MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 135/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 135         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 14 martie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

69. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializări lor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 30 iulie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

 

1. La anexa nr. 1, codul domeniului fundamental de ierarhizare (DFI) 40 Ştiinţe sociale se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Cod

DFI

Domeniul fundamental de ierarhizare

(DFI)

Cod

RSI

Ramura de ştiinţă (RSI)

Cod

DII

Domeniul de Ierarhizare (DII)

Cod

DSILD

/M

Domeniul de studii universitare  de doctorat/masterat

(DSU_D/M)

Cod

DL

Domeniul de licenţă (DL)

Cod

S

Specializarea

(S)

Număr de credite

(ECTS)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

„40

Ştiinţe sociale

10

Ştiinţe juridice

10

Drept

10

Drept

10

Drept

10

Drept

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Drept european şi internaţional

240

 

 

20

Ştiinţe administrative

10

Ştiinţe administrative

10

Ştiinţe administrative

50

Ştiinţe administrative

10

Administraţie publică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Administraţie europeană

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Asistenţă managerială şi secretariat

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Poliţie locală

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)

180

 

 

30

Ştiinţe ale comunicării

10

Ştiinţe ale comunicării

10

Ştiinţe ale comunicării

60

Ştiinţe ale comunicam

10

Jurnalism

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Comunicare şi relaţii publice

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Publicitate

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Ştiinţe ale informării şi documentării

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Comunicare audiovizuală - multimedia

180

 

 

40

Sociologie

10

Asistenţă socială

10

Sociologie

20

Asistenţă socială

10

Asistenţă socială

180

 

 

 

 

20

Sociologie

10

Sociologie

10

Sociologie

10

Sociologie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Antropologie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Resurse umane

180

 

 

50

Ştiinţe politice

10

Ştiinţe politice

10

Relaţii internaţionale şi studii europene

40

Relaţii internaţionale şi studii europene

10

Relaţii internaţionale şi studii europene

180

 

 

 

 

 

 

20

Ştiinţe politice

30

Ştiinţe politice

10

Ştiinţe politice

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Studii de securitate

180

 

 

60

Ştiinţe militare, informaţii şi

10

Ştiinţe militare, informaţii şi

10

Informaţii şi securitate

10

Ştiinţe militare, informaţii şi

60

Comunicare şi relaţii publice - informaţii

180

 

 

 

ordine publica

 

ordine publică

 

naţională

 

ordine publică

70

Psihologie - informaţii

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Securitate şi apărare

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Sisteme informaţionale

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Studii de securitate şi informaţii

180

 

 

 

 

 

 

20

Ordine publică şi siguranţă naţională

10

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

160

Ordine şi siguranţă publică*12)

180

 

 

 

 

 

 

30

Ştiinţe militare

10

Ştiinţe militare, informaţii şi

10

Conducere interarme - forţe terestre

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ordine publică

20

Conducere interarme - forţe navale

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Conducere interarme - forţe aeriene

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Conducere logistică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Managementul organizaţiei

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Management economico-financiar

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Conducere militară

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Managementul traficului aerian

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Management în aviaţie

180

 

 

70

Ştiinţe economice

10

Administrarea afacerilor

10

Administrarea afacerilor

30

Administrarea afacerilor

10

Administrarea afacerilor

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Economia firmei

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Merceologie şi managementul calităţii

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Administrarea afaceri lor în servicii de ospitalitate

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Administrarea afaceri lor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii

180

 

 

 

 

20

Cibernetică, statistică şi

10

Cibernetică şi statistică

50

Cibernetică, statistică şi

10

Cibernetică economică

180

 

 

 

 

 

informatică economică

 

 

 

informatică economică

30

Statistică şi previziune economică

180

 

 

 

 

 

 

20

Informatică economică

50

Cibernetică, statistică şi informatică economică

20

Informatică economică

180

 

 

 

 

