MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 672/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 672         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 septembrie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

600. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

33. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi a anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/2011 privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenţa conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.490/2010 privind constituţionalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) şi art. 44 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 şi nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputaţilor

 

34 - Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.298. - Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap

 

2.299. - Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru coordonarea eficientă de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a participării României la întrecerile sportive internaţionale de cel mai înalt nivel, culminând cu Jocurile Olimpice de la Londra din anul 2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler domnului Octavian Morariu, preşedinte.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer domnului Arthur Pierre Hoffmann, secretar general adjunct.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler doamnei Laura Gabriela Cârlescu-Badea, director.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler:

- doamnei Violeta Beclea-Szekely, director;

- domnului Alexandru Epuran, director.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I domnului Ioan Dobrescu, secretar general.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a cu o baretă domnului Constantin Diaconu, director.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a cu o baretă:

- doamnei Georgeta Mişcă (Popescu), consilier juridic;

- doamnei Gheorghiţa Voicu, director.

Art. 8. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:

- domnului Florin Alexandru Bira, director;

- domnului Cristian Alexandru Butariu, director;

- doamnei Simona Ghiţă, director;

- domnului Florin Mişcă, director;

- domnului Ion Pojoranu, director;

- doamnei Carmen Trocan, director.

Art. 9. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I:

- domnului Răzvan Silviu Dumbravă, expert;

- domnului Florin Gurbănescu, expert;

- doamnei Victoria Stancu, expert;

- domnului Dragoş Robert Tătaru, expert.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 septembrie 2012.

Nr. 600.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi a anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/2011 privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenţa conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.490/2010 privind constituţionalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) şi art. 44 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 şi nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 40 alin. (4) şi art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.490/2010 privind constituţionalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1) şi art. 44 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 şi nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputaţilor,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Maria Eugenia Bârna, aparţinând Grupului parlamentar progresist, trece de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci la Comisia pentru muncă şi protecţie socială.

Art. II. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/2011 privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenţa conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.490/2010 privind constituţionalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) şi art. 44 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 şi nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 14 aprilie 2011, se modifică conform protocolului dintre Grupul parlamentar al PNL şi Grupul parlamentar progresist, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- Grupul parlamentar al PNL va avea în structurile de conducere ale comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor funcţia de preşedinte la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;

- Grupul parlamentar progresist va avea în structurile de conducere ale comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor funcţia de preşedinte la Comisia pentru muncă şi protecţie socială.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 septembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 25 septembrie 2012.

Nr. 33.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

încheiat între Grupul parlamentar PNL şi Grupul parlamentar progresist cu privire la componenţa conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

Grupurile parlamentare liberal şi progresist convin următoarele:

1. Funcţia de preşedinte al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, deţinută în prezent de Grupul parlamentar PNL, revine Grupului parlamentar progresist.

2. Funcţia de preşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, deţinută în prezent de Grupul parlamentar progresist, revine Grupului parlamentar PNL.

 

Grupul parlamentar al PNL

Lider grup,

Călin Popescu-Tăriceanu

Grupul parlamentar progresist

Lider grup,

Luminiţa Iordache

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2011

În temeiul art. 64 alin. (1) din Constituţia României, precum şi al art. 31 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2011, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi Raportului privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2011 *), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 septembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 25 septembrie 2012.

Nr. 34.


*) Raportul explicativ şi anexele nr. 1 şi 2 se comunică celor interesaţi.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap

 

Având în vedere prevederile:

- art. II din Legea nr. 136/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- art. 88 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 46-52 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene sau locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncit, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 2.298.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA-CADRU

de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentei proceduri-cadru este de a asigura cadrul unitar al evaluării persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

(2) Pornind de la prevederile prezentei proceduri-cadru şî ţinând seama de cadrul legislativ care reglementează domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) va elabora proceduri proprii, detaliate, pentru activitatea de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

Art. 2. - În înţelesul prezentei proceduri-cadru, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) persoanele cu handicap - persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale;

b) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) - structură din cadrul DGASPC, înfiinţată în baza art. 88 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, responsabilă pentru evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap;

c) evaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap - proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socială a acestora; procesul presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării asupra deciziei şi intervenţiei;

d) raport de evaluare complexă - document care cuprinde date relevante privind evaluarea socială, medicală, psihologică, vocaţională, a nivelului de educaţie şi evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială a unei persoane, precum şi concluziile şi recomandările membrilor din echipa multidisciplinară, respectiv propunerea privind încadrarea sau neîncadrarea în grad şi tip de handicap;

e) plan individual de servicii - documentul care fixează obiective pe termen scurt, mediu şi lung, precizând modalităţile de intervenţie şi sprijin pentru adulţii cu handicap, prin care se realizează activităţile şi serviciile precizate în programul individual de reabilitare şi integrare socială.

