MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 375/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 375         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 25 iunie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

356. - Hotărâre privind modificarea şi completarea denumirilor, descrierilor tehnice şi adreselor, după caz, ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române”, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în vederea finalizării procedurilor de intabulare

 

358. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

360. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României

 

391. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

213. – Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării Liniilor directoare şi specificaţiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 18 iulie 2003, precum şi a Liniilor directoare şi specificaţiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluţia MEPC.60(33), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

552. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

 

654. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea denumirilor, descrierilor tehnice şi adreselor, după caz, ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române”, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în vederea finalizării procedurilor de intabulare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Denumirile, descrierile tehnice şi adresele, după caz, ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române”, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finalizării procedurilor de intabulare.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 356.

 

ANEXA

 

Datele de identificare ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române” ale căror denumiri,

descrieri tehnice şi adrese, după caz, se modifică şi se completează în vederea finalizării procedurilor de intabulare

 

1 .Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat

 

Nr. crt.

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Adresa

Anul PIF

Valoarea de inventar

(lei)

1

65254

8.28.01

Canton Câmpeni

St = 3.800 mp, Sconstr_C1 = 100 mp, tip clădire P+1, Sconstr_C2 = 201 mp, Sdesf = 401 mp, Nr. cad. 50823

Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Oraş Flămânzi; -; Nn -

1998

33.874

2

65265

8.28.13

Staţia meteo Râuşeni

St = 2.030 mp, Sconstr_C1 = 82 mp, Sdesf C1 = 164 mp, tip clădire S+P+E, Nr. cad. 50152

Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Corn. Râuşeni; Sat Râuşeni; -; Nr: -

1998

181.155

3

65263

8.28.01

Canton Rădăuţi Prut

St= 1.300 mp, Sconstr_C1 =61 mp, tip clădire P+1, Sconstr_C2 = 68 mp; Sconstr_C3 = 6 mp; Sdesf = 196 mp,

Nr. cad. 50349

Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Corn. Rădăuţi-Prut; -; Nr: -

1998

52.478

4

64288

8.17.02

Acumulare Delea

S = 84.883 mp, S_C1 = 20.302 mp, S_C2 = 10 mp, S_C3 = 50 mp, S_C4 = 1.711 mp, Nr. cad. 76656

Ţara: România; Judeţ: Vaslui; MRJ Vaslui; -; Nr: -

1974

1.338.946

5

64283

8.17.02

Acumulare Soleşti

S = 981.885 mp, Nr. cad. 70297, S = 3.450.900 mp; S_C1 = 95.489 mp, S_C2 = 60 mp, S_C3 = 26 mp, S_C4 = 2.480 mp, S_C5 = 11.152 mp, Nr. cad. 70237

Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Corn. Soleşti; -; Nn -

1974

8.522.016

6

64245

8.17.02

Acumulare Mileanca

S = 1.374.816 mp, S_C1 = 5.734 mp, S_C2 = 447 mp, S_C3 = 3.801 mp, S_C4 = 18 mp, Nr. cad. 50190, S = 90.984 mp, Nr. cad. 50189

Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Corn. Mileanca; -; Nr.-

1975

2.184.299

7

64282

8.17.02

Acumulare Puşcaşi

S = 1.899.987 mp, S_C1 = 72.803 mp, S_C2 = 36 mp, S_C3 = 41 mp, Nr. cad. 70388, S = 34.238 mp, S_C4 = 1.859 mp, S_C5 = 8.130 mp, Nr. cad. 70522

Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Sat Puşcaşi; -; Nr: -.

