MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 123/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 123         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 6 martie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

12. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată

 

256. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată

 

22. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice

 

266. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice

 

24. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare,  funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter

 

268. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter

 

25. - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 

269. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 22 din 24 ianuarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

65. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013

 

66. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-kilometru şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

 

67. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

30. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011

 

399. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 27 iunie 2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 29 iunie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 4 martie 2013.

Nr. 12.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 256.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 25 iulie 2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 august2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 4 martie 2013.

Nr. 22.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 266.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei si Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91 din 26 octombrie 2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 4 noiembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 4 martie 2013.

Nr. 24.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare si finanţare a asistentei de urgentă acordate cu acest elicopter

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 268.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151 din 10 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 11 noiembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 4 martie 2013.

Nr. 25.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 269.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 22

din 24 ianuarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Acsinte Gaspar - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Aurora Ţăran în Dosarul nr. 11.032/86/2011 al Tribunalului Suceava - Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.488D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 1.489D/2012, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, invocată de Viorica Gogea în Dosarul nr. 11.036/86/2011 al Tribunalului Suceava - Secţia civilă.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.488D/2012 şi 1.489D/2012, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.489D/2012 la dosarul nr. 1.488D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia pensiilor de serviciu.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 9 noiembrie 2012, pronunţate în dosarele nr. 11.032/86/2011 şi nr. 11.036/86/2011, Tribunalul Suceava - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Excepţia a fost ridicată de Aurora Ţăran şi Viorica Gogea cu prilejul soluţionării contestaţiilor formulate împotriva deciziei de pensionare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia arată, în esenţă, că în temeiul Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor s-a dispus recalcularea pensiilor de serviciu de care beneficia personalul auxiliar din justiţie, ceea ce a avut ca efect reducerea substanţială a cuantumului pensiei, fără a se prevedea, însă, plata unor despăgubiri. Astfel, această măsură a echivalat cu o naţionalizare, în condiţiile în care dispoziţiile Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi ale Hotărârii Guvernului nr. 290/2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, care reglementau acordarea pensiilor de serviciu, nu fuseseră abrogate. Au existat, prin urmare, două reglementări paralele, total opuse. De asemenea, susţin că, în mod discriminatoriu, anumite categorii de persoane, precum cadrele militare sau poliţiştii, au beneficiat de o modalitate mai favorabilă de recalculare a pensiilor. Mai mult, discriminarea a fost extinsă ca urmare a Deciziei nr. 297 din 27 martie 2012, prin care Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor legale care dispuneau transformarea pensiilor de serviciu ale consilierilor de conturi în pensii contributive, reţinând că această categorie de persoane este asimilată ca statut magistraţilor şi trebuie să beneficieze de un tratament juridic asemănător. Or, autorii excepţiei consideră că personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor se află în aceeaşi situaţie, având aceleaşi interdicţii şi incompatibilităţii ca şi magistraţii. Mai arată că prin art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 s-a dispus abrogarea Legii nr. 567/2004, dar nu şi a Hotărârii Guvernului nr. 290/2005, care continuă să fie în vigoare.

Tribunalul Suceava - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, invocă cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 871/2010, cu privire la încălcarea principiului neretroactivităţii legii civile, şi prin deciziile nr. 1/1994 şi nr. 1.284/2011, referitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor. De asemenea, consideră că sunt relevante cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 215/2012 şi nr.37/2012 cu privire la procedura de revizuire a pensiilor şi eliminarea componentei necontributive a pensiilor acordate personalului auxiliar din justiţie.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, dispoziţii potrivit cărora: „La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: [...]

f) art. 68, art. 681 alin. (2) şi art. 682-68* din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

Autorii excepţiei de neconstituţionalitate invocă încălcarea următoarelor texte din Constituţie: art. 14 privind capitala României, art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile şi art. 16 privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor.

Curtea, având în vedere motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, apreciază că autorii acesteia au avut în vedere dispoziţiile art. 44 din Constituţie, referitoare la dreptul de proprietate privată, iar nu prevederile constituţionale ale art. 14.

