MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 88/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 88         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 11 februarie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

9. - Hotărâre privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 

10. - Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

 

11. - Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

12. - Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

13. - Hotărâre privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 

14. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 49/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 

15. - Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 1.061 din 11 decembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

36. - Hotărâre pentru modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

 

37. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova

 

38. - Hotărâre privind modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plaţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012

 

39. - Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul reglementării activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri paşnice, semnat la Viena la 19 septembrie 2012

 

Memorandum de înţelegere între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul reglementării activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri paşnice

 

40. - Hotărâre privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

41. - Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei „Clubul Diplomatic Bucureşti” ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.149/2012. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Regulamentului educaţiei fizice militare

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se constituie Delegaţia permanentă a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei, cu statut de membru asociat, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 7 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 7 februarie 2013.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 

1. Dolineaschi Andrei, deputat, Grupul parlamentar al PSD

2. Roşca-Stănescu Sorin-Ştefan, senator, Grupul parlamentar al PNL

3. Gorghiu Alina Ştefania, deputat, Grupul parlamentar al PNL

4. Dumitru Ioana-Jenica, deputat, Grupul parlamentar al PP-DD

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenţa nominală a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 7 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 7 februarie 2013.

Nr. 10.

 

 

ANEXA

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

 

1. Grindeanu Sorin Mihai, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

2. Popa Ion, senator, Grupul parlamentar al PNL

3. Alexe Florin-Alexandru, deputat, Grupul parlamentar al PNL

4. Vreme Valerian, deputat, membru al Grupului parlamentar al PDL

5. Olosz Gergely, senator, Grupul parlamentar al UDMR

6. Vainer Aurel, deputat, membru al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenţa nominală a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 7 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 7 februarie 2013.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

I. Membri titulari

1. Vlase Petru Gabriel, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

2. Mocioalcă Ion, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

3. Tîlvar Angel, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

4. Geoană Mircea-Dan, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD

5. Dobriţoiu Corneliu, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL

6. Scutaru Adrian-George, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL

7. Hellvig Eduard-Raul, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL

8. Anastase Roberta Alma, deputat, membru al Grupului parlamentar al PDL

9. Bălu Marius, senator, membru al Grupului parlamentar al PDL

10. Barbu Tudor, senator, membru al Grupului parlamentar al PP-DD

II. Membri supleanţi

1. Necula Cosmin, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

2. Pop Georgian, deputat, membru ai Grupului parlamentar al PSD

3. Nită Constantin, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

4. Tătaru Dan, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD

5. Nasta Nicolae, senator, membru ai Grupului parlamentar al PNL

6. Obreja Marius Lucian, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL

7. Lupu Mihai, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL

8. Popescu Dan-Cristian, deputat, membru al Grupului parlamentar al PDL

9. Isăilă Marius-Ovidiu, senator, membru al Grupului parlamentar al PDL

10. Vochiţoiu Haralambie, senator, membru al Grupului parlamentar al PP-DD

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenţa nominală a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 7 februarie 2013, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 7 februarie 2013.

Nr. 12.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

I. Membri titulari

1. Tudose Mihai, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

2. Iordache Florin, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

3. Neecşu Marian, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

4. Drăghici Damian, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD

5. Ruşanu Dan Radu, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL

6. Chiuariu Tudor-Alexandru, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL

7. Stroe Ionuţ Marian, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL

8. Preda Cezar-Florin, deputat, membru al Grupului parlamentar al PDL

9. Fenechiu Cătălin-Daniel, deputat, membru al Grupului parlamentar al PP-DD

10. Korodi Attila, deputat, membru al Grupului parlamentar al UDMR

II. Membri supleanţi

1. Florea Daniel, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

2. Birchall Ana, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

3. Pâslaru Florin Costin, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

4. Fifor Mihai-Viorel, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD

5. Ghişe Ioan, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL

6. Cozmanciuc Corneliu Mugurel, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL

7. Budurescu Daniel, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL

8. Badea Viorel-Riceard, senator, membru al Grupului parlamentar al PDL

9. Iacob-Ridzi Monica-Maria, deputat, membru al Grupului parlamentar al PP-DD

10. Kelemen Atilla Bala Laszla, deputat, membru al Grupului parlamentar al UDMR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda), în componenţa nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 7 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 7 februarie 2013.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

