MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 638/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 638         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 16 octombrie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

822. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

774. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova precum şi al municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Prahova

 

791. - Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

848. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea formularelor-tip de înregistrare, certificare licenţă şi alte documente prevăzute de Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

 

1.002. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

 

3.106. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013

 

3.117. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru abrogarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.218/2010 privind măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 16 aprilie 2013 în Cauza Bernd împotriva României

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului domnul Andrei Dominic Gerea, ministru al economiei.

Art. 2. - La data prezentului decret încetează efectele Decretului nr. 814/2013 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 10 octombrie 2013.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013.

Nr. 822.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova”, la secţiunea I „Bunuri imobile” capitolul II „Instituţii publice de interes judeţean”, la litera A „Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a altor instituţii publice”, după poziţia nr. 20 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 21, potrivit anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Ploieşti”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, la anexa Al, la poziţia nr. 460, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Tip carosabil - asfalt, suprafaţa - 17.022,28 mp, lungime - 0,883 km”, iar la anexa PI, la poziţia nr. 2, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Andrei Mureşanu” şi coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Parc orăşenesc Strada Andrei Mureşanu - Şoseaua Nordului - Strada

Găgeni - Cartier Polux - Biserica Naşterea Domnului şi Sfântul Andrei, suprafaţa - 38.226 mp”!

3. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Băicoi”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 342 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 343-347, potrivit anexei nr. 2.

4. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Albeşti-Paleologu”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Vadu Părului” şi coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa - 216 mp”;

- la poziţia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent şi adiacent construcţiei Cămin cultural Vadu Părului” şi coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa netă - 400 mp”.

5. Anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Baba Ana se modifică după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 4, 6, 8, 9, 13, 26,33, 35, 38 si 83;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: „13,65”;

- la poziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: „842978,29”;

- la poziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,30”;

- la poziţia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6356,70”;

- la poziţia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „146420,42”;

- la poziţia nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: „32629,21”;

- la poziţia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1124625,56”;

- la poziţia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,20”;

- la poziţia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „429,73”;

- la poziţia nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5781,98”;

- la poziţia nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5,20”;

- la poziţia nr. 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: „416,49”;

- la poziţia nr. 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „91000,00”;

- la poziţia nr. 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „42200,00”;

- la poziţia nr. 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „44000,00”;

- la poziţia nr. 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: „27600,00”;

- la poziţia nr. 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: „136641,85”;

- la poziţia nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20676,94”;

- la poziţia nr. 24, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3390,24”;

- la poziţia nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: „194,72”;

- la poziţia nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „587783,71”;

- la poziţia nr. 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1866,07”;

- la poziţia nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: „369248,74”;

- la poziţia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „129757,87”;

- la poziţia nr. 31, coloana 5 va avea următorul cuprins: „34020,24”;

- la poziţia nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: „299047,04”;

- la poziţia nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „803,30”;

- la poziţia nr. 36, coloana 5 va avea următorul cuprins: „43847,12”;

- la poziţia nr. 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10591,35”;

- la poziţia nr. 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: „377972,51”;

- la poziţia nr. 43, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1475255,36”;

- la poziţia nr. 44, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37800,00”;

- la poziţia nr. 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: „41500,00”;

- la poziţia nr. 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8000,00”;

- la poziţia nr. 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: „14300,00”;

- la poziţia nr. 48, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9200,00”;

- la poziţia nr. 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: „23000,00”;

- la poziţia nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10700,00”;

- la poziţia nr. 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25600,00”;

- la poziţia nr. 63, coloana 5 va avea următorul cuprins: „976597,92”;

- la poziţia nr. 77, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2557741,22”;

- la poziţia nr. 78, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3605267,56”;

- la poziţia nr. 79, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2955029,37”;

- la poziţia nr. 80, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2832122,26”;

- la poziţia nr. 81, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2940918,17”;

- la poziţia nr. 82, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1578368,12”;

- la poziţia nr. 84, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22766,23”;

- la poziţia nr. 85, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1040,42”;

- la poziţia nr. 86, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2236,90”;

- la poziţia nr. 87, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2799,12”;

- la poziţia nr. 88, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2699,48”;

- la poziţia nr. 89, coloana 5 va avea următorul cuprins: „66937,36”;

- la poziţia nr. 90, coloana 5 va avea următorul cuprins: „92908,68”;

- la poziţia nr. 91, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11300,00”;

- la poziţia nr. 92, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18700,00”;

- la poziţia nr. 93, coloana 5 va avea următorul cuprins: „146000,55”;

- la poziţia nr. 94, coloana 5 va avea următorul cuprins: „350429,35”;

- la poziţia nr. 95, coloana 5 va avea următorul cuprins: „287610,63”;

- la poziţia nr. 96, coloana 5 va avea următorul cuprins: „160356,69”;

- la poziţia nr. 97, coloana 5 va avea următorul cuprins: „404800,00”;

- la poziţia nr. 98, coloana 5 va avea următorul cuprins: „81700,00”;

- la poziţia nr. 99, coloana 5 va avea următorul cuprins: „566,00”;

- la poziţia nr. 100, coloana 5 va avea următorul cuprins: „66814,52”;

- la poziţia nr. 101, coloana 5 va avea următorul cuprins: „115655,99”;

- la poziţia nr. 102, coloana 5 va avea următorul cuprins: „98071,63”;

- la poziţia nr. 103, coloana 5 va avea următorul cuprins: „612286,37”;

- la poziţia nr. 104, coloana 5 va avea următorul cuprins: „110568,32”;

- la poziţia nr. 105, coloana 5 va avea următorul cuprins: „54207,00”;

- la poziţia nr. 106, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5163,84”.

6. Anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gornet” se modifică după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile”, la poziţia nr. 13, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Suprafaţa - 0,0348 ha, vecini: N - drum; V - drum; E - moştenitor Dragomir Gr. Maria; S - staţie pompare SP02 consiliul local, carte funciară nr. 20297”;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 36 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 37 şi 38, potrivit anexei nr. 3.

7. La anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Vitioarei”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 8.

8. La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iordăcheanu”, secţiunea I „Bunuri imobile” se completează cu o nouă poziţie, poziţia nr. 87, potrivit anexei nr. 4.

9. Anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măneciu” se modifică după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 17;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Imobil clădire” şi coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Măneciu, satul Cheia - construcţie în suprafaţă utilă de 86,66 mp; suprafaţă construită la sol (apartament 2) de 110 mp; teren aferent intravilan în suprafaţă de 1793 mp (curţi construcţii), carte funciară 21628”;

- la poziţia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Imobil clădire, bază sportivă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Măneciu, satul Măneciu Pământeni - construcţie în suprafaţă de 184 mp, număr de inventar 1233, carte funciară 21151; teren aferent intravilan în suprafaţă de 2875 mp (curţi construcţii), carte funciară 21151”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2013 - construcţie, 1959 - teren” şi coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.083.603,16 - construcţie, 29.373,60 - teren”.

10. La anexa nr. 92 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătaru”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 100 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 101, potrivit anexei nr. 5.

11. La anexa nr. 98 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Călugărească”, la secţiunea I „Bunuri imobile” capitolul „Alte terenuri”, după poziţia nr. 2 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 3, potrivit anexei nr. 6.

Art. II. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 774.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Prahova

 

SECŢIUNEA 1Bunuri imobile

Nr. cri.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

21

1.6.2

Imobil

Ploieşti, strada Bobâlna nr. 123C1 - construcţii administrative:suprafaţă utilă subsol = 119,87 mp;suprafaţă utilă parter = 196,44 mp;suprafaţă utilă etaj = 200,86 mpC2 - anexa (cabina poartă):suprafaţa construită = 10 mpC3 - anexă (garaj)suprafaţa construită = 103 mpC4 - anexa (wc): suprafaţa construită = 7 mpTeren curţi construcţii în suprafaţă de 1.198 mp

2013

291.962,96763.300,60

Domeniul public al judeţului Prahova, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 115/2013

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Băicoi

 

SECŢIUNEA 1Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

343

1.7.1.2

Reţea alimentare cu energie electrică

LEA 0,4 kv şi iluminat public

Strada Rodnei, lungime - 250 ml Strada Aleea Revoluţiei, lungime - 120 ml

2011

15.927,69

Domeniul public al oraşului Băicoi, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2013

344

1.7.3

Reţea iluminat public ornamental

Strada Republicii - zona centrul civic Lungime - 380 ml

2011

40.371,94

Domeniul public al oraşului Băicoi, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2013

345

1.7.1.2

Reţea alimentare cu energie electrică

LEA 0,4 kv şi iluminat public

Strada Vlad Ţepeş Lungime - 950 ml

2011

63.226

Domeniul public al oraşului Băicoi, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2013

346

1.8.6

Reţele de alimentare cu apă, branşamente şi conducte aducţiune

Reţele apă străzile: Republicii, Independenţei, Someş, Viitorului, Păcurii, Dorobanţi, Mărgăritarului, Narciselor, Şipot, Milcov, Postăvarului, Parângului, Crinului, Liliacului, Traian, Panselelor, Unirii, înfrăţirii, Carpaţi, Ind. Dumitru Mociorniţă, Uranus, Oltului, Aleea Timiş Lungime - 21,769 km Conductă aducţiune Bobeica Lungime - 1,671 km Branşamente - 1198 bucăţi

2011

3.174.045,30

Domeniul public al oraşului Băicoi, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2013

347

1.3.7.1

Drum exploatare 2443/266(lot 1 şi lot 3)

Lot 1: număr cadastral 23984 Suprafaţa - 1.234 mp începe din DN 1 până la teren proprietate S.C. PhoenixY - S.R.L.

2011

497.016

Domeniul public al oraşului Băicoi, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2013

 

ANEXA Nr. 3

 

Completări la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Gornet

 

SECŢIUNEA 1Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

37

1.8.11

Teren aferent staţie pompare  SP01

Suprafaţa - 284 mp

Vecini: N - rezervă comisie fond funciar; E - drum local; V - rezervă comisie fond funciar; S - rezervă comisie fond funciar

1991

492

Domeniul public al comunei Gornet, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2012Carte funciară nr. 20290

38

1.8.11

Teren aferent staţie pompare  SP02

Suprafaţa - 437 mp;Vecini: N - Cămin Cultural Nucet; E - moştenitor Dragomir Gr. Maria şi moştenitor Dovîncă N. Ioana; V - drum; S - moştenitor Dima Victoria.

