MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 752/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 752         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 4 decembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

326. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

 

1.047. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

 

1.043. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

71. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.446/1.944. - Ordin al viceprim-ministrului, ministru! dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

3.721. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60 din 12 iunie 2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 14 iunie 2013, cu următoarea modificare:

- Articolul I va avea următorul cuprins:

„Art. I. - La alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 7 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:

«f) Ministerul Apărării Naţionale, pentru implementarea în domeniul apărării a prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul REACH şi pentru reglementarea procedurii la nivel naţional;

g) Inspecţia Muncii, pentru controlul aplicării legislaţiei de implementare a prevederilor Regulamentului REACH în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.»„

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 3 decembrie 2013.

Nr. 326.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.047.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. B, ale art. 8 lit. A şi B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

în semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile şi înaltul profesionalism dovedite în executarea misiunilor încredinţate de-a lungul timpului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari:

1. domnului colonel Alexe Stelian Ion;

2. domnului colonel Dragomir Constantin Romică;

3. domnului locotenent-colonei Popescu Vintilă Liviu-Gheorghe.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

1. domnului colonel Georgescu Nicolae Cătălin-Laurenţiu;

2. domnului colonel Lăudatu Ghiţă Dumitru;

3. domnului comandor Minai Culiţă Ionel-Puiu;

4. domnului colonel Moise Năstase Stelian;

5. domnului colonel Pufu Maricel Dumitru;

6. domnului colonel Vasiliu Vasile Adrian;

7. domnului locotenent-colonel Daniliuc Mihai Iulian;

8. domnului locotenent-colonel Oros Alexandru Nicolae-Gabriel.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, domnului comandor Petruş Dumitru Marian.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, domnului comandor Gîdiuţă Gheorghe Victor.

Art. 5. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

1. doamnei Chisega-Negrilă Ioan Ana-Maria;

2. domnului Negrilă Niculae Gheorghe;

3. domnului Zamfir Constantin Nicolae.

Art. 6. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului maistru militar principal Dincă Gheorghe Ion;

2. domnului plutonier Ţăranu Ştefan Ştefan-Marius.

Art. 7. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari, domnului plutonier adjutant Constantin Marin Ovidiu-Adrian.

Art. 8. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

1. doamnei Ciupitu Dumitru Zinica;

2. doamnei Dumitru Alexandru Olimpia;

3. doamnei Matei Aurel Nicoleta;

4. doamnei Mîndrican Andrei Laura-Mihaela;

5. domnului Popa Emil Marian-Dănuţ.

Art. 9. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului plutonier adjutant principal Matei Ion Gheorghe;

2. domnului plutonier adjutant Drugă Dumitru Dumitru-Gabriel.

Art. 10. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

1. domnului Bercaru Vasile Viorel;

2. doamnei Buciu Grigore Simona-Daniela;

3. domnului Mizileanu VictorAlexandru-Victor;

4. doamnei Nae Dumitru Marina;

5. doamnei Petrică Ion Elena-Nuţa;

6. doamnei Rîşnoveanu Adrian-Ion Adriana;

7. doamnei Rus Filip Irina;

8. domnului Sorescu Ion Adrian.

Art. 11. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa I, cu însemn pentru militari:

1. domnului plutonier adjutant principal Anghel Ion Florin;

2. doamnei plutonier adjutant principal Cîrstea Ion Mariana;

3. domnului plutonier adjutant principal Ştefan Ştefan Marian;

4. domnului plutonier adjutant Borbely Zoltán Zoltán.

Art. 12. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a II-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului plutonier adjutant principal Acatrinei Vasile Ioan;

2. domnului plutonier adjutant principal Mureşian Isidor Vasile;

3. domnului plutonier adjutant Ciucanu Zănica Marius Mihai;

4. domnului plutonier adjutant Ionescu Pavel Florin-Marius;

5. domnului plutonier adjutant Oprea Atanasie Gheorghe-Cristian;

6. domnului plutonier major Oros Ioan-Gavril Ervin-Răsvan;

7. domnului plutonier major Panduru Florică Marian.

Art. 13. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. doamnei plutonier adjutant principal Dorobanţu Ilie Aurelia;

2. doamnei plutonier adjutant principal Grigorean Ilie Cornelia;

3. domnului plutonier adjutant Popescu Gheorghe Marius;

4. doamnei plutonier major Mihale Ilie Viorica-Florica;

5. domnului plutonier major Palade Gheorghe Radu-Sorin;

6. doamnei plutonier major Popa Gheorghe Ioana;

7. domnului plutonier major Zbăncă Vasile Vasile;

8. doamnei plutonier Şoavă Stoian Magdalena-Daniela;

9. domnului plutonier Tronaru Gheorghe Ionuţ-Iulian;

10. domnului sergent Ilovan Mihai-Gavrilă Angel-Paul.