 

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania

Preşedinte

Tudose Mihai, deputat,

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte

Thuma Hubert Petru Ştefan, deputat,

Grupul parlamentar al PNL

Secretar

Ganţ Ovidiu Victor, deputat,

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

Membri

Bejinariu Eugen, deputat,

Grupul parlamentar al PSD

Munteanu Ioan, deputat,

Grupul parlamentar al PSD

Avram Marian, deputat,

Grupul parlamentar al PSD

Tătaru Florin-Cristian, deputat,

Grupul parlamentar al PSD

Voicu Mădălin-Ştefan, deputat,

Grupul parlamentar al PSD

Corlăţean Titus, senator,

Grupul parlamentar al PSD

Bodog Florian-Dorel, senator,

Grupul parlamentar al PSD

Dobra Dorin-Mircea, senator,

Grupul parlamentar al PNL

Deneş Ioan, senator,

Grupul parlamentar al PNL

Hărău Eleonora-Carmen, deputat,

Grupul parlamentar al PNL

Ruşanu Dan Radu, deputat,

Grupul parlamentar al PNL

Secară Florin Mihail, deputat,

Grupul parlamentar al PDL

Cristache Iulian, senator,

Grupul parlamentar al PP-DD

Diaconu Adrian-Nicolae, deputat,

Grupul parlamentar al PP-DD

Borbely Lászlo, deputat,

Grupul parlamentar al UDMR

Mihai Neagu, senator,

Grupul parlamentar al PC

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

Preşedinte

Gerea Andrei Dominic, deputat,

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte

Iordache Fiorin, deputat,

Grupul parlamentar al PSD

Secretar

Mocanu Vasile, deputat,

Grupul parlamentar al PSD

Membri

Martin Eduard-Stelian, deputat,

Grupul parlamentar al PSD

Dobre Mircea-Titus, deputat,

Grupul parlamentar al PSD

Stănescu Alexandru, deputat,

Grupul parlamentar al PSD

Gust-Băioşin Florentin, deputat,

Grupul parlamentar al PSD

Filip Petru, senator,

Grupul parlamentar al PSD

Pavel Marian, senator,

Grupul parlamentar al PSD

Ţapu Nazare Eugen, senator,

Grupul parlamentar al PNL

Ci orbea Victor, senator,

Grupul parlamentar al PNL

Ştirbu Gigel-Sorinel, deputat,

Grupul parlamentar al PNL

Nistor Gheorghe-Vlad, deputat,

Grupul parlamentar al PNL

Paul Maria-Andreea, deputat,

Grupul parlamentar al PDL

Barbu Tudor, senator,

Grupul parlamentar al PP-DD

Nicoară Romeo Florin, deputat,

Grupul parlamentar al PP-DD

Pataki Csaba, senator,

Grupul parlamentar al UDMR

Florea Damian, deputat,

Grupul parlamentar al PC

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 49/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 1 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 din Hotărârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Parlamentului României nr. 49/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 22 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 punctul 3, domnul deputat Sorin Mihai Grindeanu, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este ales în calitatea de membru în tocul domnului deputat Eugen Bejinariu.

2. La articolul 2, domnul senator Verestoy Attila, aparţinând Grupului parlamentar al UDMR, este ales în funcţia de secretar în locul domnului deputat Ghiţă Sebastian-Aurelian.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 7 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 7 februarie 2013.

Nr. 14.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenţa nominală a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 7 februarie 2013, cu respectarea prevederi/or art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 7 februarie 2013.

