MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 500/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 500         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 august 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

581. - Hotărāre privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2013-2014

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ĪN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

26. - Decizie pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din Romānia de autorizare a auditorilor statutari şi firmelor de audit

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2013-2014

 

Īn baza prevederilor art. 138 alin. (5), art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4) şi art. 155 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de īnvăţămānt sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2013-2014, īn cadrul instituţiilor de īnvăţămānt superior de stat, prevăzute īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de īnvăţămānt sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2013-2014, īn cadrul instituţiilor de īnvăţămānt superior particular acreditate, prevăzute īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru īnvăţămānt superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Mariana Cāmpeanu

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 581.

 

ANFXANr.1

 

Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de īnvăţămānt sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2013-2014, īn cadrul instituţiilor de īnvăţămānt superior de stat

 

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

 

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Formă īnvăţămānt

Număr de credite de studiu transferabile

Nr. max. stud. ce pot fi şcolarizaţi

0

1

2

 

4

5

6

7

1.

Biotehnologii

Biotehnologii

Bucureşti

romānă

IF

120

100

 

 

Biocombustibili, biorafinării şi tehnologii conexe

Bucureşti

romānă

IF

120

 

2.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Informatica biomedicală/Biomedical Informatics

Bucureşti

engleză

IF

120

700

 

 

Ingineria sistemelor de programe/Software Engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Arhitecturi avansate de calculatoare

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Administrarea bazelor de date

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Grafică, multimedia şi realitate virtuală

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Inteligenţă artificială

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Ingineria sistemelor internet

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Securitatea reţelelor informatice complexe

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Sisteme de calcul paralele şi distribuite

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

e-Guvernare

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Servicii software avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Management īn tehnologia informaţiei

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Sisteme inteligente şi vederea artificială

Bucureşti

romānă

IF

120

 

3.

Economie

Politici economice europene

Bucureşti

romānă

IF

120

50

4.

Ingineria autovehiculelor

Sistem integrat om-autovehicul-mediu

Bucureşti

romānă

IF

120

150

 

 

Sisteme şi tehnologii avansate īn domeniul autovehiculelor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Cercetare şi dezvoltare īn ingineria autovehiculelor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

5.

 

Substanţe, materiale şi sisteme biocompatibile

Bucureşti

romānă

IF

120

300

 

 

Sinteza şi procesarea materialelor metalice speciale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

Ingineria materialelor

Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ştiinţa şi expertizarea materialelor metalice avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Obţinerea, procesarea şi caracterizarea nanomaterialelor metalice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ştiinţa şi managementul testării materialelor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

6.

Ingineria mediului

Ingineria mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

400

 

 

Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria mediului īn energetică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Managementul mediului şi dezvoltare durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Inginerie şi management īn protecţia mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria mediului şi managementul calităţii īn domeniul feroviar

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Protecţia mediului īn industria materialelor metalice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

7.

Ingineria produselor alimentare

Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare

Bucureşti

romānă

IF

120

50

 

 

Automatică şi informatică industrială

Bucureşti

romānă

IF

120

550

 

 

Arhitecturi orientate pe servicii pentru īntreprinderi

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Managementul şi protecţia informaţiei

Bucureşti

romāna

IF

120

 

 

 

Prelucrări complexe de semnal īn aplicaţii multimedia

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Sisteme informatice īn medicină

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Sisteme informatice integrate

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria sistemelor integrate avansate

Bucureşti

franceză

IF

120

 


 

 

Contrai avansat şi sisteme īn timp real

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Sisteme inteligente de conducere

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Tehnici avansate īn domeniul sistemelor şi semnalelor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Service engineering and management

Bucureşti

engleză

IF

120

 

8.

Ingineria transporturilor

Logistica transporturilor

Bucureşti

romānă

IF

120

150

 

 

Management īn transporturi

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Transport şi trafic urban

Bucureşti

romānă

IF

120

 

9.

Inginerie aerospaţială

Avionică şi navigaţie aerospaţială

Bucureşti

romānă

IF

120

250

 

 

Structuri aeronautice şi spaţiale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Inginerie şi management aerospaţial

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Management aeronautic

Bucureşti

romānă

IF

120

 

10.

 

Ingineria proceselor chimice

Bucureşti

romānă

IF

120

i50

 

 

Produse farmaceutice şi cosmetice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Chimie alimentară

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Expertizarea alimentelor, produselor chimice şi materialelor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

Inginerie chimică

Protecţia consumatorului. Controlul calităţii produselor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Micro- şi nanomateriale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

11.

