MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 598/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 598         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 25 septembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

715. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind înţelegerile europene în domeniul organizaţiilor, programelor şi activităţilor de cercetare (EUROPA) (varianta consolidată) între ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene si Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Marelui Ducat de Luxemburg şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării şi ministrul apărării al Regatului Spaniei şi Guvernul Regatului Suediei reprezentat de ministrul pentru apărare şi ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi Aranjamentului Grupării Europene de Cercetare nr. 1 (varianta consolidată ERG nr. 1) dintre ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul” Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării ai Republicii Finlanda si ministrul apărării al Republicii Franceze si Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării ai Republicii Italiene şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale si ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării si ministrul apărării al Regatului Spaniei şi Guvernul Regatului Suediei reprezentat de Ministerul pentru Apărare şi ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord privind cooperarea în realizarea proiectelor de cercetare si tehnologie pentru apărare, semnate la Bucureşti la 12 martie 2007

 

Memorandum de înţelegere privind înţelegerile europene în domeniul organizaţiilor, programelor şi activităţilor de cercetare (EUROPA) (varianta consolidată) între ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Marelui Ducat de Luxemburg şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării şi ministrul apărării al Regatului Spaniei şi Guvernul Regatului Suediei reprezentat de ministrul pentru apărare şi ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

 

Aranjamentul Grupării Europene de Cercetare nr. 1 (varianta consolidată ERG nr. 1) dintre ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării ai Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării şi ministrul apărării al Regatului Spaniei şi Guvernul Regatului Suediei reprezentat de Ministerul pentru Apărare şi ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord privind cooperarea în realizarea proiectelor de cercetare şi tehnologie pentru apărare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind înţelegerile europene în domeniul organizaţiilor, programelor şi activităţilor de cercetare (EUROPA) (varianta consolidată) între ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Marelui Ducat de Luxemburg şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării şi  ministrul apărării al Regatului Spaniei şi Guvernul Regatului Suediei reprezentat de ministrul pentru apărare şi ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi Aranjamentului Grupării Europene de Cercetare nr. 1 (varianta consolidată ERG nr. 1) dintre ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării şi ministrul apărării al Regatului Spaniei şi Guvernul Regatului Suediei reprezentat de Ministerul pentru Apărare şi ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord privind cooperarea în realizarea proiectelor de cercetare şi tehnologie pentru apărare, semnate la Bucureşti la 12 martie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere privind înţelegerile europene în domeniul organizaţiilor, programelor şi activităţilor de cercetare (EUROPA) (varianta consolidată) între ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Marelui Ducat de Luxemburg şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării şi ministrul apărării al Regatului Spaniei şi Guvernul Regatului Suediei reprezentat de ministrul pentru apărare şi ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, semnat la Bucureşti la 12 martie 2007.

Art. 2. - Se aprobă Aranjamentul Grupării Europene de Cercetare nr. 1 (varianta consolidată ERG nr. 1) dintre ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării şi ministrul apărării al Regatului Spaniei şi Guvernul Regatului Suediei reprezentat de Ministerul pentru Apărare şi ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord privind cooperarea în realizarea proiectelor de cercetare şi tehnologie pentru apărare, semnat la Bucureşti la 12 martie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează.

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 18 septembrie 2013.

Nr. 715.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE*)

privind înţelegerile europene în domeniul organizaţiilor, programelor şi activităţilor de cercetare (EUROPA) (varianta consolidată) între ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze si Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Marelui Ducat de Luxemburg şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării şi ministrul apărării al Regatului Spaniei şi Guvernul Regatului Suediei reprezentat de ministrul pentru apărare şi ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

 


*) Traducere.

 

CUPRINS

 

INTRODUCERE

ARTICOLUL I                      DEFINIŢII SI ABREVIERI

ARTICOLUL II                     DOMENIUL DE APLICARE

ARTICOLUL III                   MANAGEMENT

ARTICOLUL IV                   ASPECTE FINANCIARE

ARTICOLUL V                     CONTRACTELE SI RELAŢIA CU INDUSTRIA

ARTICOLUL VI                   SECURITATE ŞI VIZITE

ARTICOLUL VII                  PRETENŢII SI RĂSPUNDERE

ARTICOLUL VIII               DIVULGAREA SI UTILIZAREA INFORMAŢIILOR

ARTICOLUL IX                  VÂNZĂRI SI TRANSFERURI DE INFORMAŢII

ARTICOLULX                      OBLIGAŢIIVAMALE, TAXE SI ALTE REDEVENTE

ARTICOLUL XI                   ADMITEREA DE NOI MEMBRI

ARTICOLUL XII                  DURATĂ, AMENDARE, REZILIERE SI RETRAGERE

ARTICOLUL XIII               SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

ARTICOLUL XIV               SEMNAREA

 

INTRODUCERE

 

Ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei, Ministerul Apărării al Republicii Cehia, Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei, ministrul apărării al Republicii Finlanda, ministrul apărării al Republicii Franceze, Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania, ministrul apărării al Republicii Elene, Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, ministrul apărării al Marelui Ducat de Luxemburg, ministrul apărării al Regatului Olandei, ministrul apărării al Regatului Norvegiei, Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale, ministrul apărării al Republicii Portugheze, Guvernul României reprezentat de ministrul apărării, ministrul apărării al Regatului Spaniei, Guvernul Regatului Suediei reprezentat de ministrul pentru apărare, ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, denumiţi în continuare participanţi,

recunoscând beneficiile cooperării în cercetare şi tehnologie (R&T) în domeniul apărării, pentru promovarea cercetării orientate către atingerea viitoarelor cerinţe de capabilităţi de apărare,

dorind să încurajeze realizarea de oportunităţi mai mari de cooperare între toţi participanţii, prin crearea grupurilor europene de cercetare (ERG-un), care în principiu vor fi deschise tuturor participanţilor,

recunoscând că dezvoltarea cooperării în domeniul R&T va fi un factor de multiplicare a posibilităţilor de realizare a programelor comune de dezvoltare,

Căutând să utilizeze cel mai bine capacităţile lor de dezvoltare a R&T, să elimine dublarea efortului, să încurajeze interdependenţa şi să obţină rezultatele cele mai eficiente şi mai puţin costisitoare prin cooperarea în cadrul unor activităţi comune de cercetare, în cadrul facilităţilor guvernamentale de cercetare şi prin programe finanţate de guvern sau cu finanţare comună cu industria proprie,

dorind să îşi coordoneze, într-o manieră organizată şi sistematică, activităţile de cercetare pe care ţările lor le desfăşoară în cooperare în domeniul apărării,în scopul creşterii şanselor tuturor participanţilor de a avea acces unul la celălalt la informaţii referitoare la activităţile de R&T propuse, ridicând astfel şansele de a realiza mai multe programe de R&T în cooperare,

recunoscând dizolvarea WEAG (Grupul de Armamente Vest-European) la 23 mai 2005,

recunoscând crearea Agenţiei Europene de Apărare [EDA) şi recunoscând dorinţa comună de a utiliza mecanismele EDA pe cât posibil pentru viitoarele cooperări în R&T, dar recunoscând, de asemenea, şi că participanţii pot dori sau pot fi obligaţi să deruleze activităţi de R&T în cooperare, în afara cadrului EDA,

recunoscând necesitatea implicării industriei europene în activităţi de colaborare în domeniul R&T şi avantajul obţinut din dezvoltarea tehnologiei de apărare şi a bazei industriale [DTIB), dorind să coordoneze eficient cercetarea şi tehnologia în contextul unei” industrii de apărare restructurate şi să colaboreze corespunzător cu aceste industrii, inclusiv cu grupările industriale internaţionale,

au ajuns la următoarele înţelegeri:

 

ARTICOLUL I

Definiţii şi abrevieri

 

Informaţie de fundal (background) - reprezintă orice informaţie care nu a fost generată sau obţinută în cadrul unui proiect şi/sau program specific de cercetare şi tehnologie derulat în cadrul prezentului MOU;

DDI - reprezintă dezvoltarea industriei de apărare;

Participant furnizor - reprezintă un participant care furnizează informaţii către un alt participant în cadrul acestui MOU sau al oricărei grupări europene de cercetare (ERG) din cadrul prezentului MOU;

EDA - reprezintă Agenţia Europeană de Apărare;

ERG - reprezintă o grupare europeană de cercetare: un grup de participanţi care doresc să realizeze fie un program de cercetare şi tehnologie, fie un proiect individual de cercetare ş< tehnologie;

Membru ERG - reprezintă un semnatar al unui acord ERG în cadrul prezentului MOU;

Informaţie rezultată - reprezintă orice informaţie care este generată sau obţinută în cadrul unui proiect şi/sau program specific de cercetare şi tehnologie în cadrul acestui MOU;

Informaţie - reprezintă orice informaţii, cunoştinţe sau date, indiferent de forma de prezentare sau caracteristici, inclusiv, dar nu limitat la cele de natură ştiinţifică şi tehnică, de experimentare şi de testare, proiecte, îmbunătăţiri, fotografii, programe soft (inclusiv cod-sursă), rapoarte, manuale, specificaţii, procedee, tehnici, invenţii (brevetate sau nu), lucrări tehnice, înregistrări sonore, topografie prin semiconductori, scheme reproduse, schiţe şi alte reprezentări grafice, pe bandă magnetică sau în memoria calculatorului sau în orice formă de prezentare s-ar afla şi dacă fac sau nu obiectul dreptului de autor sau altă protecţie legală;

Participant beneficiar - reprezintă un participant care primeşte informaţii de la un participant furnizor de informaţii;

Program de cercetare şi tehnologie (R&T) - reprezintă o serie de activităţi desfăşurate în cooperarea în domeniul cercetării în tehnologii exploratorii, precum şi avansate, a căror aprofundare poate conduce la dezvoltarea de sisteme militare convenţionale superioare din punct de vedere tehnologic;

Proiect de cercetare şi tehnologie (R&T) - reprezintă o activitate individuală de cooperare în cercetare, care se poate derula în cadrul unui program de cercetare şi tehnologie şi care are clar definit obiectivul, durata, costurile şi rezultatul aşteptat;

Terţă parte - reprezintă orice persoană, entitate sau guvern, altul decât cel al participanţilor. Agenţiile guvernamentale din ţările participanţilor nu sunt considerate terţă parte.

 

ARTICOLUL II

Domeniu de aplicare

 

2.1. Participanţii convin aplicarea tuturor prevederilor prezentului MOU în conformitate cu legile naţionale, regulile şi procedurile specifice fiecărui stat.

2.2. Prezentul MOU reprezintă un aranjament-cadru pentru cooperarea în domeniul cercetării şi tehnologiei. Sub auspiciile lui, participanţii pot realiza, în cadru bilateral şi multilateral, demonstraţii de R&T în domeniul apărării şi testări ale tehnologiilor convenţionale de apărare prin:

- studii sistematice şi complexe de natură teoretică şi experimentală, inclusiv analize tehnice şi operaţionale;

- aplicaţii practice de cunoştinţe tehnice şi ştiinţifice pentru apărare;

- dezvoltarea ideilor, procedurilor şi materialelor experimentale cu aplicaţie în apărare, inclusiv planificarea şi realizarea de simulări, procese ştiinţifice şi demonstratori tehnologici.

Pentru a realiza asemenea activităţi de cercetare şi tehnologie, participanţii vor elabora acorduri ale grupărilor europene de cercetare (ERG), în conformitate cu prevederile prezentului MOU.

2.3. Participanţii se vor informa reciproc asupra intenţiilor lor de a derula programe şi proiecte de R&T sub auspiciile acestui MOU. Participanţii vor pune la dispoziţie informaţiile necesare îndeplinirii acestui scop, excepţie făcând acele cazuri în care sensibilitatea potenţialelor domenii necesită o limitare a cantităţii de informaţii furnizate.

2.4. Participanţii vor analiza modalitatea în care programele şi proiectele naţionale de R&T pot fi coordonate mai eficient pentru a reduce duplicarea activităţilor, a mări capabilităţile şi a facilita interdependenţa.

2.5. Cooperarea bilaterală şi multilaterală în domeniul cercetării şi tehnologiei pentru apărare, conform alineatului 2.2, poate lua următoarele forme:

a) schimb de informaţii:

b) lucrări de cercetare şi tehnologie în comun, inclusiv demonstratori tehnologici;

c) realizare de teste sau/şi experimente în comun;

d) schimb de materiale său/şi echipamente;

e) acces la facilităţile naţionale de cercetare speciale;

f) detaşarea sau schimbul de personal ştiinţific;

g) alte forme de cooperare în cercetare şi tehnologie hotărâte de comun acord.

 

ARTICOLUL III

Management

 

Generalităţi

3.1. Participanţii vor fi împreună responsabili de modul de aplicare a prezentului MOU şi de asigurare a respectării prevederilor acestuia. Participanţii vor nominaliza reprezentanţi şi vor notifica corespunzător depozitarul prezentului MOU. Reprezentanţii nominalizaţi de participanţi vor gestiona orice aspect al modului de aplicare al acestui MOU şi vor fi responsabili cu rezolvarea acestor aspecte. Toate deciziile se vor lua în unanimitate. Reprezentanţii nominalizaţi sau persoane nominalizate de aceştia pot constitui grupări ad-hoc mai mici, dacă este cazul.

