MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 646/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 646         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 21 octombrie 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

96. - Ordonanţă de urgenţă privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României

 

790. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.711. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României

 

Având în vedere:

- necesitatea reglementării unor măsuri pentru aducerea în sfera drepturilor compensatorii a categoriei socio-profesionale a diplomaţilor pensionari, prin crearea instituţiei indemnizaţiei pentru activitatea desfăşurată în interesul României de către diplomaţi în condiţii grele, vătămătoare, de uzură fizică şi psihică;

- că neadoptarea de urgenţă a măsurii propuse privează această categorie socio-profesională de compensarea bănească a vicisitudinilor suportate şi determină pentru o parte din cazuri ca scopul compensatoriu să nu se mai realizeze, datorită vârstei înaintate şi stării de sănătate precare;

- necesitatea implicării diplomaţilor pensionari în organizarea Forumului Anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării 2013, Bucureşti 28-29 octombrie 2013, proiectul politic european de amploare şi vizibilitate lansat de România împreună cu Austria şi care reprezintă o importantă iniţiativă a ţării noastre după aderarea la UE, fiind adoptată de Consiliul European în 24 iunie 2011, ca strategie macro-regională a Uniunii Europene;

- necesitatea includerii fondurilor aferente în proiecţia bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2014, în contextul elaborării în prezent a legii bugetului de stat pe anul următor,

în considerarea faptului că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunându-se astfel adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României, cu o vechime neîntreruptă de cel puţin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, care la data de 31 august 2010 erau pensionari, pot beneficia de o indemnizaţie diplomatică în cuantum lunar de maximum 3.571 lei.

(2) Indemnizaţiile diplomatice prevăzute la alin. (1) se pot acorda pentru un număr maxim de 250 de persoane.

Art. 2. - (1) Condiţiile de acordare de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi cuantumul indemnizaţiei diplomatice se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(2) Indemnizaţia diplomatică prevăzută la art. 1 este supusă impozitului pe venit.

(3) Obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira lunar impozitul pe venit revine Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 3. - Plata indemnizaţiei diplomatice se realizează din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe, de la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 59 „Alte cheltuieli”.

Art. 4. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013.

Nr. 96.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa” la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 şi nr. 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I „Bunuri imobile”, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 231, 287-288, 669-687 şi 762-854;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 95, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.884.939,28”;

- la poziţia nr. 101, coloana 5 va avea următorul cuprins: „39.757.665,15”;

- la poziţia nr. 102, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.152.748,29”;

- la poziţia nr. 103, coloana 5 va avea următorul cuprins: „241.150,00”;

- la poziţia nr. 104, coloana 5 va avea următorul cuprins: „289.448,48”;

- la poziţia nr. 105, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.171.315,79”;

- la poziţia nr. 106, coloana 5 va avea următorul cuprins: „289.883,38”;

- la poziţia nr. 107, coloana 5 va avea următorul cuprins: „61.542,15”;

- la poziţia nr. 108, coloana 5 va avea următorul cuprins: „499.668,84”;

- la poziţia nr. 109, coloana 5 va avea următorul cuprins: „107.936,35”;

- la poziţia nr. 110, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.401,69”;

- la poziţia nr. 223, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, împrejmuire în lungime totală de 822 m, din care: gard metalic 419 m, gard prefabricate 250 m, gard beton 153 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.119,28 lei”;

- la poziţia nr. 260, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Asistenţă socială adulţi - clădire P+1”;

- la poziţia nr. 261, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Asistenţă socială adulţi - clădire, fostă Policlinică”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Târgovişte, str. Mr. Brezişeanu nr. 25, Clădire tip P, suprafaţă construită - 92 mp”;

- la poziţia nr. 262, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Asistenţă socială adulţi - clădire, fost laborator”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Târgovişte, str. Mr. Brezişeanu nr. 25, clădire tip P, suprafaţă construită - 172 mp”;

- la poziţia nr. 263, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Asistenţă socială adulţi - clădire, fostă sală de gimnastică”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Târgovişte, str. Mr. Brezişeanu nr. 25, clădire tip P, suprafaţă construită -190 mp”;

- la poziţia nr. 264, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Asistenţă socială adulţi - Împrejmuire”;

- la poziţia nr. 265, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Asistenţă socială adulţi - platformă betonată”;

- la poziţia nr. 266, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Asistenţă socială adulţi - platformă asfaltată”;

- la poziţia nr. 297, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Complexul de servicii sociale, Târgovişte”;

