MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 334/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 334         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 iunie 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

56. - Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011

 

330. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

340. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

231. - Decizie pentru numirea domnului Bogdan Nicolae Badea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

675. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

6.149. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanenta la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

6.411. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti

 

6.481. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

6.493. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

 

6.594. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti

 

6.613. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

 

6.718. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

6.857. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

6.931. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

6.978. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

6.979. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

7.304. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Libera! - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti

 

7.309. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

 

7.449. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

 

7.477. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti

 

7.532. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

7.535. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş

 

7.681. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA DE URGENŢĂ

privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011

 

Având în vedere că:

- până la data de 1 februarie 2009, Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A. a preluat, în baza dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de ia Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu finanţare exclusiv şi integral de la bugetul de stat, prin alocaţii bugetare derulate prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cantitatea totală de 404.185,17 kg, circa 404 tone, de apă grea;

- începând cu producţia aferentă lunii februarie 2009 şi până la finele anului 2011, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A. a mai preluat cantitatea de 457.791,19 kg, 458 tone, de apă grea, achitată atât din alocaţii de la bugetul de stat în proporţie de 83,56% din preţul fără T.V.A., prin bugetul Ministerului Economiei, cât şi din sursele proprii ale Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” - S.A. În proporţie de 16,44% din preţul fără T.V.A., ceea ce a condus la preluarea de către Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A. a unei cantităţi totale de 861.976,36 kg de apă grea, până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 77/2013;

- preluarea apei grele din alocaţii bugetare, acordate de la bugetul de stat unei entităţi de drept privat, cum este cazul Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” - S.A., ar expune Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A. unei potenţiale obligaţii de restituire a ajutorului de stat obţinut în acest fel, în situaţia în care un astfel de ajutor de stat ar fi declarat ilegal, ceea ce ar genera o pierdere de 1382.640.479,27 lei pentru societate;

- situaţia în care obligarea Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” - S.A. la restituirea unei astfel de sume pune în pericol capacitatea societăţii de a-şi desfăşura activitatea curentă, inclusiv livrarea, de către societate, a energiei electrice pentru populaţie, în condiţiile în care Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A. acoperă circa 20% din consumul de energie electrică al României, şi de a restitui creditele pe care Ie-a obţinut, pentru finanţarea finalizării şi punerii în funcţiune a Unităţii 2 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă;

- prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011, aprobată prin Legea nr. 77/2013, s-a stabilit faptul că, începând cu producţia lunii decembrie 2011, întreaga cantitate de apă grea fabricată de Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - RAAN. rest de executat din necesarul pentru prima încărcătură a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, urma să fie finanţată numai de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi să fie preluată integral la Rezervele de Stat, urmând ca aceste cantităţi să se utilizeze de către statul român, prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ca aport în natură la capitalul social aferent societăţii ce pune în funcţiune şi exploatează unităţile 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă;

- potrivit calendarului listărilor la bursă, asumat de autorităţile române cu finanţatorii internaţionali, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Uniunea Europeană, Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - SA, urmează să fie listată la Bursa de Valori Bucureşti într-un interval foarte scurt de timp, până cel târziu luna mai 2013, situaţie în care existenţa în evidenţele contabile ale societăţii a unui stoc de apă grea în valoare de circa 1.541.110.625,62 lei, din care 1.382.640.479,27 Ier reprezintă alocaţii de la bugetul de stat, a! cărui regim juridic nu este clarificat, este de natură să îngreuneze în foarte mare măsură desfăşurarea procesului de listare la bursă a societăţii în condiţii normale, prin impactul substanţial pe care acest element îl are asupra evaluării valorii de piaţă şi/sau contabile a societăţii;

- potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deciziile care privesc patrimoniul unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, si care depăşesc un anumit prag valoric sunt de competenţa exclusivă a adunării generale a acţionarilor respectivei societăţi;

- potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii persoane juridice, cum este şi cazul statului român, acţionar majoritar al Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” - SA, pot vota în cadrul unei adunări generale a acţionarilor numai pe bază de procură specială, semnată de către reprezentantul legal al respectivului acţionar, persoană juridică;