Art. 14. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

1. doamnei Hristescu Mihail Magdalena;

2. domnului Ifrim Neculai Ioan.

Art. 15. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa I, cu însemn pentru militari, domnului plutonier adjutant principal Teişanu Florea Constantin.

Art. 16. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a II-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului maistru militar principal Spătărelu Grigore Marian;

2. domnului maistru militar clasa I Iagăr Jean Daniel-Constantin;

3. domnului maistru militar clasa I Nedelea Marin Aurelian;

4. domnului maistru militar clasa a II-a Şimon Partenie Paul-Daniel.

Art. 17. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului maistru militar principal Radu Vasile Florin;

2. domnului maistru militar clasa I Răducu Dumitru Marian.

Art. 18. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului maistru militar clasa I Palade Simion Zenove;

2. domnului maistru militar clasa I Puţanu Alexandru Gheorghe-Daniel;

3. domnului maistru militar clasa a III-a Nedelcu Constantin Cristian-Constantin.

Art. 19. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă clasa a III-a, cu însemn pentru civili, domnului Anghel Ionel Mie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.043.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. IV „Componenţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală”, domnul senator Bereanu Neculai - Grupul parlamentar al PSD - se include în componenţa comisiei.

2. La anexa nr. XV „Componenţa Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii”, domnul senator Barbu Tudor - Grupul parlamentar al PC - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Nistor Vasile - Grupul parlamentar al PC.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art.. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 71.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 3.446 din 3 decembrie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.944 din 3 decembrie 2013

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat

al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. I. - Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului generai centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prevăzut în anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat a! unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 26 februarie 2013, cu modificările ulterioare, pentru unele judeţe şi municipiul Bucureşti, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

 

ANEXĂ

 

NIVELUL MAXIM

al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pe anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat

Influenţe

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat

 

TOTAL, din care:

18.900.100

 

18.900.100

1

Alba

356.116

2.457

358.573

2

Arad

385.979

1.708

387.687

3

Argeş

583.905

4.892

588.797

4

Bacău

585.832

2.184

588.016

5

Bihor

597.127

3.718

600.845

6

Bistriţa-Năsăud

291.956

1.024

292.980

7

Braşov

513.779

413

514.192

8

Brăila

327.026

2.087

329.113

9

Buzău

389.873

5.670

395.543

10

Caraş-Severin

298.672

30

298.702

11

Călăraşi

239.973

87

240.060

12

Cluj

629.979

2.500

632.479

13

Covasna

225.434

600

226.034

14

Dâmboviţa

424.535

1.453

425.988

15

Dolj

553.642

4.975

558.617

16

Galaţi

503.223

279

503.502

17

Giurgiu

206.999

-2.950

.204.049

18

Gorj

399.106

7.828

406.934

19

Harghita

343.892

4.550

348.442

20

Hunedoara

465.919

2.550

468.469

21

Ialomiţa

230.035

30

230.065

22

Iaşi

777.487

1.151

778.638

23

Ilfov

225.125

4.326

229.451

24

Maramureş

497.435

4.650

502.085

25

Mehedinţi

268.886

3.990

272.876

26

Mureş

526.613

5.148

531.761

27

Neamţ

458.364

2.700

461.064

28

Olt

431.436

8.270

439.706

29

Prahova

661.689

-7.436

654.253

30

Satu Mare

370.415

16.683

387.098

31

Sălaj

244.609

8.367

252.976

32

Sibiu

407.290

3.844

411.134

33

Suceava

631.873

-9.335

622.538

34

Teleorman

341.636

-16.000

325.636

35

Timiş

628.542

4.700

633.242

36

Tulcea

227.656

-7.473

220.183

37

Vaslui

429.281

-5.338

423.943

38

Vâlcea

388.568

7.578

396.146

39

Vrancea

264.939

3.249

268.188

40

Bucureşti

1.487.952

-16.548

1.471.404

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

 

Având În vedere prevederile:

- art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- art. 7 lit. B pct. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

- art. 228 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, prevăzute în anexele nr. 1a-5a, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

1. Proces-verbal - cod 14.13.22.1/1 a - anexa nr. 1a;

2. Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri - cod 14.13.22.1/2a - anexa nr. 2a;

3. Proces-verbal de sigilare/desigilare - cod 14.13.22.1/3a - anexa nr. 3a;

4. Invitaţie - cod 14.13.22.1/4a - anexa nr. 4a;

5. Notă explicativă - cod 14.13.22.1/5a - anexa nr. 5a. Art. 2. - Formularele prevăzute la art. 1 se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 1b-5b, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexele nr. 1c-5c, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Direcţia generală de buget şi contabilitate, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 3.721.

