MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 203/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 203         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 10 aprilie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

339. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de īnregistrare, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 

426. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse īn cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse īn cererea de rambursare”

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice īn anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul „TOTUL PENTRU ŢARÔ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de īnregistrare, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Īn temeiul:

- art. 12 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1563 alin. (11)-(13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2012;

- art. 7 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de īnregistrare, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, prevăzută īn anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, prevăzută īn anexa nr. 2.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) „Decizie de īnregistrare, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare”, prevăzută īn anexa nr. 3;

b) „Īnştiinţare”, prevăzută īn anexa nr. 4;

c) „Īnştiinţare privind īnregistrarea, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare”, prevăzută īn anexa nr. 5;

d) „Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare”, prevăzută īn anexa nr. 6;

e) „Īnştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare”, prevăzută īn anexa nr. 7;

f) „Decizie de īndreptare a erorilor materiale privind īnregistrarea/radierea, din oficiu, īn/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare”, prevăzută īn anexa nr. 8.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor menţionate la art. 2 sunt prevăzute īn anexa nr. 9.

Art. 4. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugat㔠al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 7. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala,

Şerban Pop

 

Bucureşti, 28 martie 2013.

Nr. 339.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de īnregistrare, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Prezenta procedură se aplică pentru īnregistrarea, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, denumit īn continuare registru, potrivit prevederilor art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal, de către organele fiscale competente, a persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice īn Romānia conform art. 1251 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri īn anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care sunt īnregistrate īn scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

2. Prezenta procedură se aplică şi pentru īnregistrarea, din oficiu, īn registru a persoanelor impozabile īnregistrate īn scopuri de TVA īn cursul anului calendaristic curent.

3. Prezenta procedură nu se aplică pentru persoanele impozabile exceptate de la aplicarea sistemului TVA la īncasare, prevăzute la pct. 162 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, respectiv pentru:

a) persoanele impozabile stabilite īn Romānia care fac parte dintr-un grup fiscal unic, conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal;

b) persoanele impozabile nestabilite īn Romānia care sunt īnregistrate īn scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, direct sau prin reprezentant fiscal;

c) persoanele impozabile care au sediul activităţii economice īn afara Romāniei, dar sunt stabilite īn Romānia prin sediu fix conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

4. Procedura de īnregistrare, din oficiu, īn registru se aplică de către compartimentul cu atribuţii īn domeniul īnregistrării fiscale, denumit īn continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.

5. Organul fiscal competent este organul fiscal īn a cărui evidenţă fiscală persoana impozabilă este īnregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

6. Īn sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se īnţelege, după caz:

a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) şeful administraţiei finanţelor publice a municipiului, oraşului sau comunei, şeful administraţiei finanţelor publice a sectorului, pentru sectoarele municipiului Bucureşti, sau şeful administraţiei finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii.

7. Īn sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se īnţelege, după caz:

a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) şeful administraţiei adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor, oraşelor sau comunelor, din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau din cadrul administraţiilor finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, după caz, ori şeful administraţiei din cadrul unităţilor fiscale īn a căror structură aprobată nu este prevăzut postul de şef administraţie adjunct.

8.1. Īn sensul prezentei proceduri, persoana impozabilă este cea definită la art. 127 din Codul fiscal.

8.2. Toate documentele depuse de persoana impozabilă şi cele emise de organul fiscal competent īn aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

 

CAPITOLUL II

Īnregistrarea, din oficiu, īn registru

 

1. Persoanele impozabile care trebuie să aplice sistemul TVA la īncasare potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (3) - (8) din Codul fiscal şi care nu depun notificarea prevăzută la art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal, din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei (formular 097), la organele fiscale competente, pānă la data de 25 ianuarie inclusiv a fiecărui an, sunt īnregistrate din oficiu īn registru potrivit prevederilor prezentului capitol.

2. Notificările depuse se prelucrează de organul fiscal īn maximum o zi calendaristică de la depunere şi persoanele impozabile care le-au depus sunt īnregistrate īn registru. Persoanele impozabile care au depus notificările īnainte de data de la care există obligaţia aplicării sistemului TVA la īncasare, potrivit legii, sunt īnregistrate īn registru cu data de la care există obligaţia aplicării sistemului.

3. Pentru nedepunerea notificării de către persoanele obligate potrivit legii se aplică sancţiunile pentru neīndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent a formularelor şi documentelor prevăzute de legea fiscală, altele decāt declaraţiile fiscale şi declaraţiile de īnregistrare fiscală sau de menţiuni, prevăzute de Codul de procedură fiscală.