1973

8.744.435

8

64363

8.16.07

Diguri Şiret

Dig de apărare râu Şiret la Hălăucesti, S = 6.963 mp, Nr. cad. 60736, S = 109.337 mp, Nr. cad. 60727, lungime = 8.100 m, cod râu XXIII

Ţara: România; Judeţ: laşi; Corn. Hălăucesti; -; Nr: -

1998

403.973

9

64364

8.16.07

Dig de apărare Şiret

Dig de apărare râu Şiret Răchiteni, S = 22.971 mp, Nr. cad. 61527, S = 121.248 mp, Nr. cad. 61523, S = 46.311 mp, Nr. cad. 60738, lungime = 10.400 m, cod râu XXIM

Ţara: România; Judeţ: laşi; Corn. Mirceşti; -; Nr: -

1998

808.868

10

64688

8.03.09

Regularizări DA Şiret

Regularizare râu Ozana şi afluenţi, 9,6 km, beton, anrocament, pământ, Steren tronson l = 44.212 mp, S_C1 tronson 1 = 25.313 mp, Nr. cad. 52290, Steren tronson 2 = 27.338 mp, S_C1 tronson 2 = 11.895 mp, Nr. cad. 52246, cod râu XXIM .40.41

Ţara: România; Judeţ: Neamţ; Oraş Târgu Neamţ; -;Nr: -

1998

507.689

11

64192

8.17.02

Baraj şi acumulare priza Trotuş

Baraj mobil beton, Steren lac = 234.500 mp, Steren baraj priză = 6.098 mp, S_C1 = 1.367 mp, S_C2 = 4.330 mp, S_C3 = 401 mp, Nr. cad. 63132, Steren baraj priză = 28.108 mp, S_C1 = 14.753 mp, S_C2 = 40 mp, S_C3 = 17 mp, S_C4 = 95 mp, S_C5 = 46 mp, S_C6 = 165 mp, S_C7 = 15 mp, S_C8 = 6 mp, S_C9 = 6 mp, Nr. cad. 63133, Steren baraj priză = 16.265 mp, S_C1 = 16.265 mp, Nr. cad. 63135, Steren baraj priză = 3.268 mp, S_C1 = 3.268 mp, Nr. cad. 63137

Ţara: România; Judeţ: Bacău; Mun. Oneşti; -; Nr: -

1956

3.823.783

12

64191

8.17.02

Baraj şi acumulare priza Paşcani

Baraj mobil beton, S = 625.477 mp, S_C1 = 848 mp, S_C2 = 3.359 mp, S_C3 = 1.078 mp, S_C4 = 96 mp, S_C5 = 7 mp, S_C6 = 2 mp, Nr. cad. 63387

Ţara: România; Judeţ: laşi; Mun. Paşcani; -; Nr: -

1981

6.078.855

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin radierea unor bunuri imobile, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a dublei înregistrări.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 358.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor care se radiază din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a dublei înregistrări

 

 

Cod fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

R1590120

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tipul bunului

(mobil/imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică

lei

Baza legală

Administrare/ Concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

148379

08.04.04

imobil

Daf Prisaca Roasa

Drum Auto FOR

Conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Maramureş; -; -; Nr: -;

202

876.269

H.G. nr. 1.105/2003

În administrare

2

148546

08.04.04

imobil

Daf Dos Suligu

Drum Auto FOR

Conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Maramureş; -; -; Nr: -;

2003

616.461

H.G. nr. 1.105/2003

În administrare

3

151674

08.04.04

imobil

Daf Ursu Mare 3,1 Km

Drum Forestier

Conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; Nr: -;

2004

832.519

OUG nr. 139/2002;

