MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 273/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 273         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 14 aprilie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

45. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”

 

363. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 78 din 11 februarie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2St. e)şi art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decāt cele prevăzute de acte normative īn vigoare, şi a dispoziţiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

525. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului īnsemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică īmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor

 

562. - Ordin al ministrului delegat pentru īntreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor īn cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism

 

801. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea īn Corpul diplomatic şt consular al Romāniei īn anul 2014

 

913. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2014, īncheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 9 aprilie 2014, īn baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară īn baza unui ajutor financiar nerambursabil īn valoare de 100 milioane euro acordat de Romānia Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

 

Rectificări la :

 - Ordinul ministrului delegat pentru īntreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 545/2014;

 - Hotărārea Guvernului nr. 259/2014

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41). cu următorul cuprins:

“(41) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), partenerii de proiect/beneficiarii din Romānia prevăzuţi la art. 9 alin. (4) au obligaţia de a vira, īn lei, sumele primite īn euro reprezentānd contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite iniţial din bugetele proprii, īn vederea finalizării proiectelor, īn conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile.”

2. La articolul 11 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b) sumele reprezentānd cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru programele pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice īndeplineşte rol de Autoritate naţională, precum şi sumele necesare plăţilor către Autoritatea de management ca urmare a depăşirii sumelor alocate īn euro la nivel de axă prioritară īn cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-Romānia, conform memorandumurilor de īnţelegere/acordurilor īncheiate īntre statele participante īn aceste programe;”.

3. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Autoritatea naţională a programului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) este autorizată să prevadă īn bugetul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sumele necesare plăţilor către Autoritatea de management ca urmare a depăşirii sumelor alocate īn euro la nivel de axă prioritară din fonduri externe nerambursabile şi cofinanţare publică, īn condiţiile agreate cu statul partener īn program.”

4. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Limitele admise pentru depăşirea sumelor alocate īn euro din fondurile externe nerambursabile pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) se stabilesc īn normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

5. Īn cuprinsul legii, sintagma “Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului” se īnlocuieşte cu sintagma “Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 aprilie 2014.

Nr. 45.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 363.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 78

din 11 februarie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decāt cele prevăzute de acte normative īn vigoare, şi a dispoziţiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Mi nea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decāt cele prevăzute de acte normative īn vigoare, excepţie ridicată de Ciprian Nicolae Iova: Ovidiu Ionuţ Iova, Martin Toma Călin Lucian, Lucian Heveşi şi Andrei Erimia īn Dosarul nr. 3.571/271/2013 al Judecătoriei Oradea - Secţia penală, precum şi a dispoziţiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969, excepţie ridicată de Ciprian Nicolae Iova şi Ovidiu Ionuţ Iova īn acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 299D/2013.

Dezbaterile au avut loc īn şedinţa din 21 ianuarie 2014 īn prezenţa reprezentantului Ministerului Public şi au fost consemnate īn īncheierea din acea dată, cānd, avānd īn vedere cererea de īntrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, Curtea a amānat pronunţarea pentru data de 28 ianuarie 2014. Deoarece la acea dată nu au fost prezenţi toţi judecătorii care au participat la dezbateri s-a amānat pronunţarea pentru 5 februarie 2014, cānd, avānd nevoie de timp pentru a delibera, s-a amānat din nou pronunţarea pentru data de 11 februarie 2014.

CURTEA,

avānd īn vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin īncheierea din 22 aprilie 2013, pronunţată īn Dosarul nr. 3.571/271/2013, Judecătoria Oradea - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. e) şi aii. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decāt cele prevăzute de acte normative īn vigoare, şi a dispoziţiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969, excepţie ridicată de Ciprian Nicolae Iova, Ovidiu Ionuţ Iova, Martin Toma Călin Lucian, Lucian Heveşi şi Andrei Erimia īn dosarul de mai sus, avānd ca obiect soluţionarea unei cauze penale īn care se fac cercetări cu privire la săvārşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni cu produse ştiind că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deţine autorizaţie eliberată īn condiţiile legii, prevăzută şi pedepsită de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011.

Īn motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile art. 2 lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 194/2011 īncalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul părţilor la un proces echitabil, precum şi dispoziţiile art. 6 paragrafele 1 şi 3 lit. a) referitor la dreptul oricărui acuzat de a fi judecat īn mod echitabil şi de a fi informat īn mod amănunţit asupra naturii acuzaţiei şi art. 7 cu denumirea Nicio pedeapsă fără lege, ambele din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, deoarece creează confuzie cu privire la categoriile de substanţe la care se referă prin aceea că legea nu oferă nicio altă explicaţie şi niciun criteriu pe baza căruia să se poată stabili cu claritate care pot fi efectele. Totodată, se mai arată că legiuitorul nu a prevăzut un tabel cu substanţe care sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

De asemenea, prevederile art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969 īncalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetăţenilor īn faţa legii şi art. 15 alin. (2) referitor la retroactivitatea legii penale sau contravenţionale mai favorabile, precum şi dispoziţiile art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale cu denumirea Nicio pedeapsă fără lege, deoarece anterior intrării īn vigoare a Legii nr. 63/2012 nu putea fi dispusă confiscarea specială. Aşadar, persoanele care din motive obiective au avut şansa să se găsească sub imperiul reglementării anterioare s-au aflat īntr-o situaţie favorabilă, dar discriminatorie faţă de persoanele care au fost trimise īn judecată după apariţia noilor dispoziţii. Īn acest sens se face trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.092 din 18 decembrie 2012 prin care s-a statuat că prevederile art. 124 din Codul penal din 1969, aşa cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 62/2012, sunt constituţionale īn măsura īn care nu īmpiedică aplicarea legii penale mai favorabile faptelor săvārşite sub imperiul legii vechi.

Judecătoria Oradea - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neīntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neīntemeiată, sens īn care face trimitere la deciziile Curţii Constituţionale nr. 134 din 7 martie 2013 şi nr. 1.092 din 18 decembrie 2012.

Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 194/2011 este neīntemeiată, iar dispoziţiile art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969 sunt constituţionale īn măsura īn

care nu īmpiedică aplicarea legii penale mai favorabile faptelor săvārşite sub imperiul legii vechi.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate īl constituie dispoziţiile art. 2 lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decāt cefe prevăzute de acte normative īn vigoare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 796 din 10 noiembrie 2011, şi a dispoziţiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969 referitor la Confiscarea extinsă, astfel cum a fost introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al Romāniei şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 258 din 19 aprilie 2012, care, la data sesizării instanţei de contencios constituţional, aveau următorul conţinut:

- Art. 2 lit. e) din Legea nr. 194/2011: „Īn īnţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

[...]

e) efecte psihoactive - unul dintre următoarele efecte pe care le poate avea un produs, atunci cānd este consumat de către o persoană: stimularea sau inhibarea sistemului nervos central ai persoanei, avānd ca rezultat modificări ale funcţiilor şi proceselor psihice şi ale comportamentului ori crearea unei stări de dependenţă, fizică sau psihică;”;

- Art. 16 din Legea nr. 194/2011: “(1) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată īn condiţiile prezentei legi, efectuează operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu īnchisoare de la 2 la 8 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

(2) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată īn condiţiile prezentei legi, efectuează operaţiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu īnchisoare de la unu la 3 ani.”;

- Art. 1182 alin, 2 lit. a) din Codul penal din 1969: “Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt īndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea bunurilor dobāndite de persoana condamnată, īntr-o perioadă de 5 ani īnainte si, dacă este cazul, după momentul săvārşirii infracţiunii, pānă la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte īn mod vădit veniturile obţinute de aceasta īn mod licit;”.

Ulterior sesizării Curţii Constituţionale, dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 194/2011 au fost modificate prin art. 232 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, lege care, potrivit art. 247, a intrat īn vigoare la data de 1 februarie 2014.

Īn ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969,

Curtea constată că acestea, deşi abrogate, au fost preluate tale oua/e īn art. 1121 alin. (2) lit. a)din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, care, potrivit art. 246 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a intrat īn vigoare la data de 1 februarie 2014. Aşa fiind, ţinānd seama de raţiunile avute īn vedere de Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit cărora “sintagma «īn vigoare» din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională īn măsura īn care se interpretează īn sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare”, Curtea urmează a se pronunţa asupra prevederilor art. 2 lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 194/2011 īn varianta existentă la momentul sesizării şi asupra prevederilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969.

Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că prevederile legale menţionate īncalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la retroactivitatea legii penale sau contravenţionale mai favorabile, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetăţenilor īn faţa legii, art. 21 alin. (3) referitor la dreptul părţilor la un proces echitabil, precum şi dispoziţiile art. 6 paragrafele 1 şi 3 lit. a) referitor la dreptul oricărui acuzat de a fi judecat īn mod echitabil şi de a fi informat īn mod amănunţit asupra naturii acuzaţiei şi art. 7 cu denumirea Nicio pedeapsă fără lege, ambele din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinānd excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:

1. Īn ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 194/2011, Curtea s-a pronunţat asupra unor critici similare prin Decizia nr. 134 din 7 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decāt cele prevăzute de acte normative īn vigoare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 220 din 17 aprilie 2013. Cu acel prilej, Curtea a constatat că, motivat de necesitatea instituirii unor măsuri de prevenire, control şi combatere a consumului de substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive, legiuitorul a īnţeles să interzică orice operaţiune cu astfel de produse pānă la obţinerea autorizării de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.).

“Prin urmare, potrivit art. 9 din lege. dacă īn urma evaluării se constată că produsul pentru care se solicită autorizarea este substitut, A.N.S.V.S.A. va comunica solicitantului refuzul de eliberare a autorizaţiei şi va notifica Ministerului Sănătăţii efectuarea demersurilor necesare pentru īnscrierea substitutului īn unul dintre tabelele din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic ai plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, la Legea nr. 134/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, A.N.S.V.S.A. ţine şi actualizează un registru special īn care se īnscriu operaţiunile şi produsele pentru care se emite autorizaţie, precum şi operatorii autorizaţi; datele din registru făcāndu-se publice prin afişare pe pagina de internet a instituţiei.

