MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 46/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 46         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 21 ianuarie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

1. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

1. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

1. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

64. - Decizie pentru eliberarea domnului Gheorghe Albu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

65. - Decizie pentru numirea domnului Valentin Olimpiu Soneriu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

66. - Decizie pentru eliberarea domnului Sergiu Nistor din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

67. - Decizie privind numirea domnului Radu Boroianu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 

68. - Decizie pentru eliberarea domnului Sorin Vicol din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

69. - Decizie privind numirea domnului Sorin Vicol în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională

 

70. - Decizie privind numirea domnului Cristian Cosmin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

71. - Decizie pentru numirea domnului Teodor Codrin Scutaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

72. - Decizie privind revocarea domnului Laurenţiu Ţigăeru-Roşca din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

73. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

74. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Buzatu Dan Horaţiu a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

75. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor de către domnul Valentin-Florin Trifan

 

76. - Decizie pentru numirea doamnei Laczikó Enikö Katalin în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.)

 

DECIZII ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

În temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. (2) şi art. 66 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată,

Camera Deputaţilor şi Senatul se convoacă în sesiune extraordinară în şedinţă comună în data de 22 ianuarie 2013, ora 11,00, până la finalizarea dezbaterilor şi a votului asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, pentru:

1. propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x nr. 1/2013);

2. numirea preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului şi numirea unui membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului;

3. numirea Avocatului Poporului.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE MOGA

 

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013,

Nr. 1.

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

În temeiul prevederilor art. 66 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 81 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

se convoacă Senatul în sesiune extraordinară în data de 22 ianuarie 2013, ora 14,00.

Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

Proiectul ordinii de zi a sesiunii extraordinare a Senatului din data de 22 ianuarie 2013

1. Depunerea de către domnul senator Dan Voiculescu a jurământului prevăzut la art. 70 din Constituţia României, republicată

2. Dezbaterea proiectului de hotărâre a Senatului privind bugetul pe anul 2013

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 84 alin. (2) şi (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Camera Deputaţilor se convoacă în sesiune extraordinară în data de 22 ianuarie 2013, ora 14,00, până la finalizarea dezbaterilor şi a votului asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, pentru:

1. aprobarea bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2013;

2. depunerea jurământului de credinţă de către un deputat.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013.

Nr. 1.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Gheorghe Albu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Albu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013.

Nr. 64.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Valentin Olimpiu Soneriu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin Olimpiu Soneriu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013.

Nr. 65.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Sergiu Nistor din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sergiu Nistor se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013.

Nr. 66.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Radu Boroianu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Boroianu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013.

Nr. 67.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Sorin Vicol din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Vicol se eliberează din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013.

Nr. 68.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Sorin Vicol în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Vicol se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013.

Nr. 69.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Cristian Cosmin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Cosmin se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013.

Nr. 70.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Teodor Codrin Scutaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor Codrin Scutaru se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

 

PRIM-MIN1STRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013.

Nr. 71.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind revocarea domnului Laurenţiu Ţigăeru-Roşca din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Adresa nr. 163/RP din 18 ianuarie 2013, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/354 din 18 ianuarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Laurenţiu Ţigăeru-Roşca se revocă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013.

Nr. 72.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Adresa nr. 164/RP din 18 ianuarie 2013, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/353 din 18 ianuarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Claudiu Preoteasa, vicepreşedinte al Administraţiei Fondului pentru Mediu, este desemnat să exercite atribuţiile preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu până la numirea preşedintelui instituţiei, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013.

Nr. 73.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Buzatu Dan Horaţiu a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere propunerea Ministerului Transporturilor nr. 2.015 din 16 ianuarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Buzatu Dan Horaţiu a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013.

Nr. 74.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor de către domnul Valentin-Florin Trifan

 

Având în vedere propunerea Ministerului Transporturilor formulată prin Adresa nr. 2.567 din 18 ianuarie 2013, precum şi Avizul favorabil nr. 1.924/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor de către domnul Valentin-Florin Trifan,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (V) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin-Florin Trifan exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013.

Nr. 75.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Laczikó Enikö Katalin în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 111/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Laczikó Enikö Katalin se numeşte în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2013.

Nr. 76.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.)