Inginerie electrica

Sisteme electrice avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

300

 

 

Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria produselor şi serviciilor īn electrotehnică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Analiza şi modelarea sistemelor electromagnetice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Inginerie electrică şi informatică aplicată

Bucureşti

romānă

IF

120

 

12.

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică şi informatică aplicată

Bucureşti

romānă

IF

120

1200

 

 

Sisteme telematice pentru transporturi

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Sisteme inteligente pentru transporturi

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Tehnici avansate pentru imagistica digitală

Bucureşti

romānă

 

 

 

 

 

Tehnologii multimedia īn aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut īn domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Electronică şi informatică medicală

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Advanced Microelectronics

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Microsisteme

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Microelectronică şi nanoelectronică

Bucureşti

romānă

IF

120

 


 

 

Optoelectronică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Managementul serviciilor şi reţelelor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Tehnologii software avansate pentru comunicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Reţele integrate de telecomunicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Teoria codării şi stocării informaţiei

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Management, inovare şi tehnologii de sisteme colaborative

Bucureşti

franceză

IF

120

 

 

 

Ingineria calităţii şi siguranţei īn funcţionare īn electronică şi telecomunicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Tehnologii integrate avansate īn electronica auto

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Comunicaţii mobile

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Telecomunicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Comunicaţii multimedia

Bucureşti

romānă

IF

120

 

13.

 

Inginerie nucleară

Bucureşti

romānă

IF

120

350

 

Inginerie energetică

Hidraulică tehnică şi hidroenergetică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria sistemelor electroenergetice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Informatică aplicată īn energetică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Eficienţă energetică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Sisteme termoenergetice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Surse regenerabile de energie

Bucureşti

romānă

IF

120

 

14.

 

Evaluarea calităţii materialelor şi produselor

Bucureşti

romānă

IF

120

750

 

 

Ingineria securităţii şi sănătăţii īn muncă

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria calităţii

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Inginerie avansată asistată de calculator

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Conception integree des systemes technologiques

Bucureşti

franceză

IF

120

 

 

Inginerie industrială

Ingineria proiectării şi fabricării produselor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Maşini şi sisteme de producţie

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Concepţie şi management īn productică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Managementul īntreprinderilor industriale virtuale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria sistemelor industriale/Ingenierie des systemes industriels

Bucureşti

franceză

IF

120

 

 

 

Echipamente pentru terapii de recuperare

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Design industrial şi produse inovative

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Grafică inginerească şi desen

Bucureşti

romānă

IF

120

 

15.

Inginerie mecanică

Vehicule feroviare de mare viteză

Bucureşti

romānă

IF

120

700

 

 

Fenomene de interacţiune vehicul-cale de rulare

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Controlul zgomotelor şi vibraţiilor

Bucureşti

romānă

IF

120

 


 

 

Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Consultanţă īn proiectarea sistemelor mecanice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Siguranţa şi integritatea structurilor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Concepţii integrate īn ingineria mecanică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Reabilitarea structurilor, materialelor şi mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Mecanică de precizie

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria calităţii şi mediului īn industria de proces

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

16.

 

Ingineria resurselor umane īn organizaţiile industriale

Bucureşti

romānă

IF

120

750

 

 

Antreprenoriat, managementul şi ingineria afacerilor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Marketing industrial

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Inginerie economică īn activităţi industriale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Calitatea produselor şi serviciilor industriale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Calitate īn inginerie şi managementul afacerilor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

Inginerie si management

Administrarea şi ingineria afacerilor

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Administrarea şi ingineria afacerilor īn industrie/Geschăfts und Industrieverwaltung

Bucureşti

germană

IF

120

 

 

 

Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Managementul sistemelor energetice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria şi managementul proiectelor complexe

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Inginerie economică şi managementul afacerilor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice/Entwicklung und Organisationmechatronischer Systeme

Bucureşti

germană

IF

120

 

 

 

Ingineria şi managementul producerii materialelor metalice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovation and integrative technology

Bucureşti

engleză

IF

120

 

17.

Mecatronică şi robotică

Robotică (interdisciplinar cu domeniul Inginerie mecanica)

Bucureşti

romānă

IF

120

100

 

 

Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul Inginerie mecanică)

Bucureşti

romānă

IF

120

 

18.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Studii culturale europene

Bucureşti

romānă

IF

120

50

19.