Din interpretarea sistematică a dispoziţiilor Legii nr. 194/2011 rezultă că aceasta īntruneşte exigenţele de claritate şi previzibilitate, īntrucāt conţinutul său este clar, inteligibil şi lipsit de generalizări excesive. Totodată, şi Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative impune aceste exigenţe. [...] legea criticată este suficient de clară stabilind īn art. 3 alin. (3) şi (4) că la aprecierea rezonabilă a caracterului de produs susceptibil de a avea efecte psihoactive se pot lua īn considerare, fără a se limita la acestea, lipsa ori insuficienţa elementelor pentru determinarea regimului juridic al produsului, caracteristicile produsului, īn principal compoziţia, sau lipsa indicării acestora, consumul, ca destinaţie previzibilă a produsului, şi prezentarea produsului, etichetarea sa, orice avertizări sau instrucţiuni pentru utilizarea lui, precum şi orice altă indicaţie ori informaţie referitoare la acestea sau chiar lipsa lor.

Prin urmare, autorii excepţiei, deşi au comercializat substanţe al căror regim juridic, conţinut, caracteristici, compoziţie chimică nu le erau cunoscute, pornesc, īn absenţa oricăror elemente certe, de la premisa că acestea nu puteau fi substitut īn sensul art. 2 lit. a) din Legea nr. 194/2011. Acest raţionament contrazice tocmai faptele comise, pentru că, dacă nu se cunosc caracteristicile unui produs nu au cum să fie evidente beneficiile sau cel puţin raţiunile pentru care este pus īn vānzare. Este adevărat că şi alcoolul, cafeaua, nicotină, ceaiul negru sau ciocolata pot fi apreciate ab initio ca fiind susceptibile de stimularea sau inhibarea sistemului nervos central al persoanei, avānd ca rezultat modificări ale funcţiilor şi proceselor psihice şi ale comportamentului ori crearea unei stări de dependenţă, fizică sau psihică, dar, fiecare īn parte, au un regim juridic bine definit, care le-a scos din categoria substanţelor ce pot fi catalogate drept substitut īn sensul Legii nr. 194/2011. [...]

Īn Hotărārea din 24 mai 2007, pronunţată īn Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni īmpotriva Romāniei, paragraful 35, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reamintit că īnsemnătatea noţiunii de previzibilitate depinde īn mare măsură de contextul textului despre care este vorba, de domeniul pe care īl acoperă, precum şi de numărul şi calitatea destinatarilor săi (Hotărārea din 28 martie 1990, pronunţată īn Cauza Groppera Radio AG şi alţii īmpotriva Elveţiei, paragraful 68). Previzibilitatea legii nu se opune ca persoana interesată să fie nevoită să recurgă la o bună consiliere pentru a evalua, la un nivel rezonabil īn circumstanţele cauzei, consecinţele ce ar putea decurge dintr-o anumită acţiune (a se vedea, īntre altele, Hotărārea din 13 iulie 1995, pronunţată īn Cauza Tolstoy Miloslavsky īmpotriva Regatului Unit, paragraful 37). Acest lucru se īntāmplă de obicei cu profesioniştii, obişnuiţi să facă dovada unei mari prudenţe īn exercitarea meseriei lor. De asemenea, se poate aştepta de la ei să acorde o atenţie deosebită evaluării riscurilor pe care le implică (a se vedea Hotărārea din 15 noiembrie 1996, pronunţată īn Cauza Cantoni īmpotriva Franţei, paragraful 35).

Prin urmare, Legea nr. 194/2011 īndeplineşte atāt condiţia accesibilităţii prin aceea că a fost publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, fiind adusă la cunoştinţa destinatarilor săi, cāt şi condiţia previzibilităţii, nelăsānd loc de arbitrariu ori echivoc.”

Deoarece pānă īn prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele şi soluţia deciziei mai sus precizate īşi păstrează, mutatis mutandis, valabilitatea şi īn prezenta cauză.

2. Īn ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969, Curtea constată că, prin sesizarea formulată, autorii excepţiei critică prevederile referitoare la instituţia confiscării extinse, īntrucāt afectează prevederile constituţionale referitoare la egalitatea cetăţenilor īn fata legii, cele referitoare la principiul aplicării legii penale mai favorabile, precum şi cele referitoare la norma consacrată de art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Cu privire la critica referitoare la īncălcarea prevederilor art. 7 cu denumirea Nicio pedeapsă fără lege din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea constată că acesta nu este incident īn cauză, deoarece aşa cum a statuat īn jurisprudenţa sa, măsura de siguranţă a confiscării nu este o pedeapsă īn sensul atribuit de art. 53 din Codul penal din 1969, care instituie felurile pedepselor aplicabile persoanei fizice (a se vedea Decizia nr. 900 din 6 iulie 2010, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 530 din 29 iulie 2010).

Cu privire la celelalte critici, Curtea constată că, potrivit art. 61 din Constituţie, Parlamentul, īn calitate de unică autoritate legiuitoare a ţării, adoptă măsurile de politică penală īn acord cu atingerea interesului legitim urmărit. Drept urmare, īn sistemul sancţiunilor de drept penal s-a impus necesitatea ca, alături de cadrul mijloacelor de constrāngere cu caracter represiv, să se instituie şi un cadru complementar cu un caracter pur preventiv, respectiv cel al măsurilor de siguranţă. Acestea sunt destinate să preīntāmpine săvārşirea altor fapte penale prin īnlăturarea stărilor de pericol care au provocat luarea lor. Măsurile de siguranţă, īntre care se regăseşte şi măsura confiscării extinse, au, īn sfera categoriilor juridice, caracterul de sancţiuni de drept penal, deoarece pot fi dispuse numai faţă de persoanele care au săvārşit fapte penale. Totodată, incidenţa aplicării lor nu este determinată de existenţa răspunderii penale pentru fapta săvārşită, ci de existenţa stării de pericol relevată de acea faptă. Prin urmare, starea de pericol care constituie, īn acord cu art. 111 din Codul penal din 1969, temei al luării măsurii de siguranţă, nu se confundă cu pericolul social al infracţiunii, deoarece aceasta priveşte persoana, făptuitorul sau anumite lucruri avānd legătură cu fapta săvārşită de el şi care constituie o ameninţare pentru viitor.

Curtea constată că sub incidenţa reglementării constituţionale consacrate de art. 15 alin. (2) referitor la retroactivitatea legii penale sau contravenţionale mai favorabile pot intra numai normele de drept penal material (substanţial) şi nicidecum cele de drept penal procedural care sunt de imediată aplicare. Dreptul penal cuprinde ansamblul normelor juridice prin care se stabilesc ce fapte constituie infracţiuni, sancţiunea ce urmează a fi adoptată (aplicată) īn cazul săvārşirii infracţiunii, condiţiile īn care statul poate trage la răspundere penală persoanele care săvārşesc infracţiuni, precum şi condiţiile īn care urmează să fie executate pedepsele şi măsurile ce se pot lua īn cazul săvārşirii unor fapte penale.

Prin lege penală se īnţelege o normă de drept substanţial sau material cu un conţinut normativ propriu-zis, adică o normă care stabileşte conduite, fapte, acţiuni ale subiecţilor īntr-un raport juridic, īn timp ce prin expresia referitoare la dreptul procesual ori procedural se exprimă categoria normelor juridice care cuprind īn conţinutul lor proceduri, modalităţi sau mijloace prin care se aplică normele dreptului substanţial.

Prin Decizia nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2011, Curtea Constituţională, referindu-se la criteriile de delimitare ale normelor de drept penal de cele de procedură penală, a constatat c㠓aşezarea acestor norme īn Codul penal sau īn Codul de procedură penală nu constituie un criteriu pentru deosebirea lor.” Drept urmare, ceea ce prevalează īn stabilirea acestui caracter constă īn obiectul de reglementare, scopul şi rezultatul la care conduce norma pusă īn discuţie. Astfel, dacă se ia īn considerare criteriul obiectului de reglementare al normei, se constată că art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969 este o normă referitoare la confiscarea specială, putānd fi īncadrată īn categoria normelor de drept substanţial şi nu īn categoria celor de procedură penală, deoarece īn art. 2 din Codul penal din 1969 se arată că legea penală prevede şi măsurile ce se pot lua īn cazul săvārşirii de infracţiuni. Or, măsura de siguranţă a confiscării extinse este una dintre acestea. Totodată, nu poate fi īnlăturat nici criteriul rezultatului la care conduce norma cu privire la īnlăturarea unei stări de pericol şi la preīntāmpinarea săvārşirii faptelor prevăzute de legea penală.

Īn consecinţă, măsura de siguranţă a confiscării extinse este o normă de drept penal material.

Cāt priveşte instituţia confiscării extinse care nu este altceva decāt o varietate a măsurii de siguranţă a confiscării, Curtea constată că această instituţie a fost introdusă īn legislaţia romānă prin Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al Romāniei şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 258 din 19 aprilie 2012, lege care transpune īn legislaţia naţională art. 3 din Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor şi a bunurilor avānd legătură cu infracţiunea, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 68 din 15 martie 2005. De altfel, īn Raportul Comisiei Europene Către Parlamentul European şi către Consiliul Uniunii Europene privind progresele realizate de Romānia īn cadrul mecanismului de cooperare şi verificare, dat publicităţii īn luna iulie 2011, se recomandă ca īn sfera luptei īmpotriva corupţiei ţara noastră să dovedească rezultate convingătoare īn recuperarea produselor infracţiunii, urmānd cele mai bune practici din alte state membre ale Uniunii Europene şi adoptānd o nouă lege privind confiscarea extinsă.

