

10

13

14

1

Bihor

D.S. Oradea

0

0

0

2

 

AJVPS Bihor

0

3

4

3

 

AVP Tinca

0

 

1

4

 

AV Pro Hunting

0

 

1

5

 

AV Selina

0

 

1

6

 

AV Vida Surducel

0

 

1

7

 

FC Asociaţia Gliganu

0

 

2

8

 

AC Apuseni

1

 

2

9

 

AVPS Diana Hunting

0

 

0

10

 

AV Cervus Elaphus

0

 

1

11

 

AV Crişana Hunting

0

 

2

12

 

AVPS Pădurea Verde

0

 

3

Total judeţ

1

13

18


0

1

2

3

4

5

1

Bistriţa-Năsăud

D.S. Bistriţa

0

0

1

2

 

AJVPS Bistriţa-Năsăud

1

2

4

3

 

AVPS Acvila Teaca

2

1

0

4

 

SV Montana Coşbuc

1

0

0

5

 

OV Transilvania

1

 

0

6

 

AV Vulpea Herina

2

 

1

7

 

AV Diana Bistriţa

0

 

1

8

 

AV Călimanii Şieu

1

 

1

9

 

AC Ursul Brun

8

 

3

10

 

OSC Telciu RA

1

 

0

11

 

AVPS Vadul Someşului

0

 

0

12

 

OS Tihuţa Colibiţa

0

0

0

13

 

OS Bistriţa Brgăului

3

0

1

14

 

OS Someş Ţibleş

1

 

1

15

 

AV Artemis Lechinţa

1

 

1

16

 

OS Valea Ilvei

0

0

0

17

 

AV Colţ Alb

2

 

1

18

 

AVPS Cerbu Dumitra

1

 

2

19

 

ASC Plaiurile Bistriţei

0

 

1

20

 

RPL OS Municipal Bistriţa RA

0

 

1

21

 

ASC Someşul Rodna

0

 

0

22

 

AV Buia

0

 

1

Total judeţ

25

18

20

1

Braşov

D.S. Braşov

2

2

1

2

 

AJVPS Braşov

8

5

7

3

 

AVPS Făgăraş

4

5

5

4

 

AVPS Rupea

3

5

7

5

 

CLUB Diana Braşov

1

 

 

6

 

AVPS Vidra Bucureşti

1

 

 

7

 

Facultatea de Silvicultură Braşov

2

 

 

8

 

AV Hurinul Buneştiului

0

 

2

9

 

AVPS Poplnica Dumbrăviţa

1

 

 

10

 

AVPS Măgura Codlea

1

 

 

11

 

OV Şoimul Mediaş

1

 

 

12

 

AVPS Făgetul

1

 

 

13

 

AVPS Munţii Făgăraşului

2

2

 

14

 

AV Brsa

3

 

 

15

 

AVPS Codrul Verde

1

 

 

16

 

AV Dumbrava Jibert

1

 

 

17

 

OS Ciucaş RA

2

2

 

18

 

RPL Kronstadt RA

2

 

 

19

 

RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogăţii RA

1

 

 

20

 

AVPS Doripesco

2

2

 

21

 

O.S. al Oraşului Rşnov RA

3

2

 

Total judeţ

42

38

38

1

Brăila

AJVPS Brăila

0

0

3

Total judeţ

0

0

3

1

Buzău

D.S. Buzău

3

3

2

2

 

SC OS Siriu Bucureşti

2

2

0

3

 

AVPS Dacia Brăila

0

0

1

4

 

AJVPS Buzău

3

4

5


0

1

2

3

4

5

5

 

AVPS Interagro Bucureşti

1

2

1

6

 

AVPS Cerbul Carpatin

0

1

1

Total judeţ

9

12

10

1

Caraş-Severin

AVPS Codrenii Văii Carasului

0

2

1

2

 

AVPS Jneapănul Banatului

0

1

0

3

 

AV Styria

0

1

1

4

 

ICAS - Filiala Caraş-Severin

1

1

0

5

 

D.S. Reşiţa

2

4

0

6

 

AJVPS Caraş-Severin

1

4

4

Total judeţ

4

13

6

1

Cluj

AJVPS Cluj

2

6

7

2

 

