MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 322/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 322         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 4 iunie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

296. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului, semnat la Bucureşti la data de 22 februarie 2012, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei în domeniul relaţiilor cinematografice, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1992

 

300. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2012 şi la 19 octombrie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultura, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 

301. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

33. - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale şi a Metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii de energie electrică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului, semnat la Bucureşti la data de 22 februarie 2012, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei în domeniul relaţiilor cinematografice, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1992

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul*), semnat la Bucureşti la data de 22 februarie 2012, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei în domeniul relaţiilor cinematografice, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1992, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2007.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

p. Ministru! afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 296.

 

AM ENDAMENT

la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei în domeniul relaţiilor cinematografice

 

Guvernul României şi Guvernul Canadei, denumite în continuare părţile,

recunoscând modificările aduse legislaţiei române referitoare la cetăţenie,

dorind să actualizeze Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei în domeniul relaţiilor cinematografice, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1992 (Acordul), astfel încât acesta să reflecte noua definiţie a cetăţeanului român şi definiţia rezidentului permanent în România,

au convenit după cum urmează:

1. Paragraful 4 al articolului IV din Acord va fi înlocuit astfel:

„Termenul «cetăţean român» are înţelesul conferit de legislaţia română în vigoare aplicabilă.”

2. Paragraful 5 al articolului IV din Acord va fi înlocuit astfel:

„Termenul «rezident permanent în România» are înţelesul conferit de legislaţia română în vigoare aplicabilă,”

3. Amendamentul va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea tuturor procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Drept care subsemnaţii, autorizaţi de respectivele guverne, am semnat prezentul amendament. Semnat la Bucureşti la data de 22 februarie 2012, în două exemplare, în limbile română, engleză şi franceză, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Kelemen Hunor,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional

Pentru Guvernul Canadei,

Philippe Beaulne,

ambasadorul Canadei în România


*) Traducere.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2012 şi la 19 octombrie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2012 şi la 19 octombrie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 170/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 300.


*) Traducere.

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE SI

DEZVOLTARE

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE

Clădirea UTI, etaj 6

Str. Vasile Lascăr nr. 31,

sectorul 2, 010664,

Bucureşti, România

Tel.: (+4)021-201-0311

Fax: (+4)021-201-0338

 

10 octombrie 2012

 

Excelenţei Sale Florin Georgescu,

ministrul finanţelor publice

Bucureşti, România

 

România: Proiectul pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură (împrumutul RO 4758) - Graficul de rambursare revizuit

 

Stimate Domnule ministru,

Ataşăm prezentei un grafic revizuit al datelor şi sumelor care urmează a fi plătite în cadrul Acordului de împrumut pentru împrumutul RO-4758 dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), datat 28 ianuarie 2005. Acest grafic prevalează asupra sumelor conţinute în anexa 3 la Acordul de împrumut menţionat şi reflectă anularea a 6,7 milioane EUR din împrumut cu începere din 6 iulie 2012, fapt confirmat către dumneavoastră prin scrisoarea noastră datată 25 septembrie 2012.

În conformitate cu prevederile aplicabile ale secţiunii 6.01 din Condiţiile generale, suma anulată a fost aplicata pro rata la câteva tranşe ale principalului aceluiaşi împrumut, care au scadenţa după data anulării.

Vom fi recunoscători dacă ne veţi confirma primirea graficului revizuit.

 

Cu stimă,

Francois Rantrua,

director de ţară

Banca Mondială - România şi Ungaria

 

Anexă: Graficul de rambursare revizuit

 

Cc: Domnului Claudiu Doltu,

secretar de stat,

Ministerul Finanţelor Publice

 

Bucureşti, România

Doamnei Diana Popescu,

director general,

Ministerul Finanţelor Publice

 

Bucureşti, România

Domnului Ruud Treffers,

director executiv,

Banca Mondială

 

ANEXĂ

 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Grafic de amortizare

Sume în EUR

Data/ora: 10/10/2012

Pagini: 1

 

Tara

Împrumutat

RO – România

8000008817 - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

 