- la poziţia nr. 298, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Complexul de servicii sociale, Găeşti”;

- la poziţia nr. 347, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Complexul de servicii sociale «Floare de colţ» - Centrul de plasament de tip familial”;

- la poziţia nr. 496, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Complexul de servicii sociale «Casa soarelui» - clădire”;

- la poziţia nr. 551, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Asistenţă socială adulţi - clădire”;

- la poziţia nr. 567, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de servicii comunitare «Floarea speranţei» - Serviciul locuinţe protejate - apartament compus din 4 camere, bucătărie, cămară, baie, WC de serviciu, două holuri, două balcoane”;

- la poziţia nr. 568, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de servicii comunitare «Floarea speranţei» - Serviciul locuinţe protejate - apartament compus din 3 camere, bucătărie, două holuri, debara, baie, două balcoane”;

- la poziţia nr. 569, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de servicii comunitare «Floarea speranţei» - Serviciul locuinţe protejate - apartament compus din 3 camere, bucătărie, baie, WC de serviciu, hol, cămară, balcon”;

- la poziţia nr. 570, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de servicii comunitare «Floarea speranţei» - Serviciul locuinţe protejate - casă compusă din 5 camere, bucătărie, baie, hol, 4 cămări şi un garaj”;

- la poziţia nr. 571, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de servicii comunitare «Floarea speranţei» - Serviciul locuinţe protejate - apartament compus din 3 camere, bucătărie, baie, două holuri, două cămări, baie, balcon”;

- la poziţia nr. 572, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de servicii comunitare «Floarea speranţei» - Serviciul locuinţe protejate - apartament compus din 3 camere şi dependinţe”;

- la poziţia nr. 573, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de servicii comunitare «Floarea speranţei» - Serviciul locuinţe protejate - apartament compus din 3 camere, bucătărie, baie, două holuri, două cămări, baie, balcon”;

- la poziţia nr. 574, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de servicii comunitare «Sfântul Andrei» - Serviciul locuinţe protejate - teren, casă compusă din 3 camere, bucătărie, hol, cămară, baie şi magazie din lemn”;

- la poziţia nr. 575, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de servicii comunitare «Sfântul Andrei» - Serviciul locuinţe protejate - construcţie nouă compusă din 4 dormitoare, o cameră de zi, o cameră personal, o bucătărie, o cămară, 3 holuri, două băi, un WC de serviciu, centrală termică”;

- la poziţia nr. 576, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de servicii comunitare «Sfântul Andrei» - Serviciul locuinţe protejate - teren, casă cu 5 camere, beci şi magazie”;

- la poziţia nr. 577, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de servicii comunitare «Sfântul Andrei» - Serviciul locuinţe protejate - construcţie nouă compusă din 4 dormitoare, o cameră de zi, o cameră personal, o bucătărie, o cămară, 3 holuri, două băi, un WC de serviciu, centrală termică”;

- la poziţia nr. 578, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Complexul de servicii sociale «Floare de colţ» - Centrul rezidenţial pentru copii - apartament compus din 4 camere, bucătărie, baie, două holuri, WC de serviciu, două balcoane”;

- la poziţia nr. 579, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Complexul de servicii sociale «Floare de colţ” - Centrul de tranzit pentru tineri - apartament compus din 3 camere, bucătărie, două holuri, două debarale, baie, balcon”;

- la poziţia nr. 580, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul rezidenţial pentru copii, apartament compus din 3 camere, loggie, bucătărie, hol, două debarale, baie, balcon”;

- la poziţia nr. 856, coloana 5 va avea următorul cuprins: „19.804.306,66”;

- la poziţia nr. 857, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.592.937,94”;

- la poziţia nr. 858, coloana 5 va avea următorul cuprins: „932.344,73”;

- la poziţia nr. 859, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.038.010,48”;

- la poziţia nr. 860, coloana 5 va avea următorul cuprins: „88.541,76”;

- la poziţia nr. 861, coloana 5 va avea următorul cuprins: „712.176,79”;

- la poziţia nr. 862, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.211.758,92”;

- la poziţia nr. 863, coloana 5 va avea următorul cuprins: „661.306,61”;

- la poziţia nr. 864, coloana 5 va avea următorul cuprins: „340.142,03”;

- la poziţia nr. 865, coloana 5 va avea următorul cuprins: „523.541,52”;

- la poziţia nr. 866, coloana 5 va avea următorul cuprins: „71.016,40”;

