MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 435/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 435         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 17 iulie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

222. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 

662. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 

224. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 

664. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 

228. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

 

668. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

466. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţional㠄Romarm” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

467. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.Â. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

468. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ICEM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

469. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercial㠄Electrocentrale Bucureşti” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

850. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI

 

1.446. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Rectificări la :

 - Legea nr. 179/2013

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 27 mai 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 15 iulie 2013.

Nr. 222.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum si unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 662.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7 din 19 februarie 2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 26 februarie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 15 iulie 2013.

Nr. 224.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 664.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 27 martie 2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 4 aprilie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 15 iulie 2013.

Nr. 228.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor si convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 668.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţional㠄Romarm” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţional㠄Romarm” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Naţional㠄Romarm” - S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 10 iulie 2013.

Nr. 466.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Compania Naţional㠄Romarm” - S.A. Bucureşti Aparat central

Bd. Timişoara nr. 5B, sectorul 6, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 13554423

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

52.260

 

1

 

Venituri din exploatare

2

36.660

 

2

 

Venituri financiare

3

15.600

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

52.253

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

36.8/3

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

31.140

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

248

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

4.972

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

3.473

 

 

 

C2

bonusuri

11

220

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

150

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

101

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

1.028

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

513

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

15.380

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

7

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

1

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

6

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

6

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

423

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

285

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

87

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

87

 

2a

 

Nr. mediu de salariaţi în nucleu aferent filialelor din structura companiei

44a

1.180

 

 

 

Venituri conform O.U.G. 95/2002

44b

30.229

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

3.693

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

3.473

 

 

b)

bonusuri

47

220

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.327

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3.537

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

601

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

601

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.000

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

2.200

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

5.700

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „MINVEST” - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „MINVEST” - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „MINVEST” - S.A. Deva poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 10 iulie 2013.

Nr. 467.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „MINVEST” - S.A.

Deva Piaţa Unirii nr. 9, Deva, judeţul Hunedoara

Cod unic de înregistrare: RO 2117946

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

8.818

 

1

 

Venituri din exploatare

2

8.770

 

2

 

Venituri financiare

3

48

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

8.764

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

8.764

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

2.902

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

561

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

3.127

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

2.324

 

 

 

C2

bonusuri

11

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

8

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

84

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

711

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

2.174

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

54

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

8

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

46

 

1

 

Rezerve legale

22

3

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

43

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

150

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

150

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

114

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

136

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

2.324

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

2.324

 

 

b)

bonusuri

47

 

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.424

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.424

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

65

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

65

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

993,9

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

40.557

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

2.118

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ICEM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art.15 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ICEM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială ICEM - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 10 iulie 2013.

Nr. 468.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială ICEM - S.A.

Sediul/Adresa: Str. Mehadiei nr. 39, sectorul 6, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 459853

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (N)

0

1

2

4

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

3.441

 

1

 

Venituri din exploatare

2

3.432

 

2

 

Venituri financiare

3

9

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

3.049

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

2.978

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

1.202

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

18

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

1.490

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

890

 

 

 

C2

bonusuri

11

0

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

20

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

46

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

534

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

268

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

71

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

392

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

392

 

1

 

Rezerve legale

22

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

392

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

0

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

222

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

222

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

0

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

40

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

42

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

890

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

890

 

 

b)

bonusuri

47

0

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44ţ/12*1000

48

1.766

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.766

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

81,9286

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

82

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

886

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

350

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

350

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercial㠄Electrocentrale Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercial㠄Electrocentrale Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercial㠄Electrocentrale Bucureşti” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 10 iulie 2013.

Nr. 469.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercial㠄Electrocentrale Bucureşti” - S.A.

Splaiul Independenţei nr. 202E, sectorul 6, Bucureşti

CUI R015189596

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

2.977.221

 

1

 

Venituri din exploatare

2

2.956.321

 

2

 

Venituri financiare

3

20.900

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

2.919.779

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

2.845.217

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

2.071.209

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

15.490

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

162.080

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

112.336

 

 

 

C2

bonusuri

11

14.300

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

675

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

978

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

33.791

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

596.438

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

74.562

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

57.442

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

20.209

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

37.233

 

1

 

Rezerve legale

22

2.880

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

34.518

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit În limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic În exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local În cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, În cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

129.902

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

40

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

129.902

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2.704

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

2.818

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

126.636

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

112.336

 

 

b)

bonusuri

47

14.300

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.322

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3.745

 

6

 

Productivitatea muncii În unităţi valorice pe total personal mediu În preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

1.057

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu În preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

1.057

 

8

 

Productivitatea muncii În unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

981

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

390.000

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

1.622.282

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 6.891/2013 al Compartimentului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere art. 93 alin. (4) şi (41) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în scopul îngrijirii cazurilor critice din secţiile ATI ale căror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) se derulează de către secţiile ATI din spitalele regionale de urgenţă şi unităţile funcţionale regionale de urgenţă, nominalizate în anexă, şi se finanţează din fonduri asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii, de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale acestuia.

(3) în anul 2013, fondurile alocate acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI prevăzute la alin. (1) sunt în sumă de 79.409 mii lei.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele care deruleaz㠄Acţiunile prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI”, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 8 iulie 2013.

Nr. 850.

 

ANEXĂ

 

NORMELE

tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI

 

Art. 1. - (1) Acţiunile prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI (AP- ATI) sunt elaborate, derulate şi finanţate de către Ministerul Sănătăţii şi se realizează prin spitale regionale de urgenţă şi structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă.

(2) Comisia ATI a Ministerului Sănătăţii, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, este coordonatorul tehnic naţional al AP- ATI, iar Compartimentul medicină de urgenţă reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătăţii responsabilă cu coordonarea acestor acţiuni.

(3) Derularea şi monitorizarea AP- ATI se realizează de către coordonatorii locali reprezentaţi de şefii secţiilor ATI, desemnaţi de către conducerea spitalelor.

Art. 2. - Structura AP- ATI şi lista unităţilor prin care se derulează acţiunile prioritare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - Spitalele care derulează AP- ATI au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP- ATI.

Art. 4. - AP- AT I se finanţează de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii de la titlurile bugetare 20 „Bunuri şi servicii” şi 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, prevăzute în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice.

Art. 5. - (1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 „Bunuri şi servicii”, direcţiile de sănătate publică încheie contracte pentru derularea AP- ATI, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, cu spitalele nominalizate din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) De la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” se finanţează cheltuielile aferente activităţilor prevăzute în AP- ATI desfăşurate de spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii.

