MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 215/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 215         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 16 aprilie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

143. - Hotărâre privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

189. - Decizie pentru numirea domnului Minai Cristian Sebastian în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, potrivit structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 635/2008, respectiv înmatriculaţi în anii universitari 2009-2010, 2010- 2011, potrivit Nomenclatorului domeniilor, structurilor instituţiilor de învăţământ superior si specializărilor/ programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2009, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar pentru profesiile reglementate prin norme ori recomandări sau bune practici europene sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte Integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul culturii,

Radu Boroianu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George Cristian Maior

 

Bucureşti, 3 aprilie 2013.

Nr. 143.

 

ANEXA Nr. 1

 

Denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-20111

 

Nr. crt.

Domenii fundamentale de ştiinţă, artă şi cultura

Domeniul de studii de licenţă

Programul de studiu/Specializarea

Denumirea calificării academice/profesionale

Titlul conferit

Număr de credite transferabile

Durata minimă legală

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Ştiinţe exacte

Matematică

Matematică

Matematică

Licenţiat în matematică

180

3 ani

 

 

 

Matematici aplicate

Matematici aplicate

 

 

 

 

 

 

Matematică informatică

Matematică informatică

 

 

 

 

 

Fizică

Fizică

Fizică

Licenţiat în fizică

180

3 ani

 

 

 

Fizică medicală

Fizică medicală

 

 

 

 

 

 

Biofizică

Biofizică

 

 

 

 

 

 

Fizică informatică

Fizică informatică

 

 

 

 

 

Chimie

Chimie

Chimie

Licenţiat în chimie

180

3 ani

 

 

 

Biochimie tehnologică

Biochimie tehnologică

 

 

 

 

 

 

Radiochimie

Radiochimie

 

 

 

 

 

 

Chimie informatică

Chimie informatică

 

 

 

 

 

Informatică

Informatică

Informatică

Licenţiat în informatică

180

3 ani

 

 

 

Informatică aplicată

Informatică aplicată

 

 

 

2.

Ştiinţe ale naturii

Biologie

Biologie

Biologie

Licenţiat în biologie

180

3 ani

 

 

 

Biochimie

Biochimie

 

 

 

 

 

Geografie

Geografie

Geografie

Licenţiat în geografie

180

3 ani

 

 

 

Geografia turismului

Geografia turismului

 

 

 

 

 

 

Cartografie

Cartografie

 

 

 

 

 

 

Hidrologie şi meteorologie

Hidrologie şi meteorologie

 

 

 

 

 

 

Planificare teritorială

Planificare teritorială

 

 

 

 

 

Geologie

Geologie

Geologie

Licenţiat în geologie

180

3 ani

 

 

 

Geochimie

Geochimie

 

 

 

 

 

Ştiinţa mediului

Chimia mediului

Chimia mediului

Licenţiat în ştiinţa mediului

180

3 ani

 

 

 

Ecologie şi protecţia mediului

Ecologie şi protecţia mediului

 

 

 

 

 

 

Geografia mediului

Geografia mediului

 

 

 

 

 

 

Fizica mediului

Fizica mediului

 

 

 

 

 

 

Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului

 

 

 

3.

Ştiinţe umaniste

Filosofie

Filosofie

Filosofie

Licenţiat în filosofie

180

3 ani

 

 

Limbă şi literatura

Limba şi literatura română2

Limba şi literatura română2

Licenţiat în filologie

180

3 ani

 

 

 

Limba si literatura3

Limba si literatura3

 

 

 

 

 

 

Limba şi literatura modernă4

Limba şi literatura modernă4

 

 

 

 

 

 

Literatură universală şicomparată5

Literatură universală şi comparată5

 

 

 

 

 

 

Filologie clasică6

Filologie clasică6

 

 

 

 

 

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare

Traducere şi interpretare

Licenţiat în Filologie

180

3 ani

 

 

 

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

Licenţiat în limbi moderne aplicate

 

 

 

 

Istorie

Istorie

Istorie

Licenţiat în istorie

180

3 ani

 

 

 

Arheologie

Arheologie

 

 

 

 

 

 