Prin urmare, analiza Curţii Constituţionale va avea ca punct de plecare susţinerile autorilor excepţiei potrivit cărora dispoziţiile art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969 afectează principiul aplicării legii penale mai favorabile şi egalitatea cetăţenilor īn faţa legii prin aceea că retroactivează, fiind aplicabile discriminator faptelor săvārşite sub imperiul legii vechi.

Astfel, Curtea constată că prin efectele sale confiscarea extinsă, aşa cum s-a arătat mai sus, deşi nu este condiţionată de răspunderea penală, presupune o legătură indisolubilă cu infracţiunea. Drept urmare, apare ca o cauză de īnlăturare a unei stări de pericol şi de preīntāmpinare a săvārşirii unor alte fapte penale.

Analizānd conţinutul īntregii reglementări referitoare la confiscarea extinsă din Codul penal, Curtea constată că principiul legii penale mai favorabile este aplicabil inclusiv acestei instituţii.

Īn ceea ce priveşte principiul egalităţii īn faţa legii a cetăţenilor, Curtea constată că este posibil ca un coautor să fie definitiv judecat sub imperiul legii vechi şi, pe cale de consecinţă, să nu se dispună luarea măsurii de siguranţă a confiscării extinse, pe cānd cu privire la celălalt coautor, care se află īncă īn faza procedurilor judiciare, să se dispună o astfel de măsură. Drept urmare, īn măsura īn care nu ar fi opozabilă legea penală mai favorabilă, acesta din urmă ar fi discriminat sub aspectul tratamentului juridic fără nicio justificare obiectivă şi rezonabilă faţă de primul.

Altfel spus, dispoziţiile referitoare la confiscarea extinsă sunt constituţionale īn măsura īn care se aplică numai faptelor săvārşite sub imperiul noii soluţii legislative care a intervenit de la momentul intrării īn vigoare a Legii nr. 63/2012, respectiv, 22 aprilie 2012.

Īn concluzie, Curtea constată că normele legale criticate sunt constituţionale īn măsura īn care nu īmpiedică aplicarea legii penale mai favorabile faptelor săvārşite sub imperiul legii vechi. Aceasta nu presupune īnsă că judecătorul de drept comun, īn procesul de īnfăptuire a justiţiei, nu este liber să facă analiza corespunzătoare, de la caz la caz, īn situaţia īn care urmează a da dezlegare unei pricini īn care faptele au fost comise īn formă continuată.

Īn sfārşit, Curtea mai constată că raţiuni similare de analiză ale unui text dedus controlului de constituţionalitate au fost avute īn vedere şi cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 1.092 din 18 decembrie 2012, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 67 din 31 ianuarie 2013, motiv pentru care soluţia şi considerentele acesteia sunt valabile mutatis mutandis şi īn prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, īn temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi īn ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

1. Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ciprian Nicolae Iova şi Ovidiu Ionuţ Iova īn Dosarul nr. 3.571/271/2013 al Judecătoriei Oradea - Secţia penală şi constată că prevederile art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969 sunt constituţionale, īn măsura īn care permit aplicarea legii penale mai favorabile.

2. Respinge, ca neīntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ciprian Nicolae Iova, Ovidiu Ionuţ Iova, Martin Toma Călin Lucian, Lucian Heveşi şi Andrei Erimia īn acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 2 lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decāt cele prevăzute de acte normative īn vigoare, sunt constituţionale īn raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Judecătoriei Oradea - Secţia penală şi se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I. Pronunţată īn şedinţa din data de 11 februarie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului īnsemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică īmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor

 

Văzānd Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole nr. 498 din 31 martie 2014,

īn baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 5 lit. a) şi b) şi art. 6 din Hotărārea Guvernului nr. 1.408/2009 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările ulterioare, şi ale art. 51-53 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului īn sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 769/2010, cu modificările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate īn subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului īnsemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică īmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlata sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 19 din 11 ianuarie 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Noile īnsemne de certificare sunt puse la dispoziţia producătorilor pānă cel mai tārziu la data de 15 aprilie 2014.”

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Pānă la data de 15 decembrie a fiecărui an, īn baza declaraţiilor de recoltă şi de producţie, operatorii economici depun la inspectoratele teritoriale ale O.N.V.PV cereri scrise privind necesarul estimativ de īnsemne de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică pentru anul următor.

(2) Vinurile cu denumire de origine controlată şi vinurile cu indicaţie geografică īmbuteliate după data de 1 mai 2014 se pun īn consum numai după aplicarea noilor īnsemne de certificare a calităţii.

(3) Vinurile cu denumire de origine controlată şi vinurile cu indicaţie geografică īmbuteliate anterior datei de 1 mai 2014 se comercializează fără aplicarea īn etichetare a noilor īnsemne de certificare a calităţii vinurilor pānă la epuizarea stocurilor existente la comercianţi.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 525.

MINISTERUL ECONOMIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU ĪNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor īn cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism

 

Īn baza Referatului nr. 74 din 28 ianuarie 2014 al Direcţiei generale control şi autorizare īn turism din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism privind justificarea emiterii ordinului pentru modificarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor īn cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism,

avānd īn vedere obligaţia agenţiilor de turism de a oferi garanţii acoperitoare pentru asigurarea rambursării preţului şi repatrierea consumatorilor īn caz de insolvabilitate, instituită de Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite şi transpusă de Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată,

ţinānd seama de necesitatea īmbunătăţirii cadrului legal de reglementare a activităţii de comercializare a pachetelor de servicii turistice prin intermediul agenţiilor de turism, precum şi de necesitatea eficientizării sistemului de protecţie a turiştilor īn caz de insolvabilitate sau faliment al agenţiei de turism prin: eliminarea posibilităţii īncheierii de către societăţile de asigurare a contractelor de asigurare cu clauză de franşiză; impunerea condiţiei privind plata integrală şi anticipată a primei de asigurare şi impunerea ca asigurarea de insolvabilitate a agenţiei de turism turoperatoare să acopere şi turistul care a contractat pachetele de servicii turistice vāndute de touroperator printr-o agenţie detailistă, fiind necesar a se reglementa expres faptul că beneficiarul poliţei de asigurare este turistul indiferent dacă acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice de la agenţia de turism touroperatoare sau de la agenţia de turism detailistă,

avānd totodată īn vedere necesitatea reverificării condiţiei privind deţinerea unei poliţe de asigurare valabile de către toate agenţiile de turism, īn acelaşi scop ai protecţiei turiştilor,

īn temeiul art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin, (5) din Hotărārea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru īntreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru īntreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor īn cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 433 din 2 august 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Se interzice īncheierea poliţei de asigurare cu clauză de franşiză.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Īn contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice īncheiat īntre agenţiile de turism şi turişti, indiferent de modul de prezentare a acestuia - catalog, pliant sau alt īnscris, este obligatoriu să se consemneze faptul că turistul este asigurat pentru insolvabilitatea ori falimentul agenţiei de turism de la care achiziţionează pachetul de servicii turistice, iar īn cazul īn care pachetul este contractat printr-o agenţie de turism detailistă să se consemneze că turistul este asigurat şi pentru insolvabilitatea sau falimentul agenţiei de turism touroperatoare īn contul căreia este vāndut pachetul de servicii turistice, precum şi condiţiile şi termenele īn care turistul poate solicita plata despăgubirilor.”

3. Anexa nr. 1 se modifică şl se īnlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. Īn anexa la poliţa de asigurare “Condiţii de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către turişti īn cazul Insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism”, punctele 7,7.1,7.2 şi 10.8 se abrogă.

5. Īn anexa la poliţa de asigurare, punctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1.3. Beneficiarul - turistul, indiferent dacă acesta a achiziţionat serviciul/pachetul de servicii turistice de la agenţia de turism touroperatoare sau a achiziţionat serviciul/pachetul de servicii de la agenţia de turism detailistă care a vāndut pachetul de servicii īn contul agenţiei touroperatoare sau persoana care achiziţionează serviciul/pachetul de servicii pentru turist.”

6. Īn anexa la poliţa de asigurare, punctul 8.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“8.1. Asiguratul are obligaţia de a plăti anticipat şi integral prima de asigurare.”

7. Īn tot cuprinsul ordinului, sintagma “Ministerul Turismului” se īnlocuieşte cu sintagma “Autoritatea Naţionala pentru Turism”, iar sintagma “Comisia de Supraveghere a Asigurărilor” se īnlocuieşte cu sintagma “Autoritatea de Supraveghere Financiară”.

Art. II. - (1) Poliţele de asigurare īncheiate īnainte de data intrării īn vigoare a prezentului ordin sunt valabile pe īntreaga perioadă de asigurare pentru care au fost īncheiate, īnscrisă īn cuprinsul acestora.

(2) īn termen de 60 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentului ordin, agenţiile de turism sunt obligate să transmită Autorităţii Naţionale pentru Turism copia poliţei valabile de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către turist, īn cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism.

(3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) se sancţionează conform art. 14 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru īntreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

George Constantin Brezoi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 aprilie 2014.

Nr. 562.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 235/2001)

 

 

POLIŢA DE ASIGURARE

privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către turist, īn cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism

Asiguratul

Denumirea

Registrul comerţului

Licenţa de turism

Nr.

Data

Sediul principal

Telefon

Fax

E-mail

Agenţia de turism

Asigurătorul

Denumirea

Sediul

Telefon

Fax

E-mail

Beneficiarii

Turiştii, conform condiţiilor de asigurare (īn temeiul contractelor de comercializare a pachetelor de servicii turistice)

Suma asigurată

Conform art. 2 din Ordinul ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor īn cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism

Prima de asigurare

 

Cota de primă

 

Perioada de asigurare

De la

La

La prezenta se anexează condiţiile de asigurare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din poliţă.

Prezenta poliţă a fost eliberată īn 3 (trei) exemplare, cāte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar pentru Autoritatea Naţională pentru Turism.