(3) Din fondurile alocate AP- ATI, spitalele pot finanţa materiale sanitare şi medicamente necesare realizării activităţilor specifice.

(4) Din fondurile alocate AP- ATI, spitalele nu pot finanţa cheltuieli de natura utilităţilor şi cheltuieli de capital.

(5) Finanţarea AP- ATI din bugetul Ministerului Sănătăţii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative ale acestora, în raport cu:

a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;

b) disponibilul din cont rămas neutilizat;

c) indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară;

d) bugetul aprobat cu această destinaţie.

(6) Cererile de finanţare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Compartimentului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanţarea, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 2.

(7) Cererile de finanţare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu sunt avizate, iar sumele solicitate în cererea de finanţare se finanţează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea.

Art. 6. - Sumele alocate pentru AP- ATI sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale direcţiilor de sănătate publică, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor stabilite.

Art. 7. - (1) în baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 5 alin. (1), direcţiile de sănătate publică decontează cheltuieli de natura bunurilor contractate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP- ATI.

(2) Direcţiile de sănătate publică decontează contravaloarea bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP- ATI, în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziţionate conform contractelor încheiate.

Art. 8. - (1) Ministerul Sănătăţii, în calitatea sa de unitate de achiziţii publice centralizată, desemnată în condiţiile legii, efectuează, la nivel naţional, achiziţii centralizate de materiale sanitare şi medicamente pentru derularea AP- ATI.

(2) Ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţie organizate de Ministerul Sănătăţii, contractele de furnizare de produse se încheie între furnizorii adjudecaţi şi Ministerul Sănătăţii sau spitalele care derulează AP- ATI nominalizate în documentaţia de atribuire a achiziţiei, după caz.

(3) Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în AP- ATI pentru care Ministerul Sănătăţii nu organizează licitaţii naţionale, achiziţia bunurilor şi produselor specifice se realizează de către spitalele prin care se derulează AP- ATI, cu respectarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice.

Art. 9. - În vederea realizării activităţilor AP- ATI, structurile de specialitate din Ministerul Sănătăţii au următoarele atribuţii: 1. Compartimentul medicină de urgenţă:

a) evaluează şi fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile propuse pentru AP- ATI şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea fondurilor AP- ATI, precum şi repartiţia fondurilor pe judeţe şi spitale, pe baza propunerilor formulate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică sau Comisia ATI a Ministerului Sănătăţii, după caz;

b) elaborează structura AP- ATI, în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, pe baza propunerilor coordonatorilor şi ale Comisiei ATI a Ministerului Sănătăţii;

c) evaluează trimestrial şi anual realizarea obiectivelor AP- ATI şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate;

d) comunică direcţiilor de sănătate publică şi spitalelor care derulează AP- ATI sumele repartizate, precum şi activităţile pentru care se utilizează;

e) avizează solicitările de finanţare lunară ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale celorlalte instituţii care derulează AP- ATI, realizează centralizarea acestora şi o înaintează către Direcţia buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite;

f) transmite Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică, în vederea centralizării, indicatorii specifici AP- ATI raportaţi în condiţiile prezentelor norme tehnice;

g) monitorizează şi analizează trimestrial, anual şi ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP- ATI, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsurile ce se impun în situaţia unor disfuncţionalităţi în utilizarea fondurilor aferente, după caz;

h) comunică Direcţiei achiziţii publice necesităţile şi priorităţile în domeniul AP- ATI în vederea întocmirii de către aceasta a programului anual al achiziţiilor publice, în condiţiile legii.

2. Direcţia buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS:

a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii în care sunt cuprinse sumele aferente AP- ATI, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de Compartimentul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii;

b) comunică Compartimentului medicină de urgenţă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanţare şi titluri bugetare, în vederea repartizării acestora;

c) elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanţare, titluri bugetare şi articole de cheltuieli, şi le comunică unităţilor care derulează AP- ATI;

d) primeşte lunar solicitările de finanţare ale unităţilor care derulează AP- ATI, centralizate de Compartimentul medicină de urgenţă, verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul privind finanţarea lunară a AP- ATI;

e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea AP- ATI;

f) analizează trimestrial modul de execuţie a bugetului aprobat pentru AP- ATI, în colaborare cu Compartimentul medicină de urgenţă;

g) efectuează repartizarea creditelor bugetare aprobate, precum şi modificarea acestora pe titluri bugetare şi articole de cheltuieli prin virări de credite, la propunerea Compartimentului medicină de urgenţă.

3. Direcţia contabilitate şi patrimoniu:

a) organizează şi conduce înregistrarea în evidenţele analitice a materialelor sanitare şi medicamentele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi transferate direcţiilor de sănătate publică pentru derularea AP- ATI şi, în cadrul acestora, pe fiecare tip de produse;

b) asigură evidenţierea distinctă a decontărilor privind produsele achiziţionate în cadrul AP- ATI pe fiecare direcţie de sănătate publică.

4. Direcţia achiziţii publice:

a) elaborează programul anual de achiziţii publice pentru materiale sanitare şi dispozitive aferente AP- ATI pentru care achiziţiile publice se desfăşoară centralizat, pe baza necesităţilor comunicate de către Compartimentul medicină de urgenţă;

b) coordonează activităţile de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

c) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în vigoare;

d) aplică şi finalizează procedurile de atribuire prin încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru, pentru achiziţiile organizate de Ministerul Sănătăţii necesare realizării AP- ATI;

e) asigură constituirea şi păstrarea dosarului de achiziţie publică.

Art. 10. - Comisia ATI a Ministerului Sănătăţii este coordonatorul naţional al AP- ATI şi are următoarele obligaţii în vederea derulării şi monitorizării AP- ATI:

a) formulează propuneri cu privire la strategia, organizarea şi desfăşurarea anuală a AP- ATI, pe care le înaintează

Compartimentului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;

b) formulează anual propuneri cu privire la structura AP- ATI, pe care le înaintează Compartimentului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;

c) fundamentează necesarul de resurse pentru AP- ATI şi îl înaintează Compartimentului medicină de urgenţă până la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;

d) formulează propuneri cu privire la repartiţia fondurilor pe judeţe şi spitale, la solicitarea Compartimentului medicină de urgenţă, după caz;

e) realizează analiza trimestrială şi anuală a indicatorilor prevăzuţi în cadrul AP- ATI, centralizaţi la nivel naţional, şi o transmite Compartimentului medicină de urgenţă;

f) informează Compartimentul medicină de urgenţă asupra problemelor şi disfuncţionalităţilor întâmpinate în derularea AP- ATI şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora;

g) convoacă ori de câte ori consideră necesar (la cererea a jumătate plus unu din membrii săi sau la cererea preşedintelui Comisiei ATI a Ministerului Sănătăţii) medicii şefi de secţie ATI din unităţile care derulează AP- ATI şi efectuează controale în aceste unităţi.

