MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 185/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 185         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 3 aprilie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

31. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/īnregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi īn domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, ca urmare a actualizării tarifelor īn funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 

32. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2010, ca urmare ā actualizării tarifelor īn funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 

294. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Valea Mare, judeţul Olt

 

393. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

 

943. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de perfecţionare şi a programului de formare specializată īn administraţia publică pentru obţinerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi a modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, īn asociere cu alţi furnizori de formare īnfiinţaţi potrivit legii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/īnregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi īn domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, ca urmare a actualizării tarifelor īn funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 

Văzānd Referatul de aprobare nr. 205 din 28 ianuarie 2013, īntocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

avānd īn vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/īnregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi īn domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 646 din 16 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor īn funcţie de rata inflaţiei din anul 2012.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 22 martie 2013.

Nr. 31.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară)

 

TARIFE

A. Tarife pentru evaluarea unităţilor ce desfăşoară activităţi īn domeniul hranei pentru animale īn vederea autorizării sanitare veterinare

 

Nr. crt.

Unitatea

Activitatea

Codul CAEN

Tariful de evaluare īn vederea autorizării sanitare veterinare

- lei/unitate -

1.

Unitate de producere a aditivilor şi/sau a preamestecurilor de aditivi furajeri, a preamestecurilor conţinānd aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi īn cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi īn cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

574

2.

Unitate de producere a hranei destinate animalelor de fermă pentru punerea pe piaţă sau pentru nevoile exclusive ale propriei exploataţii, cu utilizarea aditivilor furajeri, a preamestecurilor de aditivi sau a preamestecurilor conţinānd aditivi - menţionaţi īn cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

574

3.

Magazin de furaje pentru animalele de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi īn cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi īn cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, īn magazine specializate

4778

369

4.

Depozit produse destinate hranei pentru animale de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi īn cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi īn cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Depozitări

5210

471

5.

Unitate pentru ambalarea produselor destinate hranei animalelor de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi īn cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi īn cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Activităţi de ambalare

8292

522

6.

Unitate de producere a furajelor medicamentate

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

574

7.

Unitate comercială care pune pe piaţă aditivi şi/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conţinānd aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi īn cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi īn cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, fără a deţine produse īn incintele lor

Intermedieri īn comerţul cu produse diverse

4619

318

 

B. Tarife pentru īnregistrarea unităţilor ce desfăşoară activităţi īn domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale

 

Nr. crt.

Unitatea

Activitatea

Codul CAEN

Tariful pentru īnregistrarea sanitară veterinară

- lei/unitate -

1.

Unitate pentru producerea aditivilor şi/sau preamestecurilor de aditivi furajeri, preamestecurilor conţinānd aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă - altele decāt cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

212

2.

Unitate de producere a hranei destinate animalelor de fermă, pentru punerea pe piaţă sau pentru nevoile proprii ale exploataţiei - altele decāt cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

212

3.

Magazin de furaje pentru animalele de fermă - altele decāt cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, īn magazine specializate

4778

212

4.

Depozit de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi/conţinānd aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate pentru animalele de fermă - altele decāt cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Depozitări

5210

212

5.

Unitate pentru ambalarea produselor destinate nutriţiei animalelor de fermă - altele decāt cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Activităţi de ambalare

8292

212

6.

Unitate comercială, care pune pe piaţă aditivi şi/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conţinānd aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă, furaje combinate - altele decāt cele care se supun autorizării sanitare veterinare, fără a deţine produse īn incintele lor

Intermedieri īn comerţul cu produse diverse

4619

212

7.

Transportator al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, al preamestecurilor de aditivi/conţinānd aditivi furajeri sau alte furaje, al furajelor combinate

Transporturi rutiere de mărfuri

4941 6024

212

8.

Unităţi, altele decāt cele din sectorul hranei pentru animale care furnizează produse/subproduse destinate utilizării īn hrana animalelor de fermă

Activităţi din industria biogazului, farmaceutică, chimică, precum şi din alte domenii de activitate, cu excepţia activităţilor din industria alimentară

Codurile CAEN

specifice

activităţilor

desfăşurate

212

9.