Grupări europene de cercetare (ERG)

3.2. Grupările europene de cercetare pot fi organizate de către 2 sau mai mulţi participanţi care doresc să realizeze un program sau un proiect individual de cercetare si tehnologie. Prevederile care guvernează funcţionarea fiecărui ERG vor fi stabilite printr-un acord ERG în conformitate cu prezentul MOU. Acordurile ERG vor fi semnate de un reprezentant desemnat de fiecare participant implicat.

3.3. Toţi participanţii trebuie să fie informaţi în timp util despre propunerile de formare a unui nou ERG, astfel încât orice participant care doreşte să participe să îşi poată exprima interesul de a se alătura. Aceste informaţii trebuie să conţină cel puţin elementele exemplificate în subparagrafele 3.5 lit. a)- c) prezentate mai jos. În principiu, ERG-urile vor fi deschise tuturor participanţilor la acest MOU, iar în interesul creşterii la maximum a oportunităţilor de cooperare participanţii vor face tot posibilul să devină membri ai cât mai multor ERG-uri. Trebuie luate măsuri de facilitare a participării active a ţărilor la DDL Participanţii admit, totuşi, că componenţa fiecărui ERG se va stabili de la caz la caz şi că numărul final al participanţilor la un ERG poate varia.

3.4. De îndată ce a fost lansată propunerea de formare a unui nou ERG, participanţii care au făcut această propunere (participanţii iniţiali) şi alţi potenţiali membri care şi-au exprimat intenţia fermă da a se alătura grupării pot începe negocierea unui acord ERG corespunzător. Pe timpul negocierilor, participanţii iniţiali şi alţi potenţiali membri care sunt gata să semneze aranjamentul pot începe activitatea sub auspiciile acestui nou aranjament

Oricum, aceştia vor continua dezbaterile cu orice alţi participanţi care manifestă interes în participarea la ERG în orice moment înainte sau după ce acesta s-a semnat.

3.5. Acordurile ERG vor conţine, cel puţin:

a) numele participanţilor la ERG;

b) obiectivele şi domeniul de aplicare al ERG;

c) prevederile privind admiterea de noi membri;

d) reglementările de management pentru ERG;

e) detalii despre drepturile şi responsabilităţile, altele decât cele deja expuse în prezentul MOU, care vor reveni membrilor ERG;

f) prevederile privind repartizarea sarcinilor, finanţarea, încheierea de contracte, pretenţii şi răspunderi, drepturile de proprietate intelectuală specifice ERG-ului;

g) prevederile specifice pentru colaborarea cu statele DDI, inclusiv modalităţile de repartizare a sarcinilor şi costurilor DDI, dacă este cazul;

h) prevederile privind rezolvarea disputelor din cadrul ERG, în conformitate cu articolul XIII (Soluţionarea disputelor) din prezentul MOU:

i) prevederile privind durata sau modificarea acordului ERG, dizolvarea unui ERG sau retragerea unuia dintre membri;

j) prevederile privind obligaţiile contractuale în conformitate cu alineatul 5.1.

3.6. În pofida prevederilor alineatului 3,1 de mai sus, deciziile privind funcţionarea unui ERG vor constitui o problemă asupra căreia se vor pronunţa doar membrii acelui ERG şi numai ei vor avea drept de vot.

 

ARTICOLUL IV

Aspecte financiare

 

4.1. Fiecare participant va suporta propriile cheltuieli legate de managementul şi administrarea prezentului MOU.

4.2. Fiecare acord ERG va cuprinde prevederi, hotărâte de membrii ERG, privind responsabilităţile financiare pentru ERG. În principiu, se vor aplica următoarele prevederi:

a) fiecare participant va suporta propriile cheltuieli stabilite printr-un acord ERG sau printr-un proiect de R&T, inclusiv cheltuielile pentru contractele încheiate la nivel naţional, sau în numele său de către un alt participant sau o organizaţie internaţională;

b) un participant va notifica prompt celorlalţi participanţi dacă fondurile nu îi sunt suficiente pentru a-si îndeplini angajamentele luate într-un ERG sau într-un proiect de R&T; participanţii se vor consulta şi vor putea decide continuarea activităţii pe o bază modificată sau mâi redusă, dacă se doreşte acest lucru.

4.3. Dacă un participant îşi asumă obligaţii contractuale în numele  altui/altor participant/participanţi, acel/acei participant/participanţi îşi va/vor plăti partea lui/lor din aceste obligaţii şi va/vor depune sumele necesare, la termenul stabilit în conformitate cu acele obligaţii. Un transfer de fonduri către participantul contractant ar putea fi cerut înaintea stabilirii unor astfel de obligaţii contractuale.

4.4, Când există finanţare parţială din partea industriei pentru activităţile din cadrul unui ERG, membrii acelui ERG trebuie să includă şi prevederile necesare în acordul lor ERG care să susţină drepturile şi obligaţiile lor faţă de partenerii din industrie.

 

ARTICOLUL V

Contractele şi relaţia cu industria

 

Contractele

5.1. Membrii ERG pot decide încheierea contractelor la nivel naţional sau de către un membru ERG în numele  celorlalţi membri ERG sau de către o organizaţie internaţională cu care aceştia au relaţii juridice corespunzătoare.”Prevederile necesare privind încheierea de contracte vor fi stabilite în fiecare acord ERG. Aceste prevederi vor acoperi întotdeauna problema obligaţiilor contractuale.

5.2. Dacă un membru ERG hotărăşte că este necesară încheierea contractelor la nivel naţional pentru a-şi îndeplini responsabilităţile în cadrul unui ERG sau al unui proiect de cercetare şi tehnologie, acel membru va încheia contractul respectând legile naţionale, regulamentele şi practicile, cu derogările şi deviaţiile pe care practicile le permit şi sunt considerate necesare. Acesta va fi singurul responsabil pentru contractele astfel încheiate, care nu vor antrena nicio altă responsabilitate pentru un alt/alţi participant/participanţi, fără acordul lor prealabil, în scris.

5.3. Dacă membrii unui ERG consideră că unul dintre ei poate încheia un contract în numele  unuia sau mai multor membri, acela va încheia contractul în conformitate cu legile, regulamentele şi procedurile în vigoare din ţara sa, cu derogările şi dispensele judecătoreşti necesare, în măsura în care practicile îi permit.

5.4. Contractele vor fi acordate, în principiu, prin competiţie. Relaţia cu industria

5.5. Participanţii vor încerca să permită industriei să contribuie la procesele de formulare a strategiei europene pentru cercetare şi tehnologie, precum şi la conducerea programelor şi proiectelor de cercetare şi tehnologie în cooperare, astfel:

a) luând în considerare toate capabilităţile tehnologice ale industriei europene de apărare în toate fazele de derulare a aranjamentelor ERG sau a proiectelor de cercetare şi tehnologie;

b) asigurându-se că tehnologiile civile sunt corect evaluate în vederea soluţionării problemelor de apărare şi a managementului tehnologiilor cu dublă utilizare;

c) asigurându-se că problemele comerciale sunt abordate corespunzător în aranjamentul ERG respectiv. Aceste aspecte vor include, fără a se limita însă:

- drepturile de proprietate intelectuală;

- recunoaşterea intereselor economice;

- accesul la informaţii;

- eligibilitatea ofertanţilor la licitaţii;

- competiţia;

- companiile transnaţionale, proprietatea şi controlul acestora, locaţia şi accesul la facilităţile de cercetare;

- procedurile de vizitare.

d) solicitând consiliere privind impactul posibil al viitoarelor restructurări industriale în Europa, atât în interiorul, cât şi în exteriorul bazei industriale de apărare.

 

ARTICOLUL VI

Securitate şi vizite

 

Securitate

6.1, Toate informaţiile clasificate transmise între participanţi pe timpul gestionării, controlului şi monitorizării prezentului MOU, precum şi pe timpul informării reciproce despre programele şi proiectele de R&T proprii vor fi folosite, transmise, stocate, manipulate şi securizate în conformitate cu regulamentele şi legile naţionale de securitate în

vigoare ale participanţilor, astfel încât să se asigure un grad de protecţie egal sau superior celui prevăzut pentru informaţiile clasificate din Uniunea Vest-Europeană (WEU), aşa cum se specifică în Regulamentul de securitate WEU (RS100, ediţia din ianuarie 1996).

6.2. La crearea grupărilor europene de cercetare, membrii ERG pot cere protecţia documentelor clasificate în conformitate cu Regulamentul de securitate WEU (RS 100, ediţia din ianuarie 1996) sau în conformitate cu prevederile unui acord bilateral sau multilateral de securitate valabil pentru toţi membrii acelui ERG. Acel acord de securitate va fi descris în mod corespunzător în aranjamentul ERG în cauză.

6.3. Participanţii vor face toate demersurile legale pentru a investiga toate cazurile în care sunt dovezi sau se presupune că anumite informaţii clasificate, furnizate sau generate în cadrul acestui MOU s-au pierdut sau au fost divulgate unor persoane neautorizate. Fiecare participant va informa, prompt şi complet, ceilalţi participanţi asupra detaliilor cazurilor respective, precum şi asupra rezultatelor finale ale investigaţiilor întreprinse, precum şi asupra măsurilor corective luate pentru a se împiedica repetarea acestui gen de evenimente. Membrii ERG vor investiga cazurile de pierdere şi divulgare a informaţiilor clasificate într-un mod similar, în conformitate cu acordurile sau înţelegerile de securitate aplicate în respectivul ERG.

6.4. Nivelul maxim de clasificare de securitate al materialelor schimbate între participanţi pentru nevoile prezentului MOU, ale unui ERG sau ale unui proiect de R&T va fi echivalent TOP SECRET.

6.5. Toate informaţiile clasificate, schimbate sau generate în cadrul prezentului MOU, în cadrul unui aranjament ERG sau al unui proiect de R&T vor continua să fie protejate şi în cazul retragerii unui participant sau al rezilierii prezentului MOU.

Vizite

6.6. Întreg personalul vizitator va respecta regulamentul de securitate al participantului-gazdă şi se va supune prevederilor prezentului MOU. Orice informaţii, materiale sau echipamente furnizate sau puse la dispoziţia vizitatorilor vor fi considerate ca fiind furnizate participantului care sponsorizează personalul vizitator şi vor face obiectul prevederilor prezentului MOU.

6.7. Solicitările de vizite ale personalului unui participant la facilităţile altui participant se vor face în conformitate cu procedurile pentru vizite ale participantului-gazdă. Solicitările de vizite vor fi făcute în numele  unui anumit ERG şi al oricărui document subsidiar (cum ar fi anexa la un proiect) care face obiectul vizitei. Asemenea solicitări vor fi înaintate în conformitate cu Procedurile internaţionale de control al vizitelor, descrise în Regulamentul de securitate WEU (RS 100, ediţia din ianuarie 1996) sau echivalent.

6.8. Listele cu personalul fiecărui participant, nominalizat să viziteze în mod permanent facilităţile altor participanţi, vor fi înaintate pe canale oficiale.

 

ARTICOLUL VII

Pretenţii şi răspundere

 

7.1. Cu excepţia celor precizate în alineatul 5.1, fiecare participant renunţă la orice pretenţii împotriva unui/unor alt/alţi participant/participanţi pentru pierderile sau prejudiciile cauzate personalului său şi/sau bunurilor sale de către personalul sau agenţii (excluzând contractanţii) ale altor participanţi, ca urmare sau în legătură cu executarea prezentului MOU, a oricărui acord ERG sau proiect de R&T, la care participă ca membru. Totuşi, dacă asemenea pierderi sau prejudicii rezultă din imprudenţa (culpa), omisiunea gravă, greşeala intenţionată (dolus malus) sau neglijenţa crasă (culpa lata) a unui participant, a personalului sau agenţiilor lut, costurile daunelor vor fi suportate doar de acel participant.

7.2. Dacă nu se specifică altfel, printr-un acord ERG, costurile impuse pentru satisfacerea pretenţiilor unor terţe părţi pentru pierderea sau prejudicierea de orice natura, ca urmare sau în legătură cu executarea prezentului MOU, a unui acord ERG sau a unui proiect de R&T, cauzate de personalul sau agenţii unuia dintre participanţi (excluzând contractanţii), vor fi suportate de către participanţi în mod proporţional, reflectând nivelul contribuţiei aduse de participanţi la activitatea respectivă. Dacă, totuşi, astfel de prejudicii sunt rezultatul unui act de imprudenţă (culpa), omisiune gravă, greşeală intenţionată (dolus malus) sau neglijenţă crasă (culpa lata) a unui participant, a personalului sau agenţiilor lui, costurile daunelor vor fi suportate doar de acel participant.

7.3. În cazul pierderilor sau prejudiciilor cauzate bunurilor comune ale participanţilor, când costurile pentru repararea stricăciunilor nu pot fi imputabile unei terţe părţi, ele vor fi suportate de participanţi, în maniera descrisă în alineatul 7.2.