Art. 11. - Direcţiile de sănătate publică au următoarele obligaţii în vederea derulării şi monitorizării AP- ATI:

a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP- ATI raportaţi de spitale în condiţiile prezentelor norme tehnice;

b) transmit Compartimentului medicină de urgenţă, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile calendaristice după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP- ATI, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a);

c) monitorizează modul de derulare al AP- ATI;

d) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP- ATI, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP- ATI, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

e) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii locali din spitalele care derulează AP- ATI;

f) transmit Compartimentului medicină de urgenţă, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);

g) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP- ATI, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentele norme tehnice, problemele şi disfuncţionalităţile întâmpinate în realizarea activităţilor, propunerile de îmbunătăţire a modului de derulare a AP- ATI;

h) transmit Compartimentului medicină de urgenţă, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.

Art. 12. - Spitalele care derulează AP- ATI au următoarele obligaţii în vederea desfăşurării acestora:

a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP- ATI, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

b) raportează direcţiilor de sănătate publică sau, după caz, Ministerului Sănătăţii - Compartimentul medicină de urgenţă, în funcţie de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei

pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP- ATI, în condiţiile prezentelor norme tehnice;

c) monitorizează modul de derulare a AP- ATI;

d) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP- ATI;

e) transmit Comisiei ATI a Ministerului Sănătăţii, Compartimentului medicină de urgenţă, precum şi direcţiei de sănătate publică, după caz, în funcţie de subordonare, raportul de activitate prevăzut la art. 11 lit. e), până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea;

f) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP- ATI, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentele norme tehnice, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP- ATI.

Art. 13. - Coordonatorii locali ai AP- ATI, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3), au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora:

a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP- ATI, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

b) raportează conducerii instituţiei, trimestrial şi anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP- ATI, în condiţiile prezentelor norme tehnice;

c) monitorizează modul de derulare a AP- ATI pe care îl coordonează;

d) monitorizează permanent consumul de materiale sanitare şi medicamente care se acordă în cadrul AP- ATI;

e) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP- ATI, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentele norme tehnice, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP- ATI;

f) informează permanent conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea AP- ATI şi propune măsuri de soluţionare a acestora.

Art. 14. - Ordonatorii de credite secundari şi terţiari au următoarele obligaţii în realizarea AP- ATI:

a) utilizează fondurile în limita bugetului aprobat şi potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale;

b) gestionează eficient mijloacele materiale şi băneşti;

c) organizează evidenţa contabilă a cheltuielilor pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie;

d) raportează indicatorii specifici prevăzuţi în AP- ATI, în condiţiile prezentelor norme tehnice;

e) transmit Compartimentului medicină de urgenţă sau direcţiilor de sănătate publică, după caz, cererile de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, în condiţiile prezentelor norme tehnice;

f) desemnează prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice câte un coordonator local pentru AP- ATI, care are obligaţiile prevăzute la art. 13;

g) completează fişele de post ale coordonatorilor desemnaţi cu atribuţiile corespunzătoare activităţilor prevăzute în cadrul AP- ATI;

h) organizează, prin directorul financiar contabil al spitalului şi al instituţiei publice prin care se derulează AP- ATI, evidenţele contabile, evidenţele tehnico-operative ale spitalului/instituţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii orice alte date referitoare la AP- ATI pe care le derulează şi răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate;

j) transmit lunar Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS din cadrul Ministerului Sănătăţii, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuţia bugetară a bugetului aprobat pentru AP- ATI derulate;

k) achiziţionează materiale sanitare şi medicamente cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.

Art. 15. - Raportarea indicatorilor specifici AP- ATI se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, conform machetelor de raportare aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 16. - Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.

Art. 17. - Monitorizarea activităţilor cuprinse în AP- ATI se referă la:

a) modul de realizare şi de raportare a indicatorilor prevăzuţi în prezentele norme tehnice;

b) încadrarea în bugetul aprobat;

c) respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP- ATI;

d) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentele norme tehnice referitoare la derularea AP- ATI;

e) identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea AP- ATI.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

 

STRUCTURA AP- ATI

 

I. Activităţi:

1. Achiziţionarea medicaţiei necesare în tratamentul pacienţilor incluşi în AP- ATI:

- soluţii perfuzabile;

- soluţii de alimentaţie enterală şi parenterală;

- sedative, analgetice, curare, simptomatice;

- antibiotice;

- vasoactive, antiaritmice, medicaţie cardiologică;

- medicaţie pentru profilaxia sau tratamentul bolii trombembolice;

- medicaţie pentru profilaxia sau tratamentul ulcerului gastroduodenal de stres sau a hemoragiei digestive superioare;

- medicaţie pentru tratamentul coagulopatiilor sau hemoragiilor;

- medicaţie pentru tratamentul disfuncţiilor de organ;

- antitoxice;

- tratamente patogenetice specifice fiecărei patologii.

2. Achiziţionarea de reactivi specifici şi materiale consumabile pentru determinări de laborator pentru punctele de lucru proprii, în cazul în care secţia deţine aparat propriu de gaze arteriale, respectiv electroliţi.

3. Achiziţionarea de materiale consumabile necesare monitorizării pacienţilor:

- catetere intravasculare;

- kituri pentru monitorizare hemodinamică invazivă - inclusiv Swan-Ganz;

- kituri pentru monitorizare hemodinamică prin metode minim invazive - PICCO, Vigileo, ecografie transtoracică sau transesofagiană;

- consumabile pentru monitorizare standard - electrozi EKS, manşete şi cabluri tensiometre, senzori pulsoximetrie, senzori capnografie, senzori temperatură, gel electrozi;

- kituri pentru monitorizarea presiunii intracraniene;

- kituri pentru monitorizarea presiunii intravezicale;

- kituri pentru monitorizare funcţie, circulaţie şi oxigenare cerebrală.

4. Achiziţionarea de materiale consumabile necesare ventilaţiei mecanice:

- sonde de intubaţie speciale, cu calităţi de etanşeitate şi protecţie superioare;

- canule de traheostomie;

- kituri de cricotirotomie;

- măşti faciale sau alte sisteme pentru ventilaţie noninvazivă;

- circuite/tuburi ventilator;

- filtre antibacteriene;

- senzori de flux ventilatoare;

- senzori de oxigen;

- sisteme de aspiraţie traheală în sistem închis, cu durată lungă de utilizare;

- sisteme de aspiraţie pleurală.

