MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 304/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 304         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 28 mai 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

658. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional

 

Văzând Referatul de aprobare al Serviciului de achiziţii publice nr. E.N. 4.926 din 14 mai 2013,

având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice, centralizată,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto. pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pentru produsele şi serviciile prevăzute în lista menţionată la art. 1, unităţile sanitare publice pot achiziţiona cantităţile necesare pentru perioada care nu depăşeşte primul semestru al anului 2013.

Art. 3. - Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 658.

 

ANEXĂ

 

LISTA

medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional

 

SECŢIUNEA I

Dispozitive medicale

 

 

Echipamente de diagnostic sau tratament prin radiaţii ionizante, medicină nucleară, rezonanţă magnetică şi ultrasunete

 

1

1

Aparate de radiologie fixă

+

2

2

Aparate de radiologie mobilă

+

3

3

Computer tomograf

+

4

4

Angiograf

+

5

5

Osteodensitometru

+

6

6

Echipament de imagistică prin rezonanţă magnetică

+

7

7

Simulator computer tomograf

+

8

8

Simulator pentru radioterapie

+

9

9

Echipamente pentru medicină nucleară şi radioterapie

+

10

10

Masă de radiologie

+

 

 

Echipamente pentru anestezie şi terapie intensivă

+

11

1

Aparat de anestezie

+

12

2

Aparat de ventilaţie

+

13

3

Defibrilator

+

14

4

Monitor pacient, module şi centrale de monitorizare

+

15

5

Pat ATI

+

16

6

Injectomate

+

17

7

Pompe de administrat lichide

+

 

 

Echipamente cardiovasculare

+

 

1

Stenturi şi accesorii

+

18

 

Acpuncţie Seldinger

+

19

 

Seturi introducătoare pentru abord femural

+

20

 

Seturi introducătoare pentru abord radial

+

21

 

Ghid scurt teflonat, 0,035”, cu vârf în J

+

22

 

Ghid lung teflonat, 0,035”, cu vârf în J

+

23

 

Ghid teflonat 0,035”, extradur, cu vârf în J

+

24

 

Ghid hidrofilic 0,035”

+

25

 

Catetere de diagnostic angiografic coronarian

+

26

 

Catetere de diagnostic specifice pentru abord radial

+

27

 

Cateter Swan-Ganz

+

28

 

Seturi diagnostic coronarografie abord femural

+

29

 

Seturi diagnostic coronarografie abord radial

+

30

 

Tub de legătură cu transducforul de presiune

+

31

 

Tub de legătură la seringa de angiografie

+

32

 

Tub de legătură scurt

+

33

 

Robinet cu 5 căi (maniford)

+

34

 

Robinet cu 3 căi

+

35

 

Pachet câmp steril specific pentru angiografie

+

36

 

Seringi de presiune pentru injectare manuală

+

37

 

Set accesorii PCI

+

38

 

Sondă ghid pentru PCI cu abord femural

+

39

 

Sondă ghid cu suport înalt

+

40

 

Sondă ghid specifică pentru PCI cu abord radial

+

 

41

 

Sondă ghid fără teacă (sheatless)

+

42

 

Ghid dirijabil pentru PCI 0,014”

+

43

 

Ghid dirijabil 0,014”, hidrofil

+

44

 

Ghid dirijabil 0,014” cu suport sporit

+

45

 

Ghid dirijabil 0,014” pentru dezobstrucţii ocluzii cronice

+

46

 

Ghid dirijabil 0,014” cu vârf moale acoperit cu polimer pentru dezobstrucţii retrograde

+

47

 

Sonde de aspiraţie pentru trombi intracoronarieni

+

48

 

Microcateter (cateter de suport pentru dezobstrucţii coronariene)

+

49

 

Balon de angioplastie coronariană monorail

+

50

 

Balon coronarian cu profil mic pentru dezobstrucţii cronice

+

51

 

Balon coronarian necompliant

+

52

 

Balon coronarian coaxial

+

53

 

Balon coronarian pentru postdilatare cu diametre mari

+

54

 

Balon coronarian cu lame tăietoare (cutting baloon)

+

55

 

Balon impregnat cu substanţă activă

+

56

 

Sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală

+

57

 

Sistem de compresie după abord radial

+

58

 

Filtru de protecţie împotriva embolizării distale pentru dilatările de bypass

+

59

 

Pachet sistem de compresie mecanică femurală

+

60

 

Stent mecanic dedicat procedurilor de angioplastie primară

+

61

 

Stent metalic dedicat procedurilor de dilatare coronariană dificile, inclusiv în infarctul miocardic acut

+

62

 

Stent coronarian pentru leziuni de bifurcaţie

+

63

 

Stent-graft coronarian

+

64

 

Stent farmacologic activ cu polimer biodegradabil

+

65

 

Stent farmacologic activ cu polimer fix

+

66

 

Stent specific pentru dilatări artere renale şi artere coronariene cu diametru mare

+

 

2

Dispozitive vasculare periferice şi aortice şi proteze cardiace valvulare

 

 

Valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică

+

67

 

1.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, inel de sutură standard

+

68

 

1.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, inel de sutură de dimensiune redusă

+

69

 

1.3 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, total supraanulară

+

70

 

2.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare mitrală

+

71

 

2.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare mitrală, dimensiune unică adaptabilă pentru dimensiuni variabile pentru inel mitral

+

 

 

Valve biologice din pericard bovin

 

72

 

3.1 Valve biologice din pericard bovin

+

 

 

Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică

+

73

 

4.1. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică, cu proteză liniară

+

74

 

4.2. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică, cu proteză cu sinusuri valsalva

+

 

 

Valve aortice transcateter

+

75

 

5.1 Valvă aortică transcateter abord transfemural

+

76

 

5.2 Valvă aortică transcateter abord transapical

+

 

 

Inele de anuloplastie valvă mitrală şi tricuspidă

+

77

 