- la poziţia nr. 867, coloana 5 va avea următorul cuprins: „444.733,47”;

- la poziţia nr. 868, coloana 5 va avea următorul cuprins: „295.139,22”;

- la poziţia nr. 869, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.206.205,82”;

- la poziţia nr. 870, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.472.165,13”;

- la poziţia nr. 871, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.687.606,38”;

- la poziţia nr. 872, coloana 5 va avea următorul cuprins: „186.852,64”;

- la poziţia nr. 873, coloana 5 va avea următorul cuprins: „66.622,64”;

- la poziţia nr. 874, coloana 5 va avea următorul cuprins: „428.565,73”;

- la poziţia nr. 875, coloana 5 va avea următorul cuprins: „508.088,02”;

- la poziţia nr. 876, coloana 5 va avea următorul cuprins: „779.952,54”;

- la poziţia nr. 877, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.021.907,69”;

- la poziţia nr. 878, coloana 5 va avea următorul cuprins: „126.614,74”;

- la poziţia nr. 879, coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.968,83”;

- la poziţia nr. 880, coloana 5 va avea următorul cuprins: „254.528,05”;

- la poziţia nr. 881, coloana 5 va avea următorul cuprins: „162.326,55”;

- la poziţia nr. 882, coloana 5 va avea următorul cuprins: „145.137,65”;

- la poziţia nr. 883, coloana 5 va avea următorul cuprins: „76.505,99”;

- la poziţia nr. 884, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.217.874,19”;

- la poziţia nr. 885, coloana 5 va avea următorul cuprins: „722.612,91”;

- la poziţia nr. 886, coloana 5 va avea următorul cuprins: „138.166,47”;

- la poziţia nr. 887, coloana 5 va avea următorul cuprins: „172.833,47”;

- la poziţia nr. 888, coloana 5 va avea următorul cuprins: „129.861,23”;

- la poziţia nr. 889, coloana 5 va avea următorul cuprins: „801.621,69”;

- la poziţia nr. 890, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.174.186,08”;

- la poziţia nr. 891, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.194.449,92”;

- la poziţia nr. 892, coloana 5 va avea următorul cuprins: „794.219,59”;

- la poziţia nr. 893, coloana 5 va avea următorul cuprins: „731.502,50”;

- la poziţia nr. 894, coloana 5 va avea următorul cuprins: „617.478,42”;

- la poziţia nr. 895, coloana 5 va avea următorul cuprins: „969.597,22”;

- la poziţia nr. 896, coloana 5 va avea următorul cuprins: „421.506,00”;

- la poziţia nr. 897, coloana 5 va avea următorul cuprins: „498.578,65”;

- la poziţia nr. 898, coloana 5 va avea următorul cuprins: „441.044,22”;

- la poziţia nr. 899, coloana 5 va avea următorul cuprins: „444.739,36”;

- la poziţia nr. 900, coloana 5 va avea următorul cuprins: „295.139,22”;

- la poziţia nr. 901, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.206.205,82”;

- la poziţia nr. 902, coloana 5 va avea următorul cuprins: „186.852,64”;

- la poziţia nr. 903, coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.622,64”;

- la poziţia nr. 904, coloana 5 va avea următorul cuprins: „429.256,36”;

- la poziţia nr. 905, coloana 5 va avea următorul cuprins: „505.231,08”;

- la poziţia nr. 906, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.313.469,79”;

- la poziţia nr. 907, coloana 5 va avea următorul cuprins: „126.614,74”;

- la poziţia nr. 908, coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.968,83”;

- la poziţia nr. 909, coloana 5 va avea următorul cuprins: „254.528,05”;

- la poziţia nr. 910, coloana 5 va avea următorul cuprins: „162.326,55”;

- la poziţia nr. 911, coloana 5 va avea următorul cuprins: „756.365,02”;

- la poziţia nr. 912, coloana 5 va avea următorul cuprins: „38.616,02”;

- la poziţia nr. 913, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.086.106,37”;

- la poziţia nr. 914, coloana 5 va avea următorul cuprins: „289.519,74”;

- la poziţia nr. 915, coloana 5 va avea următorul cuprins: „463.628,26”;

- la poziţia nr. 916, coloana 5 va avea următorul cuprins: „129.861,23”;

- la poziţia nr. 917, coloana 5 va avea următorul cuprins: „38.403,51”;

- la poziţia nr. 918, coloana 5 va avea următorul cuprins: „689.297,61”;

- la poziţia nr. 919, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.754.991,11”;

