MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 226/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 226         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 19 aprilie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

170. - Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 26 mai 2013

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

192. - Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 4 din 18 martie 2013

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 652/1997;

 - Decretul nr. 321/2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 26 mai 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 125 alin. (1) şi al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 26 maţ 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

 

Bucureşti, 10 aprilie 2013.

Nr. 170.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 26 mai 2013

 

Nr. crt.

Termenul de realizare potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (articolul)

Acţiunea

Cine realizează acţiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puţin 35 de zile înaintea votării 19 aprilie 2013 Art. 9 alin. (2)

Stabilirea şi aducerea la cunoştinţa publică a datei desfăşurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

În termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

20 aprilie 2013

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscripţiei electorale

 

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare

27 aprilie 2013

Art. 24 alin. (5) şi (7)

Întocmirea listelor cu magistraţi şi alţi jurişti care participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic şi au cel puţin studii medii

Preşedintele tribunalului, prefectul, cu participarea reprezentanţilor partidelor politice Prefectul la propunerea primarului

 

4.

Cu cel puţin 24 de ore înainte de data şedinţei

27 aprilie 2013

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi a preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Anunţ în presă şi afişare la uşa instanţei

5.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

28 aprilie 2013

Art. 12 şi 15

Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare; aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare şi a numerotării circumscripţiei electorale

Primarul

Prin dispoziţie Prin afişare

6.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu

28 aprilie 2013

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

7.

În termen de 24 de ore de la solicitare, după

28 aprilie 2013

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice sau a alianţelor electorale, la solicitarea scrisă a acestora, a listei cuprinzând datele necesare ale preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi ale locţiitorului acestuia pentru a fi contactaţi, precum şi adresa şi numărul de telefon al sediului biroului electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului împreună cu prefectul

În scris

8.

În termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2013

Art. 27

Aducerea la cunoştinţa publică a sediului biroului electoral de circumscripţie şi a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

9.

În termen de 24 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2013

Art. 34 alin. (2) şi (4)

Completarea biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

În ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid

10.

În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2013

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente şi complementare

Primarul

În scris

11.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2013

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

12.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

30 aprilie 2013

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de

circumscripţie

Persoanele interesate

În scris

13.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

30 aprilie 2013

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă

14.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

1 mai 2013

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Tribunalul

Hotărâre definitivă

15.

În termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de

2 mai 2013

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale, biroului electoral de circumscripţie a semnelor electorale

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale

În scris

16.

în următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale

3 mai 2013

Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale

Biroul electoral de circumscripţie

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

17.

În termen de 18 zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel mai târziu la data de

6 mai 2013

Art. 16 alin. (1) şi art. 221

Punerea la dispoziţia primarului a listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul General pentru Imigrări

Proces-verbal

18.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor, dar nu mai târziu de

6 mai 2013

Art. 44 şi 45

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, candidaţii independenţi

În scris, în 4 exemplare

19.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

6 mai 2013

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune şi televiziune publice şi private, sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţi independenţi şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

În scris

20.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

7 mai 2013

Art. 50 alin. (3)

Afişarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscripţie

Prin afişare la sediul biroului electoral de circumscripţie

21.

În termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de

7 mai 2013

Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestaţii împotriva respingerii candidaturilor

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care aii propus candidatura respectivă

În scris


0

1

2

3

4

22.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

8 mai 2013

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

În termen de cel mult 24 de ore de la afişarea candidaturii, dar nu mai târziu de

8 mai 2013

Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestaţii împotriva acceptării unor candidaturi

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

În scris

24.

În termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

9 mai 2013

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul respingerii

candidaturii

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

25.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

9 mai 2013

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva acceptării candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

26.

În termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

10 mai 2013

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul acceptării candidaturii

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

În scris

27.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

10 mai 2013

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate în soluţionarea contestaţiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă

28.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

10 mai 2013

Art. 56 alin. (7)

Comunicarea către prefect a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscripţie

În scris

29.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de

10 mai 2013

Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral

Primarul

Prin dispoziţie

30.

În termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente şi complementare, dar nu mai târziu de

10 mai 2013

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, a fotocopiilor de pe listele electorale permanente, precum şi de pe listele electorale suplimentare

Primarul

În scris

31.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

11 mai 2013

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate asupra contestaţiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă

32.