4. Pentru identificarea şi īnregistrarea īn registru a persoanelor impozabile care īndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, compartimentul de specialitate calculează, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, cifra de afaceri realizată īn anul calendaristic precedent, determinată conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele impozabile care īndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt īnregistrate īn scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, respectiv au coduri de īnregistrare īn scopuri de TVA valide la īnceputul anului calendaristic, indiferent de data la care s-au īnregistrat īn scopuri de TVA;

b) nu fac parte din categoria persoanelor exceptate de la aplicarea sistemului TVA la īncasare, conform pct. 162 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal.

5. Calculul cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei prevăzut la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal se face după data de 25 ianuarie a fiecărui an, respectiv după expirarea termenului legal de depunere a decontului de TVA aferent ultimei perioade fiscale din anul calendaristic anterior, avānd īn vedere următoarele:

a) deconturile de TVA - rāndurile din decont, conform pct. 162 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;

b) deciziile privind īndreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA aferente anului calendaristic anterior, care au fost emise pānă la data efectuării calculului cifrei de afaceri - dacă sunt modificate rāndurile din decont care au fost avute īn vedere la calculul cifrei de afaceri.

6. După stabilirea cifrei de afaceri, lista cuprinzānd persoanele impozabile şi cifra de afaceri realizată īn anul anterior se compară cu lista cuprinzānd persoanele impozabile care au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097) pānă la data aplicării procedurii de īnregistrare īn registru.

7. Persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, determinată conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care nu au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097) se īnregistrează, din oficiu, de organul fiscal, īn registru.

7.1. Compartimentul de specialitate īntocmeşte Decizia de īnregistrare, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, potrivit modelului prevăzut īn anexa nr. 3 la ordin.

7.2. Decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se īnaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

7.3. Decizia se īntocmeşte īn două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile īn condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.

7.4. Data īnregistrării īn registru este data īnscrisă īn decizia de īnregistrare, respectiv prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei.

8. Pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, calculată conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal şi pct. 162 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei

şi care au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097) īn vederea aplicării sistemului TVA la īncasare, compartimentul de specialitate īntocmeşte īnştiinţarea prevăzută īn anexa nr. 4 la ordin.

8.1. Īnştiinţarea se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se īnaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

8.2. Īnştiinţarea se īntocmeşte īn două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile īn condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.

8.3. Īn cazul īn care contribuabilul prezintă organului fiscal competent, īn termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării īnştiinţării, documente din care să rezulte că cifra de afaceri realizată īn anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă şi īntocmeşte un referat prin care propune menţinerea respectivului contribuabil īn registru. Referatul se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.

8.4. Īn cazul īn care contribuabilul nu se prezintă īn termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării īnştiinţării sau dacă din documentele prezentate rezultă că cifra de afaceri realizată īn anul calendaristic precedent a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, compartimentul de specialitate īntocmeşte un referat prin care propune īndreptarea erorii materiale şi radierea din registru, conform procedurii aprobate īn cap. IV, după caz.

 

CAPITOLUL III

īnregistrarea, din oficiu, īn registru a persoanelor impozabile care sunt īnregistrate īn scopuri de TVA īn cursul anului calendaristic

 

1. Īncepānd cu data de 1 ianuarie 2013, persoanele impozabile īnregistrate īn scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, īn cursul anului calendaristic, la cerere sau din oficiu, de organul fiscal sunt īnregistrate, din oficiu, de către organele fiscale competente īn registru, potrivit prezentei proceduri, īn temeiul art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal.

2. Persoanele impozabile īnregistrate, din oficiu, īn scopuri de TVA de organele fiscale sunt īnregistrate īn registru de la data īnregistrării acestora īn scopuri de TVA. Decizia privind īnregistrarea, din oficiu, īn scopuri de TVA constituie şi īnştiinţare privind īnregistrarea īn registru.

3. Pentru persoanele impozabile īnregistrate, la cerere, īn scopuri de TVA, compartimentul de specialitate comunică, odată cu comunicarea Certificatului de īnregistrare īn scopuri de TVA sau a Deciziei privind īnregistrarea īn scopuri de TVA, după caz, potrivit legii, īnştiinţarea privind īnregistrarea, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, prevăzută īn anexa nr. 5 la ordin. Prin excepţie de la pct. 2, īnştiinţarea se comunică şi persoanelor impozabile īnregistrare īn scopuri de TVA, din oficiu, după intrarea īn vigoare a prezentei proceduri, pānă la modificarea corespunzătoare a modelului de Decizie privind īnregistrarea, din oficiu, īn scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

4. Īnştiinţarea prevăzută la pct. 3 se īntocmeşte īn două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile īn condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.

