MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 528/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 528         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 august 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

588. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

 

591. - Hotărâre privind acordarea de despăgubiri Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „ACVILA” pentru daunele cauzate de inundarea controlată a incintei îndiguite Făcăeni-Vlădeni, în anul 2006

 

613. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

351. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Costea din funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, la Ministerul Apărării Naţionale

 

352. - Decizie privind numirea domnului Gabriel Liviu Ispas în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale

 

353. - Decizie privind numirea doamnei Cristina Vasilica Icociu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale

 

354. - Decizie privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Sereş Petru Albert din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului calitatea factorilor de mediu din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

 

355. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministru lui nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.473/1.248/1.396. - Ordin al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Porţile de Fier - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucureşti

 

2.473. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 568/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 436 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului economiei. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercial-economică externă.”

2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încetarea raporturilor de serviciu/de muncă determinată de reducerea numărului de posturi din structura organizatorică a Ministerului Economiei se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. III. - Încadrarea în numărul de posturi şi în noile structuri organizatorice se realizează în termenele şi cu procedura aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului economiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Mariana Câmpeanu

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 588.

 

ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI ECONOMIEI

 

Nr. maxim de posturi = 436 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului economiei), din care 83 de posturi - reţea externă


1 Anexa este reprodusă în facsimil.

* Se organizează ca direcţie generală.

** Cuprinde Serviciul comunicare şi relaţii publice, aflat în subordinea directă a ministrului economiei.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013)

 

A. UNITĂŢILE

aflate în subordin ea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei

 

I. Organe de specialitate, cu personalitate juridică, finanţate prin bugetul Ministerului Economiei

 

1.

Departamentul pentru Energie - 204 posturi

 

2.

Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism - 134 posturi

 

II. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei

 

a) Cu finanţare de la bugetul de stat:

 

1.

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 105 posturi

 

2.

Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - 25 posturi

 

3.

Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 9 posturi

 

b) Cu finanţare din venituri proprii:

 

1.

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Buşteni - 58 posturi

 

2.

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 243 posturi

 

c) Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:

 

1.

Biroul Român de Metrologie Legală - BRML, Bucureşti - 659 posturi

 

2.

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - 54 posturi

 

III. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei

 

1.

Asociaţia de Standardizare din România - ASRO

 

2.

Asociaţia de Acreditare din România - RENAR

 

IV. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, cu finanţare integrală de la bugetul de stat

 

1.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 624 posturi

 

2.

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 227 posturi

 

V. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei

 

1.

Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti

 

2.

Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti

 

3.

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” - S.A. Deva, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii

4.

Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

 

5.

Societatea Comercială „Băiţa” - S.A. Stei

 

6.

Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud

 

7.

Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare

8.

Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

 

9.

Societatea Comercială de Conservare şi închidere a Minelor „Conversmin” - S.A. Bucureşti

 

10.

Societatea Comercială „Radioactiv Mineral” - S.A. Măgurele

 

11.

Compania Naţională „Romarm” - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale

 

12.

Societatea Comercială „Uzina Mecanică Orăştie” - S.A.

 

13.

Societatea Comercială „Avioane” - S.A. Craiova

 

14.

Societatea Comercială „IAR” - S.A. Braşov

 

15.

Societatea Comercială JOR” - S.A. Bucureşti

 

16.

Societatea Comercială „Romaero” - S.A. Bucureşti

 

17.

Societatea Comercială „Construcţii Aeronautice” - S.A.

 

18.

Societatea Comercială „Şantierul Naval Mangalia” - S.A.

 

19.

Societatea Comercială „Oltchim” - S.A.

 

20.

Societatea Comercială „Romplumb” - S.A.

 

21.

Societatea Comercială „Şantierul Naval 2 Mai” - S.A.

 

22.

Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.

 

23.

Societatea Comercială „Simtex” - S.A. - participaţia statului

24.

Societatea Comercială ICEM - S.A.

25.

Societatea Naţională „Plafar” - S.A. Bucureşti

26.