Cu 15 zile înainte de data desfăşurării alegerilor

11 mai 2013

Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

33.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de

12 mai 2013

Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscripţie

Proces-verbal

34.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

13 mai 2013

Art. 55 alin. (8) şi (12)

Stabilirea numărului de ordine de pe buletinul de vot, în prezenţa reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale care depun candidaturi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prin tragere la sorţi

35.

În termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de

13 mai 2013

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi comunicarea situaţiei centralizate către Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de circumscripţie

În scris

36.

Cel mai târziu până la

13 mai 2013

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, alianţele acestora şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

În funcţie de ponderea deţinută în Parlament

37.

În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti, dar nu mai târziu de

14 mai 2013

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinul de vot a candidaţilor la funcţia de primar, precum şi a ordinii pentru candidaţii independenţi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

În scris

38.

În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor, dar nu mai târziu de

14 mai 2013

Art. 65 alin. (1) şi (2)

Calcularea timpilor de antenă acordaţi partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor

independenţi, la serviciile de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

 

39.

Cel mai târziu în data de

20 mai 2013

Art. 28 alin. (2) şi (4)

Întocmirea listei cu jurişti şi alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel puţin studii medii şi nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnaţi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

 

40.

După tipărirea primului tiraj al buletinului de vot, dar nu mai târziu de

20 mai 2013

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al buletinului de vot membrilor biroului electoral de circumscripţie

Prefectul

 

41.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor

21 mai 2013

Art.57alin. (1) şi (4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscripţie, prin grija prefectului

 

42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de

21 mai 2013

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedintele tribunalului

Prin tragere la sorţi

43.

În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, dar nu mai târziu de

22 mai 2013

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către preşedintele biroului electoral de circumscripţie a reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare

Organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

În scris

44.

De îndată ce primeşte comunicarea reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare, dar nu mai târziu de

22 mai 2013

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

În scris

 

0

1

2

3

4

45.

În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui, dar nu mai târziu de

22 mai 2013

Art. 34 alin. (4)

Completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal în ordine descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid

46.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

22 mai 2013

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

47.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de

22 mai 2013

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prefectul, primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

48.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

23 mai 2013

Art. 39 alin. (1) si art. 34 alin. (4)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Persoanele interesat

În scris

49.

Cu 3 zile înainte de data alegerilor

23 mai 2013

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului definitiv de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare şi în lista suplimentară

Primarul

În scris

50.

În termen de două zile de la expirarea termenului de imprimare, dar nu mai târziu de

23 mai 2013

Art. 59

Afişarea unui buletin de vot, vizat şi anulat de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de votare

Primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

 

51.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

23 mai 2013

Art. 39 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă

52.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

24 mai 2013

Art. 39 alin. (2) şi art. 34 alin. (4}

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor

24 mai 2013

Art. 16 alin. (6) si art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente şi complementare, în două exemplare, precum şi a listelor electorale suplimentare, birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul

 

54.

În termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor

Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al secţiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă, după predarea către acesta a copiei de pe lista electorală permanentă

Primarul

În scris

55.

În termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

24 mai 2013

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către preşedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestaţia privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului va face o nouă desemnare

56.

În ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor

25 mai 2013 - ora 7,00

Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

57.

Cel mai târziu în preziua alegerilor

25 mai 2013

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul, împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

58.

În ajunul zilei alegerilor

25 mai 2013 - ora 18,00

Art. 78 alin. (3) şi (4)

Prezentarea preşedintelui şi a membrilor biroului electoral al secţiei de votare la sediul acesteia şi luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

 

59.

În ziua alegerilor

26 mai 2013 - ora 6,00

Art. 79 alin. (1) şi (2)

Verificarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei materialelor necesare votării {urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, ştampile, tuşiere etc.), sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

 

60.

În data de

26 mai 2013 - ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

61.

în data de

26 mai 2013 - ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

 

 

62.

După încheierea votării

26 mai 2013 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, membri ai biroului

 

63.

În termen de 24 de ore de la închiderea votării: cel mai târziu în

27 mai 2013 - ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi

Cerere motivată, însoţită de dovezile pe care se întemeiază

64.

În termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor si contestaţiilor

Art. 31 alin.(4)

Soluţionarea cererilor pentru anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă

65.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării

27 mai 2013 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1) şi (2)

Predarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a dosarelor cu rezultatele votării biroului electoral de circumscripţie

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare, stabiliţi prin tragere la sorţi

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

66.

În termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale ale secţiilor de votare

28 mai 2013 - ora 21,00

Art. 94 alin. (1) si art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor şi atribuirea mandatelor înaintarea dosarului privind alegerea primarului la judecătorie

Biroul electoral de circumscripţie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

67.

