MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 821         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 23 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.046. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti

 

1.077. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

95. - Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 «Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor din compunerea uniformelor pentru poliţişti” la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.046.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1061/2002)

 

DESCRIEREA

însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor din compunerea uniformelor pentru poliţişti

 

Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale şi a culorilor din compunerea uniformelor pentru:

I. Poliţia Română, Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Poliţia de Frontieră, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcţia Generală de Paşapoarte, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date, servicii comunitare

Gradele profesionale ale poliţiştilor sunt reprezentate prin stele de diferite mărimi pentru corpul ofiţerilor şi barete de formă dreptunghiulară pentru corpul agenţilor, brodate pe un suport care se aplică pe umăr, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacoului şi ale scurtei din stofă.

Însemnul de grad profesional se brodează pe suport textil, de formă dreptunghiulară, având marginile bordurate cu o linie de contur de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia, galben-auriu pentru Poliţia de Frontiera - componenta navală şi gri-fer pentru celelalte structuri.

Stelele sau baretele sunt de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia şi de culoare galben-aurie pentru celelalte structuri.

Suportul de grad pentru mânecă, pentru ofiţerii de poliţie, este reprezentat prin 1-3 benzi de diferite dimensiuni, brodate pe suport textil. Broderia este de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia, galben-auriu pentru Poliţia de Frontieră - componenta navală şi gri-fer pentru celelalte structuri.

Agenţii de poliţie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă brodată, de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi

Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia, galben-auriu pentru Poliţia de Frontieră - componenta navală şi gri-fer pentru celelalte structuri.

Petliţele sunt realizate prin brodare pe suport textil şi reprezintă ramuri cu frunze stilizate dispuse în arc de cerc.

Se aplică pe gulerul sacoului. Broderia este de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia, galben-auriu pentru Poliţia de Frontieră - componenta navală şi gri-fer pentru celelalte structuri.

Uniforma de ceremonie

Stelele sunt brodate pe suport textil, de culoare neagră sau albă pentru efectivele inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie internă, ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia şi bleumarin-indigo sau albă pentru celelalte structuri.

Suportul textil este bordurat cu un contur în formă de semicerc.

Pentru corpul chestorilor de poliţie, pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate, care formează o cununa ce încadrează centrul unei stele, de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia, galben-auriu pentru Poliţia de Frontieră - componenta navală şi gri-fer pentru celelalte structuri.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:

- pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:

a) pentru chestor de poliţie - o stea;

b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;

c) pentru chestor şef de poliţie - 3 stele;

d) pentru chestor general de poliţie - 4 stele;

- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:

a) pentru subcomisar de poliţie - o stea;

b) pentru comisar de poliţie - două stele;

c) pentru comisar şef de poliţie - 3 stele;

- pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:

a) pentru subinspector de poliţie - o stea;

b) pentru inspector de poliţie - două stele;

c) pentru inspector principal de poliţie - 3 stele.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil, de culoare neagră sau albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia şi de culoare bleumarin-indigo sau albă pentru celelalte structuri.

Dimensiunile benzilor sunt diferite, în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează:

a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;

b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;

c) pentru corpul inspectorilor-o bandă, cu lăţimea de 2 cm.

Pentru efectivele componentei navale, deasupra suportului de grad pentru mânecă se aplică simbolul Gărzii de Coastă (două ancore încrucişate).

Petliţele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil, de culoare neagră sau albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia şi de culoare bleumarin-indigo sau albă pentru celelalte structuri.

Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în funcţie de categoriile de ofiţeri, astfel:

a) pentru corpul chestorilor-5 ramuri;

b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri.

Uniforma de reprezentare şi serviciu

Stelele şi baretele sunt brodate pe suport textil, de culoare bleumarin-indigo, de formă dreptunghiulară, bordurat cu linie de contur.

Pentru corpul chestorilor de poliţie sunt brodate pe suport textil ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia, galben-auriu pentru Poliţia de Frontieră - componenta navală şi gri-fer pentru celelalte structuri. Suportul textil este bordurat cu un contur în formă de semicerc.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:

- pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:

a) pentru chestor de poliţie - o stea;

b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;

c) pentru chestor şef de poliţie - 3 stele;

d) pentru chestor general de poliţie - 4 stele;

- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:

a) pentru subcomisar de poliţie - o stea;

b) pentru comisar de poliţie - două stele;

c) pentru comisar şef de poliţie - 3 stele;

- pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:

a) pentru subinspector de poliţie - o stea;

b) pentru inspector de poliţie - două stele;

c) pentru inspector principal de poliţie - 3 stele;

- pentru corpul agenţilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează:

a) agent de poliţie - o baretă;

b) agent principal de poliţie - două barete;

c) agent şef adjunct de poliţie - 3 barete;

d) agent şef de poliţie - 4 barete;

e) agent şef principal - 5 barete.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil de culoare bleumarin-indigo, de dimensiuni diferite, în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează:

a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;

b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;

c) pentru corpul inspectorilor-o bandă cu lăţimea de 2 cm.