- la poziţia nr. 920, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.344.789,95”;

- la poziţia nr. 921, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.853.299,53”;

- la poziţia nr. 922, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.074.793,18”;

- la poziţia nr. 923, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.585.827,77”;

- la poziţia nr. 924, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.522.439,13”;

- la poziţia nr. 925, coloana 5 va avea următorul cuprins: „516.617,56”;

- la poziţia nr. 926, coloana 5 va avea următorul cuprins: „375.169,16”;

c) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 1.002 se introduc 47 noi poziţii, poziţiile nr. 1.003-1.049, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 790.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa

 

Poz.  Înreg.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală,

denumire act de

proprietate sau alte acte

doveditoare

1

2

3

4

5

6

7

1003

1.3.17.2.

Pod DJ710A

Km 9,994, loc. Valea Lungă

1999

255.552,69

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 56/4.03.2013

1004

1.8.3.

Captare Răteiu

Cămin de vane 1,80 x 2,20 m, echipat cu vane de închidere Pn 25 atm. şi apometru Dn 200 mm

2012

15.288,17

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1005

1.3.7.1.

Drum de acces la sursa Răteiu

Drum de acces din drumul principal Gâlma-Lespezi la captarea Răteiu. Lungime - 460 m, lăţime - 3 m

2012

29.976,75

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1006

1.8.15.

Platformă incintă sursa Răteiu

Platformă balastată cu o suprafaţă de 25 mp

2012

302,53

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1007

1.6.3.2.

împrejmuire sursa Răteiu

împrejmuire din plasă de sârmă pe stâlpi metalici Lungime - 100 ml

2012

15.112,43

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1008

1.8.3.

Captare Gâlma şi baraj pe râul Ialomiţa

Captare izvoare în suprafaţă de 139 mp ce asigură un debit de 30 l/s Cameră captare şi drenare săpată în teren tare şi rocă. Săpături şi derocări în rocă de 1.367 mc Amenajare prag de fund peste râul Ialomiţa, în lungime de 25 m

2012

214.595,62

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1009

1.8.1.

Puţ exploatare Gâlma

Puţ cu o adâncime de 100 ml şi cămin din beton armat. Puţul este complet echipat hidraulic şi electric cu instalaţie de semnalizare a nivelului hidraulic, dotat cu electropompă submersibilă de 70 mc/h şi contor apă Dn 100 mm.

2012

210.013,63

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1010

1.8.6.

Conductă aducţiune de la sursa Gâlma la rezervor

Conductă în lungime de 400 ml, din ţeava metalică cu Dn 200 mm, inclusiv suporţi de susţinere în izolaţie termică din vată minerală şi îmbrăcată în tablă zincată

2012

90.456,41

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1011

1.8.6.

Conductă aducţiune puţ - rezervor Gâlma

Conductă metalică cu o lungime de 650 ml şi Dn 273 mm. Asigură aducţiunea apei de la captarea Gâlma la rezervoare.

2012

338.635,73

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1012

1.3.7.1.

Drum de acces de la puţ la bazinele de la sursa Gâlma

Drum de acces pietruit, lungime - 400 ml

2012

26.918,08

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1013

1.6.3.2.

Împrejmuire sursa Gâlma

împrejmuire sursă Gâlma pentru asigurare zonă de protecţie sanitară, lungime 75 ml, din stâlpi metalici şi rame din sârmă de oţel împrejmuire puţ de apă, lungime 40 ml, din stâlpi metalici cu rame din sârmă ghimpată

2012

17.671,01

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1014

1.7.3.

Instalaţie semnalizare şi priză de pământ la sursa Gâlma

Cablu flexibil 1 KV, 5 x 4 mm, în lungime de 360 ml de la bazine la puţ, montat pe suporţii conductei de apă

2012

19.104,14

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012


1015

1.7.2.1.

Alimentare cu energie electrică puţ apă Gâlma

Cablu energie în lungime de 720 ml, 6KV

2012

156.053,59

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1016

1.8.15.

Staţie clorinare Gâlma

Instalaţie clorinare şi instalaţii electrice şi hidraulice aferente. Staţia este echipată cu două dozatoare de clor, patru butelii clor, o pompă BOOSTER Q = 10 mc/h, detector şi analizator clor.

2012

1.013,09

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1017

1.6.3.2.

împrejmuire rezervor Gâlma

Împrejmuire din sârmă zincată de oţel pe stâlpi metalici Lungime - 280 ml, înălţime - 2,05 m.