5. Achiziţionarea de kituri consumabile şi soluţii pentru efectuarea tehnicilor de epuraţie extrarenală continuă

6. Achiziţionarea de kituri consumabile şi soluţii pentru efectuarea tehnicilor de dializă hepatică

7. Achiziţionarea de kituri şi materiale consumabile pentru efectuarea tehnicilor de oxigenare extracorporeală sau eliminare extracorporeală a CO2

8. Achiziţionarea de kituri şi materiale consumabile pentru aparate de tip Cell-Saver

9. Achiziţionarea de kituri şi consumabile pentru dispozitive de asistare mecanică a circulaţiei

10. Achiziţionarea de materiale consumabile necesare pentru tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici:

- seringi şi kituri pentru injectomate;

- kituri pentru infuzomate;

- kituri pentru administrarea nutriţiei enterale pe nutri pompă;

- kituri pentru administrarea transfuziilor în ritm rapid şi încălzite;

- seturi consumabile pentru încălzire activă pacienţi;

- seturi consumabile pentru profilaxia mecanică a bolii trombembolice;

- soluţii şi materiale sanitare necesare îngrijirii pacienţilor.

11. Criterii de eligibilitate:

De activităţile prevăzute la pct. I beneficiază pacienţii critici, cu funcţiile vitale afectate, internaţi în secţiile ATI cu următoarele diagnostice:

- politraumatisme;

- traumatisme craniocerebrale;

- malformaţii vasculare, anevrisme cerebrale;

- accidente vasculare cerebrale;

- anevrisme vase mari;

- mari urgenţe cardiovasculare, medicale sau chirurgicale;

- arsuri;

- intoxicaţii acute severe;

- insuficienţă respiratorie acută ce necesită ventilaţie mecanică;

- sepsis sever, şoc septic;

- pancreatită acută severă;

- cazuri ce necesită epuraţie extrarenală, dializă hepatică sau oxigenare extracorporeală si eliminare extracorporeală a C02.

III. Indicatori de evaluare: 1. Indicatori fizici

- număr de secţii ATI incluse în Programul AP- ATI: 54;

- standarde de cost pentru îngrijirea pacienţilor critici în terapie intensivă (medicaţie, materiale sanitare, reactivi): anexa nr. 1a) care face parte integrantă din prezenta anexă;

- formular de raportare lunară: anexa nr. 1b) care face parte integrantă din prezenta anexă;

- formular de raportare pentru pacientul internat în secţia ATI: anexa nr. 1c) care face parte integrantă din prezenta anexă.

2. Indicatori de eficienţă

- Cost mediu/secţie ATI/an: 1.470.537,04 RON

3. Indicatori de rezultat

- Scăderea mortalităţii la pacienţii critici incluşi în programul AP- ATI cu minimum 5%

- Realizarea de ghiduri şi protocoale de diagnostic şi tratament al pacienţilor critici, prezentarea acestora pentru aprobare Ministerului Sănătăţii şi implementarea lor în practica medicală

IV. Natura cheltuielilor AP- ATI:

- cheltuieli pentru materiale sanitare, reactivi (pentru punctele de lucru proprii, în cazul în care secţia deţine aparat propriu de gaze arteriale, respectiv electroliţi) şi medicamente specifice monitorizării, tratamentului şi îngrijirii pacienţilor critici din secţiile ATI

V. Unităţi care derulează AP- ATI:

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea sanitară

Administrare

1

B

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

2

B

Institutul Clinic Fundeni

Ministerul Sănătăţii

3

B

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. CC. Iliescu” Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

4

B

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

5

B

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

6

B

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M. S. Curie” Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

7

B

Spitalul Clinic de Urgenţ㠄Sf. Ioan”

Ministerul Sănătăţii

8

B

Spitalul Clinic de Urgenţ㠄Sf. Pantelimon”

Ministerul Sănătăţii

9

B

Spitalul Clinic de Urgenţ㠄Bagdasar-Arseni” Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

10

B

Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

11

B

Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. A. Rusescu” Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

12

B

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

13

B

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

14

B

Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

15

B

Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL”Prof. Dr. Dorin Hociot㔠Bucureşti

Ministerul Sănătăţii

16

CJ

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

Ministerul Sănătăţii

17

CJ

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stancioiu” Cluj-Napoca

Ministerul Sănătăţii

18

CJ

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în gastroenterologie din Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca

Ministerul Sănătăţii

19

DJ

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

Ministerul Sănătăţii

20

IS

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţ㠄Sf. Spiridon” laşi

Ministerul Sănătăţii

21

IS

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. G.I.M. Georgescu” laşi

Ministerul Sănătăţii

22

MS

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

Ministerul Sănătăţii

23

MS

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş

Ministerul Sănătăţii

24

MS

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

Ministerul Sănătăţii

25

TM

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara

Ministerul Sănătăţii

26

AR

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Administraţia publică locală

27

AG

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

Administraţia publică locală

28

AG

Spitalul de Pediatrie Piteşti

Administraţia publică locală

29

B

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facial㠄Praf. Dr. D. Teodorescu” Bucureşti

Administraţia publică locală

30

B

Spitalul Clinic „Filantropia” Bucureşti

Administraţia publică locală

31

B

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. P. Sârbu” Bucureşti

Administraţia publică locală

32

BC

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău

Administraţia publică locală

33

BH

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

Administraţia publică locală

34

BV

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

Administraţia publică locală

35

BV

Spitalul Clinic de Copii Braşov

Administraţia publică locală

36

CJ

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

Administraţia publică locală

37

CJ

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în chirurgie toracică din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca

Administraţia publică locală

38

CT

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa

Administraţia publică locală

39

GL

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţ㠄Sf. Apostol Andrei” Galaţi

Administraţia publică locală

40

GL

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi

Administraţia publică locală

41

HD

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva

Administraţia publică locală

42

IS

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” laşi

Administraţia publică locală

43

IS

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în neurologie şi neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţ㠄Prof. Dr. N. Oblu” laşi

Administraţia publică locală

44

IS

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în obstetrică-ginecologie şi neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vod㔠laşi

Administraţia publică locală

45

MM

Spitalul Judeţean de Urgenţ㠄Dr. C. Opris” Baia Mare

Administraţia publică locală

46

PH

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti

Administraţia publică locală

47

PH

Spitalul de Pediatrie Ploieşti

Administraţia publică locală

48

SB

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

Administraţia publică locală

49

SB

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Administraţia publică locală

50

SV

Spitalul Judeţean de Urgenţ㠄Sf. Ioan cel Nou” Suceava

Administraţia publică locală

51

TM

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în chirurgie toracică, chirurgie orală şi maxilo-facială din Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

Administraţia publică locală

52

TM

Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „L. Turcanu” Timişoara

Administraţia publică locală

53

B

Spitalul Universitarele Urgenţă Elias

Academia Română

54

B

Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile Cândea” Bucureşti

Ministerul Apărării Naţionale

 

VI. Repartiţia fondurilor pentru unităţile sanitare care derulează AP- ATI se propune de către Comisia ATI a Ministerului Sănătăţii şi se aprobă de către Ministerul Sănătăţii.

