MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 544/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 544         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 august 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

738. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general maior cu două stele din Ministerul Afacerilor Interne

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

592. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cătina, judeţul Buzău

 

593. - Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa

 

594. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bogaţi, Priboieni şi Răca, judeţul Argeş

 

595. - Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Buzău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

141. - Ordin al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.785/C/

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general maior cu două stele din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general maior cu două stele Bontic Vasile Neculai trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 738.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Cătina, judeţul Buzău

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Cătina, judeţul Buzău, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 592

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Cătina, judeţul Buzău

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Cătina, judeţul Buzău

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Cătina se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o roată de moară peste valuri, totul de argint.

În partea superioară, în stânga, în câmp verde, se află o biserică de lemn, văzută din faţă, cu pridvorul sprijinit pe patru stâlpi fasonaţi şi închişi prin portiţă, cu acoperiş din şindrilă şi intrarea ajurată neagră; pe acoperiş se află o cruce ajurată şi ornamentată cu două traverse verticale, rotunjite şi întrepuse, precum şi 5 cruciuliţe, totul de argint.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află o ramură de cătină cu frunze şi fructe aşezată în pal.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

 

Semnificaţia elementelor însumate

Roata de moară reprezintă moara de pe Valea Basca Chiojd.

Biserica reprezintă lăcaşul de cult din localitate, declarată monument istoric.

Ramura de cătină dă denumirea localităţii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 593.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa

 

Descrierea stemei

Stema oraşului Găeşti, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp albastru, se află o gaie de aur, cu ciocul roşu, ieşind, redată din faţă, privind spre dreapta, cu aripile deschise şi cu zborul în sus.

În vârful scutului, în câmp roşu, se află 3 fulgi de zăpadă cu câte 6 raze de argint, poziţionaţi 2:1.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

 

Semnificaţiile elementelor însumate

Gaia dă denumirea localităţii.

Fulgii de zăpadă simbolizează o importantă unitate economică, în care se produc frigidere şi alte aparate electrocasnice.

Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Bogaţi, Priboieni şi Râca, judeţul Argeş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Bogaţi, Priboieni şi Râca, judeţul Argeş, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.3.

(3) Anexele nr. 1.1-1.3 şi 2.1-2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 594.

 

ANEXA Nr. 1.1)

 

STEMA

comunei Bogaţi, judeţul Argeş

 

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Bogaţi, judeţul Argeş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Bogaţi, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.

În partea superioară se află cornul abundenţei din care se revarsă 3 prăji, o ţelină cu frunză, un măr, o pară, un dovleac, un ciorchine de strugure cu frunză, un ardei gras, o gutuie, un cartof, 2 ştiuleţi de porumb depănuşaţi, o vânătă şi un pepene, totul de aur.

În vârful scutului se află o sondă de extracţie de aur, aflată în mişcare.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

 

Semnificaţiile elementelor însumate

Cornul abundenţei reprezintă ocupaţiile de bază ale locuitorilor: agricultura, legumicultura şi pomicultura, dând denumirea localităţii.

Brâul undat reprezintă cele 3 văi care străbat localitatea: Glâmboc, Glâmbocel şi Strâmbului.

Sonda simbolizează activitatea de extracţie a ţiţeiului din zonă.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA

comunei Priboieni, judeţul Argeş

 

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Priboieni, judeţul Argeş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Priboieni, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu bordură roşie, încărcată cu 8 ghinde de aur, dispuse în mod egal.

În centrul scutului, în câmp albastru, se află o roată de căruţă cu 8 spiţe de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

 

Semnificaţiile elementelor însumate

Roata de căruţă reprezintă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, rotăria.

Ghindele reprezintă pădurile de stejar din zonă, iar numărul lor indică numărul satelor care alcătuiesc comuna.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusa în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.3*)

 

STEMA

comunei Râca, judeţul Argeş

 

ANEXA Nr. 2.3

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Râca, judeţul Argeş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Râca, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.

În centrul scutului se află un mănunchi cu 3 spice de aur.