De asemenea, Curtea apreciază că autorii excepţiei, criticând existenţa unui paralelism legislativ, au în vedere şi dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie referitoare la obligaţia de a respecta Constituţia, supremaţia sa şi legile.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că unele dintre criticile invocate se referă la dispoziţiile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, iar nu la dispoziţiile art. 296 lit. f) din Legea nr. 263/2010. Astfel, aşa cum arată înşişi autorii excepţiei, recalcularea pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate din justiţie s-a dispus prin art. 1 lit. c), art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 119/2010, fiind reglementată în detaliu prin Hotărârea Guvernului nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 29 iulie 2010. Ulterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011, s-a dispus revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010, care făcuseră obiectul recalculării. Asupra constituţionalităţii acestor prevederi de lege Curtea s-a pronunţat prin mai multe decizii, aşa cum sunt Decizia nr. 1.269 din 27 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2011, ori Decizia nr. 215 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 11 mai 2012.

Prin urmare, nu prevederile art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 sunt cele care au dispus recalcularea pensiilor de serviciu potrivit principiului contributivităţii, astfel că nu poate fi reţinută critica privind încălcarea dispoziţiilor constituţionale referitoare la neretroactivitatea legii civile şi la dreptul de proprietate raportată la aceste prevederi de lege. În plus, întrucât Curtea Constituţională nu se poate pronunţa decât in limine litis, nu-şi poate extinde, în prezenta cauză, analiza şi asupra dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 ori ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011.

În mod asemănător, criticile referitoare la existenţa unui paralelism între reglementarea Legii nr. 119/2010 şi a Hotărârii Guvernului nr. 737/2010, pe de o parte, şi reglementarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004 şi a Hotărârii Guvernului nr. 290/2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 20 aprilie 2005, pe de altă parte, nu se referă la conţinutul textului de lege care face obiectul controlului de constituţionalitate, astfel că nu pot fi supuse analizei instanţei de contencios constituţional în prezenta cauză.

Totodată, criticile referitoare la existenţa unui tratament juridic mai favorabil aplicabil anumitor categorii de persoane sub aspectul recalculării pensiilor de serviciu, aşa cum sunt cadrele militare şi poliţiştii, au în vedere conţinutul dispoziţiilor Legii nr. 119/2010, ale Hotărârii Guvernului nr. 737/2010, ale Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 28 iulie 2010, respectiv ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011. Prin urmare, pentru aceleaşi raţiuni arătate mai sus, şi aceste critici de neconstituţionalitate urmează a fi respinse.

În ceea ce priveşte textul de lege care constituie obiect al excepţiei de neconstituţionalitate, autorii excepţiei arată că acesta nu abrogă şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 290/2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 20 aprilie 2005, astfel că există în continuare două reglementări paralele, contradictorii. De asemenea, susţin că prevederile de lege criticate instituie un tratament mai favorabil diferit între două categorii de persoane aflate în situaţii identice, respectiv magistraţii şi personalul auxiliar din justiţie.

Referitor la prima critică de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta pune în discuţie, în realitate, conformitatea prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, dispoziţii potrivit cărora (1) în procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în două sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere.

(2) în cazul existenţei unor paralelisme acestea vor fi înlăturate fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în reglementări unice.”

Curtea apreciază însă că această critică nu este întemeiată. Astfel, eficacitatea normelor secundare emise în aplicarea legilor se află într-o strânsă legătură cu perioada de activitate a legii, neputându-se concepe supravieţuirea normei subordonate după abrogarea ori încetarea aplicabilităţii celei superioare. Pentru a evita însă orice confuzie cu privire la legislaţia în vigoare aplicabilă unei anumite materii, legiuitorul a prevăzut în art. 64 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 că „Dacă o normă de nivel inferior, cu acelaşi obiect, nu a fost abrogată expres de actul normativ de nivel superior, această obligaţie îi revine autorităţii care a emis prima actul.” Chiar dacă abrogarea actelor normative secundare nu are loc în acelaşi timp cu abrogarea celor superioare, în aplicarea cărora au fost emise, nu se poate considera că ele continuă să îşi producă efectele, menţinând o reglementare paralelă, diferită de cea instituită prin noile prevederi în vigoare, superioare în ierarhia actelor normative.