Împrumut nr.: BIRD-47580

Tranşe agregate: Nu

Subîmprumut nr.: 47580-001

CoC: EUR

Data EOP: 10/10/2012

Prima dată de scadenţă: 15/04/2010

Ultima dată de scadenţă: 15/10/2021

 

Data scadenţei

Iniţială

Ajustare totală

Scadenţa revizuită

15/04/2010

1.725.000,00

-33.333,33

1.691.666,67

15/10/2010

1.725.000,00

-33.333.33

1.691.666,67

15/04/2011

1.725.000,00

-33.333,33

1.691.666,67

15/10/2011

1.725.000,00

-33.333,33

1.691.666,67

15/04/2012

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

15/10/2012

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

15/04/2013

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/10/2013

1.725.000.00

-580.555.55

1.144.444,45

15/04/2014

1.725.000.00

-580.555,55

1.144.444,45

15/10/2014

1.725.000,00

-580.555,55

1.144,444,45

15/04/2015

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/10/2015

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/04/2016

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/10/2016

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/04/2017

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/10/2017

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/04/2018

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/10/2018

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/04/2019

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/10/2019

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/04/2020

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/10/2020

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/04/2021

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/10/2021

1.725.000,00

-580.555,67

1.144.444,33

Total:

41.400.000,00

-11.000.000,00

30.400.000,00

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

 

Str. Apolodor nr. 17,

sectorul 5, Bucureşti

Tel.: +021 319 97 39

Fax:+021 312 2011

 

19 octombrie 2012

 

Biroul Băncii Mondiale în România

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

Domnului Francois Rantrua, director de ţară

 

România: Proiectul pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură (împrumutul RO 4758) - Graficul de rambursare revizuit

 

Dragă Domnule Rantrua,

Dorim să confirmăm primirea scrisorii BIRD datate 10 octombrie 2012 cu privire la graficul de amortizare revizuit pentru împrumutul menţionat mai sus, datorită anulării sumei de 6,7 milioane EUR.

 

Al dumneavoastră sincer,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Excedentul din anii precedenţi în execuţie poate fi utilizat numai după constituirea şi utilizarea integrală a veniturilor prevăzute a se încasa în anul 2013, potrivit anexei nr. 1.

Art. 3. - Lunar, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 301.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

Cod

Denumirea Indicatorilor

Program 2013

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

42.570

 

I. VENITURI CURENTE

15.400

 

C. VENITURI NEFISCALE

15.400

 

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

10.200

31.10

Venituri din dobânzi

10.200

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

10.200

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

5.200

36.10

Diverse venituri

5.200

36.10.50

Alte venituri

5 200

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

15.000

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri

15.000

39.10.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

15.000

 

IV. SUBVENŢII

12.170

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

12.170

42,10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

12.170

 

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

10.845

 

Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă

971

 

Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 3%

354

 

TOTAL CHELTUIELI

42.570

70.10

Capitolul LOCUINŢE. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

42570

01

CHELTUIELI CURENTE

22.320

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

11.663

10.01

Cheltuieli salariate în bani

8.795

10.01.01

Salarii de bază

8.700

10.01.12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

90

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

5

10.02

Cheltuieli salariate în natură

450

10.02.01

Tichete de masă

450

10.03

Contribuţii

2.418

10.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

1.829

10.03.02

Contribuţii de asigurări de şomaj

44

10.03.03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

457

10.03.04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

13

10.03.06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

75

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

3657

20.01

Bunuri şi servicii

2.144

20.01.01

Furnituri birou

125

20.01.02

Materiale pentru curăţenie

11

20.01.03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

300

20.01.04

Apă. canal şi salubritate

33

20.01.05

Carburanţi şi lubrifianţi

500

20.01.06

Piese de schimb

85

20.01.07

Transport

5

20.01.08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

200

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional

400

20.01.30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare

485

20.02

Reparaţii curente

465

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

20.05.01

Uniforme şi echipament

5

20.05.30

Alte obiecte de inventar

15

20.08

Deplasări, detaşări, transferări

220

20.06.01

Deplasări interne, detaşări, transferări

220

20.12

Consultantă şi expertiză

100

20.13

Pregătire profesională

25

20.14

Protecţia muncii

15

20.24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

4

20.24.02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

4

20.30

Alte cheltuieli

664

20.30.02

Protocol şi reprezentare

4

20.30.04

Chirii

146

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

514

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

7.000

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă

7.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.250

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

20.250

71.01

Active fixe

20.250

71.01.01

Construcţii

20.170

71.01.02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

60

71.01.30

Alte active fixe

20

 