Mijloc de transport al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, al preamestecurilor de aditivi/conţinānd aditivi furajeri sau alte furaje, al furajelor combinate

Transport exclusiv al hranei pentru animale

 

131

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2010, ca urmare a actualizării tarifelor īn funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 

Văzānd Referatul de aprobare nr. 204 din 28 ianuarie 2013, īntocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

avānd īn vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2010, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 354 din 28 mai 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor īn funcţie de rata inflaţiei din anul 2012.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 22 martie 2013.

Nr. 32.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară si pentru siguranţa alimentelor)

 

TARIFUL

pentru evaluarea īn vederea autorizării laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 

Denumirea laboratorului conform legislaţiei specifice

Tariful de evaluare - lei -

Laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

373

GUVERNUL ROMĀNIEI

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

privind īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Valea Mare, judeţul Olt

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,

īn temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară īnchise toate evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Valea Mare, judeţul Olt.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se īnlocuiesc, pentru unitatea administrativ-teritorială Valea Mare, judeţul Olt, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează īn arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse īn actele de proprietate şi planuri anterior deschiderii noile cărţi funciare pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Valea Mare, judeţul Olt, īşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

 

Bucureşti, 25 martie 2013.

Nr. 294.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 450 din 24 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabili are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de īndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit īn continuare certificat de atestare fiscală, īn următoarele situaţii:

a) la solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

b) la solicitarea autorităţilor publice, īn cazurile şi īn condiţiile prevăzute de reglementările legale īn vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

c) din oficiu, īn situaţia īn care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege;

d) la solicitarea deţinătorilor de părţi sociale la o societate comercială, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

(2) īn situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d), solicitanţii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală poate fi transmisă şi prin mijloace de transmitere la distanţă, īnsoţită de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractantă, după caz. Īn situaţia īn care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă/transmisă la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi īnaintată organului fiscal competent īn termen de două zile de la data primirii.”

2. La articolul 1, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:

„(23) Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală trebuie să conţină următoarele elemente:

a) datele de identificare ale autorităţii solicitante;

b) datele de identificare ale contribuabilului; īn acest caz este obligatorie menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui, precum şi a codului de identificare fiscală al contribuabilului;

c) temeiul legal al solicitării;

d) scopul solicitării.”

3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) īn situaţia īn care cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală este depusă de către deţinătorul de părţi sociale organul fiscal competent verifică dacă solicitantul are calitatea de deţinător de părţi sociale.”

4. La articolul 5 alineatul (8), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) la pct. III - menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului, cum ar fi eşalonare/plan de reorganizare, aprobat, īn curs de derulare, menţiuni referitoare la starea obligaţiilor fiscale astfel cum au fost solicitate prin cerere, cum ar fi: aflate īn executare silită, suspendate la executare silită īn condiţiile legii, precum şi la modalitatea de plată a taxei extrajudiciare de timbru;”.

5. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), īn situaţia īn care contribuabilul doreşte să obţină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală, īn cererea sa menţionează numărul de exemplare solicitate. Īn acest caz, taxa extrajudiciară de timbru se plăteşte o singură dată, indiferent de numărul de exemplare solicitate. Īn cazul īn care plata taxei extrajudiciare de timbru se efectuează prin aplicarea şi anularea de timbre fiscale, conform legii, timbrul propriu-zis se aplică pe un exemplar original care se comunică solicitantului, matca se aplică pe un exemplar original care se păstrează la organul fiscal emitent, iar pe celelalte exemplare originale se fac menţiuni cu privire la achitarea taxei extrajudiciare de timbru. Īn situaţia īn care plata se efectuează prin celelalte modalităţi prevăzute de lege, se fac menţiuni cu privire la achitarea taxei extrajudiciare de timbru pe toate exemplarele certificatului.”

6. Anexa nr. 2 „Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală”, cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.25.99, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 393.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 752/2006)

 

CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ

 

A.

