MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 753/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 753         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 4 decembrie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.045. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

1.048. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.049. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.050. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.051. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.052. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.053. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.054. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.055. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.056. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.057. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.058. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.059. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

937. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 66 Filiasi-Petroşani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500- km 126+000”

 

942. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.713. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

86.- Ordin privind modificarea art. 5 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 25 septembrie 2012 în Cauza Fundaţia Bucovina Mission Inc. şi Fundaţia Bucovina Bucureşti împotriva României

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Dospinescu Vasile Vasile trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.045.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1)şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale aii. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.217/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mărgărit George, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, se eliberează din funcţie, ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.048.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1)şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum şi ale aii. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.222/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bamboi Nuţa Cezarina, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.049.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.229/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Raicu Iuliana Carmen, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.050.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.226/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Petran Ioan, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, delegat în funcţia de prim procuror adjunct al acestui parchet, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.051.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.202/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghişan Sorin, judecător la Judecătoria Timişoara, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.052.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1)lit. b)şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliu! Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.228/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ţămbălaru Sofia-Pelaghia, judecător la Judecătoria Novaci, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.053.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.227/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Chiosa Liviu, judecător la Judecătoria Bârlad, se eliberează din funcţie, ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.054.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.205/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nedelcu Bogdan Mihai, judecător la Judecătoria Pătârlagele, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.055.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a!e art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior ai Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior ai Magistraturii nr. 1.225/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Barbu Ion, judecător la Tribunalul Olt, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.056.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.219/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Burlaci Aurel, judecător la Curtea de Apel Galaţi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.057.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.221/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Rizea Dorina, judecător la Curtea de Apel Braşov, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.058.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor ari. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.220/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Apostol Maria, judecător la Curtea de Apel Constanţa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.059.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000-km 131 + 000, sector km 93 + 500-km 126 + 000”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 996/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000-km 131 + 000, sector km 93 + 500-km 126 + 000”, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000- km 131 + 000, sector km 93 + 500-km 126 + 000”, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul, lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000-km 131 + 000, sector km 93 + 500-km 126 + 000”, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Bumbeşti-Jiu din judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţii Bumbeşti-Jiu din judeţul Gorj, sunt în cuantum total de 25 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita sumelor aprobate anual, de la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) Postaderare”, articolul „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişarea pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes

naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 937.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a harţii topografice fiind determinata de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000-km 131 + 000, sector km 93 + 500-km 126 + 000” situate pe raza localităţii Bumbeşti-Jiu din judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Tarla/Parcelă/ Adresă poştală

Categoria de folosinţă

Număr cadastral

Suprafaţa afectată de lucrare

(mp)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

1

Gorj

Bumbeşti-Jiu

SF Mănăstire Vişina

Tarlaua 28, parcela 761 UA83

Pd

933

1.311

1.311,00

2

Gorj

Bumbeşti-Jiu

Compania Hotelieră Gorj - S.R.L. (Dicu Ion Beniamin)

-

Ce

61

3.344

12.540,00

3

Gorj

Bumbeşti-Jiu

SF Mănăstire Lainici

-

A

325

2.255

8.456,25

4

Gorj

Bumbeşti-Jiu

SF Mănăstire Lainici

3A, 2A, 2A

A

324

308

1.155,00

5

Gorj

Bumbeşti-Jiu

Oţet Haralambie

Lunca Mare Lainici

A

247

207

776,25

TOTAL:

7.425

24.238,50

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin, (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şt cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 942.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” – SA

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

CIF: R011054537

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

1

 

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an precedent 2013

Propuneri an curent 2014

%

6=5/4

Estimări an 2015

Estimări an 2016

%

9=7/5

10=8/7

0

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.028.220,00

1,117.603,00

108.69

1.072.137.00

1.072.137.00

95,93

100,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

1.009.085,00

1.097.188,00

108,73

1.051.722.00

1.051.722.00

95,86

100,00

 

2

 

Venituri financiare

3

19.135,00

20.415,00

106,69

20.415.0C

20.415,00

100,00

100,00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

5

1.248.345,00

1.035.603,00

82,96

993.137,00

989.137,00

95,90

99.60

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

1.208.760,00

1.002.603,00

82.94

964.337,00

964.337,00

196,18

100 00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

599.189,00

527,274,00

104.63

628.392,00

628.392,00

100,18

100,00

 

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

9

8.100,00

6,200,00

76,54

6 200,00

6.200,00

100,00

100,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

425.262,00

319.371,00

75,10

251.945,00

251.945,00

78,89

100,00

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

 