Începând cu

27 mai 2013 - ora 21,00, respectiv

28 mai 2013 - ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscripţie

Prin orice mijloc de publicitate

 

NOTĂ:

Dacă este cazul organizării turului al II-lea de scrutin pentru alegerea primarului, acesta va avea loc la data de 2 iunie 2013.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate

În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate, denumit în continuare Comitetul.

(2) Comitetul este condus de către consilierul de stat pe probleme de securitate naţională al prim-ministrului Guvernului României, care are calitatea de preşedinte.

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile publice care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie şi sunt reprezentate la nivel de secretar de stat sau de înlocuitorii acestora, desemnaţi în acest sens. Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, respectiv Ministerului Economiei au calitatea de vicepreşedinţi.

(4) La şedinţele Comitetului pot participa în calitate de invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale, experţi din diferite sectoare de activitate şi reprezentanţi ai partenerilor sociali din domeniu.

Art. 2. - Comitetul are ca obiectiv elaborarea şi prezentarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a unui raport referitor la:

a) starea industriei de securitate şi implicaţiile acesteia asupra capacităţii operaţionale a instituţiilor din domeniul securităţii naţionale;

b) măsurile necesare pentru restabilirea rolului strategic al industriei de securitate în cadrul economiei naţionale.

Art. 3. - (1) Comitetul se reuneşte în şedinţe ordinare săptămânale sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.

(2) Convocarea în şedinţe extraordinare se face de către preşedintele Comitetului, la solicitarea oricărei autorităţi a administraţiei publice centrale sau instituţii publice care fac parte din Comitet.

(3) Secretariatul Comitetului este asigurat de către Cancelaria Primului-Ministru.

(4) Agenda fiecărei şedinţe a Comitetului se întocmeşte de către secretariatul acestuia pe baza propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către membrii săi şi se aprobă de către preşedintelui Comitetului.

Art. 4. - În subordinea Comitetului funcţionează un grup de experţi, desemnaţi de fiecare autoritate a administraţiei publice centrale şi instituţie publică componentă a Comitetului. Membrii grupului de experţi trebuie să aibă certificate de securitate eliberate de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.

Art. 5. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Comitetul este abilitat să solicite informaţiile necesare de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi ai instituţiilor publice, ai operatorilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi ai altor persoane juridice de drept public ori privat din domenii ce au legătură directă sau indirectă cu industria de securitate, care au obligaţia de a pune la dispoziţia Comitetului datele şi informaţiile solicitate.

Art. 6. - În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comitetul aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 aprilie 2013.

Nr. 192.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate

 

1. Consilierul de stat pe probleme de securitate naţională al prim-ministrului Guvernului României - preşedinte

2. Reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale - vicepreşedinte

3. Reprezentant al Ministerului Economiei - vicepreşedinte

4. Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice - membru

5. Reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne - membru

6. Reprezentant al Serviciului Român de Informaţii - membru

7. Reprezentant al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale – membru

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

 

DECIZIA

Nr.4

din 18 martie 2013

Dosar nr. 1/2013

 

Rodica Aida Popa - vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – preşedintele completului

Lavinia Curelea - preşedintele Secţiei I civile

Roxana Popa - preşedintele delegat al Secţiei a II-a civile

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal

Corina Michaela Jîjîie - preşedintele Secţiei penale

Mihaela Paraschiv - judecător la Secţia I civilă - judecător-raportor

Românită Ecaterina Vrânceanu - judecător la Secţia I civilă

Aurelia Rusu - judecător la Secţia I civilă

Carmen Georgeta Negrilă - judecător la Secţia I civilă

Dragu Creţu - judecător la Secţia I civilă

Carmen Minodora Ianoşi - judecător la Secţia I civilă

Viorica Cosma - judecător la Secţia I civilă

Elena Floarea - judecător la Secţia I civilă

Iulia Manuela Cîrnu - judecător la Secţia a II-a civilă

Elena Cârcei - judecător la Secţia a II-a civilă - judecător-raportor

Aurelia Motea - judecător la Secţia a II-a civilă

Adriana Chioseaua - judecător la Secţia a II-a civilă

Carmen Trănica Teau - judecător la Secţia a II-a civilă

Constantin Brânzan - judecător la Secţia a II-a civilă

Gabriela Tatiana Năstase - judecător la Secţia a II-a civilă

Mariana Cârstocea - judecător la Secţia a II-a civilă

Elena Canţăr - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Carmen Magdalena Frumuşelu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Cristina Rotam - judecător la Secţia penală

Geanina Cristina Arghir - judecător la Secţia penală

 

Completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1/2013 este legal constituit, în conformitate cu dispoziţiile art. 3306 alin. 4 din Codul de procedură civilă raportat la art. 27 alin. 2 lit. a) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Şedinţa completului este prezidată de doamna judecător Rodica Aida Popa, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este reprezentat de doamna Antonia Constantin, procuror-şef adjunct al Secţiei judiciare.