6.1 Inel anuloplastie semiflexibil pentru valvă mitrală

+

78

 

6.2 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă mitrală

+

79

 

6.3 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă tricuspidă

+

80

 

6.4 Inel anuloplastie insuficienţă mitrală tip III b

+

 

81

 

6.5 Inel anuloplastie cardiomiopatie dilatativă

+

 

 

Stentgrafturi aortlce pentru disecţii şi anevrisme

+

82

 

7.1 Stentgraft toracic hibrid

+

83

 

7.2 Stent toracic autoexpandabil

+

84

 

7.3 Stentgraft toracic autoexpandabil

+

85

 

7.4 Stentgraft abdominal bifurcat autoexpandabil

+

 

 

Proteze vasculare ţesute

+

86

 

8.1 Proteză vasculară pentru aorta toracică12-34/30

+

87

 

8.2 Proteză vasculară bifurcată colagenată

+

88

 

8.3 Proteză liniară colagenată 0 8 mm

+

89

 

8.4 Proteză vasculară bifurcată colagenată impregnată cu argint

+

90

 

8.5 Proteză vasculară liniară colagenată impregnată cu argint 8 mm/70 cm

+

 

 

Proteze vasculare din PTFE

+

91

 

9.1 Proteză vasculară liniară PTFE, dreapta

+

92

 

9.2 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală

+

93

 

9.3 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală pentru fistulă

+

94

 

9.4 Proteză vasculară liniară PTFE, perete spirală

+

 

3

Stimulatoare implantabile şi accesorii

 

95

 

Stimulatoare cardiace unicamerale (tipul A- bazai, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

+

96

 

Stimulatoare cardiace bicamerale (tipul A- bazai, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

+

97

 

Stimulatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazai, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

+

98

 

Defibrilatoare cardiace unicamerale (tipul A- bazai, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

+

99

 

Defibrilatoare cardiace bicamerale (tipul A- bazai, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

+

100

 

Defibrilatoare cardiace tricamerale (tipul A- bazai, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

+

101

 

Stimulatoare cardiace de uz pediatric

+

102

 

Sonde de stimulare cardiacă endocardică (tipul A- bazai, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

+

103

 

Sonde de stimulare a ventriculului stâng via sinus coronar (tipul A- bazai, tipul B - avansat, tipul C -compatibil RMN)

+

104

 

Sonde de stimulare cardiacă epicardică

+

105

 

Sonde implantabile de defibrilare (tipul A - bazai şi tipul B - compatibil RMN)

+

106

 

Kit introducător de sinus coronar şi Kit introducător peel-away

+

 

 

Echipamente pentru endoscopie

 

107

 

Sistem complet pentru endoscopie

+

108

 

Trusă pentru videoendoscopie digestivă

+

 

 

Echipamente de explorare complexă cu ultrasunete

+

109

 

Ecograf

+

110

 

Ecograf doppler

+

111

 

Echipamente pentru diagnostic

+

112

 

Electrocardiograf

+

113

 

Electroencefalograf

+

 

 

Echipamente pentru neonatologie

+

114

 

Incubator nou-născuţi

+

115

 

Masă radiantă pentru resuscitare

+

 

 

Echipamente pentru urologie

+

116

 

Litotriptor extracorporeal

+

 

 

Echipamente pentru transport intraspitalicesc şi de utilizare în UPU/CPU

+

117

 

Pat pentru transfer şi resuscitare

+

118

 

Targa pentru transport pacienţi

+

119

 

Cărucior pentru transport pacienţi

+

 

 

Dispozitive medicale de diagnostic

+

120

 

Teste pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA

+

121

 

Teste pentru monitorizarea şi tratamentul infecţiei HIV/SIDA

+

 

 

Echipamente de protecţie

+

122

 

Echipamente de protecţie pentru echipajele de intervenţie prespitalicească

+

 

Legendă:

+ Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013

 

SECŢIUNEA a II-a

Servicii, combustibili şi lubrifianţi

 

1

Servicii de asigurare auto tip CASCO

+

2

Servicii de întreţinere aparatură medicală pentru ambulanţe, UPU, terapie intensivă

+

3

Servicii de întreţinere aparatură imagistică

+

4

Servicii de reparaţii, întreţinere şi furnizare anvelope pentru ambulanţe

+

5

Combustibil auto

+

6

Lubrifianţi pentru parcul auto

+

 

Legendă:

+ Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013

 

SECŢIUNEA a III-a

Materiale sanitare

 

A

Truse pentru traheostomie

+

1

Truse pentru traheostomie percutană cu forceps

+

2

Truse pentru traheostomie percutană cu forceps

+

3

Truse pentru traheostomie percutană cu forceps

+

4

Truse pentru traheostomie percutană fără forceps

+

5

Truse pentru traheostomie percutană fără forceps

+

6

Truse pentru traheostomie percutană fără forceps

+

7

Truse pentru minitraheostomie Seldinger

+

8

Canule de traheostomie nr. 6

+

9

Canule de traheostomie nr. 7

+

10

Canule de traheostomie nr. 8

+

11

Canule de traheostomie nr. 9

+

12

Canule de traheostomie nr. 10

+

 

B

Dispozitive de intubaţie

+

1

Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 2,0

+

2

Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 2,5

+

3

Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 3,0

+

4

Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 3,5

+

5

Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 4,0

+

6

Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 4,5

+

7

Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 5,0

+

8

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 3,5

+

9

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 4,0

+

10

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 4,5

+

11

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 5,0

+

12

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 5,5

+

13

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 6,0

+

14

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 6,5

+

15

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 7,0

+

16

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 7,5

+

17

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 8,0

+

18

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 8,5

+

19

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 9,0

+

20

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 10 mm

+

21

Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 7

+

22

Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 7,5

+

23

Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 8

+

24

Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 8,5

+

25

Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 9

+

26

Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 10

+

27

Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 7

+

28

Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 7,5

+

29

Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 8

+

30

Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 8,5

+

31

Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 9

+

32

Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 10

+

33

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 28 FR

+.