Societatea Comercială J.P.I.U. - Consulting Engineering” - S.A. Bucureşti

27.

Societatea Comercială EUROTEST -S.A.

28.

Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.

29.

Societatea Comercială „FORADEX” - S.A.

30.

Societatea Comercială „SANEVIT 2003” - S.A. Arad

31.

Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.

 

B. UNITĂŢILE

aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Energie

 

1.

Societatea Comercială „OMV PETROM” - S.A. Bucureşti - participaţia statului

2.

Societatea Comercială „Oil Terminal” - S.A. Constanţa

3.

Societatea Comercială „Conpet” - S.A. Ploieşti

4.

Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” - S.A.

5.

Societatea Comercială „Petrotrans” - S.A. Ploieşti

6.

Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş

7.

Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România - S.A. - participaţia statului

8.

Societatea Comercială EON ENERGIE România - S.A. - participaţia statului

9.

Societatea Comercială EON GAZ DISTRIBUŢIE - S.A. - participaţia statului

10.

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale

11.

Societatea Comercială „Electrocentrale Grup” - S.A.

12.

Societatea Comercială „Electrocentrale Bucureşti” - S.A.

13.

Societatea Comercială „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A.

14.

Societatea Comercială „Complexul Energetic Oltenia” - S.A.

15.

Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” - S.A. Năvodari

16.

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale

17.

Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A,

18.

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi participaţia statului la societăţile comerciale privatizate

19.

Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani

20.

Societatea Naţională a Huilei - S.A. Petroşani

21.

Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti

22.

Societatea Comercială „Institutul de Cercetare ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit” Craiova - S.A.

23.

Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele societăţi comerciale

24.

Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor-S.A. Târgu Jiu

25.

Societatea Comercială Minieră „Banat - Anina” - S.A.

26.

Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A.

27.

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin

 

C. UNITĂŢILE

aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism

 

1.

Societatea Comercială IMOTRUST- SA

2.

Societatea Comercială BEGATURISM - S.A.

3.

Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTIŢII PENTRU TURISM - S.A.

4.

Societatea Comercială ROBINSON TURISM - S.A.

5.

Societatea Comercială LI DO - S.A.

6.

Societatea Comercială LITORAL - S.A.

7.

Societatea Comercială MAMAIA- S.A.

8.

Societatea Comercială NEPTUN-OLIMP - S.A.

9.

Societatea Comercială CARMEN SILVA 2000 - S.A.

10.

Societatea Comercială ANCA-IRINA - S.A.

11.

Societatea Comercială CIUCAŞ - S.A.

12.

Societatea Comercială HOTEL COTA 1400 - S.A.

13.

Societatea Comercială GERMISARA -S.A.

14.

Societatea Comercială T.H.R. MAREA NEAGRĂ - S.A.

15.

Societatea Comercială IEZERUL - SA.

16.

Societatea Comercială PREDEAL - SA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de despăgubiri Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „ACVILA” pentru daunele cauzate de inundarea controlată a incintei îndiguite Făcăeni-Vlădeni, în anul 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Sentinţa civilă nr. 1.487 din 24 martie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă plata din bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice a sumei de 499.298,7 lei de la capitolul 74.01 „Protecţia mediului”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, reprezentând despăgubirea Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „ACVILA” pentru daunele cauzate de inundarea controlată a incintei îndiguite Făcăeni-Vlădeni, în anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

p. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Ionuţ-Ciprian Iuga,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 591.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

A. Titlul II „Impozitul pe profit”

1. La punctul 212, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„ - porez na dobit în Croaţia;”.

2. Punctul 351 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„351. Sunt deductibile în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 de euro, într-un an fiscal, pentru fiecare participant, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal, cheltuielile înregistrate de angajator în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării cheltuielilor de câtre angajator.”

3. La punctul 861 paragraful 2, după ultima liniuţă se Introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„ - porez na dobit în Croaţia;”.