Art. 3. - Procedura-cadru de evaluare prezintă următoarele caracteristici:

a) este axată pe potenţialul de dezvoltare, integrare şi incluziune socială al adultului, evidenţiază ce ştie şi ce poate face adultul cu handicap, ce abilităţi şi deprinderi are sau poate dezvolta;

b) este bazată pe modelul social al abordării dizabilităţii, presupunând o abordare integratoare a elementelor relevante: sănătate, grad de adaptare psihosocială, nivel de educaţie, grad de dezvoltare a abilităţilor profesionale;

c) este unitară, în sensul că operează cu aceleaşi obiective, criterii, metodologii;

d) este efectuată în echipă, toţi membrii echipei sunt implicaţi activ, fiecare lucrând complementar cu celălalt;

e) respectă drepturile şi demnitatea persoanei cu handicap, precum şi principiul „Nimic pentru noi, fără noi!”, care constituie baza oricărei decizii luate în ceea ce priveşte persoana cu handicap.

Art. 4. - Procedura-cadru de evaluare parcurge în mod obligatoriu următoarele domenii de specialitate:

a) evaluarea socială, asigurată de asistenţi sociali;

b) evaluarea medicală, asigurată de medici de specialitate;

c) evaluarea psihologică, asigurată de psihologi;

d) evaluarea vocaţională sau a abilităţilor profesionale, asigurată de psihopedagogi, instructori de educaţie ori pedagogi de recuperare;

e) evaluarea nivelului de educaţie, asigurată de psihopedagogi, instructori de educaţie sau pedagogi de recuperare;

f) evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială, asigurată de psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenţi sociali.

Art. 5. - (1) SECPAH este format din persoane care au cel puţin următoarele specializări: asistent social cu studii superioare, medic de specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educaţie, pedagog de recuperare.

(2) SECPAH are următoarele atribuţii principale:

a) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;

b) întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;

c) recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;

d) avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz;

e) evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

f) recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii.

Art. 6. - Prevederile prezentei proceduri-cadru se aplică pentru:

a) persoanele care solicită încadrarea în grad şi tip de handicap;

b) persoanele adulte cu handicap care, din diferite motive, solicită reevaluarea în vederea obţinerii unui nou certificat de încadrare în grad şi tip de handicap;

c) persoanele adulte cu handicap pentru care se solicită reevaluarea de către DGASPC sau de către Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Art. 7. - (1) Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele:

a) cerere-tip de evaluare complexă;

b) copie de pe documentele de identitate;

c) documente medicale:

1. referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;

2. scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la SECPAH;

3. copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;

4. investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH;

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;

e) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se constituie într-un dosar care va sta la baza evaluării persoanei în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

(3) SECPAH poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii raportului de evaluare complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de evaluare propriu-zisă.

Art. 8. - (1) Dosarul se depune de către persoana solicitantă sau reprezentantul legal al acesteia la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC.

(2) în cazul persoanelor menţionate la art. 6 lit. b), dosarul se depune cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap.

(3) în cazul persoanelor menţionate la art. 6 lit. c), convocarea se va face cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru reevaluare, urmând ca persoana cu handicap să se prezinte la data şi locul menţionate în convocare, cu documentele solicitate.

(4) în cazul în care persoanele menţionate la art. 6 lit. c), supuse reevaluării, nu se prezintă la a două convocare a SECPAH, directorul DGASPC dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură-cadru.

(5) Dacă persoana cu handicap se prezintă la reevaluare în intervalul de 3 luni de la suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale, prin dispoziţie a directorului executiv al DGASPC va primi drepturile aferente perioadei suspendării.

(6) Dacă, în intervalul prevăzut la alin. (5), persoana cu handicap nu se prezintă la reevaluare, SECPAH va propune comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap neîncadrarea în grad şi tip de handicap.

