MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 543/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 543         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 august 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

719. - Decret privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945

 

720. - Decret privind conferirea Ord inului Meritul Sanitar în grad de Comandor

 

721. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor

 

722. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 

723. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 

724. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 

725. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 

726. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 

727. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 

728. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 

729. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 

730. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 

731. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

 

732. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

 

733. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer

 

734. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

589. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

 

635. - Hotărâre pentru aprobarea participării Ministerului Apărării Naţionale din România la finanţarea proiectului şi construcţiei noilor elemente de infrastructură ale Şcolii internaţionale de la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.044. - Ordin al ministrului transporturilor, interimar, pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3. aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005

 

1.436/852. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 2 din Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III şi ale art. 11 alin. (1) pct. V.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având „în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945 veteranilor de război prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 719.

 

ANEXA

 

Veteranii de război ai Armatei Române cărora li se conferă Medalia „Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945”

 

Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război Judeţul Teleorman:

1. Liţă P. Gheorghe Judeţul Vrancea:

2. Gaiţă V. Gheorghe.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru profesionalismul şi abnegaţia dovedite în actul medical, pentru modul exemplar în care a acţionat*la salvarea cetăţenilor români, victime ale accidentului din data de 23 iunie 2013, petrecut în Canionul Moraca din Muntenegru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor domnului Ivan Todorovici, doctor al Spitalului Municipal din Belgrad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 720.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere şi recunoştinţă pentru profesionalismul, umanismul şi abnegaţia cu care a acţionat întregul corp medical pentru salvarea cetăţenilor români, victime ale accidentului din data de 23 iunie 2013, petrecut în Canionul Moraca din Muntenegru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Comandor Centrului Clinic din Podgorica.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 721.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de apreciere şi respect pentru profesionalismul, simţul datoriei şi compasiunea de care au dat dovadă, pentru ajutorul acordat cetăţenilor români, victime ale accidentului din data de 23 iunie 2013, petrecut în Canionul Moraca din Muntenegru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer Centrului de Securitate din Kolasin.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 722.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de apreciere şi respect pentru profesionalismul, simţul datoriei şi compasiunea de care au dat dovadă, pentru ajutorul acordat cetăţenilor români, victime ale accidentului din data de 23 iunie 2013, petrecut în Canionul Moraca din Muntenegru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer Centrului Operativ de Comunicaţii din Podgorica.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 723.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de apreciere şi respect pentru profesionalismul, simţul datoriei şi compasiunea de care au dat dovadă, pentru ajutorul acordat cetăţenilor români, victime ale accidentului din data de 23 iunie 2013, petrecut în Canionul Moraca din Muntenegru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer Centrului de Securitate din Podgorica.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 724.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de apreciere şi respect pentru profesionalismul, simţul datoriei şi compasiunea de care au dat dovadă, pentru ajutorul acordat cetăţenilor români, victime ale accidentului din data de 23 iunie 2013, petrecut în Canionul Moraca din Muntenegru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer Unităţii speciale antitero din Podgorica.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 725.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de apreciere şi respect pentru profesionalismul, simţul datoriei şi compasiunea de care au dat dovadă, pentru ajutorul acordat cetăţenilor români, victime ale accidentului din data de 23 iunie 2013, petrecut în Canionul Moraca din Muntenegru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer Unităţii de Poliţie din Podgorica.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 726.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de apreciere şi respect pentru profesionalismul, simţul datoriei şi compasiunea de care au dat dovadă, pentru ajutorul acordat cetăţenilor români, victime ale accidentului din data de 23 iunie 2013, petrecut în Canionul Moraca din Muntenegru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer Unităţii Speciale de Elicoptere din Podgorica.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 727.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de apreciere şi respect pentru profesionalismul, simţul datoriei şi compasiunea de care au dat dovadă, pentru ajutorul acordat cetăţenilor români, victime ale accidentului din data de 23 iunie 2013, petrecut în Canionul Moraca din Muntenegru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer Serviciului Montan de Salvare (Salvamont) din Muntenegru.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 728.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de apreciere şi respect pentru profesionalismul, simţul datoriei şi compasiunea de care au dat dovadă, pentru ajutorul acordat cetăţenilor români, victime ale accidentului din data de 23 iunie 2013, petrecut în Canionul Moraca din Muntenegru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer Serviciului de Protecţia Populaţiei (unitatea de pompieri civili) din Podgorica,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 729.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de apreciere şi respect pentru profesionalismul, simţul datoriei şi compasiunea de care au dat dovadă, pentru ajutorul acordat cetăţenilor români, victime ale accidentului din data de 23 iunie 2013, petrecut în Canionul Moraca din Muntenegru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer Serviciului de Protecţia Populaţiei (unitatea de pompieri civili) din Kolasin.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 730.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de recunoştinţă şi respect pentru locuitorii din Podgorica, pentru solidaritatea umană, curajul şi dăruirea de care au dat dovadă, ajutând la limitarea efectelor tragediei cetăţenilor români, victime ale accidentului din data de 23 iunie 2013, petrecut în Canionul Moraca din Muntenegru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler Municipalităţii din Podgorica.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 731.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor ari. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de recunoştinţă şi respect pentru locuitorii din Kolasin, pentru solidaritatea umană, curajul şi dăruirea de care au dat dovadă, ajutând la limitarea efectelor tragediei cetăţenilor români, victime ale accidentului din data de 23 iunie 2013, petrecut în Canionul Moraca din Muntenegru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler Municipalităţii din Kolasin.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 732.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de înaltă recunoaştere şi apreciere pentru contribuţia activă la dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre ţara noastră şi Republica Slovacă, a dialogului bilateral la nivel înalt, tehnic şi sectorial, precum şi a schimburilor culturale dintre cele două ţări,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer Excelenţei Sale domnului ambasador Jan Soth, şeful Cancelariei Preşedintelui Republicii Slovace.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 733.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de apreciere pentru contribuţia personală la reconstituirea şi amenajarea simbolurilor comemorative şi a cimitirelor româneşti aflate pe teritoriul Republicii Slovace, pentru efortul depus la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate cinstirii memoriei soldaţilor români căzuţi în luptele purtate pentru eliberarea fostei Cehoslovacii în cel de-al Doilea Război Mondial,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer domnului Peter Gogola, primarul oraşului Banska Bystrica, Republica Slovacă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 august 2013.

