MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 792         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 17 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

943. - Hotărāre privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Romāne” īn domeniul public al judeţului Teleorman şi īn administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, precum şi darea īn administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a unor părţi de imobile aflate īn domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Romāne”

 

999. - Hotărāre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisorile semnate la Luxemburg la 19 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013 īntre Guvernul Romāniei şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de finanţare dintre Romānia şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, şi la Contractul de finanţare dintre Romānia şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” -SA privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 

1.008. - Hotărāre privind recunoaşterea Fundaţiei ESTUAR ca fiind de utilitate publică

 

1.014. - Hotărāre pentru aprobarea īncetării calităţii de membru a Inspectoratului General al Poliţiei Romāne, reprezentat de Direcţia Poliţiei Transporturi, la Organizaţia Companiilor Europene de Transport Feroviar şi Autorităţilor Poliţieneşti (COLPOFER)

 

1.015. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 1.115/2003 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale īn administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

1.016. - Hotărāre pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din Romānia şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013.

 

Protocol de cooperare īntre Ministerul Justiţiei din Romānia şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.209/1.968/2.273. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Informatică Feroviar㔠- SA, filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

1.210/1.969/2.257. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive „C.F.R. - SCRL Braşov” – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A.

 

1.213/1.986/2.274. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „intervenţii Feroviare” - SA, filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Romāne” īn domeniul public al judeţului Teleorman şi īn administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, precum şi darea īn administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a unor părţi de imobile aflate īn domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Romāne”

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin, (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, ci modificările ulterioare, şi al art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind īnfiinţarea Administraţie Naţionale „Apele Romāne”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor părţi de imobile, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărāre, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Romāne” īn domeniul public al judeţului Teleorman şi īn administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, īn vederea reabilitării şi valorificării cadrului natural al zonei Dunării – Belina - Braţul Pavel.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare a unor părţi de imobile, aflate īn domeniul public al statului, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărāre, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Romāne” īn administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.

Art. 3. - Īn cazul nefinalizării investiţiei prevăzute la art. 1, īn termen de 5 ani de la transmiterea părţilor de imobile conform prezentei hotărāri, acestea revin īn domeniul public al statului şi īn administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Romāne”.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţilor de imobile prevăzute la art. 1 şi 2 se face prin protocol īncheiat īntre părţile interesate īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezente hotărāri.

Art. 5. - După īncheierea protocolului de predare-preluare a imobilelor, judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, se subrogă īn toate drepturile şi obligaţiile Administraţiei Naţionale „Apele Romāne”.

Art. 6. - Administraţia Naţional㠄Apele Romāne” īşi va actualiza īn mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ valorică şi, īmpreună cu Ministerul Finanţelor Publice ş Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, va opera modificarea anexei nr. 12 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat a bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 943.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor părţi de imobile care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Romāne” īn domeniul public al judeţului Teleorman şi īn administrarea Consiliului Judeţean Teleorman

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de īnregistrare la Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare

1.

Comuna Seaca, judeţul Teleorman

Statul romān, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Romāne”

CUI 24326056

Judeţul Teleorman, īn administrarea Consiliului Judeţean Teleorman

CUI 4652686

Insula Belina DAAV

Suprafaţa terenului - 2.103.885 mp

Suprafaţa construită C2 - parapet - 403 mp

Codul hidrografic al cursului de apă: XIV

CF 20793 - comuna Seaca

Nr. M.F. - 106257 parţial Cod clasificare - 8.03.02 Valoarea de inventar - 2.287.799 lei Anul dobāndirii: 1998

2.

Comuna Seaca, judeţul Teleorman

Statul romān, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Romāne”, CUI 24326056

Judeţul Teleorman, īn administrarea Consiliului Judeţean Teleorman

CUI 4652686

Braţul Pavel

Lungimea - 4.587 m

Suprafaţa terenului - 1.368.773 mp

Codul hidrografic al cursului de apă: XIV

CF 20792 - comuna Seaca

Nr. M.F. - 106258 parţial Cod clasificare - 8.03.02 Valoarea de inventar - 449.999 lei Anul dobāndirii: 1998

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor părţi de imobile care se transmit din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Romāne” īn administrarea Consiliului Judeţean Teleorman

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare al imobilului

Persoana juridică la care se transmite dreptul de administrare al imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de īnregistrare la Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare

1.