La şedinţa de judecată participă magistratul-asistent desemnat pentru această cauză, doamna Ileana Peligrad, din cadrul Secţiei alia civile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil asupra cererilor referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti ca urmare a divorţului, cereri formulate anterior datei de 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil şi aflate, în prezent, pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac.

Reprezentantul procurorului general, doamna Antonia Constantin, procuror-şef adjunct al Secţiei judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, arată că, în ceea ce priveşte divorţul, aplicarea legii noi în cauzele în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a Codului civil este reglementată în art. 40 şi 42 din Legea nr. 71/2011, iar efectele divorţului se vor produce de la data pronunţării hotărârii de divorţ, deci ulterior intrării în vigoare a Codului civil. Spre deosebire de vechea reglementare, noul Cod civil instituie principiul exercitării comune a autorităţii părinteşti, care corespunde interesului superior al copilului, fiind o reflecţie a art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În aceste condiţii, această dispoziţie legală edictată tocmai în interesul superior al copilului trebuie să fie de imediată aplicabilitate, inclusiv în căile de atac, apel sau recurs, instanţa de divorţ fiind obligată să se pronunţe, indiferent dacă a fost sau nu învestită cu o astfel de solicitare de către una dintre părţi.

Pe cale de consecinţă, este evident că şi în situaţia în care părţile nu solicită aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil în soluţionarea cererilor referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti în căile de atac, instanţa poate face aplicarea lor imediată, prioritar fiind interesul superior al copilului. Precizează că s-au avut în vedere dispoziţiile art. 397 din noul Cod civil, acest articol constituind regula, celelalte două texte instituind excepţiile, respectiv situaţiile în care autoritatea părintească poate fi exercitată de către un singur părinte sau de către alte persoane. În concluzie, solicită admiterea recursului în interesul legii şi pronunţarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea şi aplicarea unitara a legii.

Preşedintele completului, doamna judecător Rodica Aida Popa, constatând că nu sunt întrebări de formulat din partea membrilor completului, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a rămas în pronunţare asupra recursului în interesul legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

1. Problemele de drept ce au generat practica neunitară

Prin recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a arătat că, în practica instanţelor de judecată, nu există un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil asupra cererilor referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti ca urmare a divorţului, cereri formulate anterior datei de 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil, şi aflate, în prezent, pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac.

2. Examenul Jurisprudenţial

În urma verificării jurisprudenţei la nivelul întregii ţări s-a constatat că nu există practică unitară în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil asupra cererilor referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti ca urmare a divorţului, cereri formulate anterior datei de 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil, şi aflate, în prezent, pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac.

3. Soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti

3.1. Într-o primă orientare jurisprudenţială, unele instanţe au reţinut că, faţă de prevederile art. 223 din Legea nr. 71/2011, procesele şi cererile aflate pe rol la data intrării în vigoare a noului Cod civil se soluţionează conform dispoziţiilor legale, materiale şi procedurale în vigoare la data la care au fost pornite procesele sau formulate cererile, cu excepţia cazului în care Legea nr. 71/2011 cuprinde dispoziţii tranzitorii care prevăd altfel.

Or, Legea nr. 71/2011 nu cuprinde dispoziţii speciale derogatorii de la acest principiu, iar prevederile art. 6 alin. (6) din noul Cod civil trebuie coroborate cu dispoziţiile tranzitorii din Legea nr. 71/2011, care prevăd expres situaţia în care legea nouă este de imediată aplicare, respectiv consacră aplicabilitatea legii în vigoare fa data sesizării instanţei pentru acele situaţii care nu se încadrează în normele de excepţie.

De asemenea, art. 6 alin. (6) din noul Cod civil nu trebuie interpretat automat în sensul că ar reglementa aplicarea imediată a legii noi, ci doar că instituie principiul aplicării legii noi efectelor viitoare (consecinţelor) ale unor situaţii născute anterior intrării în vigoare a acesteia, expres şi limitativ enunţate (derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia legală de întreţinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, şi din raporturile de vecinătate), dacă situaţiile există şi după intrarea în vigoare a legii noi.