 

ANEXA Nr. 1a

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ SIGLĂ

Direcţia1)................................................................

SIGLĂ

 

PROCES-VERBAL

încheiat în....................................ziua..........luna................anul..............

 

Subsemnaţii2), .............................................................................., având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ordinelor de serviciu permanent/de control tematic nr. ............../.............. şi a legitimaţiilor de control nr. ..................................... am efectuat, în perioada ............................................. un control curent/tematic la .............................. având codul de înregistrare fiscală .............................................., înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ..................................., cu sediul social în localitatea.................................bd./str. ....................................... nr. ....... bl. ....... sc. ....... et. ......, ap. ...... judeţul/sectorul ............................, cu domiciliul fiscal în localitatea ................................................., bd./str. ................................ nr. .............., bl......., sc. ......, et. ......, ap. ....... judeţul/sectorul .................................... având următoarele obiective:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Contribuabilul are ca obiect principal de activitate declarat 3)..............................şi desfăşoară efectiv activitate constând în ...............................................................................................................................

Controlul s-a desfăşurat*)...........................................................................................t unde contribuabilul sus-menţionat are5)...................................................................................................................................

În timpul controlului contribuabilul a fost reprezentat de 6)....................................... având calitatea de......................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL I

Constatări

 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL II

Prevederile legale încălcate

 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL III

Consecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului

 

La terminarea controlului au fost restituite toate actele şi documentele puse la dispoziţia organelor de control, cu excepţia celor reţinute pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri.

Faţă de constatările înscrise în prezentul proces-verbal contribuabilul a formulat/nu a formulat punct de vedere.7)

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în............exemplare, din care un exemplar a fost înmânat contribuabilului şi a fost înregistrat în Registrul unic de control la poziţia nr. ..............

 

Inspectori antifraudă,

..........................................................

..........................................................

(numele, prenumele st semnătura)

Contribuabil,

..........................................................

(denumirea)

 

Reprezentant,

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura, ştampila, după caz)

 

Cod 14.13.22.1/1a


1) Se va menţiona direcţia regională antifraudă fiscală din care fac parte inspectorii antifraudă care efectuează controlul.

2) Numele şi prenumele complet al inspectorilor antifraudă.

3) Denumirea şi clasificarea cod CAEN a obiectului principal de activitate declarat.

4) Adresa sediului secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate) sau adresa locului în care se desfăşoară controlul, în situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior.

5) Menţionarea tipului de sediu secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate). În situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior se vor preciza toate informaţiile disponibile referitoare la această locaţie, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care controlul se desfăşoară la adresa respectivă.

6) Numele, prenumele, funcţia/calitatea, CNP, datele de identitate ale persoanei care a reprezentat contribuabilul în timpul controlului.

7) Se va înscrie, după caz, punctul de vedere al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 1b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal”

 

I. Reguli generale referitoare la întocmirea procesului-verbal

1. Procesul-verbal reprezintă actul de control bilateral care se întocmeşte de către inspectorii antifraudă cu ocazia controlului curent, operativ şi inopinat sau a controlului tematic, pentru constatarea unor situaţii faptice şi documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum şi pentru constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal şi pentru stabilirea implicaţiilor fiscale ale acestora.

2. Constatările controlului vor fi prezentate clar, concis şi lizibil, fără detalieri inutile, astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia, în funcţie de natura şi obiectivele controlului.

3. În cazul în care în timpul controlului au fost constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal, în procesul-verbal, se vor menţiona toate informaţiile, datele, documentele şi înscrisurile relevante pentru stabilirea împrejurărilor în care au fost săvârşite faptele, precum şi explicaţiile scrise ale administratorilor şi/sau ale oricăror persoane implicate. În situaţia în care administratorii şi/sau persoanele implicate refuză să ofere explicaţii scrise, se va menţiona acest aspect în procesul-verbal.

4. În cuprinsul procesului-verbal prin care se stabilesc implicaţii fiscale ale faptelor care prezintă indiciile săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală sau fraudă fiscală şi vamală se vor descrie metodele de stabilire a bazei de impunere suplimentare, modul de calcul prin care a fost evaluat prejudiciul, detaliat pe fiecare impozit, taxă, contribuţie sau alte sume datorate bugetului general consolidat.

5. Constatările vor fi susţinute de înscrisuri, în copie certificată sau în original, după caz, precum şi de alte mijloace materiale de probă.