1991

7.268

Domeniul public al comunei Gornet, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2012Carte funciară nr. 20298

 

ANEXA Nr. 4

 

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Iordăcheanu

 

SECŢIUNEA 1Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

87

2.4.2.10

Teren

Situat în comuna Iordăcheanu, satul Iordăcheanu Tarlaua 10, curţi construcţii 531Suprafaţa - 5.158 mp

2013

18053

Domeniul public al comunei Iordăcheanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2013Carte funciară nr. 205

 

ANEXA Nr. 5

 

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tătaru

 

SECŢIUNEA 1Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

101

 

Teren

Situat în punctul Ciortea Tarlaua 20, parcelă P.1161, P.1164 Suprafaţa -14,1861 ha

Vecini: N - păşune 1157/18; drum: păşune 1161/15; E - drum: parcelă păşune 1161/15; V - drum: păşune 1161/15; păşune 1157/18; păşune 1161/1; păşune 1164, limită intravilan T13; S - drum: păşune 1161/15; limită intravilan T14, limită intravilan T13.

-

-

Domeniul public al comunei Tătaru, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2013Carte funciară nr. 20124

 

ANEXA Nr. 6

 

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Valea Călugărească

 

Capitolul „Alte Terenuri”

 

SECŢIUNEA 1Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3

1.6.1

Sediu primărie cu anexe

Comuna Valea Călugărească Tarlaua 8, parcela 2

Sediu primărie:- suprafaţă construită: 524 mp

- suprafaţă construită desfăşurată: 651 mp

Anexă (arhivă) - suprafaţă construită: 651 mp

Anexă - suprafaţă construită: 92 mp

Anexă - suprafaţă construită: 58 mp

Anexă - suprafaţă construită: 9 mp

Teren aferent - suprafaţă: 3499 mp

2001

484914 85876,34

Domeniul public al comunei Valea Călugărească, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013Carte funciară nr. 21355

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 134 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează cu un număr maxim de 513 posturi.

Art. 2. - Finanţarea posturilor prevăzute la art. 1 se asigură în limita bugetului aprobat pentru înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin legile bugetare anuale şi de rectificare.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 913/2012 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 14 septembrie 2012, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 791.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea formularelor-tip de înregistrare, certificare, licenţă şi alte documente prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formularele-tip de înregistrare, certificare, licenţă şi alte documente prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelelor prezentate în anexele nr. 1-30*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Formularele-tip aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor nr. 676/2003, pentru aprobarea formularelor-tip de autorizaţie, licenţe, permise şi alte documente prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 12 decembrie 2003, pot fi utilizate 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Departamentul pentru controlul exporturilor va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlătean

 

Bucureşti, 21 iunie 2013.

Nr. 848.


*) Anexele nr. 1-30 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 78.908 din 16 iulie 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,

în temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume,

în baza art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 27 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Prezentul ordin stabileşte modalitatea de calcul al valorii producţiei comercializate (VPC), condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar, lista investiţiilor neeligibile din cadrul planului de recunoaştere şi a cheltuielilor neeligibile în cadrul programului operaţional, procedura de acordare a sprijinului financiar, aprobarea şi finanţarea programelor operaţionale şi a planurilor de recunoaştere, tipurile de sancţiuni, modalităţile de aplicare a acestora şi aspecte privind recuperarea sprijinului acordat în mod nejustificat.”

3. La articolul 5, alineatele (5) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Valoarea producţiei comercializate a producţiei organizaţiei şi a membrilor săi nu poate fi mai mică decât valoarea altei producţii comercializate pe care aceasta o pune în vânzare. Calculul are la bază exclusiv produsele pentru care organizaţia de producători este recunoscută.

(10) În cazul diminuării cu cel puţin 35% a valorii producţiei comercializate, din motive justificate în mod corespunzător şi care nu depind de responsabilitatea şi de controlul grupului de producători, se consideră că valoarea totală a producţiei comercializate reprezintă 65% din valoarea totală declarată în cererea sau cererile de ajutor precedente referitoare la segmentul anual cel mai recent, verificată de autoritatea competentă, iar în absenţa acestor cereri, din valoarea declarată iniţial în planul de recunoaştere aprobat.”

4. La articolul 6, litera a) se abrogă.

5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Persoana juridică sau partea clar definită a unei persoane juridice, constituite din producători, care respectă prevederile prezentului ordin poate obţine, la cerere, recunoaşterea ca organizaţie de producători pentru produsele care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructelor şi legumelor, conform legislaţiei în vigoare.”

6. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în vederea recunoaşterii ca organizaţie de producători, valoarea producţiei comercializate pe care persoana juridică trebuie să o dovedească este cea realizată într-o perioadă de maximum 12 luni aparţinând unui an calendaristic care începe cel mai devreme la 1 ianuarie cu un an înaintea celui în care se solicită recunoaşterea şi care se termină cel târziu în ultima zi a lunii anterioare celei în care se solicită recunoaşterea.”

7. La articolul 9, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) copie a statutului organizaţiei şi al membrilor acesteia persoane juridice;

d) un centralizator pentru fiecare produs si fiecare membru privind VPC înregistrată în perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) şi (21), semnat de administrator şi contabil;”.

8. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Organizaţia de producători poate externaliza oricare dintre activităţile sale către un terţ, un membru sau o filială.

(2) Organizaţia de producători adoptă această decizie pe baza unor analize din care să rezulte că externalizarea reprezintă o modalitate corespunzătoare de realizare a obiectivelor sau de reducere a costurilor.

(3) APIA verifică, odată cu controalele cererilor de plată, condiţiile în care externalizarea este realizată şi derularea efectivă a activităţilor externalizate şi aplică, după caz, sancţiunile conform prevederilor legale.