Comuna Seaca, judeţul Teleorman

Statul romān, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Romāne”

CUI 24326056

Judeţul Teleorman, īn administrarea Consiliului Judeţean Teleorman

CUI 4652686

Suprafaţa construită C1 - dig şi parapet - 9.910 mp

Suprafaţa construită C3 - dig şi parapet-18.411 mp

Codul hidrografic al cursului de apă: XIV

CF 20793 - comuna Seaca

Nr. M.F. – 106257 (parţial)

Cod clasificare - 8.03.02

Anul dobāndirii: 1998

Valoarea de inventar: 1 leu

2.

Comuna Seaca, judeţul Teleorman

Statul romān, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Romāne”

CUI 24326056

Judeţul Teleorman, īn administrarea Consiliului Judeţean Teleorman

CUI 4652686

Suprafaţa construită C1 - dig -3.928 mp

Suprafaţa construită C2 - dig - 655 mp

Suprafaţa construită C3 - dig - 3.629 mp

Codul hidrografic al cursului de apă: XIV

CF 20792 - comuna Seaca

Nr. M.F.- 106258 (parţial)

Cod clasificare -8.03.02.

Anul dobāndirii: 1998

Valoarea de inventar: 1 leu

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisorile semnate la Luxemburg la 19 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013 īntre Guvernul Romāniei şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de finanţare dintre Romānia şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, şi la Contractul de finanţare dintre Romānia şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 218/2006 pentru ratificare Contractului de finanţare dintre Romānia şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectat de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg ia 27 decembrie 2005, cu modificările şi completării ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 217/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre Romānia şi Banc Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a linie de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu modificării şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă Amendamentul convenit prin scrisorile*) semnate la Luxemburg la 19 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013 īntre Guvernul Romāniei şi Banca Europeană de Investiţii la Contractul de finanţare dintre Romānia şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 218/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă Amendamentul convenit prin scrisorile semnate la Luxemburg la 19 martie 2013 şi la Bucureşti I 25 martie 2013 īntre Guvernul Romāniei şi Banca European de Investiţii la Contractul de finanţare dintre Romānia şi Banc Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti I 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg īn 27 decembrie 200f ratificat prin Legea nr. 217/2006, cu modificările şi completării ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 999.


*) Traducere.

 

 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Bucureşti

Romānia

 

 

 

Īn atenţia doamnei Diana Popescu, director general

 

Luxemburg, 19 martie 2013

 

Subiect: Anularea soldurilor restante, contractele nr. 23.371 şi 23.372

 

Stimată Doamnă Popescu,

 

Dorim să confirmăm faptul că soldurile creditelor ambelor īmprumuturi, respectiv 23.371 (Reconstrucţia drumurilor afectate de inundaţii) şi 23.372 (Proiectul de reabilitare a căilor ferate pe Coridorul IV), au fost anulate.

Ca urmare a reevaluării costurilor proiectului Reconstrucţia drumurilor afectate de inundaţii făcute de Bancă anul trecut, prin consultare cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu Compania de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romānia, s-a convenit a se anula soldul restant de 27 milioane euro.

Īn ceea ce priveşte Proiectul de reabilitare a căilor ferate pe Coridorul IV, autorităţile romāne au hotărāt finanţarea acestuia din fondurile structurale şi prin alocările din Contractul de credit īn cadrul facilităţii de cofinanţare CSNR dintre Romānia şi BEI (īmprumut nr. 24.683), iar soldul restant de 285 milioane euro a fost, prin urmare, anulat.

Vă aducem la cunoştinţă faptul că graficele de amortizare aferente īmprumuturilor rămān cele care au fost comunicate cu ocazia fiecărei disponibilizări pentru ambele īmprumuturi.

Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi īn cazul īn care aveţi nevoie de sprijin suplimentar.