Nr. 15.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALA

a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

1. Palăr Ionel, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL - vicepreşedinte

2. Oprea Dumitru, senator, membru al Grupului parlamentar al PDL - secretar

3. Stan Ioan, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

4. Mitrea Manuela, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

5. Mocanu Vasile, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

6. Manda-Iulian Claudiu, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

7. Grama Horia, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

8. Ştefănescu Elena Cătălina, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

9. Steriu Valeriu-Andrei, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

10. Firea Gabriela, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD

11. Valeca Şerban-Constantin, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD

12. Mitu Augustin-Constantin, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD

13. Oprea Mario-Ovidiu, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL

14. Boboc Cătălin, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL

15. Popescu Dumitru-Dian, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL

16. Donţu Mihai-Aurel, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL

17. Gavrilescu Graţiela Leocadia, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL

18. Turcan Raluca, deputat, membru al Grupului parlamentar al PDL

19. Negruţ Clement, deputat, membru al Grupului parlamentar al PDL

20. Stoica Ştefan, senator, membru al Grupului parlamentar al PP-DD

21. Comşa Cornel George, deputat, membru al Grupului parlamentar al PP-DD

22. Murgu Neagu, deputat, membru al Grupului parlamentar al PP-DD

23. Kelemen Hunor, deputat, membru al Grupului parlamentar al UDMR

24. Ignat Miron, deputat, membru al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale

25. Ciucă Liviu-Bogdan, deputat, membru al Grupului parlamentar al PC

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.061

din 11 decembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ar:. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Ecaterina Iolanda Alexe în Dosarul nr. 22.667/299/2012 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.370D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind1 în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 17 august 2012, pronunţată în Dosarul nr. 22.667/299/2012, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Ecaterina Iolanda Alexe într-o cauză ce are ca obiect soluţionarea unei plângeri împotriva încheierii de carte funciară.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia arată, în esenţă, că dispoziţiile criticate contravin art. 44 şi art. 53 din Constituţie, în măsura în care sunt aplicabile şi vânzării unui imobil prin procedura executării silite.

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens face referire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 342/2012.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 771 alin. (6} teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, cu următorul cuprins: „(...) Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. (1) şi (3) şi, în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autoarea excepţiei invocă prevederile constituţionale ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din perspectiva aceloraşi critici de neconstituţionalitate.

Astfel, prin Decizia nr. 1.157 din 6 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 15 decembrie 2008, Decizia nr. 1.386 din 26 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 20 ianuarie 2011, şi Decizia nr. 342 din 10 aprilie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 20 iunie2012, Curtea a arătat că dispoziţiile de lege criticate dau expresie prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea fundamentală, potrivit cărora conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege. Prin urmare, nu se poate reţine nici pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 53 din Legea fundamentală, referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie, soluţia şi considerentele deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Ecaterina Iolanda Alexe în Dosarul nr. 22.667/299/2012 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 decembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. I. - Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 26 mai 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (5), litera b) se abrogă.

2. La articolul 13 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;”.

3. La articolul 13 alineatul (1), litera i) se abrogă.

4. La articolul 15, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;1.

5. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului.”

6. La articolul 20, litera g) va avea următorul cuprins:

„g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât instituţia care a scos postul la concurs.”

7. Articolul 21 va avea următorul cuprins*.

„Art. 21. - Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de concurs pe baza dosarului de concurs şi, adiţional, prin una sau mai multe probe de concurs, incluzând prelegeri, susţinerea unor cursuri ori altele asemenea, potrivit metodologiei proprii. Instituţia de învăţământ superior anunţă pe pagina web a concursului ziua, ora şi locul desfăşurării probelor de concurs.”

8. La articolul 23, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara instituţiei de învăţământ superior, din ţară sau din străinătate.”

9. La articolul 23, alineatul (7) se abrogă.

Art. II. - Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică şi concursurilor aflate în desfăşurare ta data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoane or vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 6 februarie 2013.

Nr. 36.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) şi art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, situat în oraşul Boldeşti-Scăieni, judeţul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova, în vederea construirii unei staţii de sortare a deşeurilor menajere, ce va deservi judeţul Prahova.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului care se transmite potrivit prevederilor art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - În situaţia în care scopul pentru care a fost preluat terenul de către Consiliul Judeţean Prahova nu va fi realizat în termen de 3 ani de la predarea-preluarea prevăzută la art. 2, terenul va reveni de drept, în condiţiile legii, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu aceeaşi destinaţie şi categorie de folosinţă cu care a fost preluat.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti 6 februarie 2013.