5. Īnregistrarea, din oficiu, īn registru se face cu data īnregistrării īn scopuri de TVA a persoanei impozabile.

 

CAPITOLUL IV

Īndreptarea erorilor privind īnregistrarea īn registru

 

1. Cānd se constată că persoana impozabilă a fost īnregistrată, īn temeiul art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal, īn registru ca urmare a unei erori sau persoana impozabilă a fost īnregistrată īn registru cu altă dată decāt cea corectă, potrivit legii, compartimentul de specialitate īntocmeşte, la cererea persoanei impozabile ori din oficiu, următoarele documente:

a) referatul prin care detaliază situaţia constatată şi propune radierea persoanei impozabile din registru sau, după caz īndreptarea erorii privind data īnregistrării īn registru;

b) proiectul „Deciziei de īndreptare a erorilor materiale privind īnregistrarea/radierea, din oficiu, īn/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA”, denumită īn continuare decizie de īndreptare a erorilor materiale, prevăzută īn anexa nr. 8 la ordin.

2. Documentele prevăzute la pct. 1 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se īnaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

3. Decizia de īndreptare a erorilor materiale se īntocmeşte īn două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. Īmpotriva deciziei de īndreptare a erorilor materiale se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, īn conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, īn termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

5.1. După comunicarea deciziei de īndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate operează īn registru efectele īndreptării erorii materiale.

5.2. Īn situaţia īn care persoana impozabilă a fost īnregistrată īn registru ca urmare a unei erori, persoana impozabilă este radiată din registru īncepānd cu data īnscrisă īn decizia de īndreptare a erorii materiale, respectiv īncepānd cu data comunicării deciziei de īndreptare a erorii materiale. Īn ipoteza īn care data comunicării deciziei de īndreptare a erorii materiale este anterioară datei cu care persoana impozabilă a fost īnregistrată eronat, persoana impozabilă se radiază din registru cu data īnregistrării īn acest registru, īn scopul īndreptării erorii materiale.

5.3. Īn situaţia īn care persoana impozabilă a fost īnregistrată īn registru cu altă dată decāt cea corectă, persoana impozabilă este radiată din registru īn condiţiile prevăzute de pct. 5.2 şi īnregistrată īn registru, īn scopul īndreptării erorii materiale, cu data comunicării deciziei de īndreptare a erorii materiale. Īn ipoteza īn care data comunicării deciziei de īndreptare a erorii materiale este anterioară datei de la care persoana are obligaţia aplicării sistemului TVA la īncasare, potrivit legii, persoana impozabilă se īnregistrează īn registru cu data corectă, de la care aceasta are obligaţia aplicării sistemului.

6. Prezenta procedură de īndreptare a erorilor se aplică şi pentru persoanele impozabile īnregistrate, din oficiu sau la cerere, ca urmare a unei erori īn registru, īncepānd cu data de 1 ianuarie 2013, īn temeiul dispoziţiilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2012.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Prezenta procedură se aplică pentru radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, denumit īn continuare registru, potrivit prevederilor art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal, de către organele fiscale competente, a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la īncasare, au realizat o cifră de afaceri determinată conform art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal ce a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi care nu au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097 privind īncetarea aplicării sistemului TVA la īncasare).

2. Dispoziţiile pct. 4-8 din cap. I al Procedurii de īnregistrare, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, prevăzută īn anexa nr. 1 la ordin, se aplică īn mod corespunzător.

3. Prezenta procedură se aplică şi pentru radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile cărora Ie-a fost anulată, la cerere sau din oficiu, de organul fiscal īnregistrarea īn scopuri de TVA.

 

CAPITOLUL II

Radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile obligate să schimbe sistemul aplicat şi care nu depun notificarea prevăzută de lege

 

1. Persoanele impozabile īnscrise īn registru, care realizează o cifră de afaceri determinată conform art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal ce depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care nu depun la organele fiscale notificarea, īn vederea schimbării sistemului aplicat (formular 097), sunt radiate din acest registru, din oficiu, de organele fiscale.

2. Notificările depuse se prelucrează de organul fiscal īn maximum o zi lucrătoare de la depunere şi persoanele impozabile care le-au depus sunt radiate din registru, cu īnscrierea datei pānă la care există obligaţia aplicării sistemului TVA la īncasare, potrivit legii.

3. Pentru nedepunerea notificării de către persoanele obligate potrivit legii se aplică sancţiunile pentru neīndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent a formularelor şi documentelor prevăzute de legea fiscală, altele decāt declaraţiile fiscale şi declaraţiile de īnregistrare fiscală sau de menţiuni, prevăzute de Codul de procedură fiscală.

