MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 779/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 779         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 12 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE  GUVERNUL ROMÂNIEI

972. - Hotărâre privind suplimentare bugetului Serviciului Român de Informaţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 

973. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judeţe

 

974. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Suceava

 

975. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Bacău

 

976. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministrului Finanţelor Publice

 

977. - Hotărâre privind suplimentarea bugetelor ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii

 

986. - Hotărâre privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unor unităţi de învăţământ special, precum şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judeţe şi municipiul Bucureşti

 

HOTĂRÂRI ALE  GUVERNUL ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii pe anul 2013 cu suma de 10.000 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, din care 5.000 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii“ şi 5.000 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare“, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, în vederea asigurării fondurilor necesare susţinerii activităţilor specifice în domeniul siguranţei naţionale.

Art. 2. - Serviciul Român de Informaţii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului Serviciului Român de Informaţii pe anul 2013 şi în structura bugetului de stat.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti 11 decembrie 2013

Nr. 972.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judeţe

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti pe anul 2013 cu suma de 87.274 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se repartizează pe judeţe pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele prevăzute în anexă se repartizează pe comune, oraşe şi municipii, prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti 11 decembrie 2013

Nr. 973.

 

ANEXĂ

 

Sume repartizate pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare –mii lei –

 

Nr. crt.

Judeţul

Total

1

ALBA

3.719

2

ARGEŞ

356

3

BACĂU

4.085

4

BIHOR

3.445

5

BISTRIŢA-NĂSĂUD

571

6

BOTOŞANI

5.235

7

BRAŞOV

3.033

8

BUZĂU

2.479

9

CARAŞ-SEVERIN

3.675

10

CĂLĂRAŞI

1.102

11

CLUJ

456

12

CONSTANŢA

4.562

13

DÂMBOVIŢA

3.053

14

GIURGIU

3.533

15

HARGHITA

54

16

HUNEDOARA

2.129

17

IAŞI

2.823

18

ILFOV

91

19

MARAMUREŞ

5.406

20

MEHEDINŢI

4.228

21

MUREŞ

1.683

22

NEAMŢ

1.023

23

OLT

4.300

24

SATU MARE

5.167

25

SĂLAJ

5.186

26

SIBIU

2.670

27

SUCEAVA

1.116

28

TELEORMAN

2.303

29

TIMIŞ

317

30

TULCEA

2.663

31

VASLUI

2.441

32

VÂLCEA

4.370

 

TOTAL:

87.274

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Suceava

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 cu suma de 10.000 mii lei, pentru judeţul Suceava, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, şi alocarea acesteia bugetului local al oraşului Fălticeni, judeţul Suceava, pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Spital Municipal Fălticeni“.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti 11 decembrie 2013

Nr. 974.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Bacău

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 cu suma de 10.000 mii lei, pentru judeţul Bacău, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, şi alocarea acesteia bugetului local al municipiul Bacău, judeţul Bacău, pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Construire Spital Municipal Bacău“.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti 11 decembrie 2013

Nr. 975.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 , cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2013 cu suma de 5.346 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale“.

(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2013 cu suma de 4.360 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.

Art. 3. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2013 cu suma de 10.000 lei, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale“, titlul 59 „Alte cheltuieli“, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.

Art. 4. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor prevăzute la art. 1-3.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti 11 decembrie 2013

Nr. 976.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 , cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2013 cu suma de 45.517 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, şi cu suma de 383 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale“.

Art. 2. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe anul 2013 cu suma de 982 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale“.

(2) Se aprobă suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei pe anul 2013 cu suma de 1.050 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru achitarea contribuţiilor restante datorate de angajator aferente salariilor lunii noiembrie 2013.

Art. 3. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2013 cu suma de 19.453 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale“.

Art. 4. - Se aprobă suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2013 cu suma de 357 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, şi cu suma de 96 mii lei, la capitolul 65.01 „Învăţământ“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale“.

Art. 5. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor prevăzute la art. 1-4.

Art. 6. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti 11 decembrie 2013

Nr. 977.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unor unităţi de învăţământ special, precum şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judeţe şi municipiul Bucureşti

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 42 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, se repartizează pe judeţe suma de 1.230 mii lei, pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora pentru personalul din unităţile de învăţământ special, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti pe anul 2013 cu suma de 25.905 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.

(2) Din suma prevăzută la alin. (1) se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti 18.265 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilit e prin lege, şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, iar 7.640 mii lei pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilit e în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Sumele prevăzute în anexa nr. 2 se repartizează pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.

(2) Inspectoratele şcolare comunică direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice sumele repartizate pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat.

Art. 4. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1 şi 2.

Art. 5. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti 11 decembrie 2013

Nr. 986.

 

ANEXA Nr. 1

 

Sume repartizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora pentru personalul din unităţile de învăţământ special

 

–mii lei –

Nr. crt.

Judeţul

Suma repartizată pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora pentru personalul din unităţile de învăţământ special

1

Alba

350

2

Constanţa

200

3

Hunedoara

50

4

Mehedinţi

200

5

Satu Mare

80

6

Timiş

350

Total:

1.230

 

ANEXA Nr. 2

 

Sume repartizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, pentru plata contribuţiilor aferente acestora, precum şi pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 

–mii lei –

Nr. crt.

Judeţul

 

 

Total

 

 

din care:

Suma repartizată pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora pentru personalul din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Suma repartizată pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

1

Alba

550

550

0

2

Argeş

1.700

800

900

3

Bistriţa-Năsăud

750

750

0

4

Braşov

600

600

0

5

Brăila

450

450

0

6

Caraş-Severin

800

800

0

7

Cluj

850

850

0

8

Constanţa

150

150

0

9

Galaţi

600

400

200

10

Harghita

900

500

400

11

Hunedoara

1.225

325

900

12

Ialomiţa

650

650

0

13

Ilfov

200

200

0

14

Maramureş

1.150

750

400

15

Mehedinţi

400

400

0

16

Olt

3.300

2.500

800

17

Satu Mare

2.500

900

1.600

18

Sălaj

1.100

800

300

19

Suceava

500

500

0

20

Teleorman

90

0

90

21

Timiş

1.040

590

450

22

Vaslui

800

0

800

23

Vâlcea

1.050

750

300

24

Vrancea

450

450

0

25

Bucureşti

4.100

3.600

500

Total:

25.905

18.265

7.640