2012

40.677,26

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1018

1.8.6.

Conductă transport RG - CERE 1 Moroeni

Conductă din ţeava de oţel sudată Dn 609 mm în lungime de 365 ml si 3.560 mp conductă din tuburi PAFSIN, Dn 600 mm Estacadă metalică peste râul Ialomiţa în lungime de 40 ml şi 9 lire de supratraversare pâraie

2012

3.421.031,75

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1019

1.8.15.

Bretele de legături

Două camere de vane din beton, 1,80 x 2,20 m şi 25 ml de conductă de oţel Dn 159 mm

2012

10.018,56

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1020

1.8.19.

Staţie pompare Gâlma

Construcţie din cărămidă în suprafaţă de 16 mp, echipată cu instalaţii hidraulice şi electrice, cămine vane 1,80 x 2,20 m, grup de pompare şi vas hidrofor. Staţia este racordată la bazine şi la conducta de aducţiune.

2012

60.250,35

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1021

1.7.1.2.

Iluminat incintă rezervoare Gâlma

Linie electrică de medie tensiune cu o lungime de 40 m, post de transformare 60 KVA şi iluminat pe stâlpi metalici

2012

15.915,58

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 95/22.08.2012

1022

1.3.7.1.

Căi de acces şi alei

Căi de acces amenajate în zona puţului şi a bazinelor de la Gâlma

2012

1.520,75

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 95/22.08.2012

1023

1.6.2.

Camping Zănoaga

Comuna Moroeni, punct Zănoaga Camping amplasat pe terenul proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, înregistrat la poziţia 633 Campingul este compus din:

- 13 căsuţe din lemn pentru cazare, capacitate 2 locuri, suprafaţă construită - 14,34 mp/căsuţă;

- 1 căsuţă de lemn pentru oficiu curăţenie, suprafaţă construită - 14,34 mp;

- grup sanitar, construcţie din lemn, suprafaţă construită - 44,41 mp;

- recepţie/magazie, construcţie din lemn, suprafaţă construită - 44,41 mp;

- punct de vânzare, construcţie din lemn, suprafaţă construită -

2012

1.383.667,35

26.357,81

lei/căsuţă

Total -

342.651,53

26.357,81

135.421,99 95.623,77

92.513,55

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii

 

 

 

44,41 mp;

- 3 locuri de luat masa, construcţii din lemn, suprafaţa construită - 19,44 mp/loc;

- staţie de epurare compusă din electropompă submersibilă, microstaţie de epurare şi troliu fix;

- staţie de hidrofor compus din contor apă şi boiler electric V = 100 I;

- împrejmuire camping;

- drum acces şi alei;

- reţea canalizare;

- reţea apă;

- platformă pubele;

- 12 loturi de campare. Suprafaţa construită totală - 392,31 mp

 

24.153,33

Total -

72.459,99

107.122,62

2.060,56

81.250,33 297.991,54 21.139,99 106.802,62 2.271,00

Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 88/22.08.2012

1024

1.6.2.

Centrul de Recuperare şi reabilitare pentru

copilul cu handicap Târgovişte

Târgovişte, str. Ion Ghica nr. 2. Clădire tip P. Suprafaţa construită - 422,5 mp, suprafaţa desfăşurată - 472,7 mp

Clădirea are structura de rezistenţă din zidărie portantă - sâmburi, centuri, stâlpi şi grinzi din beton armat, pereţi portanţi din zidărie de cărămidă de 25 cm grosime,

acoperiş din şarpantă de lemn, tavane tencuite, gletuite şi vopsite şi are următoarele componente: wingfang (hol), săli, grup sanitar, hol distribuţie interioară, vestiare, 2 băi, cabinete, spălătorie, uscătorie + călcătorie, cameră curăţenie, spaţiu tehnic, terase

2012

1.338.174,03

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 192/20.12.2012

1025

1.6.2.

Cabana Podu cu Florile

Comuna Moroeni, punct Podu cu Florile. Obiectivul Cabana Podu cu Florile este amplasat pe terenul proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, înregistrat la poziţia 624 din H.G. nr. 1.350/2001. Obiectivul este compus din:

- clădire cabana Podu cu Florile, construcţie D + P + 2, capacitate de cazare 24 locuri, suprafaţă construită - 161,51 mp, suprafaţă desfăşurată - 439,13 mp

- împrejmuire;

- staţie de epurare;

- staţie hidrofor;

- captare apă;

- reţea apă;

- reţea canalizare;

- rezervor metalic 100 mc;

- centrală termică - 2 bucăţi;

- grup electrogen.

