MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 155/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 155         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 martie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

321. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

322. - Decret privind conferirea unor decoraţii, cu însemn de război, pentru militari

 

323. - Decret privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios cu însemn de război

 

324. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

325. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 53 din 12 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) şi art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

Decizia nr. 58 din 21 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 63 din 21 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 69 din 21 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) pct. (i) raportate la cele ale art. 58 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

92. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile şi mobile, precum şi înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

348. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 Iii a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia determinantă pe care au avut-o în procesul de negociere a Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în România, componentă de bază a Parteneriatului strategic româno-american din cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord,

Preşedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Comandor doamnei Ellen Tauseher, director în cadrul Consiliului Atlantic.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Ofiţer domnului Bogdan Lucian Aurescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer:

- domnului Daniel Ioniţă, ambasador al României în Regatul Norvegiei;

- domnului Cosmin Dinescu, ambasador al României în Republica Croaţia.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului Ion Gâlea, director general pentru afaceri juridice în Ministerul Afacerilor Externe;

- domnului Dan Răzvan Grigorescu, şef serviciu în Direcţia politici de securitate din Ministerul Afacerilor Externe;

- domnului Frank Rose, adjunct al asistentului pentru politica spaţială şi de apărare al secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Of/fer domnului Liviu Mie Dumitru, director adjunct, Direcţia drept internaţional şi tratate din Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler:

- domnului Ion Cândea, secretar I în cadrul Delegaţiei Permanente a României la NATO;

- doamnei Alice Cornelia Sabău, secretar II în cadrul Delegaţiei Permanente a României la NATO;

- domnului Felix Zaharia, director adjunct, Direcţia drept internaţional şi tratate din Ministerul Afacerilor Externe.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 321.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii, cu însemn de război, pentru militari

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A şi B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru devotamentul excepţional şi spiritul de sacrificiu dovedite de militari în timpul exercitării cu succes a misiunilor încredinţate în Teatrul de Operaţii din Afganistan,

Preşedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor, cu însemn de război, pentru militari, domnului maior Ristea Ion Cristinel.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, cu însemn de război, pentru militari, domnului căpitan Alexa Vasile Marius.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn de război, pentru militari:

- domnului locotenent Olteanu Alexandru George-Cristian;

- domnului locotenent Trefaş Isidor Daniel-Cătălin.

Art. 4. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios, clasa a II-a, cu însemn de război, pentru militari:

- domnului plutonier adjutant Apostol Ion Marius;

- domnului plutonier major Bica Teodor Nicuşor-Dorel;

- domnului plutonier major Petre Anton Cătălin-Adrian;

- domnului plutonier major Popa Toader Dan;

- domnului plutonier major Riza Ion Daniel-Adrian;

- domnului plutonier Botaş Vasile Leonard-Dobrun;

- domnului plutonier Olteanu Marian Cătălin-Cristian;

- domnului plutonier Popescu Cristinel Cristian-Fănel;

- domnului plutonier Stanciu Ion Marian;

- domnului sergent major Băiţan Dumitru Mugurel-Mirel;

- domnului sergent major Iordan Tănase Ilie-Marian;

- domnului sergent major Nicula Ion Marian;

- domnului sergent major Pârvu Ilie Ion-Cătălin;

- domnului sergent major Tudor Toma Cristian.

Art. 5. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios, clasa a III-a, cu însemn de război, pentru militari:

- domnului caporal clasa a III-a Barbu Ilie Nicolae-Marius;

- domnului caporal clasa a III-a Crintea Avram Costică;

- domnului caporal clasa a III-a Morăriţa Petrea Cătălin-Ilie;

- domnului caporal clasa a III-a Nistor Constantin Ionuţ;

- domnului caporal clasa a III-a Pană Mihăiţă Valentin-Stănel.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 322.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios cu însemn de război

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru înaltul profesionalism, spiritul de sacrificiu, devotamentul şi curajul excepţional dovedite în timpul îndeplinirii unor misiuni în Teatrul de Operaţii din Afganistan, în cursul cărora au fost răniţi,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios, clasa a II-a, cu însemn de război, pentru militari, domnului plutonier adjutant Stanciu Neculai Costel.

Art. 2. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios, clasa a III-a, cu însemn de război, pentru militari, domnului caporal clasa a III-a Ţuică Nicolae Daniel-Gheorghe.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 323.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru excepţionala sa dăruire artistică, încununată prin premierea filmului „Poziţia copilului” cu trofeul „Ursul de Aur”, la cea de-a 63-a ediţie a Festivalului de film de la Berlin, pentru activitatea regizorală şi contribuţia remarcabilă la promovarea cinematografiei româneşti atât în ţară, cât şi în străinătate, ca exponent al tinerei generaţii de regizori români,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului Călin Peter Netzer, regizor.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 324.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de apreciere pentru implicarea sa activă în promovarea la nivel academic a limbii şi literaturii române, pentru contribuţia avută la strângerea relaţiilor culturale şi ştiinţifice româno-germane,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F „Promovarea culturii”, domnului prof. univ. dr. Wolfgang Dahmen, Institutul de Romanistică al Universităţii „Friedrich. Schiller” din Jena (Republica Federală Germania), Doctor Honoris Causa al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 325.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 53

din 12 februarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) şi art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Dan ol Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) şi art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Banca Comercială Intesa Sanpaolo România - SA cu sediul în Arad - Sucursala Cluj-Napoca în Dosarul nr. 4.529/1.285/2011/a1 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.580D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care arată că prevederile criticate sunt norme de procedură, iar, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, fiind atributul exclusiv al legiuitorului. De asemenea, nu se poate reţine nici încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 53, întrucât nu s-a constatat restrângerea unui drept fundamental.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 octombrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 4.529/1.285/2011/a1, Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) şi art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Banca Comercială Intesa Sanpaolo România - S.A. cu sediul în Arad - Sucursala Cluj-Napoca într-o cauză întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 21 din Legea nr. 85/2006 instituie obligativitatea publicării unui extras din raportul cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile administratorul judiciar în Buletinul procedurilor de insolvenţă, însă fără a institui un termen în interiorul căruia practicianul în insolvenţă este ţinut să facă publicarea acestuia. De asemenea, mai arată că termenul de contestare nu se stabileşte de la data comunicării şi luării la cunoştinţă, nefiindu-i asigurată persoanei interesate comunicarea raportului în acest termen, ceea ce conduce la neasigurarea dreptului la un proces echitabil şi la un recurs efectiv.

Totodată, susţine că, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, acestea sunt contrare art. 53 din Constituţie, întrucât îngrădesc exercitarea dreptului aferent ipotecilor radiate, respectiv acela de urmărire şi valorificare a bunurilor ipotecate.

Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă arată, în esenţă, următoarele:

- cu privire la dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, apreciază că acestea sunt neconstituţionale, deoarece, în speţă, acesta aduce o gravă încălcare a accesului la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil, impunând în sarcina contestatorului o obligaţie excesivă de a verifica în fiecare zi dosarul cauzei pentru a vedea dacă s-a depus sau nu raportul practicianului în insolvenţă. Această normă nu reglementează un moment obiectiv şi previzibil pentru începerea termenului de contestare, care, la rândul său, este foarte scurt (3 zile), iar, din această perspectivă, termenul de formulare a contestaţiei nu are un caracter previzibil, putând fi respectat doar în condiţiile realizării unei sarcini excesive de verificare zilnică a dosarului cauzei, deoarece raportul poate fi depus oricând între termenele stabilite de judecătorul-sindic pentru analizarea stadiului procedurii, nefiind stabilit un termen clar de depunere;

- referitor la prevederile art. 53 din Legea nr. 85/2006, se apreciază că acestea sunt constituţionale, fiind o transpunere a dispoziţiilor art. 518 alin. 3 din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveşte executarea silită. Din dispoziţiile legale criticate rezultă că, indiferent de etapa în care sunt înstrăinate bunurile în procedura insolvenţei, acestea sunt vândute libere de orice sarcini.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că, în ceea ce priveşte critica adusă prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, aceasta este întemeiată. În acest sens arată că momentul de la care curge termenul de contestare, şi anume depunerea raportului de către administratorul judiciar la dosarul cauzei, nu constituie o garanţie procedurală suficientă pentru asigurarea caracterului efectiv al contestaţiei formulate împotriva raportului administratorului judiciar şi nu conduce la o egalitate a armelor, de vreme ce partea interesată să conteste raportul administratorului judiciar trebuie să verifice zilnic dacă acesta a fost depus la dosarul cauzei, ceea ce constituie o obligaţie excesivă şi nejustificată impusă în sarcina părţii. Prin modul de redactare a textului de lege criticat, statul nu a păstrat un echilibru just între interesul său de a asigura celeritatea procedurii insolvenţei, pe de o parte, şi dreptul părţilor la un proces echitabil, pe de altă parte.

Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53 din Legea nr. 85/2006, raportat la dispoziţiile constituţionale ale art. 53, consideră că aceasta este neîntemeiată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 21 alin. (3) şi art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins:

- Art. 21 alin. (3}: „(3) Contestaţia trebuie să ne înregistrată în termen de 3 zile de ia depunerea raportului prevăzut la alin. (1).*

- Art. 53: „Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, inclusiv măsurile asigurătorii instituite în cursul procesului penal.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. De asemenea, sunt menţionate art. 7 privind egalitatea şi nediscriminarea din Declaraţia Universala a Drepturilor Omului, art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv şi art. 14 referitor la interzicerea discriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale coroborate cu art. 20 din Constituţia României.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:

1. În ceea ce priveşte critica art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, Curtea observă că acestea sunt norme de procedură, iar, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Aşadar, stabilirea normelor procedurale este atributul exclusiv al legiuitorului.

Termenul prevăzut la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 nu împiedică în niciun fel accesul liber la justiţie şi nici dreptul la apărare. Momentul depunerii raportului de către administratorul judiciar/lichidator nu este unul secret, orice persoană participantă la procedura lichidării judiciare, cu o minimă diligentă în apărarea drepturilor sale, are posibilitatea să ia cunoştinţă de acest termen şi să formuleze o contestaţie în termenul de 3 zile prevăzut de lege.

Procedura insolvenţei se caracterizează prin celeritate, menţionată şi la art. 5 din lege, tocmai pornind de la caracterul raporturilor comerciale care, la rândul lor, se desfăşoară cu celeritate. Astfel se justifică şi stabilirea unor termene scurte pentru exercitarea drepturilor procesuale ale participanţilor la procedură, dar aceste termene nu împiedică accesul liber la justiţie, întrucât legea stabileşte suficiente garanţii pentru desfăşurarea procesului în condiţiile prevăzute la art. 21 din Constituţie. În sensul celor arătate mai sus este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, spre exemplu Decizia nr. 201 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, sau Decizia nr. 186 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2010.

De asemenea, prin Decizia nr. 251 din 9 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 10 aprilie 2006, Curtea a statuat că, în toate cazurile în care legiuitorul a condiţionat valorificarea unui drept de exercitarea sa în interiorul unui anumit termen, nu s-a procedat în sensul restrângerii accesului liber la justiţie, ci exclusiv pentru a asigura cadrul legal în vederea exercitării dreptului constituţional prevăzut de art. 21. Aşadar, reglementarea de către legiuitor, în limitele competenţei ce i-a fost conferită prin Constituţie, a condiţiilor de exercitare a unui drept - material sau procesual -, inclusiv prin instituirea unor termene, nu trebuie să conducă la o restrângere a exerciţiului acestuia, ci doar la o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, ocrotite în egală măsură.

Întrucât nu au survenit elemente noi, care să determine reconsiderarea jurisprudenţei în materie, considerentele şi soluţia deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă, fiind aplicabile, în acelaşi timp, şi criticilor de neconstituţionalitate aduse textului prin raportare la celelalte prevederi constituţionale invocate de autorul excepţiei.

2. Distinct de cele reţinute mai sus, în ceea ce priveşte susţinerea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate referitoare la faptul că prevederile Legii nr. 85/2006 nu stabilesc un termen în interiorul căruia administratorul judiciar va depune raportul lunar cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, Curtea observă că, potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, „administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. Raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă.(...)”

Prin urmare, raportul întocmit lunar de administratorul judiciar nu stabileşte drepturi şi obligaţii în sarcina participanţilor la procedură, fiind o simplă justificare a activităţii lunare a acestuia. Cel mult s-ar putea pune problema cenzurării cheltuielilor efectuate de administratorul judiciar, însă, această chestiune ţine şi de competenţa judecătorului-sindic, judecător care, în virtutea rolului activ al instanţei, este dator să lămurească speţa sub toate aspectele.

Curtea reţine că susţinerea autoarei prezentei excepţii de neconstituţionalitate ţine şi de completarea prevederilor legale, or aceste norme legale au fost edictate în lumina dispoziţiilor constituţionale ale art. 61 alin. (1) care statuează rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a ţării. De aceea, chiar dacă omisiunea de reglementare ori caracterul incomplet al acestora ar fi reale, de principiu, suplinirea lipsei de reglementare nu intră în atribuţiile Curţii Constituţionale, Astfel, în ceea ce priveşte completarea dispoziţiilor de lege, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.”

3. Referitor la pretinsa contradicţie a dispoziţiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 cu prevederile art. 53 din Constituţie, se observă că, astfel cum a statuat constant Curtea în jurisprudenţa sa, invocarea prevederilor constituţionale referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi nu poate fi reţinută dacă nu s-a constatat încălcarea vreunei prevederi constituţionale care consacră drepturi sau libertăţi fundamentale. Or, autorul nu menţionează, în concret, care este dreptul fundamental pretins a fi încălcat.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) şi art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Banca Comercială Intesa Sanpaolo România - S.A. cu sediul în Arad - Sucursala Cluj-Napoca în Dosarul nr. 4.529/1.285/2011/a1 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 februarie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 58

din 21 februarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. excepţie ridicată de Societatea Comercială „Erpia” - S.A. din Craiova în Dosarul nr. 462/54/2012 al Curţii de Apel Craiova - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 946D/2012 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent învederează Curţii că partea Societatea Comercială „Delta ACM 93” - S.R.L. din Bucureşti a transmis la dosar note scrise prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.353D/2012 şi nr. 1.592D/2012, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi prevederi legale, ridicată de Bianca Ungureanu în Dosarul nr. 743/89/2012 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi, respectiv, de Maria Doina Jurubiţă în Dosarul nr. 30/1/2012 al Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie - Secţia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, văzând identitatea de obiect a cauzelor menţionate, pune în discuţie problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1353D/2012 şi nr. 1.592D/2012 la Dosarul nr. 946D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, precizând în acest sens că, prin Decizia nr. 1.039 din 5 decembrie 2012, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea Legii nr. 299/2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele: Prin încheierile din 27 martie 2012, 17 septembrie 2012 şi 30 octombrie 2012, pronunţate în dosarele nr. 462/54/2012, nr. 743/89/2012 şi, respectiv, nr. 30/1/2012, Curtea de Apel Craiova - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Curtea de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Erpia” - S.A. din Craiova, Bianca Ungureanu şi, respectiv, Maria Doina Jurubiţă în cauze având ca obiect soluţionarea unor cereri de revizuire a unor hotărâri judecătoreşti formulate în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că, la adoptarea legii criticate, a fost încălcat principiul bicameralismului, întrucât propunerea legislativă a fost adoptată de Senat într-o redactare diferită şi cu un conţinut contrar propunerii legislative iniţiale, ignorându-se forma adoptată de Camera Deputaţilor în care se propunea modificarea art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 pentru a pune de acord textul cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.609 din 9 decembrie 2010. Totodată, se susţine că abrogarea art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 contravine şi art. 75 alin. (4) din Constituţie, întrucât Camera decizională trebuia să retrimită legea la prima Cameră sesizată, Camera Deputaţilor, aceasta având competenţa de a decide definitiv, potrivit dispoziţiilor constituţionale.