Agenţii de poliţie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă realizată prin brodare, cu lăţimea de 0,5 cm.

Pentru efectivele componentei navale, deasupra suportului de grad pentru mânecă se aplică simbolul Gărzii de Coastă (două ancore încrucişate).

Petliţele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil de culoare bleumarin-indigo.

Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în funcţie de categoriile de ofiţeri, astfel:

a) pentru corpul chestorilor - 5 ramuri;

b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri;

d) pentru corpul agenţilor de poliţie - două ramuri.

II. Aparatul central, structuri subordonate unor unităţi centrale, Direcţia Generală Anticorupţie, Agenţia Naţională Antidrog, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, Centrul Naţional SIS, Centrul de Psihosociologie, Casa de Pensii Sectorială, Clubul Sportiv „Dinamo” Bucureşti, structuri în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne

Gradele profesionale ale poliţiştilor sunt reprezentate prin Stele de diferite mărimi pentru corpul ofiţerilor şi barete de forma dreptunghiulară pentru corpul agenţilor, brodate pe un suport aplicat pe umăr, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacoului şi ale scurtei din stofă.

Însemnele de grad profesional se brodează pe suport textil, de formă dreptunghiulară, cu marginile bordurate cu o linie de contur.

Suportul de grad pentru mânecă, pentru ofiţerii de poliţie, este reprezentat prin 1-3 benzi de diferite dimensiuni, brodate pe suport textil.

Agenţii de poliţie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă brodată.

Petliţele sunt realizate prin brodare pe suport textil şi reprezintă ramuri cu frunze stilizate, aşezate în arc de cerc. Se aplică pe gulerul sacoului.

Toate elementele de broderie sunt de culoare alb-argintie.

Uniforma de ceremonie

Stelele sunt brodate pe suport textil, de formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin sau albă, bordurat cu un contur în formă de semicerc.

Pentru corpul chestorilor de poliţie, pe suportul textil sunt brodate şi ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:

- pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:

a) pentru chestor de poliţie - o stea;

b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;

c) pentru chestor şef de poliţie - 3 stele;

d) pentru chestor general de poliţie - 4 stele;

- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:

a) pentru subcomisar de poliţie - o stea;

b) pentru comisar de poliţie - două stele;

c) pentru comisar şef de poliţie - 3 stele;

- pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:

a) pentru subinspector de poliţie - o stea;

b) pentru inspector de poliţie - două stele;

c) pentru inspector principal de poliţie - 3 stele.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil de culoare bleumarin sau albă, de dimensiuni diferite, în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează:

a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;

b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;

c) pentru corpul inspectorilor-o bandă, cu lăţimea de 2 cm.

Petliţele sunt realizate prin brodare pe suport textil de culoare bleumarin sau albă şi reprezintă ramuri cu frunze stilizate, aşezate în arc de cerc, având numărul diferit, în funcţie de categoriile de poliţişti, astfel:

a) pentru corpul chestorilor-5 ramuri;

b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri.

Uniforma de reprezentare şi serviciu

Stelele şi baretele sunt brodate pe suport textil, de formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin, bordurat cu linie de contur.

Pentru corpul chestorilor de poliţie, pe suportul textil sunt brodate şi ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele. Suportul textil este bordurat cu un contur în formă de semicerc.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:

- pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:

a) pentru chestor de poliţie - o stea;

b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;

c) pentru chestor şef de poliţie - 3 stele;

d) pentru chestor general de poliţie - 4 stele.

- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:

a) pentru subcomisar de poliţie - o stea;

b) pentru comisar de poliţie - două stele;

c) pentru comisar şef de poliţie - 3 stele;

- pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:

a) pentru subinspector de poliţie - o stea;

b) pentru inspector de poliţie - două stele;

c) pentru inspector principal de poliţie - 3 stele;

- pentru corpul agenţilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează:

a) agent de poliţie - o baretă;

b) agent principal de poliţie - două barete;

c) agent şef adjunct de poliţie - 3 barete;

d) agent şef de poliţie - 4 barete;

e) agent şef principal - 5 barete.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil de culoare bleumarin, de dimensiuni diferite, în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează:

a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;

b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;

c) pentru corpul inspectorilor - o bandă, cu lăţimea de 2 cm.

Agenţii de poliţie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă realizată prin brodare, cu lăţimea de 0,5 cm.

Petliţele sunt realizate prin brodare pe suport textil de culoare bleumarin şi reprezintă ramuri cu frunze stilizate, aşezate în arc de cerc, având numărul diferit, în funcţie de categoriile de poliţişti, astfel:

a) pentru corpul chestorilor - 5 ramuri;

b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri;

d) pentru corpul agenţilor de poliţie - două ramuri.

