MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 248/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 248         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 30 aprilie 2013

 

SUMAR

 

128. - Lege pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

 

425. - Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

 

131. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 

428. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 

132. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 

429. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 

135. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova“ - S.A. şi „Electrica Oltenia“ - S.A.

 

432. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova“ - S.A. şi „Electrica Oltenia“ - S.A.

 

136. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii

 

433. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii

 

140. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 

441. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 

204. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

568. - Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

3622. - Ordin privind sesiunea specială de evaluare naţională 2013 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele internaţionale

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru abrogarea alin. (2) -(4)  ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - - Alineatele (2) -(4)  ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 21 mai 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009, se abrogă.

Art. II. - Utilizarea elementului sex ca factor în calcularea primelor şi beneficiilor, în cadrul serviciilor de asigurare şi a serviciilor financiare conexe, nu trebuie să determine diferenţe în materie de prime şi beneficii pentru persoana asigurată, în toate contractele încheiate.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1)  din Constituţia României, republicată.

 

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 128.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru abrogarea alin. (2) -(4)  ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)  şi ale art. 100 alin. (1)  din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru abrogarea alin. (2) -(4)  ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 425.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13)  al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (13)  al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2)  din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 131.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13)  al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)  şi ale art. 100 alin. (1)  din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13)  al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 428.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 4 februarie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1)  din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 132.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)  şi ale art. 100 alin. (1)  din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 429.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2)  şi (4)  ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S. A. şi "Electrica Oltenia" - S. A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95 din 18 decembrie 2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2)  şi (4)  ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S. A. şi "Electrica Oltenia" - S. A. , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2)  din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 135.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2)  şi (4)  ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S. A. şi "Electrica Oltenia" - S. A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)  şi ale art. 100 alin. (1)  din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2)  şi (4)  ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S. A. şi "Electrica Oltenia" - S. A. şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucureşti, 25 aprilie 2013.Nr. 432.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 30 august 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, adoptată în temeiul art. 1 pct. I. 12 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 1 septembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2)  din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 136.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)  şi ale art. 100 alin. (1)  din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 433.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatul (2)  va avea următorul cuprins:

"(2)  În cazul nerespectării prevederilor alin. (1)  de către ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. "

2. La articolul 1, alineatul (3)  va avea următorul cuprins:

"(3)  La cererea ordonatorilor principali de credite prin care se angajează să achite arierate şi în care se menţionează beneficiarii sumelor şi detaliile privind plata, directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale până la nivelul sumelor solicitate pentru plata arieratelor, în limita sumelor alocate. "

3. La articolul 2, alineatul (1)  şi partea introductivă a alineatului (4)  vor avea următorul cuprins:

"Art. 2

(1)  Prin excepţie de la prevederile art. 61 alin. (1)  şi art. 63 alin. (41)  din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 15 mai 2013, contractarea de împrumuturi din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, în limita sumei de 680. 000 mii lei, din suma prevăzută la art. 1 alin. (1)  din Hotărârea Guvernului nr. 1. 182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 şi 2015, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cu completările ulterioare.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4)  Sumele acordate cu titlu de împrumut din vărsămintele din privatizare se utilizează exclusiv pentru achitarea arieratelor înregistrate, la data depunerii cererii pentru autorizarea contractării împrumutului, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv faţă de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, în contabilitatea:"

4. La articolul 3, alineatele (1)  şi (4)  vor avea următorul cuprins:

"Art. 3

(1)  Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării acestuia. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la art. 2 alin. (2)  la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial în suma cumulată până la zi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4)  În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) , directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sistează alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, alocarea acestora urmând a se efectua potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) -(6) , cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. "

5. La articolul 6, alineatele (1)  şi (2)  vor avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1)  Solicitările unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru contractarea de finanţări rambursabile pentru investiţii publice de interes local depuse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se analizează de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, începând cu data de 1 iunie 2013, conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii şi cu încadrarea în limita de contractare rămasă neutilizată.

(2)  Solicitările unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru contractarea de finanţări rambursabile pentru investiţii publice de interes local depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se analizează de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, începând cu data de 1 iunie 2013, în condiţiile alin. (5) -(7)  şi cu încadrarea în limita de contractare rămasă neutilizată. "

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Articolul IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 19 noiembrie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. IX. - (1)  Sumele disponibile rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S. A. se virează Ministerului Finanţelor Publice ca vărsăminte din privatizare, în contul curent general al Trezoreriei Statului, respectiv către noua societate rezultată în urma procesului de restructurare, cu titlu de aport suplimentar în numerar la capitalul social.

