MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 651/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 651         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 octombrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

798. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

802. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie „Consolidare DN 66A km 29 + 000-km 30 + 604”, judeţul Hunedoara

 

803. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie „Reabilitare pod pe DN 15, km 287 + 062 la Bicaz”, judeţul Neamţ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.415. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă comasarea imobilelor aflate în domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 3.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Unităţile primitoare vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor din actele normative în vigoare privind executarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, în termen de 60 de zile de la întocmirea protocolului prevăzut la art. 4.

Art. 6. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică în termen legal şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013.

Nr. 798.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale ale căror valori de inventar se actualizează

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Administratorul imobilului

Adresa imobilului

Valoarea contabilă actualizată

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

1.

153430

8.29.08

Sediu sucursală

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Buzău

C.U.I. 23122511

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Municipiul: Buzău,

Str. Mesteacănului nr. 23

177.682

2.

114498

8.28.03

Laborator cercetare

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău

CU.1.2813344

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Municipiul: Buzău,

Str. Mesteacănului nr. 23

362.261

3.

154577

8.29.08

Sediu administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Municipiul: Buzău,

str. Lt.-col. Gheorghe Iacob nr. -

200.827

4.

34677

8.28.03

Clădire administrativă

(laborator pedologie şi agrochimie)

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău

C.U.I. 4233971

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Municipiul: Buzău,

str. Lt.-col. Gheorghe Iacob nr. -

402.166

5.

152108

8.29.08

Sediu Centrul Local Pogoanele

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Buzău

C.U.I. 23122511

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Oraşul: Pogoanele,

str. Nicolae Bălcescu nr. 101

16.961

6.

36331

8.28.10

Clădire

Direcţia pentru Agricultură Buzău

C.U.I. 4233858

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Oraşul: Pogoanele,

str. Nicolae Bălcescu nr. 101

21.867

7.

152109

8.29.08

Sediu Centrul Local Pătârlagele

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Buzău

C.U.I. 23122511

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Oraşul: Pătârlagele nr. -

3.039

8.

36325

8.28.10

Clădire

Direcţia pentru Agricultură Buzău

C.U.I. 4233858

Ţara: România

judeţul: Buzău

Oraşul: Pătârlagele nr. -

16.186

9.

153429

8.29.08

Sediu sucursală

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Iaşi

C.U.I. 20692348

Ţara: România

Judeţul: laşi

Municipiul: Iaşi,

str. Dumbrava Roşie nr. 7

464.647

10.

38990

8.28.03

Clădire laborator seminţe

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Iaşi

C.U.I. 4541793

Ţara: România

 Judeţul: laşi

Municipiul: Iaşi,

str. Dumbrava Roşie nr. 7

1.246.978

11.

36807

8.29.08

Clădire Centrul Local Reghin

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Municipiul: Reghin,

Str. Gării nr. -

603.521

12.

36982

8.29.08

Bloc G cu 40 apartamente + teren aferent clădirii

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Municipiul: Târgu Mureş,

Str. Insulei nr. 2

2.978.458

13.

153271

8.29.08

Centru Sucursală Târgu Mureş

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Mureş

C.U.I. 23143514

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Municipiul: Târgu Mureş,

Str. Insulei nr. 2

837.365

14.

37517

8.29.08

OARZ Focşani - Pavilion central + grajd

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Ţara: România

Judeţul: Vrancea

Municipiul: Focşani,

Bd. Brăilei nr. -

1.128.213

15.

152739

8.29.08

Pavilion Central + gard UARZ Focşani

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vrancea

C.U.I. 20795092

Ţara: România

Judeţul: Vrancea

Municipiul: Focşani,

Bd. Brăilei nr. 121

1.845.376

16.

152156

8.29.08

Centrul Local Comana

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I.16517187

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Comuna: Comana nr. -

18.401

17.

39894

8.29.08

Pavilion administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Giurgiu

C.U.I. 20738836

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Comuna: Comana nr. -

34.097

18.