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de industrie alimentară nr. 87.171 din 23 octombrie 2012,

în baza prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 828/2007 privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 134/2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin, (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) ale art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare, precum şi ale alin. (1) şi (2) ale art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare, operatorii care produc şi procesează produse agricole sau alimentare certificate D.6.P., I.G.P şi S.T.G., înainte de a le introduce pe piaţă, sunt supuşi unui sistem de controale oficiale.

(2) Inspecţia operatorilor şi certificarea produselor agricole sau alimentare ce au dobândit protecţia D.O.R, I.G.R si S.T.G. se fac de către organisme private de inspecţie şi certificare acreditate conform standardului european EN 45011/2001, ediţia a II-a, sau standardului ISO/CEI 65 (Cerinţe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor), Regulamentului (CE) nr. 509/2006 şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006, de către organismul naţional de acreditare din România (RENAR) sau de către alte organisme de acreditare echivalente din Uniunea Europeană, semnatare ale acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(3) Recunoaşterea, controlul şi supravegherea activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare se fac de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 828/2007 privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 134/2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din anexa nr. 1a a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 906/2007 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional şi ale art. 1 din anexa nr. 1a a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 160/2008 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei specialităţi tradiţionale garantate, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialităţii tradiţionale garantate, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional.

Art. 3. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, organismele private de inspecţie şi certificare pot efectua activităţi pentru verificarea şi certificarea realităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini, conform prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 828/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea dobândirii denumirii de origine protejate, indicaţiei geografice protejate şi specialităţii tradiţionale garantate ale produselor agricole şi alimentare care sunt înregistrate şi protejate la nivelul Uniunii Europene, cu condiţia să transmită documentaţia necesară acreditării către organismul naţional de acreditare din România (RENAR) sau către alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, în termen de 180 de zile calendaristice.

(2) Dacă în termenul stabilit la alin. (1) organismul privat de inspecţie şi certificare nu prezintă dovada de transmitere a documentelor aferente acreditării către organismul naţional de acreditare din România (RENAR) sau către alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, operatorul economic care deţine protecţia unei denumiri DOP/IGP sau STG are posibilitatea alegerii unui alt organism care este acreditat şi recunoscut.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 ianuarie 2013.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de Inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia Indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G)

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul Regulament privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.), denumit în continuare regulament, se referă la recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia I.G.P., D.O.P. şi S.T.G.

Art. 2. - Rolul organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare este de a confirma că produsele agricole ori alimentare care poartă o indicaţie geografică protejată, o denumire de origine protejată sau specialitate tradiţională garantată îndeplinesc criteriile cuprinse în caietul de sarcini conform modelului prevăzut la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare şi art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare.

Art. 3. - Inspecţia şi certificarea conformităţii indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi a specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau alimentare pot fi efectuate de organisme private care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală de industrie alimentară cu atribuţii în înregistrarea indicaţiilor geografice protejate, a denumirilor de origine protejate şi a specialităţilor tradiţionale garantate, transmite Comisiei Uniunii Europene lista cu organismele recunoscute, precum şi competenţele acestora, pentru a fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL II

Condiţiile de recunoaştere a organismelor private de inspecţie şi certificare

 

Art. 5. - Organismele candidate a fi recunoscute ca organisme private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare ce au dobândit protecţia I.G.P., D.O.P. şi/sau S.T.G trebuie să îndeplinească cumulativ cerinţele prevăzute la art. 3 din anexa nr. 1a a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 906/2007 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional şi la art. 3 din anexa nr. 1a a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 160/2008 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei specialităţi tradiţionale garantate, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialităţii tradiţionale garantate, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional. Art. 6. - În vederea recunoaşterii, organismul privat candidat va depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale următoarele documente:

a) cererea pentru obţinerea Certificatului de recunoaştere de către organismul privat de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare în vederea efectuării activităţilor de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare pentru a dobândi protecţia D.O.P, I.G.P. şi S.T.G., conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) copia certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din România, care să conţină şi codul unic de înregistrare;

c) copie de pe certificatul de acreditare conform standardului european EN 45011/2001, ediţia a II-a, sau standardului ISO/CEI 65 (Cerinţe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor), Regulamentului (CE) nr. 509/2006 şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006;

d) actul constitutiv sau statutul organismului candidat;

e) o scurtă prezentare a activităţii din care să rezulte experienţa în domeniul inspecţiei şi certificării;

f) o declaraţie scrisă prin care se angajează să pună la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anumite situaţii, alte documente şi informaţii cu privire la acreditarea conform standardului european EN 45011/2001, ediţia a II-a, sau standardului ISO/CEI 65 (Cerinţe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor), Regulamentului (CE) nr. 509/2006 şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006;

g) procedura standard de control care să conţină o descriere detaliată a măsurilor şi cerinţelor de control pe care organismul se angajează să le impună operatorilor;

h) dosarul personalului angajat, care va cuprinde:

(i) copii de pe diplomele de studii superioare/ postuniversitare de specialitate;

(ii) curriculum vitae;

(iii) copii ale contractelor individuale de muncă sau ale contractelor de prestări servicii;

(iv) copii de pe adeverinţele de formare sau perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor care să dovedească calificarea lor pentru efectuarea auditurilor/inspecţiilor, eliberate de un organism abilitat în acest scop;

i) angajamentul scris că va respecta legislaţia comunitară şi naţională din domeniu.

Art. 7. - (1) După analiza documentelor depuse, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală de industrie alimentară, informează în scris organismul privat candidat cu privire la orice deficienţă/neconformitate identificată în documentaţie şi emite o decizie motivată de acordare sau de respingere a cererii de recunoaştere. Decizia se consemnează în „Registrul de recunoaştere al organismelor private de inspecţie şi certificare” şi se comunică în scris organismului privat candidat, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de recunoaştere.

(2) în situaţia în care solicitarea este acceptată, odată cu decizia de acordare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală de industrie alimentară, emite organismului solicitant certificatul de recunoaştere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) Certificatul de recunoaştere acordat unui organism privat de inspecţie şi certificare este valabil 4 ani şi se vizează anual de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma controlului şi supravegherii activităţii organismului privat de inspecţie şi certificare.

(2) Pentru vizarea certificatului de recunoaştere, în fiecare an, înainte de 31 ianuarie, organismul privat de inspecţie şi certificare transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la Direcţia generală de industrie alimentară, cererea pentru vizarea anuală a certificatului de recunoaştere, al cărei modei este prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de următoarele documente:

a) certificatul de acreditare conform standardului european EN 45011/2001, ediţia a II-a, sau standardului ISO/CEI 65 (Cerinţe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor), Regulamentului (CE) nr. 509/2006 şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006;

b) lista cu numele şi funcţiile personalului responsabil pentru executarea inspecţiei şi certificării;

c) procedurile privind inspecţia şi certificarea;

d) raportul de evaluare a activităţii organismului privat de inspecţie şi certificare, întocmit pentru anul anterior, elaborat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 9. - (1) Certificatul de recunoaştere acordat organismului privat de inspecţie şi certificare poate fi retras sau o cerere de avizare anuală poate fi respinsă în următoarele cazuri:

a) activitatea sa nu este conformă cu procedura de control standard;

b) nu a corectat încălcările identificate în urma controlului efectuat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

c) nu a permis reprezentanţilor direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să îşi desfăşoare activitatea de control şi supraveghere;

d) organismul privat de inspecţie şi certificare şi-a încetat activitatea, activitatea sa este suspendată sau organismul privat de inspecţie şi certificare este supus procedurii de executare silită;

e) atunci când, în urma comunicării primite de la organismul naţional de acreditare din România (RENAR) sau de la un alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, se constată că acreditarea organismului a expirat sau a fost retrasă în baza deciziei de retragere a acreditării.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală de industrie alimentară, comunică organismului privat de inspecţie şi certificare, în termen de 15 zile calendaristice, decizia de aprobare/respingere a solicitării de recunoaştere sau de vizare anuală, cu specificarea motivelor acestei decizii.

(3) Dacă un organism privat candidat nu este mulţumit de decizie, acesta depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o contestaţie, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data comunicării deciziei, în care se vor include şi motivele contestaţiei.

(4) În termen de 15 zile calendaristice de la primirea contestaţiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează o întâlnire cu reprezentanţii organismului privat de inspecţie şi certificare în scopul analizării contestaţiei şi menţinerii deciziei iniţiale sau emiterii unei noi decizii.