(2)  Sumele prevăzute la alin. (1)  reprezintă:

a)  diferenţa rămasă din lichiditatea netă disponibilă, după deducerea:

(i) necesarului estimat de capital social în numerar la constituirea noii societăţi; şi a

(ii) rezervei de restructurare estimate de părţi, conform contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni;

b)  suma din rezerva de restructurare, rămasă în contul dedicat, după încheierea procesului de restructurare şi certificarea costurilor totale ale restructurării şi aprobarea acestora de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.

(3)  Suma prevăzută la alin. (2)  lit. a)  se virează în contul curent general al Trezoreriei Statului în termen de 5 zile de la semnarea actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, în calitate de vânzător, şi "Ford Motor Company", în calitate de cumpărător. După certificarea costurilor totale ale restructurării şi aprobarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, conform prevederilor contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, suma prevăzută la alin. (2)  lit. b)  se virează către societatea rezultată din restructurare, cu titlu de aport suplimentar în numerar al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului la capitalul social, în schimbul căruia vor fi emise noi acţiuni către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, în termen de 180 de zile de la data preluării de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a pachetului de acţiuni la noua societate. Termenii "lichiditatea netă disponibilă", "rezerva de restructurare", "procesul de restructurare" şi "noua societate" vor avea înţelesul stabilit prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni. »"

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2)  din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 140.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)  şi ale art. 100 alin. (1)  din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucureşti, 29 aprilie 2013.

Nr. 441.

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte:

a)  schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru a promova reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod eficient din punct de vedere economic;

b)  creşterea nivelului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât să contribuie la obţinerea unor niveluri de reducere considerate necesare din punct de vedere ştiinţific pentru a evita schimbări climatice periculoase. "

2. La articolul 3, literele d) , f) , l)  şi ţ)  se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"d)  gaze cu efect de seră - gazele prevăzute în anexa nr. 2 şi alte componente gazoase ale atmosferei, atât naturale, cât şi antropice, care absorb şi reemit radiaţie infraroşie;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f)  instalaţie nou-intrată - orice instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, care a obţinut prima dată autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră după 30 iunie 2011 sau care a beneficiat de o extindere semnificativă după 30 iunie 2011, numai în privinţa acestei extinderi;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l)  registrul unic - bază de date electronică standardizată care conţine elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deţinerii, transferului şi anulării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, a operaţiunilor cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto, pentru a asigura accesul publicului şi confidenţialitatea în mod corespunzător şi pentru a garanta că nu se efectuează transferuri incompatibile cu obligaţiile care decurg din Protocolul de la Kyoto;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ţ)  indicator de referinţă pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit - numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră raportat la o tonă-kilometru, calculat prin împărţirea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit în perioada prevăzută la art. 122 la suma datelor tonă-kilometru incluse în solicitările pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit transmise Comisiei Europene de către statele membre;"

3. La articolul 3, după litera v)  se introduc două noi litera, literele x)  şi y) , cu următorul cuprins:

"x)  ardere - orice oxidare a combustibililor, indiferent de modul în care este utilizată energia termică, electrică sau mecanică produsă prin acest proces şi orice alte activităţi asociate, inclusiv spălarea gazelor reziduale;

y)  producător de energie electrică - un operator care deţine o instalaţie care la 1 ianuarie 2005 sau după această dată a produs energie electrică în vederea vânzării către terţe părţi şi care nu desfăşoară nicio altă activitate prevăzută în anexa nr. 1 în afară de «arderea combustibililor». "

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1)  Autorităţile competente responsabile pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri sunt: autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru economie, autoritatea publică centrală pentru energie, autoritatea publică centrală pentru transporturi, autoritatea publică centrală pentru finanţe publice, Garda Naţională de Mediu şi unităţile subordonate.

