MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 570/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 570         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 6 septembrie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

747. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

748. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

749. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

750. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

751. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

752. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

753. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.88. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea art. 110 alin. (11) din Regulamentul educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012

 

M.89. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

M.90. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

1.041. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale

 

4.893. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Educaţional Center” din municipiul Constanţa

 

4.924. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014

 

4.925. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Salar Haralambie Eugen trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 5 septembrie 2013.

Nr. 747.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Irimuş Alexandru Lucian-Vasile trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 5 septembrie 2013.

Nr. 748.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Ion Gheorghe Constantin trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 5 septembrie 2013.

Nr. 749.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Miron Ioan Ovidiu-Marius trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 5 septembrie 2013.

Nr. 750.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Giurgiu Grigore Alexandru-Ioan trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI TRA1AN BĂSESCU

 În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 5 septembrie 2013.

Nr. 751.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Şomlea Gavril Vasile trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 5 septembrie 2013.

Nr. 752.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Benga Ion Mihai trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 5 septembrie 2013.

Nr. 753.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 110 alin. (11) din Regulamentul educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001,

având în vedere dispoziţiile art. 85 alin. 1 lit. i1) şi alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin, (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - La articolul 110 din Regulamentul educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 şi 88 bis din 11 februarie 2013, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Cadrele militare declarate «respins» la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică pe o perioadă de un an calendaristic de la data când au fost evaluate şi declarate «respins» sunt trecute în rezervă sau direct în retragere, din oficiu, în condiţiile legii. Soldaţii şi gradaţii profesionişti declaraţi «respins» la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică pe o perioadă de un an calendaristic de la data când au fost evaluaţi şi declaraţi «respins» suportă consecinţe pentru neîndeplinirea criteriilor specifice pentru ocuparea funcţiei, inclusiv posibilitatea încetării contractului şi a trecerii în rezervă, în condiţiile legii.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 octombrie 2013.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Bucureşti, 3 septembrie 2013.

Nr. M.88.

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2013 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2013 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2013 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 3 septembrie 2013.

Nr. M.89.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2013 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari si subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2013 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2013 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 3 septembrie 2013.

Nr. M.90.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică cu nr. EN 8.484 din 30 august 2013, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.414/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 840 din 14 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - În vederea obţinerii abilitării, reprezentantul legal al laboratorului de toxicologie se va adresa uneia dintre structurile de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică (Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti, Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, Centrul Regional de Sănătate Publică laşi, Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara, Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mureş} unde va depune un dosar ce conţine:

a) cerere adresată uneia dintre structurile de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică mai sus menţionate, care să cuprindă antetul solicitantului, adresa, numărul de telefon, contul bancar;

b) autorizaţia sanitară de funcţionare (copie);

c) informaţii privind personalul:

- lista personalului cu pregătire superioară: chimişti, farmacişti, medici, biochimişti, biologi, ingineri, fizicieni;

- copii xerox de pe diplome de studii, certificate de instruire;

- lista personalului cu pregătire medie: asistenţi medicali, laboranţi etc. - opţional;

d) memoriu tehnic care va cuprinde date de identificare precum adresă, telefon, fax, detalii de amenajare, amplasament, spaţii, sursă de apă, aparatură şi analizele pentru care se solicită abilitarea, verificarea metrologică a aparaturii utilizate;

e) dotarea tehnică corespunzătoare determinărilor pentru care se solicită abilitarea.”

2. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - Laboratoarele de toxicologie şi sănătate ocupaţională din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică (centrele regionale de sănătate publică Bucureşti, Cluj, laşi, Timişoara, Târgu Mureş), care efectuează evaluarea dosarelor mai sus menţionate, vor fi abilitate de către Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică, în baza unei solicitări trimise de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, laboratoarele care efectuează analize toxicologice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii

Raed Arafat,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 august 2013.

Nr. 1.041.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Educaţional Center” din municipiul Constanţa

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 30 mai 2013, privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 martie-24 mai 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, CU modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Educaţional Center”, cu sediul în municipiul Constanţa, aleea Capidava nr. 3, judeţul Constanţa, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română-engleză”, program „normal”, nivelul de învăţământ „primar”, limba de predare „română-engleză”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)M, nivelul de învăţământ „gimnazial”, limba de predare „română-engleză”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”, nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „real”, specializarea „ştiinţe ale naturii”, limba de predare „română-engleză”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Educaţional Center” din municipiul Constanţa, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoana juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Educaţional Center” din municipiul Constanţa dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Educaţional Center” din municipiul Constanţa revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Educaţional Center” din municipiul Constanţa.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Educaţional Center” din municipiul Constanţa este monitorizată şi controlată periodic de către Min sterul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „International Educaţional Center” din municipiul Constanţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditata Liceul Teoretic „Educaţional Center” din municipiul Constanţa, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 26 august 2013.