Am primit un exemplar original al poliţei şi anexa.

Asigurător,……………………….

Asigurat,……………………….

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea īn Corpul diplomatic şi consular al Romāniei īn anul 2014

 

Īn baza Memorandumului intern nr. H5-17/2014 al Unităţii carieră şi dezvoltare profesională,

īn conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al Romāniei, cu modificările ulterioare,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea īn Corpul diplomatic şi consular al Romāniei īn anul 2014, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 3. - Departamentul resurse umane va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 17 martie 2014.

Nr. 801.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea īn Corpul diplomatic şi consular al Romāniei īn anul 2014

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea īn Corpul diplomatic şi consular al Romāniei stabileşte cerinţele, precum şi condiţiile de organizare/desfăşurare a concursului de admitere īn Corpul diplomatic şi consular al Romāniei īn anul 2014.

Art. 2. - Admiterea īn Corpul diplomatic şi consular al Romāniei, denumit īn continuare CDCR, se face prin concurs īn limita posturilor vacante prevăzute īn statul de funcţii şi a numărului maxim de funcţii diplomatice şi consulare aprobate.

Art. 3. - (1) La concursul organizat pentru admiterea īn CDCR īn anul 2014 poate participa orice persoană care īndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are dreptul să ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei şi legilor īn vigoare;

b) se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute īn Constituţie şi īn legile īn vigoare;

c) a urmat studii superioare de lungă durată la o instituţie de īnvăţămānt superior din tară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;

d) cunoaşte două sau mai multe limbi străine, dintre care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de act medical de specialitate;

f) nu a fost condamnată pentru săvārşirea unei infracţiuni;

g) nu este incompatibil cu dobāndirea calităţii de membru al CDCR.

(2) Concursul pentru admiterea īn CDCR īn anul 2014 se organizează pentru ocuparea a 30 de posturi diplomatice după cum urmează:

a) 15 posturi diplomatice de ataşat;

b) 15 posturi diplomatice de grade superioare celui de ataşat.

(3) Pentru participarea la concurs şi īncadrarea pe posturile diplomatice prevăzute la alin. (2) lit. b) este necesară o vechime de minimum 2 ani pe posturi cu studii superioare īn domenii de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe.

(4) Domeniile de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe prevăzute la alin. (3) sunt:

a) activitate desfăşurată īn cadrul organelor administraţiei centrale sau locale;

b) activitate desfăşurată īn cadrul organismelor şi al organizaţiilor internaţionale (de exemplu, Uniunea Europeană, Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia Mondială a Comerţului, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare etc.);

c) cercetare şi activitate didactică de nivel superior īn ştiinţe sociale sau umaniste (ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe politice, filologie şi comunicare publică, istorie, sociologie).

(5) Candidaţii optează, la īnscriere, numai pentru unul din tipurile de posturi prevăzute la alin. (2).

(6) Candidaţii declaraţi admişi pentru posturile prevăzute la alin. (2) lit. a) vor primi gradul diplomatic de ataşat, iar candidaţii declaraţi admişi pentru posturile prevăzute la alin. (2) lit. b) vor primi gradul diplomatic īn condiţiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al Romāniei, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Interdicţiile şi incompatibilităţile cu calitatea de membru CDCR sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003, cu modificările ulterioare, precum şi cele prevăzute īn legislaţia generală.

Art. 5. - Dobāndirea calităţii de membru al CDCR este condiţionată de existenţa avizului pozitiv pentru accesul la informaţii clasificate, eliberat de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), de declararea ca “apt” după testele medicale şi psihologice şi de acceptarea postului oferit īn Centrala sau Serviciul Exterior din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 6. - (1) Admiterea īn CDCR constă īn:

a) etapa depunerii dosarelor;

b) probele de concurs: testul-grilă şi proba scrisă;

c) etapa evaluării finale;

d) etapa testării medicale şi psihologice;

e) etapa avizului ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate.

(2) După fiecare probă/etapă, fiecare candidat va primi calificativul “admis” sau “respins”, pe baza evaluării punctajelor acordate la probele prevăzute la alin. (1). Se pot prezenta la următoarea probă/etapă a concursului numai candidaţii declaraţi admişi la proba/etapa precedentă.

            Art. 7. - Organizarea concursului de admitere īn CDCR, procedurile şi bibliografia de concurs se aprobă de către ministrul afacerilor externe.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursului

 

SECŢIUNEA 1

Publicitatea concursului

 

Art. 8. - (1) Informaţiile privind organizarea concursului, prezentul regulament şi bibliografia de concurs se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro) cu cel puţin 25 de zile lucrătoare īnainte de data-limită de depunere a dosarelor de concurs. Organizarea concursului se aduce la cunoştinţă celor interesaţi şi prin publicarea īntr-un ziar de circulaţie naţională.

            (2) Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului, pe tot parcursul acestuia, se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro) şi la avizierul Ministerului Afacerilor Externe, cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Comisiile de concurs

 

Art. 9. - (1)īn vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere īn CDCR se constituie, prin ordin al ministrului afacerilor externe, comisia de verificare a dosarelor, comisia de evaluare a testului-grilă şi a probei scrise, comisia de elaborare a subiectelor şi evaluare finală şi comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului de admitere īn CDCR.

(2) Prin ordinul prevăzut la alin. (1) se vor stabili componenţa comisiilor, atribuţiile membrilor acestora, precum şi situaţiile de incompatibilitate şi de conflict de interese ale membrilor comisiilor.

(3) O persoană poate face parte numai dintr-o singură comisie.

            (4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), īnainte de exercitarea acestei calităţi, vor da o declaraţie despre luarea la cunoştinţă a situaţiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzute īn ordinul ministrului.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Īnscrierea fi dosarul de concurs

 

Art. 10. -. (1) Candidaţii au la dispoziţie 20 de zile lucrătoare pentru īnscriere, conform anunţului de organizare a concursului.

(2) Depunerea dosarelor de concurs se face la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din Bucureşti, aleea Alexandru nr. 31 (Registratura MAE), după un program anunţat pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE.

(3) īnscrierea se poate face personal de către fiecare candidat, pe baza cărţii de identitate, prezentate la momentul īnscrierii. Īn cazul imposibilităţii prezentării la īnscriere, candidaţii pot īmputernici o altă persoană prin procură notarială.

Art. 11. -(1) Pentru īnscriere, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs ce conţine următoarele documente personale: a) copie a actului de identitate; b) copie legalizată a certificatului de naştere;

c) copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

d) copie legalizată a diplomei de licenţă sau a atestatului de recunoaştere sau echivalare a acesteia emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi a foii matricole a anilor de studii;

e) certificatul de cazier judiciar valabil la momentul depunerii dosarului de concurs;

f) cerere-tip (se obţine de pe pagina de internet www.mae.ro) īn care fiecare candidat va preciza şi limbile străine care vor fi testate īn timpul concursului (din care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză), precum şi unul din tipurile de posturi prevăzute la art. 3 alin. (2) pentru care optează īn cadrul concursului;

g) curriculum vitae tehnoredactat (modelul se obţine de pe pagina de internet www.mae.ro);

h) certificat/adeverinţă medicală din care să rezulte faptul că este apt pentru prestarea muncii;

i) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă este cazul);

j) două recomandări privind profilul profesional şi comportamental din partea unor persoane care cunosc īn mod nemijlocit activitatea profesională a candidatului sau performanţele sale īn cadrul unei instituţii de īnvăţămānt absolvite de acesta;

k) două fotografii (mărime 3,5 cm/4,5 cm);

            l) īn cazul opţiunii pentru tipul de post prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b), candidaţii vor depune documente care să ateste vechimea īn domeniile de activitate prevăzute la art. 3 alin. (4), de minimum 2 ani.

(2) După depunere, dosarul de concurs nu mai poate fi completat.

Art. 12. - (1) După terminarea īnscrierilor, Comisia de verificare a dosarelor va analiza respectarea condiţiilor de participare la concurs īn maximum 15 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de īnscriere, iar listele candidaţilor eligibili, respectiv neeligibili, pentru concursul de admitere īn CDCR vor fi publicate pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE.

(2) Persoanele care au depus dosare pentru concurs pot face, īn termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării listei candidaţilor eligibili, respectiv neeligibili pentru concursul de admitere īn CDCR, obiecţiuni cu privire la eventualele erori materiale din liste cu privire la propria persoană.

            (3) Comisia de verificare a dosarelor are la dispoziţie maximum 5 zile lucrătoare pentru verificarea obiecţiunilor, iar rezultatele vor fi publicate pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE īn termenul menţionat.

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea concursului

 

SECŢIUNEA 1

Testul-grilă

 

Art. 13. - (1) Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării testului-grilă vor fi publicate pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice īnainte de data susţinerii acestuia.

(2) Testul-grilă va fi susţinut īn limba romānă, va evalua cultura generală şi aptitudinile candidaţilor şi va fi unic pentru toate tipurile de posturi prevăzute la art. 3 alin. (2).

Art. 14 - Timpul destinat răspunsurilor este de maximum 3 ore din momentul comunicării subiectelor şi va fi anunţat la īnceputul testului-grilă.

Art. 15. - (1) Repartizarea candidaţilor īn sălile de concurs se va face conform listelor īntocmite pentru fiecare sală, īn ordine alfabetică, şi pe baza actului de identitate. După verificarea identităţii, fiecare candidat va păstra, la vedere, actul de identitate, pānă la predarea rezolvării testului-grilă.

(2) Accesul candidaţilor īn sălile de concurs este posibil pānă la ora anunţată, dar nu mai tārziu de deschiderea subiectelor de concurs.

(3) Candidaţii care nu se vor afla īn sală īn momentul deschiderii subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul-grilă.

(4) Candidaţilor le este interzis accesul īn sălile de concurs cu telefoane mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare. Īn timpul participării la testul-grilă este interzisă folosirea oricăror surse de comunicare/ informare/consultare care ar putea fi utilizate īn rezolvarea subiectelor.