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

 

 

1. Denumire/Nume şi prenume..................................................................................

2. Cod de identificare fiscală......................................................................................

3. Număr de ordine īn registrul comerţului ............................................................

4. Date privind domiciliul fiscal

Judeţ........................................Sector..........Localitate..................................

Stradă..................................................................Nr. .............Bloc..................

Scară................Etaj.................Ap.................Cod poştal...............................

Fax.......................................................Telefon................................................

E-mail ...............................................................................................................

 

B.

DATE DE IDENTIFICARE A DEŢINĂTORULUI DE PĂRŢI SOCIALE LA O SOCIETATE COMERCIALĂ

 

1. Denumire/Nume şi prenume..................................................................................

2. Cod de identificare fiscală......................................................................................

3. Număr de ordine īn registrul comerţului

4. Date privind domiciliul fiscal/Adresa

Judeţ........................................Sector..........Localitate..................................

Stradă..................................................................Nr. .............Bloc..................

Scară................Etaj.................Ap.................Cod poştal...............................

Fax.......................................................Telefon................................................

E-mail ...............................................................................................................

 

C.

DATE DE IDENTIFICARE A ĪMPUTERNICITULUI

 

1. Reprezentare prin īmputernicit 

Nr. act īmputernicire...................................Data.......................................

2. Date de identificare a īmputernicitului

Nume, prenume/Denumire....................................................................................................

Adresa: Judeţ........................................Sector..........Localitate...........................................

Stradă..................................................................Nr. .............Bloc...................

Scară................Etaj.................Ap.................Cod poştal...............................

Fax.......................................................Telefon.................................................

E-mail ...............................................................................................................

Cod de identificare fiscală....................................................................................................

D.

Menţiuni privind obligaţiile fiscale neachitate pānă īn ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, potrivit evidenţei pe care o deţin*):

- lei -

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale de plată

Obligaţii fiscale principale

Obligaţii fiscale accesorii

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 


E.

Menţiuni privind achitarea taxei extrajudiciare (de timbru **):

Achitat prin ................................................................................... din data de ..............................

 

SOLICIT*):

a) eliberarea certificatului de atestare fiscală īn ........exemplare.

b) completarea secţiunii C din Certificatul de atestare fiscal㠄Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile:

 

DA                         NU

 

 

c) completarea secţiunii D din Certificatul de atestare fiscal㠄ALTE MENŢIUNI” cu detalierea informaţiilor de la secţiunile A şi B din certificat:

 

 

DA                          NU

 

 

d) completarea secţiunii D din Certificatul de atestare fiscal㠄ALTE MENŢIUNI” cu sumele certe,lichide şi exigibile pe care le am de īncasat de la autorităţi contractante:

 

 

DA                          NU

 

 

Autorităţile contractante şi cuantumul sumelor de īncasat sunt următoarele:

Denumirea autorităţii contractante

 

 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

 

Nr. şi data documentului emis de autoritatea contractantă

 

 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

 

 

Suma

(lei)

 

..................

..................

..................

e) completarea secţiunii D din Certificatul de atestare fiscal㠄ALTE MENŢIUNI” cu precizări referitoare la ................................................................................... ***)

 

Numele şi prenumele.....................................................

Funcţia...........................................................................

Semnătura şi ştampila....................................................

Data............./................../..............

 

 

Se completează de către organul fiscal

 

Denumire organ fiscal.......................................................................................................

 

Nr. de īnregistrare...............................................Data īnregistrării............/................./...

 

Numele şi prenumele persoanei care a verificat................................................................

 

Număr legitimaţie................................................................

 

 

*) Nu se completează īn cazul depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală de către deţinătorii de părţi sociale.

**) Se completează obligatoriu īn cazul solicitării eliberării certificatului de atestare fiscală prin mijloace de transmitere la distanţă.

***) Se fac menţiuni cu privire la starea obligaţiilor fiscale, cum ar fi: aflate īn executare silită, suspendate la executare silită īn condiţiile legii, etc.