Nr. 4.893.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014

 

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013- 2014, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. 2. - Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2013-2014 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, şi cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Se aprobă Programa pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014. Programa este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014, altele decât cea menţionată la alin. (1), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010.

Art. 4. - (1) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcţionale de supraveghere video a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară probele pentru evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise.

(2) Activitatea de monitorizare a desfăşurării evaluării naţionale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.

(3) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate elabora şi alte instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a.

Art. 5. - (1) Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, menţionată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea şi/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

(3) Cu excepţia candidatului sau a părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale sau ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) şi ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, menţionată la art. 2.

Art. 6. - Direcţia generală educaţie şt învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 29 august 2013.

Nr. 4.924.

 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL

de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014

 

13 iunie 2014 16-18 iunie 2014

23 iunie 2014

24 iunie 2014

25 iunie 2014 27 iunie 2014

27 iunie 2014

28 iunie-30 iunie 2014 1 iulie 2014

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

Înscrierea la evaluarea naţională

Limba şi literatura română - probă scrisă

Limba şi literatura maternă - probă scrisă

Matematica - probă scrisă

Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

Depunerea contestaţiilor (orele 16,00-20,00)

Rezolvarea contestaţiilor

Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

 

 

ANEXA Nr. 2

 

PROGRAMA

pentru disciplina limba şi literatura slovacă maternă

Evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a 2014

 

LIMBA SLOVACA

A. Fonetică

Sunetele (vocale, consoane, diftongi). Mutaţia sunetelor. Silaba: împărţirea cuvintelor în silabe. Legea ritmică. Cuvinte selectate

B. Lexicologie

Cuvântul. Sensul cuvântului şi sensul gramatical al cuvântului. Îmbogăţirea vocabularului (formarea cuvintelor, împrumuturile). Diferenţierea vocabularului după diferite criterii (fondul de bază al vocabularului, masa vocabularului, neologismele, arhaismele, sinonimele, antonimele, omonimele, cuvintele polisemantice etc.)

C. Morfologia

Părţile de vorbire: flexibile (substantive, adjective, pronume, numerale, verbe), neflexibile (adverbe, prepoziţii, conjuncţii, particule, interjecţii). Categoriile gramaticale ale părţilor de vorbire (în conformitate cu programa şcolară)

D. Sintaxa

Propoziţia simplă şi compusă. Părţile de propoziţie. Fraza: coordonată, subordonată. Tipurile de propoziţii în fraza coordonată şi subordonată. Elementele de legătură. Topica şi punctuaţia Cerinţe:

- recunoaşterea categoriilor fenomenelor date;

- aplicarea cunoştinţelor în cuvinte şi propoziţii scurte;

- menţionarea exemplelor: cuvinte, propoziţii scurte, redactarea textelor scurte, în care să se manifeste fenomenul solicitat;

- analiza morfologică a părţilor de vorbire şi a categoriilor respective în baza textului dat;

- formarea de propoziţii cu părţile de vorbire date;

- determinarea predicatelor, a elementelor de legătură, segmentarea frazei în propoziţii, determinarea felurilor de propoziţii, a frazei şi marcarea raporturilor dintre părţile de propoziţie/dintre propoziţii;

- determinarea funcţiei sintactice a cuvintelor marcate;

- aplicarea cunoştinţelor din sintaxă în propoziţii, formularea propoziţiilor simple şi a frazelor.

 

TEXTE LITERARE

Clasa a V-a: Medicina (Janko Jesenský), Pod starou slivkou (Pavol Bujtár), Čakanka (L’udmila Podjavorinská).

Clasa a VI-a: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovský), Katarina – l’udová balada, Krotite’l (L’udo Ondrejov), Sitniansky vatrár (Jozef Horák).

Clasa a VII-a: Prvé hodinky (Jozef Gregor Tajovský), lšli hudci horou (l’udová balada), Doktor (Janko Jesensky), Zuzanka Hraškovie (Pavol Országh Hviezdoslav).