 

TABELUL Nr. 1

cuprinzând culorile principalelor articole de echipament

 

ARMA ŞI SPECIALITATEA

ŢINUTA

ARTICOLE DE ECHIPAMENT

Şapcă, şepcuţă

Sacou

Scurtă exterioară, bluzon (modul), bluză matlasată

Pantalon

Pulover

Cămaşă

Cămaşă - bluză, tricou

Cravată

Fular

Scurtă, impermeabil

Pantofi, ghete cu şiret

Centură, curea

Accesorii

I. Chestori, comisari, inspectori, agenţi

Poliţia Română, Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor şi serviciile comunitare ale acesteia

Ceremonie

Negru, alb

Negru, alb

-

Negru, alb

-

Alb

-

Negru cu dungi albe

Gri bleu - alb

Negru

Alb, negru

Negru, alb

Alb

Serviciu

Bleumarin-indigo

-

Bleumarin indigo cu gri-petrol

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

Gri-bleu

Gri-bleu cu bleumarin, gri-bleu cu alb şi bleumarin

Bleumarin cu dungi gri-bleu

Gri-bleu

-

Negru

Negru

Alb

Reprezentare

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

-

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

Gri-bleu, alb

Gri-bleu cu bleumarin

Bleumarin cu dungi gri-bleu

Gri-bleu

Bleumarin-indigo cu gri-petrol

Negru

Negru

Alb

Poliţia de Frontieră, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcţia Generală de Paşapoarte, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date şi serviciile comunitare ale acestora

Ceremonie

Bleumarin-indigo, alb

Bleumarin-indigo, alb

-

Bleumarin-indigo, alb

-

Alb

-

Bleumarin

Gri, alb

Bleumarin-indigo

Negru, alb

Negru, alb

Galben şi gri-fer

Serviciu

Bleumarin-indigo, alb*

-

Bleumarin-indigo cu gri-fer, bleumarin-indigo*

Gri-fer, bleumarin-indigo, alb*

Bleumarin-indigo

Gri alb*

Gri, alb*

Bleumarin

Gri

-

Negru, alb*

Negru

Galben şi gri-fer

Reprezentare

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

-

Gri-fer, bleumarin-indigo*

Bleumarin-indigo

Gri, alb

Gri-alb*

Bleumarin

Gri, bleumarin, alb*

Bleumarin-indigo cu gri-fer, Bleumarin-indigo*

Negru

Negru

Galben şi gri-fer

Aparatul central, structuri subordonate unor unităţi centrale, Direcţia Generală Anticorupţie, Agenţia Naţională Antidrog, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, Centrul Naţional SIS, Centrul de Psihosociologie, Casa de Pensii Sectorială, Clubul Sportiv „Dinamo” Bucureşti, structuri în coordonarea MAI.

Ceremonie

Bleumarin, alb

Bleumarin, alb

-

Bleumarin, alb

-

Alb

-

Bleumarin

Bleumarin, alb

Bleumarin

Alb, negru

Negru, alb

Alb

Serviciu

Bleumarin

-

Bleumarin

Bleumarin

Bleumarin

Bleu

Bleu, bleumarin

Bleumarin

Bleumarin

-

Negru

Negru

Alb

Reprezentare

Bleumarin

Bleumarin

-

Bleumarin

Bleumarin

Bleu, alb

Bleu

Bleumarin

Bleumarin

Bleumarin

Negru

Negru

Alb

* Numai pentru componenta navală a Poliţiei de Frontieră.

ARMA ŞI SPECIALITATEA

ŢINUTA

ARTICOLE DE ECHIPAMENT

Şapcă, şepcuţă

Sacou

Scurtă exterioară bluzon (modul), bluză matlasată, bluzon

Pantaloni

Pulover

Cămaşă

Cămaşă - bluză

Cravată

Fular

Scurtă, impermeabil

Pantofi, ghete cu şiret şi carâmb înalt

Centură, curea

Accesorii

1. Studenţi şi elevi

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Oraş

Poliţie, D.I.P.I.

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

-

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

Gri-bleu, alb

Gri-bleu cu bleumarin

Bleumarin cu dungi gri-bleu

Gri-bleu

Bleumarin - indigo, cu gri-petrol

Negru

Negru

Portocaliu, alb

P.F.

