MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 842         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 30 decembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

380. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

1.203. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

1.219. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.220. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.221. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.222. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.223. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.224. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.225. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.226. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.159. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

1.160. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.493. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013

 

2.030. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor „Decizie de impunere din oficiu”

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

1.020. - Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

LEGI ŞI DECRETE

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 55 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera ai), cu următorul cuprins:

„a1) conform tabelului nr. 11, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale:

 

Tabelul nr. 1

 

Stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă

(ani împliniţi)

Reducerea vârstei standard de pensionare cu:

Ani

Luni

6

3

-

7

3

6

8

4

-

9

4

6

10

5

-

11

5

6

12

6

-

13

6

6

14

7

-

15

7

6

16

8

-

17

8

6

18

9

-

19

9

6

20

10

-

21

10

6

22

11

-

23

11

6

24

12

-

25

12

6

26 de ani şi peste

13

-”

 

2. La articolul 158, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 158. - (1) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 24 decembrie 2013.

Nr. 380.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea ei completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.203.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.044/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2014, domnul Zamfirescu Gabriel Doru, procuror la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.219.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.218/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2014, doamna Lungu Nicoleta, procuror la Serviciul Teritorial Piteşti din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.220.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.301/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Popa Dan, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.221.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.308/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Giurgiu Gabriela, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sălişte, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.222.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.302/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Chirilă Niculaie, procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.223.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.305/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Almaşi Nicolaie, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.224.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.304/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2014, domnul Focşan Gheorghe, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.225.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.307/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2014, domnul Cornean Dumitru, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.226.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, împreună cu mijloacele fixe, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Star.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei Naţionale va efectua modificarea. În mod corespunzător, a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Vasilica Ştefania Duminică,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.159.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor imobile care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Nr. MF

Codul de clasificare

Valoarea de inventar

- lei -

Denumirea bunului

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

62663

8.29.06

6.092.019

Baza „Cutezătorii”

Municipiul Bucureşti,

str. Glodeni nr. 3,

sectorul 3

Ministerul Educaţiei Naţionale

CU113729380

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Clădiri C1-C17, amenajări teren volei şi teren fotbal şi alte amenajări;

Suprafaţa construită = 2.997 mp

153743

8.29.06

186.521.154

Baza „Cutezătorii”

Municipiul Bucureşti,

str. Glodeni nr. 3,

sectorul 3

Ministerul Educaţiei Naţionale

CU113729380

Regia Autonomă .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Teren aferent: 57756

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

 

Având în vedere Decizia Comisiei Europene din data de 25 octombrie 2010 (C (2013)7177 final) privind prelungirea până la data de 30 iunie 2014 a hărţii regionale 2007-2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, în care se pot emite acorduri pentru finanţare, este 2008-30 iunie 2014.”

2. La anexa nr. 2, capitolul IV „înregistrarea, evaluarea şi selecţia beneficiarilor” punctul 10, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) o scrisoare de respingere a Cererii de acord de principiu pentru finanţare, în cazul în care: nu se îndeplinesc criteriile prevăzute în hotărâre sau cererile de acord de principiu pentru finanţare au fost depuse după data la care bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat a fost epuizat ori nu se respectă termenul prevăzut la lit. b) sau a expirat perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat în care se pot emite acorduri pentru finanţare.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.160.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 81.221/2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 1 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31), (32) şi (33), cu următorul cuprins:

„(31) Cantitatea de motorină cuprinsă în cererea de plată trimestrială pentru rambursare aferentă anului 2013 (perioada 10 octombrie 2013-31 decembrie 2013) nu poate depăşi 40% din cantitatea totală de motorină calculată şi stabilită în acordul prealabil rectificativ pentru cererile de acord prealabil pentru finanţare depuse aferente anului agricol 2013-2014.

(32) În cazul în care documentele justificative privind achiziţia de motorină, anexate la cererea de plată trimestrială pentru rambursare aferentă anului 2013 nu acoperă cantitatea calculată şi stabilită prin acordul prealabil rectificativ pentru anul 2013, diferenţa se reportează pentru anul 2014.

(33) Pentru anul 2014, cantităţile de motorină pot fi achiziţionate integral sau în tranşe, în funcţie de opţiunea beneficiarilor ajutorului de stat prin rambursare, iar plata ajutorului de stat se acordă eşalonat, prin cele 3 cereri de plată trimestriale, care vor cuprinde fiecare maximum 1/3 din cantitatea totală de motorină calculată şi stabilită prin acordul prealabil rectificativ.”

2. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) emit acordurile prealabile pentru finanţare în ordinea depunerii cererilor prealabile pentru finanţare de către beneficiari, completate conform art. 4 alin. (1)şi (2), în funcţie de data şi ora înregistrării cererii la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti, în limita cantităţilor maxime anuale de motorină pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 763/2013.”

3. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1), cu următorul cuprins:

„(11) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti emit acorduri prealabile rectificative pentru cererile de acord prealabil pentru finanţare depuse aferente anului agricol 2013-2014, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2c. Cantitatea de motorină cuprinsă în acordurile prealabile rectificative se calculează prin însumarea cantităţii de motorină determinate prin acordul prealabil pentru anul 2013 şi a cantităţii de motorină determinate prin acordul prealabil pentru anul 2014.”

4 După anexa nr. 2b se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2c, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 decembrie 2013.

Nr. 1.493.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2c la procedurile specifice)

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judeţean.............................

Nr. de înregistrare...........................

Data................................................

 

ACORD RECTIFICATIV

pentru finanţare

 

În baza cererii/cererilor de acord prealabil pentru finanţare nr. ....../..........şi nr. ...........aferente anului agricol 2013-2014, depuse de:

 

Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎI/ÎF

 

 

 

 


CU I/CI F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID fermier (RO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume titular/administrator/reprezentant legal

Prenume titular/administrator/reprezentant legal

 

 

CNP titular/administrator/reprezentant legal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod ţară şi nr. act identitate (pentru altă cetăţenie)

 

 

Codul ANSVSARO

 

Nr. de înregistrare sau nr. autorizaţiei sanitar-veterinare

 

 

SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF

 

Judeţul/Sectorul

Localitatea

Satul/Strada

 

Codul poştal

Bl.

Ap.

Telefon

Fax

E-mail

 

se constată următoarele:

 

1. Sectorul vegetal:

- cantitatea de motorină totală aferentă anului agricol 2013-2014 este de................litri:

- cantitatea de motorină acord prealabil 2013 este de........litri;

- cantitatea de motorină acord prealabil 2014 este de........litri.

2. Sectorul zootehnic:

- cantitatea de motorină totală aferentă anului agricol 2013-2014 este............... litri;

- cantitatea de motorină aviz prealabil 2013 este de......litri;

- cantitatea de motorină aviz prealabil 2014 este de ,.,... litri.

3. Sectorul îmbunătăţiri funciare:

- cantitatea de motorină totală aferentă anului agricol 2013-2014 este................litri;

- cantitatea de motorină aviz prealabil 2013 de......litri;

- cantitatea de motorină aviz prealabil 2014 de......litri.

Cantitatea de motorină total generai aferentă anului agricol 2013-2014 este de.........litri.

Cantitatea de motorină totală aferentă anului 2013 este de......litri.

Cantitatea de motorină totală aferentă anului 2014 este de......litri,

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu modificările ulterioare, puteţi beneficia de ajutorul de stat prin rambursare a contravalorii diferenţei de acciză dacă depuneţi cererea/cererile de solicitare a ajutorului de stat prin rambursare şi îndepliniţi condiţiile legale prevăzute.

 

Director executiv centrul judeţean,

..............................................................

 

 

Şef serviciu,

..............................................................

Întocmit...............................................

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor „Decizie de impunere din oficiu”

 

Având în vedere prevederile art. 83 alin. (4) şi (41) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor „Decizie de impunere din oficiu”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 6 septembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Decizia de impunere din oficiu se desfiinţează în cazul în care contribuabilul depune declaraţia fiscală pentru obligaţiile fiscale ce au format obiectul impunerii din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu.”

2. La anexa nr. II, formularul „Decizie de impunere din oficiu”, cod 14.13.02.13/o, se modifică şi se înlocuieşte cu formularele prevăzute în anexa nr. 1.

3. La anexa nr. III „Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului «Decizie de impunere din oficiu»„, cod 14.13.02.13/o, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor public» vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 2.030.

 

ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. II la Ordinul nr. 1.393/2006)

 

 

DECIZIE DE IMPUNERE DIN OFICIU

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

 

CNP/NIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la Decizia de impunere a veniturilor persoanelor fizice

 

Repartizare impozitului anual datorat, pe termene de plată

Nr. crt.