Arhivistică

Arhivistică

 

 

 

 

 

 

Muzeologie

Muzeologie

 

 

 

 

 

 

Istoria artei

Istoria artei

 

 

 

 

 

Studii culturale

Etnologie

Etnologie

Licenţiat în studii culturale

180

3 ani

 

 

 

Studii iudaice

Studii iudaice

 

 

 

 

 

 

Studii americane

Studii americane

 

 

 

 

 

 

Studii culturale

Studii culturale

 

 

 

 

 

 

Studii europene

Studii europene

 

 

 

 

1 Ocupaţiile aferente fiecărei calificări pot fi găsite în Registrul naţional al calificărilor din învăţământul superior, la adresa web: www.mcis.ro

2 Sa poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

3 Se adaugă: limba şi literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

4 Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatura română/clasică/literatură universală şi comparată.

5 Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/limba şi literatura română.

6 Se adaugă în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

 


1

2

3

4

5

6

7

8

4.

Teologie

Teologie

Teologie pastorală7

Teologie pastorală7

Licenţiat în teologie

240

4 ani

 

 

 

Teologie didactică7

Teologie didactică7

 

180

3 ani

 

 

 

Artă sacră

Artă sacră

 

 

 

 

 

 

Studii religioase

Studii religioase

 

 

 

 

 

 

Teologie asistenţă socială7

Teologie asistenţă socială7

Licenţiat în teologie asistenţă socială

180

3 ani

 

 

 

Teologie socială8

Teologie socială8

Licenţiat în teologie socială

180

3 ani

5.

Ştiinţe juridice

Drept

Drept

Drept

Licenţiat în drept

240

4 ani

 

 

 

Drept comunitar

Drept comunitar

 

 

 

 

 

 

Ordine şi siguranţă publică

Ordine şi siguranţă publică

Licenţiat în ordine şi siguranţă publică

180

3 ani

6.

Ştiinţe sociale şi politice

Sociologie

Sociologie

Sociologie

Licenţiat în sociologie

180

3 ani

 

 

 

Antropologie

Antropologie

 

 

 

 

 

 

Resurse umane

Resurse umane

 

 

 

 

 

Asistenţă socială

Asistenţă socială

Asistenţă socială

Licenţiat în asistenţă socială

180

3 ari

 

 

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

Licenţiat în ştiinţe politice

180

3 ani

 

 

 

Studii de securitate

Studii de securitate

 

 

 

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene

180

3 ani

 

 

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

Administraţie publică

Licenţiat în ştiinţe administrative

180

3 ani

 

 

 

Administraţie europeană

Administraţie europeană

 

 

 

 

 

 

Asistenţă managerială şi secretariat

Asistenţă managerială şi secretariat

 

 

 

 

 

 

Poliţie comunitară

Poliţie comunitară

 

 

 

 

 

 

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)

 

 

 

 

 

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

Jurnalism

Licenţiat în ştiinţe ale comunicării

ISO

3 ani

 

 

 

Comunicare şi relaţii publice

Comunicare şi relaţii publice

 

 

 

 

 

 

Publicitate

Publicitate

 

 

 

 

7 Se adaugă, după caz: Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă.

8 Pentru absolvenţii înmatriculaţi în anul I de studii în anul universitar 2008-2009.

 


1

2

3

4

5

6

7

6

 

 

 

Biblioteconomie şi ştiinţa informării

Biblioteconomie şi ştiinţa informării

Licenţiat în biblioteconomie şi ştiinţa informării

 

 

 

 

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogie

Pedagogie

Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei

180

3 ani

 

 

 

Psihopedagogie specială

Psihopedagogie specială

Licenţiat în psihopedagogie specială

 

 

 

 

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Licenţiat în pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

 

 

 

 

Psihologie

Psihologie

Psihologie

Licenţiat în psihologie

180

3 ani

 

 

 

Terapie ocupaţională

Terapie ocupaţională

Licenţiat în terapie ocupaţională

 

 

7.