30

Contabilitate

10

Contabilitate

40

Contabilitate

10

Contabilitate şi informatică de gestiune

180

 

 

 

 

40

Economie

10

Economie

10

Economie

10

Economie generală

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Economie agroalimentară

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Economia mediului

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Economie şi comunicare economică în afaceri

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Economie agroalimentară şi a mediului

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Economie generală şi comunicare economică

180

 

 

 

 

50

Finanţe

10

Finanţe

20

Finanţe

10

Finanţe şi bănci

180

 

 

 

 

60

Management

10

Management

70

Management

10

Management

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Managementul dezvoltării rurale durabile

180

 

 

 

 

70

Marketing

10

Marketing

80

Marketing

10

Marketing

180

 

 

 

 

80

Relaţii economice e

10

Economie şi afaceri

60

Economie şi afaceri

10

Economie internaţională

180

 

 

 

 

 

internaţional

 

internaţionale

 

internaţionale

20

Afaceri internaţionale

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Economie şi afaceri internaţionale

180

 

 

80

Psihologie şi ştiinţe

10

Educaţie fizică şi sport

10

Ştiinţele motricitatii umane

10

Educaţie fizică şi sport

10

Educaţie fizică şi sportivă

180

 

 

 

comportamentale

 

 

 

 

 

 

20

Sport şi performanţă motrică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Kinetoterapie

10

Kinetoterapie şi motricitate specială

180

 

 

 

 

20

Psihologie

10

Psihologie

80

Psihologie

10

Psihologie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Terapie ocupaţională

180

 

 

 

 

30

Ştiinţe ale educaţiei

10

Ştiinţe ale educaţiei

70

Ştiinţe ale educaţiei

10

Pedagogie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Psihopedagogie specială

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

180”

 

2. La anexa nr. 1, codul domeniului fundamental (DFI) 20 Ştiinţe Inginereşti se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Cod

DFI

Domeniul fundamental

de ierarhizare

(DFI)

Cod

RSI

Ramura de ştiinţa

(RSI)

Cod

DII

Domeniul de ierarhizare

(DII)

Cod

DSU_D/M

Domeniul de studii

universitare de doctorat/masterat

(OSU D/M)

Cod

DL

Domeniul de licenţă (DL)

Cod

S

Specializarea (S)

Număr de credite (ECTS)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

„20

Ştiinţe inginereşti

10

Inginerie civilă

10

Inginerie civilă şi instalaţii

10

Inginerie civilă şi instalaţii

60

Inginerie civilă

10

Construcţii civile, industriale şi agricole

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Căi ferate, drumuri şi poduri

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Construcţii şi fortificaţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Construcţii miniere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Inginerie civilă

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Infrastructura transporturilor metropolitane

240

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Ingineria instalaţiilor

10

Instalaţii pentru construcţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Instalaţii pentru construcţii - pompieri

240

 

 

20

Inginerie electrică, electronică

10

Inginerie electrică şi energetică

10

Inginerie electrică

90

Inginerie electrică

10

Sisteme electrice

240

 

 

 

şi telecomunicaţii

 

 

 

 

 

 

20

Electronică de putere şi acţionări electrice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Electrotehnică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Instrumentaţie şi achiziţii de date

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Electromecanică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Inginerie electrică şi calculatoare

240

 

 

 

 

 

 

20

Inginerie energetică

110

Inginerie energetică

10

Ingineria sistemelor electroenergetice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Hidroenergetică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Termoenergetică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Energetică industrială

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Energetică şi tehnologii nucleare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Managementul energiei

240

 

 

 

 

20

Inginerie electronică şi

10

Inginerie electronică şi

100

Inginerie electronică şi

10

Electronică aplicată

240

 

 

 

 

 

telecomunicaţii

 

telecomunicaţii

 

telecomunicaţii

20

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Reţele şi software de telecomunicaţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Telecomenzi şi electronică în transporturi