(5) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (4) se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.

(6) Din momentul deschiderii subiectelor de concurs, nici un candidat nu mai poate intra īn sala de concurs şi nici un candidat nu poate părăsi sala decāt după predarea, sub semnătură, a rezolvării testului-grilă.

(7) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (6) se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.

(8) īn fiecare sală va fi desemnat cel puţin un responsabil de sală, care va coordona desfăşurarea testului-grilă īn respectiva sală, şi mai mulţi supraveghetori īn funcţie de mărimea sălii de concurs.

(9) īn elaborarea testului-grilă, candidaţii vor utiliza numai coli de hārtie ştampilate de către MAE şi pixuri puse la dispoziţie de persoanele desemnate pentru organizarea concursului. La cerere se pot pune la dispoziţie, īn mod suplimentar, coli de hārtie şi pixuri.

(10) La expirarea timpului prevăzut la art. 14, candidaţii predau lucrările de concurs şi subiectele sub semnătură, īn faza de elaborare a răspunsurilor īn care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit la art. 14. Ultimii 4 candidaţi din fiecare sală rămān īn sală pānă la predarea ultimei lucrări,

(11) La predarea lucrărilor de către candidaţi, īn prezenţa acestora, persoanele delegate pentru supravegherea desfăşurării testului-grilă verifică lucrările, le sigilează prin aplicarea unui autocolant pe colţul īndoit al foii unde este īnscris numele, notează numărul de pagini scrise, iar fiecare candidat are obligaţia să semneze pentru conformitate pe un proces-verbal.

(12) Dacă examinarea se face īn mai multe săli, se va īntocmi cāte un proces-verbal pentru lucrările din fiecare sală.

(13) Īn procesul-verbal prevăzut la alin. (11) vor fi consemnate de către responsabilul de sală şi informaţii cu privire la numărul total de candidaţi prevăzut pentru acea sală, numărul de candidaţi prezenţi, numărul şi numele candidaţilor absenţi, numărul lucrărilor care vor fi predate Comisiei de evaluare a testului-grilă şi a probei scrise, precum şi, după caz, descrierea situaţiilor prevăzute la alin. (5) şi (7). Procesul-verbal va fi semnat de către toate persoanele care au fost desemnate pentru supraveghere īn respectiva sală.

Art. 16. - Punctajul testului-grilă va fi anunţat candidaţilor odată cu comunicarea subiectelor.

Art. 17. - (1) Pentru a fi declaraţi admişi pentru proba scrisă, candidaţii trebuie să obţină cel puţin punctajul final egal cu 75% din punctajul maxim al testului-grilă.

(2) Rezultatul testului-grilă va fi publicat pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE, īn termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data susţinerii testului-grilă.

Art. 18 - (1) Candidaţii pot depune contestaţie la MAE īn termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la testul-grilă.

            (2) Contestaţiile se soluţionează īn termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei prevăzute la alin. (1) de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului de admitere īn CDCR, iar rezultatele vor fi publicate pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE īn termenul menţionat.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Proba scrisă

 

Art. 19. - (1) Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării probei scrise vor fi publicate pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice īnainte de data susţinerii acesteia.

(2) Proba scrisă va fi susţinută atāt īn limba romānă, cāt şi īn cele două limbi străine declarate la īnscriere.

(3) Subiectele pentru proba scrisă vor fi diferite īn funcţie de tipurile de posturi prevăzute la art. 3 alin. (2).

Art. 20. - Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de maximum 3 ore din momentul comunicării subiectelor şi va fi anunţat la īnceputul probei scrise.

Art. 21. - Desfăşurarea probei scrise se va face conform procedurii prevăzute la art. 15.

Art. 22. - Lucrarea scrisă se notează de la O la 10 puncte.

Art. 23. - (1) Pentru a fi declaraţi admişi pentru interviu, candidaţii trebuie să obţină cel puţin punctajul final egal cu 7,50 şi să obţină, la fiecare subiect, minimum jumătate din baremul aferent acestuia.

(2) Rezultatul probei scrise va fi publicat pe pagina de intemetwww.mae.ro şi la avizierul MAE, īn termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Art. 24. - (1) Candidaţii pot depune contestaţie la MAE īn termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba scrisă.

            (2) Contestaţiile se soluţionează īn termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului de admitere īn CDCR, iar rezultatele vor fi publicate pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE īn termenul menţionat.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Evaluarea finală

 

Art. 25. - (1) Evaluarea finală va avea loc sub forma unui interviu.

(2) Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării evaluării finale vor fi publicate pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice īnaintea desfăşurării lui.

(3) Īn cadrul evaluării finale vor fi analizate, īn principal, cunoştinţele teoretice din domeniul relaţiilor internaţionale, cunoştinţele şi abilităţile īn utilizarea limbii engleze sau franceze ca urmare a opţiunii exprimate de candidaţi conform art. 11 alin. (1) lit. f), capacitatea de contextualizare, analiză şi sinteză, abilităţile de comunicare şi relaţionare.

Art. 26. - (1) īn urma evaluării finale, fiecare candidat va primi calificativul “admis” sau “respins” īn cadrul concursului de admitere īn CDCR.

(2) Listele finale ale candidaţilor admişi şi respinşi īn cadrul concursului de admitere īn CDCR vor fi aprobate de ministrul afacerilor externe.

(3) Lista candidaţilor care au primit calificativul “admis” īn cadrul concursului de admitere īn CDCR va fi publicată pe

pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE īn termen de maximum 15 zile lucrătoare de la finalizarea interviului.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 27. - (1) Candidaţii declaraţi admişi īn cadrul concursului de admitere īn CDCR vor fi supuşi unor testări medicale şi psihologice la centrul de medicină care deserveşte MAE, la o dată anunţată de MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice īnaintea desfăşurării lor.

(2) Persoanelor declarate “apte” ca urmare a testărilor medicale şi psihologice li se vor aplica dispoziţiile art. 28.

(3) Persoanele declarate “inapte” īn urma testelor medicale şi psihologice, precum şi cele care nu se vor prezenta la datele anunţate pentru testările medicale şi psihologice nu pot dobāndi calitatea de membru al CDCR.

Art. 28. - (1) Pentru persoanele declarate “apte” ca urmare a testărilor medicale şi psihologice se va solicita avizul ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate.

(2) īn vederea realizării solicitării către ORNISS, persoanele prevăzute la alin, (1) vor completa formularele prevăzute, la o dată anunţată de MAE cu cel puţin 5 zile īnaintea completării lor.

(3) Persoanelor care primesc avizul pozitiv al ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate li se vor aplica dispoziţiile art. 29.

(4) Persoanele care vor primi avizul negativ al ORNISS pentru accesul al informaţii clasificate, precum şi cele care nu se vor prezenta la datele anunţate pentru completarea formularelor necesare solicitării avizului ORNISS pentru accesul al informaţii clasificate nu pot dobāndi calitatea de membru al CDCR.

Art. 29. - (1) Persoanele care primesc avizul pozitiv al ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate au obligaţia de a se prezenta la MAE pentru preluarea postului oferit, īncadrat cu funcţie diplomatică sau consulară, īn Centrala ori Serviciul Exterior din cadrul MAE.

(2) Persoanele care primesc avizul pozitiv al ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate se vor prezenta īn termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data anunţării de către MAE a primirii avizului pozitiv al ORNISS pentru a fi informate cu plivire la post conform condiţiilor prevăzute de lege.

(3) Data īnceperii activităţii la MAE prin preluarea postului oferit va fi anunţată de MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice īnainte.

(4) Vor dobāndi calitatea de membru al CDCR numai candidaţii admişi īn cadrul concursului de admitere īn CDCR care se prezintă la MAE la data anunţată ca fiind cea de īncepere a activităţii şi care acceptă postul oferit.

Art. 30. - Īn cazul īn care, din motive neprevăzute ce ţin de activitatea MAE, nu se pot respecta, īn mod obiectiv, termenele prevăzute īn prezentul regulament, concursul poate fi amānat pentru o perioadă corespunzătoare. Īn acest caz, amānarea şi condiţiile de reluare se publică pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2014, īncheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 9 aprilie 2014, īn baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţa tehnică şi financiară īn baza unui ajutor financiar nerambursabil īn valoare de 100 milioane euro acordat de Romānia Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

 

Īn baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

            īn temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărārea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, Programul de cooperare pe anul 2014, īncheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 9 aprilie 2014, īn baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară īn baza unui ajutor financiar nerambursabil īn valoare de 100 milioane euro acordat de Romānia Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, ratificat prin Legea nr. 12/2011.

 

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 913.

 

ROMĀNIA

Ministerul Afacerilor Externe Ministru

Nn H2-1/1556

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014

 

Stimată doamnă ministru,

Am onoarea să mă refer la Acordul īntre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară īn baza unui ajutor financiar nerambursabil īn valoare de 100 milioane de euro acordat de Romānia Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord) şi la al doilea Protocol Adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011 şi la scrisoarea Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti nr. 498/02Ī/2536 din 2 decembrie 2013 şi, avānd īn vedere prevederile articolului 1 paragraful 2 din Acord, vă propun ca prezenta scrisoare, cu anexa sa reprezentānd lista proiectelor concrete care vor fi finanţate de Romānia īn limita valorii estimative maxime prevăzute īn aceeaşi anexă, să fie considerat program de cooperare īntre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Moldova pe anul 2014 pentru implementarea Acordului.

Dacă această propunere este acceptabilă Guvernului Republicii Moldova, această scrisoare īmpreună cu scrisoarea dvs. de răspuns īn numele Guvernului Republicii Moldova vor constitui un Program de cooperare pe anul 2014, īn sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine īn anexă proiectele concrete de cooperare, īn limita unei contribuţii maxime prevăzute īn aceeaşi anexă.