6. În cazul în care acţiunea de control a fost efectuată simultan ori succesiv în mai multe locaţii unde îşi desfăşoară activitatea acelaşi contribuabil, se vor întocmi, de regulă, pentru fiecare caz, procese-verbale în care se vor descrie faptele constatate. Constatările cuprinse în procesele-verbale încheiate în condiţiile menţionate mai sus pot fi valorificate printr-un proces-verbal care va cuprinde descrierea faptelor în ansamblul lor, a legăturilor dintre ele şi a eventualelor implicaţii fiscale ale acestora. Procesele-verbale în care sunt descrise fapte valorificate, ulterior, printr-un alt proces-verbal, fac parte integrantă din acesta din urmă.

7. În cazul în care nu există informaţii referitoare la unul sau mai multe capitole din modelul procesului-verbal, se menţionează pe scurt motivul pentru care nu poate fi completat.

8. Constatările inspectorilor antifraudă rezultate în urma unei acţiuni de control curent sau tematic se vor valorifica în funcţie de natura constatărilor şi obiectivul controlului.

9. Procesul-verbal se comunică contribuabilului, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Modul de completare a procesului-verbal

Partea introductivă a procesului-verbal Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează:

1. localitatea şi judeţul, data (zi, luna, an) la care s-a întocmit procesul-verbal;

2. numele şi prenumele complet al inspectorilor antifraudă care efectuează controlul;

3. se vor preciza obiectivele controlului individualizate corespunzător şi perioada supusa verificării, după caz;

4. În situaţia în care adresa sediului social este diferită de adresa domiciliului fiscal, se va face referire la acest aspect, iar adresele se vor menţiona în mod corespunzător;

5. denumirea şi clasificarea cod CAEN a obiectului principal de activitate declarat şi descrierea activităţii efectiv desfăşurate;

6. se va preciza adresa sediului secundar (punct de lucru, sucursala, subunitate) sau adresa locului în care s-a desfăşurat controlul, în situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior, precum şi modul de deţinere al spaţiului unde se desfăşoară activitatea;

7. se va preciza tipul sediului secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate). În situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior se vor preciza toate informaţiile disponibile referitoare la această locaţie, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care controlul se desfăşoară la adresa respectivă;

8. se vor înscrie numele şi prenumele, funcţia/calitatea, CNP, datele de identitate ale persoanelor care au reprezentat contribuabilul în timpul controlului. În procesul-verbal se menţionează expres, la partea generală referitoare la reprezentanţii contribuabilului care au asistat la efectuarea controlului, care este calitatea acestora şi din ce punct de vedere asigură reprezentarea contribuabilului (reprezentantul societăţii care asigură servicii de contabilitate, reprezentantul societăţii care asigură servicii juridice, reprezentantul legal, asociat, acţionar etc.). În situaţia în care la momentul încheierii procesului-verbal la locul efectuării controlului nu se află niciun reprezentant al contribuabilului verificat, acest lucru se va menţiona în procesul-verbal.

 

CAPITOLUL I

Constatări

 

1. În procesul-verbal, constatările vor fi descrise cu claritate, aspectele constatate fiind raportate la specificul şi obiectivele controlului. În cazul constatării unor aspecte care vor fi valorificate ulterior, inclusiv indicii privind săvârşirea unor fapte de natură penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal, se va descrie clar şi concis fapta săvârşită, cu indicarea datei sau a perioadei şi locului în care a fost săvârşită.

2. Constatările inspectorilor antifraudă vor fi susţinute de înscrisuri şi alte mijloace materiale de probă analizate, identificate la contribuabilul verificat, sau obţinute de la terţi. Înscrisurile necesare susţinerii constatărilor vor fi ridicate în original sau copie certificată de organul de control, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri, pentru cele ridicate în original. Înscrisurile de mai sus, inclusiv rezultatele expertizelor tehnice şi analizelor de laborator, se ataşează procesului-verbal şi constituie mijloace de probă.

3. De asemenea, vor fi menţionate explicaţiile scrise solicitate reprezentantului sau oricărui angajat al contribuabilului ori altor persoane prezente la locul de desfăşurare a controlului, care contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenţa constatările sau clarifica anumite cauze şi/sau împrejurări. Notele explicative se pot lua în orice etapă a controlului, de regulă, după ce s-a epuizat controlul asupra obiectivului la care s-a constatat abaterea ce necesită explicaţii, astfel încât inspectorii antifraudă să fie în măsură să pună întrebări precise şi să combată eventualele răspunsuri necorespunzătoare. Inspectorii antifraudă vor analiza răspunsurile primite şi în funcţie de concluzii vor înscrie constatarea în procesul-verbal.