 

ANEXA Nr. 1a)

la structură

 

Standarde de cost pentru îngrijirea pacienţilor critici în terapie intensivă

 

Proceduri standard

 

Procedură/Tratament

Cost mediu (lei/zi)

Nutriţie parenterală/enterală

363,9/141,76 (mediu 200/zi)

Monitorizare hemodinamică standard

277

Analize de laborator

142,36

Antibioterapie

245,47

Profilaxia trombozei venoase profunde, farmacologic şi/sau mecanic

42

Profilaxia ulcerului gastroduodenal de stres (UGD)

3,18

Tratament UGD (incidenţă medie 5%)

24

Ventilaţie artificială

100

Analgezie şi sedare

225

Tratament vasoactiv/antiaritmic/inotrop

150

Îngrijire zilnică

164,51

Dispozitiv pentru asigurarea homeotermiei pacientului (pătură încălzire/răcire activă pacient) (medie 20% dintre pacienţi)

5

Imagistică

100

Materiale sanitare

176

 

Subtotal mediu: 1.855 lei/zi

 

Monitorizare complexă

 

Cost/procedură

 

Monitorizare parametri hemodinamici minim invazivi

Metoda Vigileo (kit Fio Trac)

950

 

Metoda Picco

900

Monitorizare parametri hemodinamici invazivi

Cateter Swan-Ganz (termodiluţie/termorezistenţă + introducere + sistem injectare)

844

 

Cateter Swan-Ganz Vigilance (măsurare continuă DC)

1.488

 

Cateter monitorizare continuă SvO2 (kit Presep)

950

Monitorizare PIC (cateter intraventricular/intraparenchimatos)

1.500

Monitorizare presiune intraabdominală (kit intravezical)

865

Monitorizare INVOS

1.262

Monitorizarea indexului bispectral, cu 4 electrozi

110

 

Subtotal: 1.000-4.500 lei/procedură/pacient

 

Epuraţie extrarenală, dializă hepatică, epuraţie C02 şi oxigenare extracorporeală continuă

 

Procedura/Tratament

Cost/procedură (lei)

Hemodializă acută intermitentă

516 lei/prima zi; 299/zi ulterior (1.114 lei/procedură)

Hemodiafiltrare

2.820 lei/prima zi; 1.421/zi ulterior (7.083 lei/procedură, 4 şedinţe)

Plasmafereză

3.580 lei/prima zi; 2.945/zi ulterior 15.360 lei/procedură, 5 şedinţe)

Hemodiafiltrare în sepsis

5.781 lei/prima zi; 1.731/zi ulterior (10.974 lei/procedură, 4 şedinţe)

Epuraţie CO2 şi oxigenare extracorporeală

10.800 lei/procedură

Dializă hepatică

33.750 lei/procedură, 3 şedinţe/kituri

 

Subtotal: 1.114-33.750 lei/procedură

 

Alte tratamente

 

Procedură/Tratament

Cost procedură/tratament (lei)

Tratamentul hemoragiilor severe (medicaţie de tip Novoseven, complex protrombinic)

15.000 lei/cură

Drenaj pleural aspirativ

160 lei/kit

Set cricotiroidotomie

680 lei/kit

Mască CPAP

400 lei/bucată

 

Total: 235.211 lei/an/secţie

 

ANEXA Nr. 1b)

la structură

 

Formular de raportare lunară

 

Categorie

Număr

I. Pacienţi externaţi din secţia ATI

 

1.1. Număr total/număr total zile internare

 

I.2. Ventilaţie mecanică

 

I.3. Monitorizare specială

 

a) Tip PICCO (nr. pacienţi/nr. kituri)

 

b) Tip Vigileo (nr. pacienţi/nr. kituri)

 

c) Presiune intracraniană (PIC) (nr. pacienţi/nr. kituri)

 

d) Presiune intraabdominală (nr. pacienţi/nr. kituri)

 

e) INVOS (nr. pacienţi/nr. kituri)

 

f) Swan-Ganz (nr. pacienţi/nr. kituri)

 

g) Altele (precizare) (nr. pacienţi/nr. kituri)

 

I.4. Epurare extracorporeală, dializă hepatică, epurare CO2 şi oxigenare extracorporeală

 

a) Hemodializă acută intermitentă (nr. pacienţi/nr. kituri)

 

b) Hemodiafiltrare (nr. pacienţi/nr. kituri)

 

c) Plasmafereză (nr. pacienţi/nr. kituri)

 

d) Hemodiafiltrare specifică în sepsis (nr. pacienţi/nr. kituri)

 

e) Dializă hepatică (nr. pacienţi/nr. kituri)

 

f) Epuraţie CO2 extracorporeală (tip NOVALUNG) (nr. pacienţi/nr. kituri)

 

g) Oxigenare extracorporeală (ECMO) (nr. pacienţi/nr. kituri)

 

1.5. Proceduri/Tratamente specifice

 

a) Tratamente specifice cu cost ridicat (de tip: Novoseven, Complex protrombinic, Factori de coagulare etc. (de precizat: tipul, numărul pacienţilor, numărul unităţilor folosite)

 

b) Drenaj pleural aspirativ (nr. pacienţi/nr. kituri)

 

II. Anestezii (doar dacă se efectuează în terapie intensivă, şi nu pentru blocul operator)

 

11.1. Anestezie generală cu IOT/altă tehnică alternativă

 

II.2. Anestezie generală i.v. monitorizată

 

II.3. Rahianestezie

 

II.4. Peridurală

 

a) Simplă

 

b) Continuă

 

II.5. Anestezii regionale (plexuri)

 

 

ANEXA Nr. 1c)

la structură

 

Formularele raportare pentru pacientul internat în secţia ATI

 

I. Date pacient

 

1. Nume, prenume

 

2. FO.

 

3. Data internării în secţia ATI

 

4. Data externării din secţia ATI

 

II. Proceduri/Tratamente

 

11.1. Monitorizare standard



II.2. Monitorizare complexă

 

a) PICCO



b) Vigileo



c) Swan-Ganz



d) Presiunea intracraniană



e) Presiunea intraabdominală



f) Alte (INVOS, BIS, Vigilance etc.)



