MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 734/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 734         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 28 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

915. - Hotărâre privind completarea anexelor nr. 1-5 şi 7-9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană

 

918. - Hotărâre privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.818. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru prorogarea unor termene din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

82. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

45. - Decizie pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind limitarea răspunderii civile a auditorilor statutari şi a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 17/2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea anexelor nr. 1-5 şi 7-9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1-5 şi 7-9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2007, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Titluri de calificare care atestă formarea de bază în medicină“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Diploma «doktor medicine/doktorica medicine» | Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj | 1 iulie 2013

2. La anexa nr. 2 „Titluri de calificare de medic specialist“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Diploma o specijalističkom usavršavanju | Ministarstvo nadležno za zdravstvo | 1 iulie 2013“|

3. La anexa nr. 3 „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale Uniunii Europene“, în tabelele „Anestezie şi terapie intensivă“ şi „Chirurgie generală“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina | Opća kirurgija

4. La anexa nr. 3, în tabelele „Neurochirurgie“ şi „Obstetrică-ginecologie“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Neurokirurgija | Ginekologija i opstetricija

5. La anexa nr. 3, în tabelele „Medicină internă“ şi „Oftalmologie“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Opća interna medicina | Oftalmologija i optometrija

6. La anexa nr. 3, în tabelele „Otorinolaringologie“ şi „Pediatrie“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Otorinolaringologija | Pedijatrija

7. La anexa nr. 3, în tabelele „Pneumologie“ şi „Urologie“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Pulmologija | Urologija

8. La anexa nr. 3, în tabelele „Ortopedie“ şi „Anatomie patologică“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Ortopedija i traumatologija | Patologija

9. La anexa nr. 3, în tabelele „Neurologie“ şi „Psihiatrie“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Neurologija | Psihijatrija

10. La anexa nr. 3, în tabelele „Radiologie - imagistică medicală“ şi „Radioterapie“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Klinička radiologija | Onkologija i radioterapija

11. La anexa nr. 3, în tabelele „Chirurgie plastică şi microchirurgie“ şi „Medicină de laborator“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

12. La anexa nr. 3, în tabelele „Microbiologie-bacteriologie“ şi „Biochimie“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Klinička mikrobiologija

13. La anexa nr. 3, în tabelele „Imunologie“ şi „Chirurgie toracică“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Alergologija i klinička imunologija

14. La anexa nr. 3, în tabelele „Chirurgie pediatrică“ şi „Chirurgie vasculară“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Dječja kirurgija | Vaskularna kirurgija

15. La anexa nr. 3, în tabelele „Cardiologie“ şi „Gastroenterologie“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Kardiologija | Gastroenterologija

16. La anexa nr. 3 în tabelele „Reumatologie“ şi „Hematologie“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Reumatologija | Hematologija

17. La anexa nr. 3, în tabelele „Endocrinologie“ şi „Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Endokrinologija i dijabetologija | Fizikalna medicina i rehabilitacija

18. La anexa nr. 3, în tabelele „Neurologie şi psihiatrie“ şi „Dermatovenerologie“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | | Dermatologija i venerologija

19. La anexa nr. 3, în tabelele „Radiologie“ şi „Psihiatrie pediatrică“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Klinička radiologija | Dječja i adolescentna psihijatrija

20. La anexa nr. 3, în tabelele „Geriatrie şi gerontologie“ şi „Nefrologie“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | | Nefrologija

21. La anexa nr. 3, în tabelele „Boli contagioase“ şi „Sănătate Publică şi Management“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Infektologija | Javnozdravstvena medicina

22. La anexa nr. 3, în tabelele „Farmacologie“ şi „Medicina muncii“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Klinička farmakologija s toksikologijom | Medicina rada i športa

23. La anexa nr. 3, în tabelele „Alergologie“ şi „Medicină nucleară“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Alergologija i klinička imunologija | Nuklearna medicina

24. La anexa 3, în tabelul „Chirurgie maxilo-facială (formare de bază în medicină)“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Maksilofacijalna kirurgija

25. La anexa nr. 3, în tabelul „Hematologie“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska

26. La anexa nr. 3, în tabelele „Stomatologie“ şi „Dermatologie“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska

27. La anexa nr. 3, în tabelele „Venerologie“ şi „Medicină tropicală“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska

28. La anexa nr. 3, în tabelele „Chirurgie gastrointestinală“ şi „Medicină de urgenţă“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Abdominalna kirurgija | Hitna medicina

29. La anexa nr. 3, în tabelele „Neurofiziologie clinică“ şi „Chirurgie oro-dentară şi maxilo-facială (formare de bază în medicină şi formare în medicină dentară)“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska

30. La anexa nr. 4 „Titluri de calificare care atestă formarea specifică în medicină generală“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Diploma o specijalističkom usavršavanju | specijalist obiteljske medicine | 1 iulie 2013

31. La anexa nr. 5 „Titluri de calificare care atestă formarea de bază ca medic dentist“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Diploma «doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine» |Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj | | doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine | 1 iulie 2013“; |

32. La anexa nr. 7 „Titluri de calificare ca farmacist“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Diploma «magistar farmacije/magistra farmacije» | Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMedicinski fakultet Sveučilišta u SplituKemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu | 1 iulie 2013“; |

33. La anexa nr. 8 „Titluri de calificare de asistent medical generalist“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | 1. Svjedodžba «medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege» 2. Svjedodžba «prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva» | 1. Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije «medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege» 2. Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici HrvatskojSveučilišta u Republici HrvatskojVeleučilišta u Republici Hrvatskoj | 1. medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 2. prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva | 1 iulie 2013

34. La anexa nr. 9 „Titluri de calificare de moaşă“, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:

Hrvatska | Svjedodžba «prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva» | Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici HrvatskojSveučilišta u Republici HrvatskojVeleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj | prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva | 1 iulie 2013

Prezenta hotărâre transpune integral prevederile referitoare la recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi, respectiv, moaşă, cuprinse în Directiva 2013/25/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului la liberă stabilire şi în cel al libertăţii de a presta servicii, având în vedere aderarea Republicii Croaţia, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013, de modificare şi completare a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, rectificată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2013.

Nr. 915.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 340 alin. (2) şi art. 341 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Cadrul naţional al calificărilor, denumit în continuare CNC, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) CNC stabileşte 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.

Art. 2. - Se aprobă corespondenţa dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare şi nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Detalierea pe forme de educaţie şi formare profesională a CNC se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Se abrogă art. 3 şi anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2013.

Nr. 918.

 

ANEXA Nr. 1

 

CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR (CNC)

 

Nivelurile de calificare

Descriptorii de definire ai nivelurilor Cadrului naţional al calificărilor

Cunoştinţe*

Abilităţi**

Competenţe***

Nivelul 1

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 1 sunt

cunoştinţe generale de bază

abilităţi de bază necesare pentru a executa sarcini simple

munca sau studiul sub supraveghere directă într-un context structurat

Nivelul 2

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 2 sunt

cunoştinţe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiu

abilităţi cognitive şi practice de bază necesare pentru utilizarea informaţiilor relevante în scopul executării sarcinilor şi rezolvării problemelor de rutină prin utilizarea unor reguli şi instrumente simple

munca sau studiul sub supraveghere, cu un anumit grad de autonomie

Nivelul 3

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 3 sunt

cunoştinţe faptice, cunoaşterea unor principii, procese şi concepte generale dintr-un domeniu de muncă sau de studiu

o gamă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru executarea sarcinilor şi rezolvarea problemelor prin selectarea şi aplicarea de metode, instrumente, materiale şi informaţii de bază

asumarea responsabilităţii pentru executarea sarcinilor într-un domeniu de muncă sau de studiu; adaptarea propriului comportament la circumstanţe pentru rezolvarea problemelor

Nivelul 4

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 4 sunt

cunoştinţe faptice şi teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau studiu

o gamă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru găsirea de soluţii la probleme specifice, într-un domeniu de muncă sau de studiu

autogestionare cu ajutorul unor indicaţii în general previzibile în cadrul situaţiilor de muncă sau de studiu, dar care se pot schimba; supravegherea activităţii de rutină a altor persoane, preluând o anumită responsabilitate pentru evaluarea şi îmbunătăţirea activităţilor de muncă sau de studiu