 

Cu sinceritate,

Banca Europeană de Investiţii

Michael O’Halloran,

şef Departament Romānia, Bulgaria şi Cipru

Flavio Schiavo Campo,

reprezentant rezident

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică

 

Bucureşti,

25 martie 2013

 

Către:

Domnul Michael O’Halloran

Şef Departament Romānia, Bulgaria şi Cipru

Banca Europeană de Investiţii

Fax: 021 3 179 090

 

Ref: Anulare sold restant - Contract de finanţare nr. 23.371 şi nr. 23.372

 

Stimaţi Domni,

Avem plăcerea să vă informăm că am luat cunoştinţă de scrisoarea transmisă de Bancă la data de 19 martie 2013, referitoare la anularea sumelor netrase din īmprumuturile de mai sus, respectiv 23.371 - Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii şi 23.372 - Proiectul de reabilitare a Coridorului nr. IV.

 

Cu stimă,

Diana Popescu,

director general

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind recunoaşterea Fundaţiei ESTUAR ca fiind de utilitate publică

Īn temeiul ari 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Fundaţia ESTUAR, persoană juridică romānă de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul īn Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 250, bl. 148, sc. 1, ap. 3, sectorul 4, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Mariana Cāmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.008.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea īncetării calităţii de membru a Inspectoratului General al Poliţiei Romāne, reprezentat de Direcţia Poliţiei Transporturi, la Organizaţia Companiilor Europene de Transport Feroviar şi Autorităţilor Poliţieneşti (COLPOFER)

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă īncetarea calităţii de membru a Inspectoratului General al Poliţiei Romāne, reprezentat de Direcţia Poliţiei Transporturi, la Organizaţia Companiilor Europene de Transport Feroviar şi Autorităţilor Poliţieneşti (COLPOFER), la data de 31 decembrie 2013.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Hotărārea Guvernului nr. 230/2007 pentru aprobarea afilierii Inspectoratului General al Poliţiei Romāne, reprezentat de Direcţia Poliţiei Transporturi la Organizaţia Companiilor Europene de Transport Feroviar: Autorităţilor Poliţieneşti (COLPOFER) şi a plăţii contribuţii anuale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea nr. 176 din 13 martie 2007 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.014.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 1.115/2003 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale īn administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Guvernului nr. 1.115/2003 privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale īn administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 686 din 30 septembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:.

- La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate pentru servicii de tip incubator de afaceri şi alte activităţi de utilitate publică de natură să conducă la reducerea şomajului şi la crearea de noi locuri de muncă, destinate,. Īn principal, personalului disponibilizat din armată.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Dusa

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Mariana Cāmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.015.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din Romānia şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din Romānia şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.016.

 

PROTOCOL DE COOPERARE

īntre Ministerul Justiţiei din Romānia şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru

 

Ministerul Justiţiei din Romānia şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru (denumite īn continuare părţi),

avānd īn vedere complexitatea şi dinamismul fenomenului juridic, precum şi faptul că schimbul de informaţii şi experienţe īn domeniul juridic este īn interesul ambelor state,

fiind conştiente de importanţa cooperării internaţionale şi de necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu standardele internaţionale şi europene,

dorind să contribuie la cooperarea regională prin dezvoltarea relaţiilor dintre cele două ministere,

reafirmāndu-şi hotărārea de a contribui constructiv şi substanţial la procesul de integrare europeană şi la dezvoltarea relaţiilor bilaterale,

dorind să intensifice şi să īmbunătăţească buna cooperare īn domeniul justiţiei īntre cele două ţări şi ţinānd cont de legislaţia internă şi competenţele părţilor,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Părţile cooperează īn domeniile ce intră īn competenţa lor, inclusiv prin schimbul cuprinzător şi semnificativ de experienţă şi practici, īn vederea:

1. armonizării legislaţiei naţionale cu standardele internaţionale şi europene;

2. modernizării sistemului judiciar;

3. educării şi pregătirii profesionale a personalului;

4. Īmbunătăţirii activităţilor din domeniul administraţiei penitenciare;

5. facilitării cooperării internaţionale, inclusiv īn lupta īmpotriva formelor grave ale criminalităţii;

6. dezvoltării altor domenii, dacă acestea au legătură cu scopul prezentului protocol şi cu atribuţiile părţilor.