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

-

Gri-fer

Bleumarin-indigo

Alb, gri

Gri

Bleumarin

Gri

Bleumarin - indigo, cu gri-fer

Negru

Negru

Galben şi portocaliu

Clasa

Toate specialităţile

Bleumarin-indigo

-

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

Gri-bleu

Bleumarin cu gri

Bleumarin

-

-

Negru

Negru

Portocaliu, alb, galben

Instruire

Toate specialităţile

Bleumarin-indigo

-

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

-

Bleumarin cu gri

-

-

-

Negru

Negru

Portocaliu, alb, galben

Şcoli pentru formarea poliţiştilor

Oraş

Poliţie

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

-

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

Alb, gri bleu

Gri-bleu cu bleumarin

Bleumarin cu dungi gri-bleu

Gri-bleu

Bleumarin-indigo, cu gri-petrol

Negru

Negru

Portocaliu, alb

P.F

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

-

Gri-fer

Bleumarin-indigo

Alb, gri

Gri

Bleumarin

Gri

Bleumarin-indigo, cu gri-fer

Negru

Negru

Galben şi portocaliu

Instruire

Poliţie

Bleumarin-indigo

-

Bleumarin-indigo, cu gri-petrol

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

Gri-bleu

Gri-bleu cu bleumarin

Bleumarin cu dungi gri-bleu

Gri-bleu

-

Negru

Negru

Portocaliu, alb

P.F.

Bleumarin indigo

-

Bleumarin-indigo, cu gri-fer

Gri-fer

Bleumarin-indigo

Gri

Gri

Bleumarin

Gri

-

Negru

Negru

Portocaliu, galben

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2013 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite.

(3) Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prezentei hotărâri nu poate depăşi data de 31 decembrie 2014.”

2.La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. – (1) Reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se acordă de către Inspecţia Muncii, în baza următoarelor documente:

a) solicitarea de reînnoire a avizului de încadrare în condiţii deosebite, semnată de către reprezentantul legal al angajatorului ori de către altă persoană împuternicită de acesta, potrivit legii, împreună cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, definiţi potrivit art. 5 lit. d) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, depusă în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, însoţită de copia documentelor de control întocmite de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea sau au sediul social, după caz;

b) buletinele de determinări de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care să ateste depăşirea valorilor-limită de expunere profesională la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, sau buletine de expertizare eliberate de către direcţiile de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, în care să se ateste prezenţa unor agenţi chimici foarte periculoşi sau agenţi biologici care nu au prevăzută limita admisibilă, dar care au avut efecte nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor expuşi;

c) planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate şi distribuite trimestrial, pe perioada 1 ianuarie-1 decembrie 2014, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2014, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale;

d) raportul medicului de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, din care să reiasă efectele noxelor identificate la aceste locuri de muncă asupra stării de sănătate a lucrătorilor, însoţit de recomandări privind promovarea sănătăţii în concordanţă cu particularităţile expunerii la factori de risc;

e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă până la data de 31 decembrie 2013.”

3. La articolul 2, alineatul (11) va avea următorul cuprins:

„(11) Planul de prevenire şi protecţie prevăzut la alin. (1) lit. c) va conţine măsurile aferente anului 2013, asumate pentru normalizarea condiţiilor de muncă şi rămase restante, şi, după caz, măsurile de protecţia colectivă şi cele care rezultă din recomandările menţionate la alin. (1) lit. d).”

4. La articolul 2, alineatul (12) va avea următorul cuprins:

„(12) Documentele de control menţionate la alin. (1) lit. a) vor face referire la stadiul de realizare a măsurilor propuse şi asumate pentru anul 2013.”

5. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) În perioadele 15-30 iulie şi 1-15 decembrie 2014, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de muncă o raportare privind modul în care au realizat măsurile prevăzute în vederea normalizării condiţiilor de muncă.”

6. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2013 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia.”

7. La articolul 14, alineatul (5) se abrogă.

Art. II. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Art. III. – Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.077.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă tarifele percepute de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru acordarea sau modificarea atestatelor, autorizaţiilor şi licenţelor, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a acesteia, conform anexelor nr. 1 şi 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă tarifele percepute de către Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei pentru autorizarea auditorilor energetici, atestarea managerilor energetici, activităţi de evaluare şi avizare de documente tehnico-economice, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Se aprobă contribuţiile băneşti percepute de la operatorii economici având activităţi în sectorul energiei electrice care, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Valorile contribuţiilor băneşti prevăzute la alin. (1) şi condiţiile de achitare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Se aprobă tarifele şi contribuţiile percepute de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul gazelor naturale pe bază de licenţă, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – Tarifele şi contribuţiile băneşti se achită în contul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei RO 24TREZ7005025XXX000284, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Art. 5. – În cazul neachitării la termen a facturilor aferente tarifelor şi contribuţiilor prevăzute în prezentul ordin, pentru fiecare zi de întârziere la plată se percepe o sumă egală cu nivelul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Art. 7. – Departamentele şi direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi persoanele fizice şi juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 95

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFELE

percepute de la operatori economici având activităţi în sectorul energiei electrice

 

1. Tarifele percepute pentru acordarea/modificarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor pentru activităţi în sectorul energiei electrice sunt prevăzute în tabelul nr. 1.

 

Tabelul nr. 1 - Tarifele pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe

 

Nr. crt.

Activitatea Obiectul solicitării

Tariful - lei -

Aplicarea

0

1

2

3

Producerea energiei electrice şi termice

1.