2012

2.286.488,66

1.697.054,69

33.890,75 99.132,46 41.819,00 78.965,97 12.404,91 68.833,18 186.076,60 12.555,37/1 buc. 43.200,36

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 195/20.12.2012

1026

1.6.2.

Cabana Dichiu

Comuna Moroeni, punct Dichiu. Obiectivul Cabana Dichiu este amplasat pe terenul proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, înregistrat la poziţia 626 din H.G. nr. 1.350/2001. Obiectivul este compus din:

- clădire Cabana Dichiu, construcţie P + 2, capacitate de cazare 32 locuri, suprafaţa construită - 271,87 mp, suprafaţa desfăşurată - 560,92 mp.

- depozit lemne;

- împrejmuire;

- drum acces şi alei;

- staţie de epurare;

- staţie de clorinare şi hidrofor;

- reţele de apă şi canalizare;

- rezervor metalic 100 mc;

- captare apă;

- centrală termică - 2 bucăţi;

- grup electrogen.

2012

2.490.185,77

1.003.876,27

59.831,07 129.720,99 128.478,95 288.912,97 114.862,82 87.566,16 199.597,55 376.513,35 28.402,82

44.020,00

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 195/20.12.2012

1027

1.6.2.

Baza Salvamont Zănoaga

Comuna Moroeni, punct Zănoaga Obiectivul Baza Salvamont Zănoaga este amplasat pe terenul în suprafaţă de 1.000 mp, aflat în proprietate privată a judeţului Dâmboviţa, înregistrat la poziţia 626 din H.G. nr. 1.350/2001. Obiectivul este compus din:

- clădire Baza Salvamont Zănoaga, construcţie P + 2, capacitate de cazare 10 locuri, suprafaţa construită - 178,50 mp, suprafaţa desfăşurată - 372 mp;

- depozit lemne;

- împrejmuire;

- drum acces şi alei;

- staţie de epurare;

- staţie de clorinare şi hidrofor;

- reţele de apă şi canalizare;

- rezervor metalic 100 mc;

- centrală termică - 2 bucăţi;

- grup electrogen.

 

2.018.750,36

951.435,24

87.596,99 25.170,08 22.601,62 239.913,04 125.035,86 303.197,19 172.701,26 21.679,54 47.740,00

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr. 196/20.12.2012


1028

1.6.4.

Imobil Târgovişte, Bulevardul Carol I nr. 49, compus din l + ll + lll:

Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile - 265.067 mp Suprafaţa construită - 9.188 mp Suprafaţa desfăşurată - 10.612 mp Imobilul A (fost Lotul II) + Imobilul B (fost Lotul III) + Imobilul C (fost Lotul IV)

2013

Valoarea

totală imobil -

teren +

construcţii

18.475.787/H,

din care

valoarea

terenului -

17.814.800,94

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.  191/30.08.2013

1029

1.6.4.

Imobilul A - clădiri şi teren Bulevardul Carol I nr. 49, din care:

Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile - 43.194 mp Suprafaţa construită - 8.503 mp Suprafaţa desfăşurată - 9.927 mp

-

Valoare totală

lotul II teren + construcţii

4.367.876,86, din care valoarea terenului

3.706.909,08

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1030

1.6.4.

Clădirea nr. 50, fost Pavilion C 50 (B)

Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 1.426 mp Suprafaţă desfăşurată - 2.850 mp Regim de înălţime P + 1 Construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă si acoperiş din tablă

1910

217.280,00

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1031

1.6.4.

Clădirea nr. 35, fost Pavilion C 35 (C)

Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 953 mp Regim de înălţime P Construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă si acoperiş din tablă

1910

91.422,50

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1032

1.6.4.

Clădirea nr. 29, fost Pavilion C 29 (C1)

Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 955 mp Regim de înălţime P Construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă şi acoperiş din ţiglă

1910

91.422,50

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1033

1.6.4.

Clădirea nr. 24, fost Pavilion C 24 (C2)

Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 544 mp Regim de înălţime P Construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă si acoperiş din tablă

1910

10.000,00

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1034

1.6.4.

Clădirea nr. 36, fost Pavilion C 36 (D)

Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 701 mp Regim de înălţime P Construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă si acoperiş din tablă

1910

68.738,26

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1035

1.6.4.