Părţile acordă o atenţie deosebită īn promovarea politicii şi tendinţelor integrării europene īn cadrul aranjamentelor lor de cooperare.

 

ARTICOLUL 2

Măsuri

 

Īn vederea īndeplinirii scopului prezentului protocol, părţile:

1. elaborează programe concrete de cooperare;

2. Īşi acordă asistenţă reciprocă pentru armonizarea legislaţiei cu normele internaţionale şi europene;

3. organizează schimburi periodice de experienţă la nivelul personalului propriu;

4. organizează seminare şi sesiuni ştiinţifice pe probleme juridice de interes comun.

 

ARTICOLUL 3

Cooperarea īn domeniul administraţiei penitenciare

 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aflată īn subordinea Ministerului Justiţiei din Romānia, şi Direcţia Generală pentru Executarea Pedepselor din cadrul Ministerului Justiţiei din Muntenegru acordă o atenţie deosebită cooperării īn

cadrul reformei şi modernizării administraţiei penitenciare, īn conformitate cu standardele internaţionale şi europene.

 

ARTICOLUL 4

Alte forme de cooperare

 

Părţile colaborează strāns īn scopul facilitării aplicări tratatelor internaţionale privind cooperarea judiciara internaţională īn materie penală, civilă şi comercială la care statele lor sunt parte.

Părţile acţionează, īn limitele competenţei lor, īn vederea schimbului reciproc de informaţii privind eforturile lor pentru prevenirea şi combaterea formelor grave ale criminalităţii.

 

ARTICOLUL 5

Cheltuieli

 

Părţile asigură finanţarea activităţilor prevăzute īn prezentul protocol īn limitele fondurilor alocate anual īn acest scop īn bugetul lor şi īn concordanţă cu cadrul legislativ intern al fiecăreia dintre acestea.

 

ARTICOLUL 6

Consultări

 

Părţile organizează, dacă este necesar, consultări periodice īn vederea soluţionării eventualelor probleme şi a găsirii soluţiilor de eficientizare a aplicării prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 7

Intrarea īn vigoare

 

Prezentul protocol se poate modifica īn orice moment prin acordul scris al părţilor.

Prezentul protocol intră īn vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile īşi comunică reciproc īndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa īn vigoare şi continuă a-şi produce efectele pānă cānd oricare dintre părţi īl denunţă prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi, cu cel puţin 3 luni īnainte de a-şi īnceta valabilitatea.

Semnat la Bucureşti la data de 19 noiembrie 2013, īn două exemplare originale, fiecare īn limbile romānă, muntenegreană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. Īn caz de diferenţe de interpretare, versiunea īn limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Justiţiei din Romānia,

Robert Marius Cazanciuc

Pentru Ministerul Justiţiei din Muntenegru,

Dusko Markovic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.209 din 2 octombrie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.968 din 9 decembrie 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Şl PERSOANELOR VĀRSTNICE

Nr. 2.273 din 30 octombrie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Informatică Feroviar㔠- S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

Īn temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, al art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărārea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Informatică Feroviar㔠- S.A., prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute īn bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decāt īn cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice.

(2) īn cazul īn care īn execuţie se īnregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu īncadrarea īn indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea l.

Art. 4. - Societatea Comercial㠄Informatică Feroviar㔠- S.A. va duce la īndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Manuel Marian Donescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Mariana Cāmpeanu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercial㠄Informatică Feroviar㔠- S.A.

Municipiul Bucureşti, Str. Gării de Nord nr. 1, sectorul 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2012

2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

%

Realizat

Realizat 9 luni

Proiect an

10=8/6

11=9/8

0

1

2

3

4

5

6

7=6/4

8

9

10

11

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

32 832,94

22.794,17

31.504,37

95,95

33,573.92

33.602,03

106,57

100,08

 

1

 

Venituri din exploatare

2

32.760,53

22.592,49

31.366,07

95,74

33.433,92

33.440,00

106,59

100,02

 

2

 

Venituri financiare

3

72,41

201.68

138,30

191,00

140,00

162,03

101,23

115,74

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd 18)