Acordarea autorizaţiei de înfiinţare pentru realizarea sau retehnologizarea de capacităţi de producere a energiei electrice (cu sau fără cogenerare)

5.000

Pe*) > = 10 MWe

2.500

Pe < 10 MWe

2.

Acordarea licenţei pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei termice în cogenerare - în cazul unui solicitant persoană juridică

2.500

Pe < 10 MWe

5.000

Pe > = 10 MWe

3.

Acordarea licenţei pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei termice în cogenerare - în cazul unui solicitant persoană fizică

500

100 kW< Pe şi Pe < 1 MW

Activităţi ale operatorului de transport şi de sistem

4.

Acordarea licenţei pentru transportul energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare

10.000

-

Activitatea de administrare de pieţe centralizate de energie electrică

5.

Acordarea licenţei pentru activitatea de administrare de pieţe centralizate de energie electrică (altele decât piaţa de echilibrare)

2.500

-

Distribuţia energiei electrice

6.

Acordarea licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice

10.000

P**) > = 10 MW

2.500

1 MW< P < 10 MW

Furnizarea energiei electrice

7.

Acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică

2.500

-

Pentru oricare dintre autorizaţiile de înfiinţare/licenţele prevăzute la pct. 1-7***)

 

 

8.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei autorizaţii de înfiinţare sau a unei licenţe - în cazul unui persoane juridice

2.500

-

9.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei licenţe - în cazul unui solicitant persoană fizică

500

-

10.

Acordarea unei autorizaţii sau a unei licenţe provizorii - în cazul când solicitantul este o persoană juridică

625

-

Acordarea unei licenţe provizorii dintre cele menţionate la pct. 3 în cazul solicitantului persoană fizică

125

-


*) „Pe” reprezintă puterea electrică instalată a capacităţilor de producere a energiei electrice.

**) „P” reprezintă puterea electrică aprobată pentru utilizatorii reţelelor electrice deţinute de prestatorul serviciului de distribuţie a energiei electrice (sumă în care nu se include puterea electrică aprobată pentru consumul afectat însuşi prestatorului acestui serviciu).

***) Tariful de analiză:

a) se deduce din tariful de acordare a autorizaţiei/licenţei;

b) nu se restituie solicitantului, în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea sau modificarea autorizaţiei/licenţei sau clasează solicitarea respectivă.

 

NOTĂ:

Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelul nr. 1 pentru acordarea de autorizaţii de înfiinţare şi/sau licenţe.

 

2. Tarifele percepute pentru emiterea de atestate la solicitarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic sunt prevăzute în tabelul nr. 2.

 

Tabelul nr. 2 - Tarifele pentru emiterea de atestate

 

Tipul atestatului - categoria de activităţi

Tariful
- lei -

Atestate de tip A1, Bp, Be, Bi, B

1.600

Atestate de tip A2, A3, C1A, C2A

3.100

Atestate de tip A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2, E2MT, E2PA

4.500

Atestate de tip F, Fv, Fd

4.500

Modificarea unui atestat, în situaţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-d) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013

300

Modificarea unui atestat, în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (7) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013

1.600

Emiterea unui duplicat al atestatului

300

Solicitarea recunoaşterii documentelor echivalente atestatelor, în situaţia prevăzută la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013

1.600

3. Tarifele percepute pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice sunt prevăzute în tabelul nr. 3.

 

Tabelul nr. 3 - Tarifele pentru autorizarea electricienilor

Tipul autorizării

Tariful
- lei -

Gradul I

250

Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A sau de tip B

250

Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B (inclusiv gradul I)

125

Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A+B

350

Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A+B

175

Verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice

125

Responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice

125

Expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice

175

Emiterea unui duplicat al legitimaţiei de electrician autorizat

30

ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE

percepute pentru autorizarea auditorilor energetici, atestarea managerilor energetici, activităţi de evaluare şi avizare de documente tehnico-economice

 

1. Tarifele pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice ca auditori energetici

Solicitantul autorizării

Tariful pentru eliberarea autorizaţiei de auditor energetic
- lei -

Autorizaţie nouă

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente

Persoană fizică

1.700

1.100

Persoană juridică

2.800

1.700

NOTE:

1. Tariful include analizarea documentaţiei transmise de solicitant pentru eliberarea autorizaţiei de auditor energetic de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, întocmirea documentelor aferente autorizării şi monitorizarea realizării auditurilor energetice.

2.În cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă valabilitatea autorizaţiei de auditor energetic, reînnoirea acesteia se tarifează la nivelul eliberării unei noi autorizaţii.

 

2. Tarifele pentru atestarea managerilor energetici

 

Solicitantul atestării

Tariful pentru eliberarea atestatului de manager energetic
- lei -

 

Atestat nou

Prelungirea valabilităţii atestatului existent

Persoană fizică

2.800

1.700

NOTE:

1. Tariful include analizarea documentaţiei transmise de solicitant pentru eliberarea atestatului de manager energetic de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, examinarea candidatului şi întocmirea documentelor aferente atestării.