Pe cale de consecinţă, s-a apreciat că, în sensul art. 6 alin. (6) din noul Cod civil, legea nouă se aplică, în lipsa unor dispoziţii legale care să prevadă expres aplicarea legii noi, aşa cum sunt normele din art. 40 şi 42 din Legea nr. 71/2011, numai cererilor formulate după intrarea în vigoare, chiar dacă privesc efecte viitoare ale unor situaţii născute anterior datei de 1 octombrie 2011.

3.2. Într-o a două orientare jurisprudenţială s-a considerat că, în aceasta materie. În cauzele aflate în curs de soluţionare se aplică dispoziţiile noului Cod civil, iar efectele divorţului se produc de la data pronunţării hotărârii de divorţ.

Astfel, se arată că, în ceea ce priveşte divorţul, aplicarea legii noi în cauzele în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a noului Cod civil este reglementată în art. 40 şi 42 din Legea nr. 71/2011, iar efectele divorţului se vor produce de la data pronunţării hotărârii de divorţ, deci ulterior intrării în vigoare a noului Cod civil.

În argumentarea acestei opinii au fost invocate şi prevederile art. 46 din Legea nr. 71/2011.

Prin urmare, se apreciază că, în situaţia cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a noului Cod civil, efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori vor fi supuse dispoziţiilor noului Cod civil, cu atât mai mult cu cât instanţa de tutela are obligaţia de a se pronunţa cu privire la exerciţiul autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei copiilor şi contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor, chiar din oficiu, dacă nu au fost formulate cereri în acest sens.

De asemenea, se arată că interesul superior al copilului va fi cel care va călăuzi instanţa în pronunţarea unei soluţii în toate cauzele care privesc situaţia acestuia.

Or, este evident faptul că interesul copilului este acela de a fi crescut de ambii părinţi şi după divorţul acestora, noua reglementare prevăzând regula exercitării în comun a autorităţii părinteşti.

Aceasta este, de altfel, raţiunea modificării legii în sensul înlocuirii încredinţării copilului minor spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, cu exercitarea în comun a autorităţii părinteşti.

4. Opinia procurorului general

Procurorul general a statuat că dispoziţiile noului Cod civil sunt de imediată aplicare chiar şi în cererile formulate anterior intrării sale în vigoare, aflate în căile de atac, iar soluţia se justifică în considerarea interesului superior al copilului şi pe faptul că, în această materie specială, asistăm la o atenuare a principiului disponibilităţii.

Totodată, s-a apreciat că, deşi la data formulării acestor cereri şi chiar la data pronunţării sentinţei de către instanţa de fond erau în vigoare dispoziţiile Codului familiei şi ale Codului civil din 1864, în măsura în care soluţionarea cauzei în căile de atac are loc după intrarea în vigoare a noului Cod civil, atât instituţia divorţului, cât şi cea a exercitării autorităţii părinteşti asupra minorului sunt guvernate de dispoziţiile acestui nou Cod civil, dispoziţii de imediată aplicabilitate.

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 39 alin. (2) din legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, divorţul pronunţat anterior intrării în vigoarea noului Cod civil produce efectele stabilite de legea în vigoare la data când s-a pronunţat hotărârea rămasă irevocabilă.

Aceste dispoziţii impun instanţei de control judiciar să soluţioneze cererile accesorii divorţului referitoare la copiii minori, din perspectiva noului Cod civil.

De altfel, aceste prevederi legale se coroborează şi cu cele ale art. 6 alin. (6) din noul Cod civil, care prevăd că dispoziţiile legii noi se aplică şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice ivite sub imperiul legii vechi derivate din starea de căsătorie.

Prin urmare, prevederile legii noi se vor aplica relaţiilor dintre părinţi şi copii, în situaţia în care divorţul se află încă pe rol, în calea de atac, apel sau recurs, divorţul nefiind încă pronunţat, soluţionat irevocabil.

În consecinţă, judecarea în căile de atac a cererii de divorţ şi a capetelor de cerere accesorii acestuia, referitoare la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori, reclamă o analiză din perspectiva dispoziţiilor noului Cod civil, în vigoare la data soluţionării căilor de atac.

De altfel, în privinţa efectelor divorţului asupra raporturilor dintre părinţi şi copiii lor minori, ceea ce primează în mod absolut este interesul superior al minorului, astfel încât orice decizie dispusă de către instanţa de judecată trebuie să aibă în vedere, cu prioritate, acest interes superior al copilului.