4. Identificarea persoanelor impozabile care īndeplinesc condiţia de radiere din oficiu din registru se face trimestrial, īncepānd cu data de 26 a lunii următoare fiecărui trimestru calendaristic, respectiv după prelucrarea notificărilor primite (formular 097 privind īncetarea aplicării sistemului) şi a deconturilor de TVA (formular 300) depuse pentru perioadele fiscale din trimestrul anterior.

5. Pentru identificarea persoanelor impozabile care urmează să fie radiate din oficiu din registru, compartimentul de specialitate calculează, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, cifra de afaceri realizată īn perioada cuprinsă īntre 1 ianuarie a anului calendaristic curent şi sfārşitul trimestrului de referinţă de persoanele impozabile care sunt īnregistrate īn registru.

6. Calculul cifrei de afaceri se face cu respectarea dispoziţiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal şi ale pct. 162 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, avānd īn vedere:

a) deconturile de TVA (formular 300) - rāndurile din decont, conform pct. 162 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;

b) deciziile privind īndreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA aferente perioadelor fiscale anterioare din anul īn curs, care au fost emise pānă la data efectuării calculului cifrei de afaceri, dacă sunt modificate rāndurile din decont care au fost avute īn vedere la calculul cifrei de afaceri.

7. După efectuarea calculului cifrei de afaceri se compară lista persoanelor impozabile cu cifra de afaceri mai mare de 2.250.000 lei cu lista persoanelor impozabile care au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097) īn vederea īncetării aplicării sistemului TVA la īncasare, pānă la data aplicării procedurii de radiere din registru.

8. Pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi care nu au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097 privind īncetarea aplicării sistemului TVA la īncasare), compartimentul de specialitate īntocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, radierea, din oficiu, a īnregistrării īn registru, potrivit modelului prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) proiectele deciziilor de radiere, din oficiu, din registru, potrivit modelului prevăzut īn anexa nr. 6 la ordin, pentru fiecare contribuabil selectat.

9. Documentele prevăzute la pct. 8 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se īnaintează, īmpreună cu documentaţia pe baza căreia au fost īntocmite, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

10. Decizia de radiere din registru se īntocmeşte īn două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

11. Īmpotriva deciziei de radiere, din oficiu, din registru se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, īn conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, īn termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

12. Compartimentul de specialitate radiază persoanele impozabile din registru cu data īnscrisă īn decizia de radiere, respectiv cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării deciziei privind radierea, din oficiu, din registru.

 

CAPITOLUL III

Radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile cărora li se anulează īnregistrarea īn scopuri de TVA şi a persoanelor impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic

 

1. Persoanele impozabile pentru care organele fiscale anulează, la cerere sau din oficiu, īnregistrarea īn scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal sunt radiate, din oficiu, de către organele fiscale competente din registru, potrivit prezentei proceduri.

2. Persoanele impozabile scoase, din oficiu, din evidenţa persoanelor impozabile īnregistrate īn scopuri de TVA sunt radiate, din oficiu, din registru, cu data anulării īnregistrării īn scopuri de TVA. Decizia privind anularea īnregistrării īn scopuri de TVA constituie şi īnştiinţare privind radierea din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare.

3. Pentru persoanele impozabile scoase, la cerere, din evidenţa persoanelor impozabile īnregistrate īn scopuri de TVA, compartimentul de specialitate comunică īnştiinţarea privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, īntocmită conform modelului prevăzut īn anexa nr. 7 la ordin. Prin excepţie de la pct. 2, īnştiinţarea se comunică şi persoanelor impozabile scoase, din oficiu, din evidenţa persoanelor impozabile īnregistrare īn scopuri de TVA după intrarea īn vigoare a prezentei proceduri, pānă la modificarea corespunzătoare a modelului de decizie privind anularea, din oficiu, a īnregistrării īn scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

4. Īnştiinţarea prevăzută la pct. 3 se īntocmeşte şi se comunică şi pentru persoana impozabilă care devine membru/reprezentant al unui grup fiscal unic şi care este radiată, din oficiu, de către organul fiscal competent din registru.

5. Īnştiinţarea prevăzută la pct. 3 se īntocmeşte īn două exemplare, dintre care un exemplar se comunică persoanei impozabile īn condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.