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Echipamente şi sisteme electronice militare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Transmisiuni

240

 

 

30

Inginerie geologică, mine,

10

Inginerie geologică,

10

Inginerie geologică

120

Inginerie geologică

10

Inginerie geologică

240

 

 

 

petrol şi gaze

 

Inginerie geodezică

 

 

 

 

20

Geologia resurselor miniere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Geologia resurselor petroliere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Geofizică

240

 

 

 

 

 

 

20

Inginerie geodezică

30

Inginerie geodezică

10

Măsurători terestre şi cadastru

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice

240

 

 

 

 

20

Mine, petrol şi gaze

10

Mine, petrol şi gaze

260

Mine, petrol şi gaze

10

Inginerie minieră

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Prepararea substanţelor minerale utile

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Topografie minieră

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Inginerie de petrol şi gaze

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

240

 

 

40

Ingineria transporturilor

10

Inginerie aerospaţială,

10

Inginerie aerospaţială

40

Inginerie aerospaţială

10

Construcţii aerospaţiale

240

 

 

 

 

 

autovehicule, transporturi

 

 

 

 

20

Sisteme de propulsie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Echipamente şi instalaţii de aviaţie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Inginerie şi management aeronautic

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Aeronave şi motoare de aviaţie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Navigaţie aeriană (Air Navigation)

240


 

 

 

 

 

 

20

Ingineria autovehiculelor

160

Ingineria autovehiculelor

10

Construcţii de autovehicule

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Autovehicule rutiere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Blindate, automobile şi tractoare

240

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria transporturilor

240

Ingineria transporturilor

10

Ingineria transporturilor şi a traficului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră

240

 

 

50

Ingineria resurselor

10

Agronomie, Horticultura,

10

Agronomie

10

Agronomie

10

Agricultură

240

 

 

 

vegetale şi animale

 

Silvicultură, Inginerie

 

 

 

 

20

Ştiinţele solului

240

 

 

 

 

 

forestieră

 

 

 

 

30

Montanologie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Protecţia plantelor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară

240

 

 

 

 

 

 

20

Horticultura

20

Horticultura

10

Horticultura

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Peisagistică

240

 

 

 

 

 

 

30

Inginerie forestieră

140

Inginerie forestieră

10

Ingineria prelucrării lemnului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria şi designul produselor finite din lemn

240

 

 

 

 

 

 

40

Silvicultură

30

Silvicultură

10

Silvicultură

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Exploatări forestiere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Cinegetică

240

 

 

 

 

20

Biotehnologii

10

Biotehnologii

50

Biotehnologii

10

Inginerie genetică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Biotehnologii*10)

240

 

 

 

 

30

Ingineria produselor

10

Ingineria produselor

150

Ingineria produselor

10

Ingineria produselor alimentare

240

 

 

 

 

 

alimentare

 

alimentare

 

alimentare

20

Tehnologia prelucrării produselor agricole

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Controlul şi expertiza produselor alimentare

240


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Pescuit şi industrializarea peştelui

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Protecţia consumatorului şi a mediului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Extracte şi aditivi naturali alimentari*)

240

 

 

 

 

40

Zootehnie

10

Zootehnie

40

Zootehnie

10

Zootehnie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Piscicultura şi acvacultura

240

 

 

60

Ingineria sistemelor,

10

Ingineria sistemelor,

10

Calculatoare şi tehnologia

10

Calculatoare şi tehnologia

10

Calculatoare

240

 

 

 

calculatoare şi tehnologia

 

calculatoare şi tehnologia

 

informaţiei

 

informaţiei

20

Tehnologia informaţiei

240

 

 

 

informaţiei

 

informaţiei

 

 

 

 

30

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Ingineria informaţiei

240

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria sistemelor

220

Ingineria sistemelor

10

Automatică şi informatică aplicată

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria sistemelor multimedia

240

 

 