Se mai arată că legea criticată contravine şi art. 79 alin. (1) din Constituţie, întrucât avizul favorabil al Consiliului Legislativ a fost obţinut cu privire la textul propus de iniţiator, iar nu referitor la un text cu efecte juridice fundamental diferite, chiar antagonice.

Se precizează că adoptarea de către legiuitor a unor norme contrare celor hotărâte printr-o decizie a Curţii Constituţionale contravine art. 147 din Constituţie. Prin desfiinţarea unei căi extraordinare de atac prevăzute de contenciosul administrativ s-a produs un efect opus celui preconizat prin soluţia Curţii Constituţionale.

Curtea de Apel Craiova - Secţia de contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, apreciază că legea de abrogare este consecinţa firească a soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională, o eventuală reglementare unitară privind un motiv distinct de revizuire care să facă trimitere la prioritatea dreptului comunitar trebuind să facă obiectul noului cod de procedură civilă, nu al unor proceduri speciale.

Curtea de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, legiuitorul având dreptul de a stabili regulile de procedură după care trebuie să se desfăşoare procedura judiciară, inclusiv în ceea ce priveşte căile extraordinare de atac.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal consideră că prevederile Legii nr. 299/2011 nu încalcă dispoziţiile constituţionale, întrucât abrogarea unei căi de atac extraordinare, prezentă într-o lege specială, nu reprezintă o încălcare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi nici nu poate fi privită ca o măsură discriminatorie, deoarece nu creează privilegii sau dezavantaje pentru anumite categorii de subiecte de drept.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul, în punctul de vedere formulat în Dosarul nr. 1.353D/2012, observă că motivarea excepţiei vizează vicii de neconstituţionalitate extrinsecă prin prisma procedurii de adoptare a Legii nr. 299/2011 la nivelul celor două Camere ale Parlamentului, Arată, sub acest aspect, că respectarea procedurilor parlamentare constituţionale incumbă exclusiv Camerelor Parlamentului, astfel că doar acestea se pot pronunţa asupra realităţii şi motivării celor expuse de autorul criticii de neconstituţionalitate, Guvernul şi Ministerul Justiţiei ca parte componentă a Guvernului nefiind în măsură să facă aprecieri în acest sens.

Avocatul Poporului apreciază, în cuprinsul punctului de vedere exprimat în Dosarul nr. 946D/2012, că legea criticată este constituţională. În acest sens, precizează că, în exercitarea funcţiei sale legislative, Parlamentul poate decide să nu mai reexamineze legea sau dispoziţiile din conţinutul ei declarate neconstituţionale si să le scoată din circuitul legislativ.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise transmise la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 22 decembrie 2011, al cărei articol unic prevede că alineatul (2) al articolului 21 din Legea Contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, legea criticată contravine următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 61 alin. (2) care stabileşte structura bicamerală a Parlamentului României, art. 75 alin. (4) care reglementează cu privire la modalitatea de adoptare de către ambele Camere a prevederilor care intră în competenţa decizională a primei Camere sesizată cu un proiect de lege, art. 79 alin. (1) privind rolul Consiliului Legislativ şi art. 147 alin. (1) şi (4) referitor la efectele deciziilor Curţii Constituţionale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. 1.039 din 5 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2013, a admis excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) ai art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a constatat că aceasta este neconstituţională în ansamblul său.

Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea a reţinut că, din perspectiva procedurii de adoptare, au fost nesocotite rigorile principiului bicameralismului. consacrat prin art. 61 alin, (2) din Constituţie, întrucât Senatul, în calitate de Cameră decizională, a adoptat propunerea legislativă într-o redactare fundamental diferită, al cărei sens era opus faţă de conţinutul iniţial al propunerii care fusese adoptată de Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată. Mai mult, soluţia legislativă adoptată - şi anume abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea nr. 554/2004 - nu făcuse obiectul dezbaterii în plenul Camerei Deputaţilor. În acest fel s-a ajuns ca rezultatul final al propunerii legislative depuse la Camera Deputaţilor să nu mai fie modificarea, în acord cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.609 din 9 decembrie 2010, a dispoziţiilor declarate neconstituţionale prin decizia menţionată - aşa cum a fost în intenţia iniţiatorilor propunerii legislative -, ci eliminarea întregului alineat (2) din art. 21 al Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, deşi Curtea constatase, prin aceeaşi decizie, că, sub aspectul criticilor faţă de care examinase constituţionalitatea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, acesta cuprindea o singură teză neconstituţională - teza a doua. Astfel a fost înlăturat în totalitate motivul de revizuire suplimentar instituit prin alin. (2) teza întâi al art. 21 din Legea nr. 554/2004, finalitate ce nu corespundea nici celor statuate prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.609 din 9 decembrie 2010, nici intenţiei iniţiatorilor propunerii legislative.

În consecinţă, Curtea a observat că, procedând astfel, Senatul, în calitate de cameră decizională, s-a îndepărtat de sensul prevederilor art. 147 alin. (1) din Constituţie – care fuseseră avute în vedere la iniţierea propunerii legislative -, deturnând obligaţia legiuitorului de punere de acord a textului neconstituţional cu normele fundamentale, deci de legiferare în sens pozitiv, într-o legiferare negativă, constând în abrogarea textelor constatate ca fiind neconstituţionale.

Totodată, Curtea a constatat că înlăturarea prin Legea nr. 299/2011 a unui mijloc procedural care permitea redeschiderea unor procese soluţionate irevocabil, dar în cursul cărora s-a încălcat dreptul Uniunii Europene, mijloc care asigura aplicarea unitară a legislaţiei europene, astfel cum trebuia aceasta interpretată încă de la intrarea sa în vigoare, este de natură să nesocotească obligaţia asumată de statul român prin Actul de aderare, obligaţie înscrisă în art. 4 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi garantată prin art. 148 alin. (4) din Constituţie.