Referitor la cea de-a două critică de neconstituţionalitate privind încălcarea principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor, critică în contextul căreia s-a invocat Decizia nr. 297 din 27 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2012, Curtea reţine, că, în considerentele acestei decizii a avut în vedere următoarele aspecte:

a) după adoptarea Deciziei nr. 873 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, din punct de vedere constituţional s-a deschis posibilitatea de a aprecia dacă există o similitudine între statutul constituţional şi legal al magistraţilor şi cel al altor categorii socioprofesionale, fapt ce le-ar îndritui pe acestea din urmă sau pe unele dintre acestea la încasarea unei pensii de serviciu similar magistraţilor;

b) autorul excepţiei a fost o persoană care a exercitat funcţia de consilier de conturi în cadrul Curţii de Conturi şi, în consecinţă, Curtea a analizat dacă există o similitudine între statutul constituţional şi legal al consilierilor de conturi şi cel al magistraţilor; în cazul constatării existenţei unei asemenea similitudini, consilierii de conturi urmează a beneficia de un tratament juridic similar cu magistraţii în privinţa acordării beneficiului pensiei de serviciu;

c) Curtea, observând că atât consilierii de conturi, cât şi judecătorii sunt independenţi în exercitarea funcţiei, respectiv a mandatului lor, şi inamovibili pe durata exercitării acestora, a concluzionat că statutul consilierilor de conturi este similar cu cel al judecătorilor, fapt care justifică acordarea unei pensii de serviciu consilierilor de conturi similar judecătorilor.

Or, situaţia din prezenta cauză nu este similară, şi cu atât mai puţin identică, cu cea din decizia invocată de autorii prezentei excepţii de neconstituţionalitate în susţinerea acesteia, Curtea neputând reţine considerentele respective în cauza de faţă. Astfel, statutul consilierilor de conturi este diferit de cel al personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor, aspect ce decurge în mod expres din prevederile constituţionale ale art. 140 alin. (1).

Chiar dacă personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor este supus anumitor interdicţii şi incompatibilităţi, aceştia nu beneficiază de statutul magistraţilor în calitate de categorie generică, fapt ce rezultă din dispoziţiile Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.

Totodată, Curtea observă că dreptul la pensie este reglementat şi cuprins în sistemul general de pensionare, neexistând un drept constituţional la pensie specială rezultat din art. 47 alin. (2) din Constituţie, aspect reţinut şi în jurisprudenţa sa anterioară, spre exemplu în Decizia nr. 533 din 22 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 24 iulie 2012.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi1,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Aurora Ţăran şi Viorica Gogea în dosarele nr. 11.032/86/2011 şi nr. 11.036/86/2011 ale Tribunalului Suceava - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 ianuarie 2013.

PREŞEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 


1 A se vedea opinia separată de la Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013

 

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003, cu modificările ulterioare, ale art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, şi ale art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.

(2) în cazul în care în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Ministerul Transporturilor va efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - În scopul desfăşurării corespunzătoare a activităţii sale, Ministerul Transporturilor reţine la dispoziţia sa, din veniturile încasate în cursul anului 2013, o sumă reprezentând jumătate din cuantumul cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2013.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, şi amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 februarie 2013.

Nr. 65.

 

ANEXA

 

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Ministerului Transporturilor pentru activitatea de privatizare pe anul 2013

 

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Program an 2013

(lei)

 

 

 

VENITURI TOTALE, din care:

341.105.000

 

 

 

I. Venituri curente

50.015.000

 

 

 

C. Venituri nefiscale

50.015.000

 

 

 

C.1. Venituri din proprietate

50.015.000

 

30.10

 

Venituri din proprietate

50.005.000

 

 

30.10.08

Venituri din dividende

50.000.000

 

 

30.10.08.02

Venituri din dividende de la alţi plătitori

50.000.000

 

 

30.10.50

Alte venituri din proprietate

5.000

 

31.10

 

Venituri din dobânzi

10.000

 

 

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

10.000

 

 

 

II. Venituri din capital

291.090.000

 

39.10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

291.090.000

 

 

39.10.04

Venituri din privatizare

291.090.000

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE, din care:

341.105.000

 

87.10

 

Alte acţiuni economice

341.105.000

 

 

87.10.50

Alte acţiuni economice

341.105.000

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE

341.105.000

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL, din care:

1.037.897

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

815.000

 

 

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

5.000

 

 

10.01.30

Alte drepturi salariale în bani

810.000

 

10.03

 

Contribuţii

222.897

 

 

10.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

168.480

 

 

10.03.02

Contribuţii de asigurări de şomaj

4.050

 

 