Art. 9. - (1) Dosarul se transmite la DGASPC de către primăria din localitatea de domiciliu/reşedinţă la care a fost efectuată depunerea acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

(2) Dosarele depuse la registratura DGASPC se transmit SECPAH în termen de 24 de ore de la înregistrare.

Art. 10. - SECPAH verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 7 şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare.

Art. 11. - Evaluarea complexă a persoanelor adulte se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi a documentelor la SECPAH, cu respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, în vigoare.

Art. 12. - (1) în cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale.

(2) Cheltuielile de deplasare, în vederea asigurării evaluării complexe la domiciliu/reşedinţă, potrivit alin. (1), se suportă din bugetul DGASPC.

Art. 13. - Activitatea de evaluare/reevaluare presupune următoarele etape:

a) repartizarea dosarului echipei multidisciplinare de către şeful SECPAH, în vederea efectuării evaluării complexe;

b) analiza dosarului, care implică verificarea documentelor care trebuie să conţină informaţii relevante pentru constatarea deficienţei funcţionale, severităţii, tipului şi duratei estimate a acesteia, a dependenţei, a limitării de activitate şi a restricţiilor de participare. În această etapă se identifică eventuale documente suplimentare necesare în procesul de evaluare complexă;

c) programarea persoanei pentru evaluare şi comunicarea datei, locului şi, după caz, a documentelor suplimentare solicitate;

d) efectuarea de către echipa multidisciplinară a evaluării/reevaluării propriu-zise a persoanei solicitante şi, după caz, în prezenţa reprezentantului legal al acesteia. În această etapă se vor corela informaţiile din dosar cu cele rezultate în urma evaluării persoanei;

e) întocmirea raportului de evaluare complexă, cu formularea propunerilor privind încadrarea/neîncadrarea în grad de handicap. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 7 la Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, şi cuprinde datele relevante rezultate în urma parcurgerii domeniilor de evaluare şi concluziile cu privire la propunerea de încadrare/neîncadrare în grad şi tip de handicap, la propunerea privind orientarea profesională şi, după caz, cu privire la propunerea privind luarea unei măsuri de protecţie. Propunerea privind încadrarea/neîncadrarea în grad şi tip de handicap va respecta criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, în vigoare.

Art. 14. - SECPAH elaborează propunerea privind Programul individual de reabilitare şi integrare socială, în urma discuţiilor cu persoana evaluată sau, după caz, şi cu reprezentantul legal al acesteia.

Art. 15. - (1) Dosarul persoanei care a solicitat încadrarea în grad şi tip de handicap şi raportul de evaluare complexă se înaintează secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care le înregistrează în registrul propriu de evidenţă şi care asigură transmiterea acestora comisiei de evaluare, în vederea stabilirii încadrării/neîncadrării în grad şi tip de handicap.

(2) în situaţia în care, din analiza dosarului persoanei cu handicap şi a raportului de evaluare complexă, comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap constată că informaţiile conţinute de documentele transmise sunt insuficiente pentru luarea unei decizii, aceasta le va retransmite către SECPAH pentru reanalizare şi eventuală completare.

 

ANEXA

la procedura cadru

 

- Model –

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Judeţul/Sectorul........................................

 

Dispoziţie privind suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale a persoanelor adulte cu handicap

Nr............./..................

Începând cu data prezentei dispoziţii se suspendă dreptul la prestaţii sociale domnului/doamnei ............................................., CNP....................................., domiciliat/domiciliată în..................................., str. ..................................nr. ......., bl........, sc....., et....., ap......., sectorul/judeţul.................................,

pe baza Deciziei de reevaluare nr........./.............., emisă de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap/Dispoziţia nr........./...................a directorului DGASPC.

Prezenta dispoziţie are valabilitate pe perioada reevaluării.

Prezenta dispoziţie obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu legea.

 

Director,

…………………………………………………..

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Direcţiei protecţia persoanelor cu handicap nr. 125.357/2012, având în vedere prevederile:

- art. II din Legea nr. 136/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- art. 901 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şî direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.736/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 11 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 23 august 2012,

Nr. 2.299.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, funcţionează, în conformitate cu prevederile art. 901 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, în structura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în cadrul Direcţiei protecţia persoanelor cu handicap, denumită în continuare DPPH.