Nr. 734.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (1) lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi

completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 21 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului Ministerul Economiei eşalonat în perioada 2013- 2014.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se Înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 589.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2010)

 

LISTA

obiectivelor şi a sumelor alocate lucrărilor de închidere a unor iazuri de decantare din sectorul minier, finanţate din Fondul pentru mediu

 

Nr. crt.

 

 

 

Obiectiv

 

 

 

Hotărârea Guvernului de aprobare

Data încetării activităţii

Cheltuieli totale conform documentaţiilor tehnice

(decembrie 2009)

- lei -

din care

Perioada de derulare a lucrărilor

(grafice de execuţie)

Buget de stat

- lei -

Fond pentru mediu

Demararea lucrărilor

Termen de finalizare

2012

2013

2014

1.

Mina Baia Sprie - iaz Tăuţii de Sus, Maramureş

Hotărârea Guvernului nr. 644/2007

2006

44.572.665

5.372.665

39.200.000

octombrie

 

noiembrie

2.

Mina Certei - iaz V-Mireşului şi V. Mealu, Hunedoara

Hotărârea Guvernului nr. 644/2007

2006

24.463.967

4.463.967

20.000.000

octombrie

 

noiembrie

3.

Mina Tăuşanii, Caraş-Severin

Hotărârea Guvernului nr. 644/2007

2006

9.550.638

1.890.638

7.660.000

 

iulie

octombrie

4.

Mina Dealu Negru inferior - iaz Dealu Negru şi iaz Pârâul Cailor, Suceava

Hotărârea Guvernului nr. 1.846/2004

2003

27.024.555

7.634.555

19.390.000

 

iulie

decembrie

5.

Mina Teliuc - iazurile nr. 1,2 şi 3, Hunedoara

Hotărârea Guvernului nr. 1.008/2006 , Hotărârea Guvernului nr. 644/2007- anexa nr. 4

2005

18.211.064

4.461.064

13.750.000

octombrie

 

noiembrie

Total general pentru închidere iazuri de decantare din sectorul minier (lei)

 

 

123.822.889

23.822.889

100.000.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea participării Ministerului Apărării Naţionale din România la finanţarea proiectului şi construcţiei noilor elemente de infrastructură ale Şcolii internaţionale de la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al ari 5 alin. (1) lit. f) şi p) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile Legii nr. 22/2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea Ministerului Apărării Naţionale din România la finanţarea proiectului şi construcţiei noilor elemente de infrastructură ale Şcolii internaţionale de la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa.