Clădirea nr. 41, fost Pavilion C 41 (D4)

Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 498 mp Regim de înălţime P Construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă şi acoperiş din ţiglă

1910

47.272,95

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1036

1.6.4.

Clădirea nr. 42, fost Pavilion C 42 (D5)

Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 750 mp Regim de înălţime P Construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă şi acoperiş din eternită

1910

19.865,22

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1037

1.6.4.

Clădirea nr. 34, fost Pavilion C 34 (E)

Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 1.128 mp Regim de înălţime P Construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă si acoperiş din tablă

1910

20.000,00

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1038

1.6.4.

Clădirea nr. 31, fost Pavilion C 31 (E2) Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 432 mp Regim de înălţime P Construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă şi acoperiş din eternită

1910

-

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1039

1.6.4.

Clădirea nr. 33, fost Pavilion C 33 (J) Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 358 mp Regim de înălţime P Construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă şi acoperiş din ţiglă

1920

16.762,28

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1040

1.6.4.

Clădirea nr. 30, fost Pavilion C 30 (K) Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 303 mp Regim de înălţime P Construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă şi acoperiş din ţiglă

1920

5.000,00

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1041

1.6.4.

Clădirea nr. 26, fost Pavilion C 26 (L) Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 299 mp Regim de înălţime P Construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă si acoperiş din tablă

1920

73.201,05

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1042

1.6.4.

Clădirea nr. 32, fost Pavilion C 32 (M1) Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 37 mp Regim de înălţime P Construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă şi acoperiş din carton

1920

-

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1043

1.6.4.

Clădirea nr. 40, fost Pavilion C 40 (Z3) Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 27 mp Regim de înălţime P Construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă şi acoperiş terasă

1920

-

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1044

1.6.5.

Clădirea nr. 45, fost Pavilion C 45 (S2) - staţie STAR Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 30 mp; Regim de înălţime P; Construcţie din cărămidă şi acoperiş terasă

2000

-

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1045

1.6.4.

Clădirea nr. 51, fost Pavilion C51 (S3) - pilon metal Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 62 mp

2001

-

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1046

1.6.4.

Imobilul B - clădiri şi teren

Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile - 11.783 mp; Suprafaţa construită - 685 mp; Suprafaţa desfăşurată - 685 mp

 

Valoare totală lotul III teren + construcţii 584.394,27, din care valoarea terenului

584.375,58

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1047

1.6.4.

Clădirea nr. 23, fost Pavilion C 23 (L1) Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 227 mp; Regim de înălţime P

1985

10,88

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.  191/30.08.2013

1048

1.6.4.

Clădirea nr. 37, Pavilion C 37 (F) Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţă construită - 458 mp; Regim de înălţime P

1910

-

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/30.08.2013

1049

1.6.4.

Imobilul C - teren Bulevardul Carol I nr. 49

Suprafaţa totală - 210.090 mp

 

13.523.516,28

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform H.G. nr. 180/2013, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 119/25.06.2013 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.  191/30.08.2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. V alin. (15) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013*) privind reglementarea unor măsuri fiscale,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Instrucţiunile de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1. Cod document fiscal - se completează în funcţie de tipul documentului, cu următoarele valori:

- 10 declaraţie fiscală sau decont, în funcţie de tipul documentului;

- 11 declaraţie privind impozitul pe profit;

- 20 decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală;

- 21 decizie de plăţi anticipate;

- 22 proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii;

- 23 decizie de impunere pentru impozitul pe venitul global;

- 24 decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;

- 25 decizie de impunere din oficiu;

- 26 decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule;

- 27 decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emisă în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale;

*) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 a fost aprobată prin Legea nr. 267/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 14 octombrie 2013.

- 30 înştiinţare de plată;

- 40 titlu executoriu;

- 50 înlesnire la plată;

- 60 poprire;

- 70 valorificare.”

2. Subpunctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2. Cod obligaţie bugetară - se completează în conformitate cu nomenclatorul de obligaţii de plată prevăzut la pct. 6.

În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, al deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emise în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013, codul obligaţiei bugetare se completează cu ajutorul programului de asistenţă selectând tipul de obligaţie fiscală pe care o alege contribuabilul sau poate fi solicitat de la organul fiscal.”

3. La subpunctul 1.3, liniuţa a două se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- 01 debit (obligaţiile stabilite prin declaraţiile fiscale, deconturi, procese-verbale de constatare a contravenţiilor, decizii de impunere, deciziile privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, decizii de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emise în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 etc, amendă);”.

4. Subpunctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.4. Perioada de raportare - se completează cu luna şi anul pentru care se face declaraţia: llaa. În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, al deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emise în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013, se înscrie 0000.”

5. Subpunctul 1.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.6. Scadenţa obligaţiei bugetare - se completează cu ziua, luna şi anul, în formatul zzllaa. În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, al deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emise în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013, se completează ziua, luna şi anul emiterii acestora.”

6. În anexa B, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Numărul de evidenţă a plăţii în cazul unei obligaţii fiscale stabilite suplimentar prin decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, în cazul unei amenzi de orice fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a acesteia, în cazul sumelor înscrise în deciziile privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi în cazul unei obligaţii fiscale înscrise în deciziile de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emise în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013, se obţine de către contribuabil astfel:

a) prin accesarea programului de asistenţă pentru formarea numărului de evidenţă a plăţii.

În această situaţie, programul de asistenţă afişează o fereastră în care contribuabilul selectează unul dintre cele patru documente fiscale pentru care doreşte să efectueze plata, respectiv decizie de impunere, documentul prin care s-a stabilit amenda de orice fel, potrivit legii, decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emisă în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 şi completează numărul şi data emiterii acestui document. Ulterior, alege tipul obligaţiei fiscale pe care doreşte să o achite şi apoi categoria de obligaţie fiscală, respectiv debit, dobândă sau penalitate de întârziere;

b) prin înscrierea numărului de evidenţă a plăţii menţionat în decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală, în decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în decizia de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emisă în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013;

c) prin solicitarea numărului de evidenţă a plăţii la organul fiscal competent.”

7. În anexa B, după subpunctul 4.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.4, cu următorul cuprins:

„4.4. Modul de completare a numărului de evidenţă a plăţii pentru achitarea unei obligaţii fiscale reprezentând impozit pe profit datorat de o persoană juridică română, înscrisă în Decizia de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii nr. 123 din 30 iunie 2013, este următorul:

Prin accesarea programului de asistenţă se afişează o fereastră în care contribuabilul selectează «decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emisă în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013» şi completează data acestui document, respectiv 300613.

Se alege tipul obligaţiei fiscale care se doreşte a fi achitată, respectiv impozit pe profit datorat de o persoană juridică română şi apoi categoria de obligaţie fiscală, respectiv debit. După introducerea acestor date, programul de asistenţă formează numărul de evidenţă a plăţii, alcătuit din:

a) La rubrica «cod document fiscal» se înscrie 27 - codul corespunzător documentului fiscal reprezentând decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emisă în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013.

b) La rubrica «cod obligaţie bugetară» se înscrie codul corespunzător obligaţiei fiscale reprezentând impozit pe profit datorat de persoane juridice române, selectată de contribuabil.

c) La rubrica «categorie fiscală» se înscrie 01 - codul corespunzător categoriei fiscale reprezentând debit. În cazul în care se doreşte achitarea dobânzii sau penalităţii de întârziere, se înscrie 03 - pentru dobândă, respectiv 11 - pentru penalitate de întârziere.

d) La rubrica «perioada de raportare» se înscrie 0000.

e) La rubrica «scadenţa obligaţiei bugetare» se înscrie 300613 - corespunzător datei de 30 iunie 2013, care reprezintă data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emisă în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013.

f) La rubrica «tip document» se înscrie 0 - întrucât documentul de plată nu constituie şi declaraţie fiscală.

g) La rubrica «secvenţa» se înscrie 000 - valoarea corespunzătoare pentru numărul de evidenţă a plăţii generat cu ajutorul programului de asistenţă.

h) Rubrica «cifrele de control» se generează de către aplicaţia informatică potrivit algoritmului propriu.

Numărul de evidenţă a plăţii astfel format se înscrie de către contribuabil în ordinul de plată la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii» sau se comunică de către contribuabil unităţii Trezoreriei Statului în vederea înscrierii în chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii», în cazul plăţilor în numerar efectuate la ghişeele unităţilor Trezoreriei Statului.

Pentru documentele de plată, altele decât ordine de plată sau chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii, numărul de evidenţă a plăţii se înscrie de contribuabil la rubrica «Explicaţii».”

Art. II. - Prin excepţie de la prevederile art. II alin. (1) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.485/2012 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală cuprinsă într-o decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emisă în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013.

Art. III. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 octombrie 2013.

Nr. 1.711.