Art. 2. - (1) Componenţa nominală a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurată de către personalul din structura DPPH.

Art. 3. - (1) Comisia superioară îşi desfăşoară activitatea în şedinţe conduse de către preşedintele acesteia, în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.

(2) La şedinţele Comisiei superioare participă, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România.

(3) Comisia superioară se întruneşte în şedinţe, obligatoriu de două ori pe săptămână şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui acesteia.

(4) Convocarea membrilor Comisiei superioare şi a observatorului din partea Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România se poate realiza şi prin mijloace electronice.

(5) în situaţia în care unul dintre membri nu poate lua parte la şedinţă din motive independente de voinţa sa, va trebui să anunţe din timp preşedintele Comisiei superioare, menţionând cauzele care îl împiedică să participe.

(6) în cazul în care un membru absentează de la şedinţe de două ori consecutiv fără motive temeinice, acesta va fi înlocuit.

(7) Pe perioada absenţei temporare a preşedintelui, medicul, membru al Comisiei superioare, va prelua atribuţiile acestuia.

(8) Preşedintele este obligat să precizeze dacă este întrunit cvorumul legal. Acest lucru va fi menţionat şi în procesul-verbal de şedinţă.

Art. 4. - La finalul fiecărei şedinţe, secretarul întocmeşte un proces-verbal de şedinţă. Proces ui-verbal de şedinţă împreună cu o copie a convocării reprezintă documentele care stau la baza acordării indemnizaţiei de şedinţă, reglementată de lege.

Art. 5. - (1) Deciziile Comisiei superioare se iau în şedinţele legal întrunite potrivit art. 3 alin. (1), cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.

(2) Preşedintele îşi exercită votul după exprimarea voinţei tuturor membrilor Comisiei superioare.

(3) în caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.

Art. 6. - (1) în exercitarea atribuţiilor de coordonare metodologică a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii de evaluare, Comisia superioară emite precizări şi instrucţiuni cu caracter metodologic, care sunt obligatorii pentru aplicarea unitară a prevederilor legale.

(2) în exercitarea atribuţiilor privind soluţionarea contestaţiilor formulate în condiţiile legii, la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare, Comisia superioară emite decizii de admitere sau decizii de respingere a contestaţiei.

(3) în exercitarea atribuţiilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau ca urmare a autosesizării, Comisia superioară emite:

a) decizii de reevaluare;

b) decizii de încadrare în grad şi tip de handicap;

c) decizii de neîncadrare în grad şi tip de handicap.

Art. 7. - (1) Modelele deciziilor emise potrivit art. 6 alin. (3) sunt prevăzute în anexele nr. 1-6.

(2) Punerea în executare a deciziilor se face de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care a fost eliberat certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap sau care asigură plata prestaţiilor sociale, după caz.

(3) Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.

(4) în situaţia în care, în urma atacării în instanţă a deciziei Comisiei superioare potrivit alin. (3), s-a obţinut o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, investită cu formulă executorie, Comisia superioară emite decizie de încadrare în grad şi tip de handicap, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.

 

CAPITOLUL II

Procedura de soluţionare a contestaţiilor

 

Art. 8. - (1) Contestaţiile împotriva certificatelor de încadrare în grad şi tip de handicap se depun la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul sau la registratura DPPH.

(2) în situaţia în care contestaţia se depune la registratura DPPH, aceasta se transmite Comisiei superioare şi se înregistrează în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.

Art. 9. - În situaţia înregistrării contestaţiei la secretariatul comisiei de evaluare, acesta va transmite Comisiei superioare contestaţia, dovada comunicării certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Art. 10. - (1) în situaţia înregistrării contestaţiei la registratura DPPH, secretariatul Comisiei superioare solicită de îndată comisiilor de evaluare transmiterea dosarului persoanei.

(2) Comisia de evaluare, prin secretariatul acesteia, are obligaţia de a transmite documentele solicitate în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

(3) Termenul de soluţionare a contestaţiilor curge de la data înregistrării dosarului în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.

Art. 11. - Dosarul persoanei cuprinde obligatoriu, în copie, următoarele documente: certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap contestat, documentele care au stat la baza evaluării sociale, medicale şi psihologice, raportul de evaluare complexă şi orice alte documente care pot contribui la stabilirea corectă a încadrării în grad şi tip de handicap.