(2)  Autoritatea publică centrală pentru transporturi prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română furnizează datele şi informaţiile în legătură cu operatorii de aeronave care desfăşoară o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1, la cererea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, precum şi sprijinul pentru clarificarea informaţiilor comunicate de Comisia Europeană şi alte organisme internaţionale referitoare la activităţile de aviaţie realizate de operatorii de aeronave. "

5. La articolul 5, alineatul (1)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1)  Pentru instalaţiile în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, care generează emisii specifice activităţii respective, operatorul trebuie să deţină autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, eliberată de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3. 420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020. "

6. La articolul 6 alineatul (1) , literele b)  şi d)  se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"b)  materiile prime şi materialele auxiliare a căror utilizare este posibil să conducă la emisii de gaze cu efect de seră prevăzute în anexa nr. 2;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d)  planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră. "

7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1)  Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului emite autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru toată instalaţia sau o parte a acesteia dacă operatorul îndeplineşte cerinţele privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în Regulamentul (UE)  nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(2)  Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră poate acoperi una sau mai multe instalaţii în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, situate pe acelaşi amplasament, şi care sunt operate sau controlate de acelaşi operator. "

8. La articolul 8, litera d)  se abrogă.

9. La articolul 8, literele c)  şi e)  se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"c)  cerinţele de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră corespunzătoare planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e)  obligaţia de a restitui, până la data de 30 aprilie a anului următor celui pentru care s-a făcut monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de senă, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu numărul total de emisii provenite de la instalaţia respectivă, verificate în conformitate cu Regulamentul (UE)  nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-kilometru şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu normele privind verificarea adoptate de Comisia Europeană, altele decât certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate operatorilor de aeronave. "

10. La articolul 9, alineatele (1) , (2) , (5)  şi (6)  se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1)  Până la data de 31 decembrie a fiecărui an din perioada 2013-2020, operatorul are obligaţia de a informa autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului cu privire la modificările planificate sau efective ale capacităţii, nivelului de activitate ori ale funcţionării unei instalaţii, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1)  din Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(2)  Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului revizuieşte autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră la intervale de cel mult 5 ani sau ori de câte ori este cazul.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5)  Operatorul de aeronave are obligaţia să informeze autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului cu privire la orice modificări care determină revizuirea planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activităţile de aviaţie prevăzute la art. 21 alin. (3)  şi a planului de monitorizare şi raportare a datelor tonă-kilometru pentru activităţi de aviaţie prevăzut la art. 21 alin. (4) , în termen de 45 de zile de la data producerii modificării.

(6)  Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia să asigure corectitudinea şi caracterul complet al informaţiilor furnizate în planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi în planul de monitorizare şi raportare a datelor tonă-kilometru, după caz. "

11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Începând cu cea de a treia perioadă a schemei de comercializare a certificatelor alocate gratuit, respectiv 2013-2020, numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate anual se diminuează linear, pornind de la mijlocul perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă se reduce cu un factor linear de 1,74% în raport cu cantitatea medie anuală a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate în conformitate cu Planul naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008. "

12. La articolul 101, după alineatul (3)  se introduc patru noi alineate, alineatele (4) -(7) , cu următorul cuprins:

"(4)  Informaţiile privind numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit instalaţiilor care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gâze cu efect de seră în perioada 2013-2020 se publică pe adresa de internet a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(5)  Informaţiile din rapoartele anuale privind valoarea emisiilor de gaze cu efect de seră anuale verificate pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(6)  Informaţiile care pot afecta activitatea operatorului din punct de vedere comercial, indicate de operator şi operatorul de aeronave în rapoartele anuale privind emisiile de gaze cu efect de seră, sunt exceptate de la prevederile alin. (5) .

(7)  Informaţiile care fac obiectul secretului profesional pot fi dezvăluite doar în cazul în care legislaţia în vigoare prevede acest lucru. "

13. Articolul 11 se abrogă.

14. Articolul 12 se abrogă.

15. La articolul 123, alineatele (2)  şi (4)  se abrogă.

16. Articolul 13 se abrogă.

17. Articolul 14 se abrogă.

18. La articolul 142, alineatul (7)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(7)  Raportul date tonă-kilometru prevăzut la alin. (2)  se întocmeşte în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)  nr. 601/2012. "

19. După articolul 143 se introduce un nou articol, articolul 144, cu următorul cuprins:

"Art. 144. - (1)  Se alocă certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru producerea de energie termică sau agent de răcire în sisteme de încălzire centralizată, precum şi în instalaţiile de cogenerare de înaltă eficienţă, definite la art. 3 lit. g)  din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, pentru o cerere justificată din punct de vedere economic.