2. În cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă valabilitatea atestatului de manager energetic, reînnoirea acestuia se tarifează la nivelul eliberării unui nou atestat.

ANEXA Nr. 3

 

CONTRIBUŢII BĂNEŞTI

percepute anual de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatori economici având activităţi în sectorul energiei electrice

 

1. Titularii licenţelor acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru producători (pentru producţia de energie electrică sau pentru producţia de energie electrică şi termică livrată din unităţile descrise în licenţe), operator de transport, operatori de distribuţie, furnizori, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale numai în sectorul energiei electrice sau pentru activităţi desfăşurate în sectorul energiei electrice şi al energiei termice livrate din unităţile descrise în licenţe, au obligaţia de a plăti anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească după cum urmează:

a) pentru persoane juridice contribuţia care se percepe de la fiecare titular de licenţă este egală cu 0,08% din cifra de afaceri realizată de acesta în anul 2013 din activităţile comerciale ce fac obiectul licenţelor pe care le deţine, dar nu mai puţin de 2.500 lei;

b) pentru persoane fizice contribuţia care se percepe de la fiecare titular de licenţă este egală cu 250 lei.

2. În cazul oricărei persoane fizice sau juridice, care este titulară a unei unice licenţe acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei:

a) dacă anul 2014 este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licenţei contribuţia a cărei valoare se determină astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile pct. 1 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei în anul 2014, exprimată în zile calendaristice, şi numărul de zile ale anului calendaristic (365), dar nu poate fi mai mică de 2.500 lei;

b) prevederile de la lit. a) sunt aplicabile în situaţiile în care valabilitatea licenţei expiră în anul 2014 şi nu se solicită sau nu se aprobă modificarea acelei licenţe, în scopul de a se prelungi valabilitatea acesteia, cel puţin până la un termen din anul următor.

3. Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de la plata contribuţiei băneşti către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

4. Titularii de licenţe, cu excepţia celor menţionaţi la pct. 3, vor comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul decadei a două a lunii februarie 2014, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent. Pentru titularii de licenţe care nu transmit valoarea cifrei de afaceri specificate până la termenul prevăzut mai sus, contribuţia bănească se facturează pe baza unei valori a cifrei de afaceri care este estimată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. În astfel de cazuri nu se aplică prevederile pct. 2.

5. Titularul de licenţă care în cursul anului 2014 preia integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către o altă persoană fizică sau juridică va asigura achitarea completă a contribuţiei pentru anul 2014, care îi revine titularului de licenţă care îşi încetează activitatea.

6. Pentru titularii de licenţe a căror contribuţie bănească are o valoare superioară nivelului de 2.500 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

7. Durata de suspendare a unei licenţe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contribuţiei percepute de la titularul licenţei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.

8. Regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate în anul precedent din activităţile comerciale desfăşurate de către producători (pentru producţia de energie electrică sau pentru producţia de energie electrică şi termică livrată din unităţile descrise în licenţe), operator de transport, operatori de distribuţie, furnizori, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale numai în sectorul energiei electrice sau pentru activităţi desfăşurate în sectorul energiei electrice şi al energiei termice livrate din unităţile descrise în licenţe. Regularizarea contribuţiei băneşti percepute pe anul 2014 se efectuează după depunerea la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către titularii de licenţe a Raportului financiar anual, elaborat în conformitate cu Metodologia de întocmire a Raportului financiar de către titularii de licenţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2008.

9. Contribuţia bănească încasată de la solicitantul de licenţă/licenţe în anul acordării licenţei/licenţelor respective nu este supusă regularizării.

10. În cazul titularului care deţine mai multe licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, iar în cursul anului de facturare a contribuţiei percepute sistează desfăşurarea uneia dintre activităţile reglementate prin licenţă, la expirarea valabilităţii sau la retragerea licenţei respective, calculul de regularizare a contribuţiei băneşti se efectuează astfel:

a) cifra de afaceri realizată, aferentă activităţii desfăşurate în anul precedent, pe baza licenţei a cărei valabilitate a expirat sau care a fost retrasă în cursul anului de facturare, se ponderează cu raportul dintre numărul de zile din anul de facturare/regularizare a contribuţiei, în care licenţa a fost valabilă, şi numărul total de zile ale anului respectiv;

b) la regularizarea contribuţiei băneşti, cifra de afaceri realizată - totalul aferent anului precedent, care constituie baza de calcul pentru regularizare - este suma cifrelor de afaceri realizate din activităţile desfăşurate în anul precedent pe bază de licenţe, iar una dintre aceste cifre de afaceri este aceea care a fost determinată potrivit celor specificate la lit. a);

c) regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate, stabilite conform celor specificate la lit. b);

d) plata contribuţiei aferente anului 2014, în cazul menţionat la lit. a), trebuie să se facă înainte de emiterea deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de încetare a valabilităţii licenţei.