34

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 32 FR

+

35

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 35 FR

+

36

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 37 FR

+

37

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 39 FR

+

38

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 41 FR

+

39

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 35 FR

+

40

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 37 FR

+

41

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 39 FR

+

42

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 41 FR

+

43

Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru condiţii dificile şi transport pentru copii

+

44

Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru condiţii dificile şi transport pentru adulţi

+

45

Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru adulţi

+

46

Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru copil/nou-născut

+

47

Racord flexibil Ea sonda de intubaţie orotraheală (adult copil)

+

48

Filtre antibacteriene şi virale pentru adult

+

49

Filtre antibacteriene şi virale pentru copil

+

50

Filtre antibacteriene şi virale pentru nou-născut

+

51

Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru adult

+

52

Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru copil

+

53

Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru nou-născut

+

54

Mandrene pentru sonde de intubaţie cu dimensiuni între 2,5 şi 4,5

+

55

Mandrene pentru sonde de intubaţie mai mari de 5.0

+

 

C

Dispozitive alternative intubaţiei

+

1

Trusă de intubaţie traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 37 FR

+

2

Trusă de intubaţie traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 41 FR

+

3

Mască laringiană nr. 1

+

4

Mască laringiană nr. 1,5

+

5

Mască laringiană nr. 2

+

6

Mască laringiană nr. 2,5

+

7

Mască laringiană nr. 3

+

8

Mască laringiană nr. 4

+

9

Mască laringiană nr. 5

+

10

Mască laringiană nr. 6

+

11

Bujie cu canal oxigenare/introductor

+

12

Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 11 CH

+

13

Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 14 Ch

+

14

Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 19 CH

+

 

D

Măşti oxigen

+

1

Măşti oxigen simple pentru adult

+

2

Măşti oxigen simple pentru copil

+

3

Măşti oxigen cu rezervor pentru adult

+

4

Măşti oxigen cu rezervor pentru copil

+

5

Măşti oxigen cu nebulizator pentru adult

+

6

Măşti oxigen cu nebulizator pentru copil

+

7

Mască de oxigen tip Venturi

+

8

Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 1

+

9

Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 2

+

10

Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 3

+

11

Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 4

+

12

Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 5

+

13

Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 6

+

 

E

Pipe Guedel

+

1

Pipe Guedel nr. 000

+

2

Pipe Guedel nr. 00

+

3

Pipe Guedel nr. 0

+

4

Pipe Guedel nr. 1

+

5

Pipe Guedel nr. 2

+

6

Pipe Guedel nr. 3

+

7

Pipe Guedel nr. 4

+

8

Pipe Guedel nr. 5

+

9

Pipe Guedel nr. 6

+

 

F

Sonde de aspiraţie traheală

+

1

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 4

+

2

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 5

+

3

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 6

+

4

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 7

+

5

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 8

+

6

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 9

+

7

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 10

+

8

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 12

+

9

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 14

+

10

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 16

+

11

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 18

+

12

Sonde de aspiraţie rigidă tip Yankaeur

+


G

Canule nazale pentru administrarea oxigenului

+

1

Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru adult

+

2

Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru copil

+

 

H

Set balon ventilaţie (resuscitator)

+

1

Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru adult, 1500 ml + mască pentru adult

+

2

Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru copil, 500-700 ml + mască pentru copil

+

3

Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru nou-născut + mască pentru nou-născut

+

 

I

Dispozitive de drenaj toracic

+

1

Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 8 FR

+

2

Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 14 FR

+

3

Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 20 FR

+

4

Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 24 FR

+

5

Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 28 FR

+

6

Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 32 FR

+

7

Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 20 FR

+

8

Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 24 FR

+

9

Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 28 FR

+

10

Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 32 FR

+

11

Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 36 FR

+

12

Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 40 FR

+

13

Dispozitiv de colectare drenaj toracic tricameral

+

 

J

Dispozitive de monitorizare EKG

+

1

Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru adult

+

2

Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru copil

+

3

Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru adult

+

4

Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru copil

+

5

Gel EKG

+

6

Gel defibrilare

+

7

Set de drenaj suprapubian

+

 

K

Sonde Blackemore

+

1

Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 14 CH

+

2

Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 16 CH

+

3

Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 18 CH

+

4

Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 21 CH

+

5

Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 26 CH

+

6

Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 28 CH

+

 

L

Materiale folosite în traume

+

1

Guler cervical reglabil adult

+

2

Guler cervical reglabil pediatric

+

3

Comprese nesterile 10/10

+

4

Comprese sterile 5/5

+

5

Comprese sterile 10/10

+

6

Comprese sterile 10/20

+

7

Comprese sterile 20/40

+

8

Feşi 10/10

+

9

Feşi 10/15

+

10

Feşi 10/20

+

11

Pansament tubular elastic pentru cap

+

12

Faşă elastică 10 cm/5 m

+

13

Faşă elastică 20 cm/5 m

+

14

Vată 100 g

+

15

Vată 200 g

+

16

Comprese pentru arsuri 10/10 cm

+

17

Comprese pentru arsuri 20/40 cm

+

18

Comprese pentru arsuri 20/60 cm

+

19

Comprese pentru arsuri, zona feţei

+

20

Folie izolantă

+

21

Pătură pentru arşi

+

22

Lame de bisturiu cu mâner nr. 10

+

23

Lame de bisturiu cu mâner nr. 20

+

24

Lame de bisturiu cu mâner nr. 22

+

25

Lame de bisturiu cu mâner nr. 24

+

26

Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 0

+

27

Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 1

+

28

Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 2

+

29

Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 3

+

30

Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 4

+

31

Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 5

+

32

Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 6

+

33

Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiulare

+

34

Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 1,0

+

35

Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 2,0

+

36

Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 3,0

+

37

Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 4,0

+

38

Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 5,0

+

39

Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 3 mm/75 mm

+

40

Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 6 mm/100 mm

+

41

Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 12 mm/100 mm

+

42

Feşi gipsate 10/3

+

43

Feşi gipsate 15/3

+

44

Feşi gipsate 20/3

+

45

Vată sub gips 10/3

+

46

Vată sub gips 20/3

+

47

Tampoane absorbante 2 x 2 x 2 cm

+

 