H.G. nr. 1.344/2011

În administrare

4

149736

08.04.04

imobil

Df Seremeti 3,2 Km

Macadam

Conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

107.685

H.G. nr. 982/1998

În administrare

5

149749

08.04.04

imobil

Df Valea Mitrofan 2 Km

Macadam

Conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

64.419

H.G. nr. 982/1998

În administrare

6

149750

08.04.04

imobil

Df Pustnicu 2,7 Km

Macadam

Conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

94.612

H.G. nr. 982/1998

În administrare

7

149751

08.04.04

imobil

Df Valea Mitrofan 2 4,5 Km

Macadam

Conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

157.685

H.G. nr. 982/1998

În administrare

8

149752

08.04.04

imobil

Df Coliba Lui Asan

Macadam

Conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

231.047

H.G. nr. 982/1998

În administrare

9

149753

08.04.04

imobil

Df Valea Strimbelor2 2,4 Km

Macadam

Conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

85.495

H.G. nr. 982/1998

În administrare

10

149754

08.04.04

imobil

Df Valea Călugărului 1 0,4 Km

Macadam

Conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

21.381

H.G. nr. 982/1998

În administrare

11

149755

08.04.04

imobil

Df Valea Călugărului 2 1,5 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

53.447

H.G. nr. 982/1998

În administrare

12

149756

08.04.04

imobil

Df Valea Frantuzu

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

68.669

H.G. nr. 982/1998

În administrare

13

149757

08.04.04

imobil

Df Valea Piersicii 1,2 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

39.721

H.G. nr. 982/1998

În administrare

14

149758

08.04.04

imobil

Df Plopilor Pirlita

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

88.660

H.G. nr. 982/1998

În administrare

15

149759

08.04.04

imobil

Df Cerna Mitrofan

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

137.557

H.G. nr. 982/1998

În administrare

16

149760

08.04.04

imobil

Df Valea Crudului 2,5 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

117.209

H.G. nr. 982/1998

În administrare

17

149761

08.04.04

imobil

Df Geaferca 2,3 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

92.080

H.G. nr. 982/1998

În administrare

18

149762

08.04.04

imobil

Df Mitirezu 2,1 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

86.277

H.G. nr. 982/1998

În administrare

19

149763

08.04.04

imobil

Df Nifon 2,3 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

97.844

H.G. nr. 982/1998

În administrare

20

149764

08.04.04

imobil

Df Mitrofan Prelungire 2 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

90.192

H.G. nr. 982/1998

În administrare

21

149765

08.04.04

imobil

Df Cerna Nifon 2,3 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

147.818

H.G. nr. 982/1998

În administrare

22

149766

08.04.04

imobil

Df Trei Derele 4,1 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

138.114

H.G. nr. 982/1998

În administrare

23

149767

08.04.04

imobil

Df Jidinei4.1 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

145.957

H.G. nr. 982/1998

În administrare

24

149768

08.04.04

imobil

Df Valea Lui Iosif 3,7 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

139.088

H.G. nr. 982/1998

În administrare

25

149769

08.04.04

imobil

Df Valea Cişmelei 2,1 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

81.667

H.G. nr. 982/1998

În administrare

26

149770

08.04.04

imobil

Df Valea Lungă 3,1 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

122.308

H.G. nr. 982/1998

În administrare

27

149771

08.04.04

imobil

Df Valea Vrăjii 4,8 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

181.301

H.G. nr. 982/1998

În administrare

28

149772

08.04.04

imobil

Df Valea Moldovean 1 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

33.637

H.G. nr. 982/1998

În administrare

29

149773

08.04.04

imobil

Df Valea Bondoc 1,8 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

72.253

H.G. nr. 982/1998

În administrare

30

149774

08.04.04

imobil

Df Valea Ologean 1,2 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

49.283

H.G. nr. 982/1998

În administrare

31

149775

08.04.04

imobil

Df Tabacina 3,3 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

116.844

H.G. nr. 982/1998

În administrare

32

149777

08.04.04