5

30 785,91

21.293,58

30.287,33

98,38

30.573,92

30.327,40

100,95

99,19

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

30.779,23

21.289,41

30.280,33

98,38

30.566,92

30.320,40

100.95

99,19

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

7.655.84

5.442,66

8.361,50

109,22

8.300,00

8.100,00

99,26

97,59

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

256,20

149,46

257,00

100.31

285,00

330,00

110,89

115,79

 

 

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

9

17.616,90

12 686,47

17.582,83

99,81

17.631,92

17,640,40

100,28

100,05

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

13.428,40

9.711,03

13.382,00

99,65

13.338,00

13.338,00

99,67

100,00

 

 

 

C2

bonusuri

11

260,67

110,25

250,00

95,91

254,00

254,00

101,60

100,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

54.00

53,54

53,54

99,15

 

 

0,00

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

54,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

73,32

57,90

86,77

118,34

211,30

211,30

243,52

100,00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

3.800,51

2.753,75

3 810,52

100,26

3.828,62

3.837,10

100,48

100,22

 

 

n

alte cheltuieli de exploatare

16

5.250,29

3.010,82

4.079,00

77,69

4.350,00

4.250,00

106.64

97,70

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

6.68

4,17

7,00

104,79

7,00

7,00

100,00

100,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

2047,03

1,500,59

1.217,04

59,45

3 000,00

3274,63

246,50

109,15

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

2.047,03

1.500,59

1.217,04

59,45

3 000,00

3274,53

246,50

109,15

 

1

 

Rezerve legale

22

102,35

 

60,85

59,45

150,00

163,73

246,50

109,15

 

2

 

Alte rezerve reprezentānd facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

1.944,68

 

1.156,19

59,45

2.850,00

3 110,90

246,50

109.151

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din īmprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobānzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor īmprumuturi

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23. 24, 25 şi 26.

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizai la nivelul operatorului economic īn exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local īn cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor. Īn cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat. din care:

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd 22 - Rd 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

4.901.82

3.006,73

3 990,00

81,40

4.532,22

4.554,88

113,59

100,50

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

291,00

269,69

1.795,00

616,84

1.833,00

1.851,00

102,12

100,98

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

320

319

319

99,69

318

318

99,69

100,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

320

309

319

99,69

318

318

99.69

100,00

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b) din care:

45

13.589,07

9 821,28

13832,00

99,58

13 592,00

13 592,00

99,71

100,00

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

13.428,40

9 711,03

13 382,00

99,65

13 338,00

13 338,00

99,67

100,00

 

 

b)

bonusuri

47

260,67

110,25

250,00

95,91

254,00

254,00

101,60

100,00

 

4

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd44)/12*1000

48

3.496,98

3.491,92

3 495,82

99,97

3.495,28

3.495,28

99,98

100,00

 

5

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile īn lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3.564,86

3.531,56

3 561,13

99,90

3.561,84

3.561,84

100,02

100,00

 

6

 

Productivitatea muncii īn unităţi valorice pe total personal mediu īn preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

50

102.376,66

73 114,85

98 326,24

96,04

105.138,11

105.157,23

106,93

100,02

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu īn preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44*ICP)

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Productivitatea muncii īn unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

937,65

934,17

961,37

102,53

910,64

902,55

94,72

99,11

 

10

 

Plăţi restante, īn preţuri curente

54

366,68

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

11

 

Creanţe restante, īn preţuri curente

55

47.701,56

40 066,44

42.978,98

90,10

38.681,00

34 813,00

90,00

90,00

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.210 din 2 octombrie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.969 din 9 decembrie 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Şl PERSOANELOR VĀRSTNICE

Nr. 2.257 din 29 octombrie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive „C.F.R. - SCRL Braşov” - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A.

Īn temeiul art. 4 alin, (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, al art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărārea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive „C.F.R.- SCRL Braşov” - S.A., prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute īn bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decāt īn cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget şi ai ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice.

(2) īn cazul īn care īn execuţie se īnregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu īncadrarea īn indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială de Reparaţii Locomotive „C.F.R. - SCRL Braşov” - S.A. va duce ia īndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Manuel Marian Donescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Mariana Cāmpeanu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială de Reparaţii Locomotive „C.F.R. - SCRL Braşov” - S.A.