EXECEDENT/DEFICIT ANUL CURENT

0

 

EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENŢI

27.113

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 201 3

Sume alocate de la bugetul de stat pentru programe de construcţii de locuinţe

 

 

 

- mii lei -

Cod

Denumirea indicatorilor

Program 2013

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

12.170

 

IV. SUBVENŢII

12.170

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

12.170

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

12.170

 

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

10.845

 

Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă

971

 

Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 3%

354

 

TOTAL CHELTUIELI

12.170

70.10

Capitolul LOCUINŢE. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA

12.170

01

CHELTUIELI CURENTE

1.000

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

1.000

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă

1.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.170

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

11.170

71.01

Active fixe

11.170

71.01.01

Construcţii

11.170

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale şi a Metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii de energie electrică

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. a)-d), ari 76 alin. (1) şi (3) şi art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) lit. p) şi r) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale şi a Metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 9 septembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea Informaţiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale şi a Metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la clienţii finali de energie electrică”

2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Se aprobă Metodologia privind raportarea informaţiilor referitoare la clienţii finali de energie electrică, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Titularii de licenţe de furnizare a energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări aplicarea acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 mai 2013.

Nr. 33.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 117/2006)

 

METODOLOGIE

privind raportarea informaţiilor referitoare la clienţii finali de energie electrică

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte sistemul unitar de raportare al furnizorilor de energie electrică către autoritatea competentă a structurii preţurilor medii plătite de clienţii finali.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - Prezenta metodologie se aplică:

a) furnizorilor de energie electrică pentru colectarea şi raportarea preţurilor medii plătite de clienţii finali;

b) în relaţia dintre furnizorii de energie electrică şi autoritatea competentă privind transmiterea datelor referitoare la structura preţurilor medii plătite de clienţii finali.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 3. - În prezenta metodologie termenii şi prescurtările utilizate au următoarele semnificaţii:

 

Autoritatea competentă

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E.

Furnizor

persoană fizică şi/sau juridică ce desfăşoară activitatea de furnizare de energie

Client final

orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consum propriu

Client casnic

clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activităţi comerciale sau profesionale

Client noncasnic

orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică ce nu este pentru propriul consum casnic; această categorie include şi producători de energie electrică, operatori de reţea şi clienţi angro

Client sezonier

regiile şi societăţile comerciale a căror activitate de bază este condiţionată de anotimp sau de aprovizionarea cu materie primă în perioade limitate ale anului, cum ar fi: irigaţiile şi desecările, producţia agricolă vegetală, fabricarea de conserve şi de zahăr, turismul sezonier, cu excepţia sediilor administrative ale acestora, care constituie locuri de consum distincte

Alte taxe

taxe stabilite prin legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, ordine şi decizii ale ministerelor şi/sau administraţiilor locale, care se evidenţiază distinct pe factura de energie electrică

Certificat verde

titlu ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de 1 MWh energie electrică. Certificatul verde se poate tranzacţiona distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe piaţa organizată, în condiţiile legii.

Contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

tarif unitar, exprimat în lei/kWh, plătit lunar de fiecare consumator de energie electrică şi de furnizorii care livrează energie electrică la export, în vederea creării resurselor

 

SECŢIUNEA a 4-a

Documente de referinţă

 

Art. 4. - Prezenta metodologie are la bază următoarele documente de referinţă:

a) Directiva 2008/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie;

b) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

 

CAPITOLUL II

Reguli pentru raportarea de către furnizorii de energie electrică a structurii preţurilor medii plătite de clienţii finali de energie electrică

 

Art. 5. - Se definesc următoarele categorii de clienţi finali:

1. Clienţi noncasnici de energie electrică ce nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Tabelul nr. 1

 

Clienţi noncasnici de energie electrică ce nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

Consum anual de energie electrică (MWh)

minim

maxim

Tranşa IA

<20

Tranşa IB

20

<500

Tranşa IC

500

<2.000

Tranşa ID

2.000

<20.000

Tranşa IE

20.000

<70.000

Tranşa IF

70.000

≤150.000

 

2. Clienţi casnici şi cei asimilaţi clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Tabelul nr. 2

 

Clienţi casnici si cei asimilaţi clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

Consum anual de energie electrică kWh)

minim

maxim

Tranşa DA

< 1.000

Tranşa DB

1.000

<2.500

Tranşa DC

2.500

<5.000

Tranşa DD

5.000

<15.000

Tranşa DE

≥15.000

 

3. Clienţi noncasnici de energie electrică ce şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Tabelul nr. 3

 

Clienţi noncasnici de energie electrică ce şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

Consum anual de energie electrică (MWh)

minim

maxim

Tranşa IA

<20

Tranşa IB

20

<500

Tranşa IC

500

<2.000

Tranşa ID

2.000

<20.000

Transa IE

20.000

<70.000

Tranşa IF

70.000

≤150.000

 

4. Clienţi casnici şi cei asimilaţi clienţilor casnici care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Tabelul nr. 4

 

Clienţi casnici şi cei asimilaţi clienţilor casnici care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

Consum anual de energie electrică (kWh)

minim

maxim

Tranşa DA

<1.000

Tranşa DB

1.000

<2.500

Tranşa DC

2.500

<5.000

Tranşa DD

5.000

<15.000

Tranşa DE

≥15.000

 

Art. 6. - (1) Pentru categoriile de clienţi finali prevăzuţi la art. 5, fiecare furnizor întocmeşte de două ori pe an, în lunile ianuarie şi iulie, câte un raport referitor la preţurile medii pentru energia electrică facturată, inclusiv penalităţile percepute pentru depăşirea puterii contractate, tariful pentru putere în cazul aplicării unui tarif de tip binom sau taxa de rezervare/abonament în cazul clienţilor casnici, consumatorilor de energie electrică, rezultate pe perioada ultimelor 6 luni. În prezenta metodologie consumul de energie electrică este asimilat energiei electrice facturate în perioada de referinţă.

(2) Majorările pentru întârzieri la efectuarea plăţilor, contravaloarea energiei electrice reactive facturate şi taxele aferente pentru serviciile de radiodifuziune şi televiziune nu se consideră în calculul preţului mediu.

Art. 7. - Raportul va fi transmis autorităţii competente până cel târziu la data de 10 februarie, respectiv 10 august.

Art. 8. - Preţurile medii se raportează conform art. 6, pe fiecare tranşă de consum în parte, conform tabelelor nr. 1-4.

Art. 9. - În cazul în care un client îşi schimbă încadrarea în tranşa/tranşele de consum de-a lungul perioadei de raportare, consumul de energie electrică şi preţul mediu vor fi raportate în tranşa/tranşele de consum în care s-a încadrat în ultimele 12 luni calendaristice.

Art. 10. - Pentru clienţii noi, clienţii sezonieri sau clienţii care reziliază contractele de furnizare a energiei electrice în interiorul perioadei de raportare, consumul de energie electrică şi preţul mediu vor fi raportate astfel:

(i) clienţi noi - în tranşa/tranşe le de consum în care s-au încadrat prin extrapolarea pe 12 luni calendaristice a consumului realizat de la data încheierii contractului de furnizare a energiei electrice până la sfârşitul perioadei de raportare;

(ii) clienţi sezonieri - în tranşa/tranşele de consum în care s-au încadrat în ultimele 12 luni calendaristice;

(iii) clienţi care reziliază contractul de furnizare a energiei electrice - în tranşa/tranşele de consum în care s-au încadrat în ultimele 12 Suni calendaristice anterioare datei de reziliere a contractului de furnizare.