154576

8.29.08

Sediu administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Ţara: România

judeţul: Argeş

Satul: Domneşti nr. -

102.290

19.

154582

8.29.08

Sediu administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Ţara: România

Judeţul: Brăila

Satul: Movila Miresii nr. -

222.827

20.

151213

8.28.01

Sediu sistem Movila Miresii

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

Ţara: România

Judeţul: Brăila -

nr. -

29.140

21.

151251

8.29.08

Clădire administrativă structură zidărie Sediu sistem Viziru

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

Ţara: România

Judeţul: Brăila -

nr. -

10.543

22.

96962

8.28.13

Casă tip piatră

Direcţia pentru Agricultură Bacău

C.U.I. 4278787

Ţara: România

judeţul: Bacău

Comuna: Vultureni nr. -

231.768

23.

35738

8.28.10

Corp Clădire Măgura

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Bacău

C.U.I. 20746669

Ţara: România

judeţul: Bacău

Comuna: Măgura nr. -

449.113

24.

152105

8.29.08

Sediu Centrul Local Abrud

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura – Centrul Judeţean Alba

C.U.I. 20715107

Ţara: România

judeţul: Alba

Oraş: Abrud,

str. Avram Iancu nr. 1A

333.517

25.

152107

8.29.08

Sediu Centrul Local Blaj

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba

C.U.I. 20715107

Ţara: România

judeţul: Alba

Municipiul: Blaj,

str. Mihail Kogălniceanu nr. 76

8.223

26.

153257

8.29.08

Centrul Local Oraviţa

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Caraş-Severin

C.U.I. 20771905

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Oraş: Oraviţa,

Str. Răchitovei nr. 1

34.040

27.

27212

8.29.06

Clădire birou + magazie

Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin

C.U.I.4692605

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Oraş: Oraviţa,

Str. Răchitovei nr. 1

90.904

28.

153259

8.29.08

Sediu Centrul Local Domaşnea

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Caraş-Severin

C.U.I. 20771905

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Comuna: Domaşnea nr. -

13.637

29.

27215

8.29.06

Clădire birou + magazie

Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin

C.U.I.4692605

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Comuna: Domaşnea nr. -

53.943

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru care se schimbă titularul dreptului de administrare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Valoarea de inventar

- lei -

Denumirea bunului

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului care se

transmite

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

153430

8.29.08

177.682

Sediu sucursală

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Municipiul: Buzău,

Str. Mesteacănului nr. 23

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Buzău

C.U.I. 23122511

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău

C.U.I. 2813344

Sc - 360 mp

Sd - 360 mp

2.

154577

8.29.08

200.827

Sediu administrativ

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Municipiul: Buzău,

Str. Lt.-col. Gheorghe Iacob nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură CU.1.16517187

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Buzău

C.U.I. 4233971

Sc - 160 mp

Sd - 160 mp

Etaj 2

3.

152108

8.29.08

16.961

Sediu Centrul Local Pogoanele

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Oraşul: Pogoanele,

str. Nicolae Bălcescu nr. 101

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Buzău

C.U.I. 23122511

Direcţia pentru Agricultură Buzău

C.U.I. 4233858

Sc -74,75 mp

Sd - 74,75 mp

4.

152109

8.29.08

3.039

Sediu Centrul Local Pătârlagele

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Oraşul: Pătârlagele nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Buzău

C.U.I. 23122511

Direcţia pentru Agricultură Buzău

C.U.I. 4233858

Sc - 26 mp

Sd - 26 mp

5.

153429

8.29.08

464.647

Sediu sucursală

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Municipiul: Iaşi,

Str. Dumbrava Roşie nr. 7

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Iaşi

C.U.I. 20692348

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor si Materialului Săditor Iaşi

C.U.I. 4541793

Sc - 195 mp

Sd - 195 mp

Etaj 1

6.

36807

8.29.08

603.521

Clădire Centrul Local Reghin

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Municipiul: Reghin,

Str. Gării nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Mureş

C.U.I. 23143514

Sc - 137 mp

Sd - 137 mp

7.