 

ARTICOLUL VIII

Divulgarea şi utilizarea informaţiilor

 

8.1. Participanţii pot transfera informaţii între ei, în scopul realizării prevederilor prezentului MOU, a unui acord ERG sau a unui proiect de R&T.

8.2. Când participanţii schimbă informaţii, în conformitate cu articolul II sau III sau în orice alt scop, participantul furnizor de informaţii va hotărî cantitatea de informaţii ce va fi pusă la dispoziţie, iar participanţii beneficiari vor utiliza aceste informaţii doar în scopul de a analiza dacă doresc să se alăture unui anumit ERG sau proiect de R&T. Participantul furnizor de informaţii va fi responsabil de marcarea informaţiilor, care va include:

a) identitatea participantului furnizor de informaţii şi a proprietarului informaţiilor;

b) o declaraţie care să precizeze dacă informaţiile în cauză pot fi transferate către contractanţi sau către personalul contractanţilor care îşi desfăşoară activitatea în facilităţile participanţilor beneficiari de informaţii;

c) clasificarea de securitate a informaţiilor,

8.3. Acordurile ERG vor conţine prevederi detaliate descriind drepturile şi responsabilităţile membrilor ERG, referitoare la dezvăluirea şi utilizarea atât a informaţiilor de fundal, cât şi a informaţiilor rezultate din proiect, inclusiv prevederi privind drepturile din invenţiile ce pot apărea. Acordurile ERG vor conţine prevederi referitoare la drepturile de proprietate ale contractanţilor, ţinând cont de prevederile alineatului 4.4.

 

ARTICOLUL IX

Vânzarea şi transferul de informaţii

 

9.1. Un participant care primeşte informaţii, în conformitate cu alineatele 2,3 şi 3.3. nu le va putea vinde, nu va putea transfera titlul de proprietate sau nu va dezvălui în orice alt fel informaţiile către o terţă parte fără a avea un consimţământ prealabil, în scris, al participantului furnizor al acestor informaţii. În cazul informaţiilor privind programele şi proiectele de R&T ale participanţilor, participantul furnizor de informaţii îşi poate da consimţământul pentru un transfer ulterior al informaţiilor prin adăugarea, la marcajele standard descrise la alineatul 8.2, a oricărui altui indiciu sau semn necesar care să ateste acordul său, Participantul furnizor de informaţii poate preciza, de asemenea, metoda şi condiţiile de aplicare a transferurilor aprobate.

9.2. Acordurile ERG vor conţine prevederi detaliate referitoare la drepturile şi responsabilităţile membrilor ERG privind vânzarea sau transferul informaţiilor de fundal sau informaţiilor rezultate, utilizate sau generate în cadrul activităţilor respectivului ERG, Membrii ERG vor hotărî daca şi în ce situaţii se pot vinde, transfera sau dezvălui informaţii către alţi participanţi care nu sunt membri ai acelui ERG. Acordurile ERG vor conţine, de asemenea, şi prevederi pentru vânzarea sau transferul de informaţii către o terţă parte.

9.3. Doar dacă nu s-a hotărât altfel de către membrii unui ERG, consimţământul pentru vânzarea sau transferul de informaţii rezultate din proiect către alţi participanţi sau terţe părţi nu va fi retras decât din motive de politică externă, securitate naţională sau legi naţionale. Dacă un membru ERG este solicitat să aprobe o vânzare sau un transfer către un alt participant sau o terţă parte, acesta nu se va opune, decât dacă el însuşi doreşte să vândă sau să transfere informaţia.

 

ARTICOLUL X

Obligaţii vamale, taxe şi alte redevenţe

 

10.1. Pentru orice activitate întreprinsă sau contract încheiat între membrii Organizaţiei pentru Armamente din Europa Occidentală, considerată persoană juridică a Uniunii Europei Occidentale (UEO), participanţii vor aplica, în cadrul oricărui ERG, toate prevederile pertinente ale Convenţiei privind Statutul UEO, semnată la Paris în 11 mai 1955, prin care se recunoaşte că toate activităţile de cercetare şi tehnologie astfel administrate sunt considerate ca fiind destinate UEO, în scopul întăririi legăturilor economice care unesc deja membrii acesteia, precum şi pentru a permite acestora din urmă să coopereze şi să îşi coordoneze eforturile pentru crearea unei baze tehnologice solide în acord cu obiectivele Tratatului de la Bruxelles modificat.

10.2. Dacă prevederile alineatului 10.1 nu se aplicaşi doar dacă nu se specifică altfel în acordul ERG, fiecare participant va face tot posibilul să se asigure că taxele vamale, taxele şi redevenţele similare uşor identificabile sau restricţiile cantitative la import şi export nu se vor aplica niciunei altei activităţi derulate sub prezentul MOU.

10.3. Dacă nu se specifică altfel într-un acord ERG, participanţii vor administra toate taxele şi alte redevenţe similare în modul cel mai favorabil pentru executarea în bune condiţii a acordurilor descrise în prezentul MOU. Dacă taxele vamale, taxele identificabile sau redevenţele similare sunt impozitate, acestea vor fi suportate de participantul în ţara căruia are loc impozitarea.

10.4. În cazul în care impozitele sau taxele vamale sunt impuse în numele  Uniunii Europene, costurile vor fi suportate de către participantul din ţara care reprezintă destinaţia finală. Componentele şi echipamentul necesar activităţii vor fi însoţite pe timpul transportului către destinaţia finală de documente pe baza cărora se pot stabili obligaţiile vamale.

 

ARTICOLUL XI

Admiterea de noi membri

 

11.1. Orice nonparticipant care doreşte să ia parte la prezentul MOU poate deveni participant prin acordul unanim al celorlalţi participanţi. Un nou participant va fi admis prin semnarea, de către participanţii existenţi şi de către noii veniţi, a unui amendament la prezentul MOU.

 

ARTICOLUL XII

Durată, amendamente, reziliere şi retragere

 

Durată

12.1. Prezentul MOU unifică toate versiunile anterioare şi amendamentele la MOU EUROPA şi va intra în vigoare la data obţinerii ultimei semnături. La semnare, un participant poate declara, din punctul său de vedere, că prezentul MOU va intra în vigoare pe baza aprobării Parlamentului/procedurilor legale interne îndeplinite. Prezentul memorandum va rămâne în vigoare până la rezilierea sa printr-un acord unanim, în scris, al participanţilor. Participanţii vor reexamina periodic statutul acestui MOU şi vor decide la fiecare examinare continuarea sau rezilierea acestuia.

Amendamente

12.2. Prezentul MOU poate fi amendat oricând cu acordul unanim în scris al participanţilor.

Reziliere

12.3. Dacă prezentul MOU este reziliat, toate ERG-urile încheiate sub auspiciile sale vor fi de asemenea reziliate. În această situaţie, participanţii se vor consulta pentru a lua împreună cele mai favorabile decizii privind orice acord ERG existent sau orice proiect de R&T.

Retragere

12.4. Dacă un participant decide să se retragă din acest MOU, va notifica intenţia sa în scris celorlalţi participanţi, cu cel puţin 6 luni înainte. Acesta se va consulta, de asemenea, şi cu alţi membri ai ERG-urilor în care este implicat, în privinţa adoptării celor mai convenabile aranjamente pentru acele ERG-uri.

12.5. Prevederile prezentului MOU pentru articolul VI (Securitate şi vizite), articolul VII (Pretenţii şi răspundere), articolul VIII (Divulgarea şi utilizarea Informaţilor), articolul IX (Vânzarea şi transferul da informaţii) şi articolul XIII (Soluţionarea disputelor), precum şi responsabilităţile care decurg din alineatele 12.2 şi 12.3 rămân în vigoare în pofida retragerii unor participanţi, rezilierii sau expirării prezentului MOU.

 

ARTICOLUL XIII

Soluţionarea disputelor

 

13.1. Orice dispute privind interpretarea sau aplicarea prezentului MOU vor fi soluţionate prin consultarea dintre participanţi şi nu vor fi deferite spre soluţionare unui tribunal naţional sau internaţional ori unei terţe părţi.

 

ARTICOLUL XIV

Semnarea

 

14.1. Cele de mai sus reprezintă înţelegeri convenite între participanţi şi se semnează de aceştia în două exemplare, în limba franceză şi în limba engleză, ambele texte având aceeaşi validitate.

14.2. Textele originale vor fi reţinute din motive administrative de către Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii, în calitate de depozitar al acestui MOU unificat. Câte o copie certificată a ambelor texte va fi transmisă către toţi participanţii.

 

Pentru ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei

Nume: indescifrabil

Data: 13 iunie 2006

Locul: Bruxelles

 

Pentru Ministerul Apărării al Republicii Cehia

Nume: indescifrabil

Data: 28 iulie 2006

Locul: Praga

Declaraţie: În ceea ce priveşte Ministerul Apărării al Republicii Cehia, prezentul Memorandum de înţelegere va intra în vigoare după notificarea îndeplinirii procedurilor juridice naţionale necesare.

 

Pentru ministrul apărării al Regatului Danemarcei

Nume: Finn Hansen

Data: 13 iunie 2006

Locul: Copenhaga

 

Pentru ministrul apărării al Republicii Finlanda

Nume: indescifrabil

Data: 26 iunie 2006

Locul: indescifrabil

 

Pentru ministrul apărării al Republicii Franceze

Nume: indescifrabil

Data: 21 iulie 2006

Locul: Paris

 

Pentru ministrul federal al apărării al Republicii Federale Germania

Nume: indescifrabil

Data: 13 iunie 2006

Locul: Bonn

 

Pentru ministrul apărării al Republicii Elene

Nume: indescifrabil

Data: 08.12.2006

Locul: Atena

 

Pentru Guvernul Republicii Ungaria, reprezentat de ministrul apărării

Nume: indescifrabil

Data: 21 iunie 2006

Locul: Budapesta

 

Pentru Ministerul Apărării al Republicii Italia

Nume: indescifrabil

Data: 14 iunie 2006

Locul: Roma

 

Pentru ministrul apărării al Marelui Ducat al Luxemburgului

Nume: Jean-Louis Schiltz

Data: 13 iunie 2006

Locul: Luxembourg

 

Pentru ministrul apărării al Regatului Olandei

Nume: indescifrabil

Data: indescifrabilă

Locul: Haga

 

Pentru ministrul apărării al Regatului Norvegiei Nume; indescifrabil

Data: indescifrabilă

Locul: Oslo

 

Pentru Guvernul Republicii Polonia, reprezentat de ministrul apărării

Nume: indescifrabil

Data: 9 iulie 2008

Locul: Varşovia

 

Pentru ministrul apărării al Republicii Portugheze

Nume: indescifrabil

Data: 25 iulie 2006

Locul: Lisabona

 

Pentru Guvernul României, reprezentat de ministrul apărării

Nume: indescifrabil

Data: 12 martie 2007

Locul: Bucureşti

 

Pentru ministrul apărării al Regatului Spaniei Nume; indescifrabil

Data: 1 decembrie 2006

Locul: Madrid

 

Pentru Guvernul Regatului Suediei, reprezentat de ministrul pentru apărare

Nume: Cecilia Loostrom

Data: 22 iunie 2006

Locul: Stockholm

 

Pentru ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia

Nume: indescifrabil

Data: 17 iulie 2006

Locul: Ankara

 

(Pentru) Secretarul de stat al apărării al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

Nume: indescifrabil

Data: 20 iunie 2006

Locul: Londra

 

ARANJAMENTUL GRUPĂRII EUROPENE DE CERCETARE Nr. 1

(varianta consolidată ERG nr. 1)

între ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării şi ministrul apărării al Regatului Spaniei şi Guvernul Regatului Suediei reprezentat de Ministerul pentru Apărare şi ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord privind cooperarea în realizarea proiectelor de cercetare şi tehnologie pentru apărare

 

CUPRINS

 

INTRODUCERE

ARTICOLUL I                      DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

ARTICOLUL II                     DOMENIU DE APLICARE SI OBIECTIVE

ARTICOLUL III                   MANAGEMENT

ARTICOLUL IV                   ASPECTE FINANCIARE

ARTICOLUL V                     PREVEDERI CONTRACTUALE

ARTICOLUL VI                   SECURITATE SI VIZITE

ARTICOLUL VII                  PRETENŢII SI RĂSPUNDERE

ARTICOLUL VIII    FURNIZAREA SI UTILIZAREA INFORMAŢIILOR

ARTICOLUL IX                   VÂNZĂRI SI TRANSFERURI CĂTRE TERŢE PĂRŢI LA ERG NR. 1

ARTICOLUL X                     TAXE VAMALE SI ALTE REDEVENTE SIMILARE

ARTICOLUL XI                   DETAŞAREA SI SCHIMBUL DE PERSONAL

ARTICOLUL XII                  ÎMPRUMUTURI SI TRANSFER DE ECHIPAMENT SI MATERIALE

ARTICOLUL XIII    ADMITEREA DE NOI MEMBRI

ARTICOLUL XIV                INTRARE ÎN VIGOARE, DURATĂ, AMENDARE, REZILIERE SI RETRAGERE

ARTICOLUL XV                  SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

ARTICOLUL XVI    SEMNAREA

 

INTRODUCERE

 

Ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei, Ministerul Apărării al Republicii Cehia, Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei, ministrul apărării al Republicii Finlanda, ministrul apărării al Republicii Franceze, Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania, ministrul apărării al Republicii Elene, Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, ministrul apărării al Marelui Ducat de Luxemburg, ministrul apărării al Regatului Olandei, ministrul apărării al Regatului Norvegiei, Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale, ministrul apărării al Republicii Portugheze, Guvernul României reprezentat de ministrul apărării, ministrul apărării al Regatului Spaniei, Guvernul Regatului Suediei reprezentat de Ministerul pentru Apărare, ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, denumiţi în continuare membri ai Grupării Europene de Cercetare (ERG):

recunoscând că acesta este un aranjament ERG unificat, realizat în cadrul creat de Memorandumul de înţelegere EUROPA [MOU) unificat, şi că toate drepturile şi obligaţiile stabilite în acest MOU se aplică şi acestui aranjament,

dorind să creeze un cadru de cooperare bilateral şi multilateral pentru activităţi de cercetare şi tehnologie (R&T) în domeniul apărării pentru oricare 2 sau mai mulţi membri,

au stabilit următoarele înţelegeri:

 

ARTICOLUL I

Definiţii şi abrevieri

 

Următoarele definiţii vin în completarea celor care apar în MOU, aplicându-se acestui aranjament ERG.