Programul de cooperare va intra īn vigoare şi se va aplica de la data scrisorii dvs. de răspuns.

 

Vă rog să primiţi, doamnă ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţii.

 

Titus Corlăţean

 

Doamnei Natalia Gherman,

ministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE AL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. DI-04/2/5237

 

Chişinău, 9 aprilie 2014

 

Excelenţă,

Am onoarea să mă refer la scrisoarea dvs. din 9 aprilie 2014 cu următorul conţinut: “Am onoarea să mă refer la Acordul īntre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară īn baza unui ajutor financiar nerambursabil īn valoare de 100 milioane de euro acordat de Romānia Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord) şi la al doilea Protocol Adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011 şi la scrisoarea Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti nr. 498/021/2536 din 2 decembrie 2013 şi, avānd īn vedere prevederile articolului 1 paragraful 2 din Acord, vă propun ca prezenta scrisoare, cu anexa sa reprezentānd lista proiectelor concrete care vor fi finanţate de Romānia īn limita valorii estimative maxime prevăzute īn aceeaşi anexă, să fie considerat program de cooperare īntre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Moldova pe anul 2014 pentru implementarea Acordului.

Dacă această propunere este acceptabilă Guvernului Republicii Moldova, această scrisoare īmpreună cu scrisoarea dvs. de răspuns īn numele Guvernului Republicii Moldova vor constitui un Program de cooperare pe anul 2014, īn sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine īn anexă proiectele concrete de cooperare, īn limita unei contribuţii maxime prevăzute īn aceeaşi anexă.

Programul de cooperare va intra īn vigoare şi se va aplica de la data scrisorii dvs. de răspuns.” Am onoarea să vă confirm prin prezenta scrisoare că această propunere este acceptabilă Guvernului Republicii Moldova şi că scrisoarea dvs. Īmpreună cu această scrisoare de răspuns constituie un Program de cooperare pe anul 2014, īn sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine īn anexă proiectele concrete de cooperare, īn limita unei contribuţii maxime prevăzute īn aceeaşi anexă, care va intra īn vigoare şi se va aplica de la data acestei scrisori de răspuns.

 

Vă rog să primiţi, domnule ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţii.

 

Natalia Gherman

 

Domnului Titus Corlăţean,

ministrul afacerilor externe al Romāniei

 

ANEXĂ

 

Lista de proiecte pentru instituţii preşcolare

Raionul

Nr. crt.

Primăria

Localitatea

Instituţia preşcolară (succinta descriere a lucrărilor)

Suma alocată

 

 

 

 

 

mii lei

euro (curs 18,5)

1

 

 

 

Raionul Anenii Noi

 

 

Arienii Noi

1

Calfa

Calfa

Schimbare acoperiş - Grădiniţa de copii din satul Calfa

313

16,919

 

2

Chetrosu

Chetrosu

Reparaţii şi dotări la Grădiniţa de copii din satul Chetrosu

440

23,784

 

3

 

Todireşti

Reparaţii şi dotări la Grădiniţa de copii din satul Todireşti

467

25,243

 

4

Cobusca Veche

Cobusca Veche

Reparaţii şi dotări la Grădiniţa de copii din satul Cobusca Veche

425

22,973

 

5

Delacău

Delacău

Schimbarea geamurilor la Grădiniţa de copii din satul Delacău

320

17,297

 

6

Gura Bīcului

Gura Bīcului

Modernizare teren joaca la Grădiniţa de copii din satul Gura Bīcului

476

25,730

 

7

Maximovca

Maximovca

Reparaţii la grădiniţa de copii din satul Maximovca

1000

54,054

 

8

Puhăceni

Puhăceni

Reparaţii la grădiniţa de copii din satul Puhăceni

627

33,892

 

9

Roşcani

Roşcani

Reparaţia şi termoizolarea faţadei la grădiniţa de copii din satul Roşcani

422

22,811

 

10

Speie

Speia

Reparaţii şi dotări la Grădiniţa de copii din satul Speia

525

28,378

 

11

Şerpeni

Şerpeni

Reparaţii capitale la Grădiniţa de copii din satul Şerpeni

630

34,054

 

12

Teliţa

Teliţa

Reparaţii capitale - grădiniţa de copii din satul Teliţa

225

12,162

 

13

Cobusca Nouă

Cobusca Nouă

Reparaţii şi dotări la Grădiniţa de copii din satul Cobusca Nouă

340

18,378

 

14

Botnăreşti

Botnăreşti

Reparaţii capitale - grădiniţa de copii din Botnăreşti.

200

10,811

 

15

Chirca

Chirca

Reparaţii şi dotări la Grădiniţa de copii din Chirca

300

16,216

 

16

Geamăna

Geamăna

Reparaţia capitală a acoperişului grădiniţei de copii din Geamăna.

2000

108,108

 

17

Hīrboveţ

Hīrboveţ

Reparaţii şi dotări la Grădiniţa de copii din Hīrboveţ

380

20,541

 

18

Anenii Noi

Anenii Noi

Grădiniţa de copii nr. 3 din oraşul Anenii Noi: Anexă la clădire pentru sala de sport.

500

27,027

 

19

 

Anenii Noi

Modernizare teren joaca la Grădiniţa de copii nr. 4 din oraşul Anenii Noi.

300

16,216

 

20

Vamiţa

Vamiţa

Reparaţia capitală a acoperişului grădiniţei de copii din Vamiţa.

200

10,811

 

 

 

 

Total Raion

10090

545,405

 

2

 

 

 

Raionul Basarabeasca

 

0

Basarabeasca

1

Abaclia

Abaclia

Termoizolarea clădirii Grădiniţei de copii din satul Abaclia

600

32,432

 

2

Sadaclia

Sadaclia

Reparaţii la Grădiniţa de copii Nr. 1 din satul Sadaclia

600

32,432

 

3

Basarabeasca

Basarabeasca

Termoizolarea faţadei, grădiniţa de copii nr. 4 din oraşul Basarabeasca

200

10,811

 

4

 

Basarabeasca

Modernizare teren joaca, grădiniţă de copii nr. 3 din oraşul Basarabeasca

150

8,108

 

5

 

Basarabeasca

Dotarea cu utilaj tehnic, grădiniţa de copii nr. 2 din oraşul Basarabeasca

50

2,703

 

6

Băşcălia

Băşcălia

Dotarea şi modernizare - Grădiniţa de copii “Izvoraş” din Băşcălia

300

16,216

 

7

 

 

Dotare cu echipament necesar pentru Grădiniţa de copii din satul Băşcălia

100

5,405

 

8

Carabetovca

Carabetovca

Reparaţii şi dotări - Grădiniţa de copii “Fulguşor” din Carabetovca

450

24,324

 

9

Iordanovca

Iordanovca

Reparaţii şi dotări - Grădiniţa-creşă din Iordanovca

300

16,216

 

10

 

 

Modernizare teren joaca şi dotare pentru Grădiniţa de copii din satul Iordanovca

100

5,405

 

11

Iserlia

Iserlia

Reparaţia şi dotarea cantinei Grădiniţei de copii din satul iserlia

50

2,703

 

12

 

 

Reparaţii şi dotări - Grădiniţa de copii “Solnīşco” din Iserlia.

300

16,216

 

 

 

 

Total Raion

3200

172,973

 

3

 

 

 

Raionul Briceni

 

 

Briceni

1

Halahora

Halahora

Reparaţia acoperişului blocul de alimentaţie a grădiniţei de copii. s. Halahora

250

13,514

 

2

Medveja

Medveja

Teren dejoacă a grădiniţei de copii, s. Medveja

250

13,514

 

3

Pererīta

Pererīta

Reparaţia sălii de sport şi dotarea cu echipament a grădiniţei de copii, s. Pererīta

400

21,622

 

4

Teţcani

Teţcani

Teren dejoacă şi inventar sportiv la grădiniţa de copii, s. Teţcani

400

21,622

 

5

Bulboaca

Bulboaca

Teren dejoacă, echipament sportiv, mobilier la grădiniţa de copii, s. Bulboaca

300

16,216

 

6

Balasineşti

Balasineşti

Bucătărie, 2 blocuri sanitare ajustate la grădiniţa de copii, s. Balasineşti

400

21,622

 

7

Cotiujeni

Cotiujeni

Reparaţia capitală īn interiorul grădiniţei de copii, spălătorie, sala de sport, s. Cotiujeni

400

21,622

 

8

Grimăncāuţi

Grimăncāuţi

Reparaţia capitală interioară la grădiniţa de copii, s. Grimāncăuţi

500

27,027

 

9

Trebisăuţi

Trebisăuţi

Termoizolare şi modernizare la grădiniţa de copii, s. Trebisăuţi

450

24,324

 

10

Tabani

Tabani

Construcţia porţii şi gardului şi modernizare la grădiniţa de copii, s. Tabani

400

21,622

 

11

Coteala

Coteala

Reparaţii şi modernizări la grădiniţa de copii, s. Coteala

400

21,622

 

12

Beleavinţi

Beleavinţi

Reparaţii şi modernizări, s. Beleavinţi

400

21,622

 

13

Criva

Criva

Reparaţia interioară a clădirii nr. 2, modernizare a grădiniţei de copii, s. Criva

400

21,622

 

14

Lipcani

Lipcani

Teren de joacă şi inventar sportiv pentru grădiniţa de copii, or. Lipcani

250

13,514

 

15

Mărciufi

Mărcăuţi

Construcţia blocului sanitar şi a gardului pentru grădiniţa de copii, s. Mărcăuţi

150

8,108

 

16

Bogdăneşti

Bogdăneşti

Grădiniţa de copii din Bogdăneşti: Dotarea cu mobilier pentru dormitoare şi bucătărie.

200

10,811

 

17

Briceni

Briceni

Grădiniţa de copii nr. 1 din oraşul Briceni: modernizare şi dotare.

525

28,378

 

18

 

Briceni

Grădiniţa de copii nr. 2 din oraşul Briceni: modernizare.