4. Dacă cei în cauză refuză să completeze nota explicativă sau să răspundă la unele întrebări, inspectorii antifraudă vor formula întrebările printr-o solicitare scrisă comunicată contribuabilului, oricărui angajat al acestuia sau altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice ori juridice, stabilind termenul în cadrul căruia trebuie primit răspunsul. În cazul în care nu se primeşte răspuns, refuzul va fi consemnat în procesul-verbal (anexând copia solicitării scrise) şi se vor aplica, după caz, sancţiunile prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL II

Prevederile legale încălcate

 

1. Se vor înscrie prevederile legale încălcate cu indicarea actului normativ încălcat, a articolului, alineatului, punctului, după caz.

2. În cazul constatării unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal, în procesul-verbal trebuie menţionate prevederile legale încălcate, fără a se face încadrarea penală a faptei.

 

CAPITOLUL III

Consecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului

 

1. În procesul-verbal se vor menţiona consecinţele fiscale/suma cu care a fost prejudiciat bugetul general consolidat, detaliat pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii sau alte sume datorate, evidenţiindu-se metoda de estimare şi modalitatea de calcul a acestora.

2. În procesul-verbal inspectorii antifraudă vor menţiona măsurile operative dispuse contribuabilului, cu precizarea dispoziţiilor din actele normative care trebuie să fie puse astfel în aplicare şi a termenului de realizare, în condiţiile legii.

 

Punctul de vedere al contribuabilului

1. Se va prezenta în sinteză punctul de vedere al reprezentantului contribuabilului faţă de constatările înscrise în procesul-verbal, numai atunci când acesta are o opinie contrară şi o prezintă în timpul controlului.

2. Semnarea procesului-verbal

Procesul-verbal se semnează de către inspectorii antifraudă şi de către reprezentantul contribuabilului, pe fiecare pagină completată. În cazul în care se refuză semnarea procesului-verbal, inspectorii antifraudă vor consemna despre aceasta în cadrul procesului-verbal.

 

ANEXA Nr. 1c

 

Caracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal”

 

1. Denumire: Proces-verbal

2. Cod 14.13.22.1/1a

3. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini)

4. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică. Toate paginile completate vor fi numerotate, iar în situaţia în care nu se editează pe ambele feţe, paginile/feţele necompletate vor fi barate.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către inspectorii antifraudă cu ocazia controlului curent, operativ şi inopinat sau controlului tematic, pentru constatarea unor situaţii faptice şi documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum şi pentru constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal, precum şi pentru stabilirea implicaţiilor fiscale ale acestora.

7. Se întocmeşte în 3 sau 4 exemplare, după caz.

8. Circulă:

- exemplarul 1, la inspectorii antifraudă care au efectuat controlul;

- exemplarul 2, la organul fiscal competent cu atribuţii de gestiune a dosarului fiscal;

- exemplarul 3, la contribuabil;

- exemplarul 4 (după caz), la organele de cercetare penala sau la instituţiile care au solicitat verificarea, în cazul în care ai fost constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi vama sau care a fost încheiat pentru consemnarea unor  fapte a caro verificare a fost solicitată de organele abilitate ale statului.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1, la Direcţia Generală/Regională Antifraudă Fiscală;

- exemplarul 2, la dosarul fiscal al contribuabilului;

- exemplarul 3, la contribuabil;

- exemplarul 4, la organul de urmărire penală.

 

ANEXA Nr. 2a

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ SIGLĂ

Direcţia1)................................................................

SIGLĂ

 

PROCES-VERBAL

de ridicare/restituire de înscrisuri

încheiat în.............ziua........luna.............anul........

 

Subsemnaţii...............................................având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în baza prevederilor art. 6 alin. (2) lit. d) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 56 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ordinelor de serviciu permanent/de control tematic nr. ........./..........şi a legitimaţiilor de control nr. .........................., am ridicat/restituit de la 2)

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................,

în prezenţa3)..................................................................................................................................următoarele (documente, înscrisuri etc.):

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Menţionăm că pentru documentele ridicate s-au lăsat/nu s-au lăsat copii certificate.

Documentele/Înscrisurile au fost ridicate din4).......................................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care unul a fost înmânat contribuabilului.

 

Inspectori antifraudă,

..........................................................

..........................................................

(numele, prenumele st semnătura)

Contribuabil,

..........................................................

(denumirea)

 

Reprezentant,

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura, ştampila, după caz)

 

Cod 14.13.22.1/2a


1) Se va menţiona direcţia regională antifraudă fiscală din care fac parte inspectorii antifraudă care efectuează controlul.

2) Denumirea contribuabilului, sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul comerţului.

3) Numele, prenumele, funcţia/calitatea reprezentantului contribuabilului, adresa, datele de identitate, CNR

4) Adresa locului din care au fost ridicate înscrisurile/documentele. Se va menţiona tipul locaţiei: sediu secundar, punct de lucru, sucursală, subunitate etc. În situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior se vor preciza toate informaţiile disponibile referitoare la această locaţie, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care documentele/înscrisurile au fost ridicate din acea locaţie.