11. La regularizarea contribuţiilor băneşti, creanţele sau datoriile ce pot apărea în raport cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.

12. Dacă în urma regularizării contribuţiilor băneşti rezultă sume pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licenţe care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

a) au achitat contribuţia bănească aferentă anului în curs;

b) deţin cel puţin o licenţă valabilă, atât în anul în curs, cât şi în anul următor, aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuţia bănească a respectivilor titulari de licenţe aferentă anului următor.

13. La acordarea unei licenţe, solicitantul care nu este titular al unei alte licenţe pentru desfăşurarea de activităţi în sectorul energiei electrice achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească în valoare de 0,08% din cifra de afaceri estimată a se realiza prin prestarea activităţilor ce fac obiectul licenţei solicitate, în anul acordării acesteia.

14. Contribuţia bănească anuală percepută de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un solicitant de licenţă nu poate fi mai mică de 2.500 lei.

15. Pentru analiza documentaţiei transmise în vederea emiterii deciziei de aprobare a preţurilor/tarifelor în sectorul energiei electrice şi termice în cogenerare, persoanele fizice şi juridice care:

a) au obligaţia legală de a solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobarea preţurilor/tarifelor percepute în desfăşurarea activităţilor comerciale;

b) desfăşoară, potrivit legii, astfel de activităţi în sectorul energiei electrice, fără a fi titulare de licenţe, vor achita o contribuţie bănească de 2.500 lei.

Această contribuţie se percepe odată cu depunerea dosarului de analiză şi nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză aprobarea sau în caz de restituire a documentaţiei pe motiv de necompletitudine.

16. Operatorii economici, persoane fizice şi juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile E-SRE pentru care se solicită acreditarea, precum şi operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW supuşi evaluării detaliate a măsurii de sprijin şi notificării către Comisia Europeană achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească de:

a) 2.500 lei pentru operatorii economici persoane juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE pentru care se solicita acreditarea;

b) 600 lei pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE;

c) 600 lei/MW instalat pentru operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW supuşi evaluării detaliate şi notificării măsurii de sprijin către Comisia Europeană.

17. Operatorii economici care solicită emiterea de avize pentru acreditarea preliminară/finală a unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească determinată cu formula:

 

T = 2500 +200 x P [lei],

 

în care „T” reprezintă contribuţia bănească, iar „P” se exprimă în [MW] şi reprezintă suma puterii electrice (Pe) şi termice (Pt) instalate.

 

ANEXA Nr. 4

 

TARIFELE

percepute de la operatori economici având activităţi în sectorul gazelor naturale

 

1. Tarifele percepute pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013 (regulament)

 

Nr. crt.

Activitatea/Obiectivul solicitării

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tariful

(% din valoarea obiectivului)

Tariful

(lei/U.M.)

1.

Acordare/Modificare autorizaţii de înfiinţare

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 3 la regulament

lei

0,32

-

2.

Furnizare gaze naturale/biogaz/ biometan/GNCV

Cantitatea de gaze naturale/biogaz/biometan/ GNCV estimată a fi furnizată în anul în care se solicită acordarea licenţei

mii mc

-

0,45

3.

Furnizare de GPL

Cantitate de GPL estimată a fi furnizată în anul în care se solicită acordarea licenţei

t

-

070

4.

Furnizare de GNL

Cantitate de GNL estimată a fi furnizată în anul în care se solicită acordarea licenţei

t

-

0,63

5.

Operare a sistemelor de transport al gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale estimată a se transporta în anul în care se solicită acordarea licenţei

mii mc

-

0,25

6.

Operare a sistemului de distribuţie, a sistemului de distribuţie închis sau a magistralei directe de gaze naturale

Cantitatea de gaze naturale estimată a se distribui în anul în care se solicită acordarea licenţei

mii mc

-

0,35

7.

Operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 7 la regulament

lei

0,32

-

8.

Operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 7 la regulament

lei

0,32

 

9.

Operare a terminalelor GNL

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 7 la regulament

lei

0,32

 

2. Tarifele percepute pentru analiza solicitărilor de acordare/modificare/prelungire a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale

 

Nr. crt.

Tipul licenţei

Tariful
- lei -

1.

Autorizaţii de înfiinţare/modificare autorizaţii

2.500

2.

Licenţe - toate tipurile/modificare licenţe

2.500

3.

Prelungire a valabilităţii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei

2.500

NOTĂ:

Suma achitată conform prevederilor de la pct. 2 nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare/licenţiere, în situaţia clasării documentaţiei, precum şi în cazul neacordării autorizaţiei. Tariful perceput pentru analiza documentaţiilor privind acordarea/modificarea/prelungirea autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor se facturează solicitanţilor la depunerea documentaţiilor. Tariful perceput pentru analiza documentaţiilor se deduce din tariful de acordare/modificare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei.