Art. 2. - (1) Se aprobă plata contribuţiei financiare a Ministerului Apărăm Naţionale din România, aferentă finanţării proiectului şi construcţiei noilor elemente de infrastructură ale Şcolii internaţionale de la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa.

(2) Nivelul contribuţiei este exprimat în euro şi se stabileşte potrivit procedurilor prevăzute în Memorandumul de înţelegere privind finanţarea proiectului şi construcţiei noilor elemente de infrastructură ale Şcolii internaţionale de la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa, deschis spre semnare la data de 11 iulie 2012.

Art. 3. - Contravaloarea în lei a contribuţiei financiare a Ministerului Apărării Naţionale din România se asigură din bugetul de stat, prin bugetul aprobat acestei instituţii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 635.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) pct. I lit. b) din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 şi 97 bis din 1 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul 1, punctul 1.3 litera a), sintagma: „1 ianuarie 2011” se înlocuieşte cu sintagma: „1 ianuarie 2013”.

2. La capitolul 1, punctul 1.4.8 litera a), sintagma: „vehicul, altul decât un vehicul EX/III, FL sau OX” se înlocuieşte cu sintagma: „vehicul, altul decât un vehicul EX/III, FL, OX sau MEMU”.

3. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2 punctul 9.2.2.3.3, sintagma: „CEI 529” se înlocuieşte cu sintagma: „CEI 60529”.

4. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2 punctul 9.2.2.5.1 litera a), nota de subsol 2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,2) Ca alternativă, pot fi aplicate dispoziţiile generale ale standardului EN 50014 şi dispoziţiile suplimentare ale standardelor EN 50016, 50017,50018, 50019, 50020, 50021 sau 50028.”

5. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, punctul 9.2.2.6.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9.2.2.6.3 Conexiuni electrice

Conexiunile electrice dintre autovehicule şi remorci trebuie să fie conforme gradului de protecţie IP54 conform standardului CEI 60529 şi trebuie să fie concepute astfel încât să împiedice orice debranşare accidentală. Conectoarele trebuie să fie conforme cu standardele ISO 12098:20043), ISO 7638:20033) si EN 15207:2006, după caz.”

6. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, punctul 9.2.2.6.3 se completează cu o nouă notă de subsol, nota de subsol 3), care va avea următorul cuprins:

3) ISO 4009, la care se face referinţă în acest standard, nu trebuie aplicat.”

7. În anexa nr. 1, Ea capitolul 9.2, notele de subsol 3),4), 5), 6), 7), 8) si 9) se renumerotează ca notele de subsol 4), 5),6), 7), 8), 9) si 10).

8. În anexa nr. 1, la capitolul 9.7 punctul 9.7.8.2 şi punctul 9.7.8.3, nota de subsol 2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

2) Ca alternativă, pot fi aplicate dispoziţiile generale ale standardului EN 50014 si dispoziţiile suplimentare ale standardelor EN 50016, 50017,50018, 50019, 50020 sau 50028.”

9. În anexa nr. 1, la capitolul 9.7, după punctul 9.7.8 se introduce un nou punct, punctul 9.7.9, cu următorul cuprins:

„9.7.9 Prescripţii suplimentare de siguranţă referitoare la vehiculele EX/III

9.7.9.1 Vehiculele EX/III trebuie să fie echipate cu sisteme automate pentru stingerea incendiilor la compartimentul motor.

9.7.9.2 Protecţia încărcăturii împotriva incendiului cauzat de pneuri trebuie asigurată prin scuturi termice din metal.”

10. Anexa nr. 2 la reglementări (faţă) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

11. Anexa nr. 3 la reglementări se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Regia Autonomă „Registrul Auto Român1 va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 august 2013.

Nr. 1.044.

 

ANEXA Nr. 1

 

[Anexa nr. 2 la reglementari (faţă)]

 

 

ANEXA

la raportul de inspecţie tehnică

Valabilă pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase

 

Număr de înmatriculare............................................Număr de identificare.................................................................Nr. CIV..

Serie suprastructură....................................................................Anexă la raportul de verificare nr. ..................din........