M

Sistemul circulator

+

1

Ace de unică folosinţă, G18 x 11/2, 1,10 x 40 mm (roz)

+

2

Ace de unică folosinţă, G19x 11/2,1,10x40 mm (galben)

+

3

Ace de unică folosinţă, G21 x 11/2, 0,80 x 40 mm (verde)

+

4

Ace de unică folosinţă, G22 x 11/4, 0,70 x 30 mm (fumuriu)

+

5

Ace de unică folosinţă, G22 x 11/2 (negru)

+

6

Ace de unică folosinţă, G23 x 11/4, 0,60 x 30 mm (albastru)

+

7

Ace de unică folosinţă, G25 x 5/8 (intradermic- portocaliu)

+

8

Ace de unică folosinţă, G27 x4/5, injecţii subcutanate

+

9

Adaptor cateter venos 20G, adaptare Luer pentru recoltare pe branulă în vacutainer

+

10

Ace pentru recoltare în sistem vacuum G21 x 1/2

+

11

Holder

+

12

Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 14 (portocaliu)

+

13

Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 16 (gri)

+

14

Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 18 (verde)

+

15

Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 20 (roz)

+

16

Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 22 (albastru)

+

17

Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 24 (galben)

+

18

Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 26 (mov)

+

19

Mini Spike Plus

+

20

Cateter ombilical, mărimea 3 FR

+

21

Cateter ombilical, mărimea 5 FR

+

22

Cateter ombilical, mărimea 8 FR

+

23

Cateter ombilical, mărimea 10 FR

+

24

Cateter ombilical, mărimea 12 FR

+

25

Cateter ombilical, mărimea 14 FR

+

26

Trusă de perfuzie

+

27

Trusă de transfuzie

+

28

Trusă de perfuzie cu micropicurător

+

29

Prelungitor injectomat

+

30

Robineţi 3 căi

+

31

Seringă pentru insulina

+

32

Seringă heparinizată 2 ml

+

33

Seringă de 2 ml (sau 2,5 ml) cu ac

+

34

Seringă de 5 ml cu ac

+

35

Seringă de 10 ml cu ac

+

36

Seringă de 20 ml cu ac

+

37

Seringă de 50 ml (sau 50 +10 ml) cu ac

+

38

Seringi tip Guyon (100 ml)

+

39

Set cateter venos central pentru adult

+

40

Set cateter venos central pentru copil

+

41

Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 2,5 mm

+

42

Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 3,5 mm

+

43

Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 4 mm

+

44

Teacă de protecţie senzor termometru bucal

+

45

Capişon termometru auricular

+


N

Sondaje

+

1

Pahar recoltor pentru urină

+

2

Sonde vezicale neonatologie, CH 6 cu mandren

+

3

Sonde vezicale neonatologie, CH 8 cu mandren

+

4

Sonde vezicale, dimensiunea CH 12

+

5

Sonde vezicale, dimensiunea CH 14

+

6

Sonde vezicale, dimensiunea CH 16

+

7

Sonde vezicale, dimensiunea CH 18

+

8

Sonde vezicale, dimensiunea CH 20

+

9

Sonde vezicale, dimensiunea CH 22

+

10

Sonde vezicale, dimensiunea CH 24

+

11

Sonde Nelaton CH 8

+

12

Sonde Nelaton CH 10

+

13

Sonde Nelaton CH 12

+

14

Sonde Nelaton CH 14

+

15

Sonde Nelaton CH 16

+

16

Sonde Nelaton CH 18

+

17

Sonde Tiemann CH 10

+

18

Sonde Tiemann CH 12

+

19

Sonde Tiemann CH 14

+

20

Sonde Tiemann CH 16

+

21

Sonde Tiemann CH 18

+

22

Pungi colectoare de urină pentru nou-născuţi

+

23

Pungi colectoare de urină

+-

24

Sonde nazogastrice, dimensiunea 6 CH

+

25

Sonde nazogastrice, dimensiunea 8 CH

+

26

Sonde nazogastrice, dimensiunea 12 CH

+

27

Sonde nazogastrice, dimensiunea 14 CH

+

28

Sonde nazogastrice, dimensiunea 16 CH

+

29

Sonde nazogastrice, dimensiunea 18 CH

+

30

Sonde nazogastrice, dimensiunea 20 CH

+

31

Sonde nazogastrice, dimensiunea 22 CH

+

32

Sonde nazogastrice, dimensiunea 24 CH

+

33

Sonde nazogastrice dublu lumen 10 FR

+

34

Sonde nazogastrice dublu lumen 12 FR

+

35

Sonde nazogastrice dublu lumen 14 FR

+

36

Sonde nazogastrice dublu lumen 16 FR

+

37

Sonde nazogastrice dublu lumen 18 FR

+

38

Sonde Faucher 12 CH

+

39

Sonde Faucher 16 CH

+

40

Sonde Faucher 24 CH

+

41

Sonde Faucher 30 CH

+

42

Sonde alimentaţie, dimensiunea 4 CH

+

43

Sonde alimentaţie, dimensiunea 6 CH

+

44

Sonde alimentaţie, dimensiunea 10 CH

+

45

Sonde alimentaţie, dimensiunea 12 CH

+

46

Pungă colectoare de vărsătură

+

47

Prezervative urinare M

+

48

Prezervative urinare L

+

49

Prezervative urinare XL

+

50

Gel lubrifiant steril

+

51

Trusă pentru sondaj vezical

+

 