Faţă de soluţia de admitere pronunţată prin decizia menţionată şi ţinând cont de prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 şi de cele ale art. 147 alin. (1) din Constituţie, prezenta excepţie de neconstituţionalitate urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Societatea Comercială Erpia - S.A. din Craiova în Dosarul nr. 462/54/2012 al Curţii de Apel Craiova - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, de Bianca Ungureanu în Dosarul nr. 743/89/2012 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi de Maria Doina Jurubiţă în Dosarul nr. 30/1/2012 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 februarie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 63

din 21 februarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Curtea de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal, din oficiu, în Dosarul său nr. 1.839/59/2011 şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.261 D/2012 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca devenită inadmisibilă, ca urmare a pronunţării de către Curtea Constituţională a Deciziei nr. 1.039 din 5 decembrie 2012, prin care a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că nu pot face obiectul revizuirii hotărârile definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de recurs, cu încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, atunci când nu evocă fondul cauzei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 iulie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 1.839/59/2011, Curtea de Apel Timişoara – Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de instanţă, din oficiu, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de revizuire a unei decizii pronunţate de Curtea de Apel Timişoara referitor la restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate Curtea de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal precizează, mai întâi, că textul de lege criticat era în vigoare la data formulării cererii de revizuire formulate de petent, astfel că excepţia de neconstituţionalitate este admisibilă prin prisma celor statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011. Consideră că obligaţia prevăzută de art. 148 alin. (2) din Constituţie ar avea un caracter pur declarativ în ipoteza în care nu s-ar permite revizuirea unei hotărâri irevocabile date de instanţa de recurs prin care s-a încălcat dreptul Uniunii Europene, interdicţie care să aibă la bază unicul motiv că prin acestea nu se evocă fondul. În plus, România ar putea fi considerată în situaţia unui stat membru al Uniunii Europene care nu îşi respectă obligaţiile asumate prin tratatul de aderare şi tratatele care constituie izvoare primare ale dreptului european.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. În acest sens, apreciază că, ţinând cont de trăsăturile dreptului european, astfel cum au fost reţinute şi în Decizia nr. 24 din 14 noiembrie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind soluţionarea unui recurs în interesul legii în materia unor litigii privind plata taxei de poluare, criticile de neconstituţionalitate apar ca vizând, în realitate, modul de interpretare şi aplicare a textului de lege criticat, aspect care excedează competenţei Curţii Constituţionale.

Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere, în sensul constituţionalităţii textului de lege criticat, exprimat în Dosarul nr. 677D/2012 în care argumentele de neconstituţionalitate erau similare celor reţinute în cauza de faţă.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004. La data ridicării excepţiei, art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 era abrogat prin articolul unic al Legii nr. 299/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 22 decembrie 2011. Anterior intrării în vigoare a Legii nr. 299/2011, prevederile art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 aveau următoarea redactare: „Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunţarea hotărârilor rămase definitive şi irevocabile prin încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. (2), coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituţia României, republicată. (,..)”

Instanţa autoare a excepţiei de neconstituţionalitate arată că textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art. 148 alin. (2) din Constituţie care consacră principiul priorităţii de aplicare a prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene şi a celorlalte reglementări europene cu caracter obligatoriu, faţă de dispoziţiile contrare din legile interne.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea urmează să analizeze mai întâi admisibilitatea acesteia, având în vedere faptul că, la data invocării sale, textul de lege criticat era abrogat prin Legea nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în condiţiile în care art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale prevede că aceasta decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare.

Sub acest aspect, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 756 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, a statuat că sintagma „în vigoare” din cuprinsul textului de lege menţionat este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare.

Or, cererea de revizuire în cadrul soluţionării căreia s-a ridicat prezenta excepţie a fost înregistrată la Tribunalul Arad - Secţia contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale la 5 februarie 2010, dată la care art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 era în vigoare şi constituia temeiul de drept al acţiunii introduse. Aşadar, în cauza de faţă, aflată în faza procesuală a recursului, este incidenţă soluţia mai sus prezentată pronunţată de Curtea Constituţională, având în vedere faptul că textul legal criticat continuă să producă efecte juridice şi după abrogarea sa.

Ca atare, Curtea Constituţională constată că această condiţie de admisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate este îndeplinită.

În continuare, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 1.039 din 5 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2013, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că nu pot face obiectul revizuirii hotărârile definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de recurs, cu încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, atunci când nu evocă fondul cauzei.

Curtea observă că instanţa care a ridicat excepţia de constituţionalitate critică prevederile art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 în interpretarea constatată de Curtea Constituţională ca fiind neconstituţională. Prin urmare, faţă de această jurisprudenţă şi ţinând cont de prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 şi de cele ale art. 147 alin. (1) din Constituţie, prezenta excepţie de neconstituţionalitate urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Curtea de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal, din oficiu, în Dosarul său nr. 1.839/59/2011.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 februarie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 69

din 21 februarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor ari 82 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) pct. (i) raportate la cele ale art. 58 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) pct. (i) raportate la cele ale art. 58 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepţie ridicată de Rhaiem Khaled în Dosarul nr. 4.57272/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.438D/2012 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, în principal, ca inadmisibilă, întrucât autorul acesteia nu motivează pretinsa neconstituţionalitate, iar, în subsidiar, ca neîntemeiată, textele de lege criticate necontravenind textelor convenţionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 5.494 din 3 octombrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 4.572/2/2012, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) pct. (i) raportate la cele ale art. 58 alin. (1) lit. a) pct. (II) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepţie ridicată de Rhaiem Khaled într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de anulare a deciziei de returnare a acestuia de pe teritoriul României, a interdicţiei de intrare în România instituită în privinţa sa pentru o perioadă de 6 luni, precum şi a cererii de prelungire a dreptului de şedere în scop de studii.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că îndepărtarea, într-un termen de 15 zile, de pe teritoriul României a unui străin aflat în România în scop de studii, pentru motivul că nu şi-a prelungit dreptul de şedere din pricina faptului că a fost în imposibilitate temporară de a-şi achita taxa de studii, contravine art. 8 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Aceasta, deoarece un asemenea motiv nu se înscrie în niciuna din ipotezele limitativ prevăzute de textul convenţional menţionat. Mai arată că nici instanţa nu are libertate de apreciere asupra caracterului necesar într-un stat democratic al măsurii de îndepărtare de pe teritoriul României. Precizează că, în această situaţie, străinul aflat la studii în România, obligat să părăsească ţara pentru motivul neachitării taxei de studii, îşi vede încălcat dreptul la viaţă privată.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât dispoziţiile de lege criticate nu sunt de natură să aducă atingere prevederilor din Constituţie şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale invocate de autorul acesteia. Observă, totodată, că, de fapt, nu se ridică aspecte de constituţionalitate, ci de rezolvare a unor situaţii practice de aplicare a legii. Faptul că reclamantul nu a solicitat prelungirea dreptului de şedere deoarece familia sa nu i-a transmis sumele necesare achitării taxei de studii din cauza dificultăţilor economice şi a imposibilităţii de a transmite bani prin circuitul bancar nu pot constitui motivări în susţinerea unor aspecte de constituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale, fiind pe deplin justificată obligaţia respectării de către străini a regulilor speciale ce constituie regimul şederii lor în România, având în vedere necesitatea oricărui stat de a controla fenomenul migraţiei. De asemenea, arată că străinii care doresc să îşi împlinească aspiraţiile intelectuale în România au obligaţia să îşi finalizeze studiile în intervalul de timp care Ie-a fost acordat sau, după caz, a fost prelungit dreptul de şedere în scop de studii în România.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 82 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) pct. (i) raportate la cele ale art. 58 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, care au următorul cuprins:

- Art. 58 alin. (1) lit. a) pct. (ii): „(1) Străinii intraţi în România pentru studii pot solicita prelungirea dreptului de şedere, astfel:

a) în cazul studenţilor sau elevilor, pentru perioade succesive de până la un an, dacă: (...)

(ii) dovedesc că şi-au achitat taxele de studii”;

- Art. 82 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) pct. (i): „(1) Decizia de returnare constituie actul administrativ al Oficiului Român pentru Imigrări sau al formaţiunilor sale teritoriale, prin care străinii prevăzuţi la art. 81 alin. (1) sunt obligaţi să părăsească teritoriul României. (...)