imobil

Df Valea Stoian 1,1 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

50.949

H.G. nr. 982/1998

În administrare

33

149778

08.04.04

imobil

Df Trei Izvoare 3,58 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

145.935

H.G. nr. 982/1998

În administrare

34

149779

08.04.04

imobil

Df Pietrosu 6,2 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

232.842

H.G. nr. 982/1998

În administrare

35

149780

08.04.04

imobil

Df Ciucurova 2,7 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

120.760

H.G. nr. 982/1998

În administrare

36

149781

08.04.04

imobil

Df Tabacina 3,7 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

142.051

H.G. nr. 982/1998

În administrare

37

149782

08.04.04

imobil

Df Valea Cu Soci 1,3 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

54.946

H.G. nr. 982/1998

În administrare

38

149783

08.04.04

imobil

Df Valea Moldovean 1 1,3 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

92.851

H.G. nr. 982/1998

În administrare

39

149784

08.04.04

imobil

Df Baspunar 1,5 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

77.561

H.G. nr. 982/1998

În administrare

40

149785

08.04.04

imobil

Df Valea Lui Rusu 2 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

122.863

H.G. nr. 982/1998

În administrare

41

149786

08.04.04

imobil

Df Valea Moldovean 2 1,6 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

97.798

H.G. nr. 982/1998

În administrare

42

149793

08.04.04

imobil

Df Valea Morilor 4,1 Km

Macadam

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -;

1994

188.459

H.G. nr. 982/1998

În administrare

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 360.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004)

 

TARIFE

privind aprobarea, evaluarea şi omologarea unei substanţe active/produs de protecţie a plantelor

 

Nr. crt.

Subiect

Tarif (lei)

A. Tarife privind procedura de aprobare a unei substanţe active în Uniunea Europeană, România în calitate de stat membru raportor*)

 

1.

Coordonarea examinării integralităţii dosarului

2.278

2.

Evaluarea proprietăţilor fizico-chimice şi a metodelor analitice

15.034

3.

Evaluarea profilului reziduurilor

30.067

4.

Evaluarea comportării în mediu

30.067

5.

Evaluarea profilului ecotoxicologic

30.067

6.

Evaluarea profilului toxicologic

36.445

7.

Elaborarea şi actualizarea raportului de evaluare în funcţie de comentariile statelor membre

68.335

8.

Analiza evaluării secţiunilor dosarului şi editarea monografiei

15.034

*) Tarifele privind procedura de aprobare a unei substanţe active în Uniunea Europeană, România în calitate de stat membru coraportor, reprezintă înscrise în tabel.

20% din sumele


B. Tarife pentru evaluarea ştiinţifică a dosarului produsului de protecţie a plantelor pentru omologare în România

I.

SUBSTANŢE ACTIVE - SUBSTANŢE CHIMICE/MICROORGANISME ŞI VIRUSURI

 

1.

a) Evaluarea proprietăţilor fizice şi chimice şi a metodelor analitice pentru analiza substanţei active tehnice*)

b) Evaluarea metodelor analitice pentru determinarea reziduurilor*)

2.278

2.

Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe produsele tratate, produsele alimentare şi furaje, evaluarea riscului pentru consumator)*)

6.834

3.

Evaluarea comportării în mediu*)

7.972

4.

Evaluarea profilului ecotoxicologic*)

6.651

5.

Evaluarea profilului toxicologic*)

7.859

6.

Evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea substanţei active*)

1.366

*) În cazul în care evaluatorii dosarelor accesează Proiectul de raport de evaluare (Draft Assesment Report - DAR) întocmit de statul membru raportor se percep 10% din sumele înscrise în tabel.

II.

PRODUS DE PROTECŢIE A PLANTELOR - PREPARAT CHIMIC/MICROORGANISME ŞI VIRUSURI

 

1.

a) Evaluarea proprietăţilor fizice şi chimice şi a metodelor analitice pentru analiză a preparatului *)

b) Evaluarea metodelor analitice pentru determinarea reziduurilor *)

2.278

2.

Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe produsele tratate, produsele alimentare şi furaje, evaluarea riscului pentru consumator) *)

6.834

3.

Evaluarea comportării în mediu *)

6.629

4.

Evaluarea profilului ecotoxicologic *)

9.750

5.

Evaluarea profilului toxicologic *)

8.997

6.

Evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor*) **)

1.366

7.