Membru contribuabil - reprezintă un membru ERG care contribuie cu resurse în cadrul unui TA încheiat în acest aranjament ERG;

Scopuri de apărare - reprezintă orice scopuri ale forţelor armate ale unui membru contribuabil manifestate în orice parte a lumii, independent sau în colaborare cu alţii, în numele  altei ţări, organizaţii multinaţionale sau internaţionale, precum şi orice s-ar întreprinde de către sau pentru membrul contribuabil în sprijinul acestor scopuri. Termenul de „scopuri de apărare nu include transferul de articole prin vânzare sau alte metode către terţe părţi ale ERG 1 şi nici prin proiecte de R&T sau alte proiecte de dezvoltare realizate în cooperare cu un participant care nu are calitatea de membru contribuabil (a se vedea articolul IX);

Membru contribuabil furnizor-reprezintă un membru contribuabil care furnizează informaţii în cadrul unui TA specific al acestui aranjament ERG;

Terţă parte a ERG 1 - reprezintă orice persoană, entitate sau guvern care nu are calitatea de membru contribuabil sau de contractant în cadrul unui TA. Agenţiile guvernamentale ale membrilor contribuabili nu sunt considerate terţe părţi ale ERG 1;

Scopuri guvernamentale - reprezintă utilizarea, alta decât în scopuri de apărare, de către sau pentru orice organizaţie guvernamentală a unui membru contribuabil. Termenul de „scopuri guvernamentale” nu include transferul de articole prin vânzare sau alte metode către terţe părţi ale ERG 1 şi nici prin proiecte de R&T sau alte proiecte de dezvoltare realizate în cooperare cu un participant care nu are calitatea de membru contribuabil (a se vedea articolul IX);

Membru contribuabil gazdă - reprezintă un membru contribuabil care primeşte personal prin detaşare sau schimb în cadrul prezentului aranjament ERG;

Membru contribuabil sursă - reprezintă un membru contribuabil care oferă personal pentru detaşare sau schimb în cadrul acestui aranjament ERG;

Membru contribuabil beneficiar - reprezintă un membru contribuabil care primeşte informaţii în cadrul unui TA specific al acestui aranjament ERG;

Grupul de management al unui TA (TAMG) - reprezintă un grup de management alcătuit din ofiţeri de proiect nominalizaţi de către membrii contribuabili ai unui TA;

Aranjament tehnic (TA) - reprezintă un aranjament specific, care precizează principiile aplicabile unui proiect de R&T care urmează să fie realizat în cadrul acestui aranjament ERG;

Proiect de demonstrator tehnologic (TDP) - reprezintă un proiect în care o combinaţie de tehnologii urmăreşte să valideze fie capabilitatea unei tehnologii propuse, fie o cerinţă operaţională. Produsele unui TDP pot include, dar nu sunt limitate la: echipament, materiale şi software (inclusiv arhitectura sistemului şi codurile-sursă).

 

ARTICOLUL II

Domeniu de aplicare şi obiective

 

2.1. Acest aranjament ERG permite oricăror 2 sau mai mulţi membri ERG să deruleze proiecte individuale de R&T iniţiate sub articolul II al MOU EUROPA.

2.2. Toate activităţile membrilor ERG derulate sub auspiciile acestui aranjament ERG vor fi desfăşurate în concordanţa cu legile, regulamentele şi procedurile lor naţionale.

2.3. Pentru toate proiectele de R&T derulate sub acest aranjament ERG, membrii ERG nu vor căuta să aplice „juste retour” pe baza unui proiect individual, ci vor căuta să realizeze un venit global.

2.4. Membrii ERG se vor folosi de acest aranjament ERG pentru a stabili activităţi bilaterale sau multilaterale de R&T În colaborare. În conformitate cu lista din subparagrafele 2.5 (a)-2.5 (g) din MOU EUROPA. Aceste activităţi de cooperare în domeniul R&T necesită, în mod normal, încheierea unui aranjament tehnic (TA) de către membrii ERG implicaţi. Totuşi, schimburile de informaţii între membrii ERG pentru a iniţia şi a derula activităţi R&T nu necesită încheierea unui TA.

 

ARTICOLUL III

Management

 

Generalităţi

3.1. Membrii ERG vor fi împreună responsabili de funcţionarea acestui aranjament ERG şi de soluţionarea oricăror probleme survenite în cadrul acestuia. Aceştia vor avea în vedere toate aspectele legate de conformitatea cu acest aranjament ERG a oricărui TA încheiat sub auspiciile prezentului ERG. În privinţa aspectelor menţionate mai sus, fiecare membru ERG va avea dreptul la un vot şi toate deciziile vor fi luate în unanimitate.

3.2. Oricare 2 sau mai mulţi membri ERG pot decide derularea unui proiect R&T în conformitate cu alineatul 2.4, fără a avea nevoie de aprobarea altor membri ERG. Totuşi, aceştia trebuie să furnizeze celorlalţi membri ERG o descriere sumară a activităţii propuse.

3.3. La finalizarea unui proiect de R&T derulat sub acest aranjament ERG, un rezumat al rezultatelor proiectului va fi furnizat şi celorlalţi membri ERG. Preşedintele TAMG va fi responsabil de difuzarea acestui rezumat celorlalţi membri ERG.

Aranjamente tehnice (TAs)

3.4. Aceste aranjamente, după caz, vor conţine prevederi referitoare la:

a) obiective;

b) programul de lucru;

c) lista sarcinilor;

d) costuri şi înţelegeri financiare între membrii contribuabili;

e) înţelegeri contractuale (dacă există);

f) managementul proiectului şi organizaţiile guvernamentale principale implicate;

g) implicarea industriei (dacă există);

h) modalităţi de informare a membrilor contribuabili asupra derulării activităţilor;

i) detalii despre echipamentul împrumutat;

j) detaşări şi schimbul de personal;

k) clauze speciale, specifice TA în cauză, privind dezvăluirea şi utilizarea informaţiilor, securitatea, pretenţii şi răspundere, taxele vamale şi alte taxe similare.

3.5. Membrii ERG vor edita un „Ghid TA” de comun acord aprobat, care să conţină mai multe instrucţiuni detaliate pentru încheierea de TA.

3.6. TA vor fi semnate de un reprezentant al fiecărui membru contribuabil.

3.7. TA se vor semna conform prevederilor acestui aranjament ERG. În cazul unui conflict între un TA şi prezentul aranjament ERG, aranjamentul ERG va prevala.

3.8. Membrii contribuabili ai unui TA vor preciza detaliile privind managementul acelui TA, inclusiv formarea unui TAMG pentru acesta.

 

ARTICOLUL IV

Aspecte financiara

 

4.1. Fiecare membru ERG va suporta propriile cheltuieli asociate managementului şi administrării prezentului aranjament ERG. Acest aranjament ERG, prin el însuşi, nu creează nicio responsabilitate financiară pentru niciun TA individual.

4.2. Fiecare membru contribuabil va suporta partea sa de cheltuieli dintr-un proiect de R&T descris într-un TA, ce include costurile contractelor proprii, indiferent dacă sunt acordate naţional sau în numele  său de către un alt membru contribuabil sau de către o agenţie de contractare. Modul de împărţire a costurilor va fi hotărât de către membrii contribuabili de la caz la caz. Membrii contribuabili pot stabili modul de împărţire a costurilor pe principiul egalităţii, echitabilităţii sau în orice alt raport acceptat de comun acord, luându-se în calcul prevederile paragrafului 3.8 (g) al MOU EUROPA. Un membru ERG va anunţa prompt pe ceilalţi membri dacă fondurile de care dispune nu sunt în măsură să acopere angajamentele asumate sub prezentul aranjament ERG sau orice TA; membrii ERG se vor consulta reciproc cu privire la continuarea proiectului pe o bază schimbată sau redusă. Ratele de schimb şi condiţiile economice care vor fi luate în calcul pentru determinarea costurilor pentru fiecare TA vor fi stabilite de membrii contribuabili şi vor fi precizate în acel TA.

4.3. Când un membru contribuabil desfăşoară o activitate pentru alt membru/alţi membri pe baza unor compensaţii, se vor stabili detalii complete în respectivul TA din cadrul acestui aranjament ERG.

4.4. Dacă o agenţie de contractare internaţională îşi creează obligaţii contractuale în numele  unui grup de membri contribuabili, acei membri îşi vor plăti părţile din aceste obligaţii sau vor disponibiliza fondul către agenţia contractantă în sumele şi la datele stabilite între membrii contribuabili în cauză şi agenţie. Dacă un membru contribuabil îşi creează obligaţii contractuale în numele  unui membru contribuabil sau altor membri contribuabili, acel/acei membru/i va/vor onora aceste obligaţii şi va/vor pune la dispoziţie fonduri în sumele şi la datele stabilite între membrii contribuabili în cauză.

4.5. Pentru fiecare TA, respectivul TAMG va fi responsabil de stabilirea unor proceduri adecvate de management financiar, conform cărora se va desfăşura activitatea. Dacă politicile şi procedurile naţionale ale cel puţin unui membru contribuabil impun acest lucru, atunci aceste proceduri vor fi detaliate într-un document de politici şi proceduri privind managementul financiar, propus de TAMG şi supus aprobării membrilor contribuabili. Documentul de politici de gestionare financiară şi proceduri va conţine o planificare estimativă a contribuţiilor financiare pentru fiecare membru contribuabil în cadrul proiectului de R&T în cauză.

4.6. Când fondurile sunt transferate de la un membru contribuabil către altul/alţii, în scopul realizării activităţilor unui TA, membrul contribuabil care primeşte fondurile va fi responsabil de auditul intern privind administrarea fondurilor, în conformitate cu propriile practici naţionale. Dacă sunt transferate fonduri către o agenţie de contractare internaţională, agenţia va fi responsabilă pentru auditul intern, în conformitate cu propriile practici şi proceduri. Rapoartele de audit vor fi disponibile imediat celorlalţi membri contribuabili.

 

ARTICOLUL V

Prevederi contractuale

 

5.1. Se va prefera competiţia ca metodă pentru acordarea contractelor în cadrul acestui aranjament ERG, luând în calcul regulile şi procedurile naţionale ale membrilor contribuabili implicaţi, excepţie făcând situaţia în care un membru contribuabil hotărăşte că acest gen de competiţie ar pune în pericol interesele sale de securitate naţională.

5.2. Dacă un membru contribuabil hotărăşte că este necesară încheierea unui contract la nivel naţional, pentru a-şi onora responsabilităţile în cadrul unui TA, atunci acel membru contribuabil va încheia contractul în conformitate cu legile, regulile şi practicile naţionale, cu derogările şi deviaţiile pe care practicile le permit şi sunt considerate necesare pentru implementarea prevederilor acestui aranjament ERG şi ale acelui TA.

5.3. Când un membru contribuabil încheie un contract la nivel naţional pentru a realiza o sarcină proprie asumată, aşa cum este specificat într-un TA, acesta va fi singurul responsabil de contract, iar ceilalţi membri contribuabili nu se vor supune niciunei obligaţii care reiese din acest contract fără consimţământul lor în scris dat anterior.