70

Inginerie mecanică,

10

Inginerie mecanică

10

Inginerie mecanică

180

Inginerie mecanică

10

Sisteme şi echipamente termice

240

 

 

 

mecatronică, inginerie 

 

 

 

 

 

 

20

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

240

 

 

 

industrială şi management

 

 

 

 

 

 

30

Mecanică fină şi nanotehnologii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Maşini şi echipamente miniere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Inginerie mecanică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Utilaje petroliere şi petrochimice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Echipamente pentru procese industriale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Utilaje tehnologice pentru construcţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Utilaje pentru textile şi pielărie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Vehicule pentru transportul feroviar

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Utilaje şi instalaţii portuare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)

240

 

 

 

 

20

Inginerie industrială

10

Inginerie industrială

130

Inginerie industrială

10

Tehnologia construcţiilor de maşini

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria sudării

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Design industrial

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Ingineria şi managementul calităţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Ingineria securităţii în industrie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Tehnologia şi designul produselor textile

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Logistică industrială

240

 

 

 

 

 

 

20

Inginerie navală şi navigaţie

210

Inginerie marină şi navigaţie

10

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Navigaţie, hidrografic şi echipamente navale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Electromecanică navală

240


 

 

 

 

 

 

30

Ştiinţe inginereşti aplicate

270

Ştiinţe inginereşti aplicate

10

Inginerie medicală

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Optometrie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Biotehnologii industriale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Inginerie fizică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Informatică industrială

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Informatică aplicată în inginerie electrică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

^)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Matematică şi informatică aplicată în inginerie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Fizică tehnologică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Bioinginerie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Biomateriale şi dispozitive medicale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Echipamente şi sisteme medicale

240

 

 

 

 

 

 

40

Arhitectură navală

200

Arhitectură navală

10

Arhitectură navală

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Sisteme şi echipamente navale

240

 

 

 

 

30

Mecatronică şi robotică

10

Mecatronică şi robotică

250

Mecatronică şi robotică

10

Mecatronică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Robotică

240

 

 

 

 

40

Ingineria materialelor

10

Ingineria materialelor

170

Ingineria materialelor

10

Ştiinţa materialelor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria elaborării materialelor metalice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria procesării materialelor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Informatică aplicată în ingineria materialelor*)

240

 

 

 

 

50

Ingineria mediului

10

Ingineria mediului

190

Ingineria mediului

10

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Ingineria dezvoltării rurale durabile

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Ingineria mediului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Ingineria valorificării deşeurilor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Reconstrucţie ecologică

240

 

 

 

 

50

Inginerie şi management

10

Inginerie şi management

230

Inginerie şi management

10

Inginerie economică industrială

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Inginerie economică ta domeniul mecanic

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Inginerie economică în construcţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Inginerie şi management naval şi portuar

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Inginerie economică în domeniul transporturilor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Inginerie economică ta domeniul electric, electronic şi energetic

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Inginerie economică ta industria chimică şi de materiale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Inginerie economică în agricultură

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Inginerie şi management în industria turismului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Inginerie şi management forestier

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ingineria şi managementul afacerilor

240

 

 

 

 

70

Inginerie genistică, Inginerie

10

Inginerie genistică, Inginerie

20

Inginerie genistică

10

Maşini şi utilaje de geniu

240

 

 

 

 

 

de armament, rachete şi muniţii

 

de armament, rachete şi muniţii

 

 

20

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Inginerie de armament, rachete şi muniţii

10

Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Sisteme integrate de armament şi muniţie

240”

 

3. La anexa nr. 2, punctul 5 „UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 12 „Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare 1) şi limba de predare 2))

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

„12

Facultatea de Limbi si

Limbă şi literatură

Limba şi literatura neogreacă A- Limba şi literatura modernă B/Limba şi literatura română B

A

IF

180

30

 

Literaturi Străine

 

Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă

A

IF

180

21

 