AVPS Potaissa Turda

0

0

3

3

 

AVPS Vadul Someşului

0

1

2

4

 

AV Cornul de Aur

0

2

0

5

 

AVPS Voievodul Gelu

0

1

3

6

 

AV Plaiurile Bistriţei

0

2

1

7

 

AV Măgura

0

1

1

8

 

USAMV Cluj-Napoca

1

1

0

9

 

Asociaţia Diana Club

0

1

1

10

 

AV Regal

1

0

0

11

 

AVP Promediu

0

1

0

Total judeţ

4

16

18

1

Covasna

AJVPS Covasna

7

8

10

2

 

AVPS Cătruşa

5

8

6

3

 

AVPS Comuna Bodoc

1

1

2

4

 

D.S. Sfntu Gheorghe

2

1

1

5

 

AVPS Harghita Sud

7

6

2

6

 

AVPS Botoş

0

1

1

7

 

AVPS Fux Nyires

1

3

5

8

 

AVPS Muşat Oituz

1

2

1

9

 

AV Prosilva

1

1

2

10

 

AVPS Somoş

1

1

0

11

 

OSP Trgu Secuiesc

1

2

2

12

 

OSP RA Buzăul Ardelean

1

2

1

13

 

AVPS Wild Hunt

1

1

1

Total judeţ

29

37

34

1

Dmboviţa

AJVPS Dmboviţa

1

4

2

2

 

AVP Dunărea 2007 Bucureşti

1

5

0

Total judeţ

2

9

2

1

Gorj

D.S. Trgu Jiu

2

3

0

2

 

AV Gorun

4

3

1

3

 

AVPS Ursul Carpatin

1

1

0

4

 

AV Cerbul Carpatin

1

1

1

5

 

AVPM Acvila Cernei

0

1

0

6

 

AVPS Lupul Dacic

0

1

0

Total judeţ

8

10

2

1

Harghita

AVPS Asociaţia Cinegetică Gheorgheni

1

1

2

2

 

Clubul Vnătorilor Silvicultori

2

2

2

3

 

D.S. Harghita

6

2

1

4

 

AVPS Făgeţel-Martonca

1

2

1

5

 

AVPS Gheorgheni

2

2

2

6

 

AVPS Gordon

2

1

2


0

1

2

3

4

5

7

 

AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc

2

1

2

8

 

Asociaţia Cinegetică Loduj

1

1

1

9

 

AVPS Miercurea-Ciuc

6

6

4

10

 

AVPS N im rod

1

2

2

11

 

Ocol Silvic Frumoasa

0

2

 

12

 

Ocol Silvic de Regim Gheorgheni

0

2

 

13

 

AVPS Salon

2

2

 

14

 

AVPS Sfnta Ana

1

2

 

15

 

AVPS Szilos

1

1

 

16

 

AVPS Trnava Mare

8

6

10

17

 

AVPS Topi iţa

2

6

2

18

 

AVPS Zetelaka es Tarsai

6

6

3

Total judeţ

44

47

39

1

Hunedoara

D.S. Hunedoara

4

6

3

2

 

AJVPS Hunedoara

3

12

10

3

 

AVPS Muflonul Brad

0

2

2

4

 

AVPS Şoimul Romnesc Simeria

0

0

0

5

 

AVPS Cinegetica Hunedoara

1

4

1

6

 

AVPS Cod renii Deva

0

1

1

7

 

AVPS Corviniana Hunedoara

0

3

1

8

 

AIVPS Godeanu Orăştie

0

2

0

9

 

AVPS Căpriorul Mărtineşti

0

1

1

10

 

AVPS Căpăţna Deva

0

3

2

11

 

AVS Diana Hunedoara

0

1

1

12

 

AVPS Vidra Bucureşti

1

2

1

13

 

AVPS Ursul Brun Retezat

1

3

1

14

 

AVPS Băniceana

0

1

0

Total judeţ

10

41

24

1

Iaşi

D.S. Iaşi

0

0

1

2

 

AV Zimbrul Iaşi

0

0

1

3

 