O

Altele

+

1

Cearşaf de unică folosinţă

+

2

Chilot absorbant de unică folosinţă pentru adult

+

3

Chilot absorbant de unică folosinţă pentru copil nr. 4

+

4

Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea S, M, L, XL, XXL

+

5

Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea M

+

6

Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea L

+

7

Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea XL

+

8

Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea XXL

+

9

Halat de unică folosinţă, dimensiunea L

+

10

Halat de unică folosinţă, dimensiunea M

+

11

Halat de unică folosinţă, dimensiunea S

+

12

Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea S

+

13

Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea M

+

14

Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea L

+

15

Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea XL

+

16

Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea XXL

+

17

Mască chirurgicală, nesterilă

+

18

Mască chirurgicală, sterilă

+

19

Bonete de unică folosinţă

+

20

Mănuşi de examinare S

+

21

Mănuşi de examinare M

+

22

Mănuşi de examinare L

+

23

Mănuşi de examinare XL

+

24

Mănuşi sterile (perechi) nr. 6

+

25

Mănuşi sterile (perechi) nr. 6,5

+

26

Mănuşi sterile (perechi) nr. 7

+

27

Mănuşi sterile (perechi) nr. 7,5

+

28

Mănuşi sterile (perechi) nr. 8

+

29

Mănuşi sterile (perechi) nr. 8,5

+

30

Tăviţă renală de unică folosinţă

+

31

Urinar de unică folosinţă - femei

+

32

Urinar de unică folosinţă - bărbaţi

+

33

Bazinet de unică folosinţă capacitate 1 I

+

34

Bazinet de unică folosinţă capacitate 31

+

35

Capac bazinet de unică folosinţă 1 I

+

36

Capac bazinet de unică folosinţă 3 I

+

37

Suport bazinet de unică folosinţă

+

38

Spatulă linguală de unică folosinţă

+

39

Saci menajeri mici

+

40

Saci menajeri mari

+

41

Saci pentru deşeuri periculoase

+

42

Saci pentru decedaţi

+

43

Saci pentru europubele

+

44

Cutii pentru incinerare 5 I

+

45

Cutii pentru incinerare 10 I

+

46

Cutii pentru incinerare 201

+

47

Recipient PVC obiecte înţepătoare-tăietoare tip auto

+

48

Recipient PVC obiecte înţepătoare-tăietoare

+

49

Burete pentru igienizarea pacientului

+

50

Test rapid de sarcină

+

51

Test rapid glicemie

+

 

Legendă:

+ Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013.

 

SECŢIUNEA a IV-a

Medicamente

 

ii-1

Acenocumarolum

compr.

2 mg

+

1

Acetylcysteinum

sol-inj./inhal.nebuliz./instilaţie endotraheobron.

300 mg/3 ml

+

2

Acetylcysteinum

sol. inj,

300 mg/3 ml

+

3

Acetylcysteinum

sol. perf.

200 mg/ml

+

ii-2

Acidum acetylsalicylicum

compr.

100 mg

+

ii-3

Acidum acetylsalicylicum

compr.

500 mg

+

ii-4

Acidum acetylsalicylicum

compr. gastrorez.

100 mg

+

ii-6

Acidum ascorbicum

sol inj.

750 mg/5 ml

+

4

Acidum gadobenicum

sol. inj.

0,5 M

+

ii-7

Acidum gadopenteticum

sol. inj.

469,01 mg/ml

+

ii-9

Acidum gadopenteticum

sol. inj.

500 micromol/ml

+

5

Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)

conc. pt, soi. perf.

30 mgymJ

+

6

Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)

sol. inj.

25 mg/ml

+

7

Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)

sol. perf.

600 mg/50 ml

+

ii-10

Acidum valproicum + săruri

caps. elib. prel.

150 mg

+

ii-11

Acidum valproicum + săruri

caps. elib. prel.

300 mg

+

ii-12

Acidum valproicum + săruri

caps. moi gastrorez.

150 mg

+

ii-13

Acidum valproicum + săruri

caps. moi gastrorez.

300 mg

+

ii-14

Acidum valproicum + săruri

caps. moi gastrorez.

500 mg

+

ii-16

Acidum valproicum + săruri

compr. elib. prel.

300 mg

+

ii-17

Acidum valproicum + săruri

compr. elib. prel.

500 mg

+

ii-18

Acidum valproicum + săruri

compr. film. elib. modif.

300 mg

+

ii-19

Acidum valproicum + săruri

compr. film. elib. modif.

500 mg

+

ii-20

Acidum valproicum + săruri

compr. film. gastrorez.

150 mg

+

ii-21

Acidum valproicum + săruri

compr. film. gastrorez.

300 mg

+

ii-22

Acidum valproicum + săruri

compr. film. gastrorez.

600 mg

+

ii-15

Acidum valproicum + săruri

compr. gastrorez.

200 mg

+

ii-23

Acidum valproicum + săruri

minjcompr. elib. prel.

1000 mg

+

ii-24

Acidum valproicum + săruri

minicompr. elib. prel.

500 mg

+

8

Alanil-glutamină

conc. pt. sol. perf.

200 mg/ml

+

ii-26

Albuminum humanum

sol. perf.

200 g/l

+

ii-28

Albuminum humanum

sol. perf.

250 g/l

+

ii-29

Albuminum humanum

sol. perf.

40 mg/ml

+

ii-30

Albuminum humanum

sol. perf.

50 g/l

+

ii-32

Alprazolamum

compr.

0,25 mg

+

ii-33

Alprazolamum

compr. elib. prel.

0,5 mg

+

ii-34

Alprostadilum

conc. pt. sol. perf.

20 ug

+

ii-35

Alprostadilum

conc. pt. sol. perf,

500 ug

+

ii-36

Alprostadilum

liof. pt. sol. perf.

20 pg

+

9

Alteplasum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

50 mg

+

10

Amikacinum

sol. inj.

100 mg/2 ml

+

11

Amikacinum

sol. inj.

500 mg/2 ml

+

12

Aminoacizi 5% şi glucoza 12%

sol. perf.

5%/12%

+

13

Aminoacizi de uz hepatic 8%

sol, perf.