580

31,351

 

19

 

Briceni

Grădiniţa de copii nr. 3 din oraşul Briceni: modernizare şi dotare.

525

28,378

 

20

Colicăuţi

Colicăuţi

Grădiniţa de copii din Colicăuţi: Schimbarea acoperişului.

330

17,838

 

21

Corjeuţi

Corjeuţi

Grădiniţa de copii din Corjeuţi: Canalizare; Bloc sanitar.

380

20,541

 

22

Drepcăuţi

Drepcăuţi

Grădiniţa de copii din Drepcăuţi: Reparaţia a 2 pavilioane; Reparaţia gardului.

360

19,459

 

23

Hlina

Hlina

Grădiniţa de copii din Hlina: Schimbarea acoperişului; Construcţia pavilionului.

300

16,216

 

24

Mihăileni

Mihăileni

Grădiniţa de copii din Mihăileni: Reparaţie capitală şi dotare cu mobilier.

200

10,811

 

25

Slobozia-Şirăuţi

Slobozia-Şirăuţi

Grădiniţa de copii din Slobozia-Şirăuţi: Sistemul de īncălzire.

300

16,216

 

26

Şirāuţi

Şirāuţi

Grădiniţa de copii din Şirāuţi: Schimbarea ferestrelor, Sistemul de canalizare.

300

16,216

 

 

 

 

Total Raion

9350

505,405


4

 

 

 

Raionul Cahul

 

 

Cahul

1

Brīnza

Brīnza

Reparaţia acoperişului şi modernizarea grădiniţei de copii “Bucuria” din satul Brīnza.

2000

108,108

 

2

Alexandru Ioan Cuza

Alexandru Ioan Cuza

Reconstrucţia acoperişului şi modernizarea grădiniţei de copii Nr. 2 din satul Alexandru Ioan Cuza.

1250

67,568

 

3

Borceag

Borceag

Reparaţia şi termoizolarea pereţilor exteriori a grădiniţei de copii din satul Borceag

1500

81,081

 

4

Cucoara

Cucoara

Reparaţia acoperişului grădiniţei de copii “Albinuţa” din satul Cucoara

300

16,216

 

5

 

 

Amenajarea terenului dejoacă a grădiniţei de copii “Albinuţa” din satul Cucoara

100

5,405

 

6

Crihana Veche

Crihana Veche

Reparaţia faţadei şi termoizolarea pereţilor la grădiniţa de copii .Clopoţel” din satul Crihana Veche.

300

16,216

 

7

 

 

Modernizarea grădiniţei de copii “Clopoţel” din satul Crihana Veche.

250

13,514

 

8

Burlacii

Burlacu

Modernizarea grădiniţei de copii “Struguraş” din satul Burlacu.

700

37,838

 

9

Badicul Moldovenesc

Badicul Moldovenesc

Dotarea grădiniţei de copii “Porumbiţa” din satul Badicul Moldovenesc,

150

8,108

 

10

Tartaul de Salcie

Tartaul de Salcie

Modernizarea grădiniţei de copii “Spicuşor” din satul Tartaul de Salcie

720

38,919

 

11

Andruşul de Jos

Andruşul de Jos

Grădiniţa de copii din Andruşul de Jos; Reparaţia acoperişului Bloc E; Schimbarea geamurilor.

380

20,541

 

12

Andruşul de Sus

Andruşul de Sus

Grădiniţa de copii din Andruşul de Sus: Lucrări de termoizolare a grădiniţei de copii.

380

20,541

 

13

Baurci Moldoveni

Baurci Moldoveni

Grădiniţa de copii din Baurci Moldoveni: Dotarea cu echipament şi modernizare.

380

20,541

 

14

Cīşliţa Prut

Cīşliţa Prut

Grădiniţa de copii din Cīşliţa Prut: Reparaţii şi dotări.

380

20,541

 

15

Giurgiuleşti

Giurgiuleşti

Grădiniţa de copii din Giurgiuleşti: Reparaţii, modernizare şi dotare.

380

20,541

 

16

Mania

Manta

Grădiniţa de copii din Manta: Dotarea cu mobilier; Amenajarea terenului dejoacă.

160

8,649

 

17

Manta

Paşcani

Grădiniţa de copii din Paşcani: Dotarea cu mobilier; Amenajarea terenului dejoacă.

180

9,730

 

18

Tătăreşti

Tătăreşti

Grădiniţa de copii din Tătăreşti: Reparaţia grădiniţei - Blocul B,

420

22,703

 

19

Slobozia Mare

Slobozia Mare

Grădiniţa de copii nr. 2 “Licurici” Modernizare, s. Slobozia Mare

1250

67,568

 

20

Vadul lui Isac

Vadul Lui Isac

Reparaţie acoperiş şi modernizare, s. Vadul lui Isac

900

48,649

 

21

Colibaşi

Colibaşi

Grădiniţa de copii nr. 1 “Grigore Vieru” Modernizare, s. Colibaşi

821

44,378

 

22

 

Colibaşi

Grădiniţa de copii nr. 2 “Ghiocel” (faţada şi izolarea termică), s. Colibaşi

536

28,973

 

23

Roşu

Roşu

Reparaţia grădiniţei de copii

980

52,973

 

24

Văleni

Văleni

Reparaţia clădirii grădiniţii nr. 2 “Romānită”, s. Văleni

622

33,622

 

 

 

 

Total Raion

15039

812,919

 

5

 

 

 

Raionul Cantemir

 

 

Cantemir

1

Porumbeşti

Porumbeşti

Construcţia Grădiniţei de copii īn satul Porumbeşti

6000

324,324

 

2

Lărguţa

Lărguţa

Reparaţia şi dotarea cu mobilier a Grădiniţei de copii din satul Lărguţa

320

17,297

 

3

Baimaclia

Baimaclia

Grădiniţa de copii din Baimaclia: Reparaţia capitală a grădiniţei; Dotarea cu inventar.

500

27,027

 

4

Chioselia

Chioselia

Grădiniţa de copii din Chioselia: Reparaţia capitală a grădiniţei; Dotarea cu inventar.

500

27,027

 

5

Cīrpeşti

Cīrpeşti

Grădiniţa de copii din Cīrpeşti: Reparaţia capitală a grădiniţei; Dotarea cu inventar.

500

27,027

 

6

Plopi

Plopi

Grădiniţa de copii din Plopi: Reparaţia capitală a grădiniţei; Dotarea cu inventar.

400

21,622

 

7

Anton eşti

Antoneşti

Reparaţia acoperişului grădiniţei de copii

500

27,027

 

8

Cīiatu

Cīietu

Reparaţia acoperişului grădiniţei de copii, s. Cīietu

480

25,946

 

9

Goteşti

Goteşti

Grădiniţa de copii nr. 2 (reparaţia canalizării, bloc sanitar, etc.), s. Goteşti

200

10,811

 

10

 

Goteşti

Grădiniţa de copii nr. 4 (pături, termoizolarea clădirii), s. Goteşti

200

10,811

 

11

Gotesti

Constantinesti

Modernizare curte exterioară.

50

2,703

 

12

Ţiganca

Ţiganca

Grădiniţa de copii (reparaţia capitală conform proiectului), s. Ţiganca

2000

108,108

 

 

 

 

Total Raion

11650

629,730

 

6

 

 

 

Raionul Călăraşi

 

 

Călăraşi

1

Dereneu

Dereneu

Reparaţii şi modernizare la Grădiniţa de copii din satul Dereneu

900

48,649

 

2

Hīrjauca

Hīrjauca

Reparaţii, modernizare şi dotări la grădiniţa din satul Hīrjauca

620

33,514

 

3

Horodişle

Horodişte

Reparaţii, modernizare şi dotări la Grădiniţa de copii din satul Horodişte

770

41,622

 

4

Hirava

Hirova

Reparaţii, modernizare şi dotări la grădiniţa de copii din satul Hirova

620

33,514

 

5

Hogineşti

Hogineşti

Schimbarea acoperişului la grădiniţa tip din satul Hogineşti

950

51,351

 

6

Răciula

Răciula

Reparaţii, modernizare la Grădiniţa de copii din satul Răciula

880

47,568

 

7

Temeleuţi

Temeleuţi

Reparaţii, modernizare şi dotări la grădiniţa de copii din satul Temeleuţi

850

45,946

 

8

Ţibirica

Ţibirica

Reparaţia capitală, modernizare şi dotări la Grădiniţa de copii din satul Ţibirica

900

48,649

 

9

Călăraşi

Călăraşi

Grădiniţa de copii nr. 3 “Lăstărel” din oraşul Călăraşi: Reparaţia acoperişului grădiniţei.

500

27,027

 

10

Bahmut

Bahmut

Grădiniţa de copii din Bahmut: Renovarea sistemului de īncălzire.

500

27,027

 

11

Nişcani

Nişcani

Grădiniţa de copii din Nişcani: Reparaţia capitală a blocului alimentar.

150

8,108

 

12

On isca ni

Onişcani

Grădiniţa de copii din Onişcani: Reparaţia capitală a blocului alimentar şi administrativ.

646.87

34,966

 

13

Bravicea

Bravicea

Grădiniţa de copii din Bravicea: Renovarea sistemului de īncălzire şi montarea a 2 cazane.

500

27,027

 

14

Pituşca

Pituşca

Grădiniţa de copii din Pituşca: Modernizare.

350

18,919

 

15

Pīrjolteni

Pīrjolteni

Grădiniţa de copii din Pīrjolteni: Reparaţia capitală a blocului alimentar.

250

13,514

 

16

Sadova

Sadova

Grădiniţa de copii din Sadova: Reparaţia capitală a acoperişului; Reparaţia sistemului decanalizare.

600

32,432

 

17

Sipoteni

Sipoteni

Grădiniţa de copii din Sipoteni: Reparaţia capitală.