Nivelul 5

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 5 sunt

cunoştinţe faptice şi teoretice cuprinzătoare, specializate într-un domeniu de muncă sau de studiu şi conştientizarea limitelor cunoştinţelor respective

o gamă amplă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru conceperea de soluţii creative la probleme abstracte

gestionare şi supraveghere în situaţii de muncă sau de studiu, în care schimbările sunt imprevizibile; revizuirea şi dezvoltarea performanţelor proprii şi ale altora

Nivelul 6

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 6 sunt

cunoştinţe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu, care implică înţelegerea critică a teoriilor şi principiilor

abilităţi avansate, care denotă control şi inovaţie, necesare pentru a rezolva probleme complexe şi imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu specializat

gestionarea de activităţi sau proiecte tehnice ori profesionale complexe, prin asumarea responsabilităţii pentru luarea deciziilor în situaţii de muncă sau de studiu imprevizibile; asumarea responsabilităţii pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor şi grupurilor

Nivelul 7

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 7 sunt

cunoştinţe foarte specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoştinţe dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază a unei gândiri şi/sau cercetări originale; conştientizare critică a cunoştinţelor dintr-un domeniu şi a cunoştinţelor aflate la graniţa dintre diferite domenii

abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie, pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri şi pentru integrarea cunoştinţelor din diferite domenii

gestionarea şi transformarea situaţiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe, imprevizibile şi necesită noi abordări strategice; asumarea responsabilităţii pentru a contribui la cunoştinţele şi practicile profesionale şi/sau pentru revizuirea performanţei strategice a echipelor

Nivelul 8

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 8 sunt

cunoştinţe la cel mai avansat nivel dintr-un domeniu de muncă sau de studiu şi cunoştinţe aflate la graniţa dintre diferite domenii

abilităţile şi tehnicile cele mai avansate şi specializate, inclusiv abilitatea de sinteză şi evaluare, necesară pentru rezolvarea problemelor critice de cercetare şi/sau inovaţie şi pentru extinderea şi redefinirea cunoştinţelor existente sau a practicilor profesionale

demonstrarea unui nivel ridicat de autoritate, inovaţie, autonomie, de integritate ştiinţifică şi profesională şi a unui angajament susţinut pentru dezvoltarea de noi idei sau procese aflate în avangarda unei situaţii de muncă ori de studiu, inclusiv cercetarea


 

* În cadrul CNC, cunoştinţele sunt descrise ca fiind teoretice şi/sau faptice.

** În cadrul CNC, abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente).

*** În cadrul CNC, competenţa este descrisă din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.

 

ANEXA Nr. 2

 

CORESPONDENŢA

dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii care se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare şi nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor (CEC)

 

Nivelul de calificare CNC

Actele de studii care se eliberează

Emitent/program absolvit în sistem formal

Beneficiari

Nivelul de referinţă din CEC

1

Diplomă/Certificat de absolvire şi foaia matricolă

Unitatea de învăţământ/educaţie de bază

Absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu conform art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

1

2

Certificat de calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului

Unitatea de învăţământ/Învăţământ profesional cu durata de 6-12 luni

Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 6-12 luni finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

2

 

 

Unitatea de învăţământ/Program de pregătire profesională cu durata de 6-12 luni

Absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu care nu îşi continuă sau îşi întrerup studiile şi care finalizează până la vârsta de 18 ani un program de pregătire profesională cu durata de 6-12 luni cu examen de certificare a calificării profesionale conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Certificat de absolvire/calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului

Furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor/program de formare profesională

Absolvenţi ai programelor de formare profesională ale căror rezultate ale învăţării corespund acestui nivel, finalizate cu examen de certificare conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Certificat de competenţe profesionale/Certificat de calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului

Centrul de evaluare autorizat pentru validarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte nonformale şi informale

Persoane care au dobândit competenţe profesionale în contexte de învăţare nonformale sau informale, corespunzătoare acestui nivel

 

 

Certificat de calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului

Furnizor autorizat/program de ucenicie la locul de muncă

Absolvenţi ai programelor de ucenicie la locul de muncă conform art. 15 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată

 

3

Certificat de calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului

Unitatea de învăţământ/învăţământ profesional cu durata mai mare de 12 luni

Absolvenţii învăţământului profesional cu durata mai mare de 12 luni finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

3

 

 

Unitatea de învăţământ/pregătire prin liceu tehnologic, vocaţional

Absolvenţi ai primilor 2 ani de liceu, filiera tehnologică sau vocaţională, care au finalizat stagiul de pregătire practică cu examen de certificare a calificării profesionale conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Certificat de absolvire/calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului

Furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor/program de formare profesională

Absolvenţi ai programelor de formare profesională ale căror rezultate ale învăţării corespund acestui nivel, finalizate cu examen de certificare conform art. 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Certificat de competenţe profesionale/Certificat de calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului

Centrul de evaluare autorizat pentru validarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte nonformale şi informale

Persoane care au dobândit competenţe profesionale în contexte de învăţare nonformale sau informale, corespunzătoare acestui nivel conform art. 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Certificat de calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului

Furnizor autorizat/programe de ucenicie la locul de muncă

Absolvenţi ai programelor de ucenicie la locul de muncă conform art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată

 

 

Diploma de bacalaureat

Unitatea de învăţământ/ pregătire prin liceul teoretic, tehnologic, vocaţional

Absolvenţi ai învăţământului liceal care au promovat examenul de bacalaureat confor mart. 31 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

4

Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului

Unitatea de învăţământ/pregătire prin liceul tehnologic sau liceul vocaţional

Absolvenţi ai învăţământului liceal care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale conform art. 44 şi 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

4

 

Certificat de absolvire/calificare şi supliment descriptiv al certificatului

Furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor/program de formare profesională

Absolvenţi ai programelor de formare profesională ale căror rezultate ale învăţării corespund acestui nivel, finalizate cu examen de certificare conform art. 44 şi 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

5

Diploma de absolvire/calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului

Instituţie de învăţământ superior singură sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională, acreditaţi în acest scop, la care s-a susţinut examenul

Absolvenţi ai învăţământului universitar de scurtă durată care au promovat examenul de certificare

5

6

Diplomă de licenţă, diplomă de inginer, diplomă de urbanist, suplimentul la diplomă

Instituţia de învăţământ superior acreditată la care s-a susţinut examenul de finalizare a studiilor de licenţă

Absolvenţi ai unui program de studii de licenţă care au promovat examenul de licenţă conform art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

6

7

Diplomă de master şi suplimentul la diplomă

Instituţia de învăţământ superior acreditată

Absolvenţi ai unui program de studii de masterat care au promovat examenul de finalizare a studiilor (examen de dizertaţie) conform art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

7

 

Diplomă de licenţă, suplimentul la diplomă

Diplomă de arhitect, suplimentul la diplomă

Instituţia de învăţământ superior acreditată

Absolvenţi ai unui program unitar de studii (ciclul I şi II) care oferă absolventului nivelul de master, care au promovat examenul de finalizare a studiilor, corespunzătoare profesiilor reglementate conform art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

8

Diplomă de doctor

IOSUD

Absolvenţi ai unui program de studii universitare de doctorat, al căror titlu a fost atribuit prin ordin al ministrului conform art. 143 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

8

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru prorogarea unor termene din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 623 din 15 noiembrie 2013 privind prorogarea unor termene din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I. - Termenele prevăzute la art. 8 alin. (62) şi la art. 54 alin. (8) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 15 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 20 decembrie, respectiv până la data de 23 decembrie 2013. Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2013.

Nr. 2.818.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1)lit. c) şi d), art. 76 alin. (1)şi (3) şi art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1)lit. b) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii clienţilor finali de energie electrică care nu uzează de dreptul de eligibilitate şi operatorii de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Direcţia generală piaţă de energie din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aplicarea prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2012 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 31 august 2012.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 decembrie 2013.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2013.