Sediul: Braşov, str. Fundătura Hărmanului nr. 2

Cod unic de īnregistrare: 14257595

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2012

2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

%

Realizat

Realizat 9 luni

Proiect an

10=8/6

11=9/8

0

1

2

3

4

5

6

7=6/4

8

9

10

11

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd 1-Rd2+Rd.3+Rd 4)

1

64,358,47

41.738,67

60.234,07

93,59

59.351,51

59,351,51

98,53

100,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

64 358,30

41.738.53

60.233,93

93,59

59.351,51

59351.51

98,54

100,00

 

2

 

Venituri financiare

3

0,17

0.14

0,14

 

 

 

 

 

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd 5=Rd.6+Rd.17+Rd 18)

5

88.780,54

57.692.82

79.934,07

90,04

59.351,51

59.351.51

74,25

100,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

88.780,39

57.592.B2

79.934,07

90,04

59.351,51

59,351.51

74,25

100,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

3.429,49

2 310,11

3.668,00

106,95

3.668,00

3 668,00

100,00

100,00

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

15,03

10.67

11,16

74,25

11,16

11,16

100,00

100,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul , din care

9

63.525,15

47 730.34

64 502.48

101,54

63.619,92

63,619,92

98,63

100,00

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

46.911.09

32.825,83

43.903,75

93,59

43.217,02

43 217.02

98,44

100,00

 

 

 

C2

bonusuri

11

275,62

90,94

258,00

93,61

254,00

254,00

98,45

100,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

2.571,68

5.244,98

7.545,57

282,43

7.545,57

7,545,57

100,00

100,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

75,06

60,12

83,55

111,31

83,55

83,55

100,00

100,00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

13.591,70

9.508.47

12.711,61

93,52

12519,73

12 519,78

98,49

100,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

21.810,72

7.541,70

11.752,43

53,88

-7.947,57

-7 947,57

-67,62

100,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

0,15

0.00

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

-24.422,06

15,854,15

-19 700,00

80,66

0,00

0,00

0.00

 

IV.

 

 

MPOZIT PE PROFIT

20

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA MPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentānd facilitaşi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din īmprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobānzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor īmprumuturi

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 22. 23, 24. 25 şi 26.

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit īn limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu unar realizat la nivelul operatorului economic īn exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local īn căzui regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, īn căzui societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute ia Rd.22 - Rd 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDUR EUROPENE, din care:

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

19,03

19,00

19,00

99,84

19,00

19,00

100,00

100,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢI

41

 

 

19.00

 

19,00

19,00

100,00

100.00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2.034

1.892

1.892

93,02

1.825

1.825

96,46

100,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

1.961

1.854

1.854

93,59

1.625

1.825

98,44

100,00

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b], din care:

45

47.186,71

32.916,77

44.161,75

93,59

43.471,02

43.471,02

98,44

100,00

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

46.911,09

32.825,83

43.903.75

93,59

43.217,02

43.217,02

98,44

100,00

 

 

b)

bonusuri

47

275,62

90,94

258,00

93,61

254,00

254,00

98,45

100,00

 

4

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinai pe baza fondului de salam aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.45/Rd.44)/12*1000

48

1.973.,36

1 967,27

1 973.38

100,00

1.973,38

1.973,38

100,00

100,00

 

 

5

 

Cāştigul medii; lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile īn lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/1-1000

49

1 964,97

1.972,72

1.984,97

100,00

1.984,97

1.984,97

100,00

100,00

 

 

6

 

Productivitatea muncii īn unităţi valorice pe total personal mediu īn preţuri curente (lei/persoana) {Rd.1/Rd 44)

50

32467,78

22.512,69

32.488,64

100,00

32.521.38

32 521,33

100.10

100,00

 

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu īn preţuri comparabile (lei/persoana) (Rd.1/Rd 44*ICP)

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Productivitatea muncit īn unităţi fizice pe total personaj mediu (osii convenţionale/ persoana)

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lai venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.379,47

1.379,84

1.327,06

96,20

1.000,00

1.000,00

75,35

100,00

 

 

10

 

Plaţi restante īn preţuri curente

54

82.971,26

101.697,05

110.000,00

132,53

110.000,00

105.000,00

100,00

95,45

 

 

11

 

Creanţe restante, īn preţuri curente

55

40.001,04

31.345,39

50.000,00

125,00

49.500,00

49.000,00

99,00

98,99

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.213 din 3 octombrie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.986 din 10 decembrie 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĀRSTNICE

Nr. 2.274 din 30 octombrie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Intervenţii Feroviare” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

Īn temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, al art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărārea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Intervenţii Feroviare” - SA, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute īn bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decāt īn cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice.