(3) Decizia de returnare dă posibilitatea străinului să părăsească ţara neînsoţit, astfel:

a) în termen de 15 zile, pentru:

(i) străinul care a fost depistat fără drept de şedere”.

În opinia autorului excepţiei, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 8 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la condiţiile în care este permis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea dreptului la respectarea vieţii private şi de familie raportate la art. 20 din Constituţie privitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în motivarea criticilor de neconstituţionalitate, autorul acesteia nu face decât să afirme pretinsa neconcordanţă dintre textele de lege ce formează obiectul excepţiei şi prevederile art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale care consacră dreptul la respectarea vieţii private şi de familie raportat la art. 20 din Constituţie referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului. În sprijinul acestei susţineri nu aduce, însă, niciun argument de natură constituţională, ci tinde să justifice imposibilitatea plăţii taxei de studii care a condus la refuzul prelungirii dreptului de şedere. Or, aprecierea măsurii în care anumite împrejurări de fapt corespund exigenţelor impuse în scopul respectării şi asigurării exerciţiului liber al drepturilor fundamentale prin Constituţie sau prin Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamental intră în competenţa instanţei de judecată învestite cu soluţionarea litigiului,

În plus, excepţia de neconstituţionalitate apare ca fiind nemotivată şi, deci, inadmisibilă, şi prin prisma dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 care impun cerinţa motivării sesizărilor. În jurisprudenţa sa, reprezentată, de exemplu, de Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, Curtea Constituţională a statuat că simpla menţionare a unor texte din Legea fundamentală, fără a se putea deduce în mod rezonabil în ce constă contrarietatea dintre acestea şi textele ce fac obiectul excepţiei, nu poate fi considerată ca o veritabilă motivare a acesteia.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DEC.DE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) pct. (i) raportate la cele ale art. 58 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepţie ridicată de Rhaiem Khaled în Dosarul nr. 4.572/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 februarie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile şi mobile, precum şi înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi În administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - unităţile teritoriale subordonate, a căror valoare de inventar se majorează ca urmare a reevaluării şi a recepţionării unor lucrări de intervenţie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri mobile din rezerva de mobilizare, aflate în domeniul public al statului şi În administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a două imobile aflate în domeniul public al statului şi În administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - unităţile teritoriale 330 şi 430, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 13 martie 2013.

Nr. 92.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi În administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - unităţile teritoriale subordonate, a căror valoare de inventar se majorează ca urmare a reevaluării şi a recepţionării unor lucrări de intervenţie

 

Administratorul şi codul unic de identificare

Nr. de inventar M.F.P. şi

codul de clasificare

Denumirea şi adresa

Valoarea de inventar actualizată (lei)

Situaţia juridică

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 95

3503805

MFP97186

8.19.01

Clădire 95/1

Judeţul Sălaj

35.849

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 95

3503805

MFP 97190

8.19.01

Clădire 95/22

Judeţul Sălaj

50.884

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 95

3503805

MFP 97194

8.19.01

Clădire 95/8

Judeţul Sălaj

60.875

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 95

3503805

MFP 97205

8.19.01

Clădire 95/19

Judeţul Sălaj

24.642

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 95

3503805

MFP 97206

8.19.01

Clădire 95/20

Judeţul Sălaj

233.269

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 95

3503805

MFP 97207

8.19.01

Clădire 95/21

Judeţul Sălaj

50.884

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 95

3503805

MFP 97210

8.19.01

Clădire 95/25

Judeţul Sălaj

108.944

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 95

3503805

MFP 100039

8.19.01

Teren 95/45

Judeţul Sălaj

3.813.332

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 130

26304160

MFP 97288

8.19.01

Construcţie 130/58

Judeţul Vâlcea

202.792

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 130

26304160

MFP 97293

8.19.01

Clădire 130/63

Judeţul Vâlcea

25.914

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 130

26304160

MFP 97294

8.19.01

Clădire 130/64

Judeţul Vâlcea

129.971

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 130

26304160

MFP 97296

8.19.01

Clădire 130/66

Judeţul Vâlcea

38.845

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 130

26304160

MFP 97328

8.19.01

Clădire 130/98

Judeţul Vâlcea

34.209

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 130

26304160

MFP 97329

8.19.01

Teren 130/99

Judeţul Vâlcea

2.154.457

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 130

26304160

MFP 150078

8.19.01

Construcţie 130/115

Judeţul Vâlcea

473.093

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135

26292278

MFP 97344

8.19.01

Clădire 135/1

Judeţul Vâlcea

24.700

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135

26292278

MFP 97345

8.19.01

Clădire 135/2

Judeţul Vâlcea

24.700

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135

26292278

MFP 97346

8.19.01

Clădire 135/3

Judeţul Vâlcea

24.700

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135

26292278

MFP 97347

8.19.01

Clădire 135/4

Judeţul Vâlcea

24.700

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135

26292278

MFP 97349

8.19.01

Clădire 135/6

Judeţul Vâlcea

187.327

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 135

26292278

MFP 97350

8.19.01

Clădire 135/7

Judeţul Vâlcea

986.474

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135

26292278

MFP 97351

8.19.01

Clădire 135/8

Judeţul Vâlcea

26.864

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135

26292278

MFP 97352

8.19.01

Clădire 135/9

Judeţul Vâlcea

145.864

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135

26292278

MFP 97390

8.19.01

Construcţie 135/47

Judeţul Vâlcea

15.038

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135

26292278

MFP 97399

8.19.01

Construcţie 135/56

Judeţul Vâlcea

54.424

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135

26292278

MFP 97403

8.19.01

Clădire 135/60

Judeţul Vâlcea

205.126

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135

26292278

MFP 97404

8.19.01

Construcţie 135/61

Judeţul Vâlcea

449.128

Proces-verbal nr. 1.667/16.12.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135

26292278

MFP 97409

8.19.01

Construcţie 135/66

Judeţul Vâlcea

1 898.697

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135

26292278

MFP 97411

8.19.01

Teren 135/68

Judeţul Vâlcea

2.842.530

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135

26292278

MFP 150079

8.19.01

Construcţie 135/69

Judeţul Vâlcea

507.806

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97418

8.19.01

Clădire 140/6

Judeţul Buzău

46.335

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97420

8.19.01

Clădire 140/8

Judeţul Buzău

48.007

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97421

8.19.01

Clădire 140/9

Judeţul Buzău

49.320

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97422

8.19.01

Clădire 140/10

Judeţul Buzău

29.386

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97423

8.19.01

Clădire 140/11

Judeţul Buzău

410.653

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97424

8.19.01

Clădire 140/12

Judeţul Buzău

87.009

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97425

8.19.01

Clădire 140/13

Judeţul Buzău

279.440

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97426

8.19.01

Clădire 140/14

Judeţul Buzău

182.499

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97428

8.19.01

Clădire 140/25

Judeţul Buzău

36.289

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97430

8.19.01

Construcţie 140/27

Judeţul Buzău

1.201.896

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97450

8.19.01

Clădire 140/15

Judeţul Buzău

182.499

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97451

8.19.01

Clădire 140/16

Judeţul Buzău

182.498

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97452

8.19.01

Clădire 140/17

Judeţul Buzău

182.499

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97453

8.19.01

Clădire 140/18

Judeţul Buzău

182.498

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97454

8.19.01

Clădire 140/19

Judeţul Buzău

182.498

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97474

8.19.01

Clădire 140/62

Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97475

8.19.01

Clădire 140/63

Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97476

8.19.01

Clădire 140/64

Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97477

8.19.01

Clădire 140/65

Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97478

8.19.01

Clădire 140/66

Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97479

8.19.01

Clădire 140/67

Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97480

8.19.01

Clădire 140/68

Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97481

8.19.01

Clădire 140/69

Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97482

8.19.01

Clădire 140/70

Judeţul Buzău

2.243.531

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97484

8.19.01

Clădire 140/72

Judeţul Buzău

296.476

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97496

8.19.01

Construcţie 140/84

Judeţul Buzău

478.898

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97497

8.19.01

Construcţie 140/85

Judeţul Buzău

143.472

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97498

8.19.01

Construcţie 140/86

Judeţul Buzău

143.472

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97499

8.19.01

Construcţie 140/87

Judeţul Buzău

1.382.323

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Proces-verbal nr. 3.590/27.12.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97500