- transferul şi preluarea la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a cantităţii de 786.715,78 kg apă grea, anterior referită, afectează modul de constituire şi acumulare a cantităţilor prevăzute prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce impune stabilirea exactă a graficului de acumulare în marja necesară, marjă care trebuie să ţină cont atât de cantităţile reprezentând primele încărcături, cât şi de cantităţile aferente consumului tehnologic potenţial al unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, pe durata de viaţă a acestora, pentru a se evita depăşirea necesarului real prognozat al unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă;

- sunt necesare măsuri de ordin administrativ privind stabilirea unor noi niveluri maxime în cadrul Nomenclatorului produselor rezervă de stat la produsele apă grea şi octoxid de uraniu, în conformitate cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă;

- este necesară garantarea obiectivului strategic de securitate energetică a statului român, prin garantarea utilizării stocurilor de apă grea şi octoxid de uraniu ca aport la capitalul social al societăţii ce va construi şi pune în funcţiune unităţile 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă şi totodată pentru acoperirea necesarului tehnologic pe durata de exploatare a acestora, sens în care se impune adoptarea unor măsuri administrative, de natură să prevină orice situaţii care ar putea să pericliteze utilizarea stocurilor de apă grea şi octoxid de uraniu, finanţate exclusiv şi integral prin alocaţii bugetare multianuale, potrivit destinaţiei lor anterior menţionate;

- este necesară reglementarea expresă şi imediată, printr-un act normativ cu putere de lege, a unui regim juridic unitar şi unic al dreptului de proprietate asupra întregii cantităţi de apă grea, necesară pentru punerea în funcţiune a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, care să stabilească acelaşi regim juridic pentru apa grea achiziţionată de către Societatea Naţională „Nuclearelectrica”-S.A. cu finanţare de la bugetul de stat ca şi pentru cel al apei grele achiziţionate de către Administraţia Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, toate acestea constituind o situaţie extraordinară, care vizează interesul general şi imediat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Se împuterniceşte Ministerul Economiei să îi mandateze pe reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” - S.A. să aprobe:

a) transferul, cu titlu gratuit, al cantităţii de 786.715,78 kg apă grea, având parametrii de calitate ai concentraţiei de deuteriu la peste 99,85% şi ai conductivităţii la 2v s/cm, preluată de către Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A. În perioada 2006-2011, cu finanţare exclusiv de la bugetul de stat, prin alocaţii bugetare special acordate cu această destinaţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările şi completările ulterioare, din patrimoniul Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” - S.A. la rezerva de stat;

b) cheltuielile legate de punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv cele legate de eventuale activităţi de transport al cantităţii de apă grea.

Art. 2. - (1) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei, în calitatea sa de reprezentant al statului, acţionarul majoritar al Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” - SA., solicită Consiliului de administraţie al Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” - S.A. să convoace adunarea generală extraordinară a acţionarilor, având ca punct al ordinii de zi aprobarea transferului prevăzut la art. 1, în condiţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în termen de 30 de zile de la aprobarea transferului prevăzut la art. 1 şi după efectuarea tuturor formalităţilor de publicitate a hotărârii adunării generale a acţionarilor adoptate în aceste condiţii, reprezentanţii Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” - SA., precum şi cei ai Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale vor semna procesul-verbal de predare-preluare a cantităţii de apă grea ce face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) La data semnării procesului-verbal prevăzut la alin. (2). Întreaga cantitate de apă grea prevăzută la art. 1 se scade din evidenţele contabile şi din patrimoniul Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” - S.A. şi se înregistrează în evidenţele contabile ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, trecând în patrimoniul acesteia.

Art. 3. - Prevederile art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala  nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 77/2013, se aplică în mod corespunzător şi cantităţii de apă grea prevăzute la art. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 4. - (1) Nivelul maxim prevăzut în Nomenclatorul produselor rezervă de stat la produsul apă grea se majorează cu cantităţile rezultând din aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011, aprobată prin Legea nr. 77/2013, şi ale art. 1 din prezenta ordonanţă de urgentă.