(4) Externalizarea unei activităţi implică faptul că organizaţia de producători sau asociaţia de organizaţii de producători încheie un contract comercial cu o altă entitate, inclusiv cu unul dintre membrii acesteia sau cu o filială, în vederea desfăşurării activităţii în cauză.

(5) Cu toate acestea, organizaţiei de producători sau asociaţiei de organizaţii de producători îi revine responsabilitatea de a asigura desfăşurarea activităţii respective, precum şi controlul global al gestionării şi monitorizarea contractului comercial pentru exercitarea activităţii în cauză.”

9. La articolul 18, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru a putea finanţa măsurile de prevenire şi gestionare a crizelor, organizaţiile de producători pot contracta credite în condiţii comerciale. În acest caz, rambursarea creditelor şi a dobânzilor aferente poate fi considerată parte a programului operaţional, fiind eligibilă pentru sprijin financiar. În cazul în care termenul de rambursare a creditelor depăşeşte durata programului operaţional, acestea pot fi transferate, atunci când se justifică din punct de vedere economic, către un nou program operaţional. Organizaţia de producători sau asociaţia de organizaţii de producători este responsabilă pentru asigurarea derulării contractelor de credit.”

10. La articolul 28 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) să reeşaloneze graficul de implementare în cadrul anului respectiv, respectându-se bugetul anual total şi măsurile aprobate.”

11. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Orice cerere de modificare este însoţită de acte doveditoare care precizează motivul, natura şi implicaţiile modificărilor propuse, cu excepţia alin. (1) lit. (d), care se realizează prin notificare adresată APIA.”

12. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Perioada de referinţă pentru anul de implementare n este o perioadă de 12 luni cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale anului n-2.”

13. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin excepţie, prevederile alin. (2) nu se aplică programelor operaţionale aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi proiectelor de programe operaţionale depuse în vederea aprobării până la data de 15 septembrie 2013.”

14. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Cererile de eliberare a garanţiei bancare se pot depune în cursul anului de implementare, însoţite de documentele justificative privind implementarea activităţilor pentru care a fost plătit avansul. Garanţia se eliberează proporţional până la concurenţa a maximum 80% faţă de cuantumul avansurilor.

(2) Restul garanţiei se eliberează imediat ce este aprobată cererea de plată.

(3) După constituirea unei garanţii iniţiale pentru o perioadă de 4 luni, aceasta se majorează pentru următoarele perioade în funcţie de sumele plătite în avans şi cheltuielile reale înregistrate.

(4) Cerinţa principală constă în realizarea măsurilor din programul operaţional, respectându-se angajamentele organizaţiei de producători prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. c) si d).

(5) în cazul nerespectării cerinţei principale sau a încălcării deliberate a angajamentelor menţionate la alin. (6), garanţia bancară se reţine, fără a aduce atingere altor sancţiuni care urmează a fi stabilite în conformitate cu dispoziţiile cap. IV.

(6) în cazul nerespectării altor cerinţe, garanţia bancară se reţine proporţional cu gravitatea neregulii.”

15. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Poate obţine statutul de grup de producători recunoscut preliminar orice persoană juridică sau o parte clar definită a unei persoane juridice constituite din producători care îndeplineşte condiţiile prezentului ordin şi care are un plan de recunoaştere aprobat.”

16. La articolul 44, alineatul (1) litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) copie a statutului grupului şi al membrilor acestuia persoane juridice;”.

17. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Măsurile de investiţii neeligibile din cadrul planului de recunoaştere sunt prevăzute în anexa nr. 4.”

18. La articolul 49, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care modificarea planului de recunoaştere presupune reeşalonarea graficului de implementare în cadrul unui an de implementare al planului de recunoaştere, cu respectarea bugetului anual total şi a măsurilor aprobate, aceasta se realizează prin notificare adresată APIA.”

19. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Grupurile de producători recunoscute preliminar pot solicita recunoaşterea ca organizaţie de producători înainte de finalizarea implementării planului de recunoaştere, cu condiţia respectării prevederilor prezentului ordin. Începând cu data depunerii unei astfel de cereri, grupul în cauză poate prezenta un proiect de program operaţional. În programul operaţional se pot continua măsuri din planul de recunoaştere, cu respectarea prevederilor anexei nr. 3.

(2) APIA se asigură că măsurile transferate din planul de recunoaştere în programul operaţional reprezintă o modalitate de realizare a obiectivelor organizaţiei de producători sau asociaţiei de organizaţii de producători, evitând dubla finanţare a măsurilor.

(3) Grupurile de producători recunoscute preliminar, care au implementat cu sprijin financiar un plan de recunoaştere, trebuie să dobândească statutul de organizaţie de producători până la data de 30 aprilie a anului următor celui în care a finalizat implementarea planului de recunoaştere. Acestea depun la MADR cererile de recunoaştere ca organizaţie de producători până la data de 31 decembrie a ultimului an de implementare a planului de recunoaştere.

(4) Grupurile de producători recunoscute preliminar, care din motive imputabile acestora nu au fost recunoscute ca organizaţii de producători în termen de 4 luni de la finalizarea implementării planului de recunoaştere, sunt sancţionate conform prezentului ordin.

(5) Rezultatele finale ale implementării unui plan de recunoaştere de către un grup de producători recunoscut preliminar sunt consemnate în cadrul unui raport final întocmit de APIA şi transmis MADR în termen de 100 de zile calendaristice de la finalizarea implementării planului.”

20. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - Sprijinul financiar prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 se acordă pentru investiţiile aprobate în planul de recunoaştere. Grupurile de producători pot fi autorizate de APIA, pe durata unui anumit an, să crească suma totală prevăzută pentru cheltuieli într-un plan de recunoaştere cu maximum 5% sau să reducă suma respectivă cu un procentaj de până la 25% din suma aprobată iniţial, în ambele cazuri cu condiţia să fie menţinute obiectivele generale ale planului de recunoaştere. În cazuri justificate corespunzător, APIA poate aproba reducerea sumei totale prevăzute pentru cheltuieli în cadrul planului de recunoaştere cu un procentaj mai mare de 25%.”

21. La articolul 55 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) centralizatorul cheltuielilor efectuate conform planului de recunoaştere aprobat şi realizate în cursul perioadei pentru care se solicită sprijinul, precum şi cele prevăzute la alin. (11), dacă este cazul, însoţit de copii ale documentelor justificative;”.

22. La articolul 60 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) înaintea aprobării cererilor de recunoaştere ca organizaţie de producători sau grup de producători recunoscut preliminar şi la intervale regulate după acordarea recunoaşterii, astfel încât fiecare grup de producători/organizaţie de producători să fie controlat/controlată cel puţin o dată la 3 ani;”.

23. La articolul 66, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 66. - (1) în urma controlului propriu sau la solicitarea APIA, MADR suspendă recunoaşterea grupului de producători recunoscut preliminar sau a organizaţiei de producători în cazul unei nerespectări deliberate, dar numai temporară, a criteriilor de recunoaştere. Suspendarea intră în vigoare la data constatării oficiale a nerespectării condiţiilor de recunoaştere şi ia sfârşit la data constatării oficiale a remedierii deficienţelor care au condus la suspendare.

(3) Pe perioada suspendării, grupurile de producători recunoscute preliminar şi organizaţiile de producători funcţionează şi nu beneficiază de sprijin financiar.”

24. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.74. - (1) Niciun membru al unei organizaţii de producători sau al unui grup de producători recunoscut preliminar nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot, proporţional cu capitalul social subscris.

(2) În vederea determinării nivelului maxim al drepturilor de vot şi participării la capitalul social al organizaţiei de producători/grupului de producători recunoscut preliminar se iau în considerare identităţile persoanelor fizice şi/sau juridice care participă la capitalul social al membrilor organizaţiei de producători şi grupului de producători recunoscut preliminar care ia rândul lor sunt persoane juridice.

(3) Hotărârile adunărilor generale ale organizaţiilor de producători sau ale grupurilor de producători recunoscute preliminar care privesc organizarea, funcţionarea şi/sau activităţile organizaţiilor şi ale grupurilor de producători se adoptă cu votul a minimum trei pătrimi din numărul total al membrilor.

(4) Grupurile de producători recunoscute preliminar şi organizaţiile de producători solicită centrelor judeţene ale APIA, în termen de 30 de zile de la primirea înştiinţării de acordare a avizului de recunoaştere preliminară sau de la aprobarea primului program operaţional, înscrierea în Registrul fermierilor, în vederea obţinerii numărului unic de identificare.

(5) Organizaţiile de producători sau grupurile de producători recunoscute preliminar care beneficiază de recunoaştere pentru un produs sau mai multe produse pot solicita recunoaşterea şi pentru alt produs ori produse, printr-o cerere însoţită de documente justificative, modificând în consecinţă programul operaţional sau planul de recunoaştere.

(6) Direcţia tehnică de specialitate din cadrul MADR este responsabilă de eliberarea documentelor prevăzute la art. 3 lit. h)-k). Modelul avizului de recunoaştere este prevăzut în anexa nr. 8.

(7) La nivelul direcţiei tehnice de specialitate din cadrul MADR, evidenţa grupurilor de producători recunoscute preliminar şi a organizaţiilor de producători se ţine într-un registru special intitulat «Registrul organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor.».”

25. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 79. - (1) Organizaţiile de producători şi grupurile de producători recunoscute preliminar comunică MADR în fiecare an până la data de 15 septembrie informaţiile conform anexei nr. 7, pentru anul contabil anterior. Prin excepţie, pentru anul 2012, informaţiile se transmit MADR până la data de 15 octombrie 2013.

(2) Orice modificare a statutului organizaţiei de producători/grupului de producători recunoscut preliminar privind structura membrilor şi/sau dreptul de vot se comunică MADR şi APIA în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia la oficiul registrului comerţului.”

26. După articolul 79 se introduce un nou articol, articolul (791), cu următorul cuprins:

„Art. 791. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

27. Prevederile art. 46 alin. (2) se aplică cererilor de aprobare a planurilor de recunoaştere şi cererilor de modificare a planurilor de recunoaştere depuse după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

28. La anexa nr. 1 „Lista criteriilor pentru obţinerea statutului de grup de producători recunoscut preliminar”, punctul 1 şi litera c) a punctului 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1. Persoana juridică este constituită din producători, cultivatori ai unuia sau mai multor produse prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume, destinate consumului în stare proaspătă şi/sau procesării, şi are ca obiect principal de activitate comercializarea producţiei membrilor.

Recunoaşterea se poate obţine pentru unul sau mai multe dintre produsele prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008.

c) reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului de producători.