8.19.01

Construcţie 140/88

Judeţul Buzău

1.793.602

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97506

8.19.01

Construcţie 140/94

Judeţul Buzău

1.374.079

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97507

8.19.01

Clădire 140/95

Judeţul Buzău

515.294

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97509

8.19.01

Teren 140/97

Judeţul Buzău

2.731.947

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97510

8.19.01

Teren 140/98

Judeţul Buzău

116.597

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97511

8.19.01

Teren 140/99

Judeţul Buzău

30.231

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97512

8.19.01

Teren 140/100

Judeţul Buzău

773

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97513

8.19.01

Teren 140/101

Judeţul Buzău

3.529

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97514

8.19.01

Teren 140/102

Judeţul Buzău

638

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 97515

8.19.01

Teren 140/103

Judeţul Buzău

3268

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 147517

8.19.01

Clădire 140/71

Judeţul Buzău

205.127

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140

10246933

MFP 147518

8.19.01

Clădire 140/104

Judeţul Buzău

205.127

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97516

8.19.01

Clădire 145/1

Judeţul Gorj

14.437

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97517

8.19.01

Clădire 145/2

Judeţul Gorj

519.915

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97521

8.19.01

Clădire 145/6

Judeţul Gorj

211.017

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97522

8.19.01

Clădire 145/7

Judeţul Gorj

51.614

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97523

8.19.01

Clădire 145/8

Judeţul Gorj

107.551

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97524

8.19.01

Clădire 145/9

Judeţul Gorj

65.280

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97529

8.19.01

Construcţie 145/14

Judeţul Gorj

1.129.132

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97548

8.19.01

Teren 145/121

Judeţul Gorj

2.127.619

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97568

8.19.01

Clădire 145/52

Judeţul Gorj

3.077.864

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97569

8.19.01

Clădire 145/53

Judeţul Gorj

2.733.136

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97570

8.19.01

Clădire 145/54

Judeţul Gorj

2.733.136

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97571

8.19.01

Clădire 145/55

Judeţul Gorj

2.733.136

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97572

8.19.01

Clădire 145/56

Judeţul Gorj

2.733.136

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97573

8.19.01

Clădire 145/57

Judeţul Gorj

2.733.136

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97574

8.19.01

Clădire 145/58

Judeţul Gorj

2.733.136

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97575

8.19.01

Clădire 145/59

Judeţul Gorj

2.733.136

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97576

8.19.01

Clădire 145/60

Judeţul Gorj

2.733.137

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97577

8.19.01

Clădire 145/61

Judeţul Gorj

2.733.137

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97578

8.19.01

Clădire 145/62

Judeţul Gorj

2.733.137

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97579

8.19.01

Clădire 145/63

Judeţul Gorj

191.777

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97580

8.19.01

Clădire 145/64

Judeţul Gorj

191.777

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97581

8.19.01

Clădire 145/65

Judeţul Gorj

191.777

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97582

8.19.01

Clădire 145/66

Judeţul Gorj

191.777

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97583

8.19.01

Clădire 145/67

Judeţul Gorj

191.777

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97584

8.19.01

Clădire 145/68

Judeţul Gorj

191.777

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97607

8.19.01

Construcţie 145/91

Judeţul Gorj

449.184

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97611

8.19.01

Construcţie 145/95

Judeţul Gorj

2.502.028

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97612

8.19.01

Construcţie 145/96

Judeţul Gorj

309.167

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97620

8.19.01

Clădire 145/104

Judeţul Gorj

37.878

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97621

8.19.01

Clădire 145/105

Judeţul Gorj

37.879

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97622

8.19.01

Clădire 145/106

Judeţul Gorj

105.676

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97623

8.19.01

Construcţie 145/107

Judeţul Gorj

615.836

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97624

8.19.01

Clădire 145/108

Judeţul Gorj

102.970

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97625

8.19.01

Clădire 145/109

Judeţul Gorj

102.970

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97626

8.19.01

Clădire 145/110

Judeţul Gorj

102.970

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97627

8.19.01

Clădire 145/111

Judeţul Gorj

102.969

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97628

8.19.01

Clădire 145/112

Judeţul Gorj

102.969

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97629

8.19.01

Clădire 145/113

Judeţul Gorj

102.969

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97630

8.19.01

Construcţie 145/114

Judeţul Gorj

159.942

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97631

8.19.01

Construcţie 145/115

Judeţul Gorj

159.941

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97634

8.19.01

Construcţie 145/118

Judeţul Gorj

2.410.576

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 150080

8.19.01

Construcţie 145/123

Judeţul Gorj

388.296

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 150081

8.19.01

Construcţie 145/122

Judeţul Gorj

61.818

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97637

8.19.01

Clădire 150/1

Judeţul Dâmboviţa

24.897

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97638

8.19.01

Clădire 150/2

Judeţul Dâmboviţa

42.795

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97639

8.19.01

Clădire 150/3

Judeţul Dâmboviţa

39.529

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97643

8.19.01

Clădire 150/7

Judeţul Dâmboviţa

100.606

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97649

8.19.01

Clădire 150/13

Judeţul Dâmboviţa

13.817

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97650

8.19.01

Clădire 150/14

Judeţul Dâmboviţa

137.714

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97651

8.19.01

Clădire 150/15

Judeţul Dâmboviţa

26.068

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97652

8.19.01

Clădire 150/16

Judeţul Dâmboviţa

26.068

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97653

8.19.01

Clădire 150/17

Judeţul Dâmboviţa

26.068

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97657

8.19.01

Clădire 150/21

Judeţul Dâmboviţa

9045

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97658

8.19.01

Clădire 150/22

Judeţul Dâmboviţa

57.878

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97659

8.19.01

Clădire 150/23

Judeţul Dâmboviţa

2.465

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97661

8.19.01

Clădire 150/25

Judeţul Dâmboviţa

417.987

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97662

8.19.01

Clădire 150/26

Judeţul Dâmboviţa

417.987

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97663

8.19.01

Clădire 150/27

Judeţul Dâmboviţa

417.987

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97664

8.19.01

Clădire 150/28

Judeţul Dâmboviţa

417.987

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97703

8.19.01

Construcţie 150/67

Judeţul Dâmboviţa

7.494

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150

26292057

MFP 97709

8.19.01

Teren 150/73

Judeţul Dâmboviţa

6.588.771

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97710

8.19.01

Clădire 235/1

Judeţul Dâmboviţa

128.033

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97711

8.19.01

Clădire 235/2

Judeţul Dâmboviţa

112.433

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97712

8.19.01

Clădire 235/3

Judeţul Dâmboviţa

42.708

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97713

8.19.01

Clădire 235/4

Judeţul Dâmboviţa

474.869

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97718

8.19.01

Clădire 235/9

Judeţul Dâmboviţa

7.159.259

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97723

8.19.01

Clădire 235/14

Judeţul Dâmboviţa

82.905

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97726

8.19.01

Clădire 235/17

Judeţul Dâmboviţa

163.664

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97727

8.19.01

Clădire 235/18

Judeţul Dâmboviţa

86.999

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97728

8.19.01