Nr. 37.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului judeţean Prahova

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Judeţul Prahova, extravilanul oraşului Boldeşti-Scăieni

Domeniul privat al statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

Domeniul public al statului şi administrarea Consiliului judeţean Prahova

Suprafaţa 14.927 mp

Categoria de folosinţă - arabil

Tarlaua 26

Parcela A1179/1

Nr. Carte funciară 21790

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Legea nr. 198/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1.Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012.”

2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) în realizarea obiectivelor sale, Agenţia îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012.”

3. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 113/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, agenţiile teritoriale îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:”.

4. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Agenţia funcţionează cu un număr maxim de 1.494 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, funcţionari publici şi personal contractual, din care 94 de posturi pentru aparatul central şi 1.400 de posturi pentru agenţiile teritoriale.”

5. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Măsurile de reorganizare stabilite prin prezenta hotărâre se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, cu respectarea procedurilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 februarie 2013.

Nr. 38.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la statut)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a aparatului central al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 

 

Număr total de posturi: 94

 

 

 

 

 

 

Director General

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director General Adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceduri, regulamente comunitare şi lucrători migranţi

 

 

Audit public intern

 

Agenţii pentru plata şi inspecţie sociala judeţene şi a municipiului Bucureşti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridic şi relaţii publice

 

 

Managementul calităţii, monitorizare şi control intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia management resurse umane, formare profesională şi incluziune socială

 

Directa de inspecţie socială

 

Direcţia finanţare,  gestionare şi management financiar

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la statut)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ CADRU

a agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti

 

Număr maxim de posturi repartizat agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie sociala judeţene şi a municipiului Bucureşti: 1400

 

 

Director executiv

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit public intern

 

 

Juridic şi contencios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizare formare profesională

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv Adjunct*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficii de asistenţă socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de şanse

 

Economic, financiar şi contabilitate, resurse umane, administrativ şi achiziţii publice

 

Inspecţia socială


* Postul de director executiv adjunct este înfiinţat la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, numit prin decizie a directorului general al Agenţiei, în condiţiile legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul reglementării activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri paşnice, semnat la Viena la 19 septembrie 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul reglementării activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri paşnice, semnat la Viena la 19 septembrie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Constantin Popescu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 6 februarie 2013.

Nr. 39.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

 

Între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul reglementării activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri paşnice

10 Preambul

România (ca stat membru al Uniunii Europene şi parte, inter alia, la Tratatul stabilind Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică) şi India, adoptând tehnologia PHWR (reactoare cu apă grea sub presiune) de producere a energiei electrice utilizând uraniul natural, recunosc importanţa schimbului de informaţii şi a cooperării în domeniul reglementării activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri paşnice.

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice (AERB) din India (denumite în continuare părţi) au responsabilitatea de a aplica cerinţele de reglementare aferente tehnologiei PHWR în ţările lor, astfel:

CNCAN, înfiinţată de către Parlamentul României (având ca obiectiv reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare din România aşa cum a fost stipulat prin Legea privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare din 1996, republicată), şi

AERB, constituit de către Guvernul Indiei (pentru a îndeplini anumite funcţii de reglementare şi de securitate nucleară a instalaţiilor nucleare si radiologice din India, precum si de a aplica regulile şi notificările emise în baza Legii pentru Energia Atomică din 1962}.

Şi astfel părţile au decis să încheie prezentul Memorandum de înţelegere (MDI) în scopul:

- schimbului de informaţii privind procesul de reglementare al reactoarelor cu apă grea sub presiune, derulat în avantajul reciproc;

- schimbului de informaţii privind aplicaţiile radiaţiilor în industrie, medicină, agricultură şi cercetare, în beneficiul societăţii şi

- cooperării reciproce în domeniul reglementarii activităţilor de securitate nucleara şi radiologică desfăşurate în scopuri paşnice.