5.4. Dacă membrii contribuabili hotărăsc ca unul dintre ei să acorde un contract în numele  unuia sau mai multor membri, acel membru contribuabil va acorda contractul în concordanţă cu propriile legi, reguli şi practici naţionale, cu derogările şi deviaţiile pe care practicile le permit şi sunt considerate necesare pentru implementarea prevederilor acestui aranjament ERG şi ale acelui TA. Aranjamentele contractuale vor fi detaliate în respectivul TA. Membrul contribuabil care acordă contractul va nominaliza un ofiţer de contractare care va fi singurul autorizat să furnizeze instrucţiuni contractanţilor. Oricum TAMG va fi responsabil pentru coordonarea activităţilor legate de contractare în cadrul acelui TA şi va coopera cu ofiţerul de contractare în domeniul evaluării ofertelor, procedurilor de contractare şi negocierii contractului. Ofiţerul de contractare va acorda contractul doar cu aprobarea TAMG. Ofiţerul de contractare va informa TAMG despre toate aranjamentele financiare cu contractanţii,

5.5. Fiecare membru contribuabil va include în contractele sale şi va cere contractanţilor săi să includă în subcontractele lor prevederile necesare satisfacerii cerinţelor acestui aranjament ERG şi ale respectivului TA. Membrii contribuabili care acordă contracte vor instrui potenţialii contractanţi să anunţe membrii contribuabili în cazul în care o licenţă sau un aranjament propriu, încheiat de contractant, ar putea limita libertatea membrilor contribuabili de a dezvălui informaţii sau de a le utiliza. Un membru contribuabil care acordă contracte va instrui, de asemenea, potenţialii contractanţi să nu încheie niciun aranjament sau convenţie care ar putea să conducă la astfel de limitări, fără a consulta în prealabil respectivul membru contribuabil.

5.6. În eventualitatea că un membru contribuabil care acordă un contract constată că nu este capabil să asigure prevederile acestui aranjament ERG şi ale respectivului TA, stipulate în alineatul 5.5, acel membru contribuabil va anunţa ceilalţi membri contribuabili asupra restricţiilor.

5.7. Fiecare membru contribuabil care acordă un contract va anunţa ceilalţi membri contribuabili de orice creştere a costurilor, întârzieri sau problemele de performanţă legate de contractul plasat de acel membru contribuabil.

5.8. Membrii contribuabili pot hotărî, de comun acord, ca anumite contracte să fie plasate din partea lor de către o organizaţie internaţională cu care aceştia au un aranjament legal. Prevederile aplicabile acestor aranjamente de contractare vor fi stabilite în respectivul TA.

5.9. Când un contract este acordat în numele  membrilor contribuabili de către o organizaţie internaţională, acei membri contribuabili vor hotărî modalitatea onorării cheltuielilor reieşite din daunele contractuale pentru care organizaţia internaţională nu este responsabilă. Asemenea costuri vor fi suportate, în mod normal, în cote proporţionale contribuţiei fiecărui membru contribuabil la acest proiect, dacă nu este prevăzut altfel în respectivul TA.

 

ARTICOLUL VI

Securitate şi vizite

 

Generalităţi

6.1. Toate informaţiile clasificate schimbate sau generate în cadrul acestui aranjament ERG şi al oricărui TA din cadrul acestuia vor fi utilizate, transmise, stocate si păstrate în conformitate cu prevederile articolului VI al MOU EUROPA.

6.2. Informaţiile clasificate vor fi transferate doar prin canale oficiale aprobate de Autoritatea Naţională pentru Securitate/autorităţile desemnate pentru securitate (NSA/DSA) a/ale membrilor ERG. Aceste informaţii vor fi marcate cu nivelul de clasificare si ţara de origine.

TAs

6.3. Când membrii contribuabili din cadrul unui TA sunt semnatari şi/sau doresc să utilizeze un acord sau aranjament de securitate, altul decât Reglementările de securitate WEU RS100, pot face acest lucru. Utilizarea unui astfel de acord sau aranjament va fi specificată în respectivul TA. Fără a contraveni celor de mai sus, următoarele prevederi se vor aplica întotdeauna unui proiect derulat în cadrul acestui aranjament ERG.

6.4. Fiecare membru contribuabil va lua toate măsurile legale pentru a se asigura că informaţiile furnizate sau generate în cadrul acestui aranjament ERG sunt protejate aşa cum se prevede în alineatul 6.8 de mai jos, exceptând cazul în care membrii contribuabili aprobă dezvăluirea acestora,

6.5. În consecinţă, fiecare membru contribuabil furnizor de informaţii va cere ca:

a) membrul contribuabil beneficiar al informaţiilor să nu divulge informaţiile clasificate către o terţă parte a ERG 1 fără consimţământul scris în prealabil al autorităţii emitente;

b) membrul contribuabil beneficiar să nu utilizeze informaţiile clasificate în alte scopuri decât cele pentru care acestea au fost furnizate în cadrul acestui aranjament ERG sau în cadrul unui TA;

c) membrul contribuabil beneficiar să respecte restricţiile de difuzare sau acces la informaţiile furnizate sub acest aranjament ERG sau TA.

6.6. Când un contract clasificat este acordat unui contractant de pe teritoriul unuia dintre membrii contribuabili, NSA/DSA a membrului contribuabil din ţara respectivă îşi va asuma responsabilitatea pentru administrarea măsurilor de securitate pe teritoriul său, în vederea protejării informaţiilor clasificate, în conformitate cu legile şi regulamentele naţionale. Înainte de a transmite către un contractant, potenţial contractant sau subcontractant orice informaţii clasificate permise sub acest aranjament ERG sau TA, NSA/DSAs:

a) se vor asigura că acel contractant, posibil contractant sau subcontractant, precum şi facilităţile acestora au capacitatea de a proteja în mod adecvat informaţiile;

b) vor acorda, dacă este cazul, un aviz de securitate facilităţilor;

c) vor acorda, dacă este cazul, un aviz de securitate întregului personal ale cărui sarcini necesită accesul la informaţiile clasificate;

d) se vor asigura că toate persoanele care au acces la informaţii îşi cunosc responsabilităţile de a proteja informaţiile în conformitate cu legile şi regulamentele naţionale de securitate, precum şi cu prevederile acestui aranjament ERG şi/sau ale oricărui TA din cadrul acestuia;

e) vor efectua inspecţii periodice de securitate a facilităţilor avizate pentru a se asigura că există o protecţie adecvată a informaţiilor clasificate;

f) se vor asigura că accesul la informaţiile clasificate este limitat la acele persoane care trebuie să cunoască aceste informaţii pentru realizarea obiectivelor prezentului aranjament ERG şi/sau ale oricărui TA din cadrul acestuia.

6.7. Contractele clasificate pot fi încheiate cu contractanţi din afara teritoriului membrilor contribuabili. În acest caz, contractanţii, posibilii contractanţi sau subcontractanţi, pentru care NSA/DSAs ale membrilor contribuabili au stabilit că se află, din punct de vedere financiar, administrativ sau al politicii manageriale, sub controlul resortisanţilor sau entităţilor unei terţe părţi la ERG 1, vor putea participa la un contract principal sau la un subcontract care presupune acces la informaţii clasificate, doar dacă există măsuri executorii care să garanteze că resortisanţii sau entităţile unei terţe părţi la un ERG 1 nu vor avea acces la aceste informaţii clasificate decât cu consimţământul membrilor contribuabili.

6.8. Pentru orie» facilitate în cadrul căreia urmează să fie utilizate aceste informaţii clasificate, membrul contribuabil sau contractantul responsabil va aproba numirea unei persoane sau a unor persoane cu un rang suficient de mare pentru a putea proteja eficace, în cadrul acelei facilităţi, informaţiile referitoare la prezentul aranjament ERG şi/sau oricare TA încheiat în cadrul acestuia. Aceste persoane oficiale vor avea misiunea să limiteze accesul la informaţiile clasificate legate de acest aranjament ERG şi/sau oricare TA încheiat la acei deţinători de avize de securitate care au nevoie de aceste informaţii. Membrii contribuabili se vor asigura că personalul care are nevoie de acces la informaţii clasificate pentru a participa la un proiect posedă avize de securitate corespunzătoare.

6.9. Când se participă la un proiect R&T membrii contribuabili vor solicita TAMG să pregătească o instrucţiune de securitate a proiectului (PSI) şi un ghid de clasificare pentru acel proiect. Aceste două documente vor descrie metodele de clasificare, de marcare, utilizare, transmitere şi protejare a informaţiilor. Membrii contribuabili vor examina şi înainta cele două documente către NSA/DSAs, pentru aprobare. După aprobarea acestora, documentele vor fi aplicate de personalul tuturor membrilor contribuabili şi al tuturor contractanţilor din cadrul proiectului si vor fi supuse unor examinări si revizuiri periodice.

Vizite

6.10. Procedurile de vizitare se vor desfăşura cel puţin în conformitate cu articolul VI al MOU EUROPA. Fiecare membru contribuabil va permite vizite în clădirile, agenţiile, laboratoarele şi facilităţile industriale ale contractorilor săi de către angajaţii altor membri contribuabili sau ai altor contractanţi, doar dacă vizitele sunt autorizate şi sunt considerate o necesitate, iar angajaţii deţin avize de securitate. Când vizitele urmează să aibă loc în facilităţile contractantului, permisiunea contractantului respectiv va fi obţinută în prealabil.

6.11. Întregul personal vizitator va respecta regulile de securitate ale membrului contribuabil gazdă, iar dacă se vizitează sediul unui contractant, se vor respecta regulile de securitate sau sănătate şi siguranţă aplicabile acelor locaţii. Orice informaţii furnizate sau puse la dispoziţia vizitatorilor vor fi considerate ca fiind furnizate membrului contribuabil care sponsorizează personalul vizitator şi se vor supune prevederilor acestui aranjament ERG şi/sau oricărui TA din cadrul acestuia.

6.12. Solicitarea de a efectua vizite de către personalul unui membru contribuabil la facilităţile unui alt membru contribuabil va fi înaintată pe cale oficială şi va respecta procedurile de vizită stabilite de membrul contribuabil gazdă. În solicitarea de vizite se va preciza TA în cauză şi va fi înaintată în conformitate cu procedurile internaţionale de vizitare descrise în Regulile de securitate WEU (RS 100) sau în orice proceduri de vizitare conţinute de aranjamentul de securitate utilizat de membrii contribuabili ai unui anumit TA.

6.13. Lista personalului fiecărui membru contribuabil care a solicitat vizitarea facilităţilor unui alt membru contribuabil va fi înaintată pe cale oficială în conformitate cu procedurile internaţionale de vizitare.

6.14. Toate informaţiile clasificate schimbate sau generate în cadrul acestui aranjament ERG sau al oricărui TA încheiat sub acest aranjament vor continua să fie protejate în cazul retragerii unui membru ERG din acest aranjament ERG sau în cazul retragerii unui membru contribuabil dintr-un TA, precum şi la încheierea sau expirarea acestui aranjament ERG sau a unuia dintre TAs.

6.15. Informaţiile nesecrete ale unui TA din cadrul acestui aranjament ERG, care ar putea fi publicate în reviste ştiinţifice sau tehnice, vor fi mai întâi verificate şi aprobate de către TAMG pentru a fi făcute publice.

 

ARTICOLUL VII

Pretenţii şi răspundere

 

7.1. Toate pretenţiile şi răspunderile apărute ca urmare sau în legătură cu derularea acestui aranjament ERG sau a oricărui TA încheiat în cadrul aranjamentului ERG vor fi soluţionate după cum s-a specificat în articolul VII al MOU EUROPA, dacă nu se specifică în respectivul TA modificări permise conform alineatului 7.2 al acelui MOU.

 

ARTICOLUL VIII

Furnizarea şi utilizarea informaţiilor

 

Generalităţi

8.1. Doi sau mai mulţi membri ERG îşi pot furniza informaţii reciproc în cadrul acestui aranjament ERG, în scopul coordonării cerinţelor unui anumit proiect de R&T, precum şi pentru formularea, dezvoltarea si negocierea unui TA sub auspiciile acestui aranjament ERG. În asemenea cazuri, membrii ERG vor respecta regulile naţionale de securitate şi de divulgare a informaţiilor, precum şi orice alte obligaţii preexistente de păstrare a confidenţialităţii.

8.2. Când un membru ERG furnizează unui alt membru informaţii, acel membru contribuabil care furnizează informaţii va fi responsabil pentru marcarea tuturor informaţiilor, motiv pentru care acestea vor fi însoţite de o notă care face referire la MOU EUROPA şi la acest aranjament ERG, indicând următoarele:

a) identitatea membrului ERG care furnizează şi cine este proprietarul informaţiilor;

b) clasificarea de securitate a informaţiilor;

c) dacă informaţiile pot fi utilizate doar în scopul informării şi evaluării, pentru scopuri de apărare sau scopuri guvernamentale;

d) dacă membrul ERG care primeşte informaţiile poate da aceste informaţii contractanţilor săi ori personalului contractant care lucrează în organizaţia sa sau în orice facilitate a sa;

e) dacă orice obligaţii preexistente de confidenţialitate se aplică informaţiilor.

8.3. Dacă un membru ERG primeşte de la alţi membri informaţii care nu sunt marcate ca mai sus, atunci cel care le primeşte se va consulta cu membrii ERG care au trimis informaţiile şi, între timp, va considera acele informaţii ca fiind trimise în cadrul unui schimb de informaţii.