201 103,00

77,90

188.755,00

188.755,00

93,86

100 00

 

 

 

C2

bonusuri

11

1.121,00

1.121,00

100,00

1.121,00

1 121,00

100,00

100,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

83.767,00

51.164,00

61,10

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

13

 

16.330,00

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

1.255,00

1.937,00

154,34

1.937,00

1.937,00

100,00

100,00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi proiecţia sociala, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

80.955,00

64.026,00

79,09

60.132,00

60.0132,00

93,92

100,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

176.209,00

49.758,00

28.24

77.800,00

77.800,00

156,36

100,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

39.585,00

33.000,00

83.36

28.800.00

24.800,00

87,27

86,11

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit (pierdere)

19

-220.125,00

82,000,00

-37,25

79.000,00

83.000,00

96,34

105,05

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Rezerve legale

22

 

4.100,00

 

3.950,00

4.150,00

 

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

77.900,00

 

75.050,00

78.850,00

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

 

.

 

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22. 23.24, 25 şi 26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%

din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul

operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţie prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli                                                      

38

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

75.000,00

76.608,00

102,14

77.000,00

77.000,00

100,51

100,00

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

 

 

 

 

.

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

41

75.000,00

76.608,00

102,14

77.000,00

77 000,00

100,51

10000

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat al finele anului

43

8,876

6.376

71,83

6.375

6.376

100,00

100,00

 

2

 

Nr. mediu de salariat total

44

8.720

6.793

77.90

6.376

6.376

93,86

100,00

 

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

259.295,00

202.224,00

77.99

189.976,00

189,976,00

93.S9

100,00

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

258.164,00

201.103,00

77,90

188.755,00

188.755,00

93,86

100,00

 

 

b)

bonusuri

47

1 121,00

1.121,00

100,00

1.121,00

1.121,00

100,00

100,00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.467,16

2.467,04

99,99

2.467,00

2.467,00

100,00

100,00

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.477.88

2.480,79

100,12

2.481,65

2.481,65

100,03

100,00

 

6

 

Productivitatea muncii În unitei valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd 2/Rd.44)

50

115.720.76

161.517,44

139,58

164.950,13

164.950,13

102,13

100,00

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.214.0S

926,63

76.32

926,32

922,58

99,97

59,60

 

10

 

Plăti restante, în preturi curente

54

161.903,00

161.903,00

100,00

161.903,00

161.903,00

100,00

100,00

 

11

 

 

din care principal

54a

57.519,00

57.519,00

100,00

57.519,00

57.519,00

100,00

100,00

 

 

 

Creanţe restante în preţuri curente

55

350.000,00

350.000,00

100,00

300 000,00

250 000 00

85.71

83.33

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”

În temeiul art. 11 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicata, cu modificară şi completările ulterioare,

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.  - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”, cod 14.13.01.02/89, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului menţionat la art. 1 sunt

prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Procedura de gestionare a declaraţiei menţionate la art. 1 este prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune anual, până la data de 10 decembrie a fiecărui an.

Art. 7. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum ş direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea li îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 3.713.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”

 

Formularul (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute !a art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, şi a căror activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic.

Formularul (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal” se depune la organul fiscal competent anual, până la data de 10 decembrie a fiecărui an, şi este valabil pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul următor.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute:

- un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Completarea formularului se face astfel:

Cartuşul „Anul de raportare” se completează cu anul pentru care este valabilă declaraţia, respectiv cu anul următor celui în care se depune declaraţia.

Secţiunea l. „Date de identificare a persoane impozabile”

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează ci denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică, după caz, stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, şi care deţine licenţă valabil; de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritate; Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codi de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea : depunerea formularului de decont de taxă pe valoare adăugată.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domicilii fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Secţiunea II

Se înscrie anul pentru care este valabilă declaraţia, respecţi anul următor celui în care se depune declaraţia.

Prin completarea şi depunerea la organele fiscale formularului (089) persoanele impozabile declară, pe proprie

răspundere, că activitatea principală din anul.............., în ceea

ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electric cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% d energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie anului calendaristic.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului

 

1.1. Denumire: „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”

1.2. Cod MFP: 14.13.01.02/89

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

1.5. U.M.: set (2 file)

1.6. Se difuzează gratuit.

1.7. Se utilizează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, stabilite în România conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, către care sa efectuează livrarea de energie electrică şi care deţin o licenţă valabila de furnizare energiei electrice, a căror activitate principală, în ceea c priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia, iar consumul propriu din energie cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% d energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie anului calendaristic.

1.8. Se întocmeşte în două exemplare de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

1.9. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

1.10. Se arhivează:

- originalul la dosarul fiscal al contribuabilului;

- copia la contribuabil.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURĂ

de gestionare a Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

 

1. Dispoziţii generale

1.1. În condiţiile prevăzute de art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, se aplică taxarea inversă pentru livrarea de energie electrică cât un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal.

1.2. Pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, către care se efectuează livrarea de energie electrică şi care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, trebuie să depună la organul fiscal competent, anual, declaraţia pe propria răspundere (formular 089), din care să rezulte că activitatea lor principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia, iar consumul propriu din energia cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1 % din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic.

2. Depunerea declaraţiei

2.1. Declaraţia se depune anual, până la data de 10 decembrie, la organul fiscal competent.

2.2. Depunerea declaraţiei peste termenul legal de depunere constituie contravenţie, potrivit dispoziţiilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 219 alin. (2) lit. d) din acelaşi act normativ.

2.3. Declaraţia este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor celui în care se depune declaraţia.

2.4. Organul fiscal competent este administraţia judeţeană a finanţelor publice, serviciul fiscal municipal, serviciul fiscal orăşenesc, biroul fiscal comunal, administraţia sectorului 1-6 a finanţelor publice, administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii ori Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în a cărei rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se afla înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, după caz.

3. Prelucrarea declaraţiei

3.1. După primirea declaraţiei de organul fiscal competent, aceasta se transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.

3.2. Prelucrarea declaraţiilor depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de compartimentul de specialitate prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data depunerii declaraţiei.

3.3. După prelucrare, declaraţia se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

4. Verificarea formală a declaraţiilor

Pentru fiecare declaraţie organul fiscal competent verifică corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile, prin verificarea datelor de identificare din declaraţie cu cele existente în Registrul contribuabililor.

5. Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificării formale

5.1. După prelucrarea declaraţiilor vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaraţii ce prezintă erori, potrivit pct. 4, iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru corectarea declaraţiei.

5.2. Notificările prevăzute la pct. 5.1 se emit în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiilor.

6. Organizarea Listei persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

6.1. În condiţiile prevăzute de art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia să afişeze pe site-ul său, cei târziu până la data de 31 decembrie a fiecărui an, Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal.

6.2. Informaţiile din declaraţiile (formular 089) completate corect se preiau în lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile (formular 089), cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei.

6.3. Lista menţionată la pct. 6.2 conţine următoarele informaţii:

a) codul de înregistrare în scopuri de TVA;

b) denumirea/numele şi prenumele contribuabilului;

c) adresa domiciliului fiscal;

d) anul pentru care este valabilă declaraţia depusă.

6.4. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea informaţiilor transmise.

6.5. Cei mai târziu în data de 31 decembrie a fiecărui an, Direcţia generală de tehnologia informaţiei asigură publicarea pe site-ui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a Listei persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal centralizată la nivel naţional.

7. Gestionarea informaţiilor din Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

7.1. Informaţiile cuprinse în Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e} pct. 2 din Codul fiscal sunt publice potrivit legii şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/lnformatii publice/Informaţii privind agenţii economici.

7.2. Căutarea informaţiilor privind contribuabilii înscrişi în această listă se face prin tastarea de către persoana interesată a codului de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului despre care se caută informaţii.

7.3. Pentru furnizarea informaţiilor din listă, la solicitarea oricărei persoane interesate, pe pagina de internet www.anaf.ro/lnformatii publice/Informaţii privind agenţii economici se publică un mesaj de informare, de tipul:

„Persoana impozabilă (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal.............având codul de înregistrare în scopuri de TVA RO...................., figurează, la data de................(data solicitării), în Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, valabile pentru anul..............”,

7.4. În ipoteza în care persoana impozabilă despre care se solicită informaţii nu figurează, la data solicitării, în listă, se publică un mesaj de informare, de tipul:

„Persoana impozabilă (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal............, având codul de înregistrare în scopuri de TVA RO ...................., nu figurează, la data de .........................(data solicitării), în Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, valabile pentru anul...........”.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea art. 5 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. d), art. 75 alin. (1) lit. c) şi d), art. 79 alin. (3) şi alin. (4) lit. d) din Lege; energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi prevederile art. 10 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările ş completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/200: privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completai prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 5 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate !a energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 26 iunie 2013, se modifică după cum urmează:

„Art. 5. - (1) Consumatorii casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate pot să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate corespunzătoare categoriei din care fac parte.

(2) Pentru energia electrică consumată în perioada pentru care beneficiază de ajutor pentru încălzirea cu energie electrică a locuinţei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, consumatorilor casnici care au optat pentru tariful social şi care beneficiază de acest ajutor li se va aplica tariful CR - de tip monom cu rezervare.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) consumator casnici care solicită în scris furnizorilor de ultimă instanţă menţinerea tarifului social şi pentru perioada în care primesc ajutor pentru încălzirea cu energie electrică a locuinţei.

(4) Furnizorii de ultimă instanţă vor informa în seri consumatorii casnici menţionaţi la alin. (2) cu privire la:

a) aplicarea tarifului CR pe perioada acordării ajutorul pentru încălzirea cu energie electrică a locuinţei;

b) posibilitatea de a opta pentru menţinerea tarifului social ş pe perioada acordării ajutorului pentru încălzirea cu energii electrică a locuinţei, pe baza unei solicitări scrise transmis furnizorului în maximum 5 zile de la primirea informării acestuia.

Art. III. - Furnizorii de ultimă instanţă vor asigura ducerea I îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 86.

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECŢIA A TREIA

 

HOTĂRÂREA

din 25 septembrie 2012

în Cauza Fundaţia Bucovina Mission Inc. şi Fundaţia Bucovina Bucureşti împotriva României

 

Strasbourg (Cererea nr. 1.231/04)

 

Hotărârea este definitivă. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În Cauza Fundaţia Bucovina Mission Inc. şi Fundaţia Bucovina Bucureşti împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din Alvina Gyulumyan preşedinte Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, judecători, şi Marialena Tsirli, grefier adjunct de secţie,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 4 septembrie 2012, pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află cererea nr. 1.231/04, îndreptată împotriva României, prin care două fundaţii {reclamantele) au sesizat Curtea la 27 noiembrie 2003, în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale (Convenţia).

2. Reclamantele au fost reprezentate de domnul Virgil-Demetrius Costea, avocat în Bucureşti. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna Irina Cambrea, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. La 10 iulie 2007, cererea a fost comunicată Guvernului.

ÎN FAPT

Circumstanţele cauzei

4. Prima reclamantă este o fundaţie înregistrată în SUA şi a două este o fundaţie înregistrată în România.

5. Reclamantele au formulat împotriva autorităţilor de frontieră române o acţiune în restituire având ca obiect bunuri mobile care, potrivit acestora, au fost confiscate. Prin hotărârea definitivă din 28 noiembrie 2001, Curtea de Apel Bucureşti a admis acţiunea reclamantelor şi a dispus ca Direcţia Generală a Vămilor şi Societatea Naţională de Transport Feroviar să restituie bunurile care au fost confiscate de la reclamante sau 70.000 USD reprezentând contravaloarea acestora.

6. La o dată necunoscută, procurorul general al României a declarat recurs în anulare împotriva deciziei definitive din 28 noiembrie 2001 a Curţii de Apel Bucureşti.

Prin decizia definitivă din 30 mai 2003, Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul în anulare declarat de procurorul general, a casat decizia definitivă din 28 noiembrie 2001 a Curţii de Apel Bucureşti şi a respins acţiunea reclamantelor.

ÎN DREPT

I. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie

7. Reclamantele s-au plâns că, prin casarea deciziilor lor definitive în urma recursului în anulare declarat de procurorul general al României; au fost încălcate art. 6 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, care prevăd următoarele:

„Art. 6. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil [...] a cauzei sale, de către o instanţă [...], care va hotărî [...] asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil [...]”

Art. 1 din Protocolul nr. 1

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau a amenzilor.”

A. Cu privire la admisibilitate

8. Curtea constată că prezenta cerere nu este în mod vădit nefondată în sensul art. 35 § 3 lit. a) din Convenţie. De asemenea,. Curtea constată că nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, trebuie să fie declarată admisibilă.

B. Cu privire la fond

9. Reclamantele au susţinut că, prin casarea deciziei lor definitive în urma unui recurs în anulare declarat de procurorul general - care nu era parte la procedură -, au fost încălcate principiul securităţii juridice şi dreptul de proprietate.

10. Făcând trimitere la Cauza Brumărescu, Guvernul a argumentat că, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii, casarea unor hotărâri definitive în urma unei căi extraordinare de atac trebuie considerată o încălcare a principiului securităţii juridice [Brumărescu împotriva României (MC), nr. 28.342/95, pct. 62, CEDO 1999-VII]. Cu toate acestea, Guvernul a subliniat că! ulterior Cauzei Brumărescu, Codul de procedură civilă ai României a fost modificat. Ca urmare, cadrul legislativ român actual nu permite declararea unui recurs în anulare la Curtea Supremă, denumită, în prezent, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

11. Curtea reiterează că dreptul la un proces echitabil în faţa unei instanţe, astfel cum este garantat prin art. 6 § 1 din Convenţie, trebuie să fie interpretat în lumina preambulului la Convenţie, ale cărui dispoziţii relevante prevăd că statul de drept face parte din patrimoniul comun al statelor contractante. Unu! dintre aspectele fundamentale ale statului de drept este principiul securităţii juridice, care implică, printre altele, faptul că, în cazurile în care instanţele s-au pronunţat definitiv, hotărârea lor nu ar mai trebui contestată (a se vedea Brumărescu, citată anterior, pct. 61).

12. Principiul securităţii juridice presupune respectarea principiului res judicata (ibid, pct. 62), şi anume principiul caracterului definitiv al hotărârilor judecătoreşti. Acest principiu întăreşte că niciuna dintre părţi nu are dreptul de a solicita o reexaminare a unei hotărâri definitive şi irevocabile doar pentru

a obţine o rejudecare şi o nouă pronunţare într-o cauză. Competenţa instanţelor ierarhic superioare de a exercita controlul ar trebui exercitată pentru a corecta erorile judiciare şi nu pentru o nouă examinare a cauzei. Acest control nu ar trebui tratat ca o cale de atac mascată, iar simpla posibilitate de existenţă a două opinii asupra unei cauze nu constituie un motiv pentru reexaminarea sa (Ryabykh împotriva Rusiei, nr. 52.854/99, pct. 52, CEDO 2003-IX).

13. Curtea consideră că, pe baza documentelor de care dispune, prezenta cauză nu diferă de jurisprudenţa menţionată anterior în ceea ce priveşte capătul de cerere întemeiat pe art. 6 din Convenţie.

14. În ceea ce priveşte capătul de cerere întemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1, Curtea subliniază că reclamantelor li s-a recunoscut dreptul de proprietate printr-o hotărâre definitivă pronunţată de instanţele interne din România. Curtea consideră că reclamantele aveau un „bun” în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 (Savu Împotriva României, nr. 19.982/04, pct. 22,4 noiembrie 2008).

În numeroase ocazii, Curtea a soluţionat probleme similare şi a constatat încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 în cauze în care dreptul de proprietate al reclamanţilor a fost reexaminat în urma declarării unui recurs în anulare (a se vedea Brumărescu, citată anterior, pct. 61, 77 şi 80; Societatea Comercială „Maşinexportimport Industrial Group” - S.A. împotriva României, nr. 22.687/03, pct. 32 şi 46-47, 1 decembrie 2005; Piaţa Bazar Dorobanţi - S.R.L. Împotriva României, nr. 37.51-3/03, pct. 23 şi 33, 4 octombrie 2007).

15. După examinarea prezentei cereri, Curtea reţine că Guvernul nu a prezentat niciun argument care să justifice abaterea de la abordarea descrisă anterior. În ciuda marjei de apreciere de care beneficiază statul în materie, Curtea consideră că procedura recursului în anulare nu poate justifica privarea reclamantelor de proprietatea obţinută prin intermediul unei hotărâri definitive şi executorii (a se vedea Blidaru împotriva României, nr. 8.695/02, pct. 55, 8 noiembrie 2007; Societatea Comercială „Maşinexportimport Industrial Group”- S.A., citată anterior, pct. 46).

16. Considerentele anterioare sunt suficiente pentru a-i permite Curţii să concluzioneze că au fost încălcate art. 6 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

II. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenţie

17. Art. 41 din Convenţie prevede:

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţie. sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al Înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă e consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, daci este cazul, o reparaţie echitabilă.”

18. Reclamanţii nu au formulat o cerere de acordare a unei reparaţii echitabile.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA:

1. declară cererea admisibilă;

2. hotărăşte că au fost încălcate art. 6 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

Redactată în limba engleză, apoi comunicată în scris, la 25 septembrie 2012, în temeiul art. 77 § 2 şi § 3 din Regulamentul Curţii.

 

Alvina Gyulumyan,

preşedinte

Marialena Tsirli,

grefier adjunct