Nr. 82.

 

ANEXA

 

Metodologie de stabilire a preturilor si tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate

 

I. Scop

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte modul de determinare a:

a) tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă:

(i) până la data de 31 decembrie 2017, clienţilor casnici care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, pentru diferenţa între consumul total şi componenta de consum aferentă procentului de dereglementare din calendarul de eliminare a tarifelor reglementate;

(ii) până la data de 31 decembrie 2013, clienţilor finali noncasnici care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, pentru diferenţa între consumul total şi componenta de consum aferentă procentului de dereglementare din calendarul de eliminare a tarifelor reglementate;

b) tarifului de energie electrică, denumit „Componenta de piaţă concurenţială“, aplicat de furnizorii de ultimă instanţă:

(i) până la data de 31 decembrie 2013, clienţilor finali noncasnici care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, pentru componenta de consum aferentă procentului de dereglementare din calendarul de eliminare a tarifelor reglementate;

(ii) până la data de 31 decembrie 2017, clienţilor casnici care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, pentru componenta de consum aferentă procentului de dereglementare din calendarul de eliminare a tarifelor reglementate;

(iii) după data de 31 decembrie 2013, respectiv 31 decembrie 2017, clienţilor finali noncasnici, respectiv clienţilor casnici cu drept de serviciu universal, care nu au uzat de dreptul de eligibilitate şi care doresc să beneficieze de serviciul universal, pentru întregul consum de energie electrică realizat;

(iv) clienţilor finali care au dreptul la serviciu universal şi care, după ce au uzat de dreptul de eligibilitate, revin la FUI solicitând să beneficieze de serviciu universal, pentru întregul consum de energie electrică realizat;

c) preţului energiei electrice aplicat de furnizorii de ultimă instanţă, după data de 31 decembrie 2013, clienţilor finali noncasnici care:

(i) nu au uzat de dreptul de eligibilitate şi nu au dreptul sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal;

(ii) au rămas fără furnizor de energie electrică din motive neimputabile lor sau pentru că împotriva furnizorului locului de consum respectiv s-au declanşat procedurile legale de suspendare sau retragere a licenţei şi nu au dreptul să beneficieze de serviciul universal.

 

II. Domeniu de aplicare

Art. 2. - Metodologia este utilizată de:

a) autoritatea competentă pentru stabilirea tarifelor de energie electrică pentru clienţii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate;

b) furnizorii de ultimă instanţă, pentru fundamentarea şi aplicarea tarifelor de energie electrică pentru clienţii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate;

c )operatorii de distribuţie, pentru transmiterea datelor conform prevederilor prezentei metodologii.

 

III. Definiţii şi abrevieri

Art. 3. - În prezenta metodologie termenii şi abrevierile au următoarele semnificaţii:

 

Autoritate competentă

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Calendar

Document care face parte din Memorandumul aprobat de Guvernul României, transmis la ANRE cu Scrisoarea nr. 4.876 din 14 martie 2012, înregistrată la ANRE cu nr. 13.277 din 15 martie 2012, unde se specifică etapele de eliminare ale tarifelor reglementate şi măsurile specifice care trebuie întreprinse

Client angro

Persoana fizică sau juridică care cumpără energie electrică în vederea revânzării în interiorul sau în exteriorul sistemului în cadrul căruia este stabilită

Client casnic

Clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activităţi comerciale sau profesionale

Client eligibil

Clientul care este liber să îşi aleagă furnizorul de energie electrică de la care cumpără energie electrică, în sensul art. 33 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE

Client final

Orice persoană fizică sau juridică care cumpără energie electrică pentru consum propriu; în cuprinsul metodologiei noţiunile de „client final“ şi „consumator“ sunt echivalente;

Client noncasnic

Orice persoană fizică sau juridică care cumpără energie electrică ce nu este pentru propriul consum casnic; această categorie include şi producători de energie electrică, operatori de reţea şi clienţi angro

Coeficientul k1

Coeficient subunitar a cărui valoare este corelată cu etapa de eliminare a tarifelor reglementate la clienţii noncasnici, care se aplică cantităţilor de energie electrică prognozate, în vederea determinării cantităţilor de energie electrică facturate cu tariful Componenta de piaţă concurenţială (CPC)

Coeficientul k2

Coeficient subunitar a cărui valoare este corelată cu etapa de eliminare a tarifelor reglementate la consumatorii casnici, care se aplică cantităţilor de energie electrică prognozate, în vederea determinării cantităţilor de energie electrică facturate cu tariful Componenta de piaţă concurenţială (CPC)

Componenta de piaţă concurenţială (CPC)

Tarif de energie electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă în factura: (i) până la data de 31 decembrie 2013, clienţilor finali noncasnici care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, pentru componenta de consum aferentă procentului de dereglementare din calendarul de eliminare a tarifelor reglementate; (ii) până la data de 31 decembrie 2017, clienţilor casnici care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, pentru componenta de consum aferentă procentului de dereglementare din calendarul de eliminare a tarifelor reglementate; (iii) după data de 31 decembrie 2013, respectiv 31 decembrie 2017, clienţilor finali noncasnici care beneficiază de serviciu universal, respectiv clienţilor casnici, pentru întregul consum de energie electrică realizat

Contract de procesare

Contract prin care o cantitate de combustibil aparţinând unui operator economic este procesată într-o capacitate energetică de producere aparţinând unui producător, în schimbul unei cantităţi de energie electrică şi cu plata unui tarif de procesare către producător; încheierea unui contract de procesare reprezintă o situaţie de excepţie de la celelalte tipuri de contracte şi se realizează în condiţii de transparenţă şi nediscriminatorii, în baza reglementărilor ANRE

Contur comercial al furnizorului de ultimă instanţă

Consumul orar agregat al tuturor clienţilor finali ai FUI determinat ca diferenţă între conturul orar măsurat al OD şi suma dintre consumul orar al clienţilor eligibili, înregistrat în conturul OD, şi consumul propriu tehnologic al OD, determinat conform procedurii specifice aprobate de ANRE

Cost minim garantat

Costul unitar propriu de furnizare justificat, aprobat de ANRE pe baza costurilor transmise de FUI, determinat prin divizarea costurilor justificate de furnizare la numărul de clienţi deserviţi în regim reglementat

Coş de achiziţie a cantităţilor reglementate de energie electrică

Structura de achiziţie alocată furnizorilor de ultimă instanţă prin intermediul contractelor reglementate de vânzare/cumpărare de energie electrică ale acestora

Distribuţie de energie electrică

Transportul energiei electrice prin reţele de distribuţie de înaltă tensiune, medie tensiune şi joasă tensiune, cu tensiune de linie nominală până la 110 kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienţi, fără a include furnizarea

Energie electrică destinată clienţilor

Energia electrică achiziţionată exclusiv în scopul revânzării către clienţi (energia electrică corespunzătoare consumului propriu tehnologic nu este cuprinsă în aceste cantităţi)

Furnizare de energie electrică

Activitatea de vânzare, inclusiv revânzare de energie electrică către clienţi, precum şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în proprietatea furnizorului

Furnizor

Persoană fizică şi/sau juridică ce desfăşoară activitatea de furnizare de energie

Furnizor de ultimă instanţă (FUI)

Furnizorul desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul universal de furnizare în condiţii specifice reglementate

Grile tarifare reglementate de energie electrică

Tabele cu tarife reglementate de energie electrică care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Se consideră ca grile tarifare de referinţă grilele din Ordinele preşedintelui ANRE nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi, respectiv, nr. 41/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor finali care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 26 iunie 2013. La aceste grile se aplică indicii calculaţi conform acestei metodologii.

Operator de distribuţie (OD)

Orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuţie de energie electrică.