Schimbul de informaţii

BA. Informaţii de fundal se pot schimba în cadrul oricărui TA, în conformitate cu alineatul 2.5 a) al MOU EUROPA. Nu se va realiza niciun transfer de proprietate asupra informaţiilor de fundal între membrii contribuabili în cadrul unui TA al acestui ERG, excepţie fiind cazul când TA conţine prevederi speciale alternative, care trebuie însă să ia în calcul drepturile aplicabile de proprietate.

8.5. Informaţiile de fundal se vor schimba doar în cazul în care schimbul nu implică obligaţii faţă de deţinătorii drepturilor de proprietate şi dacă furnizarea de informaţii se face în conformitate cu procedurile şi regulile naţionale ale membrilor contribuabili furnizori.

8.6. Membrii contribuabili beneficiari pot utiliza informaţiile de fundal în cadrul unui TA doar în scopul informării şi evaluării şi nu va folosi aceste informaţii, fără consimţământul scris al membrilor contribuabili furnizori, în alt scop decât acela pentru care informaţiile au fost furnizate. Totuşi, în cazul unor drepturi preexistente privind informaţiile de fundal, dacă membrii contribuabili hotărăsc dinainte că informaţiile de fundal schimbate pot fi folosite şi în alte scopuri decât cele de informare şi evaluare, atunci prevederile pentru această utilizară vor fi incluse în acel TA, la capitolul referitor la schimbul de informaţii,

8.7. Dacă membrul contribuabil beneficiar al informaţiilor recunoaşte sau dacă membrul contribuabil furnizor consideră că informaţii de fundal s-au utilizat incorect, atunci aceştia vor investiga cazul şi vor decide dacă membrul contribuabil beneficiar trebuie să plătească sau să repare cumva greşeala faţă de posesorul informaţiilor de fundal (sau faţă de membrul contribuabil furnizor sau contractantul său).

Cooperarea în proiecte de R&T

8.8. Proiecte de R&T se pot stabili în cadrul TA la acest aranjament ERG, în conformitate cu alineatele 2.5b)-2.5g) ale MOU EUROPA. Dacă nu există alte prevederi speciale incluse în respectivul TA, se vor aplica acestor proiecte prevederile următoare.

Proiecte finanţate în totalitate de membri contribuabili Informaţii de fundal

8.9. Membrul contribuabil furnizor va dezvălui la cererea membrului contribuabil beneficiar, prompt şi fără a impune taxe, toate informaţiile de fundal generate de acesta sau care au fost furnizate de contractanţii

săi şi care sunt necesare pentru derularea respectivului proiect de R&T, precum şi pentru utilizarea rezultatelor acelui proiect R&T, numai dacă:

a) membrul contribuabil furnizor hotărăşte că informaţiile de fundal sunt necesare pentru proiectul de R&T;

b) informaţiile de fundal pot fi disponibile fără lezarea deţinătorilor drepturilor de proprietate;

c) dezvăluirea informaţiilor de fundal se poate face în conformitate cu procedurile şi regulile naţionale ale membrului contribuabil furnizor.

8.10. Fiecare membru contribuabil va face toate eforturile posibile de a indica, înainte de încheierea fiecărui TA, toate informaţiile de fundal pe care le va dezvălui altor membri contribuabili şi care se vor regăsi în respectivul TA. Totuşi, mai pot fi transmise şi alte informaţii de fundal pentru a satisface necesităţile unui proiect de R&T după începerea acestuia, fără amendarea TA. În toate aceste cazuri, membrii TAMG vor întocmi şi menţine la zi lista cu informaţii dezvăluite.

8.11. Membrii contribuabili beneficiari de informaţii subiecţi ai unor drepturi preexistente în materie de informaţii pot utiliza informaţii de fundal primite, fără a plăti, în scopul desfăşurării activităţilor din cadrul unui TA şi pentru folosirea rezultatelor acelui TA în scopuri de apărare, numai dacă utilizarea acestor informaţii de fundal nu este limitată de clauzele specifice ale acelui TA. Dacă drepturile de proprietate deţinute de contractant limitează utilizarea informaţiilor de fundal de către membrii contribuabili beneficiari, aceştia din urmă pot fi autorizaţi să le utilizeze în condiţii corecte şi rezonabile, hotărâte împreună cu contractantul cu drepturi de proprietate. Când un membru contribuabil beneficiar doreşte să utilizeze rezultatele acelui TA pentru scopuri guvernamentale, vor fi stabilite în acel TA prevederi pentru accesul la acele informaţii de fundai, inclusiv aspectele drepturilor de proprietate ale contractantului.

Informaţii rezultate

8.12. Toate informaţiile rezultate din proiect, generate de sau pentru un membru contribuabil, vor fi comunicate celorlalţi membri contribuabili în mod prompt şi gratuit.

8.13. Membrii contribuabili care primesc aceste informaţii rezultate le pot folosi, fără a avea obligaţii financiare, pentru scopuri de apărare şi pentru scopuri guvernamentale, în conformitate cu prevederile din respectivul TA.

8.14. Când informaţiile rezultate sunt generate în comun de către sau pentru toţi membrii contribuabili, atunci toţi aceştia vor avea dreptul să primească acest tip de informaţii în mod prompt şi gratuit pentru scopuri de apărare şi pentru scopuri guvernamentale în conformitate cu prevederile din respectivul TA.

Proiecte finanţate în comun de membri contribuabili şi contractanţi Informaţii de fundal

8.15. Prevederile alineatelor 8.9-8.11 se vor aplica pentru toate informaţiile de fundal deţinute de membrii contribuabili sau pentru care aceştia au obţinut suficiente drepturi de utilizare pentru a se conforma acestor prevederi.

Furnizarea informaţiilor care fac obiectul drepturilor de proprietate

8.16. Când nu s-au obţinut suficiente drepturi de utilizator, un membru contribuabil furnizor va solicita contractanţilor săi să ofere informaţiile de fundal, în mod gratuit, membrilor contribuabili beneficiari sau contractanţilor acestora, dacă acele informaţii de fundal ie sunt necesare pentru realizarea sarcinilor lor din cadrul unui TA. Aceasta se va face respectând obligaţiile specifice de confidenţialitate. Informaţiile de fundal necesare contractanţilor membrilor contribuabili beneficiari vor fi stabilite împreună de membrii contribuabili şi contractanţii lor şi vor fi incluse în contractul respectiv.

Utilizarea informaţiilor care fac obiectul drepturilor de proprietate

8.17. Membrii contribuabili beneficiari subiecţi ai unor drepturi preexistente în materie de informaţii pot utiliza sau pot da spre utilizare unui contractant, altul decât contractantul membrului contribuabil furnizor, informaţii de fundal în scopul utilizării informaţiilor rezultate în cadrul unui TA după cum urmează:

a) pentru informarea şi evaluarea rezultatelor respectivului TA, în mod gratuit;

b) pentru dezvăluirea informaţiilor necesare în scopuri de consultare, în mod gratuit;

c) pentru alte scopuri de apărare, în condiţii corecte şi rezonabile;

d) pentru scopuri guvernamentale, în condiţii corecte şi rezonabile.

8.18. Membrii contribuabili beneficiari vor anunţa printr-o notificare, în toate cazurile, contractantul membrului contribuabil furnizor, cu 30 de zile înainte, asupra intenţiei de a utiliza informaţiile de fundal primite, în conformitate cu subparagrafele a)-d) de mai sus, şi vor lua în considerare orice dovadă adusă de contractant în privinţa utilizării propuse. Membrii contribuabili furnizori beneficiari vor oferi contractantului în cauză, dacă este posibil, oportunitatea de a face licitaţii pentru activităţi în scopul propus. Dacă membrii contribuabili beneficiari intenţionează să utilizeze informaţiile în scopuri de apărare şi au făcut o ofertă justă şi rezonabilă contractantului, pot începe utilizarea efectivă a acestor informaţii după trecerea a 3 luni de la notificarea contractantului, în timp ce negocierea condiţiilor continuă.

8.19. Dacă membrii contribuabili beneficiari intenţionează să folosească informaţiile pentru scopuri guvernamentale, trebuie încheiat, în prealabil, un aranjament cu respectivul contractant înainte ca informaţiile să fie utilizate în mod efectiv.

8.20. În toate cazurile, totuşi, membrii contribuabili beneficiari vor cere celui care urmează să primească Informaţiile să fie pregătit să semneze un aranjament de confidenţialitate înainte de dezvăluirea informaţiilor, dacă contractantul membrului contribuabil furnizor va cere acest lucru.

Informaţiile rezultate din proiect Furnizarea informaţiilor

8.21. Membrul contribuabil furnizor va cere contractanţilor săi să pună la dispoziţia membrilor contribuabili beneficiari, în mod gratuit, toate informaţiile rezultate generate de acest/aceşti contractant/ contractanţi în cadrul unui TA,

Utilizarea informaţiilor

8.22. Membrii contribuabili beneficiari pot folosi sau pot da în folosire informaţiile rezultate generate de un contractant în cadrul unui TA, în următoarele cazuri.

a) pentru informare şi evaluare, fără taxe;

b) în scopul realizării de oferte, fără taxe;

c) pentru scopuri de apărare, fără taxe, dacă nu se hotărăşte altfel şi se stabileşte în respectivul TA;

d) pentru scopuri guvernamentale. În termeni corecţi şi rezonabili.

8.23. Membrii contribuabili beneficiari vor anunţa cu 30 de zile înainte contractantul membrului contribuabil furnizor asupra intenţiei de a folosi informaţiile rezultate primite, în conformitate cu paragrafele a)-d) de mai sus.

8.24. Dacă membrii contribuabili beneficiari intenţionează să folosească informaţiile rezultate în scopuri guvernamentale, trebuie încheiat, în prealabil, un aranjament cu respectivul contractant, înainte ca informaţiile rezultate să fie utilizate în mod efectiv.

8.25. În toate cazurile, totuşi, membrii contribuabili beneficiari vor cere celui care urmează să primească informaţiile să fie pregătit să semneze un aranjament de confidenţialitate înainte de dezvăluirea informaţiilor, dacă contractantul membrului contribuabil furnizor va cere acest lucru.

Proiecte de demonstrator tehnologic

8.26. Prevederile detaliate pentru proiectele de demonstrator tehnologic (TDP) vor fi cuprinse în respectivul TA,

8.27. Dacă nu se specifică altfel în respectivul TA, dezvăluirea informaţiilor de fundal şi rezultate din cadrul unui TDP se va face în concordanţă cu alineatele 8.9-8.25 de mai sus.

8.28. Dacă nu se specifică altfel în respectivul TA, orice împrumuturi de echipament sau materiale se vor face în conformitate cu prevederile articolului XII (împrumuturi şi transferuri de echipament şi materiale) din prezentul aranjament ERG.

8.29. Când se realizează un TDP şi se produc echipamente şi materiale (inclusiv software), reprezentând o parte a rezultatelor acelui TDP, respectivul TA va conţine detalii despre proprietatea, păstrarea, mentenanţa şi drepturile de utilizare de către membrii contribuabili şi contractanţii lor. Orice modificare a acestor detalii va necesita un amendament la respectivul TA sau stabilirea unui nou aranjament între membrii contribuabili, după caz.

Invenţii şi brevete

8.30. Fiecare membru contribuabil va include în toate contractele sale o prevedere pentru dispunerea de drepturile privind invenţiile realizate în proiectele R&T şi brevetele acestora, care să specifice:

a) membrul contribuabil deţine proprietatea asupra tuturor invenţiilor realizate în cadrul acestor contracte, precum şi dreptul de brevetare, fără nicio pretenţie din partea contractantului; sau

b) contractantul deţine proprietatea (având posibilitatea de a o păstra) asupra invenţiilor realizate în cadrul acestor contracte, precum şi dreptul de brevetare pentru aceste invenţii, acordând membrilor contribuabili licenţe gratuite şi nonexclusive pentru toate brevetele acelor invenţii în vederea utilizării acestora în scopuri de apărare oriunde în lume.

8.31. Prevederile alineatelor 8.32-8.38 se vor aplica pentru drepturile de brevet al tuturor invenţiilor realizate de personalul civil sau militar al unui membru contribuabil în cadrul unui proiect de R&T, inclusiv de personalul din cadrul instituţiilor guvernamentale, precum şi pentru invenţiile din contractele încheiate de un membru contribuabil pentru care acesta deţine titlul de proprietate sau este autorizat să-l obţină. Când nu există un proiect de R&T, se vor aplica prevederile alineatelor 8.39-8.42.

8.32. Când un membru contribuabil are sau îşi poate rezerva dreptul de a solicita un brevet de invenţie, acesta se va consulta cu ceilalţi membri contribuabili privind solicitarea acelei brevetări. Dacă un membru contribuabil, care a solicitat sau a cauzat solicitarea unui brevet în ţara unui alt membru contribuabil, se decide să renunţe la solicitare, acel membru contribuabil va informa pe ceilalţi membri contribuabili despre decizia luată şi va permite acestora să continue demersurile.