 

3. Tarifele pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici în sectorul gazelor naturale

 

Nr. crt.

Tipul atestării

Tariful
- lei -

1.

Verificatori de proiecte

350

2.

Experţi tehnici

450

4. Tarifele pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

 

Nr. crt.

Tipul autorizaţiei

Tariful
- lei -

1.

Proiectare

2.000

2.

Execuţie şi exploatare

3.000

5. Tarifele pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale

 

Nr. crt.

 

Tariful
- lei -

1.

pentru autorizare

250

2.

pentru eliberare duplicat legitimaţie

30

6. Tarifele percepute pentru analiză documentaţii

 

Nr. crt.

Tipul documentaţiei

Tariful
- lei -

1.

Aviz de principiu pentru consumatori izolaţi tip A sau tip B

250

2.

Aviz pentru furnizori de formare profesională

250

3.

Aviz de principiu pentru sisteme de distribuţie închise

250

4.

Aviz pentru studii de fezabilitate

250

5.

Aviz pentru extindere zonă concesionată

250

 

ANEXA Nr. 5

 

TARIFELE ŞI CONTRIBUŢIILE

percepute pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul gazelor naturale pe bază de licenţă

 

Nr. crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tariful (lei/U.M.)

1.

Furnizarea de gaze naturale/biogaz/biometan

Cantitatea de gaze naturale

mii mc

0,45

2.

Furnizarea de GPL

Cantitatea de GPL

t

0,7

3.

Furnizarea de GNL

Cantitatea de GNL

t

0,63

4.

Furnizarea de GNCV

Cantitatea de GNCV

mii mc

0,45

5.

Transportul gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale transportată

mii mc

0,25

6.

Înmagazinarea/Stocarea gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale înmagazinată/stocată

mii mc

0,38

7.

Distribuţia gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale distribuită

mii mc

0,35

8.

Operare conducte din amonte

Cantitatea de gaze naturale transportată prin conducte din amonte

mii mc

0,25

 

1. Titularii licenţelor acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale plătesc anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează contribuţia ce se percepe de la fiecare titular de licenţă la valoarea de 0,08 % din cifra de afaceri realizată de acesta în anul precedent din activitatea ce face obiectul de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale sau la o valoare minimă, dacă rezultatul calculului efectuat este inferior sau egal cu 2.500 lei.

2. În cazul oricărei persoane fizice sau juridice care este titulară a unei unice licenţe acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, dacă anul 2014 este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licenţei contribuţia/tariful a/al cărei/cărui valoare se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei în anul 2014, exprimată în zile calendaristice, şi numărul de zile ale anului calendaristic (365).

3. Titularii de licenţe vor comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul decadei a două a lunii februarie 2014, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent/cantitatea de gaze naturale estimată pentru anul 2014. Pentru titularii de licenţe care nu transmit valoarea cifrei de afaceri/cantitatea estimată specificate până la termenul precizat mai sus, contribuţia bănească/tariful se facturează pe baza unei valori care este estimată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

4. Titularul de licenţă care în cursul anului 2014 preia integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către o altă persoană fizică sau juridică va asigura achitarea completă a contribuţiei/tarifului pentru anul 2014, care îi revine titularului de licenţă care îşi încetează activitatea.

5. Pentru titularii de licenţe a căror contribuţie bănească/al căror tarif are o valoare superioară nivelului de 2.500 lei, aceasta/acesta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

6. Durata de suspendare a unei licenţe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contribuţiei/tarifului percepute/perceput de la titularul licenţei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.

7. Regularizarea contribuţiei băneşti/tarifului constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei/tarifului facturate/facturat iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei/tarifului determinate/determinat pe baza cifrei de afaceri realizate/cantităţii estimate în anul precedent din activităţile comerciale desfăşurate în sectorul gazelor naturale.

8. Contribuţia bănească/Tariful încasată/încasat de la solicitantul de licenţă/licenţe, în anul acordării licenţei/licenţelor respective, nu este supusă/supus regularizării.

9. La regularizarea contribuţiilor băneşti, creanţele sau datoriile ce pot apărea în raport cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.

10. Dacă în urma regularizării contribuţiilor băneşti/tarifelor rezultă sume pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licenţe care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

a) au achitat contribuţia bănească aferentă anului în curs;

b) deţin cel puţin o licenţă valabilă, atât în anul în curs, cât şi în anul următor, aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuţia bănească/tariful respectivilor titulari de licenţe aferentă/aferent anului următor.

11. Contribuţia băneasca/Tariful anual perceput de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un solicitant de licenţă nu poate fi mai mică/mic de 2.500 lei.