(2)  Luând în considerare prevederile alin. (1) , precum şi fără a aduce atingere prevederilor art. 151, se interzice alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică, pentru instalaţiile de captare de dioxid de carbon, conductele de transport de dioxid de carbon sau siturile de stocare a dioxidului de carbon. "

20. La articolul 15, alineatele (2) -(4)  se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2)  Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în calitate de administrator naţional al conturilor din registrul unic, emite în contul operatorilor certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit instalaţiilor prevăzute la art. 101 alin. (1) , aferente fiecărui an, până la data de 28 februarie a anului respectiv, certificate alocate cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică care se emit în condiţiile art. 151.

(3)  Pentru anul 2013, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în calitate de administrator naţional al conturilor din registrul unic, emite numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit fiecărui operator de aeronave pentru anul respectiv după emiterea deciziei de către Comisia Europeană.

(4)  Până la data de 28 februarie a fiecărui an din perioada 2014-2020, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în calitate de administrator naţional al conturilor din registrul unic, emite numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit fiecărui operator de aeronave pentru anul respectiv. "

21. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

"Art. 151. - (1)  Pentru producătorii de energie electrică ce erau în funcţiune până la data de 31 decembrie 2008 sau al căror proces de investiţie a fost iniţiat până la aceeaşi dată se alocă tranzitoriu cu titlu gratuit certificate de emisii de gaze cu efect de seră, cu condiţia utilizării contravalorii certificatelor alocate pentru finanţarea investiţiilor prevăzute în Planul naţional de investiţii.

(2)  Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru producătorii de energie electrică, este posibilă dacă este îndeplinită una dintre condiţiile:

a)  în 2007, reţeaua naţională de energie electrică nu era conectată direct sau indirect la reţeaua/sistemul interconectat exploatat (ă)  de Uniunea pentru coordonarea transmiterii de energie electrică (UCTE) ;

b)  în 2007, reţeaua naţională de energie electrică a fost conectată direct sau indirect la reţeaua exploatată de Uniunea pentru coordonarea transmiterii de energie electrică (UCTE)  doar printr-o singură linie cu o capacitate de mai puţin de 400 MW; sau

c)  în 2006, peste 30% din energia electrică a fost produsă din combustibili fosili şi PIB pe cap de locuitor nu a depăşit 50% din PIB mediu pe cap de locuitor la preţurile pieţei din Comunitate. "

22. După articolul 151 se introduce un nou articol, articolul 152, cu următorul cuprins:

"Art. 152. - (1)  Lista sectoarelor şi subsectoarelor expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon este stabilită prin Decizia 2010/2/UE de stabilire, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a unei liste a sectoarelor şi subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Autorităţile publice centrale pot să adopte măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau subsectoarelor care sunt considerate a fi expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a transferării costului dioxidului de carbon în preţul electricităţii, pentru a compensa aceste costuri, cu respectarea normelor aplicabile privind ajutorul de stat, în contextul celei de-a treia perioade a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

(3)  Măsurile prevăzute la alin. (2)  trebuie să se bazeze pe stabilirea unor criterii de referinţă ex ante pentru emisiile indirecte de dioxid de carbon pe unitatea de producţie. Aceste criterii de referinţă ex ante se calculează, într-un sector sau subsector dat, ca fiind produsul dintre consumul de energie electrică pe unitatea de producţie corespunzătoare celei mai eficiente tehnologii disponibile şi emisiile de dioxid de carbon aferente producţiei de electricitate relevante la nivel european.

(4)  Se interzice alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit unei instalaţii care şi-a încetat activitatea, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează autorităţii competente că instalaţia respectivă îşi va relua producţia într-un interval de timp definit şi rezonabil. Condiţiile în care se consideră că instalaţiile şi-au încetat activitatea sunt prevăzute în Decizia nr. 2011/278/UE. "

23. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - (1)  În cazul în care nu a fost atinsă limita pentru dreptul acordat operatorilor existenţi în perioada 2008-2012, de utilizare a ERU şi CER sau limitele prevăzute la alin. (3)  şi (4) , autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului emite şi predă operatorului şi operatorului de aeronave, la solicitarea acestora, un certificat de emisii de gaze cu efect de seră, valabil pentru perioada a treia a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în schimbul unei ERU sau a unei CER, deţinută de operator şi operatorul de aeronave în contul naţional deschis în registrul unic.