(precizaţi)

 

II.3. Epuraţie extrarenală

 

a) Hemodializă intermitentă



b) Hemodiafiltrare



c) Plasmafereză



d) Hemodiafiltrare kit sepsis



II.4. Epuraţie extracorporeală CO2 (tip NOVALUNG)



II.5. ECMO



II.6. Dializă hepatică



II.7. Balon contrapulsaţie aortică



II.8. Tratamente specifice cu cost ridicat

 

(Novoseven, Complex protrombinic, Factori de coagulare etc. - precizaţi)



 

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

 

Unitatea*).................Judeţul.................

Cererea de finanţare fundamentată pentru AP- ATI pentru luna.......

Sursa de finanţare:....................**)

Nr. .....din............

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Sume finanţate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)***)

B - Plăţi efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)***)

C - Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior

D - Se acoperă din disponibil

E - Necesar de alimentat

 

AP- ATI

Prevedere bugetară aprobată pentru anul

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

Disponibil

Sume necesare pentru luna curentă

Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care:

Se utilizează în luna pentru care se solicită finanţarea

Total necesar pentru luna curentă, din care:

D

E

-

0

1

2

3

4=3/2

5=2-3

6

7=8+9

8=6

9

TITLU CHELTUIELI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****)

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.

 

a) Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică

Numele si prenumele..................

Semnătura................

Director executiv adjunct economic

Numele si prenumele.........................

Semnătura..............

 

b) În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP- ATI, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP- ATI în unitatea respectivă.

 

NOTE:

1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.

2. Cererea de finanţare fundamentată se însoţeşte de cererea de finanţare detaliată pe tipuri de cheltuieli, prevăzută în anexa nr. 2a) care face parte integrantă din prezenta anexă, şi borderoul centralizator, prevăzut în anexa nr. 2b) care face parte integrantă din prezenta anexă.

3. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea.

 

*) Unitatea este, după caz:

a) direcţia de sănătate publică pentru AP- ATI implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie;

b) spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP- ATI.

**) Se consemnează sursa de finanţare „buget de stat” sau „venituri proprii - accize”, după caz. ***) Pentru anul 2013 se vor înscrie plăţile efectuate şi sumele finanţate cumulat de la 1 mai 2013.

****) Se consemnează titlul de cheltuieli:

- „Bunuri şi servicii - AAPL” - pentru AP- ATI implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;

- „Bunuri şi servicii - DSP” - pentru AP- ATI implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;

- „Transferuri” - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.

 

ANEXA Nr. 2a)

la cererea de finanţare fundamentată pentru AP- ATI

 

Unitatea*).................Judeţul.................

Cererea de finanţare fundamentată pentru AP- ATI pentru luna

Sursa de finanţare:...........**)

Nr. .....din............

 

TITLU CHELTUIELI***)..............

 

-

Natura cheltuielii

(obiectul plăţii, conform listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP- ATI)

Nr. şi data facturii fiscale

Suma

(mii lei)

Scadenţa de plată a facturii

Total mii lei

 

 

 

0

Furnizori neachitaţi din lunile anterioare - Total

Factura

Factura

….

 

 

 

 

Furnizori neachitaţi din luna curentă - Total

Factura

Factura

….

 

 

 

 

Sume necesare pentru luna pentru care se solicită credite bugetare - Total

Categoria de cheltuială

….

….

 

 

 

 

 

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.

 

a) Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică

Numele si prenumele..................

Semnătura................

Director executiv adjunct economic

Numele si prenumele.........................

Semnătura..............

 

 

 

b) În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP- ATI, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP- ATI în unitatea respectivă.

 

NOTE:

1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.

2. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea.

 

*) Unitatea este, după caz:

a) direcţia de sănătate publică pentru AP- ATI implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie;

b) spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP- ATI.

**) Se consemnează sursa de finanţare „buget de stat” sau „venituri proprii - accize”, după caz.

***) Se consemnează titlul de cheltuieli:

- „Bunuri şi servicii - AAPL” - pentru AP- ATI implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;

- „Bunuri şi servicii - DSP” - pentru AP- ATI implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;

- „Transferuri” - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.

 

ANEXA Nr. 2b

la cererea de finanţare fundamentată pentru AP- ATI

 

MACHETA

pentru cererile de finanţare fundamentate ale ordonatorilor de credite

 

ACŢIUNI PRIORITARE PENTRU MONITORIZAREA, TRATAMENTUL ŞI ÎNGRIJIREA PACIENŢILOR CRITICI DIN SECŢIILE ATI

 

Unitatea care derulează AP- ATI..........................................

 

Borderou centralizator nr. ...../data...........cuprinzând documentele justificative ale ordonatorului secundar/terţiar de credite care însoţesc cererile de finanţare fundamentate pentru luna..................

 

Nr. crt.

Documentul

Termenele de plată a obligaţiilor

Suma solicitată de finanţat

Denumirea bunurilor/serviciilor achiziţionate

Felul*)

Seria

Numărul

Data emiterii (ziua/luna/anul)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se va menţiona numele documentului în conformitate cu legislaţia privind documentele financiar-contabile, precum şi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu, factura fiscală, statul de plată, angajamente legale etc.)

 

Subsemnatul,..................................., în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menţionate în prezentul borderou centralizator şi, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condiţiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru „BUN DE PLATÔ.

 

Semnătura persoanei împuternicite

Ordonatorul de credite,

.....................................................

(numele în clar şi semnătura)

Coordonatorul AP- ATI,

.....................................................

(numele în clar şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 3

la normele tehnice

 

CONTRACT

pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP- ATI nr. ..... din …..

 

I. Părţile contractante

1. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului................................................................./Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul......................................., str. ......................................nr. ......, judeţul/sectorul .................., telefon................., fax........................, reprezentată prin director executiv....................................,

şi

2. Unitatea sanitară......................................, cu sediul în............................., str. ......................nr. ......., telefon..............., fax............., reprezentată prin........................, având Actul de înfiinţare/organizare nr. ................Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..............., Dovada de evaluare nr. ..........., codul fiscal....................şi contul nr. .....................deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. ..........................deschis la Banca.................................., Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea acţiunilor prioritare pentru tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI (AP- ATI), finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI.

III. Durata contractului

Art. 2. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de..............

Art. 3. - Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părţilor.