Or, este evident faptul că interesul copilului este acela de a fi crescut de ambii părinţi şi după divorţul acestora, noua reglementare prevăzând regula exercitării în comun a autorităţii părinteşti, doar prin excepţie, pentru motive temeinice care ţin de interesul superior al copilului, instanţa de tutelă putând să dispună exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte.

Aceasta este, de altfel, raţiunea modificării legii în sensul înlocuirii încredinţării copilului minor spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, cu exercitarea în comun a autorităţii părinteşti.

A dispune cu privire la relaţiile personale şi patrimoniale dintre părinţi şi copiii lor minori prin aplicarea legii în vigoare la data introducerii cererii de divorţ, anterioară intrării în vigoare a noului Cod civil, ar conduce la crearea unor situaţii absurde, în care, pentru soluţia pronunţată prin hotărârea de divorţ, ar trebui solicitată imediat modificarea impusă de noile norme legale, pentru a se respecta interesul superior al copilului.

Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socioafectiv, la viaţa de familie, drept afirmat şi prin art. 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului.

Or, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, prevăzută de art. 397 din noul Cod civil, este un drept al copilului, de care acesta nu poate fi lipsit decât pentru motive justificate de interesul său superior.

Prin urmare, atât timp cât, pe parcursul soluţionării cauzei, a intervenit această dispoziţie legală edictată tocmai în interesul superior al copilului, aceasta trebuie să fie de imediată aplicabilitate, inclusiv în căile de atac, apel sau recurs.

De altfel, în conformitate atât cu prevederile art. 42 din Codul familiei, cât şi potrivit dispoziţiilor art. 396 din noul Cod civil, asupra cererilor accesorii divorţului, referitoare la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori, instanţa de divorţ este obligată să se pronunţe, indiferent dacă a fost sau nu învestită cu o atare solicitare de către una dintre părţi, pe cale principală ori pe cale reconvenţională

Pe cale de consecinţă, este evident că şi în situaţia în care părţile nu solicită aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil în soluţionarea cererilor referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti, în căile de atac, instanţa poate face aplicarea lor imediată, fără a se încălca principiul disponibilităţii, având în vedere ca, în această materie, primează interesul superior al copilului.

5. Rapoartele asupra recursului în interesul legii

Raportul întocmit de judecătorul-raportor al Secţiei I civile asupra recursului în interesul legii, conform art. 3306 alin. (6) din Codul de procedură civilă în vigoare, a statuat că prevederile art. 396 şi urm. din noul Cod civil, referitoare la efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori, sunt aplicabile şi cererilor de divorţ formulate înainte de intrarea în vigoarea noului Cod civil, aflate în faza apelului sau a recursului, art. 39 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 reprezentând o normă derogatorie de la prevederile art. 223 din aceeaşi lege.

Raportul întocmit de judecătorul-raportor a! Secţiei a II-a civile asupra recursului în interesul legii, conform art. 3306 alin. (6) din Codul de procedură civilă, a concluzionat că dispoziţiile noului Cod civil privind exercitarea autorităţii părinteşti ca urmare a divorţului prevăzute la art. 397-399 sunt aplicabile şi cererilor formulate anterior datei de 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil, şi aflate pe rolul instanţelor de judecată specializate în căile de atac, faţă de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 conform cărora „divorţul pronunţat anterior intrării în vigoare a Codului civil produce efectele stabilite de legea în vigoare la data când s-a pronunţat hotărârea rămasă irevocabilă”, coroborate cu dispoziţiile art. 6 alin. (6) din acelaşi act normativ potrivit cărora „dispoziţiile legii noi sunt, de asemenea, aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din ... căsătorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia legală de întreţinere... dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi”.

6. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Examinând sesizarea cu recurs în interesul legii, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori şi dispoziţiile legale ce se solicită a fi interpretate în mod unitar, reţine următoarele:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost legal sesizată, iar recursul în interesul legii este admisibil, fiind îndeplinite cumulativ cerinţele impuse de dispoziţiile art. 329 din Codul de procedură civilă, cu referire la autorul sesizării şi existenţa unei jurisprudenţe neunitare relativ la problema de drept ce se cere a fi interpretată.

Practica neunitară ce face obiectul prezentului recurs în interesul legii a fost generată de aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil asupra cererilor referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti ca urmare a divorţului, cereri formulate anterior datei de 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil, şi aflate, în prezent, pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac.