(2) în termen de 60 de zile de la data finalizării transferului prevăzut la art. 1, Ministerul Economiei va supune spre aprobare Guvernului o hotărâre privind stabilirea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu destinate unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, atât cele reprezentând primele încărcături, cât şi cele pentru completarea necesarului tehnologic pe timpul exploatării acestora.

(3) După atingerea nivelului maxim de constituire a stocurilor rezervă de stat la produsele apă grea şi octoxid de uraniu, măsurile privind gestionarea eventualelor stocuri disponibile vor fi aprobate de către Guvern, prin hotărâre, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Art. 5. - (1) Pentru garantarea utilizării conform destinaţiei prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011, aprobată prin Legea nr. 77/2013, a stocurilor de apă grea şi octoxid de uraniu, finanţate exclusiv şi integral prin alocaţii bugetare şi preluate în stocurile rezervă de stat, Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A. şi/sau societatea reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se va ocupa cu construcţia şi punerea în funcţiune a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, au/are obligaţia de a achiziţiona cu prioritate apa grea şi octoxidul de uraniu din stocurile rezervă de stat, constituite cu această destinaţie.

(2) Achiziţionarea sau aprovizionarea se face cu avizul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi se menţine până la data îndeplinirii scopului stabilit la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011, aprobată prin Legea nr. 77/2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Va ruja n Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

Dan-Cornel Baranga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 56.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 330.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC an 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

2.094.064

 

1

 

Venituri din exploatare

2

1.913.764

 

2

 

Venituri financiare

3

180.300

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE {Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

1.967.497

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

1.686.301

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

831.812

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

115.374

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

305.392

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

211.400

 

 

 

C2

bonusuri

11

7.966

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

2.112

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

1.697

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

82.217

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

433.723

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

281 196

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

126.567

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

26.171

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

100.396

 

1

 

Rezerve legale

22

6.328

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22. 23, 24, 25 şi 26.

27

94.068

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

9.407

 

8

 

Minimum 85% vărsăm În te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

79.957

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

72.185

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

4.704

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

552.068

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

552.068

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2.200

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

2.160

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b). din care:

45

219.366

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

211.400

 

 

b)

bonusuri

47

7.966

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44}/12*1000

48

8.156

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

8.463

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (iei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

969,47

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

969,47

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

939,56

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

100,00

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

45.000,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Dumitraşcu Liviu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Teleorman.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 340.

 

DECIZII ALE  PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Bogdan Nicolae Badea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Nicolae Badea se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 iunie 2013.

Nr. 231.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanenta la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Cluj

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20-29 mai 2013 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Judeţeană Cluj pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Judeţeană Cluj au totalizat 297.284,66 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 98.601,24 lei, din donaţii în sumă de 186.931,00 lei şi din alte surse în sumă de 11.752,42 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Cluj-Napoca, 29 mai 2013.

Nr. 675.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 3-12 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov au totalizat 368.066,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 211.878,00 lei, din donaţii în sumă de 156.181,00 lei şi din alte surse în sumă de 7,00 lei.

De asemenea, au fost respectate recomandările făcute cu ocazia controlului anterior.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 17 aprilie 2013.

Nr. 6.149.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10-19 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti au totalizat 231.792,79 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 231.784,50 lei şi din alte surse în sumă de 8,29 lei.

De asemenea, au fost respectate recomandările făcute cu ocazia controlului anterior.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 22 aprilie 2013.

Nr. 6.411.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 28 martie-8 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Vâlcea pentru anul 2012,

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Vâlcea au totalizat 24.990,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 16.090,00 lei şi din donaţii în sumă de 8.900,00 lei.

De asemenea, s-a constatat că Organizaţia Judeţeană Vâlcea a Partidului Conservator nu a transmis pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul veniturilor din cotizaţii, încălcând astfel prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare. Pentru acest fapt, Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Vâlcea a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

II. Recomandări

Transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, a raportărilor prevăzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare

Nu au fost constatate alte încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 7 mai 2013.