(2)  Este permisă utilizarea unităţilor de reducere a emisiilor din activităţile de proiect, în procent de cel puţin 4,5% din emisiile verificate în perioada 2013-2020 pentru instalaţiile nou-intrate, instalaţiile care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi instalaţiile nou-intrate în perioada 2008-2012 cărora nu li s-a acordat dreptul de a utiliza aceste unităţi.

(3)  Pentru operatorii de aeronave este permisă utilizarea unităţilor de reducere a emisiilor din activităţile de proiect, în cuantum de cel puţin 1,5% din emisiile verificate în perioada 2013-2020.

(4)  Operatorii pot să utilizeze CER şi ERU rezultate din activităţi de proiect până la un procent de cel puţin 11% din alocarea aferentă perioadei 2008-2020 sau cantitatea stabilită pentru perioada 2008-2012 în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 60/2008 pentru aprobarea Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, luându-se în considerare cantitatea cea mâi mare.

(5)  Prevederile alin. (1)  se aplică până la data de 31 martie 2015.

(6)  CER şi ERU prevăzute la alin. (1)  trebuie să provină din proiecte eligibile pentru utilizare în cadrul schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012 şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

a)  provin din activităţi de proiect care au înregistrat reduceri de emisii de gaze cu efect de seră înainte de 1 ianuarie 2013;

b)  provin din activităţi de proiect, înregistrate înainte de 1 ianuarie 2013, dar înregistrează reduceri de emisii de gaze cu efect de seră începând cu perioada 2013-2020.

(7)  CER prevăzute la alin. (1)  trebuie să provină din proiecte eligibile pentru utilizare în cadrul schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012 care sunt lansate începând cu perioada 2013-2020, doar dacă acestea se implementează în statele cel mai puţin dezvoltate până la data ratificării de către acestea a unui acord cu Uniunea Europeană în domeniu sau până în 2020, luându-se în considerare data cea mai apropiată dintre acestea.

(8)  Pentru cea de-a treia perioadă a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, se interzice utilizarea unităţilor de reducere de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la o activitate de proiect prevăzută de Regulamentul (UE)  nr. 550/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 privind stabilirea, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a anumitor restricţii aplicabile utilizării de credite internaţionale rezultate din proiecte ce implică utilizarea de gaze industriale. "

24. La articolul 17, după alineatul (6)  se introduce un nou alineat, alineatul (7) , cu următorul cuprins:

"(7)  Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului autorizează numai activităţile de proiect prevăzute la alin. (1) în care toţi participanţii la proiect au sediul într-o ţară care a încheiat acordul internaţional referitor la aceste proiecte sau în care sunt în vigoare dispoziţii privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. "

25. La articolul 18, alineatul (6)  se abrogă.

26. La articolul 18, după alineatul (6)  se introduce un nou alineat, alineatul (7) , cu următorul cuprins:

"(7)  Obligaţia de a restitui certificatele de emisii de gaze cu efect de seră nu se aplică şi emisiilor care, conform verificărilor, sunt captate şi transportate, în vederea stocării permanente, într-un sit pentru care este emisă o autorizaţie de stocare în vigoare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2013. "

27. La articolul 19, alineatul (1)  se abrogă.

28. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1)  După 4 luni de la începerea perioadei 2013-2020, administratorul naţional al conturilor naţionale în registrul unic anulează certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu mai sunt valabile şi care nu au fost restituite şi anulate potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2)  şi (3) .

(2)  În ceea ce priveşte perioada prevăzută la art. 121, administratorul conturilor naţionale deschise în registrul unic anulează certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu mai sunt valabile şi care nu au fost restituite şi anulate potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (3) .

(3)  Începând cu 1 mai 2013, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului emite persoanelor fizice şi juridice certificate de emisii de gaze cu efect de seră valabile pentru perioada în curs, care să înlocuiască certificatele de emisii de gaze cu efect de seră deţinute de acestea care sunt anulate, cu excepţia celor anulate ca urmare a restituirii conform art. 18 alin. (2)  şi (3) . "

29. La articolul 21, alineatele (1) -(5) , (9) , (12)  şi (14)  se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1)  Operatorul şi operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 au obligaţia să monitorizeze şi să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)  nr. 601/2012.