Clasa a VIII-a: Ťapákovci (Božena Slančiková Timrava), Statky- zmätky (Jozef Gregor Tajovský), Aneta (Pavol Bujtár).

 

NOŢIUNI DE TEORIE LITERARA

Opera literară. Epica. Lirica. Povestire, schiţă, nuvelă, roman. Creaţia populară, povestea, cântecul. Acţiunea literară, fazele acţiunii. Personajul literar.

Mijloace şi procedee artistice: epitetul, personificarea, metafora, hiperbola, descrierea, naraţiunea, dialogul, monologul.

Elemente de prozodie: versul, strofa, rima, ritmul.

 

COMPUNEREA

Reproducerea conţinutului. Redactarea planului de idei.

Reproducerea acţiunii cu stabilirea fazelor acţiunii. Caracteristica personajului.

Vorbirea directă şi indirectă. Texte funcţionale.

 

BIBLIOGRAFIE

Gramatika slovenského jazyka (Gramatica limbii slovace), Editura Slovenske pedagogické nakladatel’stvo, 2003

Pravidlá slovenského pravopisu (îndreptar ortografic slovac).

Synonymický slovnik (Dicţionar de sinonime). Krátky slovnik slovenského jazyka (Dicţionar explicativ al limbii slovace).

Sedlák, Imrich. şi col, Dejiny slovenskej literatúry (Istoria literaturii slovace), volumul I şi II, Martin - Bratislava, 2009.

Manualele în vigoare (clasele V-VIII).

 

PROGRAMA

pentru disciplina limba şi literatura slovacă maternă Evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a 2014

 

SLOVENSKÝ JAZYK

A. Hláskoslovie

Hlásky (samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky). Spodobovanie. Slabika: rozdel’ovanie slov na slabiky.

Rytmická zákon. Vybraná slová.

B. Náuka o slove

Slovo. Vecný a gramatický význam slova. Obohacovanie slovnej zásoby (tvorenie slov, pôžičky, rozširovanie významov). Diferenciácia slovnej zásoby podl’a rôznych. kritérif (základný slovný fond, masa slovnika, neologizmy, archaizmy, synonymá, antonymá, homonymá, viacvýznamové slová atd’).

C. Morfológia

Slovné druhy: ohybné (podstatné mená, pridavné mená, zámená, čislovky, slovesá), neohybné slová (prislovky, predložky, spojky, častice, citoslovtia). Gramatické kategórie slovných. druhov (pod’la učebných. osnov).

D. Syntax

Jednoduchá a zložená veta. Vetné členy. Súvetie: prirad’ovacie a podrad’ovacte. Druhy viet v podrad’ovacom a prirad’ovacom súveti. Spojovacie výrazy. Slovosled, vetosled a interpunkcia.

Požladavky:

- spoznat’ jednotlivé uvedené kategórie javov;

- aplikovat’ vedomosti v slovách, krátkych. vetách;

- uviest’ priklady: slová, krátke vety, zostavit’ krátke texty, v ktorých sa vyskytne pozadovaný jav;

- morfologický rozbor slovných. druhov a prislušných kategórii na základe východiskového textu;

- tvorenie viet s danými slovnými druhmi;

- určit’ prisudky, spojovacie výrazy, segmentácia súvetia na vety, určit’ druhy viet, súvetie a označit’ vzt’ahy medzi vetnými členmi/vetami;

- určit’ syntaktickú funkciu označených. slov;

- aplikovat’ vedomosti zo syntaxe vo vetách, tvorit’ jednoduché vety a súvetia.

 

LITERÁRNE ČLÁNKY

V. ročnik: Medicina (Janko Jesenský), Pod starou slivkou (Pavol Bujtar), Čakanka (L’udmila Podjavorinská).

VI. ročnik: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovský), Katarina – l’udová balada, Krotitel(L’udo Ondrejov), Sitniansky vatrár (Jozef Horák).

VII. ročnik: Prvé hodinky (Jozef Gregor Tajovský), Išli hudci horou (l’udová balada), Doktor (Janko Jesenský), Zuzanka Hraškovie (Pavol Országh Hviezdoslav).

VIII. ročnik: Tapákovci (Božena Slančiková Timrava), Statky- zmätky (Jozef Gregor Tajovský), Aneta (Pavol Bujtár).

 

POJMY Z LITERÁRNEJ TEÓRIE

Literárne dielo. Epika. Lyrika. Poviedka, črta, novela, román.