În vârful scutului se află un brâu undat de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

 

Semnificaţiile elementelor însumate

Spicele de grâu reprezintă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor care alcătuiesc comuna.

Brâul undat simbolizează râul Teleorman.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.3 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei judeţului Buzău

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema judeţului Buzău, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 595

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

judeţului Buzău

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei judeţului Buzău

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema judeţului Buzău se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în talpă.

În partea superioară, în câmp albastru, se află o biserică de argint, rostuită negru, redată din profil, având la dextra un turn acoperit, străpuns de o fereastră circulară şi de o alta arcuită deasupra ei; pe faţada laterală se află 3 ferestre arcuite, două în dreptul navei şi una în dreptul absidei; acoperişul are pe flancuri, în partea de sus, două globuri crucifere, terminate cu câte o cruce latină; pe edificiu stă o acvilă de aur, având capul conturnat, cu aripile deschise şi zborul coborât.

În vârful scutului, în dreapta, în câmp roşu, se află o fibulă de aur în formă de pasăre stilizată, cu mai multe alveole, având diferite forme.

În vârful scutului, în stânga, în câmp auriu, se află un ciorchine de strugure roşu, având o codiţă, două frunze de viţă-de-vie şi un mic cârcel de culoare verde.

 

Semnificaţiile elementelor însumate

Biserica reprezintă vechiul sediu episcopal al Buzăului, care a avut un important rol politic, religios, cultural, administrativ şi judecătoresc. Prin modul de reprezentare, construcţia arată rolul şi locul Buzăului în configuraţia geopolitică a timpului. A reprezentat sediul Băniei Ţării de Jos (a Buzăului şi Brăilei), important centru comercial şi meşteşugăresc al vremii.

Fibula este piesa principală a „Tezaurului de la Pietroasele”, cunoscut sub denumirea popular㠄Cloşca cu puii de aur”, având o valoare istorică şi documentară inestimabilă.

Ciorchinele de strugure reprezintă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor din judeţul Buzău, viticultura.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

 

ORDIN

privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier

 

Având în vedere:

- dispoziţiile art. 6 alin. (6) Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;

- dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiile art. 105 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (8) şi ale art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013,

preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelele utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier.

(2) Modelele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Structurile de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

Cristinela Odeta Nestor

 

Bucureşti, 1 august 2013.

Nr. 141.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

LEGITIMAŢIE DE SERVICIU

 

Descrierea legitimaţiei de serviciu

1. Descrierea legitimaţiei:

a) dimensiuni 90 mm/70 mm, carton grosime 1 mm;

b) culori: roşu, galben, albastru, auriu, negru, alb.

2. Ambalare individuală în portmoneu de piele, dimensiune 115 mm/90 mm.

3. Legitimaţia de control se compune din fila 1 şi fila 2.

4. Avizarea se efectuează pentru anul calendaristic în curs.

5. Avizarea se efectuează prin aplicarea ştampilei emitentului şi semnarea de către conducătorul activităţii de control.


*) Legitimaţia de serviciu este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

INSIGNA

 

Descriere insignă:

Forma: rotundă, în două cercuri concentrice. În cercul din mijloc, pe fondul Tricolorului României, în partea de sus, este stema României, cu contur negru, iar dedesubt, cu majuscule, în relief, sunt înscrise cu litere albe ONJN (acronimul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc). În cercul exterior, pe fond auriu, cu litere negre, este înscrisă cu majuscule denumirea autorităţii „OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC”, cu înscrisul spre interior, iar în partea de jos, cu literele orientate vertical, într-un ribon inscripţionat „ROMÂNIA”.

Culori: roşu, galben şi albastru sidefat, auriu, negru, alb.

 

*) Insigna este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 31)

 

ORDIN DE SERVICIU PERMANENT

 


*) Se înscriu funcţia, numele, prenumele şi numărul legitimaţiei de control.

**) Se înscriu obiectivele controlului, regiunea teritorială în care este valabil ordinul de serviciu, precum şi temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul.