Art. 11. - Preţurile medii includ: tariful pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru servicii prestate de operatorul de pieţe centralizate, tariful pentru serviciul de distribuţie, tariful pentru energia electrică facturată, tariful pentru putere în cazul aplicării unui tarif de tip binom, taxa de rezervare/abonament în cazul clienţilor casnici şi costul de furnizare a energiei electrice.

Art. 12. - Taxele de racordare nu vor fi incluse în niciunul dintre preţurile medii specificate la art. 14. Art. 13. - Preţurile medii vor fi exprimate în moneda naţională: lei/kWh pentru clienţii casnici şi cei asimilaţi clienţilor casnici şi Iei/MWh pentru clienţii noncasnici de energie electrică.

Art. 14. - Furnizorii de energie electrică vor raporta autorităţii competente 3 categorii de preţuri medii, după cum urmează:

(i) preţuri medii care nu includ TVA şi taxe;

(ii) preţuri medii care nu includ TVA, dar includ taxe;

(iii) preţuri medii care includ TVA şi taxe.

Art. 15. - Structura preţurilor medii se raportează conform tabelului nr. 5 pentru clienţii noncasnici de energie electrică ce nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform tabelului nr. 6 pentru clienţii casnici şi cei asimilaţi clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform tabelului nr. 7 pentru clienţii noncasnici de energie electrică ce şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi conform tabelului nr. 8 pentru clienţii casnici şi cei asimilaţi clienţilor casnici care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, astfel:

(i) preţul mediu vânzare realizat în semestrul analizat reprezintă raportul dintre valoarea veniturilor înregistrate din vânzarea de energie electrică şi cantitatea totală de energie electrică consumată:

(ii) preţul mediu vânzare (inclusiv taxe) realizat în semestrul analizat reprezintă raportul dintre valoarea stabilită ca sumă a valorilor veniturilor înregistrate din vânzarea de energie electrică şi valoarea taxelor înregistrate (cogenerare, acciză, certificate verzi, alte taxe) şi cantitatea totală de energie electrică;

(iii) preţul mediu vânzare (inclusiv TVA şi taxe) reprezintă raportul dintre valoarea stabilită ca sumă a valorilor veniturilor înregistrate din vânzarea de energie electrică, valoarea taxelor înregistrate (cogenerare, acciză, certificate verzi, alte taxe) şi TVA şi cantitatea totală de energie electrică consumată de către respectiva categorie de clienţi în semestrul analizat;

(iv) preţul mediu reţea reprezintă valoarea rezultată din împărţirea contravalori i serviciilor atribuite categoriei de clienţi (tariful pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru servicii prestate de operatorul de pieţe centralizate, tariful pentru serviciul de distribuţie) la cantitatea totală de energie electrică consumată de către respectiva categorie de clienţi.

 

Tabelul nr. 5

Preţuri medii pentru categorii de clienţi noncasnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Denumirea furnizorului:

 

 

 

 

 

semestrul:

 

anul:

 

 

Nr. crt.

Categorie - clienţi noncasnici care nu şi au exercitat dreptul de eligibilitate1)

Consum semestru

categorie

(MWh)

Număr de consumatori/

categorie

Valoarea veniturilor din vânzarea de energie electrică

pe categoria de consumatori

(lei)/semestru raportat

Preţul mediu

Vânzare2)

(lei/MWh)

Valoarea

Taxelor

(lei)

Preţul mediu

vânzare

(lei/MWh)

(inclusiv taxe)

TVA

(lei)

Pre|ul mediu

vânzare

(lei/MWh)

(inclusiv TVA

şi taxe)

Valoarea accizei

(lei)

Valoarea

contribuţiei

de cogenerare

de înalţă eficienţă

(lei)

Valoarea achiziţiei

da certificate

verzi

(lei)

Valoarea

altor taxe**

(lei)

Preţul mediu

Reţea3)

(Iei/MWh)

Tariful reprezentativ4)

0

1

2

3

4

5 = 4/2

6 = 10+11+12+13

7 = (4+6)/2

8

9 =(4+6+8)/2

10

11

12

13

14

15

1

IA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

IB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

IC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

IF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Alţii*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) În cazul în care furnizorul îşi autofurnizează energia necesară consumului propriu, acesta se raportează ca un consumator şi va fi alocat categoriei respective.