36982

8.29.08

2.978.458

Bloc G cu 40 apartamente +

teren aferent clădirii

Ţara: România

judeţul: Mureş

Municipiul: Târgu Mureş,

Str. Insulei nr. 2

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Mureş

C.U.I. 23143514

Sc - 325 mp

P+3

Sd - 1.463 mp

S curte - 3.160 mp

8.

37517

8.29.08

1.128.213

OARZ Focşani - Pavilion central + grajd

Ţara: România

Judeţul: Vrancea

Municipiul: Focşani,

Bd. Brăilei nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vrancea

CU J. 20795092

Sc - 412 mp

Et. 1

Sd - 412 mp

9.

152156

8.29.08

18.401

Centrul Local Comana

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Comuna: Comana nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

CU.1.16517187

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Giurgiu

C.U.I. 20738836

Sc - 80 mp

Sd - 80 mp

S curte - 1.200 mp

10.

154576

8.29.08

102.290

Sediu administrativ

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Satul: Domneşti nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I.16517187

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Argeş

C.U.I.23134320

Sc -147,18 mp

11.

154582

8.29.08

222.827

Sediu administrativ

Ţara: România

Judeţul: Brăila

Satul: Movila Miresii nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I.16517187

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Brăila

C.U.I.20737415

Parter parţial

Sd - 150 mp

S curte - 851 mp

12.

151213

8.28.01

29.140

Sediu sistem Movila Miresii

Ţara: România

Judeţul: Brăila

- nr. -

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

C.U.I.29275212

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Brăila

C.U.I.20737415

P (parţial) + 1 Et.

Sd - 232 mp (din care 41 mp la parter),

S curte - 649 mp

13.

151251

8.29.08

10.543

Clădire administrativă

Ţara: România

Judeţul: Brăila

- nr. -

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Brăila

C.U.I.20737415

Sediu sistem Viziru structură zidărie

14.

96962

8.28.13

231.768

Casă tip piatră

Ţara: România

Judeţul: Bacău

Comuna: Vultureni nr. -

Direcţia pentru Agricultură Bacău

C.U.I. 4278787

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Bacău

C.U.I. 20746669

Sc - 60,28 mp

Sd - 60,28 mp

S curte - 200 mp

15.

35738

8.28.10

449.113

Corp clădire Măgura

Ţara: România

Judeţul: Bacău

Comuna: Măgura nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Bacău

C.U.I. 20746669

Direcţia pentru Agricultură Bacău

C.U.I. 4278787

Casă oaspeţi

Sc -103,33 mp

Cantină

Sc - 452,38 mp

S curte - 5.642,615 mp

16.

152105

8.29.08

333.517

Sediu Centrul Local Abrud

Ţara: România

judeţul: Alba

Oraş: Abrud,

Str. Avram Iancu nr.1A

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba

C.U.I. 20715107

Direcţia pentru Agricultură Alba

C.U.I. 5714957

Sc - 71 mp

Sd -71 mp

17.

152107

8.29.08

8.223

Sediu Centrul Local Blaj

Ţara: România

judeţul: Alba

Municipiul: Blaj,

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 76

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba

C.U.I. 20715107

Direcţia pentru Agricultură Alba

C.U.I. 5714957

Sc - 8,37 mp

Sd - 8,37 mp

S curte - 91 mp

18.

153257

8.29.08

34.040

Centrul Local Oraviţa

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Oraşul: Oraviţa,

Str. Răchitovei nr. 1

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Caraş-Severin

C.U.I. 20771905

Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin

C.U.I. 4692605

Sc - 140 mp

Sd - 140 mp

19.

153259

8.29.08

13.637

Sediu Centrul Local Domaşnea

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Comuna: Domaşnea nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Caraş-Severin

C.U.I. 20771905

Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin

C.U.I. 4692605

Sc - 144 mp

Sd - 144 mp

S curte - 6.975 mp

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului care se comasează

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Administrator

Datele de identificare a imobilelor care se comasează

Datele de identificare a imobilelor rezultate după comasare

Nr. M.F.