8.33. Când o invenţie este realizată în comun de/pentru mai mulţi membri contribuabili în cadrul unui proiect de R&T, aceşti membri pot decide de comun acord că unul dintre ei trebuie să deţină toate drepturile de inventator. În acest caz, ceilalţi membri contribuabili vor face toate demersurile necesare pe propria cheltuială pentru a încredinţa drepturile lor de inventator către membrul contribuabil care a întreprins formalităţile pentru cererea de brevet. Deciziile privind depunerea şi urmărirea acestor cereri de brevet, păstrarea şi folosirea dreptului de invenţie, exploatarea drepturilor de inventator şi alocarea de fonduri pentru aceste activităţi se vor realiza prin consimţământul unanim al membrilor contribuabili.

8.34. Fiecare membru contribuabil va transmite celorlalţi membri contribuabili copii ale cererilor de brevete depuse şi ale brevetelor obţinute.

8.35. Doar dacă nu se hotărăşte altfel în scris şi în unanimitate de către membrii contribuabili, fiecare membru contribuabil va garanta pentru ceilalţi membri contribuabili o licenţă de nonexclusivitate irevocabilă pentru brevetele invenţiilor realizate în proiectele R&T, astfel încât să poată pune în practică invenţiile brevetate pentru a servi în scopuri de apărare în întreaga lume.

8.36. Fiecare membru contribuabil va informa pe ceilalţi membri despre orice reclamaţie privind încălcarea drepturilor dintr-un brevet de invenţie pe teritoriul propriu, în legătură cu activităţile din cadrul unui proiect de R&T. Pe cât posibil, ceilalţi membri contribuabili vor furniza informaţii care pot veni în sprijinul apărării în faţa reclamaţiei. Fiecare membru contribuabil va fi responsabil de rezolvarea reclamaţiilor privind încălcarea drepturilor dintr-un brevet de invenţie pe teritoriul propriu şi se va consulta cu alţi membri contribuabili pe timpul discuţiilor şi înainte de orice reglementare a acţiunilor de acest gen. Membrii contribuabili îşi vor da, conform legilor şi practicilor naţionale ale fiecăruia, autorizarea şi consimţământul pentru utilizarea în activităţi a oricărei invenţii protejate printr-un brevet eliberat de ţările lor.

8.37. Nu va avea loc niciun transfer de proprietate asupra unor informaţii între membrii contribuabili din cadrul prezentului aranjament ERG în alt mod decât cel specificat în alineatul 8.33.

Detaşarea sau schimbul de personal

8.38. Când se organizează o detaşare sau un schimb de personal în cadrul unui TA referitor la un proiect de R&T, alineatele 8.9-8.37 se vor aplica pentru toate informaţiile, invenţiile şi brevetele rezultate din activitatea persoanei detaşate la proiectul de R&T, create de aceasta sau împreună cu alte persoane. În asemenea situaţii, informaţiile obţinute, invenţiile şi brevetele create de persoana respectivă vor fi considerate informaţii rezultate aparţinând membrului contribuabil gazdă.

8.39. Când detaşarea sau schimbul de personal se organizează în afara cadrului unui proiect de R&T specific sau dacă persoana detaşată îndeplineşte o activitate în afara unui proiect de R&T specific, atunci se vor aplica prevederile care urmează.

8.40. Informaţiile generate de personal în timpul unei detaşări sau al unui schimb şi toate drepturile care rezultă vor aparţine membrului contribuabil gazdă care poate utiliza informaţiile respective în orice scop.

8.41. Membrul contribuabil gazdă va dezvălui, prompt şi gratuit, toate informaţiile obţinute de personalul detaşat sau schimbai membrului contribuabil sursă. Membrul contribuabil sursă are dreptul să folosească aceste informaţii în mod gratuit pentru scopurile sale de apărare, excepţie fiind cazul când membrii contribuabili hotărăsc împreună altfel.

8.42. Dreptul de înregistrare a brevetelor, în toate ţările lumii, pentru invenţiile realizate de personalul schimbat, în curs de detaşare sau de schimbare, aparţine membrului contribuabil gazdă şi face obiectul legilor şi regulilor naţionale ale acestuia. Membrul contribuabil gazdă va garanta membrului contribuabil sursă o licenţă nonexclusivă, irevocabilă şi gratuită a brevetelor sale pentru invenţiile realizate de personalul detaşat sau schimbat. În curs de detaşare sau de schimbare, în vederea exploatării lor pentru scopuri de apărare în întreaga lume.

 

ARTICOLUL IX

Vânzări şi transferuri către terţe părţi ale ERG 1

 

Schimbul de informaţii

9.1. Următoarele prevederi se vor aplica schimburilor de informaţii stabilite în conformitate cu alineatul 2.5 a) al EUROPA MOU, excepţie fiind cazul în care se stipulează alte prevederi speciale în respectivul TA.

9.2. Un membru contribuabil nu va putea vinde, ceda titlul de proprietate, nu va putea transfera sau dezvălui în alt mod informaţiile primite în cadrul unui TA niciunei terţe părţi la ERG nr. 1, fără a avea dinainte consimţământul scris al membrului contribuabil care a furnizat informaţiile sau al contractantului său, dacă acesta este proprietarul informaţiilor. Membrul contribuabil furnizor sau, când este cazul, contractantul său, este singurul abilitat să autorizeze orice transfer, specificând, unde este cazul, metoda şi condiţiile de implementare a transferurilor.

Proiecte în cooperare

9.3. Următoarele prevederi se vor aplica proiectelor da R&T încheiate în conformitate cu alineatul 2.5 b)-2.5 g) ale EUROPA MOU, excepţie fiind cazul în care se stipulează alte prevederi speciale în respectivul TA.

9.4. Fiecare membru contribuabil îşi va rezerva dreptul de a vinde, transfera titlul de proprietate, de a dezvălui sau transfera informaţiile rezultate din proiect:

a) pe care membrul contribuabil respectiv sau contractanţii săi le-au obţinut pe timpul executării unei părţi din sarcinile care revin membrului în cadrul TA respectiv, unde acel membru contribuabil şi-a rezervat suficiente drepturi în respectivele contracte;

b) care nu includ nicio informaţie de fundal de la alţi membri contribuabili sau contractanţi ai acestora.

9.5. În cazul în care apar întrebări dacă informaţia rezultată pe care un membru contribuabil intenţionează să o vândă, să o dezvăluie sau să o transfere către o terţă parte a ERG 1 în baza alineatului 9.4 a) de mai sus, problema va fi adusă imediat în atenţia celorlalţi membri contribuabili. Aceşti membri contribuabili vor soluţiona problema înainte de efectuarea unei vânzări sau a unui transfer de informaţii rezultate către o terţă parte a ERG 1. Când activităţile au fost executate în numele  a doi sau mai mulţi membri contribuabili, se va considera că informaţiile rezultate nu au fost generate doar de un singur membru contribuabil, cu excepţia cazului când acesta demonstrează contrariul.

9.6. Exceptând cele admise în alineatul 9.4 de mai sus, membrii contribuabili care participă la un proiect de R&T nu pot vinde, nu pot ceda titlul de proprietate, dezvălui sau transfera informaţii rezultate din proiect către o terţă parte a ERG 1 fără consimţământul scris al celorlalţi membri contribuabili. Mai mult, membrii contribuabili nu pot permite nicio vânzare, dezvăluire sau transfer, inclusiv de către proprietarul informaţiilor, fără consimţământul scris al celorlalţi membri contribuabili. Acest consimţământ nu poate fi dat decât cu condiţia ca guvernul prezumtivului beneficiar să-şi exprime aranjamentul în scris faţă de membrul contribuabil că:

a) nu va proceda la cesionarea ulterioară sau nu va permite retransferul de echipament sau informaţii primite; şi

b) nu va utiliza sau permite utilizarea echipamentului şi a informaţiilor decât în scopurile specificate de către membrii contribuabili.

9.7. Un membru contribuabil nu va vinde, nu va transfera titlul de proprietate, nu va dezvălui sau transfera echipamente sau informaţii de fundal furnizate de alt membru contribuabil sau de către contractanţii acestuia către o terţă parte a ERG 1 fără a avea, în prealabil, consimţământul scris al membrului contribuabil care a furnizat acel echipament sau informaţiile respective. Membrul contribuabil originar sau contractanţii săi vor ti singurii responsabili pentru autorizarea acestor transferuri şi pentru metodele şi condiţiile de implementare specificate pentru aceste transferuri.

9.8. Consimţământul de vânzare sau transfer al informaţiilor rezultate către o terţă parte a ERG 1 nu poate fi refuzat decât din motive de politica externă, securitate naţională sau legi naţionale. Niciun membru contribuabil nu va refuza aprobarea unei vânzări sau a unui transfer către o terţă parte a ERG 1 când se doreşte vânzarea sau transferul de informaţii aceleiaşi terţe părţi a ERG 1.

 

ARTICOLUL X

Taxe vamale şi alte redevenţe similare

 

10.1. Prevederile articolului X din EUROPA MOU sunt aplicabile prezentului aranjament ERG şi oricărui TA din cadrul acestuia, dacă nu se specifica altfel în conţinutul TA din cadrul prezentului aranjament ERG.

 

ARTICOLUL XI

Detaşarea şi schimbul de personal

 

11.1. Toate detaşările şi schimburile de personal care se vor efectua în cadrul unui TA ai acestui aranjament ERG se vor conforma prevederilor din acest articol.

11.2. Detaşările şi schimburile de personal se vor face doar pentru angajaţii militari şi civili ai membrilor contribuabili.

11.3. Personalul care face obiectul unei detaşări sau al unui schimb nu va acţiona ca ofiţer de legătură, dar va executa lucrări şi sarcini stabilite de comun acord cu membrii contribuabili.

11.4. Membrul contribuabil gazdă va fi răspunzător pentru:

a) cheltuielile de transport şi subzistenţă necesare executării oricărei sarcini cerute de membrul contribuabil gazdă;

b) costurile survenite din schimbarea locului de muncă ordonată de membrul contribuabil gazdă.

11.5. Membrul contribuabil sursă răspunde de toate celelalte costuri şi cheltuieli pentru personalul detaşat, inclusiv de:

a) toate salariile, obligaţiile sociale şi de indemnizaţii;

b) cheltuielile de deplasare către sau din ţâra membrului contribuabil gazdă, exceptând deplasările specificate în subparagraful 11.4 a);

c) toate cheltuielile legate de o misiune temporară, inclusiv cheltuielile de deplasare, când misiunea este realizată la cererea membrului contribuabil sursă;

d) compensaţii pentru pierderea sau prejudiciile cauzate bunurilor personalului care face obiectul unei detaşări sau al unui schimb sau a celor care depind financiar de acesta;

e) mutarea celor ce depind financiar sau a bunurilor mobile ale personalului care face obiectul unei detaşări sau al unui schimb;

f) toate cheltuielile privind întoarcerea personalului care face obiectul unei detaşări sau al unui schimb a cărui misiune a luat sfârşit, precum şi a persoanelor care depind financiar de acesta;

g) pregătirea sau îmbarcarea defuncţilor sau cheltuielile funerare în cazul decesului unui membru din personalul care face obiectul unei detaşări sau al unui schimb sau din persoanele care cad în sarcina sa.

11.6. Membrul contribuabil gazdă nu va percepe taxă pentru utilizarea facilităţilor şi a echipamentului necesar pentru executarea sarcinilor stabilite de membrul contribuabil gazdă pentru personalul care face obiectul unei detaşări sau al unui schimb.

11.7. Personalul care face obiectul unei detaşări sau al unui schimb va fi solicitat să se conformeze în permanenţă legilor de securitate, regulamentelor şi procedurilor guvernului membrului contribuabil gazdă, iar toate informaţiile clasificate disponibile acestui personal se vor afla sub incidenţa prevederilor articolului VI (Securitate şi vizite) a prezentului aranjament ERG, precum şi a Ghidului de securitate şi clasificare pentru activităţile în care a fost angajat personalul detaşat.

11.8. Membrul contribuabil gazdă va anunţa în avans membrul contribuabil sursă despre îngrijirea medicală ce va fi acordată personalului care face obiectul unei detaşări sau al unui schimb sau celor ce depind financiar de acesta.

11.9. Conform legilor şi regulilor aplicabile pe teritoriul membrului contribuabil gazdă, acesta va oferi, dacă este posibil, cazare şi masă personalului care face obiectul unei detaşări sau al unui schimb şi celor ce depind financiar de acest personal. Personalul care face obiectul unei detaşări sau al unui schimb trebuie să plătească aceleaşi sume pentru cazare şi masă ca şi personalul membrului contribuabil gazdă. În locaţiile în care membrul contribuabil gazdă nu asigură nicio facilitate pentru propriul personal, membrul contribuabil sursă va trebui să ia măsuri adecvate pentru personalul care face obiectul unei detaşări sau al unui schimb.

11.10. Restricţiile, condiţiile şi privilegiile generale aplicabile personalului care face obiectul unei detaşări sau al unui schimb (cum ar fi dreptul de părăsire) vor fi hotărâte înainte, de comun acord, de către membri contribuabili. Membrul contribuabil gazdă va fi responsabil de anunţarea personalului care face obiectul unei detaşări sau al unui schimb despre orice ordine, reguli sau practici pe care va trebui să le respecte.