8%

+

ii-37

Aminophyllinum

caps.

100 mg

+

ii-38

Aminophyllinum

compr.

100 mg

+

14

Aminophyllinum

sol. inj.

24 mg/ml

+

15

Amiodaronum

conc. pt. sol. perf.

50 mg/ml

+

ii-39

Amlodipinum

caps.

5 mg

+

ii-40

Amlodipinum

compr.

5 mg

+

16

Amoxicillinum + acidum clavulanicum

puîb. pt. sol. inj./perf.

1.2g

+

17

Amoxicillinum + acidum clavulanicum

puib. pt. sol. perf.

2000 mg + 200 mg

+

19

Ampicillinum + sulbactam

pulb. pt. sol. inj./perf.

1000 mg/500 mg

+

18

Ampicillinum + suibactam

pulb. pt. sol. inj. i.m./i.v.

1g + 500 mg

+

20

Anidulafunginum

pulb. + solv. pt. conc. pt. sol. perf.

100 mg

+

21

Anidulafunginum

pulb. pt. conc. pt. soi. perf.

100 mg

+

22

Antitrombina Ml

pulb. + solv. pt. sol. perf.

50 Ul/ml

+

23

Argininum

sol. orală

1 g/5 ml

+

ii-41

Atorvastatinum

compr. film.

40 mg

+

ii-42

Atorvastatinum

compr. film.

80 mg

+

ii-43

Atorvastatinum

compr. mast.

40 mg

+

26

Atosibanum

conc. pt. sol. inj.

7,5 mg/ml

+

27

Atosibanum

sol inj.

7,5 mg/ml

+


28

Atracurium

sol. inj.

25 mg/2,5 ml

+

29

Atracurium

sol. inj.

50 mg/5 ml

+

30

Atropinum

sol. inj.

1 mg/ml

+

31

Aztreonam

pulb.+ solv. pt. sol. de inhalat prin nebulizator

 

+

32

Beclometasonum

sol. inhalat presurizata

250 ug/doză

+

ii-44

Bisoprololum

compr.

10 mg

+

ii-45

Bisoprololum

compr. film.

10 mg

+

33

Bivalirudinum

pulb. pt. conc. pt. sol. inj./perf.

250 mg

+

ii-46

Bromazepamum

compr.

3 mg

+

35

Bromocriptînum

draj.

2,5 mg

+

ii-47

Bupivacainum

sol. inj.

0,25%

+

ii-48

Bupivacainum

sol. inj.

0,5%

+

ii-49

Bupivacainum

sol. inj.

2,5 mg/ml

+

ii-50

Bupivacainum

sol. inj.

5 mg/ml

+

ii-51

Butylscopolammonii bromidum

compr.

10 mg

+

ii-52

Butylscopolammonii bromidum

draj.

10 mg

+

ii-53

Butylscopolammonii bromidum

sol. inj.

10 mg/ml

+

ii-54

Butylscopolammonii bromidum

sol. inj.

20 mg/ml

+

37

Cafeinum citrat

soi. perf./sol. orală

20 mg/ml

+

ii-56

Calcii gluconas

sol. inj.

 

+

ii-55

Calcii gluconas

sol. inj.

94 mg/ml

+

ii-57

Captoprilum

compr.

25 mg

+

ii-58

Captoprilum

compr.

50 mg

+

ii-59

Carbamazepinum

compr.

200 mg

+

ii-60

Carbamazepinum

compr. film. elib. prel.

200 mg

+

38

Carbazochromi salicylas

soi. inj.

0,3 mg/ml

+

ii-61

Carvedilolum

compr.

12,5 mg

+

ii-62

Carvedilolum

compr.

6,25 mg

+

ii-63

Carvedilolum

compr. film.

12,5 mg

+

ii-64

Carvedilolum

compr. film.

6,25 mg

+

39

Caspofunginum

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

50 mg

+

40

Caspofunginum

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

70 mg

+

41

Cefepimum

pulb. pt. sol. inj. sau perf.

ig

+

ii-68

Cefoperazonum

pulb. pt. sol. inj./perf. i.m./i.v.

ig

+

ii-67

Cefoperazonum

pulb. pt. sol. inj./perf. i.m./i.v.

2g

+

ii-65

Cefoperazonum

pulb. pt. sol. inj.

ig

+

II-66

Cefoperazonum

pulb. pt. sol. inj.

2g

+

42

Cefpiromum

pulb. pt. sol. inj./perf.

2g

+

43

Ceftarolinum fosmil

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

600 mg

+

44

Ceftazidimum

pulb. pt. sol. inj./perf.

2g

+

II-74

Ceftriaxonum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

ig

+

II-70

Ceftriaxonum

pulb. pt. sol. inj./perf.

1000 mg

+

11-71

Ceftriaxonum

pulb. pt. sol. inj./perf.

10

+

II-72

Ceftriaxonum

pulb. pt. sol. inj./perf.

2g

+

II-69

Ceftriaxonum

pulb. pt. sol. inj.

10

+

II-73

Ceftriaxonum

pulb. pt. sol. perf.

2g

+


11-80

Cefuroximum

pulb. pt. sol./susp. inj. i.v./i.m.

750 mg

+

11-77

Cefuroximum

pulb. pt. sol. inj./perf.

1,5 g

+

11-78

Cefuroximum

pulb. pt. sol. inj./perf.

750 mg

+

11-75

Cefuroximum

pulb. pt. sol. inj.

750 mg

+

11-76

Cefuroximum

pulb. pt. sol. inj. i.v./perf.

1,5 g

+

11-79

Cefuroximum

pulb. pt. sol. perf. i.v.

1,5 g

+

11-81

Cefuroximum

pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj. (i.m., i.v.)

1,5 g

+

II-82

Cefuroximum

pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj. (i.m., i.v.)

750 mg

+

II-83

Cefuroximum

pulb. pt. susp. inj. sau sol. inj. i.m./i.v.