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar

- lei -

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

114498

8.28.03

Laborator cercetare

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Municipiul: Buzău,

Str. Mesteacănului nr. 23

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău

C.U.I. 2813344

114498

Sc - 360 mp

Sd - 720 mp

(p+1E)

362.261

Sc - 360 mp

Sd - 1.080 mp

(P+2E)

539.943

153430

Sc - 360 mp

Sd - 360 mp

177.682

2.

34677

8.28.03

Clădire

administrativă

(laborator

pedologie şi

agrochimie)

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Municipiul: Buzău,

str. Lt. col. Gheorghe Iacob nr. -

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Buzău

C.U.I. 4233971

34677

Sc - 320 mp

Sd -470

P+1 Sec - 940 mp

402.166

Sc - 480 mp

Sd - 630 mp

P+2

Sec - 940 mp

602.993

154577

Sc- 160 mp

Sd - 160 mp

Etaj 2

200.827

3.

36331

8.28.10

Clădire

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Oraşul: Pogoanele,

str. Nicolae Bălcescu nr. 101

Direcţia pentru Agricultură Buzău

C.U.I. 4233858

36331

Sc - 80,25 mp

P

S curte - 1.091 mp

21.867

Sc - 155 mp

S curte - 1.091 mp

38.828

152108

Sc - 74,75 mp

Sd - 74,75 mp

16.961

4.

36325

8.28.10

Clădire

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Oraşul: Pătârlagele nr. -

Direcţia pentru Agricultură Buzău

C.U.I. 4233858

36325

Sc-116,49 mp

P

S curte - 858 mp

16.186

Sc - 142,49 mp

S curte - 858 mp

19.225

152109

Sc - 26 mp

Sd - 26 mp

3.039

5.

38990

8.28.03

Clădire laborator seminţe

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Municipiul: Iaşi,

str. Dumbrava Roşie nr. 7

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor si Materialului Săditor Iaşi

C.U.I. 4541793

38990

Sc -195 mp

S+P+E2

Sd - 527 mp

S curte - 383 mp

1.246.978

Sc -195 mp

S+P+2E

Sd - 722 mp

S curte - 383 mp

1.711.625

153429

Sc -195 mp

Sd - 195 mp

Etaj 1

464.647

6.

153271

8.29.08

Centru

sucursală

Târgu Mureş

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Municipiul: Târgu Mureş,

Str. Insulei nr. 2

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş

C.U.I. 23143514

153271

Sc - 325 mp

Sd - 325 mp

Et. 1

S curte - 1.200 mp

837.365

Sc - 325 mp

P+4

Sd - 1.788 mp

S curte - 4.360 mp

3.815.823

36982

Sc - 325 mp

P+3

Sd - 1.463 mp

S curte - 3.160 mp

2.978.458

7.

152739

8.29.08

Pavilion central + Gard OARZ Focşani

Ţara: România

Judeţul: Vrancea

Municipiul: Focşani,

Bd. Brăilei nr. 121

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea

C.U.I. 20795092

152739

Sc -412 mp

S+P

Sec - 3.028 mp

1.845.376

Sc - 412 mp

S+P+1

Sd - 1.236 mp

Sec - 3.028 mp

2.973.589

37517

Sc -412 mp

Et. 1

Sd - 412 mp

1.128.213

8.

39894

8.29.08

Pavilion administrativ

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Comuna Comana nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu

C.U.I. 20738836

39894

Sc -50 mp

Sd - 50 mp

S curte - 1.927 mp

34.097

Sc - 130 mp

Sd - 130 mp

S curte - 3.127 mp

52.498

152156

Sc -80 mp

Sd - 80 mp

S curte - 1.200 mp

18.401

9.