Piaţa de energie electrică

Cadrul de organizare în care se tranzacţionează energia electrică şi serviciile asociate

Piaţa centralizată a contractelor bilaterale + alte forme de pieţe centralizate organizate de operatorul pieţei de energie electrică şi gaze naturale (OPCOM)

Cadrul organizat de desfăşurare, în mod transparent, prin licitaţie publică, a tranzacţiilor cu contracte cu livrare fizică de energie electrică, pe baza unor reguli specifice aprobate de autoritatea competentă

Piaţa de echilibrare (PE)

Piaţă centralizată de energie electrică, organizată şi administrată de operatorul de transport şi de sistem de desfăşurare a tranzacţiilor cu energie electrică între acesta, pe de o parte, şi producătorii de energie electrică ce exploatează unităţi de producţie dispecerizabile, respectiv clienţi finali dispecerizabili, pe de altă parte, în vederea asigurării echilibrului în timp real între producţie şi consum

Piaţa intrazilnică de energie electrică

Piaţa centralizată de energie electrică, organizată şi administrată de operatorul pieţei de energie electrică, care oferă participanţilor la piaţă posibilitatea de a-şi îmbunătăţi echilibrarea portofoliului pentru o zi de livrare prin tranzacţii efectuate în sesiuni desfăşurate după încheierea tranzacţiilor pe piaţă pentru ziua următoare şi înainte cu un anumit interval de timp de începere a livrării

Piaţa pentru ziua următoare (PZU)

Piaţă centralizată de energie electrică, organizată şi administrată de operatorul pieţei de energie electrică, pentru vânzarea şi cumpărarea energiei electrice în ziua de livrare care urmează imediat după ziua de tranzacţionare

Preţ mediu de revenire

Raportul dintre venitul obţinut din vânzarea unei cantităţi de energie electrică activă prin aplicarea unui tarif sau pachet de tarife şi cantitatea respectivă de energie electrică activă

Producător de energie electrică

Persoana fizică sau juridică având ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare

Tarif reglementat pentru energie electrică

Ansamblu de preţuri (denumite componente ale tarifului) pentru energia electrică, rezultate dintr-un proces complex de alocare a costurilor anuale cauzate de prestarea uneia sau a mai multor activităţi/servicii reglementate

Tarif de tip binom

Tarif pentru energia electrică compus din preţ/preţuri pentru energie electrică activă şi preţ/preţuri pentru putere activă

Înaltă tensiune (IT)

Tensiune mai mare sau egală cu 110 kV. Tarifele se calculează distinct pentru tensiuni de 110 kV şi tensiuni mai mari de 110 kV.

Medie tensiune (MT)

Tensiune cuprinsă în intervalul 1-110 kV exclusiv, respectiv 6 kV, 10 kV, 20 kV, 30 kV, 35 kV

Joasă tensiune (JT)

Tensiune mai mică sau egală cu 1 kV; valoarea standardizată pentru reţelele trifazate este de 0,4 kV (inclusiv instalaţiile din punctele de conexiune cu reţeaua de iluminat public).

 

 

IV. Prevederi generale

Art. 4 . - (1) Energia electrică pentru clienţii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate se poate achiziţiona astfel:

a) prin contracte reglementate;

b) prin tranzacţii pe pieţele centralizate de energie electrică;

c) pe bază de contracte de procesare, conform cadrului legislativ şi de reglementare în vigoare;

d) prin alte contracte prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Furnizorii de ultimă instanţă transmit lunar autorităţii competente cantităţile de energie electrică achiziţionate potrivit alin. (1), conform anexei nr. 4.

(3) Cu cel puţin 3 luni înaintea începerii unei noi etape de eliminare a tarifelor reglementate, furnizorii de ultimă instanţă transmit autorităţii competente conturul comercial aferent unei perioade de 12 luni calendaristice de la începerea noii etape, defalcat cel puţin pe următoarele categorii de clienţi:

– casnici;

– noncasnici care beneficiază de serviciu universal (SU);

– noncasnici care nu beneficiază de serviciu universal SU.

(4) Operatorii de distribuţie au obligaţia să transmită furnizorilor de ultimă instanţă datele de măsură aferente conturului comercial al FUI. Datele se vor transmite până în data de 12, respectiv 22 a lunii de consum şi se vor referi la perioada 1-10, respectiv 11-20 a lunii de consum. FUI vor comunica ANRE, în vederea analizării, cazurile în care datele de măsură transmise de operatorii de distribuţie diferă cu mai mult de 2,5% de datele transmise pentru decontarea finală.

(5) ANRE aplică coeficientul (1-k1) şi/sau (1-k2) corespunzător fiecărei categorii de consum de la alin. (3), în vederea stabilirii cantităţilor reglementate de energie electrică pentru clienţii care nu au uzat de dreptul de eligibilitate.

(6) Autoritatea competentă poate introduce un grad de subcontractare suplimentar faţă de prevederile calendarului propus de eliminare a tarifelor reglementate (prezentat în anexa nr. 1), prin stabilirea unor cantităţi de energie electrică în contractele reglementate mai mici decât prognoza de consum aferentă consumurilor rezultate după aplicarea prevederilor de la alin. (5).

Art. 5 . - Autoritatea competentă stabileşte un cost minim garantat pe client şi lună aferent activităţii de furnizare a energiei electrice la clienţii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate. Acest cost se fundamentează pe baza datelor transmise de către furnizorii de ultimă instanţă.

Art. 6 . - Stabilirea tarifelor reglementate pentru clienţii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate se realizează de către autoritatea competentă prin alocarea unor structuri de achiziţie pentru furnizorii de ultimă instanţă, prin intermediul contractelor reglementate de vânzare/cumpărare de energie electrică ale acestora.

Art. 7 . - Pentru fiecare furnizor de ultimă instanţă, autoritatea competentă poate aproba tarife şi preţuri reglementate distincte pentru energia electrică furnizată clienţilor finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, atât pentru clienţii noncasnici, cât şi pentru cei casnici, în oricare dintre etapele de eliminare a tarifelor reglementate prevăzute în calendar, până la eliminarea completă a tarifelor reglementate la clienţii finali.

Art. 8 . - Autoritatea competentă avizează tarifele CPC, pe baza propunerilor şi documentaţiei de fundamentare transmise de fiecare dintre furnizorii de ultimă instanţă, în funcţie de valorile considerate justificate ale elementelor care intră în calculul tarifelor CPC.

 

V. Stabilirea costurilor aferente serviciului de furnizare

Art. 9 . - Serviciul de furnizare generează costuri ce rezultă din următoarele activităţi specifice acestuia:

a) facturarea consumului de energie electrică, împlicuire, distribuire;

b) contractarea/recontractarea;

c) informarea clienţilor (call center, mass-media);

d) dezvoltarea, adaptarea şi întreţinerea sistemelor informatice de gestiunea clienţilor;

e) salarii şi alte cheltuieli cu personalul, chirii, impozite, credite, dobânzi;

f) pierderi din creanţe şi debitori diverşi;

g) recuperarea creanţelor;

h) finanţare a deficitelor de flux de numerar şi a investiţiilor;

i) costuri cu cheltuieli de judecată;

j) implementarea modificărilor legislative.

Art. 10 . - Categoriile de costuri ale furnizorului de ultimă instanţă, recunoscute în tarifele aplicate clienţilor finali, dar numai până la nivelul considerat de ANRE justificat, sunt:

a) costuri cu achiziţia energiei electrice conform prevederilor art. 4 alin. (1);

b) costuri aferente serviciului de transport al energiei electrice;

c) costuri aferente serviciilor de sistem tehnologice şi funcţionale;

d) costuri aferente serviciului prestat de operatorul pieţei centralizate de energie electrică participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de acesta;

e) costuri aferente serviciului de distribuţie a energiei electrice;

f) costuri aferente activităţii de furnizare a energiei electrice pentru clienţii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, conform prevederilor art. 9;

g) costuri ocazionate de forţă majoră (dacă este cazul).

 

VI. Tarife reglementate

VI. I. Stabilirea costurilor şi a veniturilor previzionate

Art. 11. - Pe baza  datelor prognozate, transmise de furnizorii de ultimă instanţă până la data de 15 a fiecărei luni premergătoare începerii unei noi etape de eliminare a tarifelor reglementate, autoritatea competentă poate stabili costurile şi veniturile previzionate ce stau la baza emiterii tarifelor reglementate la clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate.