(5) în situaţia în care un certificat de recunoaştere acordat unui organism privat de inspecţie şi certificare este retras sau o cerere de avizare anuală este respinsă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informează Organismul Naţional de Acreditare din România (RENAR) sau alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, şi operatorii înscrişi la acest organism cu privire la interzicerea utilizării mărcii de certificare a acestuia şi a oricărei declaraţii de conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu, precum şi la necesitatea încheierii unui contract cu un alt organism de inspecţie şi certificare.

(6) Dacă unui organism privat de inspecţie şi certificare i-a fost retras certificatul de recunoaştere, depunerea unei noi solicitări se face numai după 12 luni de la retragerea acestui certificat.

Art. 10. - (1) în vederea extinderii recunoaşterii pentru noi categorii/clase de produse, organismul privat de inspecţie şi certificare recunoscut transmite o solicitare la Min sterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale însoţită de următoarele documente:

a) cererea pentru extinderea recunoaşterii pentru noile categorii/clase de produse a organismelor private de inspecţie şi certificare din sectorul industria alimentară, a produselor agricole şi/sau alimentare ce au dobândit protecţia D.O.P., I.G.P. şi S.T.G, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;

b) certificatul de acreditare pentru noile categorii/clase de produse, emis de organismul de acreditare, conform standardului european EN 45011/2001, ediţia a II-a, sau standardului ISO/CEI 65 (Cerinţe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor), Regulamentului (CE) nr. 509/2006 şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006;

c) procedurile de inspecţie şi certificare necesare pentru noile categorii/clase de produse.

(2) La primirea solicitării pentru extinderea recunoaşterii pentru noi categorii/clase de produse, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale verifică prin Direcţia generală de industrie alimentară documentele menţionate la alin. (1) şi aprobă sau respinge această solicitare în termen de 30 de zile de la depunerea ei.

Art. 11. - Lista organismelor private de inspecţie şi certificare, pentru care s-au emis certificate de recunoaştere, va conţine informaţii privind denumirea completă şi sediul acestora şi se va publica anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL III

Responsabilităţile organismelor private de inspecţie şi certificare recunoscute

 

Art. 12. - (1) Organismele private de inspecţie şi certificare recunoscute au următoarele responsabilităţi:

a) să verifice cererea de certificare a conformităţii produsului pentru dobândirea denumirii de origine protejate, a indicaţiei geografice protejate şi a specialităţii tradiţionale garantate, menţionată în Regulamentul (CE) nr. 510/2006;

b) să verifice, să controleze şi să certifice respectarea datelor cuprinse în caietul de sarcini prevăzut la art. 2;

c) să fundamenteze decizia de înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau alimentare;

d) să fundamenteze decizia de respingere a cererii de înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole şi/sau alimentare, în situaţia în care constată că cererea şi caietul de sarcini nu întrunesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, pe care o transmit solicitantului şi Direcţiei generale de industrie alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu atribuţii în înregistrarea indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate;

e) să execute primul audit de certificare/control anunţat într-un interval de maximum 120 de zile calendaristice de la data semnării contractului de inspecţie şi certificare cu operatorul, în conformitate cu procedura de control/certificare a conformităţii produselor standard a fiecărui organism privat de inspecţie şi certificare;

f) să efectueze într-un an minimum o inspecţie/un audit planificată/planificat. De asemenea, pot efectua o inspecţie/un audit neanunţată/neanunţat, din propria iniţiativă sau la sesizarea unor terţi, pentru a verifica dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza înregistrării indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole şi/sau alimentare pentru a fi protejate;

g) să propună Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din motive justificate, anularea înregistrării indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole şi/sau alimentare, când respectarea condiţiilor din caietul de sarcini nu mai poate fi asigurată;

h) să permită accesul la birourile şi facilităţile sale şi tot sprijinul necesar pentru ca reprezentanţii direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să îşi exercite atribuţiile de control şi supraveghere;

i) să verifice modul de aplicare a legislaţiei privind regulile specifice de etichetare a produselor ce au dobândit protecţia I.G.P./D.O.P, folosirea pe etichetă a logoului naţional, în conformitate cu prevederile art. 3 şi 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 906/2007;

j) să verifice modul de aplicare a legislaţiei privind regulile specifice de etichetare a produselor ce au dobândit protecţia S.T.G., folosirea pe etichetă a logoului naţional, în conformitate cu prevederile art. 3 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 160/2008;

k) să comunice Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale eventualele modificări în statutul lor de acreditare, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării oficiale din partea organismului de acreditare.