 

Comunicare managerială

Bucureşti

romānă

IF

120

100

 

Ştiinţe ale comunicării

Tehnologia traducerii automate/Technologie de traduction automate

Bucureşti

franceză

IF

120

 

20.

Ştiinţe ale educaţiei

Consilierea si managementul carierei īn domeniul profesional şi tehnic

Bucureşti

romānă

 

120

200

 

 

Ştiinţele vieţii şi ecologie

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ştiinţe chimice īn educaţie continuă

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Managementul organizaţiilor educaţionale

Bucureşti

romānă

 

120

 

21.

Ştiinţe inginereşti aplicate

Tehnologii optice

Bucureşti

romānă

 

120

400

 

 

Fotonică şi materiale avansate

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Biomateriale metalice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Inginerie medicală

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Logică matematică şi aplicaţii

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Sisteme dinamice, optimale şi modele economico-financiare

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Modele de decizie, risc şi prognoză

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Optometrie avansată

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

2. UNIVERSITATEATEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locaţia geografica

Limba de predare

Formă īnvăţămānt

Număr de credite de studiu transferabile

Nr. max. stud. ce pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

Inginerie structurală

Bucureşti

romānă

IF

120

800

 

 

Ingineria clădirilor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Proiectarea construcţiilor civile şi industriale īn zone seismice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Dezvoltarea urbană şi regională

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

Inginerie civilă şi instalaţii

Inginerie hidraulică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Inginerie geotehnică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Dezvoltare durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Poduri şi tuneluri

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria infrastructurii transporturilor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Inginerie structurală/Structural engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Inginerie structurală/Ingenierie des structures

Bucureşti

franceză

IF

120

 

 

 

Interacţiuni īn mediul construit/Interactions in the built environment

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Energie, confort şi dezvoltare durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

 

2.

Inginerie şi management

Managementul proiectelor īn construcţii

Bucureşti

romānă

IF

120

50

3.

Inginerie mecanică

Sisteme mecanice avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

150

 

 

Echipamente tehnologica pentru dezafectarea/demolarea construcţiilor şi reciclarea materialelor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

Bucureşti

romānă

IF

120

 

4.

Inginerie geodezică

Sisteme informaţionale īn cadastru şi publicitate imobiliară

Bucureşti

romānă

IF

120

150

 

 

Prelucrarea şi analiza datelor geospaţiale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Geomatică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

5.

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

Bucureşti

romānă

IF

120

50

 

 

Tehnologii didactice asistate de calculator(interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă şi instalaţii)

Bucureşti

romānă

IF

120

50

6.

Filologie

Traducere şi interpretare specializată

Bucureşti

romānă

IF

120

50

 

3 . UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM .ION MINCU” DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Formă īnvăţămānt

Număr de credite de studiu transferabile

Nr. max. stud. ce pot fi şcolarizaţi

1.

Urbanism

Urbanism şi politici publice

Bucureşti

romānă

IF

120

300

 

 

Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Management urban pentru oraşe competitive

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Mobilitate urbană

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Proiectare urbană

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Peisaj şi teritoriu

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Formă īnvăţămānt

Număr de credite de studiu transferabile

Nr. max. stud. ce pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Agronomie

Agricultură durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

300

 

 

Ameliorarea plantelor şi producerea de sămānţa

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Consultanţă agricolă

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Managementul şi expertiza fondului funciar

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară

Bucureşti

romānă

IF

120

 

2.

Horticultura

Managementul conservării biodiversităţii

Bucureşti

romānă

IF

120

200

 

 

Modelarea şi conservarea peisajului vegetal urban

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Tehnologii performante, management şi marketing vitivinicol

Bucureşti

romānă

IF

120

 

3.

Zootehnie

Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice

Bucureşti

romānă

IF

90

55

4.

Ingineria produselor alimentare

Biosecuritatea produselor alimentare

Bucureşti

romānă

IF

120

200

 

 

Tehnologii speciale īn industria alimentară

Bucureşti

romānă

JF

90

 

 

 

Expertiza produselor agroalimentare

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher

Bucureşti

romānă

IF

120

 

5.

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului īn spaţiul rural

Bucureşti

romānă

IF

120

175

 

 

Ingineria şi protecţia mediului īn spaţiul rural

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

 

 

Geomatică pentru ingineria mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

 

6.