10.03.03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

42.120

 

 

10.03.04

Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

1.362

 

 

10.03.06

Fond de concedii şi indemnizaţii

6.885

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII, din care:

21.305.000

 

20.01

 

Bunuri şi servicii, din care:

140.000

 

 

20.01.01

Furnituri de birou

40.000

 

 

20.01.08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

30.000

 

 

20.01.30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

70.000

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.000

 

 

20.05.30

Alte obiecte de inventar

5.000

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

5.000

 

 

20.06.01

Deplasări interne, detaşări, transferări

5.000

 

20.30

 

Alte cheltuieli

21.155.000

 

 

20.30.01

Reclamă şi publicitate

50.000

 

 

20.30.02

Protocol şi reprezentare

5.000

 

 

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

21.100.000

 

 

20.30.30.01

* cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţii de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale

10.100.000

 

 

20.30.30.02

* cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi post privatizare pentru: expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu precum şi alte asemenea cheltuieli

11.000.000

 

 

20.30.30.03

* costurile implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale

0

51

 

 

Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, DIN CARE:

50.010.000

 

 

51.01.41

Transferuri către bugetul de stat din dividende şi dobânzi încasate de instituţiile publice implicate în procesul de privatizare

50.010.000

 

 

51.01.41.01

*Dividende

50.000.000

 

 

51.01.41.02

*Dobânzi

10.000

55

 

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI, din care:

268.752.103

 

55.01

 

A - Transferuri interne

268.752.103

 

 

55.01.08

* Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă

0

 

 

55.01.18

Alte transferuri curente interne, din care:

0

 

 

55.01.18.01

- sumele cu care Ministerul Transporturilor participă la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale în cazurile prevăzute de lege

0

 

 

55.01.18.02

- sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de Ministerul Transporturilor ca urmare a garanţiilor acordate de acesta în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni şi/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărător, precum şi despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

0

 

 

55.01.20

Vărsăminte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare şi creanţelor comerciale şi privatizare (doar pentru instituţiile implicate în procesul de privatizare)

268.752.103

70

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

0

71

 

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

0

 

71.01

 

Active fixe

0

 

 

71.01.02

* maşini, echipamente şi mijloace de transport

0

 

 

71.01.03

* mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii privind disponibilul de cont

 

 

 

 

1. Disponibil la începutul perioadei (01.01.2013)

12.127.500

 

 

 

2. Disponibil la sfârşitul perioadei (31.12.2013)

11.171.448

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-kilometru şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării Regulamentului (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-kilometru şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 181 din 12 iulie 2012, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - Se desemnează autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului ca autoritate competentă pentru implementarea Regulamentului.

Art. 3. - Potrivit prevederilor art. 54 alin. (1) din Regulament, se desemnează ca autoritate naţională competentă pentru acreditarea verificatorilor rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-kilometru, în cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, Asociaţia de Acreditare din România - RENAR, în calitatea sa de organism naţional de acreditare, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 256/2011.

Art. 4. - (1) Autoritatea naţională competentă prevăzută la art. 3 dezvoltă schema de acreditare specifică pentru acreditarea verificatorilor rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-kilometru.

(2) Cerinţele de acreditare care fac obiectul schemei de acreditare specifice prevăzută la alin. (1) se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

Art. 5. - RENAR, în calitatea sa de organism naţional de acreditare, are obligaţia de a furniza autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului informaţii cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 februarie 2013.

Nr. 66.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 16 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, al doilea alineat al secţiunii „Rubrici faţa I” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Numărul documentului: element tactil format din 9 caractere alfanumerice.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 27 februarie 2013.

Nr. 67.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 120/2011

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 76.462 din 13 februarie 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, şi ale Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 3, coloana a două de la litera B va avea următorul cuprins:

„Cheltuieli indirecte total 8%, din care:

1. Regia unităţii de administrare, inclusiv a formaţiilor - 5% din total rd. A1

2. Regia sucursalelor - 2% din total rd. A1

3. Regia sediului central - 1% din total rd. A1”.

2. La anexa nr. 3b), coloana a două de la litera B va avea următorul cuprins:

„Cheltuieli indirecte total 8%, din care:

1. Regia unităţii de administrare, inclusiv a formaţiilor - 5% din total rd. A1

2. Regia sucursalelor - 2% din total rd. A1

3. Regia sediului central - 1% din total rd. A1”.

3. La anexa nr. 4, coloana a două de la litera B va avea următorul cuprins:

„Cheltuieli indirecte total 8%, din care:

1. Regia unităţii de administrare, inclusiv a formaţiilor - 5% din total rd. A1

2. Regia sucursalelor - 2% din total rd. A1

3. Regia sediului central - 1% din total rd. A1”.

4. La anexa nr. 6, coloana a două de la numărul curent 6 va avea următorul cuprins:

„Cheltuieli indirecte total 8%, aferente activităţilor de la rd. 3 + rd. 4, din care:

- 5% pentru regie unitate de administrare a amenajării, inclusiv formaţii

- 2% pentru regie sucursală

- 1% pentru regie sediu central”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 februarie 2013.

Nr. 30.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Având în vedere:

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia protecţia persoanelor cu handicap şi organizaţiile neguvernamentale reglementate la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 februarie 2013.

Nr. 399.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, denumite în continuare sume, următoarelor organizaţii neguvernamentale, denumite în continuare organizaţii: Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească şi Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, organizaţie de tip federaţie.

(2) Sumele se acordă organizaţiilor prevăzute la alin. (1), pe întreaga durată a anului bugetar, conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.

(3) Pentru asigurarea evidenţei utilizării fondurilor reprezentând sume acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, denumit în continuare minister, organizaţiile utilizează două conturi bancare, unul pentru evidenţierea sumelor aferente cheltuielilor pentru activităţi administrative şi unul pentru evidenţierea sumelor aferente cheltuielilor pentru activităţi specifice.

Art. 2. - (1) Sumele de la bugetul de stat prin bugetul ministerului se acordă în luna în curs pentru luna precedentă, pe baza documentelor justificative, în funcţie de deschiderile de credite aprobate de ordonatorul principal de credite.

(2) în mod excepţional, în situaţii bine justificate pentru cheltuielile de întreţinere aferente activităţii administrative, sumele se acordă pentru cheltuieli efectuate cu cel mult două luni înainte de luna pentru care se acordă sumele.

(3) Documentaţia pentru solicitarea sumelor se depune la registratura Direcţiei protecţia persoanelor cu handicap, denumită în continuare direcţie, până la data de 3 a lunii în curs pentru luna precedentă, urmând ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrare, să fie întocmită Nota de fundamentare privind deschiderea de credite bugetare.

(4) Pentru solicitarea sumelor ce reprezintă cheltuieli de personal Nota de fundamentare privind deschiderea de credite bugetare se întocmeşte în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei aferente.

(5) Orice eventuale completări, clarificări, observaţii cu privire la documentele justificative se vor comunica de către direcţie în termen de 6 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora, urmând ca răspunsul organizaţiilor să fie transmis în termen de maximum două zile lucrătoare, astfel încât să poată fi respectat termenul prevăzut la alin. (3).

(6) în termen de 5 zile lucrătoare de la deschiderea de credite bugetare efectuată ministerului de către Ministerul Finanţelor Publice, direcţia va proceda la elaborarea documentelor de plată în scopul efectuării virărilor de sume.

Art. 3.- (1) Pentru cheltuielile de personal, sumele se acordă pe baza copiilor de pe statele de plată şi de pe centralizatorul acestora, aferente lunii precedente celei în care se efectuează plata.

(2) Atât statele de plată, cât şi centralizatorul trebuie să fie semnate şi ştampilate, iar statele de plată vor avea menţiunea „conform cu originalul”.

(3) Pentru încadrarea cheltuielilor de personal în limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar, pentru cele 5 posturi la nivel central, se acordă sume maxime până la următorul nivel:

a) 2051, pentru funcţii de conducere, la care se adaugă indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei de 15% - 55% şi sporul pentru vechime în muncă corespunzător;

b) 2051, pentru funcţii cu nivel de studii superioare, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător;

c) 1087, pentru funcţii cu nivel de studii medii, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător.

(4) Pentru cele două posturi la nivel de filială, în vederea încadrării cheltuielilor de personal în limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar, se acordă sume maxime până la următorul nivel:

a) 1624, pentru funcţii de conducere, la care se adaugă indemnizaţia de conducere de 15%-55% şi sporul pentru vechime în muncă corespunzător;

b) 1624, pentru funcţii cu nivel de studii superioare, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător;

c) 958, pentru funcţii cu nivel de studii medii, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător.