Ştiinţe economice

Economie

Economie generală

Economie generală

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

 

 

 

Economie agroalimentară

Economie agroalimentară

 

 

 

 

 

 

Economia mediului

Economia mediului

 

 

 

 

 

 

Economie şi comunicare economică în afaceri

Economie şi comunicare economica în afaceri

 

 

 

 

 

 

Economie agroalimentară şi a mediului

Economie agroalimentară şi a mediului

 

 

 

 

 

 

Economie generala şi comunicare economică

Economie generală şi comunicare economică

 

 

 

 

 

Finanţe

Finanţe şi bănci

Finanţe şi bănci

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

 

 

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

 

 

 

Economia firmei

Economia firmei

 

 

 

 

 

 

Economia întreprinderii

Economia întreprinderii

 

 

 

 

 

 

Economia comerţului,turismului şi serviciilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

 

 

 

 

 

 

Merceologie şi managementul calităţii

Merceologie şi managementul calităţii

 

 

 

 

 

 

Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii

Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii

 

 

 

 

 

 

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii

 

 

 

 

 

 

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

 

 

 


1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

Contabilitate şi informatică de gestiune

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

 

 

Cibernetică, statistică şi

Cibernetică economică

Cibernetică economică

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

 

 

informatică economică

Informatică economică

Informatică economică

Licenţiat în ştiinţe economice

 

 

 

 

 

Statistică şi previziune economică

Statistică şi previziune economică

Licenţiat în ştiinţe economice

 

 

 

 

Economie şi afaceri

Economie internaţională

Economie internaţională

Licenţiat în

180

3 ani

 

 

internaţionale

Afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

ştiinţe economice

 

 

 

 

 

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

 

 

 

 

 

Management

Management

Management

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

 

 

 

Managementul dezvoltării rurale durabile

Managementul dezvoltării rurale durabile

 

 

 

 

 

Marketing

Marketing

Marketing

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

8.

Arte

Teatru

Artele spectacolului9

Actorie

Licenţiat în artele spectacolului

180

3 ani

 

 

 

 

Păpuşi - Marionete

 

 

 

 

 

 

 

Regie

 

 

 

 

 

 

 

Coregrafie

 

 

 

 

 

 

Teatrologie10

Management cultural

Licenţiat în teatrologie

 

 

 

 

 

 

Jurnalism teatral

 

 

 

 

 

 

Scenografie

Scenografie

Licenţiat în artele spectacolului

 

 

 

 

Cinematografie şi media

Cinematografie, fotografie, media11

Regie de film şi TV

Licenţiat în artele filmului

180

3 ani

 

 

 

 

Imagine de film şi TV

 

 

 

 

 

 

 

Multimedia: sunet - montaj

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie

 

 

 

 

 

 

Filmologie

Filmologie

Licenţiat în filmologie

 

 

 

 

Muzică

Pedagogie muzicală

Pedagogie muzicală

Licenţiat în muzică

180

3 ani

 

9 Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuşi - Marionete, Coregrafie.

10 Se adaugă, după caz: Management cultural. Jurnalism teatral.

11 Se adaugă, după caz: Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet - montaj. Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie.

 


1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Muzicologie

Muzicologie

Licenţiat în muzică

240

4 ani

 

 

 

Interpretare muzicală - canto

Interpretare muzicală - canto

Licenţiat în muzică

 

 

 

 

 

Interpretare muzicală - instrumente12

Interpretare muzicală - instrumente12

Licenţiat în muzică

 

 

 

 

 

Compoziţie muzicală

Compoziţie muzicală - clasică

Licenţiat în muzică

 

 

 

 

 

 

Compoziţie muzicală - jazz/muzică uşoară

 

 

 

 

 

 

Dirijat

Dirijat-cor

Licenţiat în muzică

 

 

 

 

 

 

Dirijat - orchestră

 

 

 

 

 

 

Artele spectacolului muzical

Artele spectacolului muzical

Licenţiat în muzică

 

 

 

 

Arte plastice, decorative şi

Arte plastice13

Pictură

Licenţiat în arte vizuale

180

3 ani

 

 

design

 

Sculptură

 

 

 

 

 

 

 

Grafica

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii

 

 

 

 

 

 

Arte decorative

Arte decorative

 

 

 

 

 

 