 

 

Limbă şi literatură modernă - Limba şi  literatura coreeană (B)

A

IF

180

25

 

 

 

Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura catalană (B)

AP

IF

180

25

 

 

 

O limbă şi literatură modernă – Limba şi literatura română/Limba şi literatura neogreacă

A

IF

180

30

 

 

 

O limbă şi literatură modernă (A) – O limbă şi literatură modernă (B)/Limba şi literatura rromani

A

IF

180

750

 

 

 

Filologie clasică (Limba şi literatura latină A - Limba şi literatura greacă vechie B)

A

IF

180

50

 

 

Limbi modeme aplicate

Limbi modeme aplicate

A

IF

180

180

 

 

 

Traducere şi interpretare

A

IF

180

180

 

 

Studii culturale

Studii americane

A

IF

180

25

 

 

 

Studii iudaice

A

IF

180

25”

 

4. La anexa nr. 2, punctul 10 „UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ «I. L. CARAGIALE» DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 1 „Facultatea de Teatru” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare 1) şi limba de predare 2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

„1

Facultatea de Teatru

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie, regie, păpuşi - marionete, coregrafie)

A

IF

180

81

 

 

 

Scenografie

A

IF

180

12

 

 

 

Teatrologie (management cultural, jurnalism teatral)

A

IF

180

11”

 

5. La anexa nr. 2, punctul 14 „UNIVERSITATEA «AUREL VLAICU» DIN ARAD”, numărul curent 1 „Facultatea de Inginerie” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare 1) şi limba de predare 2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

„1

Facultatea de Inginerie

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

A

IF

240

80

 

 

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

240

50

 

 

Inginerie industrială

Ingineria sudării o)

A

IF

240

25

 

 

 

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

97

 

 

 

Tehnologia şi designul produselor textile

A

IF

240

40

 

 

 

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

A

IF

240

50

 

 

Inginerie mecanică

Vehicule pentru transportul feroviar

A

IF

240

35

 

 

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

A

IF

240

60”

 

6. La anexa nr. 2, punctul 16 „UNIVERSITATEA «TRANSILVANIA» DIN BRAŞOV”, numărul curent 10 „Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor” şi numărul curent 14 „Facultatea de Medicină” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare 1) şi limba de predare 2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

„10

Facultatea de Ştiinţe

 

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

AP

IF

180

50

 

Economice şi

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

75

 

Administrarea Afacerilor

 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

AP

ID

180

70

 

 

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică

A

IF

180

30

 

 

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

75

 

 

 

Contabilitate şi informatică de gestiune

AP

ID

180

75

 

 

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

A

IF

180

75

 

 

 

Afaceri internaţionale

AP

ID

180

75

 

 

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

75

 

 

 

Finanţe şi bănci

A

ID

180

50

 

 

Management

Management

A

IF

180

75

 

 

 

Management

A

ID

180

75

 

 

Marketing

Marketing

A

IF

180

75

 

 

 

Marketing

AP

ID

180

70

………..

 

 

 

 

 

 

 

14

Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistenţă medicală generală

A

IF

240

150

 

 

 

Laborator clinic

AP

IF

180

45

 

 

 

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

AP

IF

180

45

 

 

 

Medicină

A

IF

360

100”

 

7. La anexa nr. 2, punctul 17 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA”, numărul curent 4 „Facultatea de Construcţii de Maşini”, numărul curent 9 „Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului” şi numărul curent 11 „Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu**)” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare 1) şi limba de predare 2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ 3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

“4

Facultatea de Construcţii

Inginerie industrială

Design industrial

A

IF

240

30

 

de Maşini

 

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

A

IF

240

30

 

 

 

Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Bistriţa)

A

IF

240

60

 

 

 

Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Satu Mare)

AP

IF

240

30

 

 

 

Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Zalău)

AP

IF

240

30

 

 

 

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

90

 

 

 

Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba germană)