(5) La sumele maxime prevăzute la alin. (3) şi (4) se adăugă sporul pentru condiţii de muncă, iar pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat se acordă un spor de 15% din salariul de bază. Suma sporurilor nu va depăşi 30% din salariul de bază.

(6) La sumele stabilite la alin. (3), (4) şi (5) se adaugă şi contribuţiile angajatorului.

Art. 4. - (1) în cazul cheltuielilor de întreţinere, acordarea sumelor se face în baza unui centralizator al documentelor justificative, semnat şi ştampilat de conducerea organizaţiei, la care se anexează copii ale documentelor justificative, semnate şi ştampilate „conform cu originalul”.

(2) Pentru cheltuielile cu telefon/fax, ministerul îşi rezervă dreptul de a stabili un plafon care se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare comunicării acestuia către organizaţii.

Art. 5. - (1) în vederea aprobării cheltuielilor aferente activităţilor specifice de interes general, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, după aprobarea bugetului, fiecare organizaţie depune un proiect, care trebuie să cuprindă următoarele:

a) informaţii generale cu respectarea obligaţiilor stabilite la art. 543 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) perioada şi locul de desfăşurare a acestora;

c) o detaliere a cheltuielilor aferente activităţilor specifice de interes general.

(2) Toate cheltuielile din cadrul activităţilor specifice de interes general trebuie să se încadreze în limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar.

(3) în proiectul activităţilor specifice de interes general, în cazul în care acestea presupun cheltuieli cu salariile, se prezintă, în plus faţă de statele de funcţii, un tabel centralizator al funcţiilor utilizate pentru desfăşurarea activităţii, cu precizarea nivelului salariului aferent utilizat în sistemul bugetar, informaţiile din tabel fiind luate în calcul la estimarea bugetului.

Art. 6. - (1) Pentru cheltuielile privind activităţile specifice de interes general, sumele se acordă pe baza unui centralizator pentru fiecare dintre activităţile desfăşurate, semnat şi ştampilat de conducerea organizaţiei, la care se anexează copii ale documentelor justificative, semnate şi parafate „conform cu originalul”, precum şi o copie de pe tabelul participanţilor, unde este cazul.

(2) Pentru fiecare dintre activităţile desfăşurate, centralizatorul va fi însoţit de un raport al activităţii în care se vor detalia următoarele:

a) denumirea activităţii;

b) perioada de desfăşurare a activităţii;

c) obiectivele urmărite;

d) modul în care au fost selectaţi beneficiarii, reprezentativi pentru grupul-ţintă specificat în statutul organizaţiei;

e) modul în care au fost implicaţi beneficiarii direcţi şi membrii comunităţii în organizarea şi derularea activităţii, facilitând coeziunea şi solidaritatea socială;

f) rezultatele aşteptate ale activităţii şi modul în care aceasta a contribuit la realizarea obiectivelor organizaţiei şi au fost satisfăcute nevoile şi interesele beneficiarilor (utilitatea pentru cei cărora a fost destinată);

g) costurile implicate de activitatea respectivă, atât cele suportate de organizaţie, cât şi cele solicitate din sume, defalcate pe tipuri de cheltuieli.

Art. 7. - (1) Pentru cheltuielile cu transportul şi cazarea persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora, documentele justificative ce se vor depune pentru acordarea sumelor, în cazul activităţilor educative, culturale, sportive, al concursurilor şi seminarelor, sunt:

a) factura şi diagrama de cazare emise de furnizorul de servicii hoteliere, la care se anexează un tabel centralizator care va cuprinde numele şi semnăturile tuturor persoanelor cazate, persoane cu handicap sau însoţitori, durata cazării şi tariful perceput;

b) factura de transport la care se anexează un tabel centralizator cu menţionarea numelor şi semnăturii tuturor persoanelor transportate, persoane cu handicap sau însoţitor, în cazul deplasării în grup;

c) bonul fiscal de combustibil, cu înscrierea pe verso a numărului de înmatriculare al autoturismului şi a numelui persoanei care efectuează deplasarea, atât în cazul deplasării cu autoturismul propriu, cât şi în cazul deplasării cu autoturismul organizaţiei;

d) foaia de parcurs în cazul deplasării cu autoturismul organizaţiei;

e) centralizatorul privind consumul lunar de carburant suportat din sume;

f) ordinul de deplasare şi decontul de cheltuieli completat în conformitate cu Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare;

g) biletele/tichetele de călătorie, în condiţiile şi în plafoanele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, şi facturile fiscale unde este cazul;

h) dosarul achiziţiei.