L’udová slovesnost’, rozprávka, piesen.

Literárny sujet. Fázy sujetu. Literáma postava.

Umelecké prostriedky a postupy: epiteton, personifikácia, metafora, hyperbola, opis, rozprávanie, dialog, monológ.

Prvky verša: verš, sloha, rým, rytmus.

 

SLOHOVÉ GVIŠENIA

Reprodukcia obsahu. Zostavenie osnovy z hlavných. myšlienok.

Reprodukcia sujetu s určenfm jednotlivých fáz. Charakteristika postavy.

Priama a nepriama reč. Praktické pisomnosti.

STUDIJNÁ LITERATÚRA

Gramatika slovenského jazyka.

Pravidlá slovenského pravopisu.

Synonymický slovnfk. Krátky slovnik slovenského jazyka.

Sedlák, Imrich. a kolektiv, Dejiny slovenskej literatúry, I. a II. zväzok, Martin - Bratislava, 2009.

Učebnice podl’a ktorých. sa vyučovalo v5-8. ročniku.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

 

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012.

(2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015.

(4) Comisia Naţională de Admitere poate elabora instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015.

Art. 3. - (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2014-2015 în liceele vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea îh anul şcolar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

(2) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2014-2015 în clasele de la profilul pedagogic, specializarea educator - puericultor, sunt cele stabilite pentru specializarea învăţători-educatoare în Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

(3) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2014-2015 în clasele de la profilul pedagogic, specializările mediator şcolar şi instructor de educaţie extraşcolară, sunt cele stabilite pentru profilul pedagogic, specializările bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar, în Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

Art. 4. - Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2014-2015 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, prevăzută în anexa nr. IV la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

Art. 5. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor. Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Direcţia informatizare şi dezvoltarea infrastructurii şcolare şi universitare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 29 august 2013.

Nr. 4.925.

 

ANEXA Nr.1

 

CALENDARUL

admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

 

Data-limită/Perioada

Evenimentul

Pregătirea admiterii

31 ianuarie 2014

Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii

1 martie 2014

Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1 mai 2014

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

7 mai 2014

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

16 mai 2014

Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

12-30 mai 2014

Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare

18 iunie 2014

Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

20 iunie 2014

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a

3 iu Ne 2014

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene

4 iulie 2014

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a

7 iulie 2014

Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ

Probele de aptitudini

22-23 mai 2014

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

26-27 mai 2014

înscrierea pentru probele de aptitudini

28-30 mai 2014

Desfăşurarea probelor de aptitudini

2 iunie 2014

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014

Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini

20 iunie 2014

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi

3 iulie 2014

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere

4 iulie 2014

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă

7 iulie 2014

Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

22-23 mai 2014

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

26-27 mai 2014

înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

28-30 mai 2014

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

2 iunie 2014

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

4-5 iunie 2014

Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

10 iunie 2014

Depunerea de către candidaţii care au participat ia probele de verificare a cunoştinţelor de limbă moderna sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

11 iunie 2014

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

15 mai 2014

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

20 iunie 2014

Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

7-9 iulie 2014

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

10-12 iulie 2014

înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015

4-8 iulie 2014

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

4-8 iulie 2014

Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere

5-9 iulie 2014

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată si listarea fiselor corectate din calculator

10 iulie 2014

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

11 iulie 2014

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere

12-13 iulie 2014

Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională

14 iulie 2014

Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

15 iulie 2014

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015

16 iulie 2014

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

16 iulie 2014

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

17 iulie-25 iulie 2014

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

A două etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015

16 iulie 2014

înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

17-18 iulie 2014

Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

19 iulie 2014

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

16-21 iulie 2014

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

21 iulie 2014

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

16-22 iulie 2014

Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

23 iulie 2014

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere

24 iulie 2014

Repartizarea computerizată a candidaţilor din a două etapă a admiterii

24 iulie 2014

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a două etapă, şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a două etapă

24-25 iulie 2014

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua

25 iulie 2014

Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii

28-31 iulie 2014

Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015

1 august 2014

Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

1 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

2-3 septembrie 2014

Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

4-5 septembrie 2014

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare ori nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

8 septembrie 2014

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

1 mai 2014

Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015

15 iulie 2014

Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioara care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015

22-23 iulie 2014

înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015

23-25 iulie 2014

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

 

ANEXA Nr. 2

 

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2014-2015

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA= (ABS + 3EN)/4,

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a VIII-a;

EN= media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a