Design

Design grafic/Comunicaţii vizuale

 

 

 

 

 

 

 

Design de produs

 

 

 

 

 

 

 

Design pentru spaţiu ambiental

 

 

 

 

 

 

 

Design de obiect şi produs industrial

 

 

 

 

 

 

Conservare şi restaurare

Conservare şi restaurare

 

 

 

 

 

 

Artă murală

Artă murală

 

 

 

 

 

 

Pedagogia artelor plastice şi decorative

Pedagogia artelor plastice şi decorative

 

 

 

 

 

 

Istoria şi teoria artei

Istoria şi teoria artei

 

 

 

 

 

 

Ceramică - sticlă - metal

Ceramică - sticlă - metal

 

 

 

 

 

 

Arte textile - design textil

Arte textile - design textil

 

 

 

 

 

 

Modă - design vestimentar

Modă - design vestimentar

 

 

 

 

 

 

Scenografie şi eveniment artistic

Scenografie şi eveniment artistic

 

 

 

 

 

 

Design ambiental

Design ambiental

 

 

 

 

 

 

Artă monumentală

Artă monumentală

 

 

 

 

12 Se precizează instrumentele studiate.

13 Se adaugă, după caz: Pictură. Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.

 


1

2

3

4

5

6

7

8

9.

Arhitectură şi urbanism

Arhitectură

Conservare şi restaurare de arhitectură

Conservare şi restaurare de arhitectură

Licenţiat în conservare şi restaurare de arhitectură

180

3 ani

 

 

 

Arhitectura peisajului

Arhitectura peisajului

Licenţiat în arhitectura peisajului

 

 

 

 

 

Mobilier şi amenajări interioare

Mobilier şi amenajări interioare

Licenţiat în mobilier şi amenajări interioare

 

 

 

 

 

Tehnologie arhitecturală

Tehnologie arhitecturală

Licenţiat în Tehnologie arhitecturală

 

 

 

 

Urbanism

Proiectare şi planificare urbană

Proiectare şi planificare urbană

Urbanist

240

4 ani

 

 

 

Urbanism şi amenajarea teritoriului

Urbanism şi amenajarea teritoriului

 

 

 

 

 

 

Amenajarea şi planificarea peisajului

Amenajarea şi planificarea peisajului

 

 

 

10.

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

Educaţie fizică şi sportivă

Licenţiat în educaţie fizică şi sport

180

3 ani

 

 

 

Sport şi performanţă motrică

Sport şi performanţă motrică

 

 

 

 

 

 

Kinetoterapie şi motricitate specială

Kinetoterapie şi motricitate specială

Licenţiat în kinetoterapie şi motricitate specială

 

 

11.

Ştiinţe agricole şi silvice

Agronomie

Agricultură

Agricultură

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Ştiinţele solului

Ştiinţele solului

 

 

 

 

 

 

Montanologie

Montanologie

 

 

 

 

 

 

Protecţia plantelor

Protecţia plantelor

 

 

 

 

 

 

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentara

 

 

 

 

 

Horticultura

Horticultura

Horticultura

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Peisagistică

Peisagistică

 

 

 

 

 

Silvicultura

Silvicultură

Silvicultură

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Exploatări forestiere

Exploatări forestiere

 

 

 

 

 

 

Cinegetică

Cinegetică

 

 

 

 

 

Zootehnie

Zootehnie

Zootehnie

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Piscicultura şi acvacultura

Piscicultura şi acvacultura

 

 

 

 

 

Biotehnologii

Inginerie genetică

Inginerie genetică

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Biotehnologii14

Biotehnologii agricole

 

 

 

 

 

 

 

Biotehnologii medical-veterinare

 

 

 

 

 

 

 

Biotehnologii pentru industria alimentară

 

 

 

 

14 Se adaugă, după caz: agricole, med leal-veterinare, pentru Industria alimentară.

 


1

2

3

4

5

6

7

8

12.