Biotehnologii

Aplicaţii modeme ale biotehnologii lor īn agricultură

Bucureşti

romānă

IF

120

150

 

 

Biotehnologii īn protecţia mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Biotehnologie şi siguranţă alimentară

Bucureşti

romānă

IF

120

 

7.

Inginerie şi management īn agricultura şi dezvoltare rurală

Agribusiness

Bucureşti

romānă

IF

120

400

 

 

Agribusiness

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

 

 

Management şi dezvoltare rurală

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Management şi dezvoltare rurală

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

 

 

Managementul calităţii şi inovaţiei īn domeniul agroalimentar

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Management īn agroturism şi alimentaţie publică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Management īn agroturism şi alimentaţie publică

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

 

 

Management şi audit intern

Bucureşti

romānă

IF

120

 

8.

Inginerie şi management

Managementul investiţiilor īn ecosisteme

Bucureşti

romānă

IF

120

50

9.

Ştiinţele educaţiei

Managementul formării continue īn īnvăţămāntul agronomic (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie şi management)

Bucureşti

romānă

IF

120

50

 

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Formă īnvăţămānt

Număr de credite de studiu transferabile

Nr. max. stud. ce pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor mici şi mijlocii

Bucureşti

romānă

IF

120

300

 

 

Consultanţă īn afaceri

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Consultanţă īn afaceri/Business consulting

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Administrarea afacerilor/Executive master īn business administration

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Economie comportamentală/Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Administrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)

Bucureşti

engleză

IF

120

 

2.

Ştiinţe administrative

Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială

Bucureşti

romānă

IF

120

400

 

 

Administrarea resurselor instituţiilor culturale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Administraţie publica şi eficienţa sistemului administrativ

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Administraţie şi politici publice īn Uniunea Europeană

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Managementul crizelor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Managementul restaurării şi valorificării patrimoniului cultural

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Managementul informaţiei şi al documentelor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

3.

Biologie

Neurobiologie

Bucureşti

romānă

IF

120

550

 

 

Biochimie şi biologie moleculară

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Biologie medicală

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Biotehnologie microbiană şi genetică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Fiziologie celulară şi biofizica membranelor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Antropologie evoluţionistă

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Biologie sistemică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Taxonomia şi biodiversitate

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Genetică aplicată şi biotehnologie

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Microbiologie aplicată şi imunologie

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Biochimie aplicată şi biologie moleculară

Bucureşti

engleză

IF

120

 

4.

Ştiinţa mediului

Managementul integrat al capitalului natural

Bucureşti

romānă

IF

120

250

 

 

Sustenabilitetea sistemelor socioecologice

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Poluarea chimică a mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Evaluarea integrată a stării mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Riscurile mediului aerian īn sănătate/Air-environment risks and health response

Bucureşti

engleză

IF

120

 

5.

 

Biomolecule

Bucureşti

romānă

IF

120

300

 

 

Chimia materialelor avansate

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Chimia materialelor avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

Chimie

Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Chimie didactică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Abordarea integrată a ştiinţelor naturii (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Fizică)

Bucureşti

romānă

IF

120

 

6.

Drept

Carieră judiciară

Bucureşti

romānă

IF

60

550

 

 

Dreptul Uniunii Europene

Bucureşti

romānă

IF

60

 

 

 

Drept internaţional public

Bucureşti

romānă

IF

60

 

 

 

Drept privat

Bucureşti

romānă

IF

60

 

 

 

Dreptul afacerilor

Bucureşti

romānă

IF

60

 

 

 

Dreptul muncii. Relaţii de muncă şi industriale

Bucureşti

romānă

IF

60

 

 

 

Maşter profesional de drept european şi internaţional al afacerilor

Bucureşti

franceză

IF

60

 

 

 

Ştiinţe penale

Bucureşti

romānă

IF

60

 

 

 

Drept fiscal

Bucureşti

romānă

IF

60

 

 

 

Achiziţii publice, concesiuni, parteneriat public-privat

Bucureşti

romānă

IF

60

 

 

 

Arbitrajul internaţional

Bucureşti

engleză

IF

60

 

7.

 

Estetici aplicate īn arta teatrală

Bucureşti

romānă

 

 

450

 

Filosofie

Etică aplicată īn societate, afaceri şi organizaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Filosofie analitică

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Istoria şi circulaţia ideilor filosofice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Istoria şi filosofia ştiinţei

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Program masteral īn ştiinţe cognitive - Open mind

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Globalizare şi diplomaţie culturală

Bucureşti

engleză

IF

120

 


8.