Nr. 6.481.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanenta la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-22 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de contrai s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa au totalizat 5.645,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 1.700,00 lei şi din donaţii în sumă de 3.945,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 24 aprilie 2013.

Nr. 6.493.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 8-26 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti au totalizat 0,35 lei şi au fost obţinute din alte surse.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 6.594.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 17-26 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti au totalizat 124.088,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 77.988,00 lei şi din donaţii în sumă de 46.100,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 6.613.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanenta la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15-25 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea au totalizat 92.572.00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 88.428.00 lei, din donaţii în sumă de 900,00 lei şi din alte surse în sumă de 3.244,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

Bucureşti, 29 aprilie 2013.

Nr. 6.718.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Braşov

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 16-26 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Judeţeană Braşov pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Judeţeană Braşov au totalizat 125.164,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 19.082,00 lei, din donaţii în sumă de 106.075,00 lei şi din alte surse în sumă de 7 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 8 mai 2013.

Nr. 6.857.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 22-31 mai 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea au totalizat 476.870,54 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 173.328,50 lei, din donaţii în sumă de 297.822,97 lei şi din alte surse în sumă de 5.719,07 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Râmnicu Vâlcea, 3 iunie 2013.

Nr. 6.931.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15-25 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău au totalizat 259.732,03 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 51.206,00 lei, din donaţii în sumă de 208.525,00 lei şi din alte surse în sumă de 1,03 lei.

De asemenea, s-a constatat că unele sume de pe chitanţe au fost preluate în înregistrările contabile cu erori, dar acestea nu au influenţat semnificativ rezultatul financiar.

II. Recomandări

Preluarea corectă în contabilitate a sumelor încasate pe bază de chitanţe. Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 10 mai 2013.

Nr. 6.978.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Bacău

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-11 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Bacău pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Bacău au totalizat 71.987,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 17.587,00 lei şi din donaţii în sumă de 54.400,00 iei.

Organizaţia Bacău a Partidului Conservator nu a transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, toată suma cotizată de o persoană, încălcând astfel prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare. Pentru acest fapt, Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Bacău a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

De asemenea, au fost respectate recomandările făcute cu ocazia controlului anterior.

Nu au fost constatate alte încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 10 mai 2013.

Nr. 6.979.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 13-23 mai 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti au totalizat 120.180,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 49.180,00 lei şi din donaţii în sumă de 71.000,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 23 mai 2013.

Nr. 7.304.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 13-23 mai 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti au totalizat 125.220,12 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 85,025,48 lei şi din donaţii în sumă de 40.194,64 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 23 mai 2013.

Nr. 7.309.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 13-23 mai 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti au totalizat 296.533,72 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 12.520,55 lei, din donaţii în sumă de 283.970,00 lei şi din alte surse în sumă de 43,17 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 27 mai 2013.

Nr. 7.449.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15-24 mai 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti au totalizat 545.600,74 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 117.446,50 lei, din donaţii în sumă de 428 000,00 lei şi din alte surse în sumă de 154,24 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 27 mai 2013.

Nr. 7.477.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Braşov

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 13-23 mai 2013 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Braşov pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Braşov au totalizat 10.274,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 6.322,00 lei şi din donaţii în sumă de 3.952,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 7.532.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15-24 mai 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş au totalizat 314.728,54 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 252.556,45 lei, din donaţii în sumă de 60.970,00 lei şi din alte surse în sumă de 1.202,09 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 7.535.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 13-23 mai 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău au totalizat 164.480,75 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 7.480,00 lei, din donaţii în sumă de 145.000,00 lei şi din alte surse în sumă de 12.000,75 lei.

II. Recomandări

Transmiterea situaţiei semestriale a veniturilor din cotizaţii către sediul central al partidului în vederea înaintării către Autoritatea Electorală Permanentă.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 3 iunie 2013.

Nr. 7.681.