36608

8.28.03

Laboratoare + birouri + magazii

Ţara: România

Judeţul: Alba

Oraş: Abrud,

Str. Avram Iancu nr. 1A

Direcţia pentru Agricultură Alba

C.U.I. 5714957

36608

Sc -300 mp

P+1

Sd - 428 mp

S curte - 5.100 mp

967.215

Sc - 371 mp P+1

Sd - 499 mp

S curte - 5.100 mp

1.300.732

152105

Sc - 71 mp

Sd - 71 mp

333.517

10.

36611

8.28.03

Laboratoare + birouri + magazii

Ţara: România

Judeţul: Alba

Municipiul: Blaj,

str. Mihail Kogălniceanu nr. 76

Direcţia pentru Agricultură Alba

C.U.I. 5714957

36611

Sc - 92,63 mp

P

Sd - 92,63 mp

S curte - 788 mp

62.466

Sc -101 mp

P

Sd -101 mp

S curte - 879 mp

70.689

152107

Sc - 8,37 mp

Sd - 8,37 mp

S curte - 91 mp

8.223

11.

27212

8.28.10

Clădire birou + magazie

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Oraş: Oraviţa,

Str. Răchitovei nr. 1

Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin

C.U.I. 4692605

27212

Sc -370 mp

Sd - 370 mp

90.904

Sc -510 mp

Sd - 510 mp

124.944

153257

Sc -140 mp

Sd - 140 mp

34.040

12.

27215

8.28.10

Clădire birou + magazie

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Comuna: Domaşnea nr. -

Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin

C.U.I. 4692605

27215

Sc -36 mp P

Sd - 36 mp

S curte - 10.845 mp

53.943

Sc - 180 mp P

Sd - 180mp

S curte - 17.820 mp

67.580

153259

Sc - 144 mp

Sd - 144 mp

S curte - 6.975 mp

13.637

13.

154582

8.29.08

Sediu administrativ

Ţara: România

Judeţul: Brăila

Satul: Movila Miresii nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila

C.U.I. 2073741

154582

Parter parţial

Sd - 150 mp

S curte - 851 mp

222.827

P+1

Sd - 382 mp

S curte - 1.500 mp

251.967

15121

P (parţial) + 1 Et.

Sd - 232 mp

(din care 41 la parter)

S curte - 649 mp

29.140

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie „Consolidare DN 66A km 29 + 000-km 30 + 604”, judeţul Hunedoara

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu art. 11 lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie „Consolidare DN 66A km 29 + 000- km 30+604”, judeţul Hunedoara, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzut în Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţie, menţionate la art. 1, se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat până la data de finalizare a proiectului, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul delegat

pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013.

Nr. 802.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrării de intervenţie „Consolidare DN 66A km 29 + 000-km 30 + 604”, judeţul Hunedoara

 

Titular: Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

Amplasament: judeţul Hunedoara

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

5.483*) mii lei

(în preţuri la 19 septembrie 2012/1 euro = 4,5037 lei),

 

din care C+M (cu TVA)

4.788 mii lei

Capacităţi:

 

- Lungime reală

1,597 km

- Lăţime platformă

8,00 m

- Lăţime parte carosabilă

6,00 m

- Lăţime acostamente

2x1,00 m

- Lăţime benzi de încadrare consolidate

2 x 0,50 şi 2 x 0,25 m

- Rigole din beton

2.664 m

- Şanţ ramforsat

384 m

- Dren longitudinal sub rigole

1.400 m

- Înlocuire podeţe

2 buc.

Durata de realizare a investiţiei:

2 luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P-100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţie se realizează, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat până la data de finalizare a proiectului, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie „Reabilitare pod pe DN 15, km 287 + 062 la Bicaz”, judeţul Neamţ

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu art. 11 lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie „Reabilitare pod pe DN 15, km 287 + 062 la Bicaz”, judeţul Neamţ, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzut în Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţie, menţionate la art. 1, se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură

de interes naţional şi investiţii străine,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului

Ion Moraru

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013.