 

ANEXA Nr. 2b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri”

 

1. Se completează de către inspectorii antifraudă cu ocazia ridicării/restituirii de documente şi/sau înscrisuri, în condiţiile legii. Se înscriu numele şi prenumele inspectorilor antifraudă, funcţia şi numărul legitimaţiei de control.

2. Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează:

a) localitatea şi judeţul, data (ziua, luna, anul) la care s-a întocmit procesul-verbal;

b) numele şi prenumele inspectorilor antifraudă care efectuează controlul;

c) se vor preciza denumirea contribuabilului, adresa sediului social, codul de identificare fiscală, număr de înmatriculare la registrul comerţului;

d) se vor înscrie numele şi prenumele, funcţia, datele de identitate, CNP, precum şi calitatea persoanei care reprezintă societatea în timpul controlului;

e) „Documente/Înscrisuri”: documentele şi/sau înscrisurile ridicate/restituite în cadrul unui opis unde se vor numerota şi se vor descrie pe scurt prin prezentarea unor date, precum: tipul, seria, numărul, conţinutul, numărul de file, registre, carnete, bucăţi sau orice element care permite individualizarea acestora;

f) se va preciza tipul locaţiei: sediu secundar, punct de lucru, sucursală, subunitate etc. În situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior se vor preciza toate informaţiile disponibile referitoare la această locaţie, respectiv . cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care documentele/înscrisurile au fost ridicate din acea locaţie.

3. În situaţia în care la momentul încheierii procesului-verbal la locul efectuării controlului nu se află niciunul dintre reprezentanţii contribuabilului verificat, acest lucru se va menţiona în procesul-verbal. În acest caz vor fi menţionate împrejurările care au condus la încheierea procesului-verbal în absenţa .reprezentantului contribuabilului.

4. Procesul-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri se comunică contribuabilului, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2c

 

Caracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri”

 

1. Denumire: Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri

2. Cod MFP 14.13.22.1/2a

3. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini)

4. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică, iar în situaţia în care nu se editează pe ambele feţe, paginile/feţele necompletate vor fi barate.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către inspectorii antifraudă pentru ridicarea/restituirea de documente/înscrisuri.

7. Se întocmeşte în două exemplare, de inspectori antifraudă.

8. Circulă:

- exemplarul 1, la inspectorii antifraudă;.

- exemplarul 2, la contribuabil.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1, la Direcţia Generală/Regională Antifraudă Fiscală;

- exemplarul 2, la contribuabil.

 

ANEXA Nr. 3a

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ SIGLĂ

Direcţia1)................................................................

SIGLĂ

 

PROCES-VERBAL

de sigilare/desigilare

încheiat în ................. ziua ......... luna .......... anul ........

 

Subsemnaţii, ......................................., având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în baza art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a ordinelor de serviciu permanent/de control tematic nr. ......../......... şi a legitimaţiilor de control nr. ..................... astăzi, ..............., ora ............,

în prezenţa 2) ..................................................................................................................., având funcţia de .............................................................................................................. la 3) ..................................................................................................................................................................................................., posesor al B.I./C.I./Paşaport seria .............. nr. .........., eliberat(ă) de ..................... la data de ................., cu domiciliul în localitatea ................, bd./str. .................. nr. ........., bl............, sc. ..........., et. .........., ap.......... judeţul/sectorul ............, CNP ................, am procedat la sigilarea următoarelor 4):

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Cele sigilate aparţin 5)

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Sigilarea a fost determinată de 6)

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

A fost aplicat sigiliul 7)

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

În conformitate cu prevederile art. 243 din Codul penal, înlăturarea sau distrugerea sigiliului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii. Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare, din care un exemplar a fost înmânat 8) ................................................................................................................................................................................,

domiciliat(ă) în 9)

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

posesor al B.I./C.I./Paşaport seria ............. nr. ..............., CNP ........................., având calitatea de ....................................................................................................................................  la

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

Inspectori antifraudă,

..........................................................

..........................................................

(numele, prenumele st semnătura)

Reprezentantul contribuabilului

..........................................................

 (numele, prenumele şi semnătura, ştampila, după caz)

Martori

...................................................

[numele şi prenumele, adresa, semnătura, CNP, B.I./C.I./Paşaport seria/nr. ................., eliberat(ă) de/la data de ....]