(2)  Operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 şi care solicită alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 142, are obligaţia să monitorizeze şi să raporteze datele tonă-kilometru în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)  nr. 601/2012.

(3)  Operatorul şi operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 au obligaţia să depună anual la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

(4)  Operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzuta în anexa nr. 1 şi care solicită alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 142, are obligaţia să depună la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, cu cel puţin 4 luni înainte de începutul perioadei la care se referă, un plan de monitorizare şi raportare a datelor tonă-kilometru, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)  nr. 601/2012.

(5)  Planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut la alin. (3)  şi raportul de monitorizare prevăzut la alin. (12)  se întocmesc în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)  nr. 601/2012.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(9)  Competenţa privind verificarea şi aprobarea planurilor de monitorizare şi raportare prevăzute la alin. (3)  şi (4)  revine autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12)  În primul trimestru al fiecărui an, operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia să depună la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră generate de instalaţia sau aeronava pe care o operează, pentru anul precedent, până cel târziu la data de 1 martie. Primul an de monitorizare pentru operatorii de aeronave începe la data de 1 ianuarie 2010.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(14)  Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia să arhiveze planurile de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră şi rapoartele datelor tonă-kilometru, după caz, pentru o perioadă de 10 ani, însoţite de toate documentele întocmite de către verificatorii acreditaţi potrivit prevederilor art. 22 alin. (1)  şi să le predea noului operator, în cazul schimbării operatorului. "

30. La articolul 21, după alineatul (3)  se introduce un nou alineat, alineatul (31) , cu următorul cuprins:

"(31)  Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia de a transmite la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportul privind îmbunătăţirile aduse metodologiei de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)  nr. 601/2012. "

31. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - (1)  Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului se asigură că rapoartele prevăzute la art. 21 alin. (12)  şi art. 142 alin. (2)  sunt verificate de verificatori acreditaţi în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 5 şi cu prevederile Regulamentului (UE)  nr. 600/2012.

(2)  În cazul în care, până la data de 31 martie a anului în curs, raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este declarat satisfăcător, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5 şi prevederilor Regulamentului (UE)  nr. 600/2012, operatorul sau operatorul de aeronave nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a blocării automate a accesului la cont, Deblocarea accesului la cont se face la data la care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră declarat satisfăcător este depus la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi emisiile validate sunt introduse de către operator în contul aferent registrului unic. "

32. La articolul 24, alineatele (1) , (2) , (4) , (5) , (7)  şi (8)  se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 24. - (1)  Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este administratorul naţional al conturilor în registrul unic.

(2)  Prin conturile administrate de administratorul naţional deschise în registrul unic se asigură evidenţa certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise, deţinute, transferate şi anulate, inclusiv a operaţiunilor cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4)  Registrul unic administrat la nivel naţional este accesibil publicului, cu respectarea prevederilor art. 75 din Regulamentul (UE)  nr. 920/2010 al Comisiei privind un sistem standardizat şi securizat de registre în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului şi cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare, privind confidenţialitatea informaţiilor.

(5)  Registrul unic administrat la nivel naţional conţine conturi în care sunt înregistrate certificatele de emisii de gaze cu efect de seră deţinute de fiecare persoană şi în care sunt evidenţiate operaţiunile cu aceste certificate şi cu unităţile de emisii de gaze cu efect de seră, prevăzute de Protocolul de la Kyoto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(7)  Administratorul naţional al conturilor în registrul unic percepe un tarif la deschiderea unui cont în registrul unic şi un tarif corespunzător operării respectivului cont.

(8)  Cuantumul tarifelor prevăzute la alin. (7)  se stabileşte anual, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. "

33. La articolul 25, alineatele (1)  şi (2)  se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 25. - (1)  Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite anual Comisiei Europene raportul privind punerea în aplicare a prevederilor europene privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

(2)  Raportul prevăzut la alin. (1)  se referă la alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, funcţionarea registrului, aplicarea prevederilor referitoare la monitorizarea şi raportarea emisiilor, verificarea, acreditarea organismelor de verificare şi regimul juridic şi fiscal al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. "