SV G. Toprceanu Iaşi

0

0

1

Total judeţ

0

0

3

1

Maramureş

D.S. Baia Mare

2

1

2

2

 

AJVPS Maramureş

3

7

6

3

 

AC Wasser Cerbul Carpatin

0

 

0

4

 

AVPS Diana Transilvania

1

 

2

5

 

AVPS Artemis Craiova

0

 

1

6

 

AV Ţara Lăpuşului

1

 

1

7

 

ACVP CRD Izvorul Runcului

1

 

0

8

 

AVPS Breaza

0

 

1

9

 

AVS Codru

0

 

1

Total judeţ

8

15

14

1

Mehedinţi

AJVPS Mehedinţi

1

 

0

2

 

AVPS Corado Constanţa

0

 

0

Total judeţ

1

2

0

1

Mureş

AJVPS Mureş

2

 

5

2

 

AVPS Cerbul

5

 

2

3

 

GSS Gurghiu

0

 

2

4

 

AVPS Darul Călimanilor

1

 

2

5

 

Filiala OS Vătava

0

0

4

6

 

AV Genesis

1

1

1


0

1

2

3

4

5

7

 

D.S. Trgu Mureş

10

1

 

8

 

Filiala OS Ghindar

1

1

 

9

 

Filiala OS Mureş Sovata

1

1

 

10

 

AVValea Gurghiului

3

1

2

11

 

AVPS Sighişoara

1

1

 

12

 

AVPS Hermina

1

1

 

13

 

AV Ursu Sovata

1

1

 

14

 

AVPS Nirajul Mic

0

0

 

15

 

AVPS Crisius Socodor

0

0

 

16

 

APRO Diana

0

0

 

17

 

Asociaţia Cervus

1

1

 

18

 

Asociaţia Diana Trnava Mică

0

0

 

19

 

Asociaţia Valea Copacilor

0

1

 

20

 

AV Agrothera

0

0

 

Total judeţ

28

14

30

1

Neamţ

D.S. Piatra-Neamţ

4

4

3

2

 

AJVPS Neamţ

2

4

3

3

 

AVPS Şoimul Tazlău

1

 

1

4

 

AVPS Roman

1

 

2

5

 

AVPS Lupul Cenuşiu

0

 

0

6

 

AVPS Bradul

0

 

1

7

 

AVPS Diana Hunting Agapia

0

 

1

Total judeţ

8

13

11

1

Prahova

D.S. Ploieşti

7

3

2

2

 

AJVPS Prahova

3

3

3

3

 

AVPS Cmpina

2

3

2

4

 

AVPS Muflonul Buzău

0

0

0

5

 

Facultatea de Silvicultură Braşov

2

2

1

6

 

AJV Pisica Sălbatică Buzău

0

0

0

7

 

AVPS Hubertus Feleacu

1

2

0

Total judeţ

15

13

8

1

Satu Mare

AVP Valea Bercului

0

1

2

Total judeţ

0

1

2

1

Sălaj

AJVPS Sălaj

0

3

5

2

 

Asociaţia Diana Club

0

1

1

3

 

OS Blidaru

0

1

1

4

 

AV Royal

0

1

1

Total judeţ

0

6

8

1

Sibiu

AJVPS Sibiu

3

8

6

2

 

AVPS Ursul Carpatin

1

1

1

3

 

AVPS Cormoranii

1

1

1

4

 

AVPS Dealul Cerbului Tălmaciu

1

1

1

5

 

D.S. Sibiu

7

6

2

6

 

AVPS Aldea

1

2

2

7

 

RPL OS Valea Sadului R.A.

1

1

1

8

 

Silva Marpod

0

2

2

9

 

AVPS Săroaia

0

2

1

10

 

AVPS Jderul Nou Romn

0

2

1

11

 

AV Pădurea Neagră

0

2

1

12

 

AV Frăsiniş Bruiu

0

1

1

13

 

AV Cocoşul de Munte

1

2

1

14

 

OS Răşinari

1

1

0


0

1

2

3

4

5

15

 

OS Dealul Sibiului RA

0

0

 

16

 

AV Cerbul Carpatin

0

1

 

17

 

AVPS Căpriorul

0

1

 

18

 

OV Hubertus

0

1

 