 

Număr de īnregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod M.F.P. A.N.A.F. 14.13.25.99

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de perfecţionare şi a programului de formare specializată īn administraţia publică pentru obţinerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi a modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, īn asociere cu alţi furnizori de formare īnfiinţaţi potrivit legii

 

Avānd īn vedere prevederile:

- art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 14 alin. (1) lit. a) din Hotărārea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

- art. 6 alin. (2), art. 20 alin. (2) şi art. 24 din Hotărārea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (5) şi (6) şi art. 23 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici,

īn temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărārea Guvernului nr. 1/2013,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prevăzut īn anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prevăzut īn anexa nr. 2.

(3) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programului de formare specializată īn administraţia publică pentru obţinerea statutului de manager public organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prevăzut īn anexa nr. 3.

(4) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, īn asociere cu alţi furnizori de formare īnfiinţaţi potrivit legii, prevăzut īn anexa nr. 4.

(5) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, prevăzut īn anexa nr. 5.

(6) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, īn asociere cu alţi furnizori de formare īnfiinţaţi potrivit legii, prevăzut īn anexa nr. 6.

(7) Certificatele prevăzute la alin. (1)-(6) sunt imprimate-tip, pe hārtie specială, avānd elementele de securizare prevăzute īn anexa nr. 7.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 396 din 15 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 98/2011 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, īn asociere cu alţi furnizori de formare īnfiinţaţi potrivit legii, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 356 din 23 mai 2011 cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaidch. Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 martie 2013.

Nr. 943.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

CERTIFICAT

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

CERTIFICAT

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 3*)

 

 

CERTIFICAT

 

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 4*)

 

 

CERTIFICAT

 


*) Anexa nr. 4 este reprodusă īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 5*)

 

CERTIFICAT

 

 


*) Anexa nr. 5 este reprodusă īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 6*)

 

 

CERTIFICAT

 


*) Anexa nr. 6 este reprodusă īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 7

 

ELEMENTELE DE SECURIZARE

ale certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, ale certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi ale certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, īn asociere cu alţi furnizori de formare īnfiinţaţi potrivit legii

 

1. Serie şi numerotare unică pentru fiecare tip de certificat:

- seria A, cu numerotare succesivă (4 cifre), īncepānd cu numărul 0001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de formare specializată organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (anexa nr. 1 la ordin);

- seria B, cu numerotare succesivă (5 cifre), īncepānd cu numărul 00001, pentru certificatul de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (anexa nr. 2 la ordin);

- seria C, cu numerotare succesivă (4 cifre), īncepānd cu numărul 0001, pentru certificatul de atestare a absolvirii programului de formare specializată īn administraţia publică pentru obţinerea statutului de manager public organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (anexa nr. 3 la ordin);

- seria D, cu numerotare succesivă (5 cifre), īncepānd cu numărul 00001, pentru certificatul de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici īn asociere cu alţi furnizori de formare īnfiinţaţi potrivit legii (anexa nr. 4 la ordin);

- seria E, cu numerotare succesivă (5 cifre), īncepānd cu numărul 00001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale

de formare continuă pentru administraţia publică locală (anexa nr. 5 la ordin);

- seria F cu numerotare succesivă (5 cifre), īncepānd cu numărul 00001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală īn asociere cu alţi furnizori de formare īnfiinţaţi potrivit legii (anexa nr. 6 la ordin).

2. Aplicarea/marcarea cu genericul „TS” (timbru sec) a certificatelor prevăzute īn anexa nr. 1 la ordin şi anexa nr. 3 la ordin

3. Utilizarea de hārtie format A4, 210/297 mm, landscape, specială/carton texturat perforat, prevăzut(ă) cu elemente de securizare fizică, compatibil(ă) cu elementele de securizare tehnică asigurate prin pretipărirea/imprimarea documentelor

4. Utilizarea unui format/font de caractere de imprimare/completare a documentelor pretipărite care să fie compatibil cu calitatea cartonului, cu structura informaţională, cu elementele de grafică ale documentelor

5. Utilizarea unui sistem de īnregistrare (numere, date) īn borderouri/registre speciale, specifice pentru Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi pentru fiecare centru regional de formare continuă pentru administraţia publică locală