(2) īn cazul īn care īn execuţie se īnregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu īncadrarea īn indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercial㠄Intervenţii Feroviare” - S.A. va duce la īndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Manuel Marian Donescu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Mariana Cāmpeanu

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercial㠄Intervenţii Feroviare” - S.A.

Bucureşti, sectorul 1, Piaţa Gării de Nord nr. 1-3

Cod unic de īnregistrare: R014913614

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2012

Realizat 9 luni

Propuneri an curent 2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

%

7=6/4

10=8/6

11=9/8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

5.271,26

2.250,71

4.497,78

85,33

9.851,80

10.003,20

219,04

101,54

 

1

 

Venituri din exploatare

2

5.270,79

2.249,69

4.496,75

85,31

9.851,80

10.003,20

219,09

101,54

 

2

 

Venituri financiare

3

0,47

1,02

1,03

219,15

0,00

0,00

0,00

 

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

13.644,35

6.880,53

10.597,78

77,67

9.751,80

9.803,20

92,02

100,53

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

13.644,35

6.880,53

10.597,78

77,67

9.751,80

9.803,20

92,02

100,53

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

728,21

493,09

934,40

128,31

803,86

913,33

86,03

113,62

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

4,23

3,93

6,00

141,84

6,18

6,36

103,00

102,91

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

8.360,50

6.383,51

9.657,38

115,51

8.941,76

8.883,51

92,59

99,35

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

6.404,57

4.536,70

6.250,00

97,59

6.595,33

6.595,00

105,53

99,99

 

 

 

C2

bonusuri

11

25,90

7,76

26,90

100,00

30,00

30,00

111,52

100,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0,00

344,78

1.164,00

 

250,00

200,00

21,48

80,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

83,94

57,86

90,00

107,22

90,00

95,61

100,00

106,23

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

1.845,09

1.436,41

2.126,48

115,25

1.976,43

1.962,90

92,94

99,32

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatate

16

4.551,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

-8.373,09

-4.629,82

-6.100,00

72,85

100,00

200,00

-1,64

200,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

 

 

 

 

15,20

30,40

 

200,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 

 

 

 

84,80

169,60

 

200,00

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentānd facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

 

 

84,80

169,60

 

200,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din īmprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobānzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor īmprumuturi

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic īn exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local īn cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, īn cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integrai sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: .

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Alocaţii de la buget din care:

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

231

229

226

97,84

224

222

99,12

99,11

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

221

223

218

98,64

216

214

99,08

99,07

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

6.431,47

4.544,46

6,276,90

97,60

6.625,33

6.625,00

105,55

100,00

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

6.404,57

4.536,70

6.250,00

97,59

6595,33

6 595,00

105,53

99,99

 

 

b)

bonusuri

47

26,90

7,76

26,90

100,00

30,00

30,00

111,52

100,00

 

4

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.415,00

2.260,44

2.389,14

98,93

2.544,49

2.568,15

106,50

100,93

 

5

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile īn lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.425,14

2.264,30

2,399,43

98,94

2,556,07

2.579,83

106,53

100,93

 

6

 

Productivitatea muncii īn unităţi valorice pe total personal mediu īn preturi curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

50

23.849,73

10.088,30

20.627,29

86,49

45.610,19

46.743,93

221,12

102,49

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

51

2.588,44

3.057,05

2,356,22

91,03

989,85

980,01

42,01

99,01

 

10

 

Plăţi restante, īn preţuri curente

52

165.034,00

168.116,00

170.000,00

103,01

168.000,00

167.500,00

98,82

99,70

 

11

 

Creanţe restante, īn preţuri curente

53

3.068,00

985,00

700,00

22,82

350,00

0,00

50,00

0,00