1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

 

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3,

municipiul Bucureşti

Serie: ONJN/DGSC/A Nr. ............

 

PROCES-VERBAL

 

Încheiat astăzi, ziua ........luna .............. anul................, în.............................................................

 

A. Subsemnaţii ............................................................................... având funcţia de ........................ la Direcţia generală de supraveghere şi control în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în baza prevederilor: Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 772009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordinelor de serviciu nr. ................... şi legitimaţiilor nr. ...................... am efectuat un control la.............................................. cu sediul în ................................ str. .................................. nr. ........ bl. ........ sc. ..., ap. .... sectorul (judeţul) ..................., telefon ................... înmatriculată la O.N.R.C. cu nr. J..../....../.........., C.U.I. .......................... cod CAEN ....................., ramura de activitate ......................

B. Operatorul economic controlat a fost reprezentat de ........................................................., în calitate de ................................ având domiciliul stabil în ....................................., str. ................................ nr. ....... bl. ...... sc. ..... ap. ...... sectorul (judeţul) ............... telefon ................... legitimat cu ....... seria ...... nr. .................. eliberat(ă) de ................................ la data de .................. CNP ..............................................

C. Locul de desfăşurare a controlului ..................................................................................................

....................................................................................................................................................................

D. Obiectivele controlului ......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

E. Constatările verificărilor sunt înscrise în cele........file care fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pe timpul controlului nu au fost produse pagube operatorului economic verificat. Controlul s-a desfăşurat în intervalul orar:...............................

Cu privire la modul în care s-a efectuat controlul şi asupra celor constatate şi consemnate în prezentul proces-verbal, persoanele prezente......................................................nu au de făcut/au de făcut următoarele obiecţiuni: ................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare şi a fost înregistrat în Registrul unic de control al contribuabilului la poziţia ............ din care un exemplar a fost înmânat reprezentanţilor contribuabilului.

 

Inspectori O.N.J.N.,

........................................

........................................

Reprezentant operator economic,

........................................

Martori,

........................................

........................................

 

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3,

municipiul Bucureşti

Serie: ONJN/DGSC/A Nr. ............

 

 

 


 

 

 

 

Inspectori O.N.J.N.,

........................................

........................................

Reprezentant operator economic,

........................................

Martori,

........................................

........................................

 

 

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3,

municipiul Bucureşti

Serie: ONJN/DGSC/A Nr. ............

 

 

 


 

 

 

 

Inspectori O.N.J.N.,

........................................

........................................

Reprezentant operator economic,

........................................

Martori,

........................................

........................................

 

 

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3,

municipiul Bucureşti

Serie: ONJN/DGSC/A Nr. ............

  

De la locul controlului nu se ridică/se ridică următoarele/sume de bani, bunurile, valorile şi înscrisuri:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

Inspectori O.N.J.N.,

........................................

........................................

Reprezentant operator economic,

........................................

Martori,

........................................

........................................

 

ANEXA Nr. 5

 

SIGLA

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3,

municipiul Bucureşti

 

 

PROCES-VERBAL

seria ONJN/A nr. ...............de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

Încheiat în.........................ziua .... luna.............anul........

 

Subsemnaţii..........................................................................având funcţia de......................la

Direcţia generală de supraveghere şi control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în temeiul prevederilor: Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, ale legitimaţiilor nr. ........şi ale ordinelor de serviciu nr. ............................în urma controlului efectuat în ziua........luna.....................anul......ora.....la...............................................din.................................... str. ...............................nr. .......sectorul/judeţul............am constatat următoarele1:

 

1.........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Faptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la:

1. art. ............. din ........................ şi se sancţionează conform art. ........ din .................. cu amendă în sumă de ...............lei;

2. art. ............. din ........................ şi se sancţionează conform art. ........ din .................. cu amendă în sumă de ...............lei;

3. art. ............. di n........................ şi se sancţionează conform art. ........ din ..................c u amendă în sumă de ................lei,

în sumă totală de....................lei.