Clădire 235/19

Judeţul Dâmboviţa

14.670

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97729

8.19.01

Clădire 235/20

Judeţul Dâmboviţa

14.670

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97730

8.19.01

Clădire 235/21

Judeţul Dâmboviţa

170.651

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97733

8.19.01

Clădire 235/24

Judeţul Dâmboviţa

7.824

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97734

8.19.01

Construcţie 235/25

Judeţul Dâmboviţa

67.570

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97738

8.19.01

Construcţie 235/29

Judeţul Dâmboviţa

103.636

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97739

8.19.01

Clădire 235/30

Judeţul Dâmboviţa

312.277

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97740

8.19.01

Construcţie 235/31

Judeţul Dâmboviţa

69.465

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 97741

8.19.01

Teren 235/32

Judeţul Dâmboviţa

2.672.973

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 120901

8.19.01

Construcţie 235/33

Judeţul Dâmboviţa

53.931

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235

26309426

MFP 120902

8.19.01

Construcţie 235/34

Judeţul Dâmboviţa

2.917

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240

2739043

MFP 97743

8.19.01

Clădire 240/2

Judeţul Braşov

25.949

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240

2739043

MFP 97745

8.19.01

Clădire 240/4

Judeţul Braşov

40.917

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240

2739043

MFP 97754

8.19.01

Clădire 240/13

Judeţul Braşov

37.094

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240

2739043

MFP 97756

8.19.01

Clădire 240/15

Judeţul Braşov

119.592

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240

2739043

MFP 97757

8.19.01

Clădire 240/16

Judeţul Braşov

233.415

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240

2739043

MFP 97758

8.19.01

Clădire 240/17

Judeţul Braşov

210.553

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240

2739043

MFP 97759

8.19.01

Clădire 240/18

Judeţul Braşov

75.829

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240

2739043

MFP 97761

8.19.01

Clădire 240/20

Judeţul Braşov

1.291.651

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Proces-verbal nr. 3.000/6.12.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240

2739043

MFP 97762

8.19.01

Clădire 240/21

Judeţul Braşov

28.406

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240

2739043

MFP 97813

8.19.01

Clădire 240/71

Judeţul Braşov

23.613

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240

2739043

MFP 97814

8.19.01

Clădire 240/72

Judeţul Braşov

23.613

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240

2739043

MFP 100722

8.19.01

Teren 240/77

Judeţul Braşov

8.423.512

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Proces-verbal nr. 1.332/9.06.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97819

8.19.01

Teren 260/1

Judeţul Sibiu

2.816.802

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97849

8.19.01

Clădire 260/31

Judeţul Sibiu

126.776

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97850

8.19.01

Clădire 260/32

Judeţul Sibiu

139.611

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97852

8.19.01

Clădire 260/34

Judeţul Sibiu

36

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97853

8.19.01

Construcţie 260/35

Judeţul Sibiu

655.360

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Proces-verbal nr. 1.187/17.12.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97854

8.19.01

Construcţie 260/36

Judeţul Sibiu

662

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97855

8.19.01

Construcţie 260/37

Judeţul Sibiu

662

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97856

8.19.01

Construcţie 260/38

Judeţul Sibiu

662

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97858

8.19.01

Construcţie 260/40

Judeţul Sibiu

359

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97865

8.19.01

Construcţie 260/47

Judeţul Sibiu

376

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97866

8.19.01

Construcţie 260/48

Judeţul Sibiu

12.595

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97867

8.19.01

Construcţie 260/49

Judeţul Sibiu

12.595

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97868

8.19.01

Clădire 260/50

Judeţul Sibiu

49

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97869

8.19.01

Clădire 260/51

Judeţul Sibiu

21

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97870

8.19.01

Construcţie 260/52

Judeţul Sibiu

22

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260

23475670

MFP 97871

8.19.01

Clădire 260/53

Judeţul Sibiu

91.012

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265

4187280

MFP 97874

8.19.01

Clădire 265/1

Judeţul Bacău

360.163

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265

4187280

MFP 97877

8.19.01

Clădire 265/4

Judeţul Bacău

104.474

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265

4187280

MFP 97881

8.19.01

Clădire 265/8

Judeţul Bacău

8.615

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 265

4187280

MFP 97882

8.19.01

Clădire 265/9

Judeţul Bacău

99.742

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265

4187280

MFP 97883

8.19.01

Clădire 265/10

Judeţul Bacău

47.025

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265

4187280

MFP 97911

8.19.01

Construcţie 265/38

Judeţul Bacău

184.892

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265

4187280

MFP 97912

8.19.01

Construcţie 265/39

Judeţul Bacău

77.807

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265

4187280

MFP 97916

8.19.01

Construcţie 265/43

Judeţul Bacău

189.348

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265

4187280

MFP 97922

8.19.01

Teren 265/49

Judeţul Bacău

413.588

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265

4187280

MFP 97923

8.19.01

Teren 265/50

Judeţul Bacău

2.302.028

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97925

8.19.01

Clădire 310/2

Judeţul Galaţi

14.156

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97930

8.19.01

Clădire 310/7

Judeţul Galaţi

120.252

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97931

8.19.01

Clădire 310/8

Judeţul Galaţi

43.127

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97932

8.19.01

Clădire 310/9

Judeţul Galaţi

14.146

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97933

8.19.01

Clădire 310/10

Judeţul Galaţi

19.817

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97970

8.19.01

Clădire 310/47

Judeţul Galaţi

503.605

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97974

8.19.01

Clădire 310/51

Judeţul Galaţi

315.061

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97976

8.19.01

Construcţie 310/53

Judeţul Galaţi

343.827

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97979

8.19.01

Clădire 310/56

Judeţul Galaţi

658

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97981

8.19.01

Construcţie 310/58

Judeţul Galaţi

1.693.304

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97982

8.19.01

Clădire 310/59

Judeţul Galaţi

9.221

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97989

8.19.01

Teren 310/66

Judeţul Galaţi

1.991.573

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97990

8.19.01

Teren 310/67

Judeţul Galaţi

341.683

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97991

8.19.01

Teren 310/68

Judeţul Galaţi

681.660

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97992

8.19.01

Teren 310/69

Judeţul Galaţi

476.275

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97993

8.19.01

Teren 310/70

Judeţul Galaţi

703.665

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310

4149979

MFP 97994

8.19.01

Teren 310/71

Judeţul Galaţi

447.917

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98002

8.19.01

Clădire 315/6

Judeţul Botoşani

372.754

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98011

8.19.01

Clădire 315/15

Judeţul Botoşani

14005

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98012

8.19.01

Clădire 315/16

Judeţul Botoşani

12.763

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98013

8.19.01

Clădire 315/17

Judeţul Botoşani

16.237

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98015

8.19.01

Clădire 315/19

Judeţul Botoşani

76.827

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98026

8.19.01

Teren 315/116

Judeţul Botoşani

56.570

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98053

8.19.01

Construcţie 315/56

Judeţul Botoşani

663.214

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98063

8.19.01

Construcţie 315/67

Judeţul Botoşani

90.230

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98064

8.19.01

Construcţie 315/68

Judeţul Botoşani

71.561

Proces-verbal nr. 1.414/26.10.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98093