Art. 12. - (1) Pentru stabilirea tarifelor reglementate la clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate, autoritatea competentă stabileşte costul previzionat al achiziţiei energiei electrice (CAP), pe baza cantităţilor de energie electrică transmise de furnizori conform prevederilor art. 4 alin. (3), înmulţite cu coeficientul (1-k1), respectiv (1-k2), corelat cu etapa de eliminare a tarifelor reglementate.

CAP - costul de achiziţie previzionat al energiei electrice:

 

CAP = Description: \\192.168.0.1\www\www.dsclex.ro\legislatie\2013\noiembrie2013\mo2013_734_files\image001.png                   (lei),

unde:

p - preţul de achiziţie al furnizorului de ultimă instanţă pentru fiecare din componentele prevăzute la art. 4 alin. (1) (lei/MWh);

Ei - energia electrică previzionată a fi achiziţionată de către furnizorii de ultimă instanţă, stabilită conform art. 4 alin. (1) şi cu aplicarea prevederilor art. 23 (MWh).

(2) Se defineşte suma cantităţilor de energie electrică previzionată a fi achiziţionată (ECP) de către furnizorii de ultimă instanţă, stabilită conform art. 4 alin. (1), astfel:

 

Description: \\192.168.0.1\www\www.dsclex.ro\legislatie\2013\noiembrie2013\mo2013_734_files\image002.png

 

Art. 13 . - Costul previzionat (CP) al energiei electrice livrate clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate se compune din:

 

CP = CAP + CTP + CSSP + COPP + CDP + CFP              (lei)

 

CAP - costul de achiziţie previzionat al energiei electrice;

CTP - costul previzionat aferent serviciului de transport al energiei electrice;

CSSP - costul previzionat aferent serviciilor de sistem al energiei electrice;

COPP - costul previzionat al serviciului prestat de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta;

CDP - costul previzionat aferent serviciului de distribuţie al energiei electrice;

CFP - costul previzionat, aferent serviciului de furnizare al energiei electrice.

Art. 14 . - (1) Venitul previzionat (VP) trebuie să acopere:

(i) costurile previzionate (CP);

(ii) profitul reglementat (PRP) al activităţii de furnizare a energiei electrice care nu poate să depăşească valoarea maximă acceptată (PRPmax), determinată astfel:

 

PRPmax = Pcant x QR,

 

unde:

Pcant - profitul pe unitatea de energie electrică vândută clienţilor (lei/MWh);

QR - energie electrică vândută la tarife reglementate clienţilor finali (MWh);

(iii) ΔBp - diferenţa de venit (corecţia) care trebuie recuperată sau scăzută faţă de etapa anterioară. Are semn negativ dacă în etapa anterioară s-a înregistrat un profit mai mare decât cel reglementat şi pozitiv în caz contrar:

 

VP = CP + PRP ± ΔBp

 

(2) Până la aplicarea criteriilor concurenţiale de selectare a FUI, valoarea profitului pe unitatea de energie electrică vândută clienţilor va fi stabilită de către ANRE.

Art. 15 . - Preţul mediu de revenire previzionat (pMP) pentru energia electrică, determinat ca necesar pentru următoarea etapă de eliminare a tarifelor reglementate, se calculează cu formula generală:

 

Description: \\192.168.0.1\www\www.dsclex.ro\legislatie\2013\noiembrie2013\mo2013_734_files\image003.png               (lei/MWh)

 

VI. II. Stabilirea costurilor şi a veniturilor realizate, recunoscute în tarifele reglementate ale clienţilor finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate

Art. 16 . - (1) Energia electrică vândută clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate (ECR) are următoarea componenţă:

 

Description: \\192.168.0.1\www\www.dsclex.ro\legislatie\2013\noiembrie2013\mo2013_734_files\image004.png                (mwH)

unde:

EC,IT - energia electrică furnizată clienţilor finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, racordaţi la reţelele de înaltă tensiune (calculată distinct pentru tensiuni de 110 kV şi pentru tensiuni mai mari de 110 kV), conform raportărilor de monitorizare lunare din anexa nr. 3;

EC,MT - energia electrică furnizată clienţilor finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, racordaţi la reţelele de medie

tensiune, conform raportărilor de monitorizare lunare din anexa nr. 3;

EC,JT - energia electrică furnizată clienţilor finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, racordaţi la reţelele de joasă tensiune, conform raportărilor de monitorizare lunare din anexa nr. 3.

(2) Pentru ultima lună aferentă etapei anterioare din calendar se consideră cantităţi vândute realizate cele estimate anterior de furnizori.

Art. 17 . - Costul recunoscut realizat (CR) al energiei electrice vândute în etapa aferentă calendarului de eliminare a tarifelor reglementate clienţilor finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate este:

 

CR = CAR + CTR + CSSR + COPR + CDR + (k1, k2) * CFR                      (lei),

 

unde:

CAR - costul de achiziţie realizat recunoscut al energiei electrice pentru clienţii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate; în cazul ultimei luni se consideră cost realizat costul rezultat din înmulţirea costului mediu de achiziţie realizat în lunile anterioare cu cantităţile estimate anterior a se furniza clienţilor finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate;

CTR - costul realizat aferent serviciului de transport al energiei electrice vândute clienţilor finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate;

CSSR - costul realizat aferent serviciilor de sistem al energiei electrice vândute clienţilor finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate;

COPR - costul realizat în urma serviciului prestat de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta;

CDR - costul realizat aferent serviciului de distribuţie a energiei electrice vândute clienţilor finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate;

CFR - costul realizat, aferent serviciului de furnizare a energiei electrice clienţilor finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate.

Art. 18. - Venitul recunoscut realizat (VCR) este realizat de furnizorul de ultimă instanţă din:

a) veniturile provenite din vânzarea energiei electrice la clienţii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate;

Aceste venituri se determină ca sumă a veniturilor realizate aferente vânzării de energie electrică pe fiecare nivel de tensiune:

 

VCR = VC,IT + VC,JT = Description: \\192.168.0.1\www\www.dsclex.ro\legislatie\2013\noiembrie2013\mo2013_734_files\image005.png                     (LEI),

 

unde:

VC,IT - venitul realizat din vânzarea energiei electrice la clienţii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, racordaţi la reţelele de înaltă tensiune, conform raportărilor de monitorizare lunare din anexa nr. 3;

VC,MT - venitul realizat din vânzarea energiei electrice la clienţii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, racordaţi la reţelele de medie tensiune, conform raportărilor de monitorizare lunare din anexa nr. 3;

VC,JT - venitul realizat din vânzarea energiei electrice la clienţii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, racordaţi la reţelele de joasă tensiune, conform raportărilor de monitorizare lunare din anexa nr. 3.

b) veniturile obţinute din tranzacţionarea energiei electrice pe pieţele centralizate;

c) veniturile obţinute din penalităţi pentru depăşirea puterii contractate, precum şi veniturile obţinute din calculul dezechilibrelor conform Ordinului preşedintelui ANRE nr. 73/2009 pentru aprobarea Procedurii privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA.

Art. 19. - (1) Se compară venitul recunoscut realizat (VCR) cu suma dintre costul recunoscut realizat (CR), profitul reglementat realizat (PRR) şi diferenţa de venit care trebuie recuperată sau scăzută faţă de etapa anterioară (ΔBP) calculată conform prevederilor art. 14 alin. (1).

 

VCR  = CR + PRR ± ΔBP                        (lei)

 

(2) Dacă venitul recunoscut realizat (VCR) este mai mare decât suma dintre costul recunoscut realizat (CR), profitul reglementat realizat (PRR) şi ± ΔBP, ΔBR se va scădea din venitul previzionat pentru etapa următoare.

(3) Dacă venitul recunoscut realizat (VCR) este mai mic decât suma dintre costul recunoscut realizat (CR), profitul reglementat realizat (PRR) şi ± ΔBP, ΔBR se va adăuga la venitul previzionat pentru etapa următoare.