Ştiinţe inginereşti

Calculatoare şi tehnologia

Calculatoare

Calculatoare

Inginer

240

4 ani

 

 

informaţiei

Tehnologia informaţiei

Tehnologia informaţiei

 

 

 

 

 

 

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărarea şi securitatea naţională

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărarea şi securitatea naţională

 

 

 

 

 

 

Ingineria informaţiei

Ingineria informaţiei

 

 

 

 

 

Inginerie genistică

Maşini şi utilaje de geniu

Maşini şi utilaje de geniu

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare

 

 

 

 

 

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

Măsurători terestre şi cadastru

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice

Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice

 

 

 

 

 

Inginerie aerospaţială

Construcţii aerospaţiale

Construcţii aerospaţiale

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Sisteme de propulsie

Sisteme de propulsie

 

 

 

 

 

 

Echipamente şi instalaţii de aviaţie

Echipamente şi instalaţii de aviaţie

 

 

 

 

 

 

Inginerie şi management aeronautic

Inginerie şi management aeronautic

 

 

 

 

 

 

Aeronave şi motoare de aviaţie

Aeronave şi motoare de aviaţie

 

 

 

 

 

 

Navigaţie aeriană (Air Navigation)

Navigaţie aeriană (Air Navigation)

 

 

 

 

 

Inginerie chimică

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

 

 

 

 

 

 

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

 

 

 

 

 

 

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

 

 

 

 

 

 

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

 

 

 

 

 

 

Inginerie chimică

Inginerie chimică

 

 

 

 

 

 

Controlul şi securitatea alimentelor

Controlul şi securitatea alimentelor

 

 

 

 

 

 

Ingineria biochimica

Ingineria biochimica

 

 

 

 

 

 

Ingineria fabricaţiei hârtiei

Ingineria fabricaţiei hârtiei

 

 

 

 

 

 

Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori

Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori

 

 

 

 

 

 

Tehnologie chimică textilă

Tehnologie chimică textilă

 

 

 

 

 

 

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

 

 

 


1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Prelucrarea petrolului şi petrochimie

Prelucrarea petrolului şi petrochimie

 

 

 

 

 

 

Extracte şi aditivi naturali alimentari

Extracte şi aditivi naturali alimentari

 

 

 

 

 

 

Chimie militară

Chimie militară

 

 

 

 

 

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

Construcţii civile, industriale şi agricole

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Căi ferate, drumuri şi poduri

Căi ferate, drumuri şi poduri

 

 

 

 

 

 

Construcţii şi fortificaţii

Construcţii şi fortificaţii

 

 

 

 

 

 

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

 

 

 

 

 

 

Construcţii miniere

Construcţii miniere

 

 

 

 

 

 

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

 

 

 

 

 

 

îmbunătăţiri funciare şi dezvoltarea rurală

îmbunătăţiri funciare şi dezvoltarea rurală

 

 

 

 

 

 

Inginerie civilă

Inginerie civilă

 

 

 

 

 

 

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

 

 

 

 

 

 

Infrastructura transporturilor metropolitane

Infrastructura transporturilor metropolitane

 

 

 

 

 

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

Instalaţii pentru construcţii

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei

Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei

 

 

 

 

 

 

Instalaţii pentru construcţii - pompieri

Instalaţii pentru construcţii - pompieri

 

 

 

 

 

Inginerie de armament,

Armament, rachete muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare

Armament, rachete muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare

Inginer

240

4 ani

 

 

rachete şi muniţii

Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi

Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi

 

 

 

 

 

 

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului

 

 

 

 

 

 

Sisteme integrate de armamente şi muniţie

Sisteme integrate de armamente şi muniţie

 

 

 

 

 

Inginerie electrică

Sisteme electrice

Sisteme electrice

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Electronică de putere şi acţionări electrice

Electronică de putere şi acţionări electrice

 

 

 

 

 

 

Electrotehnică

Electrotehnică

 

 

 

 

 

 

Instrumentaţie şi achiziţii de date

Instrumentaţie şi achiziţii de date

 

 

 

 

 

 

Electromecanică

Electromecanică

 

 

 

 

 

 

Inginerie electrică şi calculatoare

Inginerie electrică şi calculatoare

 

 

 


1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Inginerie electronică şi

Electronică aplicată

Electronică aplicată

Inginer

240

4 ani

 

 

telecomunicaţii

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

 