De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul2.........................................., reprezentat de numele/prenumele:..................................................................ocupaţia............................., locul de muncă.............................domiciliat(ă) în................................., str. ....................................nr. .....bl....... sc.  ....... ap. ..... judeţul/sectorul .................... legitimat(ă) cu ....... seria .... nr. ...............CNP..........................

 

Inspectori,

........................................

........................................

Contravenient,

........................................

Martori,

........................................

........................................

 

1 În cazul în care spaţiul alocat este Insuficient, se continuă scrierea separat în 3 exemplare semnate de toate părţile, pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal.

2 Pentru contravenient persoană juridică se trec denumirea şi sediul social, codul unic de înregistrare (CUI) şi datele complete de identificare ale persoanei care o reprezintă.

 

Contravenientul [ ] nu este de faţa/[ ] refuza/[ ] nu poate semna, împrejurarea fiind confirmata de martorul: numele/prenumele:................................................... domiciliat(ă) în ........................... str. ...................... nr. ..... bl. .....sc. ...... ap. ..... judeţul/sectorul .................. legitimară) cu ........ seria ....... nr. .............. CNP ..........................

Motivele pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martori:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Alte menţiuni:

Cu privire la cele constatate şi consemnate în prezentul proces-verbal, contravenientul a luat la cunoştinţă că are dreptul la obiecţiuni şi nu a formulat/a formulat următoarele obiecţiuni

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Suma totală de .......................... lei reprezentând amendă contravenţională a fost achitată cu chitanţa seria ...... nr. ............. din data ................. sau va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării prezentului procesul-verbal, în contul nr. ................................................ deschis la ................................................

B. În conformitate cu art. ............/din ............... se confiscă de la contravenient următoarele bunuri:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Pentru fapta de la pct. .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Precizări cu privire la măsuri de conservare şi valorificare........................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Bunurile confiscate sunt în proprietatea.....................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Împotriva prezentului proces-verbal, contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se va depune la judecătoria competentă.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, un exemplara fost înmânat astăzi ............ sau se va comunica contravenientului în cel mult o lună de la data încheierii.

 

Inspectori,

........................................

........................................

Contravenient,

........................................

Martori,

........................................

........................................

 

ANEXA Nr. 6

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

CUI: 31717537

Seria ONJN/A Nr.

CHITANŢA Nr. ………………..

 

ONJN ..................................... Judeţul ..................................

Str. ............................... nr. ............ Localitatea ....................

în baza1) ..................................................................................

Unitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică

.................................................................................................

Nume şi prenume/denumire debitor......................................

Domiciliul/sediul în localitatea...............................................

Str. .......................................................................... nr. ............

bl. ........ sc. ........... ap. ........... sector/judeţ ...........................

Alte date de identitate a debitorului2) ..................................

....................................................................................................

 

Natura debitului

Suma (în lei)

3)

 

 

 

 

 

(totalul sumei de lei în litere)

 

 

Am plătit: 4) ....................................................................................................

 

Am primit: 5) ....................................................................................................


1) Sa vor menţiona denumirea actului de control/pvcsc. numărul, dala şi emitentul;

2) Se înscrie codul de înregistrare fiscala (CUI) sau codul numeric personal (CNP), după caz;

3) Seva completa denumirea debitului (suma confiscată/amenda) şi baza legala;

4) Semnătura debitorului;

5) Semnătura organului încasator.

Cod M.F.P 14.13.11 99/GF

 

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.785/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 16 iulie 2009, se face următoarea rectificare:

- în anexă, la poziţia nr. 4, în loc de: „4. Ashkenazi Yuval, fiul lui Filip şi Adriana, născut la data de 14 august 1968 în localitatea Petach. Tikva, Israel, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Ein Ganim nr. 42. (2.088/2008)”se va citi: „4. Ashkenazi Yuval, fiul lui Filip şi Adriana, născut la data de 14 iulie 1968 în localitatea Petach. Tikva, Israel, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Ein Ganim nr. 42. (2.088/2008)”.