11.11. Membrul contribuabil gazdă seva asigura că personalul care face obiectul unei detaşări sau al unui schimb cunoaşte legislaţia şi regulamentele în vigoare privind protecţia informaţiilor private (brevete, drepturi de copyright, know-how şi secrete de fabricaţie) şi a informaţiilor clasificate la care vor putea avea acces pe timpul sau după terminarea detaşării.

11.12. Personalului care face obiectul unei detaşări sau al unui schimb, precum şi persoanelor care depind financiar de acest personal li se va solicita asigurarea autovehiculelor conform legislaţiei şi reglementărilor adoptate de guvernul membrului contribuabil gazdă sau de subdiviziunea politică în care locuiesc.

 

ARTICOLUL XII

Împrumuturi şi transferuri de echipament şi materiale

 

12.1. Orice împrumut de echipament sau materiale va fi descris într-un TA la prezentul aranjament ERG. Fiecare membru contribuabil poate împrumuta, în conformitate cu legile sale naţionale, fără a impune taxe către alţi membri contribuabili, echipament sau materiale necesare pentru realizarea activităţilor din domeniul acestui aranjament ERG.

12.2. Echipamentul şi materialele împrumutate vor fi utilizate de către membri contribuabili care le primesc doar în scopurile respectivei activităţi. Echipamentul şi materialele vor rămâne proprietatea membrului contribuabil furnizor. În plus, membrul contribuabil care le primeşte va menţine în stare de funcţionare echipamentele şi materialele şi le va înapoia în aceleaşi condiţii de funcţionare în care le-a primit, fiind acceptate uzurile normale, dacă membrul contribuabil care le furnizează nu a probat utilizarea şi consumul echipamentelor şi materialelor necesare în realizarea respectivei activităţi. Utilizarea şi consumul nu vor presupune un ramburs către membrul contribuabil furnizor. Totuşi, membrul contribuabil beneficiar va suporta cheltuielile de acoperire a daunelor (altele decât uzura normală) sau a pierderilor de echipament sau materiale împrumutate. În niciun caz aceste costuri nu vor depăşi cheltuielile de înlocuire faţă de suma fixată de membrii contribuabili respectivi care corespunde unei uzuri normale.

12.3. Membrii contribuabili vor depune toate eforturile pentru a se asigura că echipamentul şi materialele furnizate sunt în stare bună de utilizare pentru scopul stabilit. Totuşi, membrul contribuabil nu va da nicio garanţie pentru concordanţa echipamentului ori materialelor cu un anumit scop sau utilizare şi nu se angajează să facă modificări, îmbunătăţiri sau adaptări ale echipamentului sau materialelor.

12.4. Membrul contribuabil furnizor va transfera echipamentul sau materialele pentru perioada de împrumut stabilită. Membrul contribuabil furnizor poate întrerupe oricând împrumutul.

12.5. Membrul contribuabil furnizor va pune la dispoziţie echipamentul şi materialele pentru membrul contribuabil beneficiar în locaţia stabilită de comun acord. Responsabilitatea pentru echipament şi materiale va reveni membrului contribuabil beneficiar după recepţia lor. Orice transport ulterior va fi în responsabilitatea membrului contribuabil beneficiar. Responsabilitatea pentru onorarea oricăror cheltuieli survenite în acest proces va fi prevăzută în respectivul TA.

12.6. Membrul contribuabil furnizor va transmite membrului contribuabil beneficiar toate Informaţiile necesare pentru a face posibilă utilizarea echipamentului şi a materialelor.

12.7. Membrul contribuabil beneficiar va inspecta şi inventaria echipamentul şi materialele la momentul recepţionării. Membrul contribuabil beneficiar va inspecta şi inventaria, de asemenea, echipamentul şi materialele înainte de a le înapoia (dacă echipamentul şi materialele nu sunt deja consumate).

12.8. Membrul contribuabil beneficiar va furniza documente scrise care să ateste consumurile de material şi cheltuielile de exploatare ale echipamentului. În cazul în care consumurile nu au fost în volumul intenţionat, după expirarea sau întreruperea împrumutului, membrul contribuabil beneficiar va înapoia echipamentul şi materialele membrului contribuabil furnizor în locul stabilit de comun acord, excepţie fiind cazul în care membrul contribuabil furnizor a hotărât altfel.

12.9. Orice echipament sau materiale, achiziţionate în comun pentru a fi utilizate în cadrul unui TA din prezentul aranjament ERG, vor fi puse la dispoziţie conform deciziilor luate de comun acord de către membrii contribuabili.

12.10. Împrumutul sau transferul de echipament sau materiale pentru realizarea unui proiect de demonstrator tehnologic (POT) se va realiza în conformitate cu alineatele 12.1-12.9 de mai sus, dacă nu se specifică altfel în respectivul TA. Proprietatea sau utilizarea echipamentului sau a materialelor (inclusiv software), incluse în proiectul de demonstrator tehnologic, se vor supune prevederilor articolului VIII (Furnizarea şi utilizarea informaţiilor) şi ale articolului IX (Vânzări şi transferuri către terţe părţi ale ERG 1) din acest aranjament ERG.

 

ARTICOLUL XIII

Admiterea de noi membri

 

13.1. Orice participant la EUROPA MOU poate deveni semnatar al prezentului aranjament ERG, cu acordul unanim al celorlalţi membri ai ERG. Un nou membru ERG va fi admis prin semnarea unui amendament la prezentul aranjament ERG de către el însuşi şi de către ceilalţi membri ERG.

 

ARTICOLUL XIV

Intrare în vigoare, durată, amendare, reziliere şi retragere

 

Intrarea în vigoare, durata

14.1. Prezentul aranjament ERG unifică toate versiunile şi amendamentele anterioare şi va intra în vigoare la data ultimei semnături. Totuşi, la semnarea acestui aranjament, un membru ERG poate declara că, în privinţa sa, prezentul aranjament ERG va intra în vigoare după anunţarea aprobării Parlamentului/după îndeplinirea procedurilor legale naţionale. Va rămâne în vigoare până la rezilierea sa pe baza acordului unanim scris al membrilor ERG sau în cazul rezilierii EUROPA MOU. Prevederi similare se vor aplica fiecărui TA creat în cadrul prezentului aranjament ERG, dacă nu se specifică altfel în respectivul TA.

14.2. Membrii ERG vor reexamina periodic statutul prezentului aranjament ERG şi vor decide, cu această ocazie, dacă aranjamentul trebuie să continue sau trebuie reziliat.

Amendare

14.3. Prezentul aranjament ERG poate fi amendat oricând printr-un consimţământ unanim în scris al membrilor ERG. Orice TA din cadrul prezentului aranjament poate fi amendat, de asemenea, printr-un consimţământ unanim în scris al membrilor contribuabili.

Reziliere

14.4. Prezentul aranjament ERG poate fi reziliat prin consimţământul unanim în scris al membrilor ERG, caz în care toate TA-urile din cadrul acestuia îşi pierd valabilitatea. Orice TA din cadrul prezentului aranjament ERG poate fi reziliat prin consimţământul unanim în scris al membrilor contribuabili. În astfel de cazuri, fiecare membru contribuabil va fi responsabil de rezilierea propriilor contracte naţionale sau a altor aranjamente pentru activitatea derulată în conformitate cu articolul V (Prevederi contractuale) din prezentul aranjament ERG, Responsabilitatea pentru rezilierea şi costul rezilierii contractelor comune, contractelor încheiate de unul din membrii contribuabili în numele  altuia sau a contractelor încheiate de către o organizaţie internaţională în numele  membrilor contribuabili ai ERG vor fi hotărâte de comun acord de respectivii membri contribuabili înainte ca rezilierea TA să aibă loc.

Retragere

14.5. Dacă un membru ERG decide să se retragă din prezentul aranjament ERG, va notifica în scris intenţia sa celorlalţi membri ERG cu cel puţin 6 luni înainte şi îi va consulta pentru a stabili cele mai favorabile prevederi de continuare, transfer şi încheiere a tuturor lucrărilor în curs. Pentru ca retragerea să se realizeze în condiţii satisfăcătoare, membrul ERG care se retrage trebuie să pună la dispoziţia celorlalţi membri ERG, până la data efectivă a retragerii, toate informaţiile rezultate obţinute pe timpul derulării proiectelor de R&T la care a participat.

14.6. Dacă un membru contribuabil doreşte să se retragă din unul sau mai multe TA, componente ERG, dar nu şi din aranjamentul ERG, acel membru va anunţa în scris ceilalţi membri contribuabili cl 3 luni înainte. Se vor aplica principiile expuse în alineatele 14.4 şi 14.5. Dacă membrul care se retrage a încheiat un contract în numele  altui/altor membru contribuabil/membri contribuabili, în conformitate cu prevederile articolului V alineatul 5.4 din prezentul aranjament ERG, atunci membrii contribuabili se vor consulta pentru a stabili dacă contractul trebuie continuat pe aceleaşi baze şi pentru a defini nivelul de susţinere (dacă este cazul) în continuare a contractului de către membrul care se retrage.

14.7. De la data efectivă a retragerii din TA, membrului contribuabil nu i se va mai permite să primească informaţii, dar va continua să se bucure de beneficiile a ceea ce a obţinut până la acea dată.

14.8. Prevederile prezentului aranjament ERG, de la articolele VI (Securitate şi vizite), VII (Pretenţii şi răspundere), VIII (Furnizarea şi utilizarea informaţiilor), IX (Vânzări şi transferuri către terţe părţi ale ERG 1) şi XV (Soluţionarea disputelor), precum şi toate responsabilităţile care pol rezulta din alineatul 14.5 sau 14.5 de mai sus rămân în vigoare în pofida retragerii, rezilierii sau expirării prezentului aranjament ERG sau a oricărui TA din cadrul acestuia.

 

ARTICOLUL XV

Soluţionarea disputelor

 

15.1. Orice dispută privind interpretarea sau aplicarea prezentului aranjament ERG va fi soluţionată prin consultarea dintre membrii ERG şi nu va fi deferită niciunui tribunal naţional sau internaţional sau unei alte terţe părţi în vederea soluţionării.

 

ARTICOLUL XVI

Semnarea

 

16.1. Cele de mai sus reprezintă înţelegeri la care au ajuns membrii ERG şi sunt semnate în două exemplare, în limba franceză şi în limba engleză, ambele texte fiind valide în mod egal.

16.2. Textele originale vor fi păstrate, din motive administrative, de către Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii, în calitate de depozitar al acestui aranjament unificat. Tuturor membrilor ERG li se va trimite câte o copie legalizată a ambelor texte.

 

Pentru ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei

Nume: indescifrabil

Data: 13 iunie 2006

Locul: Bruxelles

 

Pentru Ministerul Apărării al Republicii Cehia

Nume: Jiri Martinek

Data: 14 iulie 2006

Locul: Praga

 

Pentru ministrul apărării al Regatului Danemarcei

Nume: Finn Hansen

Data: 13 iunie 2006

Locul: Copenhaga

 

Pentru ministrul apărării al Republicii Finlanda

Nume: indescifrabil

Data: indescifrabilă

Locul: indescifrabil

 

Pentru ministrul apărării al Republicii Franceze

Nume: indescifrabil

Data: 21 iulie 2006

Locul: Paris

 

Pentru ministrul federal al apărării al Republicii Federale Germania

Nume: indescifrabil

Data: 13 iunie 2006

Locul: Bonn

 

Pentru ministrul apărării al Republicii Elene

Nume: indescifrabil

Data: 11 octombrie 2006

Locul: Atena

 

Pentru Guvernul Republicii Ungaria, reprezentat de ministrul apărării

Nume: indescifrabil

Data: 21 iunie 2006

Locul: Budapesta

 

Pentru Ministerul Apărării al Republicii Italiene

Nume: indescifrabil

Data: 14 iunie 2006

Locul: Roma

Pentru ministrul apărării al Regatului Olandei

Nume: indescifrabil

Data: indescifrabilă

Locul: Haga

 

Pentru ministrul apărării al Regatului Norvegiei

Nume: indescifrabil

Data: indescifrabilă

Locul: Oslo

 

Pentru Guvernul Republicii Polonia, reprezentat de ministrul apărării

Nume: indescifrabil

Data: 9 iulie 2008

Locul: Varşovia

 

Pentru ministrul apărării al Republicii Portugheze

Nume: indescifrabil

Data: 25 iulie 2006

 

Pentru Guvernul României, reprezentat de ministrul apărării

Nume: indescifrabil

Data: 12 martie 2007

Locul: Bucureşti

 

Pentru ministrul apărării al Regatului Spaniei

Nume: indescifrabil

Data: 1 decembrie 2006

Locul: Madrid

 

Pentru Guvernul Regatului Suediei, reprezentat de ministrul pentru apărare

Nume: Cecilia Loostrom

Data: 22 iunie 2006

Locul: Stockholm

 

Pentru ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia

Nume: indescifrabil

Data: 17 iulie 2006

Locul: Ankara

 

Pentru secretarul de statal apărării al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

Nume: indescifrabil

Data: 20 iunie 2006

Locul: Londra