B. Titlul III „Impozitul pe venit”

1. La punctul 39, după liniuţă a 7-a se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a 8-a, cu următorul cuprins:

„- cheltuieli reprezentând contribuţiile plătite în numele angajaţilor, la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele reprezentând contribuţii la fondurile de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate câtre entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în limita echivalentului în lei a 400 de euro, într-un an fiscal, pentru fiecare participant. Deducerea acestor cheltuieli se realizează numai pe baza documentelor privind calificarea fondurilor de pensii facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, la solicitarea angajatorului, şi sunt luate în calcul la determinarea venitului net anual corespunzător anului în care contribuţiile au fost plătite. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul mediu anual comunicat de Banca Naţională a României pentru anul în care s-a efectuat plata.”

2. La punctul 77, liniuţa a 5-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele reprezentând contribuţii la fonduri de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare participant;”.

3. La punctul 111, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„111. Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat, cota de impozit de 16% se aplică asupra bazei de calcul determinate astfel:

a) pentru veniturile obţinute la locul unde se afla funcţia de bază, ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:

- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă:

- contribuţiile la fondurile de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la fonduri de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi administrate de către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro. Deducerea contribuţiilor reţinute pentru fonduri de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative se realizează numai pe baza documentelor privind calificarea fondurilor de pensii facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, la solicitarea angajatorului. Pe parcursul anului plătitorul de venituri din salarii cumulează sumele în euro şi verifică încadrarea în plafonul deductibil prevăzut de lege. Pentru verificarea încadrării în plafonul anual, cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare în ultima zi a lunii pentru care se plătesc drepturile salariale.”

4. Punctul 1111 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1111, în cazul sumelor plătite direct de către angaja: care are calitatea de participant la un fond de pensii facultative, pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii, contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la fondurile de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, plătite se deduc din veniturile lunii în care s-a efectuat plata contribuţiei, în limita venitului realizat, pe baza documentelor justificative emise de către fondul de pensii facultative. Deducerea acestor contribuţii se realizează numai pe baza documentelor privind calificarea fondurilor de pensii facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, la solicitarea angajatului.”

5. Punctul 116 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„116. Se admit la deducere contribuţiile la fondurile de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la fondurile de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi administrate de către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, astfel încât la nivelul anului suma acestora să nu depăşească echivalentul în lei a 400 de euro pentru fiecare participant.”

C. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi Impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”

1. Punctul 26 se abrogă.

2. Punctul 27 se abrogă.

D. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”

1. Punctul 301 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Codul fiscal

Nivelul şi calculul accizelor

Art. 208. - (1) Nivelul accizelor pentru produsele prevăzute la art. 207 este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu.

Norme metodologice

301. (1) în scopul determinării categoriei valorice în care se încadrează produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 7, 9 şi 10 din anexa nr. 2 la titlul VII din Codul fiscal, provenite din producţia internă sau din achiziţii intracomunitare şi ai căror preţ de vânzare este exprimat în altă monedă decât euro, conversia în euro se realizează pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent publicat în Jurnalul Oficial a] Uniunii Europene,

(2) în scopul determinării categoriei valorice în care se încadrează produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 7, 9 şi 10 din anexa nr. 2 la titlul VII din Codul fiscal, provenite din operaţiuni de import şi al căror preţ de vânzare este exprimat în altă monedă decât euro, cursul de schimb valutar se stabileşte conform prevederilor comunitare care reglementează calculul valorii în vamă.

(3) Valorile unitare exprimate în euro. Înscrise în coloana 1 din anexa nr. 2 la titlul VII r,Accize şi alte taxe speciale” din Codul fiscal aferente nr. crt. 7 şi 9, se stabilesc la nivel de euro, fără subdiviziuni, prin reducere atunci când fracţiunile în eurocenţi sunt mai mici de 50 de eurocenţi şi prin majorare atunci când fracţiunile în eurocenţi sunt mai mari sau egale cu 50 de eurocenţi.

(4) Valorile unitare exprimate în euro, înscrise în coloana 1 din anexa nr. 2 la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” din Codul fiscal aferente nr. crt. 10, se stabilesc la nivel de două zecimale, prin reducere atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5 şi prin majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5.”

2. Punctul 301.1 se abrogă.

3. La punctul 302, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„30.2 (1) Operatorii economici pot achiziţiona din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevăzute la art. 207 din Codul fiscal cu condiţia deţinerii unei autorizaţii pentru achiziţii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea fiscală competentă. Nu se supun acestor cerinţe operatorii economici care achiziţionează astfel de produse pentru uzul propriu ori produse de natura celor prevăzute la art. 207 lit. d) şi e) din Codul fiscal.”

4. La punctul 73, alineatele (2)-(7) se abrogă.

5. Punctul 76 modifică şi va avea următorul cuprins:

„Codul fiscal

Bere

Art. 20610

[...]

(2) Pentru berea produsă de micii producători independenţi, cu o producţie ce nu depăşeşte 200.000 hl/an, se aplică accize specifice reduse. Acelaşi regim se aplică şi pentru berea provenită de la micii producători independenţi din alte state membre, potrivit prevederilor din normele metodologice.

(3) Prin mici producători de bere Independenţi se înţelege toţi operatorii economici mici producători care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt operatori economici producători de bere care, din punct de vedere juridic şi economic, sunt independenţi faţă de orice alt operator economic producător de bere; utilizează instalaţii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spaţii de producţie diferite de cele ale oricărui alt operator economic producător de bere şi nu funcţionează sub licenţa de produs a altui operator economic producător de bere.

(31) Antrepozitarul autorizat care produce şi alte băuturi alcoolice decât bere nu poate beneficia de acciza specifică redusă prevăzută la alin. (2).

(4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producător de bere are obligaţia de a depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind producţia pe anul în curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.

Norme metodologice

76. (1) Pentru a beneficia de acciza redusă în România, operatorul economic care eliberează pentru consum berea provenită de la un mic producător de bere independent înregistrat în alt stat membru trebuie să prezinte un document certificat de autoritatea competentă din acel stat membru din care să rezulte statutul de mic producător de bere al partenerului extern. Documentul trebuie să cuprindă cel puţin denumirea şi codul de acciză al antrepozitarului autorizat ca mic producător de bere.

(2) Declaraţia prevăzută la art. 20610 alin. (4) din Codul fiscal trebuie să cuprindă informaţii privind nivelul producţiei din anul precedent, precum şi nivelul de producţie estimat a fi realizat în anul în curs. Antrepozitarul autorizat beneficiază de nivelul redus de acciză în condiţiile în care nivelul estimat nu depăşeşte 200.000 hl/an şi dacă sunt îndeplinite condiţiile de la art. 20610 alin. (3) şi (31) din Codul fiscal.

(3) Antrepozitarul autorizat ca mic producător de bere care realizează în cursul unui an calendaristic o producţie mai mare de 200.000 hi notifică acest eveniment autorităţii fiscale competente, în termen de 5 zile de la data depăşirii acestui nivel. În acest caz, antrepozitarul are obligaţia de a calcula şi de a vărsa la bugetul de stat accizele în cuantumul corespunzător noului nivel de producţie, inclusiv diferenţa dintre acciza standard şi nivelul redus pentru produsele deja eliberate pentru consum în anul respectiv.

(4) Antrepozitarul autorizat ca producător de bere care realizează o producţie sub 200.000 hl/an beneficiază de nivelul redus de acciză numai dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 206^ alin. (3) şi (31) din Codul fiscal.

(5) Antrepozitarul autorizat prevăzut la alin. (4) solicită restituirea diferenţei dintre acciza standard şi nivelul redus începând cu data de 1 ianuarie a anului imediat următor celui în care s-a înregistrat o producţie mai mică de 200.000 hi de bere.

(6) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală competentă şi este însoţită de documente justificative din care să rezulte dreptul solicitantului de a beneficia de restituirea de accize.

(7) Autoritatea fiscală competentă verifică realitatea şi exactitatea informaţiilor şi a documentelor depuse de către solicitant.