34. Articolul 26 se abrogă.

35. Articolul 27 se abrogă.

36. La articolul 28, alineatul (1)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - (1)  Pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2)  şi (3) , pentru perioada prevăzută la art. 122 se aplică o penalitate de 100 euro, echivalentă în lei, la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă pentru care operatorul sau operatorul de aeronave nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ce constituie venit la Fondul pentru mediu, în condiţiile legii. "

37. La articolul 281, alineatul (1)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 281. - (1)  Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a)  nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) , cu amendă de la 40. 000 lei la 50. 000 lei;

b)  nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4)  şi ale art. 9 alin. (4) , cu amendă de la 30. 000 lei la 50. 000 lei;

c)  nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) , cu amendă de la 30. 000 lei la 50. 000 lei;

d)  nerespectarea prevederilor art. 142 alin. (8)  şi ale art. 21 alin. (1) , (2) , (3) , (31) , (5) , (6) , (12) , (13) , (14) , cu amendă de la 40. 000 lei la 50. 000 lei;

e)  nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (5)  şi (6) , cu amendă de la 30. 000 lei la 40. 000 lei;

f)  nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (4) , cu amendă de la 20. 000 lei la 30. 000 lei. "

38. La articolul 281, alineatul (2)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2)  Constatarea nerespectării prevederilor alin. (1)  se face de Către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, care informează Garda Naţională de Mediu. "

39. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - Contravenţiilor prevăzute la art. 281 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. "

40. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)  nr. L275/2003, prevederile Directivei 2004/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 octombrie 2004 de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, în temeiul mecanismelor bazate pe proiectul din Protocolul de la Kyoto, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)  nr. L338/2004, prevederile Directivei 2008/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)  nr. L8 din 13 ianuarie 2009, şi prevederile Directivei 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)  nr. L 140 din 5 iunie 2009. "

41. Anexa nr. 3 se abrogă.

42. La anexa nr. 5 partea A alineatul (1)  "Principii generale", punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"5. Verificatorul trebuie să ia în considerare dacă instalaţia este înregistrată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE)  nr. 1. 221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS)  şi de abrogare a Regulamentului (CE)  nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei. "

43. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma "Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului" se înlocuieşte cu "autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului".

Art. II. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt alocate cu titlu gratuit, în conformitate cu art. 101 alin. (1) , art. 143 alin. (1)  şi art. 151 alin. (1)  din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se scot la licitaţie.

(2) Fondurile obţinute din licitaţii sunt folosite pentru finanţarea proiectelor care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră:

a) finanţarea cercetării şi dezvoltării, precum şi a proiectelor demonstrative în domeniul reducerilor emisiilor şi al adaptării la efectele schimbărilor climatice, inclusiv participarea la diverse iniţiative în cadrul planului strategic în domeniul tehnologiei energetice şi al platformelor tehnologice europene;

b) dezvoltarea tehnologiilor curate şi dezvoltarea altor tehnologii care contribuie la tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi pentru a creşte eficienţa energetică;

c) sechestrarea forestieră;

d) captarea şi stocarea geologică a CO2 în condiţii de siguranţă pentru mediu, în special a celui provenit de la centralele electrice care produc energie din combustibili fosili solizi şi de la o serie de sectoare şi subsectoare industriale, inclusiv în ţările terţe;

e) încurajarea trecerii la forme de transport public cu emisii reduse de gaze cu efect de seră;

f) finanţarea cercetării şi dezvoltării în domeniul eficienţei energetice şi al tehnologiilor curate în sectoarele aflate sub incidenţa prezentei hotărâri;

g) măsuri privind creşterea eficienţei energetice şi cele privind izolarea termică a locuinţelor sau sprijinul financiar acordat pentru soluţionarea aspectelor sociale în ceea ce priveşte gospodăriile cu venituri mici şi mijlocii;

h) acoperirea cheltuielilor administrative legate de gestionarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

(3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană privind utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (2)  şi privind acţiunile întreprinse, în rapoartele prezentate în temeiul Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto.

(4) Autoritatea publică centrală pentru finanţe publice, în calitatea sa de adjudecător, pune la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului informaţiile pe care ie deţine privind licitaţiile, la solicitarea acesteia.

Art. III. - Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, emise începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt valabile pentru emisiile generate de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2020.

Art. IV. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, penalitatea prevăzută la art. 28 alin. (1)  din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, creşte anual în conformitate cu indicele european al preţului de consum.