Tip vehicul ADR.................. EX/II          EX/III          FL          OX          AT           MEMU

Nr. crt.

Obiectul verificaţii

Tipurile de vehicule ADR la care sa aplică

Codul respingerii

Din ADR RNTR3

C1)

NC2)

NA3)

Observaţii

1.

Documente, identificare

- certificat de înmatriculare;

- CIV;

- document suprastructură (inclusiv pentru caroserie vehicule EX şi MEMU);

- cerere-tip;

- declaraţie conformitate dispozitiv frână de încetinire (la prima agreare).

EX/II, EX/III, FL, OX.AT, MEMU

400

-

 

 

 

 

2.

Cablaje instalaţie electrică

EX/III. FL. OX, AT, MEMU

413

9.2.2.2

 

 

 

 

3.

întrerupător general

EX/III, FL, MEMU

414

9.2.2.3.1

9.2.2.3.2

9.2.2.3.4

 

 

 

 

4.

întrerupător general

FL

414

9.2.2.3.3

 

 

 

 

5.

Baterii de acumulatoare

EX/II, EX/III, FL, MEMU

414

922.4

 

 

 

 

6.

Circuite alimentate în permanenţă FL

FL

413

9.22.5.1

 

 

 

 

7.

Circuite alimentate în permanenţă EX/III. MEMU

EX/III. MEMU

413

9.2.2.5.2

 

 

 

 

8.

Instalaţia electrica din spatele cabinei

EX/III, FL, MEMU

413

9.2.2.6

 

 

 

 

9.

Sistem de frânare

EX/II, EX/III, FL, OX,AT,MEMU

404

9.2.3.1

 

 

 

 

10.

ABS, frână de încetinire

EX/III, FL,OX,AT, MEMU

405

9.2.3.1

 

 

 

 

11.

Cabina

OX

406

9.2.4.2

 

 

 

 

12.

Rezervoare de combustibil

EX/II, EX/III, FL, OX, MEMU

408

9.2.4.3

 

 

 

 

13.

Amplasare motor

EX/II, EX/III, FL, OX, MEMU

401

9.2.4.4

 

 

 

 

14.

Sistem de evacuare

EX/II, EX/III, FL, MEMU

402

92.4.5

 

 

 

 

15.

Protecţie termică frână de încetinire

EX/III, FL, OX, AT, MEMU

402

9.2.4.6

 

 

 

 

16.

Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule EX

EX/II, EX/III

415

9.2.4.7.1

9.2.4.7.2

9.2.4.7.5

9.2.4.7.6

9.3.2.1

9.3.2.2

9.3.2.3

 

 

 

 

17.

Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule FL

FL

415

9.2.4.7.1

9.2.4.7.2

9.2.4.7.3

9.2.4.7.4

9.2.4.7.5

9.7.7.1

 

 

 

 

18.

Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule OX şi AT

ox, AT

415

9.2.4.7.1

9.2.4.7.2

9.2.4.7.5

9.7.7.1

 

 

 

 

19.

Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule MEMU

MEMU

415

9.2.4.7.1

9.2.4.7.2

9.2.4.7.5

9.2.4.7.6

98.6.1

 

 

 

 

20.

Dispozitiv de limitare a vitezei

EX/II, EX/III, FL, OX.AT, MEMU

416

9.2.5

 

 

 

 

21.

Dispozitive de cuplare a remorcilor

EX/II, EX/III, MEMU

418

9.2.6

 

 

 

 

22.

Amplasare motor vehicule EX

EX/II, EX/III

401

9.3.5

 

 

 

 

23.

Sistem de evacuare vehicule EX

EX/II, EX/III

402

9.3.6

 

 

 

 

24.

Echipament electric vehicule EX

EX/II, EX/III

413

9.3.7.1

9.3.7.3

 

 

 

 

25.

Stabilitate vehicule cisternă

FL.OX.AT

420

9.7.5.1

9.7.5.2

 

 

 

 

26.

Protecţie spate vehicule cisternă

FL, OX.AT

417

9.7.6

 

 

 

 

27.

Echipament electric vehicule FL

FL

413

9.7.8.1

9.7.8.3

 

 

 

 

28.

Prescripţii suplimentare referitoare la siguranţă vehicule cisternă EX III

EX III

421

9.7.9.1

9.7.9.2

 

 

 

 

29.

Stabilitate MEMU

MEMU

420

9.8.4

 

 

 

 

30.