6. Radierea, din oficiu, din registru se face cu data anulării īnregistrării īn scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ori cu data intrării īn vigoare a deciziei de aprobare a implementării grupului fiscal sau a deciziei de aprobare a intrării persoanei impozabile īn grupul fiscal unic, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Īndreptarea erorilor privind radierea din registru

 

1. Cānd se constată că persoana impozabilă a fost radiată din registru, ca urmare a unei erori ori persoana impozabilă a fost radiată din registru cu altă dată decāt cea corectă, potrivit legii, compartimentul de specialitate īntocmeşte, la cererea persoanei impozabile sau din oficiu, următoarele documente:

a) referatul prin care detaliază situaţia constatată şi propune īnregistrarea persoanei impozabile īn registru sau, după caz, corectarea datei de īnregistrare īn registru;

b) proiectul „Deciziei de īndreptare a erorilor materiale privind īnregistrarea/radierea, din oficiu, īn/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA”, denumită īn continuare decizie de īndreptare a erorilor materiale, prevăzută īn anexa nr. 8 la ordin.

2. Documentele prevăzute la pct. 1 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se īnaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

3. Decizia de īndreptare a erorilor materiale se īntocmeşte īn două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. Īmpotriva deciziei de īndreptare a erorilor materiale se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, īn conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, īn termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

5.1. După comunicarea deciziei de īndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate operează īn registru efectele īndreptării erorii materiale.

5.2. Īn situaţia īn care persoana impozabilă a fost radiată din registru ca urmare a unei erori, persoana impozabilă va fi īnregistrată īn registru īncepānd cu data īnscrisă īn decizia de īndreptare a erorii materiale, respectiv īncepānd cu data comunicării deciziei de īndreptare a erorii materiale. Īn ipoteza īn care data comunicării deciziei de īndreptare a erorii materiale este anterioară datei cu care persoana impozabilă a fost radiată eronat din registru, persoana impozabilă va fi īnregistrată īn registru cu data radierii, īn scopul īndreptării erorii materiale.

5.3. Īn situaţia īn care persoana impozabilă a fost radiată din registru cu altă dată decāt cea corectă, persoana impozabilă va fi īnregistrată īn registru īn condiţiile prevăzute de pct. 5.2 şi radiată din registru, īn scopul īndreptării erorii materiale, cu data comunicării deciziei de īndreptare a erorii materiale. Īn ipoteza că data comunicării deciziei de īndreptare a erorii materiale este anterioară datei de la care persoana nu mai are obligaţia aplicării sistemului TVA la īncasare, potrivit legii, persoana impozabilă se radiază din registru cu data corectă, de la care aceasta nu mai are obligaţia aplicării sistemului.

 

ANEXĂ

la procedura de radiere

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală................................................

Nr. ................../....................

 


 

 

 

Avizat

Şef compartiment specialitate,

………………………………………

Aprobat,

Conducătorul unităţii fiscale,

………………………………………

 

 

REFERAT

 

Pentru persoanele impozabile īnscrise īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare a căror cifră de afaceri, determinată conform art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi care nu au depus notificarea īn vederea īncetării aplicării sistemului TVA la īncasare, propunem radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei impozabile

Cod de īnregistrare īn scopuri de TVA

Perioada fiscală utilizată (L/T/S/A)

Data propusă pentru radierea din registru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īntocmit

………………………………………

 

ANEXA Nr. 3

 

SIGLA MFP

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Unitatea fiscală......................................

………………………………………….

 

Nr. ......./...............

Sigla AF

 

 

 

Număr de īnregistrare ca operator de date cu caracter personal...

Adresa

Tel:

Fax:

E-mail:

 

DECIZIE

de īnregistrare, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele.............................................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea..........................,str. ...............................nr. ......., bl......., ap............., et. ......Judeţul/sectorul............................

Cod de identificare fiscală..........................................................................................

 

Din informaţiile şi documentele existente īn evidenţele organului fiscal rezultă că aveţi obligaţia īnregistrării īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, potrivit prevederilor art. 1563 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal).

Īntrucāt nu aţi depus Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la īncasare (formular 097), vă īnştiinţăm că, īn temeiul art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal, organele fiscale īnregistrează, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, persoanele impozabile care trebuie să aplice sistemul TVA la īncasare şi care nu depun notificarea prevăzută de lege.

Īn aceste condiţii, vă informăm că veţi fi īnregistrat, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, īncepānd cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării prezentei decizii.

Precizăm că, pentru operaţiunile efectuate īntre data la care persoana impozabilă avea obligaţia aplicării sistemului TVA la īncasare, respectiv prima zi a celei de-a două perioade fiscale din anul următor celui īn care nu a depăşit plafonul, potrivit art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, şi data īnregistrării din oficiu īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, sunt aplicabile prevederile art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal.

Īmpotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, īn conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, īn termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale

 

Numele şi prenumele............................

Semnătura şi ştampila unităţii...............

 

Cod 14.13.07.64/i.o.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 4

 

SIGLA MFP

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Unitatea fiscală......................................

………………………………………….

 

Nr. ......./...............