IV. Obligaţiile părţilor

Art. 4. - (1) Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii:

a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP- ATI raportaţi de unităţile sanitare/instituţiile publice în condiţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013;

b) transmite Compartimentului medicină de urgenţă, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP- ATI, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a);

c) monitorizează modul de derulare a AP- ATI;

d) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP- ATI, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP- ATI, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

e) întocmeşte un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unităţile sanitare/instituţiile care derulează AP- ATI; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP- ATI, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 850/2013, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP- ATI;

f) transmite Compartimentului medicină de urgenţă, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);

g) transmite Compartimentului medicină de urgenţă, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.

(2) Obligaţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.

Art. 5. - (1) Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP- ATI din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, unităţile sanitare au următoarele obligaţii:

a) să asigure buna desfăşurare a activităţilor prevăzute în cadrul AP- ATI, în concordanţă cu actele normative în vigoare;

b) să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în normele privind calitatea asistenţei medicale, elaborate în condiţiile legii;

c) să asigure tratamentul adecvat şi recomandarea dispozitivelor medicale conform reglementărilor în vigoare;

d) să utilizeze fondurile primite pentru AP- ATI, potrivit destinaţiei acestora;

e) să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi băneşti;

f) să organizeze şi să conducă, prin directorul financiar contabil, evidenţele tehnico-operative, precum şi evidenţele contabile ale cheltuielilor pentru AP- ATI şi pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât şi în execuţie;

g) să efectueze, în condiţiile legii, achiziţia bunurilor necesare pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în AP- ATI;

h) să organizeze evidenţa beneficiarilor AP- ATI prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu AP- ATI, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;

i) să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

j) să deţină autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea AP- ATI, emisă, în condiţiile legii, de

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

k) să transmită direcţiei de sănătate publică, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale privind sumele utilizate pentru AP- ATI, precum şi indicatorii realizaţi, răspunzând de exactitatea şi realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plăţii contravalorii facturii pentru bunurile acordate în cadrul AP- ATI în luna precedentă, cât şi a indicatorilor raportaţi;

l) să cuprindă sumele contractate pentru AP- ATI în bugetul de venituri şi cheltuieli şi să îl aprobe odată cu acesta, în condiţiile legii;

m) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti orice alte date referitoare la AP- ATI şi să răspundă de exactitatea şi realitatea datelor raportate;

n) să transmită trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportul de activitate întocmit de coordonatorul AP- ATI din cadrul unităţii sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

o) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de AP- ATI, conform prevederilor legale în vigoare;

p) să dispună măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor AP- ATI;

q) să raporteze corect şi la timp datele către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti;

r) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici şi de eficienţă, precum şi valoarea bunurilor acordate în cadrul AP- ATI în perioada pentru care se face raportarea;

s) să asigure publicarea pe site-ul propriu a bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a execuţiei bugetare înregistrate pe parcursul derulării AP- ATI, detaliat;

ş) să asigure organizarea permanenţei activităţii în secţiile ATI, conform reglementărilor legale.

(2) Obligaţiile unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum şi prin personalul implicat în realizarea activităţii programelor naţionale AP- ATI, în limitele competenţelor, potrivit legii.

V. Valoarea contractului

Art. 6. - Valoarea contractului în anul.....este de...........lei.

VI. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP- ATI

Art. 7. - (1) Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP- ATI se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile realizate conform contractului încheiat.

(2) în vederea decontării contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP- ATI, unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente:

a) cererea justificativă, întocmită conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract;

b) decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract;

c) copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor acordate în perioada pentru care se face raportarea;

d) copii ale ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) cu care s-a efectuat plata contravalorii facturilor pentru bunurile decontate în luna precedentă celei pentru care se solicită decontarea.

(3) Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedent şi rămase neplătite până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condiţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 8. - Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti analizează indicatorii prezentaţi din decont, precum şi gradul şi modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul şi condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1), sumele facturate de unitatea sanitară, pentru bunurile acordate, pentru luna precedentă.

VII. Răspunderea contractuală

Art. 9. - (1) Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale unităţii sanitare, aşa cum sunt prevăzute la art. 5.

(2) Personalul implicat în realizarea activităţilor prevăzute în AP- ATI are următoarele obligaţii:

1. coordonatorul AP- ATI:

a) răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea AP- ATI, potrivit destinaţiei stabilite pentru acesta;

b) răspunde de organizarea evidenţei beneficiarilor AP- ATI, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;

c) dispune măsurile necesare aplicării metodologiei AP- ATI, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta;

d) răspunde de desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul AP- ATI, în conformitate cu prevederile în vigoare;

e) răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, precum şi de realitatea şi exactitatea acestora;

f) se asigură că produsele medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în normele privind calitatea produselor medicale, elaborate în condiţiile legii;

g) răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la recomandarea dispozitivelor medicale şi la modul de acordare a tratamentului, în cadrul AP- ATI;

2. contabilul-şef al unităţii sanitare:

a) răspunde de modul de organizare a evidenţei tehnico-operative;

b) răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinaţiilor aprobate, cu respectarea normelor legale în vigoare;

c) răspunde de exactitatea şi realitatea datelor raportate, la termenele stabilite;

d) asigură efectuarea plăţilor către furnizorii de bunuri contractate de unitatea sanitară pentru realizarea activităţilor prevăzute în AP- ATI finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în baza documentelor justificative legal întocmite;

e) verifică documentele justificative prevăzute la art. 7 alin. (2) prezentate de unitatea sanitară în vederea decontării pentru activităţile prevăzute în AP- ATI finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii;

f) organizează şi conduce evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru AP- ATI, pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în cadrul bugetului aprobat, cât şi în execuţia acestuia;

g) răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) are obligaţia să cuprindă sumele contractate pentru AP- ATI în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condiţiile legii.

Art. 10. - Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate şi analizează indicatorii prezentaţi.

Art. 11. - Controlul prevăzut la art. 10 efectuat de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti va urmări, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) respectarea reglementărilor legale în vigoare;

b) existenţa unor disfuncţionalităţi în derularea AP- ATI;

c) încadrarea în sumele contractate pe program;

d) dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinaţiilor stabilite;

e) dacă au fost realizate obiectivele AP- ATI;

f) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite;

g) realitatea şi exactitatea datelor înregistrate şi raportate; h) stocurile de materiale sanitare specifice comparativ cu consumul mediu lunar.

Art. 12. - Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute în anexa nr. 2 la normele tehnice atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 13. - (1) în cazul în care direcţia de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligaţii asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate ale părţilor.

VIII. Soluţionarea litigiilor

Art. 14. - Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de părţi pe cale amiabilă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.

IX. Clauze speciale

Art. 15. - Se pot încheia acte adiţionale la prezentul contract în situaţia în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul AP- ATI, pe parcursul derulării acestuia.