Protecţie spate MEMU

MEMU

417

9.8.5

 

 

 

 

31.

Prescripţii suplimentare referitoare la siguranţă vehicule MEMU

MEMU

421

9.8.7.1

9.8.7.2

 

 

 

 

32.

Modificări neomologate şi neconforme

EX/II, EX/III, FL, OX, AT, MEMU

419

-

 

 

 

 

 

1) Corespunde.

2) Nu corespunde.

3) Nu este aplicabil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 Ia reglementări)

 

Verificarea prescripţiilor suplimentare precizate în cap. 9.3, 9.7 şi 9.8

 

Specificaţii tehnice

Verificări efectuate de Registrul Auto Român

Verificări efectuate de organismul competent din cadrul Ministerului Economiei

Verificări în sarcina operatorului de transport

9.3. Prescripţii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substanţelor şi obiectelor explozive (clasa 1) în colete

9.3.1

 

X

 

9.3.2

9.3.2.1

X

 

 

9.3.2.2

X

 

 

9.3.2.3

X

 

 

9.3.2.4

 

X

 

9.3.3

 

X

 

9.3.4

9.3.4.1

 

X

 

9.3.4.2

 

X

 

9.3.5

X

 

 

9.3.6

X

 

 

9.3.7

9.3.7.1

X

 

 

9.3.7.2

 

X

 

9.3.7.3 (primul paragraf)

X

 

 

9.3.7.3 (al doilea paragraf)

 

X

 


9.7. Prescripţii suplimentare referitoare la vehicule-cisternă (cisterne fixe), vehicule-baterie şi vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de mărfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 m3 sau în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 m3 (vehicule EX/III, FL, OX şi AT)

9.7.1.2

X

X

X

9.7.2

9.7.2.1

 

X

 

9.7.2.2

 

X

 

9.7.2.3

 

X

 

9.7.2.4

 

X

 

9.7.2.5

 

X

 

9.7.3

 

X

 

9.7.4

 

X

 

9.7.5

9.7.5.1

X

 

 

9.7.5.2

X1)

 

 

9.7.6

X

 

 

9.7.7

9.7.7.1

X

 

 

9.7.7.2

 

X

X

9.7.8

9.7.8.1

X

 

 

9.7.8.2

 

X

 

9.7.8.3

X

 

 

9.7.9

9.7.9.1

X

 

 

9.7.9.2

X

 

 

 

 

 

 

9.8 Prescripţii suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate

9.8.2

 

X

 

9.8.3

 

X

 

9.8,4

X

 

 

9.8.5

X

 

 

9.8.6

 

 

 

9.8.6.1

X

 

 

9.8.6.2

 

X

 

9.8.7

 

 

 

9.8.7.1

X

 

 

9.8.7.2

X

 

 

9.8.8

 

X

 

 

1) Organismul competent desemnat de ME indică dacă vehiculul se încadrează în cerinţele de la pct. 9.7.5.2.

 

 


 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.436 din 26 august 2013

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 852 din 26 august 2013

 

ORDIN

privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 140 alin. (2) lit. g) pct. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, si ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) În sensul art. 140 alin. (2) lit. g) pct. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

a) prin pâine se înţelege produsul preparat dintr-un aluat obţinut din diferite sortimente de faină, utilizate în amestec ori singure, cu sau fără alte ingrediente, frământat cu apă, afânat prin fermentaţia drojdiei şi precopt/copt, inclusiv în stare congelată, dar la care nu s-au adăugat miere, ouă, brânză sau fructe şi care are un conţinut de zahăr în substanţă uscată de maximum 5% din greutate şi grăsimi în substanţă uscată de maximum 5% din greutate;

b) prin cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluţe şi împletituri, care se încadrează în grupa produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071, se înţelege produsele de panificaţie care au compoziţia pâinii, astfel cum este definită la lit. a).

(2) Produsele prevăzute la alin. (1) lit. b) cu umplutură de orice fel nu se încadrează în categoria produselor de panificaţie prevăzute la art. 140 alin. (2) lit. g) pct. 1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Covrigii se încadrează în prevederile art. 140 alin. (2) lit. g) pct. 1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de gramaj şi indiferent dacă sunt sau nu afânaţi prin fermentaţia drojdiei.

Art. 2. - Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, structurile teritoriale subordonate acestora, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat