MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 775/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 775         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 12 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

66. - Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

 

67. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

68. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 

69. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

70. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 

73. - Hotărâre pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2012

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

965. - Hotărâre pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere

 

966. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.347. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.524/2009 privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie

 

5.601. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Little London” din municipiul Bucureşti

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenţa nominală şi conducerea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est, potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 10 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DEPUTAŢILOR NICOLAE MOGA

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013.

Nr. 66.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ ŞI CONDUCEREA

Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

 

I. Membri titulari

1. Podaşcă Gabriela, deputat, Grupul parlamentar PSD - preşedinte

2. Greblă Toni, senator, Grupul parlamentar PSD

3. Ardelean Ben-Oni, senator, Grupul parlamentar PNL

4. Boagiu Anca Daniela, senator, Grupul parlamentar PDL

5. Adam Luminiţa-Pachel, deputat, Grupul parlamentar PP-DD

II. Membri supleanţi

1. Suciu Vasile Daniel, deputat, Grupul parlamentar PSD

2. Săvoiu Ionuţ Cristian, deputat, Grupul parlamentar PSD

3. Dolha Mircea, deputat, membru al Grupului parlamentar PNL

4. Drăguşanu Vasile Cătălin, deputat, Grupul parlamentar PC

5. Pataki Csaba, senator, Grupul parlamentar UDMR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 19, domnul deputat Roman Cristian-Constantin, Grupul parlamentar PDL, îl înlocuieşte, în calitatea de membru, pe domnul deputat Negruţ Clement, neafiliat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 10 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DEPUTAŢILOR NICOLAE MOGA

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013.

Nr. 67.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României, republicat,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 1, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania, domnul deputat Ţigăeru Roşea Laurenţiu, Grupul parlamentar PNL, este desemnat membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Ruşanu Dan Radu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 10 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DEPUTAŢILOR NICOLAE MOGA

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013.

Nr. 68.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, .

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 20 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 4 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Belgiei

- domnul deputat Dobrinescu Traian, Grupul parlamentar PNL, este desemnat membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Silaghi Ovidiu-Ioan.

- la punctul 6 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Bulgaria

- domnul deputat Nicoară Romeo Florin, Grupul parlamentar PNL, este desemnat membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Ruşanu Dan Radu.

- la punctul 13 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Danemarcei

- domnul deputat Roşea Mircea, Grupul parlamentar PNL, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul deputat Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, Grupul parlamentar PNL.

- la punctul 18 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Elenă

- domnul deputat Nicolae Alexandri, Grupul parlamentar PNL, este desemnat membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Becali George.

- la punctul 19 - Grupul parlamentar de prietenie cu India

- domnul senator Tise Alin-Păunel, Grupul parlamentar PDL, membru al grupului de prietenie, îl înlocuieşte în calitatea de vicepreşedinte pe domnul deputat Andronache Gabriel, Grupul parlamentar PNL;

- domnul senator Dincă Mărinică, Grupul parlamentar PDL, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul senator Tise Alin-Păunel, Grupul parlamentar PDL.

- la punctul 23 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană

- domnul deputat Varga Vasile, Grupul parlamentar PNL, este desemnat membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Silaghi Ovidiu-Ioan.

- la punctul 28 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Malta

- domnul deputat Lupu Mihai, Grupul parlamentar PNL, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul deputat Teju Sorin, Grupul parlamentar PNL.

- la punctul 33 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovacă

- doamna deputat Bogdănici Camelia-Margareta, Grupul parlamentar PDL, îl înlocuieşte în calitatea de preşedinte pe domnul deputat Vizitiu Sergiu-Constantin, Grupul parlamentar PSD.

- la punctul 35 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei

- domnul deputat Tămâian Ioan, Grupul parlamentar PNL, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul deputat Niculae Aurel, Grupul parlamentar PNL.

- la punctul 36 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei

- domnul deputat Crăciunescu Grigore, Grupul parlamentar PNL, este desemnat membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Silaghi Ovidiu-Ioan.

- la punctul 38 - Grupul parlamentar de prietenie cu Ungaria

- domnul deputat Stroe Ionuţ-Marian, Grupul parlamentar PNL, este desemnat membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Hellvig Eduard-Raul.

- la punctul 51 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Tunisiană

- domnul deputat Cupşa Ioan, Grupul parlamentar PNL, este desemnat membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Ruşanu Dan Radu.

- la punctul 60 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Chile

- domnul deputat Niculae Aurel, Grupul parlamentar PNL, îl înlocuieşte în calitatea de preşedinte pe domnul deputat Cazan Mircea-Vasile, Grupul parlamentar PNL.

- la punctul 68 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Guineea

- domnul deputat Ţigăeru Roşea Laurenţiu, Grupul parlamentar PNL, este desemnat membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Hellvig Eduard-Raul.

- la punctul 85 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Orientală a Uruguayului

- domnul deputat Teodorescu Ioan Viorel, Grupul parlamentar PNL, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul deputat Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, Grupul parlamentar PNL.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 10 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DEPUTAŢILOR NICOLAE MOGA

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013.

Nr. 69.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 3, domnul deputat Urcan Ionaş-Florin, Grupul parlamentar PDL, îl înlocuieşte pe domnul deputat Vreme Valerian, neafiliat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 10 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DEPUTAŢILOR NICOLAE MOGA

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013.

Nr. 70.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2012

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se resping Raportul de activitate şi contul de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2012.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune este demis de drept.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 10 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DEPUTAŢILOR NICOLAE MOGA

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013.

Nr. 73.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 se stabilesc ca zile libere.

(2) Pentru zilele stabilite ca zile libere în luna decembrie 2013 potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în zilele de 14 şi 21 decembrie 2013 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 24 decembrie 2013, potrivit planificărilor stabilite.

(3) Pentru ziua stabilită ca zi liberă în luna ianuarie 2014 potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 11 ianuarie 2014 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 31 ianuarie 2014, potrivit planificărilor stabilite.

(4) Prestarea muncii potrivit alin. (2) şi (3) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile art. 1, personalul din cadrul Trezoreriei Statului poate desfăşura în zilele de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 activităţile stabilite prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, aprobate prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice.

Art. 3. - Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Art. 4. - (1) Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 27 şi 31 decembrie 2013, respectiv 3 ianuarie 2014 ş; nici participanţilor în aceste procese.

(2) Dispoziţiile art. 1 nu se aplică personalului din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu atribuţii în administrarea veniturilor cuvenite bugetului consolidat al statului, stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 5. - Dispoziţiile prezentei hotărâri pot fi aplicate ş angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii social stabilesc astfel.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 965.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 100.000 mii lei, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.02 „Transferuri de capital” alineatul 51.02.38 „Programul naţional de dezvoltare locală”.

Art. 2. - Decontarea sumelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor justificative transmise de unităţile administrativ-teritoriale.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 966.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.524/2009 privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 11.313/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările

si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.524/2009 privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 şi 88 bis din 9 februarie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă ghidurile clinice pentru obstetrică-ginecologie elaborate de Comisia de obstetrică-ginecologie a Ministerului Sănătăţii, prevăzute în anexele nr. 1-23, după cum urmează:”.

2. La articolul 1, după litera t) se introduc trei noi litere, literele u), v) şi w), cu următorul cuprins:

,,u) Inversiunea uterină - anexa nr. 21;

v) Distocia umerală - anexa nr. 22;

w) Prolabarea de cordon ombilical - anexa nr. 23.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

4. După anexa nr. 20 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 21-23, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2013.

Nr. 1.347.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Little London” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.935/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Little London” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.760/2010*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei „Şcoala Little London” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Little London” din municipiul Bucureşti,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Little London” din municipiul Bucureşti, acreditată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.935/2012, se modifică în Şcoala Gimnazială „Avenor” din municipiul Bucureşti.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Avenor” din municipiul Bucureşti îşi păstrează statutul de unitate de învăţământ acreditată, înscrisă în Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate.

Art. 3. - În cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular menţionate la art. 1 vor funcţiona nivelurile de învăţământ „gimnazial”, autorizat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.760/2010, şi „primar”, acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.935/2012.

Art. 4. - Ministerul Educaţiei Naţionale, Fundaţia „Şcoala Little London” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Avenor” din municipiul Bucureşti, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 decembrie 2013.

Nr. 5.601.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.760/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.