Evaluarea datelor privind eficacitatea produsului de protecţie a plantelor*)

7.950

8.

Tarif pentru omologare zonală

500

9.

Tarif pentru activităţi de cercetare şi dezvoltare în scop experimental

1.320

10.

Tarif pentru autorizarea provizorie de plasare pe piaţă (120 de zile)

880

11.

Taxa anuală pentru susţinerea omologării

1.320

*) Pentru situaţia în care România nu este stat membru raportor zonal (SMRZ) se percep doar 30% din sumele înscrise în tabel.

**) Tariful de 1.366 lei se percepe pentru evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor, de către fiecare dintre autorităţile implicate în procedura de omologare.

C. Tarife pentru evaluarea suplimentară în cazul extinderii domeniului de utilizare a unui produs de protecţie a plantelor

1.

Evaluarea datelor privind eficacitatea produsului de protecţie a plantelor*)

4.556

2.

Evaluarea profilului toxicologic/riscuri pentru operator*)

3.645

3.

Evaluarea comportării în mediu *)

228

4

Evaluarea profilului ecotoxicologic *)

228

5.

Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe produsele tratate, produsele alimentare şi furaje, evaluarea riscului pentru consumator) *)

6.834

6.

Evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor*) **)

250

*) Pentru situaţia în care România nu este stat membru raportor zonal (SMRZ) se percep doar 30% din sumele înscrise în tabel.

**) Tariful de 250 lei se percepe pentru evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor, de către fiecare dintre autorităţile implicate în procedura de omologare.

D. Tarife pentru evaluarea suplimentară în cazul unor modificări în compoziţia chimică a produsului de protecţie a plantelor

1.

Evaluarea proprietăţilor fizice şi chimice *) **)

800

2.

Evaluarea studiilor de eficacitate şi fitotoxicitate *)

800

3

Evaluarea studiilor de toxicologie *)

400

4

Evaluarea studiilor de ecotoxicologie *)

400

5.

Evaluarea comportării în mediu *)

400

6.

Evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor*) ***)

250

*) Pentru situaţia în care România nu este stat membru raportor zonal (SMRZ) se percep doar 30% din sumele înscrise în tabel.

**) în cazul unor modificări minore în compoziţia chimică a produsului de protecţie a plantelor se percepe doar tariful prevăzut la pct. 1, pentru evaluarea proprietăţilor fizico-chimice.

***) Tariful de 250 lei se percepe pentru evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor, de către fiecare dintre autorităţile implicate în procedura de omologare.

E. Tarife pentru evaluarea dosarului produsului în cazul unui produs de protecţie a plantelor deja omologat în alt stat membru (recunoaşterea reciprocă a omologărilor)

1.

Tarif pentru recunoaşterea reciprocă a omologărilor

2.278

2.

a) Evaluarea proprietăţilor fizice şi chimice şi a metodelor analitice pentru analiză a preparatului

b) Evaluarea metodelor analitice pentru determinarea reziduurilor

1.139

3.

Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe produsele tratate, produsele alimentare şi furaje, evaluarea riscului pentru consumator)

3.417

4.

Evaluarea comportării în mediu

3.315

5.

Evaluarea profilului ecotoxicologic

4.875

6.

Evaluarea profilului toxicologic

4.499

7.

Evaluarea datelor privind eficacitatea produsului de protecţie a plantelor

2.278

8.

Evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor*)

250

*) Tariful de 250 lei se percepe pentru evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor, de către fiecare dintre autorităţile implicate în procedura de omologare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, si al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru Institutul Naţional de Statistică cu suma de 660 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri sunt utilizate pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului.