 

Subsemnaţii, ......................................., având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în baza art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, a ordinelor de serviciu permanente/de control tematic nr. .........../........ şi a legitimaţiilor de control nr. ........................ astăzi ............, ora ....., în prezenţa2) .............................., având funcţia de ........................................................................... la3) ..........................................................................................................., posesor al B.I./C.I./Paşaport seria ......... nr. ....................., eliberat(ă) de ................. la data de ........................, cu domiciliul în localitatea .............................., bd./str. ........................ nr. ......., bl......., sc. ........, et. ......., ap........., judeţul/sectorul ........................., CNP ................, am procedat la desigilarea următoarelor4): ..............................................................................................................................................................................după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat care a fost găsit intact. (în orice altă situaţie se va preciza starea sigiliului).

 

Inspectori antifraudă,

..........................................................

..........................................................

(numele, prenumele st semnătura)

Reprezentantul contribuabilului

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura, ştampila, după caz)

Martori

...................................................

[numele şi prenumele, adresa, semnătura, CNP, B.I./C.I./Paşaport seria/nr. ................., eliberat(ă) de/la data de ....]

 

Cod 14.13.22.1/3a


1) Se va menţiona direcţia regională antifraudă fiscală din care fac parte inspectorii antifraudă care efectuează controlul.

2) Numele şi prenumele reprezentantului contribuabilului. 3) Denumirea contribuabilului, sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul comerţului.

4) Se vor menţiona spaţiile, imobilele, bunurile, valorile, mărfurile, documentele, mijloacele de transport etc., precum şi adresele sau locaţia unde se află acestea la momentul sigilării/desigilării.

5) Denumirea contribuabilului, adresa sediului social, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul comerţului. În cazul persoanelor fizice se vor menţiona numele şi prenumele acestora, domiciliul, CNP.

6) Se invocă motivul sigilării. 7) Seria şi caracteristicile sigiliului aplicat.

8) Numele şi prenumele persoanei cu care a fost încheiat procesul-verbal.

9) Adresa completă.

 

ANEXA Nr. 3b

 

Instrucţiuni pentru completarea şi utilizarea formularului „Proces-verbal de sigilare/desigilare”

 

1. Se întocmeşte de către inspectorii antifraudă, în următoarele situaţii:

a) când există indicii că în locurile de producţie, depozitare, comercializare sau pe timpul transportului se găsesc bunuri sau produse a căror provenienţă nu este legală sau a căror fabricaţie este interzisă de lege sau se produce fără autorizaţie, iar acţiunea de control nu poate fi finalizată, urmând a fi continuată ulterior;

b) există posibilitatea ca documentele, înscrisurile, bunurile necesare efectuării controlului să fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al acestora în vederea ridicării/reţinerii acestora;

c) în activităţile de monitorizare a transporturilor de bunuri;

d) în alte cazuri în care se impune sigilarea, în condiţiile legii.

2. În situaţia în care nu este prezent un reprezentant al contribuabilului, sigilarea/desigilarea se efectuează în prezenţa cel puţin a unui martor asistent. De asemenea vor fi înscrise toate informaţiile referitoare la calitatea persoanelor care reprezintă contribuabilul (angajat/împuternicit etc.), iar în cazul în care reprezentantul contribuabilului la momentul sigilării este diferit de cel de la momentul desigilării vor fi înscrise toate datele de identificare ale acestuia.

3. În situaţia în care se sigilează mijloace de transport, iar locul sigilării este diferit de locul desigilării, în mod obligatoriu se vor înscrie toate informaţiile referitoare la locul la care are loc desigilarea.

4. Procesul-verbal de sigilare/desigilare se comunică contribuabilului, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3c

 

Caracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de sigilare/desigilare”

 

1. Denumire: Proces-verbal de sigilare/desigilare

2. Cod 14.13.22.1/3a

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe şi cu ajutorul tehnicii de caicul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către inspectorii antifraudă pentru sigilare/desigilare.

7. Se întocmeşte în două exemplare, de inspectori antifraudă.

8. Circulă:

- exemplarul 1, la inspectorii antifraudă;

- exemplarul 2, la contribuabilul supus controlului sau la deţinătorul legal al incintei sigilate.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1, la Direcţia Generală/Regională Antifraudă Fiscală;

- exemplarul 2, la contribuabil.

 

ANEXA Nr. 4

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ SIGLĂ

Direcţia1)................................................................

SIGLĂ

 

INVITAŢIE

Întocmită în.................................................. astăzi..............., luna................................., anul..............................

 

Domnului (Doamnei)...................................................................................................................................................

în calitate de................................................................................................................................................................

În vederea clarificării unor aspecte din activitatea..........................................................................................................

subsemnaţii.............................................................................................................................................................................................

inspectori antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în baza art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, v

invităm în data de ., ora ................ la sediul Direcţiei Generale/Regionale Antifraudă Fiscal ....................................................adresa.........................................................................................................................în vedere efectuării controlului, ocazie cu care veţi prezenta, conform art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, c modificările şi completările ulterioare, următoarele documente:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Neprezentarea, în condiţiile de mai sus, constituie contravenţie conform art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernul nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă contravenţională conform art. 21 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ, cu excepţia cazului în care sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni.