Prevederea care a stat, în principal, la baza practicii neunitare menţionate anterior este cea conţinută de art. 397 din noul Cod civil (Exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi), potrivit căreia, „după divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi, în afară de cazul în care instanţa decide altfel”, care instituie regula exercitării în comun a autorităţii părinteşti.

Potrivit legislaţiei anterioare, şi anume art. 42 şi 43 din Codul familiei, regula era cea a exercitării drepturilor părinteşti de către un singur părinte căruia i se încredinţa copilul.

În ceea ce priveşte aplicarea în timp a prevederilor noului Cod civil, aşa cum se reţine în doctrina recentă, la care s-a făcut trimitere în raport, art. 6 din nou! Cod civil conţine anumite dispoziţii privind aplicarea în timp a legii civile, însă textul stabileşte reguli generale în materie, deci reguli care au vocaţia să se aplice şi în cazul unor acte normative viitoare, în măsura în care acestea nu vor conţine dispoziţii exprese privind succesiunea legilor în timp.

Astfel, în ceea ce priveşte aplicarea în timp a Codului civil din 2009 în raport cu reglementările anterioare, trebuie avute în vedere şi dispoziţiile corespunzătoare din Legea nr. 71/2011.

Potrivit art. 223 aflat în cadrul cap. X intitulat „Dispoziţii finale” al Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, „dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, procesele şi cererile în materie civila sau comercială în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a Codului civil se soluţionează de către instanţele legal învestite, în conformitate cu dispoziţiile legale, materiale şi procedurale în vigoare la data când acestea au fost pornite”.

Ca atare, prevederile art. 223 se aplică doar dacă Legea nr. 71/2011 nu conţine norme derogatorii.

Or, potrivit art. 39 alin, (2) din Legea nr. 71/2011 (articol aflat în secţiunea 1 „Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a «Despre familie» a Codului civil” din cap. IV intitulat „Dispoziţii cu privire la cartea a II-a «Despre familie» a Codului civil şi cu privire la unele legi*), „divorţul pronunţat anterior intrării în vigoare a Codului civil produce efectele stabilite de legea în vigoare la data când s-a pronunţat hotărârea rămasă irevocabilă”.

Astfel, legiuitorul leagă, ca regulă, momentul în funcţie de care trebuie determinată legea aplicabilă efectelor divorţului nu de data formulării cererii de divorţ, ci de cea a rămânerii irevocabile a hotărârii.

Aceste dispoziţii legale sunt consecvente legislaţiei aplicabile în materia divorţului. Astfel, atât potrivit vechilor norme, art. 39 alin. 1 din Codul familiei, cât şi normelor noului Cod civil, art. 382 alin. (1) (interpretat în sensul prevăzut de art. 222 din Legea nr. 71/2011), căsătoria este desfăcută din ziua când hotărârea prin care s-a pronunţat divorţul a rămas irevocabilă.

Referirea la cerinţa ca „hotărârea prin care s-a pronunţat divorţul să fi rămas irevocabil㔠rămâne valabilă inclusiv în contextul intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, atâta timp cât prezentul recurs în interesul legii vizează cereri de chemare în judecată formulate chiar înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil, iar potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare.

Efectele divorţului sunt reglementate de prevederile art. 382 şi urm. din noul Cod civil, cele cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori regăsindu-se la art. 396 şi urm.

În aceeaşi secţiune menţionată anterior (Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a „Despre familie” a Codului civil) se regăsesc prevederi derogatorii de la regula menţionată îh art. 39 alin. (2) din Legea nr. 71/2011, pentru anumite situaţii, de exemplu, art. 44 (referitor la aplicarea în timp a dispoziţiilor art. 386 din noul Cod civil, ce reglementează regimul juridic al actelor încheiate în frauda celuilalt soţ) şi art. 45 (privitor la aplicarea în timp a dispoziţiilor art. 388 din noul Cod civil privind acordarea despăgubirilor şi cele ale art. 390 din noul Cod civil privind acordarea prestaţiei compensatorii).

Printre acestea nu se află dispoziţiile ce reglementează efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori.

Mai mult, prin art. 46 din Legea nr. 71/2011 se prevede expres posibilitatea modificării inclusiv a dispoziţiilor hotărârilor judecătoreşti privitoare la relaţiile personale şi patrimoniale dintre copii şi părinţii lor divorţaţi înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, potrivit dispoziţiilor art. 403 din noul Cod civil, în cazul schimbării împrejurărilor avute în vedere la momentul pronunţării divorţului.