 

Categorie - clienţi noncasnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

Consum anual cuprins în intervalul (MWh)

IA

<20

IB

20 <500

IC

500<2.000

ID

2.000<20.000

IE

20.000 <70.000

IF

70.000 <150.000

Alţii*

> 150.000


2) Preţul mediu rezultat din împărţirea valorii totale a veniturilor furnizorului din vânzările către categoria de consumatori, exclusiv taxe.

3) Preţul mediu rezultat din împărţirea contravalorii serviciilor atribuite categoriei de consumatori.

4) Tariful aplicat majorităţii consumatorilor din categoria respectiva.

* Pentru această categorie de consumatori se raportează date doar la solicitarea autorităţii competente.

** Taxe ce se încadrează în prevederile prezentei metodologii, dar nu au fost detaliate.

 

Tabelul nr. 6

Preţuri medii pentru categorii de clienţi casnici şi asimilaţi clienţilor casnici care nu şl-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Denumirea furnizorului:

 

 

 

 

 

semestrul:

 

anul:

 

 

Nr. crt.

Categorie -

clienţi casnici

şi asimilaţi clienţilor casnici

care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate1)

Consum

semestru/

categoria

(kWh)

Număr

consumatori/

categorie

Valoarea

veniturilor din

vânzarea de

energie electrica

pe categoria

de consumatori

(lei)/semestrul

raportat

Preţul mediu vânzare2)

(lei/kWh)

Valoarea taxelor

(lei)

Preţul mediu

vânzare

(lei/kWh) (inclusiv taxe)

TVA (lei)

Preţ mediu

vânzare

(lei/kWh) (inclusiv taxe şi TVA)

Valoarea accizei

(lei)

Valoarea

contribuţiei de

cogenarare de

înaltă eficienţă

(lei)

Valoarea achiziţiei de certificate verzi

(lei)

Valoarea altor taxe*

(lei)

Preţul mediu reţea3)

(lei/kWh)

Tariful reprezentativ4)

0

1

2

3

4

5 = 4/2

6 = 10+11+12+13

7 = (4+6)/2

8

9 =(4+6+8)/2

10

11

12

13

14

15

1

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

DB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

DD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Încadrarea consumatorilor în categoriile enumerate mai jos se realizează pe baza consumurilor medii anuale ale acestora.

 

Categorie - clienţi casnici şi asimilaţi clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

Consum anual cuprins în intervalul (kWh)

DA

< 1.000

DB

1.000 <2.500

DC

2.500 <5.000

DD

5.000 <15.000

DE

≥15.000


2) Preţul mediu rezultat din împărţirea valorii totale a veniturilor furnizorului din vânzările către categoria de consumatori exclusiv taxe.

3) Preţul mediu rezultat din împărţirea contravalorii serviciilor atribuite categoriei de consumatori.

4) Tariful aplicat majorităţii consumatorilor din categoria respectivă.

* Taxe ce se încadrează în prevederile prezentei metodologii, dar nu au fost detaliate.

 

Tabelul nr. 7

Preţuri medii pentru categorii de clienţi noncasnici care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Denumirea furnizorului:

 

 

 

 

 

semestrul:

 

anul:

 

 

Nr. crt.