 

Semnătura de primire

..........................................................

 

Inspectori antifraudă,

..........................................................

..........................................................

 

Cod 14.13.22.1/4a.


1) Se va menţiona direcţia regională antifraudă fiscală din care fac parte inspectorii antifraudă care efectuează controlul

 

 

ANEXA Nr. 4b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Invitaţie”

 

1. Reprezintă documentul prin care un contribuabil este invitat şi îi sunt solicitate lămuriri/înscrisuri de către inspectorii antifraudă, la sediul acestora, în situaţiile în care se impune efectuarea/continuarea controlului ori controlul nu a putut fi efectuat la sediul social, domiciliul fiscal sau un sediu secundar al contribuabilului şi nici într-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.

2. Odată cu solicitarea prezenţei la sediul Direcţiei Generale/Regionale Antifraudă Fiscală, pentru a da informaţii si lămuriri necesare stabilirii situaţiei sale fiscale reale, prin formularul „Invitaţie” sunt solicitate registre, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri.

3. Se întocmeşte de către inspectorii antifraudă, în două exemplare:

- exemplarul 1 va fi comunicat contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- exemplarul 2 va fi anexat la procesul-verbal.

 

ANEXA Nr. 4c

 

Caracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Invitaţie”

 

1. Denumire: Invitaţie

2. Cod 14.13.22.1/4a

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe o faţă şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către inspectorii antifraudă pentru a solicita prezenţa contribuabilului şi punerea la dispoziţie de înscrisuri la sediul Direcţiei Generale/Regionale Antifraudă Fiscală.

7. Se întocmeşte în două exemplare, de către inspectorii antifraudă.

8. Circulă:

- exemplarul 1, la contribuabil;

- exemplarul 2, la inspectorii antifraudă.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1, la contribuabil;

- exemplarul 2, la Direcţia Generală/Regională Antifraudă Fiscală.

 

ANEXA Nr. 5a

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ

 

Subsemnatul(a)....................................................................................................... având calitatea de ................................................................ la ................................................................. de la data de ........./........./............, domiciliat(ă) în ..........................................................., judeţul/sectorul ............................................, bd./str. ......................................................... nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ........., ap. .........,. telefon ............................................................, legitimat(ă) cu B.I./C.I./Paşaport seria ........ nr. ............................................,  eliberat(ă) de .............................................., la data de ........./........./............, CNP........................................................................ la întrebările puse de .................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în baza art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dau următoarele explicaţii:

1. Întrebare:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

1. Răspuns:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2. Întrebare:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2. Răspuns:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

3. Dacă faţă de cele de mai sus mai aveţi ceva de declarat sau documente de prezentat:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

3. Răspuns:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

Data şi semnătura

..........................................................

..........................................................

Dată în faţa noastră,

Inspectori antifraudă

..........................................................

..........................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

Cod 14.13.22.1/5a

 

ANEXA Nr. 5b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă explicativă”

 

1. Reprezintă documentul prin care inspectorii antifraudă solicită explicaţii scrise reprezentantului contribuabilului, oricărui angajat al acestuia sau oricărei persoane implicate în săvârşirea faptelor constatate, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenţa constatările sau pentru clarificarea unor cauze şi/sau împrejurări.

2. Solicitarea de explicaţii scrise se va face în timpul controlului, ori de câte ori acestea sunt necesare pentru clarificarea si definitivarea constatărilor.

3. Întrebările vor fi formulate în mod clar şi concis, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.

4. În toate cazurile, explicaţiile la întrebările puse de inspectorii antifraudă se vor da în scris prin „notă explicativă”.

5. Se semnează pe fiecare pagină de către inspectorii antifraudă şi de persoana care a dat explicaţii.

6. În cazul în care nu se primeşte răspuns, refuzul va fi consemnat în procesul-verbal.

 

ANEXA Nr. 5c

 

Caracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Notă explicativă”

 

1. Denumire: Notă explicativă

2. Cod 14.13.22.1/5a

3. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini)

4. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către inspectorii antifraudă pentru a solicita explicaţii scrise.

7. Se întocmeşte în două exemplare, de persoana nominalizată de inspectorii antifraudă pentru a răspunde la întrebări.

8. Circulă:

- exemplarul 1, la inspectorii antifraudă;

- exemplarul 2, la persoana nominalizată să răspundă la întrebări.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1, la Direcţia Generală/Regională Antifraudă Fiscală;

- exemplarul 2, la contribuabil sau persoana nominalizată pentru a răspunde la întrebări.