(2) Un operator economic încheie contract cu un singur organism privat de inspecţie şi certificare. Dacă un operator încheie contractul de inspecţie şi certificare cu un organism privat de inspecţie şi certificare şi din motive pertinente nu poate fi respectat, atunci operatorul economic poate încheia un alt contract de inspecţie şi certificare cu un alt organism privat de inspecţie şi certificare cu condiţia rezilierii contractului. Primul organism are obligaţia să transmită imediat organismului privat de inspecţie şi certificare care a preluat activitatea toate informaţiile necesare pentru continuarea activităţii de inspecţie şi certificare a acestui operator.

 

CAPITOLUL IV

Atribuţiile autorităţii responsabile

 

Art. 13. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală de industrie alimentară, are următoarele atribuţii privind controlul şi supravegherea organismelor private de inspecţie şi certificare recunoscute;

a) verifică dacă documentaţia primită în conformitate cu art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 906/2007 şi cu art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 160/2008 este justificată şi îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul act normativ;

b) retrage recunoaşterea organismului privat de inspecţie şi certificare în cazul în care acesta nu respectă cerinţele prevăzute la art. 6;

c) asigură o comunicare eficientă atât cu organismele private de inspecţie şi certificare, cu organismul naţional de acreditare din România (RENAR), cât şi cu alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia de specialitate, are următoarele atribuţii privind controlul şi supravegherea organismelor private de inspecţie şi certificare recunoscute:

a) verifică şi monitorizează activitatea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare;

b) întocmeşte raportul de evaluare a activităţii organismului privat de inspecţie şi certificare, pentru anul anterior;

c) elaborează în fiecare an tematica şi programul activităţii de control şi supraveghere a organismelor private de inspecţie şi certificare recunoscute, pe care le supune spre aprobare conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. După aprobare, acestea se comunică fiecărui organism privat de inspecţie şi certificare;

d) verifică obiectivitatea controlului efectuat de organismele private de inspecţie şi certificare;

e) notifică organismelor private de inspecţie şi certificare încălcările identificate în urma controlului, în vederea remedierii acestora;

f) aduce la cunoştinţa Direcţiei generale de industrie alimentară orice nereguli şi/sau încălcări ale activităţii organismelor de inspecţie şi certificare recunoscute şi propune retragerea recunoaşterii acestora, după caz.

Art. 14. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

- Model –

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA GENERALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Nr. ...........................din............................

 

CERERE

pentru obţinerea Certificatului de recunoaştere de către organismul privat de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare în vederea efectuării activităţilor de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare pentru a dobândi protecţia D.O.P., ÎG.P. şi S.T.G.

 

Persoana juridică..................................................................................cu sediul în localitatea............................................ str. ............................. nr. ....... bl. ....... sc. ........ ap. ....... judeţul/sectorul .............................., România, nr. de telefon ................... fax ...................înmatriculată la registrul comerţului cu nr. .................... reprezentată prin administrator ...........................................

solicit eliberarea „Certificatului de recunoaştere” ca organism privat de inspecţie şi certificare pentru produsele agricole sau alimentare ce au dobândit protecţia D.O.P., I.G.P. şi S.T.G., având următoarele categorii/clase de produse:

 denumiri de origine şi indicaţii geografice (D.O.P./I.G.P.):

- produsele agricole destinate consumului uman*

- produse alimentare;

- produse agricole;

 specialităţi tradiţionale garantate (S.T.G.):

- produsele destinate consumului uman;

- produse alimentare. Anexez următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului (care să conţină şi codul unic de înregistrare);

b) actul constitutiv al organismului de inspecţie şi certificare;

C) scurtă prezentare a activităţii organismului de inspecţie şi certificare, din care să rezulte experienţa în domeniul inspecţiei şi certificării;

d) copie de pe certificatul de acreditare eliberat de organismul naţional de acreditare conform standardului european EN 45011/2001, Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare;

e) declaraţie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul care a emis certificatul de acreditare menţionat la lit. d) să pună la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la cerere sau din oficiu, documente şi informaţii cu privire la acreditarea acestuia conform standardului european EN 45011/2001, Regulamentului (CE) nr. 509/2006 şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006;

f) procedura standard de control care să conţină o descriere detaliată a măsurilor şi cerinţelor de control pe care organismul se angajează să le impună operatorilor;

g) dosarul de prezentare al personalului angajat, care va cuprinde:

- copie de pe diploma de studii superioare de specialitate;

- curriculum vitae;

- copie de pe cartea de muncă sau contractul de colaborare;

h) angajamentul scris că va respecta legislaţia comunitară şi naţională din domeniu;

i) angajamentul scris că nu va permite în activitatea operatorilor economici utilizarea organismelor modificate genetic sau a derivatelor acestora.