2.0 Scopul Memorandumului de înţelegere (MDI)

2.1 în măsura în care le este permis să facă acest lucru în conformitate cu legile, reglementările şi orientările politice ale statelor acestora, părţile vor face, de comun acord, schimb de informaţii în următoarele domenii:

A. Cadrul legal de reglementare a activităţilor nucleare şi radiologice desfăşurate în scopuri paşnice, inclusiv procedurile şi practicile şi standardele de reglementare utilizate pentru autorizarea şi reglementarea instalaţiilor nucleare şi radiologice

B. Reglementările de securitate a centralelor nuclearo-electrice (CNE), inclusiv poziţiile şi practicile de reglementare pe probleme importante de securitate în domeniile privind amplasarea, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune şi exploatarea CNE

C. Cerinţele de reglementare şi procedurile pentru protecţia radiologică în domeniul aplicaţiilor surselor de radiaţii în medicină şi industrie şi pentru pregătirea şi gestionarea urgenţelor nucleare şi radiologice

D. Experienţa în exploatare a CNE şi a instalaţiilor radiologice, incluzând rapoartele privind incidentele de securitate. 2.2 Cooperarea între părţi se va baza de asemenea pe:

A. schimb de lectori şi experţi pentru cursuri de instruire şi seminare, pe bază de reciprocitate;

B. susţinerea, în condiţii precizate, de seminare şi cursuri comune, în vederea îmbunătăţirii capabilităţilor personalului părţilor;

C. stabilirea de grupuri de lucru comune pentru a realiza studii şi proiecte specifice pe problematica securităţii nucleare şi radiologice, care sunt de interes reciproc;

D. alte forme de cooperare aşa cum sunt stabilite de către părţi.

3.0 Administrarea

3.1 Cooperarea în cadrul prezentului MDI se va realiza prin schimbul de informaţii prin scrisori, rapoarte şi alte documente şi prin susţinerea de seminare, întâlniri şi conferinţe comune.

3.2 Fiecare parte va desemna un administrator/coordonator pentru a coordona activităţile aflate în sfera de competenţă a MDI. Administratorul/Coordonatorul va fi destinatarul tuturor documentelor transmise în cadrul schimbului de informaţii, incluzând copii ale tuturor scrisorilor, în situaţia în care nu se convine altfel.

3.3 Solicitarea ori utilizarea oricăror informaţii schimbate sau transferate între părţi în cadrul prezentului MDI va fi responsabilitatea părţii care le primeşte, iar partea care le transmite nu este răspunzătoare pentru orice utilizare ori solicitare a acestei informaţii, în alt scop decât în care a fost transmisă.

3.4 Recunoscând că anumite informaţii de tipul celor acoperite de prezentul MDI nu sunt disponibile părţilor la prezentul MDI, dar sunt disponibile din partea altor autorităţi ale guvernelor părţilor, fiecare parte Ti va acorda celeilalte părţi tot sprijinul posibil, prin organizarea vizitelor şi direcţionarea solicitărilor privind astfel de informaţii către autorităţile abilitate ale guvernului implicat. Cele menţionate mai sus nu vor constitui un angajament al altor autorităţi de a furniza asemenea informaţii sau de a primi astfel de vizite.

4 0 Schimbul şi utilizarea informaţiilor

4.1 Toate informaţiile schimbate şi întâlnirile organizate în cadrul prezentului MDI vor fi în limba engleză.

4.2 în general, informaţiile primite de către fiecare parte în cadrul prezentului MDI pot fi diseminate liber, fără permisiunea suplimentară a celeilalte părţi, în condiţiile necesităţii de protejare a informaţiilor proprietare ori a altor informaţii confidenţiale sau privilegiate, aşa cum se poate conveni în conformitate cu cele de mai jos.

4.3 Fiecare parte va respecta confidenţialitatea cu privire la orice informaţie primită de la cealaltă parte sau de la organizaţia autorizată în acest sens, în cazul în care aceasta a fost identificată în timpul transferului. Publicarea sau orice alte mijloace de diseminare a informaţiilor, precum şi transferul către o terţă parte poate avea loc numai dacă este convenit de comun acord, în scris, pentru fiecare caz particular.