Categorie -

client noncasnici

care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate1)

Consum

semestru/

categoria

(MWh)

Număr

consumatori/

categorie

Valoarea

veniturilor din

vânzarea de

energie electrica

pe categoria

de consumatori

(lei)/semestrul

raportat

Preţul mediu vânzare2)

(lei/MWh)

Valoarea taxelor

(lei)

Preţul mediu

vânzare

(lei/MWh) (inclusiv taxe)

TVA (lei)

Preţ mediu

vânzare

(lei/MWh) (inclusiv taxe şi TVA)

Valoarea accizei

(lei)

Valoarea

contribuţiei de

cogenarare de

înaltă eficienţă

(lei)

Valoarea achiziţiei de certificate verzi

(lei)

Valoarea altor taxe**

(lei)

Preţul mediu reţea3)

(lei/MWh)

Tariful reprezentativ4)

0

1

2

3

4

5 = 4/2

6 = 10+11+12+13

7 = (4+6)/2

8

9 =(4+6+8)/2

10

11

12

13

14

15

1

IA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

IB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

IC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

IF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Alţii*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) În cazul în care furnizorul îşi autofurnizează energia necesara consumului propriu, acesta se raportează ca un consumator şi va fi alocat categoriei respective.

 

Categoria-clienţi noncasnici care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

Consum anual cuprins 1n intervalul (MWh)

IA

<20

IB

20 <500

IC

500 <2.000

ID

2.000 <20.000

IE

20.000 <70.000

IF

70.000 <150.000

Alţii

>150.000


2) Preţul mediu rezultat din împărţirea valorii totale a veniturilor furnizorului din vânzările către categoria de consumatori.

3) Preţul mediu rezultat din împărţirea contravalorii serviciilor atribuite categoriei de consumatori.

4) Tariful aplicat majorităţii consumatorilor din categoria respectivă.

* Pentru această categorie de consumatori se raportează date doar la solicitarea autorităţii competente.

** Taxe ce se încadrează în prevederile prezentei metodologii, dar nu au fost detaliate.

 

Tabelul nr. 8

Preţuri medii pentru categorii de clienţi casnici şi asimilaţi clienţilor casnici care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Denumirea furnizorului:

 

 

 

 

 

semestrul:

 

anul:

 

 

Nr. crt.

Categorie -

clienţi casnici

şi asimilaţi clienţilor casnici

care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate1)

Consum

semestru/

categoria

(kWh)

Număr

consumatori/

categorie

Valoarea

veniturilor din

vânzarea de

energie electrica

pe categoria

de consumatori

(lei)/semestrul

raportat

Preţul mediu vânzare2)

(lei/kWh)

Valoarea taxelor

(lei)

Preţul mediu

vânzare

(lei/kWh) (inclusiv taxe)

TVA (lei)

Preţ mediu

vânzare

(lei/kWh) (inclusiv taxe şi TVA)

Valoarea accizei

(lei)

Valoarea

contribuţiei de

cogenarare de

înaltă eficienţă

(lei)

Valoarea achiziţiei de certificate verzi

(lei)

Valoarea altor taxe*

(lei)

Preţul mediu reţea3)

(lei/kWh)

Tariful reprezentativ4)

0

1

2

3

4

5 = 4/2

6 = 10+11+12+13

7 = (4+6)/2

8

9 =(4+6+8)/2

10

11

12

13

14

15

1

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

DB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

DD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Încadrarea consumatorilor în categoriile enumerate mai jos se realizează pe baza consumurilor medii anuale ale acestora.

 

Categorie - clienţi casnici şi asimilaţi clienţilor casnici cere şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

Consum anual cuprins în intervalul (kWh)

DA

< 1.000

DB

1.000 <2.500

DC

2.500 <5.000

DD

5.000 <15.000

DE

>15.000


2) Preţul mediu rezultat din împărţirea valorii totale a veniturilor furnizorului din vânzările către categoria de consumatori, exclusiv taxe.

3) Preţul mediu rezultat din împărţirea contravalorii serviciilor atribuite categoriei de consumatori.

*) Tariful aplicat majorităţii consumatorilor din categoria respectiva.

** Taxe ce se încadrează în prevederile prezentei metodologii, dar nu au fost detaliate.

 

Art. 16. - Furnizorii de energie electrică vor raporta numărul de clienţi alimentaţi, pentru ultima lună din perioada raportată, corespunzător fiecărei categorii.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art. 17. - În conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi conform legislaţiei în vigoare, autoritatea competentă poate solicita date suplimentare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin cu privire la raportările către alte organisme naţionale şi internaţionale.