 

 

 

 

 

Reţele şi software de telecomunicaţii

Reţele şi software de telecomunicaţii

 

 

 

 

 

 

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

 

 

 

 

 

 

Telecomenzi şi electronică în transporturi

Telecomenzi şi electronică în transporturi

 

 

 

 

 

 

Echipamente şi sisteme electronice militare

Echipamente şi sisteme electronice militare

 

 

 

 

 

 

Transmisiuni

Transmisiuni

 

 

 

 

 

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

Ingineria sistemelor electroenergetice

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Hidroenergetică

Hidroenergetică

 

 

 

 

 

 

Termoenergetică

Termoenergetică

 

 

 

 

 

 

Energetică industrială

Energetică industrială

 

 

 

 

 

 

Energetică şi tehnologii nucleare

Energetică şi tehnologii nucleare

 

 

 

 

 

 

Managementul energiei

Managementul energiei

 

 

 

 

 

Inginerie geologică

Inginerie geologică

Inginerie geologică

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Geologia resurselor miniere

Geologia resurselor miniere

 

 

 

 

 

 

Geologia resurselor petroliere

Geologia resurselor petroliere

 

 

 

 

 

 

Geofizică

Geofizică

 

 

 

 

 

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

Tehnologia construcţiilor de maşini

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

 

 

 

 

 

 

Ingineria sudării

Ingineria sudării

 

 

 

 

 

 

Design industrial

Design industrial

 

 

 

 

 

 

Ingineria şi managementul calităţii

Ingineria şi managementul calităţii

 

 

 

 

 

 

Ingineria securităţii în industrie

Ingineria securităţii în industrie

 

 

 

 

 

 

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale

 

 

 

 

 

 

Tehnologia şi designul produselor textile

Tehnologia şi designul produselor textile

 

 

 

 

 

 

Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori

Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori

 

 

 


1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

 

 

 

 

 

 

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

 

 

 

 

 

 

Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite

Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite

 

 

 

 

 

 

Logistică industrială

Logistică industrială

 

 

 

 

 

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

Ingineria prelucrării lemnului

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Ingineria produselor finite din lemn

Ingineria produselor finite din lemn

 

 

 

 

 

Ingineria produselor

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

Inginer

240

4 ani

 

 

alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

Tehnologia prelucrării produselor agricole

 

 

 

 

 

 

Controlul şi expertiza produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

 

 

 

 

 

 

Pescuit şi industrializarea peştelui

Pescuit şi industrializarea peştelui

 

 

 

 

 

Ingineria autovehiculelor

Construcţii de autovehicule

Construcţii de autovehicule

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

 

 

 

 

 

 

Autovehicule rutiere

Autovehicule rutiere

 

 

 

 

 

 

Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule

Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule

 

 

 

 

 

 

Blindate, automobile şi tractoare

Blindate, automobile şi tractoare

 

 

 

 

 

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor

Ştiinţa materialelor

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Ingineria elaborării materialelor metalice

Ingineria elaborării materialelor metalice

 

 

 

 

 

 

Ingineria procesării materialelor

Ingineria procesării materialelor

 

 

 

 

 

Inginerie mecanică

Sisteme şi echipamente termice

Sisteme şi echipamente termice

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

 

 

 

 

 

 

Mecanică fină şi nanotehnologii

Mecanică fină şi nanotehnologii

 

 

 

 

 

 

Maşini şi echipamente miniere

Maşini şi echipamente miniere

 

 

 

 

 

 

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

 

 

 

 

 

 

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentara

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

 

 

 

 

 

 

Utilaje petroliere şi petrochimice

Utilaje petroliere şi petrochimice

 

 

 

 

 

 

Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor

Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor

 

 

 

 

 

 

Echipamente pentru procese industriale

Echipamente pentru procese industriale

 

 

 

 

 

 

Utilaje tehnologice pentru construcţii

Utilaje tehnologice pentru construcţii

 

 

 


1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii

 

 

 

 

 

 

Utilaje pentru textile şi pielărie

Utilaje pentru textile şi pielărie

 

 

 

 

 

 

Vehicule pentru transportul feroviar

Vehicule pentru transportul feroviar

 