Art. 20. - Preţul mediu de revenire realizat (pMR) pentru energia electrică furnizată se calculează cu formula generală:

 

PMR = Description: \\192.168.0.1\www\www.dsclex.ro\legislatie\2013\noiembrie2013\mo2013_734_files\image006.png                 (lei/MWh)

 

VI. III. Determinarea indicelui de indexare a tarifelor reglementate

Art. 21. - (1) Indicele de indexare (i) a grilelor tarifare reglementate se calculează ca raport între preţul mediu de revenire determinat ca necesar pentru următoarea etapă de eliminare a tarifelor reglementate şi preţul mediu de revenire realizat în etapa precedentă:

 

Description: \\192.168.0.1\www\www.dsclex.ro\legislatie\2013\noiembrie2013\mo2013_734_files\image007.png

 

(2) Indicele de indexare pentru grilele tarifare reglementate poate fi diferit pentru clienţii casnici şi noncasnici.

Art. 22. - Costurile determinate de serviciul de transport, serviciile de sistem, serviciul prestat de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta, serviciul de distribuţie se recunosc în calculul tarifelor reglementate, doar pentru cantitatea de energie electrică vândută clienţilor finali din piaţa reglementată.

Art. 23. - Costurile suplimentare generate furnizorului de ultimă instanţă datorate gradului de subcontractare existent în contractele de achiziţie reglementate vor fi recunoscute, conform regulilor stabilite în cadrul unei proceduri separate, aprobate prin decizie a preşedintelui ANRE. Furnizorii de ultimă instanţă vor transmite propuneri privind procedura menţionată mai sus în termen de 45 de zile de la data aprobării prezentei metodologii.

Art. 24. - (1) Dacă la calculul tarifelor reglementate se constată că în venitul recunoscut realizat a fost luat în calcul un cost nejustificat, acesta va fi scăzut şi, de asemenea, dacă un cost a fost considerat de mai multe ori, va fi scăzut, astfel încât acesta să fie considerat o singură dată.

(2) În cazul în care se constată că un cost justificat nu a fost luat în calcul, acesta va fi recuperat prin adăugare la venitul recunoscut realizat.

 

VII. Componenta de piaţă concurenţială

Art. 25 . - Începând cu data de 1 septembrie 2012, corelat cu calendarul propus de eliminare a tarifelor reglementate, furnizorii de ultimă instanţă aplică în factura clienţilor finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate câte un nou tarif de energie electrică activă denumit „Componenta de piaţă concurenţială“ - (CPC).

Art. 26 . - (1) În factura clienţilor finali, tariful CPC se înmulţeşte cu o cantitate de energie electrică determinată prin aplicarea, după caz, a coeficientului k1 sau k2 la cantitatea de energie electrică consumată de client în perioada de facturare.

(2) Tariful CPC nu se aplică puterii facturate în cazul tarifelor de tip binom.

(3) Furnizorii de ultimă instanţă transmit la ANRE, în vederea avizării, propunerile de tarife CPC şi fundamentarea acestora, distinct, pe cele 3 niveluri de tensiune. Propunerile se transmit până la data de 15 a lunii în care expiră avizul emis de ANRE conform prevederilor prezentei metodologii.

(4) Tariful CPC se avizează de către ANRE şi este compus din:

a) preţul mediu de achiziţie (pach. ) realizat de FUI pentru energia electrică necesară acoperirii consumului clienţilor cărora li se aplică tariful CPC, considerat justificat, care nu poate să depăşească valoarea maximă acceptată (pach. ≤ pmaxach), determinată astfel:

 

Pmaxach = 1,1 * Pmed ,

 

unde:

pmed - preţul mediu de achiziţie din pieţele centralizate a energiei electrice destinate clienţilor proprii furnizaţi în regim concurenţial, pentru aceeaşi perioadă de timp (lei/MWh);

b) tarifele reglementate pentru:

(i) serviciul de transport;

(ii) serviciul de sistem;

(iii) serviciile prestate de operatorul pieţei centralizate;

(iv) serviciul de distribuţie;

c) costul serviciului de furnizare;

d) alte costuri justificate de către furnizor şi acceptate de ANRE;

e) profitul aferent activităţii de furnizare a energiei electrice către clienţii finali menţionaţi la art. 1 lit. b).

Profitul pe unitatea de energie furnizată nu poate să depăşească valoarea maximă acceptată, determinată astfel:

 

PmaxCPC = Pcant + 0,5 x (pmaxach – Pach)               [lei/MWh],

 

unde:

Pcant - valoarea profitului pe unitatea de energie electrică vândută clienţilor finali. Până la aplicarea criteriilor concurenţiale de selectare a FUI, valoarea profitului pe unitatea de energie electrică vândută clienţilor va fi stabilită de către ANRE;

f)o corecţie, ΔCPC, calculată ca diferenţă între costurile şi veniturile estimate, considerate la calculul tarifelor CPC avizate pentru etapele anterioare de eliminare a tarifelor reglementate şi cele realizate (conform datelor finale de decontare) considerate justificate. Corecţia ΔCPC se fundamentează conform machetei prevăzute în anexa nr. 2.

(5) Pentru fundamentarea propunerilor de tarife CPC aplicabile consumului clienţilor menţionaţi la art. 1 lit. b), furnizorii vor transmite, separat, pe niveluri de tensiune şi pe categorii de clienţi, cantităţile de energie electrică consumate, costurile şi veniturile realizate, precum şi valorile prognozate ale acestora, conform anexei nr. 2.

(6) Eventualele clarificări/corecţii/date suplimentare solicitate de ANRE în vederea avizării tarifelor CPC se vor transmite de către furnizori în termenul solicitat, de regulă până la data de 23 a lunii în care expiră avizul emis de ANRE în condiţiile prezentei metodologii.

(7) Cantităţilor de energie electrică facturate de FUI ca urmare a:

a) defectării grupurilor de măsurare instalate la clienţii finali;

b) necoincidenţei dintre punctul de delimitare şi punctul de măsurare;

c) consumului fraudulos din reţelele electrice;

d) pierderilor în reţelele electrice datorate menţinerii instalaţiilor sub tensiune la cererea clientului li se aplică tarifele reglementate şi/sau, după caz, componenta de piaţă concurenţială, conform precizărilor de la art. 1 lit. a) şi b), respectiv preţurile stabilite conform alin. (12) pentru clienţii menţionaţi la art. 1 lit. c).

(8) Cantitatea de energie electrică determinată conform alin. (1) se rotunjeşte la număr întreg de kWh, în limita a ± 0,5 kWh.

(9) Avizarea şi comunicarea tarifelor CPC de către ANRE se vor face, de regulă, până cel mai târziu la data de 27 a lunii în care expiră avizul emis de ANRE conform prevederilor prezentei metodologii.

(10) ANRE poate aviza tarifele CPC şi pe fracţiuni din cadrul unei etape de eliminare a tarifelor reglementate, dar nu mai mici de o lună calendaristică, pentru ultima perioadă de eliminare a tarifelor reglementate, precum şi în cazurile în care:

a) valorile propuse spre avizare reflectă situaţii conjuncturale din pieţele centralizate caracterizate de deficit sau de exces de ofertă;

b) unul sau mai mulţi participanţi la piaţa de energie au declarat forţă majoră şi aceasta are efect semnificativ asupra nivelului preţurilor din pieţele centralizate.

(11) În cazul în care documentaţia transmisă de un FUI pentru avizarea tarifelor CPC nu îndeplineşte condiţiile stabilite prin prezenta metodologie, ANRE poate aviza valori ale tarifelor CPC determinate pe baza datelor considerate de ANRE justificate.