Art. 12. - (1) Secretariatul Comisiei superioare verifică respectarea termenului legal de depunere de 30 de zile de la comunicarea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap.

(2) Comisia superioară soluţionează contestaţiile în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.

(3) în situaţia în care contestaţia a fost depusă în afara termenului legal de depunere prevăzut la alin. (1), se va dispune respingerea acesteia ca tardiv introdusă, comunicându-se în scris atât contestatarului, cât şi comisiei de evaluare soluţia adoptată şi motivarea acesteia, în termen de 15 zile de la data înregistrării.

Art. 13. - (1) Comisia superioară va analiza documentele care au stat la baza încadrării în grad şi tip de handicap, pronunţându-se cu privire la contestaţia formulată prin decizie de:

a) admitere a contestaţiei;

b) respingere a contestaţiei.

(2) Decizia Comisiei superioare va cuprinde o justificare de specialitate şi va fi transmisă comisiei de evaluare prin poştă.

(3) Comisia de evaluare are obligaţia de a aduce decizia la cunoştinţa contestatarului în termen de 5 zile de la primirea documentelor.

Art. 14. - (1) în cazul admiterii, Comisia superioară emite decizia de admitere a contestaţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, stabilind încadrarea în grad şi tip de handicap.

(2) în cazul respingerii, Comisia superioară emite decizia de respingere a contestaţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, caz în care se disting următoarele situaţii:

a) se constată respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, caz în care Comisia superioară menţine încadrarea în grad şi tip de handicap;

b) există suspiciuni cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, caz în care Comisia superioară propune serviciului de evaluare complexă o nouă evaluare, în vederea încadrării corespunzătoare/neîncadrării într-un grad de handicap.

(3) Decizia de admitere a contestaţiei are valabilitate de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap de comisia de evaluare şi care este contestat la Comisia superioară.

(4) Decizia de respingere a contestaţiei are valabilitate de la data emiterii acesteia.

 

CAPITOLUL III

Procedura de reevaluare

 

Art. 15. - În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) reevaluarea - procedura dispusă de către Comisia superioară ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în

care Comisia superioară se sesizează din oficiu în cazul eliberării unui certificat de încadrare în grad şi tip de handicap asupra căruia există suspiciuni în ceea ce priveşte nerespectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;

b) decizia de reevaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, este actul administrativ emis de Comisia superioară în baza căruia se începe procedura de reevaluare;

c) referat - document elaborat de reprezentantul din structura de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în urma procesului de reevaluare;

d) raport de reevaluare - document elaborat de serviciul de evaluare complexă în urma procesului de reevaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;

e) decizie privind încadrarea/neîncadrarea în grad şi tip de handicap - actul administrativ emis de Comisia superioară în urma reevaluării, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4/anexa nr. 3;

f) proces-verbal de control - proces ui-verbal întocmit în urma acţiunilor de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

Art. 16. - (1) Documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, care cuprind recomandări motivate cu privire la reevaluarea persoanelor cu handicap, sunt înregistrate în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.

(2) Recomandările motivate vor fi transmise de către echipele de control şi în format electronic de tip baze de date şi vor conţine obligatoriu următoarele informaţii:

a) numele si prenumele persoanei cu handicap;

b) CNP-ul;

c) judeţul/sectorul;

d) adresa de domiciliu;

e) numărul certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap;

f) tipul handicapului;

g) gradul de handicap;

h) codul bolii;

i) statutul social;

j) motivarea.

(3) în termen de 10 zile de la primirea documentelor, în urma analizării, Comisia superioară emite decizia de reevaluare, prin care dispune începerea procedurii de reevaluare.

Art. 17. - Decizia de reevaluare cuprinde recomandări cu privire la conţinutul dosarului de evaluare complexă şi va fi transmisă direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din raza de domiciliu al persoanei, în vederea efectuării reevaluării de către serviciul de evaluare complexă.