Termen de plată

Suma datorata

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta constituie anexă la formularul 256 „ Decizie de impunere din oficiu a veniturilor fizice” nr. …… pe anul ……

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. III la Ordinul nr. 1.393/2006)

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

 

Formular 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, cod 14.13.02.13/o

 

1. Denumirea: Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice

2. Codul: 14.13.02.13/o

3. Formatul: A4/t1

4. Caracteristicile de tipărire: - pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la stabilirea din oficiu a impozitului pe venitul/câştigul net anual realizat de persoanele fizice.

7. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.

8. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil.

9. Se arhivează la dosarul contribuabilului, împreună cu referatul privind estimarea bazei de impunere şi „Anexa la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, după caz.

 

Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice

 

1. Formatul: A4/t1

2. Caracteristicile de tipărire: - pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează pentru evidenţierea obligaţiilor de plată stabilite din oficiu repartizate pe termenele de plată prevăzute de lege, în cazul impunerilor din oficiu efectuate în cursul anului de realizare a veniturilor.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent, numai în situaţiile prevăzute la pct. 4.

6. Circulă împreună cu formularul 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”:

- un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului, împreună cu referatul privind estimarea bazei de impunere şi formularul 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.211/2013 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 şi 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul IV articolul 32, litera e) va avea următorul cuprins:

„e) Pentru tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice iniţierea se face de către medicul oncolog sau hematolog, după

caz. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog, hematolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii desemnaţi. Medicii desemnaţi sunt medicii de familie, nominalizaţi de casa de asigurări de sănătate în situaţia în care există un deficit de medici oncologi sau hematologi la nivel judeţean.”

2. La capitolul VII, tabelul cuprinzând Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pe anul 2013 va avea următorul cuprins:

 

„Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

Denumire programe naţionale de sănătate curative

Credite de angajament anul 2013

Credite bugetare anuî2013

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV

58.927,82

212.068,67

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei

3.129,50

7.974,85

Programul naţional de oncologie

1.190.928,48

1.420.874,10

Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice

2.531,00

8.512,00

Programul naţional de diabet zaharat

747.319,63

949.696,15

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

63.909,82

72.626,99

Programul naţional de tratament pentru boli rare

69.700.05

77.067,55

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

105.000,00

133.017,12

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

36.941,81

47.759,39

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

6.349,00

8.146,88

Programul naţional de boli endocrine

3.162,91

4.500,00

Programul naţional de ortopedie

45.471,00

45.471,09

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

810,00

900,00

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

18.179,00

11.182,00

Programul naţional de boli cardiovasculare

59.013,00

57.853,00

Programul naţional de sănătate mintală

1.485,61

1.400,00

Program naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

12.314,00

12.314,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

8.990,00

8.990,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

2.660,00

2.660,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

484,00

484,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

180,00

180,00

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

748.731,00

718.887,00

Total programe naţionale de sănătate curative

3.173.903,63

3.790.250,79

 

NOTĂ:

În anul 2013 prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aprobate transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în sumă de 381.042,82 mii lei, care potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, se utilizează pentru;

a) achitarea obligaţiilor de plată înregistrate în limita creditelor de angajament aprobate pentru programele naţionale de sănătate a căror finanţare se asigură până la data de 31 martie 2013 prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

b) achitarea obligaţiilor de plată înregistrate în limita creditelor de angajament aprobate pentru Programul naţional de boli transmisibile a cărui finanţare se asigură până la data de 31 martie 2013 din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”

3. La capitolul VIII, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, literele g) şi h) de la punctul 1) vor avea următorul cuprins:

„g) număr de bolnavi cu tirozinemie: 4

h) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter): 11”

4. La capitolul VIII titlul „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

a) numărul total de bolnavi trataţi prin dializă: 11.196, din care:

a.1) 10.235 prin hemodializă, din care:

- hemodializă convenţională: 9.669;

- hemodiafiltrare intermitentă on-line: 566. a.2) 961 prin dializă peritoneală, din care:

- dializă peritoneală continuă: 911;

- dializă peritoneală automată: 50;”.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Silviu Buşoi

 

Bucureşti, 13 decembrie 2013.

Nr. 1.020.