Sintagma „divorţaţi înainte de intrarea în vigoare a Codului civil” nu poate însemna decât divorţaţi prin hotărâre irevocabilă, întrucât, aşa cum s-a menţionat anterior, doar de la această dată se produc efectele divorţului, cererile accesorii, aşa cum sunt cele privind numele purtat după divorţ sau custodia copilului, neputând în mod logic deveni irevocabile separat sau mai devreme.

Interpretând a fortiori acest text de lege se ajunge la concluzia că prevederile legii noi se aplică relaţiilor dintre părinţi şi copii cu atât mai mult dacă divorţul se află pe rol într-o cale de atac.

În cazul în care părţile solicită în apel sau recurs aplicarea normelor noului Cod civil în ceea ce priveşte custodia comună, conform art. 397 din noul Cod civil, nu se poate aprecia că această cerere ar fi inadmisibilă conform art. 294 alin. (1) din Codul de procedură civilă, aşa cum s-a reţinut în unele hotărâri în care s-a îmbrăţişat prima opinie prezentată în cadrul pct. 3.1.

Astfel, pe de-o parte, nu s-ar putea reţine schimbarea cauzei sau a obiectului litigiului, prin solicitarea aplicării art. 397 din noul Cod civil, având în vedere că în acest caz este vorba despre aplicarea legii în timp, iar nu de modificarea unor elemente ale acţiunii civile.

Pe de altă parte, nu se poate reţine nici că ar fi vorba despre o cerere nouă formulată direct în apel sau recurs, luând în considerare că încredinţarea spre creştere şi educare unuia dintre părinţi/exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi reprezintă modalităţi de exercitare a unei singure măsuri de ocrotire care se dispune, potrivit legii, în interesul superior al copilului minor, chiar fără a exista o cerere expresă a soţilor în acest sens, tocmai pentru a se evita lăsarea minorilor fără întreţinere şi îngrijire în perioada de timp până la formularea în mod expres a unei astfel de cereri de către părinţi sau alte persoane prevăzute de lege.

În ceea ce priveşte normele de drept a căror aplicare în timp este supusă interpretării Înaltei Curţi în cadrul prezentului recurs în interesul legii, aşa cum s-a reţinut mai sus, practica neunitară a fost generată de aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil asupra cererilor referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti ca urmare a divorţului, cereri formulate anterior datei de 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil, şi aflate, în prezent, pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac.

Conţinutul instituţiei autorităţii părinteşti este prevăzut la art. 483 şi urm. din noul Cod civil.

Analizând aceste prevederi, concluzia este în sensul c㠄exercitarea autorităţii părinteşti ca urmare a divorţului” implică nu numai luarea unei decizii cu privire la custodia comună, reglementată de art. 397 din noul Cod civil care instituie regula în materie, ci şi posibila statuare asupra celorlalte aspecte incluse în instituţia complexă a autorităţii părinteşti, care privesc, de exemplu, situaţia existenţei excepţiilor de la regula menţionată anterior, locuinţa copilului după divorţ, drepturile părintelui separat de copil, stabilirea contribuţiei părinţilor, dispoziţiile procedurale specifice.

În concluzie, prevederile art. 396-404 din noul Cod civil, referitoare la efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori, sunt aplicabile şi cererilor de divorţ formulate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil şi aflate pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac, art. 39 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 reprezentând o normă derogatorie de la prevederile art. 223 din aceeaşi lege.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 330 cu referire la art. 329 din Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie si, n consecinţă:

în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 223 raportat la art. 39 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, stabileşte că prevederile art. 396-404 din noul Cod civil, referitoare la efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori, sunt aplicabile şi cererilor de divorţ formulate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil şi aflate pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi, 18 martie 2013.

 

VICEPREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,

RODICA AIDA POPA

Magistrat-asistent,

Ileana Peligrad

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 şi 14 bis din 16 ianuarie 1998, se fac următoarele rectificări:

- la nr. crt. 5347, în loc de: „Ionescu I. Aurel” se va citi: „Ionescu I. Aurelian”;

- la nr. crt. 6634, în loc de: „Mateuca G. Gheorghe” se va citi: „Mateuca C. Gheorghe”.

 

La Decretul nr. 321/2013 privind conferirea unor decoraţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 22 martie 2013, se face următoarea rectificare:

- la art. 6 prima liniuţă, în loc de: „- domnului Ion Cândea,” se va citi: „- domnului Ion Cîndea,”.