În cazul în care soţul şi soţia sunt membri în cadrul aceluiaşi grup de producători recunoscut preliminar, se consideră un singur membru, iar dreptul de vot al acestora se cumulează şi nu poate depăşi pragul prevăzut la art. 74 alin. (1) din ordin;”.

29. La anexa nr. 2 „Lista criteriilor de recunoaştere ca organizaţie de producători”, punctul 1 şi litera c) a punctului 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1. Persoana juridică este constituită din producători, cultivatori ai unuia sau mai multor produse prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume, destinate consumului în stare proaspătă şi/sau procesării, şi are ca obiect principal de activitate comercializarea producţiei membrilor.

Recunoaşterea se poate obţine pentru unul sau mai multe dintre produsele prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008.

c) reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului de producători.

În cazul în care soţul şi soţia sunt membri în cadrul aceleiaşi organizaţii de producători, se consideră un singur membru, iar dreptul de vot al acestora se cumulează şi nu poate depăşi pragul prevăzut la art. 74 alin. (1) din ordin;”.

30. Anexa nr. 3 „Lista măsurilor şi cheltuielilor neeligibile din cadrul programelor operaţionale” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

31. Anexa nr. 4 „Măsuri de investiţii eligibile în cadrul planului de recunoaştere pentru sprijinul financiar care acoperă 75% din valoarea investiţiilor necesare pentru obţinerea recunoaşterii ca organizaţie de producători” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte din prezentul ordin.

32. După anexa nr. 6 se introduc două noi anexe, anexele nr. 7 şi 8, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013.

Nr. 1.002.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 694/2008)

 

LISTA

acţiunilor si cheltuielilor neeligibile din cadrul programelor operaţionale

 

1. Costurile generale de producţie şi, în special, costurile legate de produsele pentru protecţia plantelor, inclusiv mijloacele de control integrat, îngrăşămintele şi alţi factori de producţie; costurile de ambalare în vederea transportului, costurile de depozitare şi costurile de ambalare pentru vânzare, chiar şi ca parte a unor noi procese, costurile ambalajelor, costurile de colectare sau transport (intern ori extern); costurile de funcţionare (în special energie electrică, carburant şi întreţinere), cu excepţia:

a) costurilor specifice ale măsurilor de îmbunătăţire a calităţii, în orice caz, nu sunt eligibile costurile (chiar şi certificate) miceliilor, seminţelor şi plantelor neperene;

b) costurilor specifice ale materialelor biologice pentru protecţia plantelor (cum ar fi feromonii sau prădătorii), indiferent dacă sunt utilizate pentru o producţie biologică, integrată ori convenţională;

c) costurilor specifice generate de transportul, sortarea şi ambalarea în vederea distribuirii gratuite menţionate la art. 411 alin. (3) din ordin;

d) costurilor specifice ale acţiunilor de protecţie a mediului menţionate la art. 103c alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP). Costurile legate de utilizarea şi gestionarea ambalajelor nu sunt eligibile în niciun caz;

e) costurilor specifice legate de producţia ecologică, integrată sau experimentală, inclusiv a costurilor seminţelor şi răsadurilor ecologice;

f) costurilor specifice pentru asigurarea monitorizării respectării standardelor menţionate în titlul II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, a normelor privind sănătatea plantelor şi a nivelului maxim de reziduuri.

Costurile specifice sunt costurile suplimentare corespunzătoare diferenţei dintre costurile convenţionale şi costurile suportate efectiv.

2. Costurile administrative şi de personal, cu excepţia cheltuielilor legate de aplicarea fondurilor operaţionale şi a programelor operaţionale, care includ:

a) cheltuielile indirecte legate în mod specific de fondul operaţional sau de programul operaţional, inclusiv costurile de gestionare şi de personal, rapoartele şi studiile de evaluare, precum şi costurile legate de contabilitate şi de gestionarea conturilor, prin plata unei sume forfetare standard de până la maximum 2% din fondul operaţional şi de până la maximum 180.000 euro echivalentul în lei, cuprinzând atât contribuţia Uniunii Europene, cât şi contribuţia organizaţiei de producători, în cazul programelor operaţionale prezentate de asociaţiile de organizaţii de producători recunoscute, cheltuielile indirecte se calculează ca fiind suma cheltuielilor indirecte ale fiecărei organizaţii de producători, conform dispoziţiilor pct. 1, dar cu o limită maximă de 1.250.000 euro echivalentul în lei per asociaţie de organizaţii de producători;

b) costurile de personal, inclusiv costurile legate de remuneraţii şi salarii, dacă acestea sunt suportate direct de organizaţia de producători, de asociaţia de organizaţii de producători sau de filiale, menţionate la art. 5 alin. (7) din ordin, şi care rezultă din măsuri:

(i) de îmbunătăţire sau menţinere a unui nivel ridicat de calitate sau de protecţie a mediului; (ii) de îmbunătăţire a nivelului comercializării. Aplicarea acestor măsuri trebuie încredinţată în principal unui personal calificat. Dacă, în asemenea cazuri, organizaţia de producători apelează la propriii săi angajaţi sau membri producători, trebuie înregistrate orele de lucru;

c) costurile administrative şi juridice generate de fuziunile sau achiziţiile de organizaţii de producători, precum şi costurile juridice şi administrative legate de crearea unor organizaţii de producători transnaţionale sau a unor asociaţii transnaţionale de organizaţii de producători; studiile de fezabilitate şi propunerile legate de acestea comandate de organizaţiile de producători în acest scop.