 

Semnătura administratorului..............................................

 

- Model -

 

CERTIFICAT DE RECUNOAŞTERE

Nr. ...................din data de..................

 

Persoana juridică .................................................................................. cu sediul în localitatea ............................................ str. ............................. nr. ....... bl. ....... sc. ........ ap. ...... judeţul/sectorul ............................., România, nr. de telefon .................... fax. ..........................................înmatriculată la registrul comerţului cu nr. .......................................... reprezentată prin administrator ................................................., este recunoscută ca organism privat de inspecţie şi certificare în industria alimentară pentru produsele agricole sau alimentare care au dobândit protecţia D.O.P., I.G.P., S.T.G., în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare, ale Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole sau alimentare, ale Hotărârii Guvernului nr. 828/2007 privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 8/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (/.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.), pentru următoarele categorii/clase de produse:

 denumiri de origine şi indicaţii geografice:

- produsele agricole destinate consumului uman;

- produse alimentare;

- produse agricole;

 specialităţi tradiţionale garantate:

- produsele destinate consumului uman;

- produse alimentare.

 

Director general,

………………………..

 

 

Viză

 

Viză

 

Viză

 

Viză

 

ANUL I

 

 

ANUL II

 

ANUL III

 

ANUL IV

 

Acest certificat nu este valabil decât vizat pe anul în curs.

 

ANFXANr.3

la regulament

 

- Model –

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA GENERALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Nr. ...........................din............................

 

CERERE

pentru vizarea anuală a Certificatului de recunoaştere

 

Organismul privat de inspecţie şi certificare în industria alimentară pentru produsele agricole sau alimentare care au dobândit protecţia denumirilor de origine (D.O.P.), indicaţiilor geografice (I.G.P.) şi specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G).........................................., cu sediul în localitatea ............................................ str. ............................. nr. ....... bl. .......sc. ......, ap.......judeţul/sectorul..............................., România, nr. de telefon.....................,fax....................., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ..............................reprezentat prin administrator .........................................................., cu sediul în localitatea .............................................. str.. ............................. nr. ......, bl........se........ap......., judeţul/sectorul..................... ţara...........................nr. de telefon..............., fax.................., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ........................solicit vizarea Certificatului de recunoaştere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Semnătura administratorului.....................................................

 

Ştampila organismului privat de inspecţie şi certificare.................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

- Model –

 

MINISTERULAGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA GENERALA DE INDUSTRIE ALIMENTARA

Nr. ...........................din............................

 

CERERE

pentru extinderea categoriilor/claselor de produse a organismelor private de inspecţie şi certificare din industria alimentară a produselor agricole sau alimentare ce au dobândit protecţia D.O.P., I.G.P., S.T.G.

 

Organismul privat de inspecţie şi certificare în industria alimentară pentru produsele agricole sau alimentare care au dobândit protecţia D.O.R, I.G.R, S.T.G. .............................................. cu sediul în localitatea ...................................................... str. ............................. nr. ....... bl. ....... sc. ......, ap. ....... judeţul/sectorul ........................., România, nr. de telefon ....................... fax ........................, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ........................ reprezentat prin administrator ...................................... cu sediul în localitatea ........................................................., str. ............................................. nr. ........, bl. ........, sc. ........, ap........ judeţul/sectorul ..................... ţara ...........................nr. de telefon ................ fax .................., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ......................., solicit extinderea categoriilor/claselor de produse cu categoriile/clasele de produse................................................ în conformitate cu Certificatul de acreditare nr. ................./....................., eliberat de organismul naţional de acreditare din România (RENAR) conform standardului european EN 45011/2001, Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare.

Anexez la prezenta cerere o copie de pe Certificatul de acreditare nr. ................./......................eliberat de organismul naţional de acreditare din România (RENAR) sau de către alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA.

 

Semnătura administratorului.....................................................

 

Ştampila organismului privat de inspecţie şi certificare.........................