Art. 18. - Pentru buna desfăşurare a reevaluării, conducătorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv de sector al municipiului Bucureşti desemnează o persoană care îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) înregistrează în registrul de reevaluare al serviciului de evaluare complexă decizia de reevaluare, procesul-verbal întocmit şi pregăteşte dosarul persoanei cu handicap;

b) aduce la cunoştinţa persoanei, prin comunicare cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucrătoare înainte de reevaluare, data şi locul unde va avea loc reevaluarea, precum şi documentele suplimentare necesare pentru reevaluare;

c) înregistrează în registrul de reevaluare al serviciului de evaluare complexă rapoartele de reevaluare şi referatele;

d) asigură transmiterea rapoartelor de reevaluare şi a referatelor către Comisia superioară.

Art. 19. - Se pot prezenta la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost înştiinţate de serviciul de evaluare complexă în acest sens şi care vor prezenta:

a) actul de identitate;

b) comunicarea serviciului de evaluare complexă cu privire la reevaluare;

c) documente relevante în vederea stabilirii gradului şi tipului de handicap, altele decât cele existente la dosar.

Art. 20. - Reevaluarea persoanei se va realiza de către serviciul de evaluare complexă din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării deciziei de reevaluare la registratura acesteia.

Art. 21. - În cazul în care persoana supusă reevaluării nu se prezintă la a două convocare a serviciului de evaluare complexă, directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale.

Art. 22. - (1) Specialiştii din serviciul de evaluare complexă analizează documentele din dosar, examinează persoana, iar concluziile, împreună cu motivarea acestora, le vor cuprinde în raportul de reevaluare.

(2) Raportul de reevaluare cuprinde recomandări cu privire la încadrarea sau neîncadrarea în grad de handicap.

Art. 23. - Procesul de reevaluare se desfăşoară în prezenţa unui reprezentant din structura de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care va întocmi un referat cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap şi a procesului de reevaluare.

Art. 24. - (1) în urma reevaluării, raportul de reevaluare, referatul şi dosarul completat vor fi înaintate Comisiei superioare în termen de 5 zile de la data efectuării reevaluării.

(2) Comisia superioară va emite decizia de încadrare sau decizia de neîncadrare în grad şi tip de handicap, corespunzătoare fiecărui caz, în termen de 10 zile de la înregistrarea celor prevăzute la alin. (1) în registrul de corespondenţă al acesteia.

Art. 25. - În cazul în care persoana nu se prezintă la reevaluare în termenul prevăzut de 60 de zile lucrătoare, în baza raportului de reevaluare însoţit de referat, Comisia superioară emite decizie de neîncadrare în grad şi tip de handicap.

Art. 26. - Deciziile emise de Comisia superioară vor fi transmise direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, spre a fi aduse la cunoştinţa serviciului de evaluare complexă, care, în urma discuţiilor cu persoana evaluată sau, după caz, şi cu reprezentantul legal al acesteia, propune comisiei de evaluare modificarea şi completarea programului individual de reabilitare şi integrare socială.

Art. 27. - Fiecare parte interesată are dreptul să primească la cerere o copie a raportului de reevaluare, a referatului, a documentelor care au stat la baza în cad rării/neîn cad rării în grad şi tip de handicap şi a procesului-verbal de control.

 

CAPITOLUL IV

Coordonarea metodologică şi monitorizarea activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap

 

Art. 28. - Comisia superioară coordonează metodologic şi monitorizează activitatea de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată în cadrul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, cu privire la:

1. respectarea procedurii de evaluare;

2. respectarea prevederilor privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare;

3. respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, caz în care Comisia superioară va urmări corectitudinea evaluării medico-psihosociale, stabilirii deficienţei funcţionale, încadrării în grad şi tip de handicap, datei dobândirii handicapului, precum şi a modului în care s-a stabilit valabilitatea certificatelor de încadrare în grad şi tip de handicap;

4. respectarea de către entităţile cu atribuţii în evaluare şi încadrare a instrucţiunilor emise de către aceasta;

5. punerea în aplicare a deciziilor emise de Comisia superioară.

Art. 29. - În exercitarea atribuţiilor cu privire la coordonarea metodologică şi monitorizarea activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurate în cadrul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, Comisia superioară:

- elaborează, după caz, instrucţiuni metodologice în scopul clarificării şi aplicării unitare la nivel naţional a criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;

- se autosesizează şi întreprinde demersurile prevăzute de lege în cazul în care constată abateri repetate de la prevederile legale cu privire la evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap;

- monitorizează activitatea de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată la nivelul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, prin vizite şi prin colectarea structurată a informaţiilor cu care ia contact în procesul de soluţionare a contestaţiilor sau de reevaluare şi analiza acestora;

- participă, prin membrii acesteia, atunci când este nominalizată, la acţiuni comune de control pe teme vizând evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap a persoanelor adulte.