3. Suplimente de venit sau de preţ, în afară de cele aferente prevenirii şi gestionării crizelor

4. Costurile de asigurare, în afara măsurilor de asigurare a recoltelor menţionate la art. 41 din ordin

5. Rambursarea creditelor contractate pentru o operaţiune desfăşurată înaintea începerii programului operaţional, altele decât cele menţionate la art. 10 alin. (4) şi art. 50 alin. (1) din ordin

6. Achiziţionarea de teren care costă mai mult de 10% din totalul cheltuielilor eligibile aferente operaţiunii în cauză şi pe care nu se construieşte, cu excepţia cazului în care achiziţia este necesară pentru efectuarea unei investiţii incluse în programul operaţional; în cazuri excepţionale şi justificate în mod corespunzător, se poate stabili un procentaj mai ridicat pentru operaţiunile referitoare la protecţia mediului.

7. Costurile generate de reuniuni şi de programele de formare profesională, cu excepţia celor care sunt legate de programul operaţional, inclusiv diurnele şi costurile de transport şi cazare, dacă este cazul, pe baza unei sume forfetare

8. Operaţiuni sau costuri legate de cantităţile produse de membrii organizaţiei de producători în afara teritoriului Uniunii Europene

9. Operaţiuni care ar putea denatura concurenţa în cadrul celorlalte activităţi economice ale organizaţiei de producători

10. Echipamente la mâna a două achiziţionate cu sprijinul Uniunii Europene sau naţional în cursul ultimilor 7 ani

11. Investiţii în mijloacele de transport destinate utilizării de către organizaţia de producători pentru comercializare sau distribuţie, cu excepţia:

a) investiţiilor în mijloace de transport intern; la momentul achiziţionării, organizaţia de producători trebuie să justifice în mod corespunzător statului membru în cauză faptul că investiţia urmează a fi utilizată pentru transport intern;

b) echipamentelor suplimentare cu care este dotat camionul, în vederea depozitării frigorifice sau a transporturilor la temperatură controlată.

12. Închirierea, cu excepţia cazului în care se justifică din punct de vedere economic ca fiind o alternativă a achiziţionării

13. Costuri de funcţionare pentru mărfurile închiriate

14. Cheltuieli legate de contractele de leasing (taxe, dobânzi, costuri de asigurare etc.) şi costuri de funcţionare, cu excepţia:

a) leasingului însuşi, în limitele valorii nete de piaţă a bunului şi în conformitate cu condiţiile prevăzute la art. 55 alin. (1) primul paragraf lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

b) leasingului de echipamente la mâna a două achiziţionate cu sprijinul Uniunii Europene sau naţional în cursul ultimilor 7 ani

15. Promovarea mărcilor comerciale individuale sau a mărcilor care conţin menţiuni geografice, cu excepţia:

(i) mărcilor unor organizaţii de producători, asociaţii de organizaţii de producători şi filiale;

(ii) promovării generice şi promovării etichetelor de calitate;

(iii) costurilor legate de tipărirea unor mesaje promoţionale pe ambalaj sau pe etichete în oricare dintre situaţiile de la liniuţele precedente, cu condiţia ca acest lucru să fie prevăzut în programul operaţional

Denumirile geografice sunt permise numai:

a) dacă sunt denumiri de origine protejată sau indicaţii geografice protejate, vizate de Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare; sau

b) dacă, în toate cazurile în care nu este aplicabilă dispoziţia de la lit. a), aceste denumiri geografice sunt secundare în raport cu mesajul principal.

Pe materialul promoţional destinat promovării generice şi promovării mărcilor de calitate trebuie să figureze emblema Uniunii Europene (numai în cazul mijloacelor de informare vizuale), precum şi menţiunea: „Campanie finanţată cu sprijinul Uniunii Europene”. Organizaţiile de producători, asociaţiile de organizaţii de producători şi filialele acestora nu utilizează emblema Uniunii Europene la promovarea mărcilor lor.

16. Subcontractarea sau contractele de externalizare legate de operaţiunile ori cheltuielile menţionate ca neeligibile în prezenta listă

17. TVA, cu excepţia taxei TVA nerecuperabile prevăzute la art. 71 alin. (3) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

18. Orice taxe sau prelevări fiscale naţionale ori regionale

19. Dobânzi debitoare, cu excepţia cazului în care contribuţia se face altfel decât sub formă de asistenţă directă nerambursabilă

20. Achiziţionarea unor bunuri imobiliare care au fost achiziţionate cu sprijinul Uniunii Europene sau naţional în ultimii 10 ani

21. Investiţiile în acţiuni ale unor companii, cu condiţia ca investiţiile să fie investiţii financiare, cu excepţia investiţiilor care contribuie direct la realizarea obiectivelor programului operaţional

22. Costurile suportate de părţi, altele decât organizaţia de producători sau membrii acesteia şi asociaţiile de organizaţii de producători ori membrii producători sau filialele acestora

23. Investiţii ori alte tipuri de acţiuni similare care nu sunt realizate în exploataţiile şi/sau la sediile organizaţiei de producători, ale asociaţiei organizaţiilor de producători ori ale membrilor săi producători sau ale unei filiale

24. Măsuri externalizate de organizaţia de producători în afara Uniunii Europene

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 694/2008)

 

LISTA

investiţiilor neeligibile din cadrul planului de recunoaştere

 