 

 

 

 

 

Utilaje şi instalaţii portuare

Utilaje şi instalaţii portuare

 

 

 

 

 

 

Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)

Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)

 

 

 

 

 

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

 

 

 

 

 

 

Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

 

 

 

 

 

 

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

 

 

 

 

 

 

Ingineria dezvoltării rurale durabile

Ingineria dezvoltării rurale durabile

 

 

 

 

 

 

Ingineria mediului

Ingineria mediului

 

 

 

 

 

 

Ingineria valorificării deşeurilor

Ingineria valorificării deşeurilor

 

 

 

 

 

 

Reconstrucţie ecologică

Reconstrucţie ecologică

 

 

 

 

 

Inginerie navala şi navigaţie15

Sisteme şi echipamente navale

Sisteme şi echipamente navale

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Arhitectură navală

Arhitectură navală

 

 

 

 

 

 

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

 

 

 

 

 

 

Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

 

 

 

 

 

 

Electromecanică navala

Electromecanică navala

 

 

 

 

 

Arhitecturănavală16

Arhitectură navală

Arhitectură navală

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Sisteme şi echipamente navale

Sisteme şi echipamente navale

 

 

 

 

 

Inginerie marină şi navigaţie16

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

Navigaţie şi transport maritim si fluvial

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

 

 

 

 

 

 

Electromecanică navală

Electromecanică navală

 

 

 

 

 

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

Automatică şi informatică aplicată

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă

Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de lupta

 

 

 

 

 

 

Ingineria sistemelor multimedia

Ingineria sistemelor multimedia

 

 

 

 

 

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

Inginerie economică industrială

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Inginerie economică în domeniul mecanic

Inginerie economică în domeniul mecanic

 

 

 

 

15 Pentru absolvenţii înmatriculaţi în anul I de studii în anul universitar 2008-2009.

16 Pentru absolvenţii înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2009-2010,2010-2011.

 


1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Inginerie economică în construcţii

Inginerie economică îh construcţii

 

 

 

 

 

 

Inginerie şi management naval şi portuar

Inginerie şi management naval şi portuar

 

 

 

 

 

 

Inginerie economică în domeniul transporturilor

Inginerie economică în domeniul transporturilor

 

 

 

 

 

 

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

 

 

 

 

 

 

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

 

 

 

 

 

 

Inginerie economică în agricultură

Inginerie economică în agricultură

 

 

 

 

 

 

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism

 

 

 

 

 

 

Inginerie şi management în industria turismului

Inginerie şi management în industria turismului

 

 

 

 

 

 

Inginerie şi management forestier

Inginerie şi management forestier

 

 

 

 

 

 

Ingineria şi managementul afacerilor

Ingineria şi managementul afacerilor

 

 

 

 

 

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

Ingineria transporturilor şi a traficului

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară

Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară

 

 

 

 

 

 

Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră

Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră

 

 

 

 

 

Mecatronică si robotică

Mecatronică

Mecatronică

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Robotică

Robotică

 

 

 

 

 

Mine, petrol şi gaze

Inginerie minieră

Inginerie minieră

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Prepararea substanţelor minerale utile

Prepararea substanţelor minerale utile

 

 

 

 

 

 

Topografie minieră

Topografie minieră

 

 

 

 

 

 

Inginerie de petrol şi gaze

Inginerie de petrol şi gaze

 

 

 

 

 

 

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

 

 

 

 

 

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

Inginerie medicală

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Optometrie

Optometrie

 

 

 

 

 

 

Biotehnologii industriale

Biotehnologii industriale

 

 

 

 

 

 

Inginerie fizică

Inginerie fizică

 

 

 

 

 

 

Informatică industrială

Informatică industrială

 

 

 

 

 

 

Informatică aplicată în inginerie electrică

Informatică aplicată în inginerie electrică

 

 

 

 

 

 

Informatica aplicata în ingineria materialelor

Informatica aplicată în ingineria materialelor

 

 

 

 

 

 

Matematică şi informatică aplicată în inginerie

Matematică şi informatică aplicată în inginerie

 

 

 

 

 

 