Fizică

Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizica şi aplicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

500

 

 

Fizică medicală

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Fizică teoretică şi computaţională

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Optică, laseri şi aplicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Fizica mediului şi a polimerilor ecologici

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Fizica materialelor avansate şi nanostructuri

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Interacţiunea radiaţiei cu materia

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Materiale avansate cu aplicaţie īn medicina dentară

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Surse de energie regenerabile şi alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ştiinţa conservării/restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi chimice avansate (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)

Bucureşti

romānă

IF

120

 

9.

Ştiinţe inginereşti aplicate

Fizică aplicată avansată

Bucureşti

romānă

IF

120

50

10.

 

Climatologie şi resurse de apă

Bucureşti

romānă

IF

120

350

 

Geografie

Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Managementul resurselor şi activităţilor turistice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Sisteme informaţionale geografice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Geografie aplicată şi dezvoltare regională

Bucureşti

romānă

IF

120

 

11.

Inginerie geologică

Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor minerale

Bucureşti

romānă

IF

120

250

 

 

Geofizică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Geofizică aplicată/Applied geophysics

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Inginerie geologică şi geotehnică ambientală

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Geobiologie aplicată īn conservarea patrimoniului natural şi cultural (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului)

Bucureşti

romānă

IF

120

 

12.

Istorie

Interfeţe culturale īn preistorie şi antichitate

Bucureşti

romānă

IF

120

450

 

 

Istoria şi practica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

romānă

 

 

 

 

 

Istorie şi civilizaţie

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Politică şi societate īn secolul al XX-lea

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Managementul bunurilor culturale şi turism cultural

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

 

 

Diplomaţie şi politică sec. XIX-XXI

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

 

 

Istorie si politică militară īn Romānia „secolelor XIX-XXI

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Istoria artei şi filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)

Bucureşti

romānă

IF

120

 


13.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Tehnici diplomatice Relaţii internaţionale

Bucureşti

Bucureşti

romānă

romānă

IF

IF

120

120

150

 

 

Studii europene

Bucureşti

romānă

IF

120

 

14.

Ştiinţe ale comunicării

Campanii de comunicare īn publicitate şi relaţii publice

Bucureşti

romānă

IF

120

800

 

 

Comunicare corporativă

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Comunicare corporativă

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

 

 

Jurnalism politic

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Jurnalism tematic

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Jurnalism tematic

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

 

 

Managementul instituţiilor mass-media

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Mass-media, dezvoltare, societate/Medias, developpement, societe

Bucureşti

franceză

IF

120

 

 

 

Producţie multimedia şi audiovideo

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Teorii şi metode de cercetare īn ştiinţele comunicării

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Media, comunicare publică şi globalizare/Media, public communication and globalization

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Consultanţă şi expertiză īn publicitate

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Gestionarea informaţiei īn societatea contemporană

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Modele de comunicare şi relaţii publice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

15.

 

Cultură şi civilizaţie ebraică

Bucureşti

romānă

IF

120

1300

 

 

Didactici ale disciplinelor filologice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Studii avansate īn lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii romāne

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Studii literare romāneşti

Bucureşti

romāna

IF

120

 

 

 

Teoria literaturii şi literatura comparată

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Teoria şi practica editării

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Formarea interpreţilor de conferinţă

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

Filologie

Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvistice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Studii americane

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Studii culturale balcanice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Studii culturale britanice

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Studii est asiatice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Studii franceze şi francofone

Bucureşti

franceză

IF

120

 

 

 

Traducere specializată şi studii terminologice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Traducerea textului literar contemporan

Bucureşti

romānă/engleză

IF

120

 

 

 

Cultura şi limbajul organizaţiilor europene

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Traductologie latino romanică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Etnologie, antropologie culturală şi folclor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

16.

 

Cultură şi politică īn context european şi internaţional

Bucureşti

romānă

IF

120

250

 

Studii culturale

Teoria şi practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)

Bucureşti

romānă

IF

120

 


 

 

Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Studii religioase - Texte şi tradiţii (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Studii culturale slave; Rusia şi ţările slave din Europa Centrală şi de Est

Bucureşti

romānă

IF

120

 

17.

Informatică

Algoritmi şi bioinformatică

Bucureşti

romānă

IF

120

400

 

 

Baze de date şi tehnologii WEB

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

 

 

Baze de date şi tehnologii WEB

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Inginerie software

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Inteligenţă artificială

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Programare declarativă

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Sisteme distribuite