1. Investiţiile în mijloacele de transport destinate utilizării de către grupul de producători pentru comercializare sau distribuţie, cu excepţia:

a) investiţiilor în mijloace de transport intern; la momentul achiziţionării, grupul de producători trebuie să justifice în mod corespunzător statului membru în cauză faptul că investiţiile urmează a fi utilizate pentru transport intern;

b) echipamentelor suplimentare cu care este dotat camionul, în vederea depozitării frigorifice sau a transporturilor la temperatură controlată

2. Achiziţionarea de teren care costă mai mult de 10% din totalul cheltuielilor eligibile aferente operaţiunii în cauză şi pe care nu se construieşte, cu excepţia cazului în care achiziţia este necesară pentru efectuarea unei investiţii incluse în planul de recunoaştere

3. Echipamentele la mâna a două achiziţionate cu ajutor naţional sau comunitar în cursul ultimilor 7 ani

4. Închirierea, cu excepţia cazului în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură acceptă închirierea ca alternativă la o achiziţie justificată din punct de vedere economic

5. Bunuri imobiliare care au fost achiziţionate cu ajutor naţional sau comunitar în ultimii 10 ani

6. Investiţiile în acţiuni

7. Investiţiile ori tipurile de acţiuni similare realizate în afara exploataţiilor şi/sau în afara sediilor grupului de producători ori ale membrilor acestuia

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 694/2008)

 

SITUAŢIA ANUALA

privind suprafeţele, valoarea producţiei comercializate şi membrii

 

An contabil

De la..........(ZZ/LL/AA)

Valoare

La..............(ZZ/LL/AA)

 

Suprafaţă destinată producţiei (ha sau tone în cazul ciupercilor)

Suprafaţa totală [grupuri de producători/organizaţii de producători (GP/OP) şi membri GP/OP] destinată producţiei de fructe şi legume (cu excepţia ciupercilor) (ha)

 

Tonaj ciuperci (t)

 

Fructe (ha)

Suprafaţă totală

 

(din care) permanentă

 

(din care) nepermanentă (în câmp)

 

(din care) nepermanentă (acoperită)

 

Legume (ha)

Suprafaţă totală

 

(din care) în câmp

 

(din care) acoperită

 

Valoarea totală a produselor comercializate (proaspete şi prelucrate) (lei)

Total

 

(din care) produse de membrii GP/OP

 

(din care) produse de membrii altor GP/OP

 

(din care) produse de alţi producători (care nu sunt membri ai unui/unei GP/OP)

 

Volumul total al produselor comercializate (proaspete şi prelucrate) (t)

Total

 

(din care) produse de membrii GP/OP

 

(din care) produse de membrii altor GP/OP

 

(din care) produse de alţi producători (care nu sunt membri ai unui/unei GP/OP)

 

Destinaţia produselor

Produse comercializate pentru piaţa produselor proaspete - pondere estimată din valoarea totală a produselor comercializate (%)

Lanţuri de supermarketuri/supermarketuri (direct)

 

Comerţ cu ridicata/centrală de achiziţii/piaţă

 

Mici comercianţi cu amănuntul

 

Altele

 

Produse vândute pentru prelucrare - pondere estimată din valoarea totală a produselor comercializate (%)

Produse vândute proaspete întreprinderilor de prelucrare

 

Produse „autoprelucrate” de GP/OP

 

Numărul membrilor(la 31 decembrie anul de raportare)

Total

 

(din care) membri persoane fizice

 

(din care) membri persoane juridice

 

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 694/2008)

 

AVIZ DE RECUNOAŞTERE

Nr. ............./..................

 

Eliberat în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP*), ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului

financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Procesului-verbal nr. .............. din............................

Prezentul aviz de recunoaştere1) conferă statutul de organizaţie de producători/grup de producători recunoscut preliminar pentru2)............................

Avizul a fost înregistrat sub nr. ...........din data de.................în Registrul organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor şi asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarele produse:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Avizul de recunoaştere îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineşte criteriile de recunoaştere pentru care a primit prezentul aviz de recunoaştere.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

..................................................................

 


1) Exemplarul 2 al avizului de recunoaştere va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, director, şef serviciu, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei şi mandatatul beneficiarului.

2) Denumirea persoanei juridice care solicită recunoaşterea ca organizaţie de producători/grup de producători recunoscut preliminar.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 14 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare;

- art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă un număr de 100 de locuri, reprezentând cifra anuală de şcolarizare pentru anul 2013 în cadrul Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, denumit în continuare Program.

Art. 2. - Pentru anul 2013 taxa de participare la Program este:

a) taxa de înscriere la concurs - 100 lei;

b) taxa de şcolarizare - 2.000 lei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shaidehh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 octombrie 2013.

Nr. 3.106.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.218/2010 privind măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.218/2010 privind măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 9 aprilie 2010.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 octombrie 2013.

Nr. 3.117.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 16 aprilie 2013 în Cauza Bernd împotriva României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 30 iulie 2013, se fac următoarele rectificări:

- în titlu, în loc de: „Bernd împotriva României”se va citi: „Siegle împotriva României”;

- la primul rând din partea introductivă, în loc de : „în Cauza Bernd împotriva României” se va citi: „în Cauza Siegle împotriva României”;

- la paragraful 1, în loc de: „domnul Siegle Bernd”se va citi: „domnul Bernd Reiner Siegle”.