750 mg

+

II-84

Ciprofloxacinum

conc. pt. sol. perf.

100 mg/10 ml

+

II-87

Ciprofloxacinum

sol. perf.

2 mg/ml

+

46

Cisatracurium

sol. inj./perf.

2 mg/ml

+

47

Clarithromycinum

liof. pt. sol. perf.

500 mg

+

II-95

Clindamycinum

so!. inj./perf.

150 mg/ml

+

II-96

Clonidinum

compr.

0,15 mg

+

II-98

Clopidogrelum

compr. film.

75 mg

+

II-97

Clopidogrelum

compr

75 mg

+

48

Clorhidrat de articaină + clorhidrat de epinefrină

soi. inj.

 

+

49

Colistinum

pulb. pt. sol. inj./perf.

1000000 UI

+

II-99

Combinaţii (addameln) (concentrat perfuzabil de oligoelemente)

conc. pt sol. perf.

 

+

II -103

Combinaţii (aminoacizi)

sol. perf.

100 g/l

+

11-104

Combinaţii (aminoacîzi)

sol. perf.

50 g/l

+

51

Combinaţii (budesonidum + formoterolum)

pulb. de inhalat

160 micrograme/ 4,5 micrograme/inhalaţie

+

52

Combinaţii (carbonat de calciu, carbonat de magneziu, trisilicat de magneziu)

compr. mast.

 

+

53

Combinaţii (cefoperazonum + sulbactamum)

pulb. pt. sol. inj.

 

+

54

Combinaţii (cefoperazonum + sulbactamum)

pulb. pt. sol. inj./perf.

1000 mg/1000 mg

+

55

Combinaţii (cemevit) (soluţie cu vitamine pentru nutriţie parenterală)

liof. pt. sol. inj./perf.

 

+

56

Combinaţii (clorhidrat de oxitetraciclină, hidrocortizon)

spray cut. - susp.

 

+

57

Combinaţii (extract uscat de valeriană, fenobarbital)

compr.

 

+

58

Combinaţii (factori de coagulare)

pulb. + solv. pt. so!. inj.

500 UI

+

50

Combinaţii (fibrinogen uman + trombină umană)

sol. pt. hemostază locală

 

+

59

Combinaţii (hepathrombin 500 Ul/g) (cu heparină)

gel

500 Ul/g

+

60

Combinaţii (hepathrombin 500 Ul/g) (cu heparină)

unguent

500 Ul/g

+

II -105

Combinaţii (hidroxid de aluminiu + hidroxid de magneziu)

compr. mast.

 

+


II -107

Combinaţii (kabiven) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoza, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

11-106

Combinaţii (kabiven peripheral) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoza, cu adm. pe venă periferică)

emulsie perf.

 

+

69

Combinaţii (lipide)

emulsie perf.

20%

+

61

Combinaţii (metamizol, clorhidratde pitofenonă, bromometilat de fenpipramidă)

compr.

 

+

62

Combinaţii (metamizol, clorhidrat de pitofenonă, bromometilat de fenpipramidă)

sol. inj.

 

+

II -108

Combinaţii (vitamine grup B)

sol. inj.

 

+

II -109

Combinaţii (neodolpasse) (soluţie perfuzabiiă de diclofenac şi orfenadrină)

sol. perf.

 

+

11-111

Combinaţii (nutriflex lipid peri) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoza, cu adm. pe venă periferică)

emulsie perf.

 

+

11-110

Combinaţii (nutriflex lipid plus) (aminoacizi. emulsie lipidică şi glucoza, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

11-112

Combinaţii (nutriflex omega plus) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoza, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

11-113

Combinaţii (nutriflex omega special) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoza, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

11-114

Combinaţii (oliclinomel N4-550E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoza, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

11-115

Combinaţii (oliclinomel N6-900E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoza, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

11-116

Combinaţii (oliclinomel N7-1000E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoza, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

11-117

Combinaţii (olimel N5E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoza, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

11-118

Combinaţii (olimel N7) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoza, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

11-119

Combinaţii (olimel N7E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoza, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II -120

Combinaţii (olimel N9) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoza, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II -121

Combinaţii (olimel N9E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoza, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II -122

Combinaţii (omegaven) (emulsie lipidică, ulei de peşte, glicerol şi fosfatide)

emulsie perf.

 

+


II -123

Combinaţii (periolimel N4E) (aminoacizi, emulsie lipidică, glucoza şi elecîroliţi, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II -124

Combinaţii (rehydron) (săruri de rehid ratare)

pulb. pt. sol. orală

 

+

64

Combinaţii (smofkabiven central) [soluţie alimentaţie parenterală complexă (aminoacizi, taurină, emulsie lipidică ulei soia/ulei măsline/trigliceride cu lanţ mediu/ulei peşte, glucoza, electroliţi)]

emulsie perf.

 

+

63

Combinaţii (smofkabiven central fără electroliţi) [soluţie alimentaţie parenterală complexă (aminoacizi 10%, taurină, emulsie lipidică ulei soia/ulei măsline/trigliceride cu lanţ mediu/ulei peşte, glucoza)]

emulsie perf.

 

+

65

Combinaţii (smofkabiven peripheral) [soluţie alimentaţie parenterală complexă (aminoacizi, taurină, emulsie lipidică ulei soia/ulei măsline/trigliceride cu lanţ mediu/ulei peşte, glucoza, electroliţi)!

emulsie perf.

 

+

11-134

Combinaţii (soluţie Ringer)

sol. perf.

 

+

II -132

Combinaţii (soluţie Ringer lactat)

soi. perf.

 

+

66

Combinaţii [sulfat de atropină, ergoton (alcaloizi totali din corn de secară), clorhidrat de propranolol, amobarbital sodic]

compr. film.

 

+

II -135

Combinaţii (tracutil) (concentrat perfuzabil de oligoelemente)

conc. pt. sol. perf.