(12) Pentru clienţii finali menţionaţi la art. 1 lit. c), FUI va factura energia electrică consumată la:

a) tariful CPC în cazul clienţilor casnici şi noncasnici beneficiari ai SU;

b) un preţ cu maximum 5 % mai mare decât tariful CPC, în cazul clienţilor finali noncasnici care nu beneficiază de SU, pentru locurile de consum alimentate la joasă tensiune;

c) un preţ cu maximum 7,5 % mai mare decât tariful CPC, în cazul clienţilor finali noncasnici care nu beneficiază de SU, pentru locurile de consum alimentate la medie tensiune;

d) un preţ cu maximum 10 % mai mare decât tariful CPC, în cazul clienţilor finali noncasnici care nu beneficiază de SU, pentru locurile de consum alimentate la înaltă tensiune.

(13) Pentru locurile de consum alimentate la medie/înaltă tensiune, cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de cel puţin 1 MVA în cazul clienţilor finali fără drept de serviciu universal, diferenţa dintre energia efectiv consumată şi prognoza de consum transmisă de aceştia va fi facturată la preţ de dezechilibru.

(14) Abaterile de la prognoză, pentru clienţii finali noncasnici beneficiari ai SU, se facturează la tariful CPC, conform reglementărilor ANRE.

(15) Preţurile aplicate de FUI pentru clienţii menţionaţi la alin. (12) lit. b), c) şi d) sunt unice pentru toate locurile de consum alimentate la acelaşi nivel de tensiune, se afişează de către acesta, cu minimum 5 zile înainte de aplicare şi cu înştiinţarea prealabilă a ANRE, pe pagina proprie de internet şi la centrele de relaţii cu clienţii.

VIII. Transmiterea datelor, monitorizare şi penalizări

Art. 27 . - Fiecare furnizor de ultimă instanţă este obligat să desemneze şi să transmită autorităţii competente numele şi funcţia unei persoane de contact, care să fie responsabilă de datele transmise pentru monitorizarea lunară a activităţii de furnizare a energiei electrice.

Art. 28 . - Furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia de a transmite lunar autorităţii competente documentaţia, pe suport hârtie şi electronic, privind preţurile medii de revenire, pe tipuri de tarife şi niveluri de tensiune, precum şi alte date de monitorizare solicitate de către acesta, conform anexelor nr. 2-6.

Art. 29 . - Corecţia datorată diferenţei dintre valorile realizate şi cele previzionate pentru ultima lună din etapa de eliminare a tarifelor reglementate se efectuează în etapa de eliminare a tarifelor reglementate următoare, prin intermediul componentei ΔB şi, respectiv, ΔCPC sau în cadrul fracţiunii rămase din etapa de eliminare a tarifelor reglementate dacă au fost aplicate prevederile art. 26 alin. (10).

Art. 30 . - Pentru prima etapă de eliminare a tarifelor reglementate, corecţia ΔCPC este zero.

Art. 31 . - (1) Transmiterea de date incorecte şi/sau incomplete referitoare la activitatea de furnizare va fi sancţionată conform art. 93 alin. (1) pct. 7 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

(2) Costurile suplimentare determinate de sancţiuni nu sunt recunoscute de către autoritatea competentă la calculul şi aprobarea tarifelor reglementate.

Art. 32. - ANRE postează pe pagina de internet (www.anre.ro) tarifele CPC pe care le avizează furnizorilor de ultimă instanţă pentru fiecare din etapele de eliminare a tarifelor reglementate prevăzute în Calendar, inclusiv în cazurile în care au fost aplicate prevederile art. 26 alin. (10).

Art. 33. - Fiecare furnizor de ultimă instanţă postează pe pagina proprie de internet tarifele CPC avizate de ANRE.

Art. 34. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Calendarul propus de eliminare a tarifelor reglementate

 

Data de implementare

Procentul de achiziţie din piaţa concurenţială (clienţi noncasnici)

(%)

Procentul de achiziţie din piaţa concurenţială (clienţi casnici)

(%)

1.09.2012

15

-

1.01.2013

30

0

1.04.2013

45

0

1.07.2013

65

10

1.09.2013

85

10

1.01.2014

100

20

1.07.2014

100

30

1.01.2015

100

40

1.07.2015

100

50

1.01.2016

100

60

1.07.2016

100

70

1.01.2017

100

80

1.07.2017

 

90

31.12.2017

 

100

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Tabelul 1

 

Macheta de determinare a componentei de piaţă concurenţiale (CPC)

 

Titular licenţa

 

 

An

2014

 

Valoare ACPC estimat pentru perioada n-1

 

semn „-” profit anterior

Regularizare ACPC pentru perioada n-2

 

semn „+” pierdere anterioară

 

 

Clienţi beneficiari de serviciu universal

 

 

Perioada n

Propunere CPC perioada n

Realizat perioada n

Realizat luna 1

Realizat luna.......

Realizat luna 6

Energie (MWh)

Preţ

(lei/MWh)

Valoare

(lei)

Energie (MWh)

Preţ

(lei/MWh)

Valoare

(lei)

Energie (MWh)

Preţ

(lei/MWh)

Valoare

(lei)

Energie

(MWh)

Preţ

(lei/MWh)

Valoare

(lei)

Energie (MWh)

Preţ

(lei/MWh)

Valoare

(lei)

Total costuri cu piaţa de echilibrare {PE) estimată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total costuri cu PE finală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Total achiziţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

contracte bilaterale încheiate prin OPCOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

cumpărare din PI + alte pieţe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

cumpărare din PZU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

cumpărare din PE estimat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

cumpărare din PE final (inclusiv costuri suplimentare din PE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Transport componenta de extracţie din reţea (TI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Servicii sistem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Administrare piaţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Distribuţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3

JT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Furnizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Profit reglementat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ΔCPC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clienţi beneficiari de serviciu universal

Perioada n

Propunere CPC perioada n

Realizat perioada n

Realizat luna 1

Realiza: luna.......

Realizat luna 6

Energie (MWh)

Preţ

(lei/MWh)

Valoare

(lei)

Energie (MWh)

Preţ

(lei/MWh)

Valoare

(lei)

Energie (MWh)

Preţ

(lei/MWh)

Valoare

(lei)

Energie (MWh)

Preţ

(lei/MWh)

Valoare

(lei)

Energie (MWh)

Preţ

(lei/MWh)

Valoare

(lei)

Total venituri cu PE estimat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total venituri cu PE final

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vânzare clienţi finali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

JT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Noncasnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3

JT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Casnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.51

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2

JT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

vânzare în PI + alte pieţe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

vânzare în PZU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

vânzare în PE estimat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

vânzare în PE final (inclusiv venituri suplimentare din PE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra profit estimat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra profit realizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clienţi finali beneficiari de serviciu universal

Număr locuri de consum

 

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

6

Total

 

 

 

 

 

 

6.1

Noncasnici

 

 

 

 

 

 

6.1.1

IT

 

 

 

 

 

 

6.1.2

MT

 

 

 

 

 

 

6.1.3

JT

 

 

 

 

 

 

6.2

Casnici

 

 

 

 

 

 

6.2.1

MT

 

 

 

 

 

 

6.2.2

JT

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 2

 

Macheta de raportare a datelor referitoare la clienţii finali care nu beneficiază de serviciu universal şi care rămân fără furnizor din motive neimputabile lor sau care, după data de 31 decembrie 2013, nu au uzat de dreptul de eligibilitate

 

Titular licenţă

 

An

2014

 

 

 

Realizat luna ...

 

Energie (MWh)

Preţ (lei/MWh)

Valoare (lei)

Total costuri cu PE final

 

 

 

1

Total achiziţie (+ vânzări în PZU şi PE)

 

 

 

1.1

contracte bilaterale încheiate prin OPCOM

 

 

 

12

cumpărare PI + alte pieţe

 

 

 

1.3

cumpărare PZU

 

 

 

1.4

cumpărare PE final (inclusiv costuri suplimentare din PE)

 

 

 

2

Transport (TI)

 

 

 

3

Servicii sistem

 

 

 

4

Administrare piaţă

 

 

 

5

Distribuţie

 

 

 

5.1

IT

 

 

 

5.2

MT

 

 

 

5.3

JT

 

 

 

6

Furnizare

 

 

 

Total venituri cu PE final

 

 

 

1

Vânzare clienţi finali

 

 

 

1.1

IT

 

 

 

12

MT

 

 

 

13

JT

 

 

 

14

Noncasnici

 

 

 

14.1

IT

 

 

 

1.4.2

MT

 

 

 

1.4.3

JT

 

 

 

15

Casnici

 

 

 

15.1

MT

 

 

 

15.2

JT

 

 

 

2

vânzare PI + alte pieţe

 

 

 

3

vânzare PZU

 

 

 

4

vânzări PE final (inclusiv venituri suplimentare din PE)

 

 

 

 

Clienţi FUI

 

5

Total

 

5.1

Noncasnici

 

5.11

IT

 

5.12

MT

 

5.13

JT

 

5.2

Casnici

 

5.2.1

MT

 

5.2.2

JT

 

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Societatea .......................................