Sigla AF

 

 

 

Număr de īnregistrare ca operator de date cu caracter personal...

Adresa

Tel:

Fax:

E-mail:

 

ĪNŞTIINŢARE*)

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele.............................................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea..........................,str. ...............................nr. ......., bl......., ap............., et. ......Judeţul/sectorul............................

Cod de identificare fiscală..........................................................................................

 

Din informaţiile şi documentele existente īn evidenţele organului fiscal rezultă că cifra de afaceri realizată īn anul precedent, calculată potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct. 162 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

Avānd īn vedere faptul că aţi depus Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la īncasare (formular 097) - notificare care trebuie depusă de persoanele impozabile a căror cifră de afaceri realizată īn anul precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, īn termen de 5 zile, pentru a ne prezenta documente din care să rezulte faptul că cifra de afaceri realizată īn anul precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.

Īn cazul īn care nu vă prezentaţi īn termenul solicitat sau dacă din documentele prezentate rezultă că cifra de afaceri realizată a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, organul fiscal va proceda la radierea dumneavoastră din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele............................

Semnătura şi ştampila unităţii...............

Īntocmit

Numele şi prenumele.......................

Funcţia.............................................

Semnătura........................................


*) Se īntocmeşte īn cazul persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri calculată depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care au depus, din eroare, notificarea prevăzută de lege (formular 097) īn vederea aplicării sistemului TVA la īncasare.

Cod 14.13.07.64/n.

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 5

 

SIGLA MFP

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Unitatea fiscală......................................

………………………………………….

 

Nr. ......./...............

Sigla AF

 

 

 

Număr de īnregistrare ca operator de date cu caracter personal...

Adresa

Tel:

Fax:

E-mail:

 

ĪNŞTIINŢARE

privind īnregistrarea, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele.............................................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea..........................,str. ...............................nr. ......., bl......., ap............., et. ......Judeţul/sectorul............................

Cod de identificare fiscală..........................................................................................

Īn temeiul dispoziţiilor art. 1342 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), persoanele impozabile care au sediul activităţii economice īn Romānia conform art. 1251 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, care se īnregistrează īn scopuri de TVA conform art. 153 din acelaşi act normativ īn cursul anului calendaristic curent, aplică sistemul TVA la īncasare īncepānd cu data īnregistrării īn scopuri de TVA.

De asemenea, potrivit art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal, persoanele impozabile īnregistrate īn scopuri de TVA īn cursul anului calendaristic, prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, sunt īnregistrate din oficiu de către organele fiscale competente īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, de la data īnregistrării acestora īn scopuri de TVA.

Faţă de aceste dispoziţii legale, īntrucāt aţi fost īnregistrat īn scopuri de TVA īncepānd cu data de.............................,

conform art. 153 din Codul fiscal, vă īnştiinţăm că sunteţi īnregistrat, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, īncepānd cu data īnregistrării īn scopuri de TVA, potrivit art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele............................

Semnătura şi ştampila unităţii...............

Īntocmit

Numele şi prenumele.......................

Funcţia.............................................

Semnătura............................

Cod 14.13.07.64/i.o.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 6

 

SIGLA MFP

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Unitatea fiscală......................................

………………………………………….

 

Nr. ......./...............

Sigla AF

 

 

 

Număr de īnregistrare ca operator de date cu caracter personal...

Adresa

Tel:

Fax:

E-mail:

 

DECIZIE

de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele.............................................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea..........................,str. ...............................nr. ......., bl......., ap............., et. ......Judeţul/sectorul............................

Cod de identificare fiscală..........................................................................................

Īn baza prevederilor art. 1563 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că, potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal, aveaţi obligaţia să notificaţi organul fiscal cu privire la faptul că cifra de afaceri realizată īn anul curent, calculată potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal coroborat cu pct. 162 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, īn vederea īncetării aplicării sistemului TVA la īncasare aplicat.

Īntrucāt nu aţi depus Notificarea privind īncetarea aplicării sistemului TVA la īncasare (formular 097), vă īnştiinţăm că sunteţi radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, īncepānd cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării prezentei decizii.

Precizăm că, pentru operaţiunile efectuate īntre data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul TVA la īncasare şi data radierii, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, sunt aplicabile prevederile art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal.

Īmpotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, īn conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, īn termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele.............................

Semnătura şi ştampila unităţii...............

 

Cod 14.13.02.64/r.o.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 7

 

 

SIGLA MFP

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Unitatea fiscală......................................

………………………………………….

 

Nr. ......./...............

Sigla AF

 

 

 

Număr de īnregistrare ca operator de date cu caracter personal...