4.4 Partea care primeşte un document ce conţine informaţii proprietare în conformitate cu prezentul MDI trebuie să respecte caracterul privilegiat al acestora, cu condiţia ca aceste informaţii proprietare să fie clar marcate cu o legendă restrictivă.

Această legendă restrictivă va fi respectată de către partea care primeşte informaţiile, iar informaţiile proprietare purtând această legendă nu vor fi utilizate în scopuri comerciale, nu vor fi făcute publice ori diseminate în condiţii care nu sunt stipulate sau care încalcă termenii prezentului MDI fără consimţământul părţii care le transmite.

5.0 Aspecte financiare

5.1 Toate documentele/procedurile/informaţiile vor fi transmise între părţi, gratuit.

5.2 în timpul organizării de întâlniri/seminare comune sau schimb de experţi, cheltuielile pentru transportul internaţional şi cazarea la hotel în ţara gazdă vor fi suportate de către organizaţia delegaţilor/experţilor. Ţara gazdă va asigura costurile locale, care vor include cheltuielile de transport local şi cele pentru organizarea de întâlniri/seminare/vizite tehnice, după caz.

5.3 Dacă este cazul, condiţiile de finanţare a anumitor activităţi specifice în cadrul prezentului MDI pot fi decise de către părţi prin consultări comune.

6.0 Soluţionarea diferendelor

Cooperarea în cadrul prezentului MDI va fi guvernată de legile şi reglementările ţărilor respective şi de obligaţiile acestora în baza dreptului internaţional. Orice diferend sau nelămurire între părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului MDI, apărut pe durata MDI, se va soluţiona în spiritul înţelegerii reciproce şi al cooperării între părţi.

7.0 Forţă majoră

În cazul apariţiei oricăror situaţii care ar putea împiedica îndeplinirea de către oricare dintre părţi a obligaţiilor acestora în cadrul prezentului MDI, părţile vor organiza consultări şi vor conveni asupra măsurilor care trebuie să fie luate pentru soluţionarea problemei.

8 0 Durata MDI

8.1 Prezentul MDI va intra în vigoare la data ultimei notificări scrise, prin canale diplomatice, prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii tuturor procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a MDI. Prezentul MDI va rămâne în vigoare timp de 5 ani, cu excepţia cazului în care acesta este prelungit pe o perioadă de timp suplimentară, aşa cum se poate conveni de comun acord, în scris.

8.2 MDI poate fi amendat de comun acord între părţi.

8.3 Oricare parte poate termina prezentul MDI, după transmiterea unei notificări scrise către cealaltă parte. În acest caz, MDI este considerat a fi terminat la sfârşitul perioadei de 3 luni de la data primirii unei astfel de notificări.

Semnat la Viena, la 19 septembrie 2012, în două exemplare originale, flecare în limbile română, hindusă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România,

dr. ing. Constantin Popescu,

preşedinte

Pentru Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India,

Satinder Singh Bajaj,

preşedinte

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, aprobată prin Legea nr. 40/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se desemnează Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, prin unitatea de primiri urgenţă (UPU-SMURD), ca operator medical al unui elicopter echipat medical aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne. (2) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova este unitatea sanitară care organizează şi răspunde de desfăşurarea asistenţei medicale acordate prin utilizarea acestui elicopter.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 februarie 2013.

Nr. 40.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei „Clubul Diplomatic Bucureşti” ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia „Clubul Diplomatic Bucureşti”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 2B, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţolu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 februarie 2013.

Nr. 41.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului educaţiei fizice militare

 

Având în vedere Adresa Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret nr. 1.245 din 21 martie 2012,

pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice si sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul educaţiei fizice militare, prevăzut în anexa1) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 153/2004* pentru aprobarea „S.M.G./P.R - 7.1., Regulamentul Educaţiei Fizice Militare”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

 

Bucureşti, 13decembrie2012.

Nr. M.149.


1) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

* Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 153/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.