Art. V. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia punctelor 35-37 ale articolului I, care vor intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia.

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Marius Nica,

secretar general

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 204.

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1. 843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei contabilitate şi patrimoniu nr. E. N. 4. 319 din 24 aprilie 2013,

având în vedere prevederile anexei nr. 10 "Tabel de concordanţă între conturile de venituri şi clasificaţia bugetară. Clasificaţia indicatorilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1. 917/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4)  din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1. 843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:

- La litera C "La nivelul Ministerului Sănătăţii", punctul 1 va avea următorul cuprins:

"1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare:

 

562. 02

«Disponibil din veniturile proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006»

=

%

719

«Alte venituri operaţionale»

766

«Venituri din dobânzi»"

 

Art. II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 24 aprilie 2013.

Nr. 568.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

ORDIN

privind sesiunea specială de evaluare naţională 2013 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele internaţionale

 

Având în vedere Nota nr. 38. 990 din 29 martie 2013 cu privire la aprobarea perioadei de desfăşurare a sesiunii speciale de evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013,

în temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5. 606/2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aprobă organizarea unei sesiuni speciale de evaluare naţională 2013 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele internaţionale

Art. 2. (1) Calendarul sesiunii speciale de evaluare naţională 2013 este cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Sesiunea specială de evaluare naţională 2013 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii de clasa a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011, şi pe baza programelor de examen, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4. 801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011, în vigoare şi pentru anul şcolar 2012-2013, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5. 606/2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013.

Art. 3. Lista nominală a candidaţilor care pot participa la sesiunea specială de evaluare naţională 2013 este cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. Sesiunea specială de evaluare naţională 2013 se desfăşoară în municipiul Bucureşti. Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nominalizează unităţile de învăţământ - centru de examen şi centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de evaluare naţională 2013.

Art. 5. Comisiile pentru sesiunea specială de evaluare naţională 2013 se numesc de către inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conform metodologiei în vigoare.

Art. 6. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conducerea unităţilor de învăţământ nominalizate drept centru de examen, respectiv centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de evaluare naţională 2013 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 aprilie 2013.

Nr. 3622.

 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL

sesiunii speciale de evaluare naţională 2013

 

3 iunie 2013

Înscrierea la sesiunea specială a evaluării naţionale

4 iunie 2013

Limba şi literatura română - probă scrisă

5 iunie 2013

Matematica - probă scrisă

6 iunie 2013

Limba şi literatura maternă - probă scrisă

6 iunie 2013

Afişarea rezultatelor (până la ora 20,00)

7 iunie 2013

Depunerea contestaţiilor (orele 8,00-10,00)

7-8 iunie 2013

Rezolvarea contestaţiilor

8 iunie 2013

Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA NOMINALĂ

a candidaţilor care pot participa la sesiunea specială de evaluare naţională 2013

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Clasa

Unitatea de învăţământ/localitatea

Judeţul

Olimpiada

1.

ION FILIP

8

Şcoala Gimnazială nr. 56, Bucureşti

Bucureşti

Olimpiada Balcanică de Matematică - juniori

2.

PAŞA ANDREI

8

Colegiul Naţional Iaşi

laşi

Olimpiada Balcanică de Matematică - juniori

3.

MIHALCU ALEXANDRU

8

Şcoala Gimnazială nr. 97, Bucureşti

Bucureşti

Olimpiada Balcanică de Matematică - juniori

4.

DEACONU RAMONA MARINELA

8

Şcoala Gimnazială "Eugen Ionescu", Slatina

Olt

Olimpiada Balcanică de Matematică - juniori

5.

TEODORESCU IOANA

8

Şcoala Gimnazială nr. 97, Bucureşti

Bucureşti

Olimpiada Balcanică de Matematică - juniori

6.

STOIENESCU PAUL

8

Şcoala Gimnazială nr. 7, Bucureşti

Bucureşti

Olimpiada Balcanică de Matematică - juniori

7.

NICOLĂESCU ANDREI

8

Şcoala Gimnazială "Sf. Gheorghe", Craiova

Dolj

Olimpiada Balcanică de Matematică - juniori

8.

LUCESCU THEODOR

8

Şcoala Gimnazială nr. 97, Bucureşti

Bucureşti

Olimpiada Balcanică de Matematică - juniori