(8) în cazul admiterii cererii de restituire, autoritatea fiscală competentă procedează la restituirea accizelor în condiţiile art. 117 din Codul de procedură fiscală.”

6. La punctul 77, alineatele (9) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(9) Pentru ţuica şi rachiurile de fructe destinate consumului propriu al unei gospodării individuale, în limita unei cantităţi echivalente de cel mult 50 de litri de produs/an cu concentraţia alcoolică de 100% în volum, nivelul accizei datorate reprezintă 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 500 euro/hl alcool pur.

………………………………………………………..

(12) Pentru ţuica şi rachiurile destinate consumului propriu al gospodăriei individuale realizate în sistem de prestări de servicii într-un antrepozit fiscal de producţie, acciza datorată bugetului de stat devine exigibilă la momentul preluării produselor din antrepozitul fiscal de producţie. Beneficiarul prestaţiei plăteşte acciza aferentă cantităţilor de ţuică şi rachiuri preluate. Pentru cantitatea de 50 de litri de produs destinată consumului propriu al unei gospodării individuale, nivelul accizei datorate reprezintă 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 500 euro/hl alcool pur. Pentru cantitatea de produs preluată de gospodăria individuală care depăşeşte această limită, inclusiv pentru consumul propriu al acesteia, nivelul accizei datorate este nivelul standard al accizei pentru alcoolul etilic, respectiv 1.000 euro/hl alcool pur.”

7. La punctul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Orice operator economic aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) este obligat ca înainte de producţie, de vânzare sau de utilizarea produselor să adreseze o solicitare Comisiei, pentru încadrarea produselor respective din punctul de vedere al accizelor. Solicitarea este însoţită obligatoriu de buletinul de analiză al produsului respectiv, emis de un laborator agreat, de încadrarea tarifară a produsului efectuată de autoritatea vamală centrală, precum şi de avizul unui institut ori al unei societăţi comerciale prevăzute la art. 20622 alin. (32) din Codul fiscal, referitor la asimilarea produsului respectiv cu un produs echivalent pentru care sunt stabilite accize.”

8. La punctul 84, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(12) În cazul producţiei de produse energetice, antrepozitarul propus depune documentaţia întocmită conform alin. (9), lista cu semifabricatele şi produsele finite înscrise în nomenclatorul de fabricaţie, precum şi domeniul de utilizare al acestora. Referatul prevăzut la art. 20622 alin. (31) din Codul fiscal se depune după obţinerea încadrării tarifare a produselor finite. Procedura prevăzută la alin. (8)-(11) se aplica şi antrepozitarilor propuşi pentru producţia de produse energetice!”

9. La punctul 108, după alineatul (85) se introduce un nou alineat, alineatul (86), cu următorul cuprins:

„Cod fiscal

Garanţii

Art. 20654

(42) Valoarea garanţiei nu poate fi mai mare decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în funcţie de grupa produselor accizabile ce urmează a fi realizate sau depozitate.

Norme metodologice

(86) Cuantumul garanţiei maxime constituite de antrepozitarii autorizaţi se stabileşte la nivelurile prevăzute mai jos:

a) pentru alcool etilic şi băuturi alcoolice - 2.000.000 euro;

b) pentru tutun prelucrat - 10.000.000 euro;

c) pentru produse energetice - 15.000.000 euro.”

10. La punctul 108, alineatul (9) se abrogă.

11. La punctul 108, după alineatul (18) se Introduce un nou alineat, alineatul (181), cu următorul cuprins:

„(181) pentru expeditorul înregistrat, nivelul garanţiei se actualizează în funcţie de cantităţile de produse accizabile expediate în anul precedent.”

12. La punctul 108, alineatul (29) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(29) În cazul antrepozitarului autorizat ori al destinatarului înregistrat, Comisia sau, după caz, Comisia teritorială aprobă reducerea garanţiei, la cerere, după cum urmează:

a) cu 50%, în situaţia în care în ultimii 2 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat nu a înregistrat obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru care s-a dispus executarea garanţiei şi a fost începută procedura de executare silită;

b) cu 75%, în situaţia în care în ultimii 3 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat nu a înregistrat obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru care s-a dispus executarea garanţiei şi a fost începută procedura de executare silită.”