Adresa

Tel:

Fax:

E-mail:

 

ĪNŞTIINŢARE

privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele.............................................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea..........................,str. ...............................nr. ......., bl......., ap............., et. ......Judeţul/sectorul............................

Cod de identificare fiscală..........................................................................................

Īn temeiul dispoziţiilor art. 1342 alin. (3)-(8) coroborate cu cele ale art. 1563 alin. (13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi ale Normelor metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vă īnştiinţăm că:

 sunteţi radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare ca urmare a anulării īnregistrării īn scopuri de TVA, īncepānd cu data anulării īnregistrării īn scopuri de TVA*);

 sunteţi radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare ca urmare a intrării īntr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal, īncepānd cu data intrării īn vigoare a deciziei de aprobare a implementării grupului fiscal sau a deciziei de aprobare a intrării īn grupul fiscal unic, după caz.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele............................

Semnătura şi ştampila unităţii...............

Īntocmit

Numele şi prenumele.......................

Funcţia.............................................

Semnătura........................................


*) Se completează īn cazul persoanelor impozabile scoase, la cerere, din evidenţa persoanelor impozabile īnregistrate īn scopuri de TVA.

Cod 14.13.07.64/r.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 8

 

SIGLA MFP

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Unitatea fiscală......................................

………………………………………….

 

Nr. ......./...............

Sigla AF

 

 

 

Număr de īnregistrare ca operator de date cu caracter personal...

Adresa

Tel:

Fax:

E-mail:

 

DECIZIE

de īndreptare a erorilor materiale privind īnregistrarea/radierea, din oficiu, īn/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare

 

Către: Denumirea.................................................................................................................................................................

Cod de identificare fiscală..........................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea..........................,str. ...............................nr. ......., bl......., ap............., et. ......Judeţul/sectorul............................

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 1563 alin. (11)/art. 1563 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal),vă comunicăm că s-a constatat că din eroare:

 aţi fost īnregistrat īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, īncepānd cu data de

Ca urmare a īndreptării erorii materiale, vă īnştiinţăm că veţi fi:

 radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, īncepānd cu data comunicării prezentei decizii. Īn ipoteza īn care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei cu care aţi fost īnregistrat eronat, veţi fi radiat din registru cu data īnregistrării īn acest registru, īn scopul īndreptării erorii materiale; şi/sau

 īnregistrat īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, īncepānd cu data comunicării prezentei decizii. Īn ipoteza īn care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei de la care aveţi obligaţia aplicării sistemului TVA la īncasare, veţi fi īnregistrat īn registru cu data de la care aveţi obligaţia aplicării acestui sistem.

Precizăm că, pentru operaţiunile efectuate īntre data īnregistrării şi data radierii īn/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, sunt aplicabile prevederile art. 1563 alin. (111) din Codul fiscal.

 aţi fost radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, īncepānd cu data de

Ca urmare a īndreptării erorii materiale, vă īnştiinţăm că veţi fi:

 īnregistrat īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, īncepānd cu data comunicării prezentei decizii. Īn ipoteza īn care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei cu care aţi fost radiat eronat din registru, veţi fi īnregistrat īn registru cu data radierii, īn scopul īndreptării erorii materiale; şi/sau

 radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, īncepānd cu data comunicării Deciziei de īndreptare a erorii materiale. Īn ipoteza īn care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei de la care nu mai aveţi obligaţia aplicării sistemului TVA la īncasare, potrivit legii, veţi fi radiat din registru cu data de la care nu mai aveţi obligaţia aplicării acestui sistem.

Precizăm că, pentru operaţiunile efectuate īntre data radierii şi data īnregistrării din/īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare, sunt aplicabile prevederile art. 1563 alin. (121) din Codul fiscal.

Īmpotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, īn termen de 30 de zile de la data comunicării, īn conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele...............................

Semnătura şi ştampila unităţii..................

 

Cod 14.1.3.02.64/e.m.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 9

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor

 

1. „Decizie de īnregistrare, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare”

1.1. Denumire: „Decizie de īnregistrare, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare”

1.2. Cod: 14.13.07.64/i.o.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (două file)

1.6. Se difuzează gratuit.

1.7. Se utilizează pentru īnregistrarea din oficiu īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare a persoanelor impozabile īnregistrate īn scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal care aveau obligaţia īnregistrării īn registru, dar care nu au depus notificarea (formular 097) din care să rezulte că cifra de afaceri realizată, determinată conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

1.8. Se īntocmeşte īn două exemplare de organul fiscal competent.

1.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. „Īnştiinţare”

2.1. Denumire: „īnştiinţare”

2.2. Cod: 14.13.07.64/n

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: set (două file)

2.6. Se difuzează gratuit.

2.7. Se utilizează pentru īnştiinţarea persoanelor impozabile īnregistrate īn scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal care, deşi au realizat o cifră de afaceri determinată conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal peste plafonul de 2.250.000 lei, au depus, din eroare, notificarea prevăzută de lege (formular 097), pentru a solicita īnregistrarea īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare.