Art. 30. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Modelul deciziei de respingere a contestaţiei

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

DECIZIE

Nr....................../data...................

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr....../............., întrunită în şedinţa din .........., în prezenţa cvorumului, analizând

documentele depuse,

 

RESPINGE

 

contestaţia cu nr...../........împotriva Certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap nr....../data..........  eliberat de......................, a doamnei/domnului...........................CNP................., adresa........................... cu următoarea justificare/motivare:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedinte,

………………………….

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

………………………….

 

Membri:

………………………….

………………………….

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

………………………….

………………………….

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Modelul deciziei de admitere a contestaţiei

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

DECIZIE

Nr....................../data...................

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei

şi protecţiei sociale nr....../............., întrunită în şedinţa din .........., în prezenţa cvorumului, analizând documentele depuse,

 

ADMITE

 

contestaţia cu nr...../.........împotriva certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap nr. ..../data..........,

eliberat de..........a doamnei/domnului............................, CNP............................adresa............................,

statut social*): 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele..........................şi stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap, astfel:

Grad de handicap.......................................................

Cod boală...................................................................

Cod handicap.............................................................

Deficienţa funcţională*):

- uşoară;

- medie;

- accentuată;

- gravă:

- cu asistent personal;

- fără asistent personal;

- cu indemnizaţie de însoţitor;

- fără indemnizaţie de însoţitor.

Motivare/Justificare**):.......................................................................................................................

Data dobândirii handicapului............................................, documentul................................................

Valabilitate*): - 6 luni; - 12 luni; - permanent de la data......................................

Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Termen de revizuire***)............................................................................................

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 

Preşedinte,

………………………….

 

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

………………………….

 

Membri:

………………………….

………………………….

 

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

………………………….

………………………….

 


*) Se anulează ceea ce nu corespunde.

**) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Modelul deciziei de neîncadrare în grad şi tip de handicap, în urma procesului de reevaluare

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CLI HANDICAP

 

DECIZIE

Nr......................./data...................

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr......./.............., întrunită în şedinţa din.............., în prezenţa cvorumului,

având în vedere Raportul de evaluare complexă nr................./data ............... şi Referatul reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr............./.............., întocmite în urma procesului de reevaluare declanşat prin Decizia de reevaluare nr........./data ............, precum şi documentele existente la dosar, decide

 

NEÎNCADRAREA

 

în grad şi tip de handicapa doamnei/domnului.........................., CNR...................., adresa........................., cu următoarea justificare/motivare:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedinte,

………………………….

 

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

………………………….

 

Membri:

………………………….

………………………….

 

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

………………………….

………………………….

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Modelul deciziei de încadrare în grad şi tip de handicap, în urma procesului de reevaluare

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

DECIZIE

Nr....................../data...................

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr......./............., întrunită în şedinţa din.........., în prezenţa cvorumului,

având în vedere Raportul de evaluare complexă nr................./data ................. şi Referatul

reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr............./..............., întocmite în urma procesului de reevaluare declanşat prin Decizia de reevaluare nr........./data ................ precum şi documentele existente la dosar, decide

ÎNCADRAREA

 

în grad şi tip de handicap a domnului/doamnei..........................,CNP...................., adresa..........................,

statut social*): 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele.........................., astfel:

Grad de handicap..............................................

Cod boală..........................................................

Cod handicap.....................................................

Deficienţa funcţională*):

- uşoară;

- medie;

- accentuată;

- gravă:

- cu asistent personal;

- fără asistent personal;

- cu indemnizaţie de însoţitor;

- fără indemnizaţie de însoţitor.

Motivare/Justificare**):.......................................................................................................................

Data dobândirii handicapului.........................................., documentul..................................................

Valabilitate*): - 6 luni; - 12 luni; - permanent de la data......................................

Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termen de revizuire***).......................................................................

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 

Preşedinte,

………………………….

 

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

………………………….

 

Membri:

………………………….

………………………….

 

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

………………………….

………………………….