13. La punctul 111, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Formulele admise a fi utilizate pentru denaturarea completă a alcoolului, în concentraţie la hectolitru de alcool pur, sunt următoarele;

a) benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur), metiletilcetonă (butanonă) (nr. CAS 78-93-3) 2 litri (chimic pură) şi albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; CI. 52015) 0,2 grame (chimic pur); sau

b) izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 3 litri (chimic pur), metiletilcetonă (butanonă) (nr. CAS 78-93-3) 3 litri (chimic pură) şi benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic Pur).”

Art. II. - Deciziile de asimilare din punctul de vedere al nivelului accizelor, emise de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân valabile.

Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I lit. D pct. 1, 3, 6, 10 şi 11 care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2013.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p, Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 613.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Costea din funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, la Ministerul Apărării Naţionale

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 septembrie 2013, domnul Vasile Costea se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, la Ministerul Apărării Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 351.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Gabriel Liviu Ispas în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 169/2013, prin care se propune numirea în funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici a candidaţilor admişi în urma concursului susţinut în data de 1 august 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 lit. d), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Liviu Ispas se numeşte în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 43/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale de către domnul Gabriel Liviu Ispas, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 352.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Cristina Vasilica Icociu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 169/2013, prin care se propune numirea în funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici a candidaţilor admişi în urma concursului susţinut în data de 1 august 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 lit. d), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina Vasilica Icociu se numeşte în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 44/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale de către doamna Cristina Vasilica Icociu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 353.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Sereş Petru Albert din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului calitatea factorilor de mediu din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

 

Având în vedere solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, formulată prin Adresa nr. 4.154 din 14 august 2013 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Sereş Petru Albert din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului calitatea factorilor de mediu din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, precum şi acordul scris al domnului Sereş Petru Albert cu privire la acest transfer, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Domnul Sereş Petru Albert, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă, în interesul serviciului, în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului calitatea factorilor de mediu din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului calitatea factorilor de mediu din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin se face prin decizia directorului executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 354.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 3 din anexa „Componenţa Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor” la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 30 mai 2013, se modifică după cum urmează:

„3. Virgil Daniel Popescu - vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 355.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.473 din 20 iunie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.248 din 5 august 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.396 din 27 iunie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Porţile de Fier - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucureşti

 

În baza art. 15 alin, (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10^2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Porţile de Fier - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, prin aprobarea de

către Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială „Hidroserv” Porţile de Fier-S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

Ministrul delegat pentru energie.

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Cămpeanu

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială „Hidroserv” Porţile de Fier - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget an 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

43.343

 

1

 

Venituri din exploatare

2

43.338

 

2

 

Venituri financiare

3

5

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

43.315

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

43-015

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

7.501

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe st vărsăminte asimilate

8

244

 

 

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

9

33.250

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

22.403

 

 

 

C2

bonusuri

11

2.342

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

2.103

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

799

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

86

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

6.316

 

 

D

alte cheltuieli de exploatare

16

2.020

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

300

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

28

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

28

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

0

 

1

 

Rezerve legale

22

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local hi cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

1.800

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

1.800

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

510

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

539

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care;

45

24.745

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

22.403

 

 

b)

bonusuri

47

2.342

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.464

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3.826

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

80

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

80

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

999

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

200

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

500

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 568/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999 şi ale art. 48-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională şi ale art. 11 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 568/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 11 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) plătite de beneficiar în perioada de implementare a proiectului, conform prevederilor contractului de finanţare, cu excepţia cheltuielilor efectuate în ultima perioadă de raportare, pentru care costurile angajate în cadrul fiecărei linii bugetare pot fi plătite în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la finalizarea proiectului;”.

2. La articolul 14 alineatul (3), litera a) se abrogă,

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 august 2013.

Nr. 2.473.