8.19.01

Construcţie 315/96

Judeţul Botoşani

18.303

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98094

8.19.01

Construcţie 315/97

Judeţul Botoşani

143.990

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98095

8.19.01

Clădire 315/98

Judeţul Botoşani

96.873

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT315 9212481

MFP 98097

8.19.01

Construcţie 315/100

Judeţul Botoşani

1.570

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98098

8.19.01

Construcţie 315/101

Judeţul Botoşani

146.969

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Proces-verbal nr. 1.391/21.10.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98099

8.19.01

Clădire 315/102

Judeţul Botoşani

57.201

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98100

8.19.01

Construcţie 315/103

Judeţul Botoşani

993.575

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98101

8.19.01

Construcţie 315/104

Judeţul Botoşani

331.194

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98102

8.19.01

Construcţie 315/105

Judeţul Botoşani

45.168

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98105

8.19.01

Teren 315/108

Judeţul Botoşani

41.664

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98106

8.19.01

Teren 315/109

Judeţul Botoşani

1.330.780

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98107

8.19.01

Teren 315/110

Judeţul Botoşani

1.125.008

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98108

8.19.01

Teren 315/111

Judeţul Botoşani

9.495

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98109

8.19.01

Teren 315/112

Judeţul Botoşani

199.620

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98110

8.19.01

Teren 315/113

Judeţul Botoşani

37.980

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98111

8.19.01

Teren 315/114

Judeţul Botoşani

26.510

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315

9212481

MFP 98112

8.19.01

Teren 315/115

Judeţul Botoşani

280.174

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98122

8.19.01

Clădire 320/10

Judeţul Ialomiţa

157.809

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98123

8.19.01

Clădire 320/11

Judeţul Ialomiţa

297.017

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98128

8.19.01

Clădire 320/16

Judeţul Ialomiţa

23.307

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98151

8.19.01

Clădire 320/39

Judeţul Ialomiţa

79.176

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98152

8.19.01

Clădire 320/40

Judeţul Ialomiţa

675.929

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98204

8.19.01

Construcţie 320/93

Judeţul Ialomiţa

169.298

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98205

8.19.01

Construcţie 320/94

Judeţul Ialomiţa

233.631

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98206

8.19.01

Clădire 320/95

Judeţul Ialomiţa

157.465

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98207

8.19.01

Clădire 320/96

Judeţul Ialomiţa

214.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98208

8.19.01

Construcţie 320/97

Judeţul Ialomiţa

2.611.995

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98209

8.19.01

Construcţie 320/98

Judeţul Ialomiţa

1.986.103

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98210

8.19.01

Clădire 320/99

Judeţul Ialomiţa

60.215

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98214

8.19.01

Construcţie 320/103

Judeţul Ialomiţa

2.401

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98215

8.19.01

Construcţie 320/104

Judeţul Ialomiţa

2.401

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98216

8.19.01

Construcţie 320/105

Judeţul Ialomiţa

2.401

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98217

8.19.01

Teren 320/106

Judeţul Ialomiţa

721.696

Proces-verbal nr. 1.368/30.06,2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98218

8.19.01

Teren 320/107

Judeţul Ialomiţa

48 746

Proces-verbal nr. 1.368/30.06.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98219

8.19.01

Teren 320/108

Judeţul Ialomiţa

10.093.552

Proces-verbal nr. 1.368/30.06.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98220

8.19.01

Teren 320/109

Judeţul Ialomiţa

176.310

Proces-verbal nr. 1.368/30.06.2010

Administrare

imobil

ANRSPS UT 325

4159034

MFP 98224

8.19.01

Clădire 325/3

Judeţul Bacău

30.554

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 325

4159034

MFP 98244

8.19.01

Clădire 325/23

Judeţul Bacău

28.389

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 325

4159034

MFP 98257

8.19.01

Construcţie 325/36

Judeţul Bacău

311.358

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 325

4159034

MFP 98258

8.19.01

Construcţie 325/37

Judeţul Bacău

1.116.513

Proces-verbal nr. 1.069/25.05.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 325

4159034

MFP 98267

8.19.01

Construcţie 325/46

Judeţul Bacău

909.501

Proces-verbal nr. 1.346/29.06.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 325

4159034

MFP 98283

8.19.01

Clădire 325/62

Judeţul Bacău

793.281

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 325

4159034

MFP 98286

8.19.01

Teren 325/65

Judeţul Bacău

11.828.354

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 325

4159034

MFP 150082

8.19.01

Construcţie 325/66

Judeţul Bacău

1.087.559

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330

4145357

MFP 98288

8.19.01

Clădire 330/2

Judeţul Neamţ

13.417

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330

4145357

MFP 98289

8.19.01

Clădire 330/3

Judeţul Neamţ

265.750

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330

4145357

MFP 98291

8.19.01

Clădire 330/5

Judeţul Neamţ

12.945

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330

4145357

MFP 98292

8.19.01

Clădire 330/6

Judeţul Neamţ

3.158

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330

4145357

MFP 98293

8.19.01

Clădire 330/7

Judeţul Neamţ

236.880

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330

4145357

MFP 98331

8.19.01

Clădire 330/45

Judeţul Neamţ

277.841

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330

4145357

MFP 98334

8.19.01

Clădire 330/48

Judeţul Neamţ

137.360

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330

4145357

MFP 98364

8.19.01

Clădire 330/80

Judeţul Neamţ

2.874.958

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330

4145357

MFP 98367

8.19.01

Teren 330/84

Judeţul Neamţ

5.377.281

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330

4145357

MFP 98368

8.19.01

Teren 330/85

Judeţul Neamţ

789.537

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330

4145357

MFP 151890

8.19.01

Construcţie 330/86

Judeţul Neamţ

1.047.493

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98373

8.19.01

Clădire 335/2

Judeţul Bacău

8.219

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98379

8.19.01

Clădire 335/8

Judeţul Bacău

1.718

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98380

8.19.01

Clădire 335/9

Judeţul Bacău

1.718

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98381

8.19.01

Clădire 335/10

Judeţul Bacău

1.718

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98382

8.19.01

Clădire 335/11

Judeţul Bacău

1.718

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98403

8.19.01

Clădire 335/32

Judeţul Bacău

101.856

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98404

8.19.01

Clădire 335/33

Judeţul Bacău

20.355

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98405

8.19.01

Clădire 335/34

Judeţul Bacău

4.724

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98507

8.19.01

Construcţie 335/137

Judeţul Bacău

192.547

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98532

8.19.01

Construcţie 335/162

Judeţul Bacău

53.752

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98534

8.19.01

Construcţie 335/164

Judeţul Bacău

525.111

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98537

8.19.01

Construcţie 335/167

Judeţul Bacău

416

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98538

8.19.01

Construcţie 335/168

Judeţul Bacău

486

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98541

8.19.01

Construcţie 335/171

Judeţul Bacău

11.342

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98543

8.19.01

Construcţie 335/173

Judeţul Bacău

134.593

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98544

8.19.01

Construcţie 335/174

Judeţul Bacău

21.672

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98545

8.19.01

Construcţie 335/175

Judeţul Bacău

45.465

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98546

8.19.01

Construcţie 335/176

Judeţul Bacău

43.343

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98552

8.19.01

Clădire 335/183

Judeţul Bacău

62.025

Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98553

8.19.01

Teren 335/184

Judeţul Bacău

8.950.797

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 335

4278663

MFP 98555

8.19.01

Construcţie 335/177

Judeţul Bac