Nr. 803.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţie „Reabilitare pod pe DN 15 km 287 + 062 la Bicaz”, judeţul Neamţ

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi

Amplasament: judeţul Neamţ

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

 

7.171*) mii lei

(1 euro = 4,3885/15 februarie 2013),

 

 

din care C+M (inclusiv TVA)

 

6.566 mii lei

Eşalonarea investiţiei:

 

 

Anul I

INV

2.868 mii lei

 

C+M

2.626 mii lei

Anul II

INV

4.303 mii lei

 

C+M

3.940 mii lei

Capacităţi:

 

 

Lungime totală pod

 

87,60 m

Lăţime pod

 

9,00 m

Lăţime parte carosabilă

 

7,00 m

Număr de deschideri pod arc

 

1x40,00+2x10,50 m

Număr de deschideri pod dalat

 

1x10,00 m

Durata de realizare a investiţiei:

 

16 luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P-100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţie se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 26 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.106/2013 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013,

în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă numărul comisiilor de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi componenţa nominală a acestora, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă tematica de concurs conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Taxa de înscriere la concurs se achită direct la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau în contul RO55TREZ7005032XXX004226 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti. Dovada achitării taxei constituie element obligatoriu pentru dosarul de admitere conform prevederilor art. 14. alin (1) lit. h) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Taxa de şcolarizare se achită integral, în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale. Taxa de şcolarizare se achită direct la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau în contul RO55TREZ7005032XXX004226 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Eugen Coifan

 

Bucureşti, 21 octombrie 2013.

Nr. 3.415.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENŢA NOMINALA

a comisiilor de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013

 

1. Comisia de concurs este constituită din reprezentanţi desemnaţi de:

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - M.D.R.A.P - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici -Ă.N.F.P

- Secretariatul General al Guvernului - S.G.G.

Comisia de concurs nr. 1 - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Eugen Coifan

A.N.F.P

Preşedinte

2.

Daniel Iustin Marinescu

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Niculae Teodorescu

S.G.G.

Membru

 

Comisia de concurs nr. 2 - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Mircea Jorj

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Marian Niculescu

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Paul Naidin

S.G.G.

Membru

 

Comisia de concurs nr. 1 - membri supleanţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Carmen Dorina Drăgan

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Ionela Vasile

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Marta Rotaru

S.G.G.

Membru

 

Comisia de concurs nr. 2 - membri supleanţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Rodica Maria Picu

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Cătălin Bălan

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Cătălina Irimescu

S.G.G.

Membru

 

2. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din reprezentanţi desemnaţi de:

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - M.D.R.A.P. - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - A.N.F.P.

- Secretariatul General al Guvernului - S.G.G.

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Alina Georgevici

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Mihaela Dincă

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Mihail Vlad Ciortoloman

S.G.G.

Membru

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri supleanţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Anca Marinov

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Sorin Daniel Solomon

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Dragoş Condrea

S.G.G.

Membru

 

ANEXA Nr. 2

 

TEMATICA

pentru concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013

 

1. Constituţia României, republicată

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare

5. Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare

6. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

7. Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene (Tratatul de la Roma)

8. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa

9. Tratatul de la Lisabona

 

ANEXA Nr. 3

 

CALENDARUL

de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1.

Înscrierea candidaţilor

18.11.2013-22.11.2013

2.

Prima probă a concursului: selectarea dosarelor de concurs

25.11.2013-26.11.2013

3.

Afişarea rezultatelor

27.11.2013

4.

Contestarea rezultatelor

28.11.2013

5.

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor;

- listelor nominale ale candidaţilor admişi;

- programului desfăşurării interviului.

29.11.2013

6.

A două probă a concursului: interviul

3.12.2013–4.12.2013

7.

Afişarea rezultatelor

5.12.2013

8.

Contestarea rezultatelor

6.12.2013

9.

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor;

- rezultatelor finale ale concursului.

9.12.2013

10.

Completarea dosarului personal şi achitarea taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi

10.12.2013-3.01.2014