(2) în cazul cheltuielilor reprezentând taxe de participare, pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, precum şi taxe de intrare la muzee şi săli de spectacol, pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora în străinătate, documentele justificative vor fi reprezentate de un tabel centralizator cu menţionarea numelor, semnăturii participanţilor, persoane cu handicap sau însoţitori, factura fiscală sau documentul emisă/emis de instituţia abilitată care adevereşte plata acestora.

(3) Pentru cheltuieli precum plata arbitrului, instructorului, închirierea sălii, amenajarea şi sonorizarea, documentele justificative ce se vor analiza în vederea acordării sumelor sunt: dosarul achiziţiei, contractul, facturile fiscale, procesul-verbal de recepţie.

(4) Sumele pentru cheltuieli de tip mediatizare prin afişe, pliante şi anunţuri, precum şi pentru materialele consumabile necesare desfăşurării activităţii se vor acorda în baza dosarului achiziţiei, contractului de prestări de servicii, facturii fiscale, proceselor-verbale de recepţie a bonurilor de consum.

(5) în cazul activităţilor de tip seminar/workshop, pentru cheltuielile de transport şi cazare, documentele justificative pe baza cărora se vor acorda sumele sunt cele precizate la alin. (1).

(6) în vederea acordării sumelor pentru activităţi de informare şi creştere a gradului de accesibilizare la mediul informaţional şi comunicaţional - publicaţii, ziare on-line, platforme media, platforme de comunicaţii on-line, emisiuni specifice, audio-descripţia filmelor, a emisiunilor de radio şi TV, pentru plata interpreţilor de limbaj mimico-gestual şi surdocecitate, documentele justificative pe baza cărora se va face analiza sunt:

a) pentru achiziţia de materiale consumabile necesare realizării obiectivelor activităţii - hârtie, carton, cleiuri, hârtie specială Braille, sisteme de legătorie, casete video, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri: dosarul achiziţiei, contractul de prestări de servicii, facturi fiscale, procese-verbale de recepţie, bonuri de consum;

b) pentru servicii şi materiale de întreţinere pentru aparatura de tipografie şi multiplicare: dosarul achiziţiei, contractul de prestări de servicii, factura fiscală, procese-verbale de recepţie, bonuri de consum;

c) pentru servicii prestate de către persoane fizice sau juridice autorizate, în scopul realizării obiectivelor acestor activităţi: dosarul achiziţiei, contractul de prestări de servicii, facturi fiscale, procese-verbale de predare-primire, procese-verbale de recepţie, bonuri de consum, dacă este cazul;

d) pentru salariile persoanelor care participă la realizarea obiectivelor acestor activităţi, precum şi pentru interpreţii de limbaj mimico-gestual: copii de pe statele de plată semnate şi ştampilate „conform cu originalul” şi de pe centralizatorul acestora, semnat şi ştampilat, precum şi tabelul centralizator al funcţiilor utilizate pentru desfăşurarea activităţii cu precizarea nivelului salariului aferent utilizat în sistemul bugetar.

Art. 8. - (1) Solicitările de sume înregistrate până la intrarea în vigoare a prezentei metodologii se soluţionează în maximum 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a prezentei metodologii.

(2) Pentru soluţionarea solicitărilor înregistrate în condiţiile alin. (1), referitoare la cheltuielile cu salariile, în vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar, organizaţiile depun şi tabelul centralizator al funcţiilor utilizate pentru desfăşurarea activităţii, cu precizarea nivelului salariului aferent utilizat în sistemul bugetar.

Art. 9. - Pe toate documentele justificative organizaţiile aplică „Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii” şi „Bun de plată”.

Art. 10. - La încheierea exerciţiului bugetar, sumele rămase neutilizate se restituie ministerului, în vederea virării la bugetul statului.

Art. 11. - Ministerul îşi rezervă dreptul de a executa misiuni de audit şi control cu privire la modul în care sunt cheltuite sumele.