2.8. Se īntocmeşte īn două exemplare de organul fiscal competent.

2.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. „Īnştiinţare privind īnregistrarea, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare”

3.1. Denumire: „īnştiinţare privind īnregistrarea, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare”

3.2. Cod: 14.13.07.64/i.o.

3.3. Format: A4/t1

3.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.5. U/M: set (două file)

3.6. Se difuzează gratuit.

3.7. Se utilizează pentru īnştiinţarea persoanelor impozabile care au fost īnregistrate, la cerere, īn scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cu privire la īnregistrarea, din oficiu, īn Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare. Īnştiinţarea se utilizează şi pentru persoanele impozabile īnregistrare īn scopuri de TVA, din oficiu, după intrarea īn vigoare a prezentei proceduri, pānă la modificarea corespunzătoare a modelului de Decizie privind īnregistrarea, din oficiu, īn scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

3.8. Se īntocmeşte īn două exemplare de organul fiscal competent.

3.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

3.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. „Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare”

4.1. Denumire: „Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare”

4.2. Cod 14.13.02.64/r.o.

4.3. Format: A4/t1

4.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

4.5. U/M: set (două file)

4.6. Se difuzează gratuit.

4.7. Se utilizează pentru radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare a persoanelor impozabile care aveau obligaţia īncetării aplicării sistemului TVA la īncasare, dar care nu au depus notificarea (formular 097) din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, peste plafonul de 2.250.000 lei.

4.8. Se īntocmeşte īn două exemplare de organul fiscal competent.

4.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

4.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

5. „Īnştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare”

5.1. Denumire: „īnştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare”

5.2. Cod 14.13.07.64/r.

5.3. Format: A4/t1

5.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

5.5. U/M: set (două file)

5.6. Se difuzează gratuit.

5.7. Se utilizează pentru īnştiinţarea, cu privire la radierea din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică

sistemul TVA la īncasare a persoanelor impozabile care īşi īncetează activitatea economică şi pentru care anularea īnregistrării īn scopuri de TVA este valabilă din prima zi a lunii următoare celei īn care au depus declaraţia de īncetare a activităţii sau a persoanelor impozabile care au intrat īntr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal. Īnştiinţarea se utilizează şi pentru persoanele impozabile scoase, din oficiu, din evidenţa persoanelor impozabile īnregistrate īn scopuri de TVA după intrarea īn vigoare a prezentei proceduri, pānă la modificarea corespunzătoare a modelului de Decizie privind anularea, din oficiu, a īnregistrării īn scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

5.8. Se īntocmeşte īn două exemplare de organul fiscal competent.

5.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

5.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

6. „Decizie de īndreptare a erorilor materiale privind īnregistrarea/radierea īn/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare”

6.1. Denumire: „Decizie de īndreptare a erorilor materiale privind īnregistrarea/radierea, din oficiu, īn/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare”

6.2. Cod 14.1.3.02.64/e.m.

6.3. Format: A4/t1

6.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

6.5. U/M: set (două file)

6.6. Se difuzează gratuit.

6.7. Se utilizează pentru īndreptarea erorilor materiale privind īnregistrarea/radierea īn/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la īncasare.

6.8. Se īntocmeşte īn două exemplare de organul fiscal competent.

6.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

6.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse īn cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse īn cererea de rambursare”

Īn temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. II alin. (11) din Hotărārea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate īn cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse īn cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse īn cererea de rambursare”, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2012, se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), īn cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane», ordinul se aplică proiectelor aflate īn derulare la data de 10 august 2012, precum şi pentru cele depuse după această dată.”

2. La anexa nr. 1, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4.1, cu următorul cuprins:

„4.1. Prin excepţie de la prevederile pct. 4, īn cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul următorul ordin: operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane», prezenta procedură se aplică proiectelor aflate īn derulare la data de 10 august 2012, precum şi pentru cele depuse după această dată.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. III. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile de management ale programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, īn cadrul obiectivului convergenţă, vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 2 aprilie 2013.

Nr. 426.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice īn anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul „TOTUL PENTRU ŢARA”

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 8.152 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din donaţii: 26.225 lei

3. Nu au fost īnregistrate donaţii care să depăşească echivalentul a 10 salarii minime brute pe ţară.