Art. 16. - Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.

X. Forţa majoră

Art. 17. - Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.

Art. 18. - Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Art. 19. - Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen.

Art. 20. - În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

XI. Dispoziţii finale

Art. 21. - Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.

Art. 22. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, prin act adiţional semnat de ambele părţi.

Art. 23. - Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilităţii acestuia poate fi făcută numai cu acordul părţilor.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi,................, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se completează conform normelor legale în vigoare.

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti

 

Director executiv,

.....................................................

 

Director adjunct executiv economic,

.....................................................

 

 

Avizat:

Biroul/Compartimentul juridic

.....................................................

Unitatea sanitară

.....................................................

 

Manager,

.....................................................

Director financiar-contabil,

.....................................................

Director medical,

.....................................................

Avizat:

Biroul/Compartimentul juridic

.....................................................

 

ANEXA Nr. 1

la contract

 

Unitatea sanitară

Spitalul...................

Nr. ....din..........

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului............/Municipiului Bucureşti

Nr. ......din...............

 

 

Către

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului........./Municipiului Bucureşti

 

CERERE JUSTIFICATIVĂ

în vederea decontării bunurilor acordate în luna.........../anul.........în cadrul AP- ATI

 

1. Sold iniţial =.....................mii lei

2. Suma decontată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului...................../Municipiului Bucureşti în luna precedentă = ..............mii lei

3. Suma achitată de spital furnizorilor pentru bunurile acordate în cadrul AP- ATI în luna precedentă =.................mii lei

4. Gradul de utilizare a sumelor decontate în cadrul AP- ATI în luna precedentă rând 3/rând 1 + rând 2 * 100 = .... %

5. Suma rămasă neutilizată la finele lunii precedente (1 +2-3) =......................mii lei

6. Suma necesar a fi decontată în luna în curs =.................mii lei

 

Manager,

.....................................................

 

Director financiar-contabil,

.....................................................

 

 

NOTĂ:

a) Cererea justificativă întocmită de unitatea sanitară pentru luna curentă va fi însoţită de copia facturii emise de furnizor pentru bunurile achiziţionate în cadrul AP- ATI în luna precedentă.

b) Cererea justificativă se va întocmi distinct, în două exemplare, din care un exemplar se va depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului............../Municipiului Bucureşti în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă.

 

ANEXA Nr. 2

la contract

 

Unitatea sanitară

Spitalul...................

Nr. ....din..........

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului............/Municipiului Bucureşti

Nr. ......din...............

 

 

Către

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului........./Municipiului Bucureşti

 

DECONT

privind utilizarea sumelor alocate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului.............../Municipiului Bucureşti în luna............../anul......pentru AP- ATI

 

1. Număr de indicatori fizici realizaţi*):.............................

2. Costul mediu/indicator fizic realizat**):...........................lei

3. Sumele achitate furnizorilor de materiale sanitare specifice aprovizionate în luna......./anul........:.................lei

4. Nr./Data si suma achitată conform documentelor justificative (copii ale ordinelor de plată): 4.1................................lei

4.2................................lei

4.3................................lei

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

 

 

Manager,

.....................................................

 

Director financiar-contabil,

.....................................................

 

NOTĂ:

a) Decontul se întocmeşte lunar.

b) Decontul va fi însoţit de copia ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) enumerate la pct. 4, de copia facturilor pentru materialele sanitare specifice, aprovizionate de spital, care fac obiectul plăţilor în luna pentru care se întocmeşte raportarea.

c) Decontul lunar se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului................/Municipiului Bucureşti în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.

 

*) Se vor menţiona distinct indicatorii fizici realizaţi prevăzuţi în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI.

**) Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi; în cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, aprobat prin Decizia CE nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.027/2013 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale şi Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- reglementările comunitare şi naţionale aplicabile,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia generală Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.027/2013 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale şi Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” se modifică în mod corespunzător.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 1 iulie 2013.

Nr. 1.446.

 

ANEXĂ

 

CORRIGENDUM Nr. 1

la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

- CPP 153 - DMI 1.1. Educaţia iniţială, primul pas în cariera profesională - cerere de propuneri de tip strategic

- CPP 154 - DMI 1.1. Competenţe-cheie pentru oferte de studii de calitate în şcoală - cerere de propuneri de tip grant

- CPP 155 - DMI 1.2. Învăţământ superior inovativ pentru piaţa muncii - cerere de propuneri de tip strategic

- CPP 156 - DMI 1.2. Programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii - cerere de propuneri de tip grant

- CPP 157 - DMI 1.3. Formare continuă de calitate pentru progres în cariera didactică - cerere de propuneri de tip strategic

- CPP 158 - DMI 1.4. Sisteme de calitate şi calificări noi pentru formarea profesională continuă - cerere de propuneri de tip strategic

- CPP 159 - DMI 1.5. Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători - cerere de propuneri de tip strategic

- CPP 160 - DM12.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă - cerere de propuneri de tip strategic

- CPP 161 - DMI 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă - cerere de propuneri de tip grant

- CPP 162 - DMI 2.2. A două şansă la educaţie, oportunitate de integrare pe piaţa muncii - cerere de propuneri de tip strategic

- CPP 163 - DMI 2.2. A două şansă la educaţie, oportunitate de integrare pe piaţa muncii - intervenţii locale - cerere de propuneri de tip grant

- CPP 164 - DMI 2.3. Acces şi participare la formare profesională continuă - cerere de propuneri de tip strategic

1. Termenul-limită pentru transmiterea electronică a cererilor de finanţare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr. 153-164 se prelungeşte până la data de 19 iulie 2013, ora 16,00.

2. Pentru a evita blocajele administrative la registratura organismelor intermediare responsabile pentru lansarea şi gestionarea CPP 153-164, precum şi pentru a fluidiza procesul de verificare a conformităţii administrative a cererilor de finanţare, solicitanţii sunt rugaţi să transmită anexele 1-5, 7-9 şi anexa 6 - Acordul de parteneriat, după caz, în cel mai scurt timp posibil de la transmiterea electronică a cererilor de finanţare. Termenul-limită de înregistrare a anexelor la Secretariatul Comitetului de evaluare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data închiderii cererii de propuneri de proiecte, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Condiţii generale, respectiv 26 iulie 2013, ora 13,30.

 

RECTIFICĂRI

 

La Legea nr. 179/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 13 iunie 2013, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 23 (cu referire la norma de la art. 23 din Legea nr. 279/2005, republicată), în loc de: „art. 12 alin. (3)”se va citi: „art. 12 alin. (2)”.