19

 

AS Lepuş

0

1

 

20

 

OS Jina SRL

0

2

 

21

 

RPL OS Valea Frumoasei

0

1

 

Total judeţ

17

39

28

1

Suceava

D.S. Suceava

6

12

2

2

 

Facultatea de Silvicultură Suceava

1

4

2

3

 

AJVPS Suceava

2

12

3

4

 

OS Feldru

0

1

1

5

 

ICAS Bucureşti - OSE Tomnatic

1

2

1

6

 

OS Comunal Josenii Brgăului RA

1

1

1

7

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad

1

2

1

8

 

AVPS Buck

1

1

0

9

 

Societatea de Vnătoare Bucovina

0

1

1

10

 

AVPS L.R. Hunters Iaşi

2

2

1

11

 

AVPS Prul Negru

1

1

1

Total judeţ

16

39

14

1

Timiş

AJVPS Timiş

0

4

6

2

 

D.S. Timiş

0

4

0

3

 

Asociaţia Banat Jagd

0

2

0

4

 

USAMVBT

1

1

1

5

 

AV Valea lui Liman Făget

0

1

0

Total judeţ

1

12

7

1

Tulcea

A.V.P.S. Dacia Brăila

0

0

2

Total judeţ

0

0

2

1

Vaslui

D.S. Vaslui

0

0

2

Total judeţ

0

0

2

1

Vlcea

D.S. Rmnicu Vlcea

2

2

0

2

 

AJVPS Vlcea

1

1

1

3

 

AVPS Artemis Rmnicu Vlcea

1

1

2

4

 

AVPS Pajura Horezu

1

1

0

5

 

AVPS Brai

0

1

0

6

 

AV Gorun

2

3

0

7

 

FVPS Cinegetic Loviştea

0

3

0

8

 

AVPS Sfntul Hubertus

1

1

0

9

 

AVPS Boia

1

0

0

10

 

AVPS Ardealul

2

2

2

Total judeţ

11

15

5

1

Vrancea

AJVPS Vrancea

3

5

5

2

 

D.S. Focşani

2

2

1

3

 

OS Năruja

0

1

1

4

 

ICAS -OSE Vidra

1

0

0

5

 

AV Valea Rmnicului

3

2

0

6

 

AVPS Delta Club

1

1

2

7

 

Asociaţia Valea Neagră

1

0

0

8

 

OS Zăbala Nereju

1

1

1

9

 

OS Privat Obştea Tulnici - S.R.L.

1

2

1

10

 

Asociaţia Obştilor Văii Putna OS Tulnici

1

2

0

Total judeţ

14

16

11

Total general

335

510

420

 

ANEXA Nr. 2

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate n baza derogării obţinute

Nr. ............ din data de....................

 

Gestionarul fondurilor cinegetice:.......................................................................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea:........................................................................................................................................

Stadiul de dezvoltare al exemplarelor (adult/tineret/pui):.................................................................................................................

Starea exemplarelor după recoltare (viu/mort/rănit):.......................................................................................................................

Vrsta aproximativă:..........................................................

Sexul:..............................................

Locul recoltării:................................................................................................................................................................................

Data recoltării:..................................................................................................................................................................................

Metoda de recoltare:........................................................................................................................................................................

Autorizaţia de vnătoare nr..................................., emisă de............................................................................................................,

n data de................................., valabilă pnă la data de...................................................................................................................

Autorizaţia de mediu pentru recoltare nr............................, emisă de...........................n data de......................................................,

valabilă pnă la data de..............................................

Numărul crotaliului aplicat exemplarului recoltat:................................................................................................................................

Evaluarea trofeelor n puncte C.I.C.:.................................................................................................................................................

Destinaţia trofeelor şi a părţilor din corp (carne) după recoltare:.........................................................................................................

Motivul recoltării/derogării

n interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

Pentru prevenirea producerii unor daune importante, n special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

n interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

n scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare n acest scop

Pentru a permite, n condiţii strict controlate, ntr-o manieră selectivă şi ntr-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din speciile urs, lup şi pisică sălbatică

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor n conformitate cu motivul derogării)

 

Data................................................

Semnătura......................................