Luna/Anul .......................

Vânzare pe niveluri de tensiune la clienţii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate

 

Nr. crt.

Explicaţii

U.M.

Nr. rând

FIT

IT

MT

JT

TOTAL

Foarte înaltă tensiune (220kV)

Înaltă tensiune

(110 kV)

Medie tensiune

(1-110 kV exclusiv)

Joasă tensiune

(0,1-1 kV inclusiv)

 

A

B

 

C

D

1

2

3

4

5

A.

Tarif binom diferenţiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa pentru putere

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ore de vârf

Valoare

lei

1

 

 

 

 

 

2

Rest ore

Valoare

lei

2

 

 

 

 

 

 

Energie

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ore de vârf

Cantitate

MWh

3

 

 

 

 

 

Valoare

lei

4

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

5

 

 

 

 

 

4

Rest ore

Cantitate

MWh

6

 

 

 

 

 

Valoare

lei

7

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

8

 

 

 

 

 

5

Total A

a.(3+4)

MWh

9

 

 

 

 

 

b.(1+2+3+4)

lei

10

 

 

 

 

 

b/a

lei/MWh

11

 

 

 

 

 

6

Tarif CPC

Cantitate

MWh

12

 

 

 

 

 

Valoare

lei

13

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

14

 

 

 

 

 

A33

Tarif binom diferenţiat pe zone orare şi durată mică de utilizare

 

 

 

 

 

 

Taxa pentru putere

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ore de vârf

Valoare

lei

15

 

 

 

 

 

2

Rest ore

Valoare

lei

16

 

 

 

 

 

 

Energie

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ore de vârf

Cantitate

MWh

17

 

 

 

 

 

Valoare

lei

18

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

19

 

 

 

 

 

4

Ore normale

Cantitate

MWh

20

 

 

 

 

 

Valoare

lei

21

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

22

 

 

 

 

 

5

Ore de gol

Cantitate

MWh

23

 

 

 

 

 

Valoare

lei

24

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

25

 

 

 

 

 

6

Total A33 mic

a.(3+4+5)

MWh

26

 

 

 

 

 

b.(1+2+3+4+5)

lei

27

 

 

 

 

 

b/a

lei/MWh

28

 

 

 

 

 

7

Tarif CPC

Cantitate

MWh

29

 

 

 

 

 

Valoare

lei

30

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

31

 

 

 

 

 

A33

Tarif binom diferenţiat pe zone orare şi durată medie de utilizare

 

 

 

 

 

 

Taxa pentru putere

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ore de vârf

Valoare

lei

32

 

 

 

 

 

2

Rest ore

Valoare

lei

33

 

 

 

 

 

 

Energie

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ore de vârf

Cantitate

MWh

34

 

 

 

 

 

Valoare

lei

35

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

36

 

 

 

 

 

 

 

A

B

 

C

D

1

2

3

4

5

4

Ore normale

Cantitate

MWh

37

 

 

 

 

 

Valoare

lei

38

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

39

 

 

 

 

 

5

Ore de gol

Cantitate

MWh

40

 

 

 

 

 

Valoare

lei

41

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

42

 

 

 

 

 

6

Total A33

a.(3+4+5)

MWh

43

 

 

 

 

 

b.(1+2+3+4+5)

lei

44

 

 

 

 

 

b/a

lei/MWh

45

 

 

 

 

 

7

Tarif CPC

Cantitate

MWh

46

 

 

 

 

 

Valoare

lei

47

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

48

 

 

 

 

 

A33

Tarif binom diferenţiat pe zone orare şi durată mare de utilizare

 

 

 

 

 

 

Taxa pentru putere

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ore de vârf

Valoare

lei

49

 

 

 

 

 

2

Rest ore

Valoare

lei

50

 

 

 

 

 

 

Energie

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ore de vârf

Cantitate

MWh

51

 

 

 

 

 

Valoare

lei

52

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

53

 

 

 

 

 

4

Ore normale

Cantitate

MWh

54

 

 

 

 

 

Valoare

lei

55

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

56

 

 

 

 

 

5

Ore de gol

Cantitate

MWh

57

 

 

 

 

 

Valoare

lei

58

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

59

 

 

 

 

 

6

Total A33

a.(3+4+5)

MWh

60

 

 

 

 

 

b.(1+2+3+4+5)

lei

61

 

 

 

 

 

b/a

lei/MWh

62

 

 

 

 

 

7

Tarif CPC

Cantitate

MWh

63

 

 

 

 

 

Valoare

lei

64

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

65

 

 

 

 

 

A33

Cumulat tarif binom diferenţiat pe zone orare şi pe durate de utilizare a puterii maxime

 

 

 

 

 

 

Taxa pentru putere

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ore de vârf

Valoare

lei

66

 

 

 

 

 

2

Rest ore

Valoare

lei

67

 

 

 

 

 

 

Energie

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ore de vârf

Cantitate

MWh

68

 

 

 

 

 

Valoare

lei

69

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

70

 

 

 

 

 

4

Ore normale

Cantitate

MWh

71

 

 

 

 

 

Valoare

lei

72

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

73

 

 

 

 

 

5

Ore de gol

Cantitate

MWh

74

 

 

 

 

 

Valoare

lei

75

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

76

 

 

 

 

 

6

Total A33

a.(3+4+5)

MWh

77

 

 

 

 

 

b.(1+2+3+4+5)

lei

78

 

 

 

 

 

b/a

lei/MWh

79

 

 

 

 

 

7

Tarif CPC

Cantitate

MWh

80

 

 

 

 

 

Valoare

lei

81

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

82

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

 

C

D

1

2

3

4

5

B.

Tarif monom diferenţiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ore de vârf

Cantitate

MWh

83

 

 

 

 

 

Valoare

lei

84

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

85

 

 

 

 

 

2

Rest ore

Cantitate

MWh

86

 

 

 

 

 

Valoare

lei

87

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

88

 

 

 

 

 

3

Total B

a.(1+2)

MWh

89

 

 

 

 

 

b.(1+2)

lei

90

 

 

 

 

 

b/a

lei/MWh

91

 

 

 

 

 

4

Tarif CPC

Cantitate

MWh

92

 

 

 

 

 

Valoare

lei

93

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

94

 

 

 

 

 

C.

Tarif binom simplu

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Taxa pentru putere

Valoare

lei

95

 

 

 

 

 

2

Energie

Cantitate

MWh

96

 

 

 

 

 

Valoare

lei

97

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

98

 

 

 

 

 

3

Total C

a.(1+2)

MWh

99

 

 

 

 

 

b.(1+2)

lei

100

 

 

 

 

 

b/a

lei/MWh

101

 

 

 

 

 

4

Tarif CPC

Cantitate

MWh

102

 

 

 

 

 

Valoare

lei

103

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

104

 

 

 

 

 

D.

Tarif monom simplu

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Energie

Cantitate

MWh

105

 

 

 

 

 

Valoare

lei

106

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

107

 

 

 

 

 

2

Tarif CPC

Cantitate

MWh

108

 

 

 

 

 

Valoare

lei

109

 

 

 

 

 

Preţ mediu

lei/MWh

110

 

 

 

 

 

E.

Tarife zi-noapte

 

 

 

 

 

 

 

 

E1.

Zi-noapte; inclusiv sâmbăta şi duminica

 

 

 

 

 

 

 

 

1