Fizică tehnologică

Fizică tehnologică

 

 

 

 

 

 

Bioinginerie

Bioinginerie

Bioinginer

240

4 ani

 

Ştiinţe militare şi informaţii

Ştiinţe militare şi informaţii

Conducere interarme - forţe terestre

Conducere interarme - forţe terestre

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani


1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Conducere interarme - forţe navale

Conducere interarme - forţe navale

 

 

 

 

 

 

Conducere interarme - forţe aeriene

Conducere interarme - forţe aeriene

 

 

 

 

 

 

Conducere logistică

Conducere logistică

 

 

 

 

 

 

Managementul organizaţiei

Managementul organizaţiei

 

 

 

 

 

 

Comunicare şi relaţii publice - informaţii

Comunicare şi relaţii publice - informaţii

 

 

 

 

 

 

Psihologie - informaţii

Psihologie - informaţii

 

 

 

 

 

 

Management economico-financiar

Management economico-financiar

 

 

 

 

 

 

Securitate şi apărare

Securitate şi apărare

 

 

 

 

 

 

Conducere militară

Conducere militară

 

 

 

 

 

 

Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării

Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării

 

 

 

 

 

 

Sisteme informaţionale

Sisteme informaţionale

 

 

 

 

 

 

Studii de securitate şi informaţii

Studii de securitate şi informaţii

 

 

 

 

 

 

Managementul traficului aerian

Managementul traficului aerian

 

 

 

 

 

 

Management în aviaţie

Management în aviaţie

 

 

 

13.

Sănătate

Sănătate

Radiologie şi imagistică

Radiologie şi imagistică

Licenţiat în tehnici de radiologie şi imagistică

180

3 ani

 

 

 

Laborator clinic

Laborator clinic

Asistent medical de laborator clinic licenţiat

 

 

 

 

 

Balneofiziokinetoterapie şt recuperare

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Licenţiat în tehnici de balneo­fiziokinetoterapie şi recuperare

 

 

 

 

 

Tehnică dentară

Tehnică dentară

Licenţiat în tehnică dentară

 

 

 

 

 

Asistenţă dentară

Asistenţă dentară

Asistent medical dentar licenţiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistenţă de farmacie

Tehnician de farmacie

Asistent de farmacie licenţiat

 

 

 

 

 

Audiologie şi proteza re auditivă

Audiologie şi protezare auditivă

Licenţiat în tehnici de audiologie şi protezare auditivă

 

 

 

 

 

Asistenţă de profilaxie stomatologică

Asistenţă de profilaxie dentară

Asistent medical de profilaxie dentară licenţiat

 

 

 

 

 

Nutriţie şi dietetică

Nutriţie şi dietetică

Licenţiat în nutriţie şi dietetică

 

 

 

ANEXA Nr.;

 

Denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar pentru profesiile reglementate prin norme ori recomandări sau bune practici europene

 

Nr. crt.

Domenii fundamentale de ştiinţă, artă şi cultură

Domeniul de studii de licenţă

Programul de studiu/Specializarea

Denumirea calificării academice/profesionale

Titlul conferit

Număr de credite transferabile

Durata minimă legală

1.

Arhitectură şi urbanism

Arhitectură

Arhitectură

Arhitectură

Arhitect

360

6 ani

 

 

 

Arhitectură de interior

Arhitectură de interior

Arhitect de interior

300

5 ani

 

 

 

Design de produs

Design de produs

Designer

300

5 ani

2.

Medicină veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară

Doctor medic veterinar

Doctor medic veterinar

360

6 ani

3.

Sănătate

Sănătate

Medicină

Doctor medic

Doctor medic

360

6 ani

 

 

 

Medicină dentară

Medic dentist

Medic dentist

 

 

 

 

 

Farmacie

Farmacist

Farmacist

300

5 ani

 

 

 

Asistenţă medicală generală

Asistent medical genera li st

Asistent medical generalist licenţiat

240

4 ani

 

 

 

Moaşe

Moaşă

Moaşă

240

4 ani

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Mihai Cristian Sebastian în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Cristian Sebastian se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 aprilie 2013.

Nr. 189.