Ion Moraru

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 391.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării Liniilor directoare şi specificaţiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. 107(49) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 18 iulie 2003, precum şi a Liniilor directoare şi specificaţiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluţia MEPC.60(33), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011

 

Având în vedere prevederile regulii 14 din anexa I la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78),

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20, art. 4 alin. (1) pct. 45 şi 70 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică Liniile directoare şi specificaţiile revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 18 iulie 2003, prevăzută în anexa nr. 1; notele de orientare pentru implementarea armonizată a liniilor directoare menţionate anterior, aprobate de către MEPC la cea de-a cincizeci şi opta sesiune a sa şi difuzate prin circulara MEPC.1/Circ.643 din 12 noiembrie 2008, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Se publică Liniile directoare şi specificaţiile din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluţia MEPC.60(33), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - În vederea emiterii „Certificatului de aprobare de tip” corespunzător, Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor specifice cuprinse în liniile directoare prevăzute la art. 1 şi 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 martie 2013.

Nr. 213.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

 

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2007, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, literele c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) întocmeşte, publică pe site şi afişează lista candidaţilor înscrişi la concurs;

f) întocmeşte, publică pe site şi afişează tabelele de clasificare a candidaţilor;”.

2. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Comisia de examinare verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 2, după care secretariatul concursului afişează, la sediul instanţei sau al parchetului organizator, şi publică pe site-ul acestora lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru a participa la concurs şi a celor care nu îndeplinesc aceste condiţii.

(3) Tabelul final al candidaţilor admişi va fi afişat şi publicat, în condiţiile prevăzute la alin. (1), cel mai târziu în preziua concursului.”

3. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) După susţinerea probei practice, secretariatul concursului va întocmi, va publica şi va afişa tabelul candidaţilor admişi.”

4. La articolul 14, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Pe baza mediei obţinute secretariatul concursului întocmeşte, publică şi afişează tabelul de clasificare a candidaţilor.”

5. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - În urma rezultatelor primite de la comisia de soluţionare a contestaţiilor, secretariatul concursului întocmeşte, publică şi afişează tabelul final al candidaţilor declaraţi admişi.”

6. La articolul 21 se introduce alineatul (2) care va avea următorul cuprins:

„(2) Ştergerea de pe site-ul instanţelor şi al parchetelor a informaţiilor ce conţin date cu caracter personal referitoare la candidaţii la concursurile prevăzute de prezentul regulament se realizează din dispoziţia conducătorului instanţei/ parchetului, după împlinirea termenului de un an de la data publicării lor.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 552.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

 

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (6) şi art. 106 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 şi 814 bis din 29 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 25, alineatul (15) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(15) Efectuarea evaluării activităţii profesionale a judecătorilor sau procurorilor care în cursul perioadei supuse evaluării s-au aflat în concediu pentru creşterea copilului se realizează doar după încetarea perioadei respective, la împlinirea a 2 ani, în cazul primei evaluări de la numirea în funcţie şi după numirea prevăzută de art. 29 alin. (3), iar în cazul celorlalte evaluări, la împlinirea a 3 ani de activitate efectivă ca judecător ori procuror, prin cumularea perioadei anterioare concediului cu perioada ulterioară acestuia.”

2. La articolul 25, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (151), cu următorul cuprins:

„(151) Prevederile alin. (15) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care judecătorii sau procurorii s-au aflat în alte concedii, cu excepţia concediului de odihnă, care, cumulat, au o perioadă mai mare de 6 luni în perioada supusă evaluării.”

3. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Membrii comisiilor şi membrii supleanţi trebuie să urmeze un curs de formare ca evaluatori, organizat de Institutul Naţional al Magistraturii, inclusiv la nivel descentralizat, după ce au fost desemnaţi de colegiile de conducere ale instanţelor sau parchetelor, şi trebuie să aibă, în măsura posibilităţilor, specializări diferite. Până la începerea cursurilor organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, instruirea ca evaluator se poate realiza de către membrii comisiei de evaluare de la curtea de apel sau de către preşedintele instanţei.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

 

Bucureşti, 10 iunie 2013.

Nr. 654.