 

+

67

Combinaţii (vitalipid N adult) (concentrat de emulsie perfuzabilă cu un conţinut de vitamine liposolubile, utilizat ca supliment în nutriţia parenterală, la sugari şi copii cu vârsta peste 11 ani)

conc. pt. emulsie perf.

 

+

68

Combinaţii (vitalipid N infant) (concentrat de emulsie perfuzabilă cu un conţinut de vitamine liposolubile, utilizat ca supliment în nutriţia parenterală, la sugari şi copii cu vârsta până la 11 ani)

conc. pt. emulsie perf.

 

+

70

Complex de fier (III) izomaltozat

sol. inj./perf.

100 mg/ml

+

71

Complex de hidroxid de fier (III) sucroză

sol. inj./perf.

20 mg/ml

+

72

Cyanocobalaminum

sol. inj.

1000 pg/ml

+

74

Dalteparinum

sol. inj.

 

+

76

Daptomycinum

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

500 mg

+

77

Desfluranum

lichid volatil pt. inhalat

100%

+

11-141

Desloratadinum

compr.

5 mg

+

II -142

Desloratadinum

compr. film.

5 mg

+

II -143

Desloratadinum

compr. orodispersabile

5 mg

+

11-144

Desloratadinum

liof. oral

5 mg

+

II -145

Desloratadinum

sirop

0,5 mg/ml

+

II -146

Desloratadinum

sol. orală

0,5 mg/ml

+

II -147

Desmopressinum

compr.

0,2 mg

+


78

Desmopressinum

liof. oral

120 ug

+

79

Desmopressinum

liof. oral

240 ug

+

80

Desmopressinum

liof. oral

60 ug

+

II -148

Dexamethasonum

sol. Inj.

4 mg/ml

+

81

Dexketoprofenum

sol. inj./conc. pt. sol. perf.

50 mg/2 ml

+

82

Dexmedetomidinum

conc. pt. sol. perf.

100 micrograme/ml

+

83

Dexpanthenolum

gel oft.

5%

+

84

Dexpanthenolum

spumă cut.

46,30 mg/g

+

11-151

Dextranum

sol. perf.

 

+

II -152

Diazepamum

compr.

10 mg

+

85

Diazepamum

sol. inj.

10 mg/2 ml

+

86

Diazepamum

sol. rectală

10 mg/2,5 ml

+

87

Diazepamum

sol. rectală

5 mg/2,5 ml

+

II -155

Diclofenacum

sol. inj./perf.

25 mg/ml

+

II -153

Diclofenacum

sol. inj.

25 mg/ml

+

88

Digoxinum

compr.

0,25 mg

+

II -156

Digoxinum

sol. inj.

0,25 mg/ml

+

89

Diosmectita

pulb. pt. susp. orală

3 g/plic

+

11-158

Diverse (apă pentru preparate injectabile)

solv. pt. uz parent.

 

+

90

Diverse (curosurf 120 mg) (surfactant pulmonar)

susp. intratraheală

120 mg

+

91

Diverse (curosurf 240 mg) (surfactant pulmonar)

susp. intratraheală

240 mg

+

92

Diverse (dentocalmin) (soluţie cu lidocaină, levomento! şi fenol)

sol. dent.

 

+

93

Dobutaminum

conc. pt. sol. perf.

12,5 mg/ml

+

94

Dobutaminum

sol. perf.

250 mg

+

11-161

Dopaminum

conc. pt. sol. perf.

200 mg/10 ml

+

II -162

Dopaminum

conc. pt. sol. perf.

5 mg/ml

+

95

Doripenemum

pulb. pt. sol. perf.

500 mg

+

II -163

Drotaverinum

caps.

40 mg

+

11-164

Drotaverinum

compr.

40 mg

+

96

Drotaverinum

sol. inj.

40 mg/2 ml

+

97

Enalaprilum

sol. inj./perf.

1,25 mg/ml

+

98

Enoxaparinum

sol. inj.

 

+

11-165

Ephedrini hydrochloridurn

sol. inj.

50 mg/ml

+

101

Epinephrinum

sol. inj.

1 mg/ml

+

II -166

Epoetinum

sol. inj. În seringă preumplută

 

+

102

Eptacog alfa activatum

pulb. + so!v. pt. sol. inj.

120 kUI

+

103

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

240 kUI

+

104

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

100 kUI

+

105

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

250 kUI

+

106

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

50kUI

+

107

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

60kUI

+

108

Ergometrinum

sol. inj.

0,2 mg/ml

+

109

Ertapenemum

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

19

+


II -180

Esomeprazolum

pulb. pt. sol. perf./inj.

40 mg

+

110

Etamsylatum

sol. inj.

250 mg/2 ml

+

111

Etomidatum

emulsie inj.

2 mg/ml

+

11-184

Factor VIII de coagulare

pulb. + solv. sol. perf.

500 UI

+

II -185

Factor VIII de coagulare

pulb. + solv. pt. sol. inj.

100 Ul/ml

+

II -186

Factor VIII de coagulare

pulb. + solv. pt. sol. inj.

50 Ul/ml

+

II -187

Factor VIII de coagulare

pulb. + solv. pt. sol. inj.

1000 UI

+

11-188

Factor VIII de coagulare

pulb. + solv. pt. sol. inj.

250 UI

+

II -189

Factor VIII de coagulare

pulb. + solv. pt. sol. inj.

500 UI

+

II -191

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. + solv. pt. sol. inj.

1000 UI

+

II -192

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. + solv. pt. sol. inj.

250 UI

+

II -193

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. + solv. pt. sol. inj.

500 UI

+

II -190

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. şi solv. pt. sol. inj./perf.

 

+

11-198

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. + solv. pt. sol. inj./perf.

 

+

II -196

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. + solv. pt. sol. inj.

450 UI/400 UI

+

II -197

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. + solv. pt. sol. inj.

900 UI/800 UI

+

11-194

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. + solv. pt. sol. inj.

1000 UI FVIII/1000 UI Fvw

+