 


*) Se anulează ceea ce nu corespunde.

**) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

Modelul deciziei de reevaluare

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

DECIZIE

Nr............. din data de ......................

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr....../............., întrunită în şedinţa din.........., în prezenţa cvorumului, sesizându-se din oficiu/analizând recomandările din Raportul de control înregistrat cu nr. .......... din data de...................,

în urma acţiunii de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale asupra certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap nr. ............... din .................., emis/emisă de............................, decide

 

REEVALUAREA

 

doamnei/domnului.............................., CNP........................adresa......................, str................................. nr......, bl......, sc....., et....., ap....., sectorul/judeţul............................., în perioada.....................................

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedinte,

………………………….

 

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

………………………….

 

Membri:

………………………….

………………………….

 

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

………………………….

………………………….

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

Modelul deciziei de încadrare în grad şi tip de handicap, în urma unei sentinţe civile definitive şi irevocabile

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

DECIZIE

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr........./...................., întrunită în şedinţa din ....................., în prezenţa cvorumului,

în baza Sentinţei civile nr. ......../...................., pronunţată de ............................., în şedinţa publică din data de......................., dată în soluţionarea Dosarului nr.........../.............., definitivă şi irevocabilă, decide:

 

ÎNCADRAREA

 

în grad şi tip de handicap a domnului/doamnei............................, CNP...................., adresa.......................,

statut social*): 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele.........................., astfel:

Grad de handicap..............................................

Cod boală..........................................................

Cod handicap.....................................................

Deficienţa funcţională*):

- uşoară;

- medie;

- accentuată;

- gravă:

- cu asistent personal;

- fără asistent personal;

- cu indemnizaţie de însoţitor;

- fără indemnizaţie de însoţitor. Motiva re/Justifica re**):

Data dobândirii handicapului........................................, documentul.....................................................

Valabilitate*): - 6 luni; - 12 luni; - permanent de la data......................................

Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termen de revizuire***)............................................................................................

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 

Preşedinte,

………………………….

 

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

………………………….

 

Membri:

………………………….

………………………….

 

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

………………………….

………………………….

 


*) Se anulează ceea ce nu corespunde.

**) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

Modelul raportului de reevaluare

 

RAPORT DE REEVALUARE

 

I. Datele de identificare

Numele şi prenumele........................................................................................................................

Locul naşterii....................................................................................................................................

Domiciliul..........................................................................................................................................

Actul de identitate: B.I./C.I. seria ....... nr......................., valabilitatea.........................................

Nr. de telefon...................................................................................................................................

Persoana de contact/Persoana de sprijin:

Numele şi prenumele......................................................................................................................

Domiciliul.........................................................................................................................................

Nr. de telefon............................

Măsurile de protecţie de care a beneficiat persoana cu handicap..........................................

………………………………………………………………………………………………………

Rezultatele evaluării

1. Rezultatele evaluării sociale:

Date relevante privind evaluarea socială.....................................................................................

Concluziile şi recomandările asistentului social.........................................................................

2. Rezultatele evaluării medicale:

Date relevante privind evaluarea medicală.................................................................................

Concluziile şi recomandările medicului.......................................................................................

3. Rezultatele evaluării psihologice:

Date relevante privind evaluarea psihologică...........................................................................

Concluziile şi recomandările psihologului.................................................................................

4. Rezultatele evaluării vocaţionale:

Date relevante privind evaluarea vocaţională..........................................................................

Concluziile şi recomandările psihopedagogului......................................................................

5. Rezultatele evaluării nivelului de educaţie:

Date relevante privind evaluarea nivelului de educaţie.........................................................

Concluziile şi recomandările psihopedagogului.....................................................................

6. Rezultatele evaluării abilităţilor şi a nivelului de integrare socială:

Date relevante privind evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială (gradul de dependenţă)

……………………………………………………………………………………………………

Concluziile şi recomandările psihologului, psihopedagogului.............................................

 

III. Concluzii

În urma reevaluării, se constată următoarele:

Propunerea de încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap....................................

Propunerea privind orientarea profesională............................................................................

Propuneri privind luarea unei măsuri de protecţie.................................................................

 

Serviciul de evaluare complexă

Asistent social,

………………………….

Medic specialist,

………………………….

Psiholog,

………………………….

Alţi specialişti,

………………………….