3003.13

162,331

 

18

Tuzara

Tuzara

Grădiniţă de copii, corn. Tuzara

900

48,649

 

19

Rade ni

Rădeni

Grădiniţa de copii, s. Rădeni

500

27,027

 

20

Vălcineţ

Vălcineţ

Grădiniţa de copii, s. Vălcineţ

1200

64,865

 

 

 

 

Total Raion

15590

842,703


7

 

 

 

Raionul Căuşeni

 

 

Căuşeni

1

Taraclia

Taraclia

Construcţia unui pavilion la grădiniţa din sat Taraclia

330

17,838

 

2

Tocuz

Tocuz

Reţele exterioare, modernizare la grădiniţa din sat. Tocuz

2700

145,946

 

3

Zaim

Zaim

Reparaţia capitală şi modernizare la grădiniţa din sat Zaim

300

16,216

 

4

Sălcuţa

Sălcuţa

Construcţia a două foişoare la grădiniţa din sat Sălcuţa

350

18,919

 

5

Săiţi

Săiţi

Reţele exterioare, modernizare la grădiniţa din sat Săiţi

900

48,649

 

6

Opaci

Opaci

Reparaţia parţială a acoperişului 220 mp la grădiniţa din sat Opaci

180

9,730

 

7

Ciufleşti

Ciufleşti

Construcţia centralei termice şi sistemul de īncălzire la grădiniţa din sat Ciufleşti

450

24,324

 

8

Ursoaia

Ursoaia

Modernizarea grădiniţei din sat Ursoaia

180

9,730

 

9

Grădiniţa

Grădiniţa

Modernizarea grădiniţei din sat Grădiniţa

100

5,405

 

10

Coşcalia

Coşcalia

Modernizarea şi dotarea grădiniţei din sat Coşcalia

300

16,216

 

11

Chircăeşti

Chircăeşti

Reparaţia acoperişului şi modernizarea grădiniţei din sat. Chircăeşti

600

32,432

 

12

Cīmlţeni

Cīrnăţeni

Modernizarea grădiniţei din sat Cīrnăţeni

100

5,405

 

13

Baimaclia

Baimaclia

Modernizarea grădiniţei din sat Baimaclia

900

48,649

 

14

Ucramca

Ucrainca

Reparaţia Grădiniţei de copii din satul Ucrainca

140

7,568

 

15

Baccealia

Baccealia

Grădiniţa de copii “Licurici din Baccealia: Reparaţia acoperişului.

300

16,216

 

16

Căinări

Căinări

Grădiniţa de copii nr. 1 din oraşul Căinări: Reparaţia capitală a grădiniţei.

300

16,216

 

17

Chircăeştii Noi

Chircăeştii Noi

Grădiniţa de copii din Chircăieştii Noi: Modernizarea şi reparaţia capitală.

150

8,108

 

18

Baurci

Baurci

Grădiniţa de copii din Baurci: Reparaţia capitală şi modernizarea.

100

5,405

 

19

Hagimus

Hagimus

Grădiniţa de copii din Hagimus: Dotarea cu mobilier; Modernizarea curţii exterioare.

150

8,108

 

20

Tănătari

Tănătari

Grădiniţa de copii din Tănătari: Reparaţia acoperişului grădiniţei.

750

40,541

 

21

Căuşeni

Căuşeni

Grădiniţa de copii nr. 1 din oraşul Căuşeni: Reparaţia sălii festive a grădiniţei.

100

5,405

 

22

 

Căuşeni

Grădiniţa de copii nr. 4 din oraşul Căuşeni: Modernizarea.

150

8,108

 

 

 

 

Total Raion

9530

515,135

 

8

 

 

 

Raionul Cimişlia

 

 

Cimişlia

1

Gura Galbenei

Gura Galbenei

Reparaţia grădiniţei din satul Gura Galbenei

3800

205,405

 

2

Batīr

Batīr

Reparaţia grădiniţei din satul Batīr

1000

54,054

 

3

Mihailovca

Mihailovca

Reparaţia grădiniţei din satul Mihailovca

1000

54,054

 

4

Cimişlia

Cimişlia

Reparaţia grădiniţei “Ghiocel” din oraşul Cimişlia

900

48,649

 

5

 

Cimişlia

Grădiniţa “Făt Frumos” Reparaţii şi modernizări.

1019

55,081

 

6

Porumbrei

Porumbrei

Grădiniţa de copii din satul Porumbrei - modernizare şi dotare.

1663.4

89,914

 

7

Cenac

Cenac

Grădiniţa de copii din satul (modernizare şi dotare)

500

27,027

 

8

Surie

Surie

Grădiniţa de copii din satul Surie (modernizare şi dotare)

500

27,027

 

9

Lipoveni

Lipoveni

Reparaţia Grădiniţei de copii din satul Lipoveni

600

32,432

 

10

Albina

Albina

Grădiniţa de copii din Albina: Reparaţia faţadei

600

32,432

 

11

Fetiţa

Fetiţa

Grădiniţa de copii din Fetiţa: Modernizarea curţii exterioare.

120

6,486

 

12

Ciucur Mingir

Ciucur Mingir

Grădiniţa de copii din Ciucur Mingir: Modernizare şi reparaţia capitală a clădirii.

600

32,432

 

13

Codreni

Codreni

Grădiniţa de copii din Codreni: Modernizare.

120

6,486

 

14

Ivanovca Nouă

Ivanovca Noua

Grădiniţa de copii din Ivanovca Nouă: Modernizare.

120

6,486

 

15

Sagaidac

Sagaidac

Grădiniţa de copii din Sagaidac: Reparaţia capitală a grădiniţei.

720

38,919

 

16

lalpujeni

lalpujeni

Grădiniţa de copii (modernizare şi dotare), s. lalpujeni

440

23,784

 

17

Grădişte

Grădişte

Grădiniţa “Alunelul”, s. Grădişte

500

27,027

 

18

Satul Nou

Satul Nou

Reparaţii la grădiniţa de copii, s. Satul Nou

2765

149,459

 

 

 

 

Total Raion

16967.4

917,157

 

9

 

 

 

Raionul Criuleni

 

 

Criuleni

1

Răculeşti

Răculeşti

Modernizarea grădiniţei din satul Răculeşti.

350

18,919

 

2

Mascăuţi

Maşcăuţi

Reparaţia acoperişului şi modernizare la grădiniţa din satul Maşcăuţi.

940

50,811

 

3

Criuleni

Criuleni

Modernizare la grădiniţa Spicuşor din or. Criuleni

1040

56,216

 

4

Drăsliceni

Ratuş

Reparaţia şi modernizarea Grădiniţei de copii din satul Ratuş

1110

60,000

 

5

Hruşova

Hruşova

Reparaţia şi modernizarea la Grădiniţa de copii din satul Hruşova

1740

94,054

 

6

Zāicana

Zāicana

Reconstrucţia acoperişului, reparaţia sistemului de īncălzire, amenajarea īncăperii la Grădiniţa de copii din satul Zāicana

400

21,622

 

7

Măgdăceşti

Măgdăceşti

Modernizarea Grădiniţei de copii din satul Măgdăceşti

640

34,595

 

8

Oniţcani

Oniţcani

Reparaţia sistemului de īncălzire, centrala de la Grădiniţa de copii din satul Oniţcani

300

16,216

 

9

Coşerniţa

Coşerniţa

Reparaţia blocului alimentar la Grădiniţa de copii din satul Coşerniţa

300

16,216

 

10

Dubāsarii Vechi

Dubāsarii Vechi

Grădiniţa de copii din Dubāsarii Vechi: Reparaţii capitale.

380

20,541

 

11

Işnovăţ

Işnovăţ

Grădiniţa de copii din Işnovăţ: Reparaţii şi dotări cu mobilier

380

20,541

 

12

Izbişte

Izbişte

Grădiniţa de copii din Izbişte: Reparaţia capitală. Dotarea cu mobilier.

610

32,973

 

13

Jevreni

Jevreni

Grădiniţa de copii din Jevreni: Modernizarea curţii exterioare.

150

8,108

 

14

Rīşcova

Rīşcova

Grădiniţa de copii din Rīşcova: Reparaţia capitală a acoperişului.

380

20,541

 

15

Slobozia-Duşca

Slobozia-Duşca

Grădiniţa de copii din Slobozia-Duşca: Reparaţia capitală.

380

20,541

 

16

Bălăbăneşti

Bălăbăneşti

Reparaţia capitală a grădiniţei de copii, s. Bălăbăneşti

406

21,946

 

17

Hīrtopul Mare

Hīrtopul Mare

Reparaţia şi modernizarea grădiniţei de copii, s. Hīrtopul Mare

775

41,892

 

18

Paşcani

Porumbeni

Reparaţia acoperişului grădiniţei de copii, s. Porumbeni

1300

70,270

 

 

 

 

Total Raion

11581

626,000


10

 

 

 

Raionul Donduşeni

 

 

Donduşeni

1

Ţaul

Ţaul

Reparaţia capitală şi dotarea cu mobilier a grădiniţei de copii din satul Ţaul

2700

145,946

 

2

Corbu

Corbu

Reparaţia capitală a grădiniţei de copii din satul Corbu

1300

70,270

 

3

Crişcăuţi

Crişcăuţi

Dotarea cu mobilier a grădiniţei de copii din satul Crişcăuţi

250

13,514

 

4

Frasin

Frasin

Reparaţia capitală a grădiniţei de copii s. Frasin

500

27,027

 

5

Baraboi

Baraboi

Grădiniţa de copii nr. 1 “Ghiocel” din Baraboi: Dotarea cu mobilier; Reparaţia acoperişului.

247.95

13,403

 

6

 

Baraboi

Grădiniţa de copii nr. 2 “Spicuşor” din Baraboi: Dotarea cu mobilier.

132.05

7,138

 

7

Climăuţi

Climăuţi

Grădiniţa de copii din Climăuţi: Dotarea cu mobilier,

380

20,541

 

8

Plop

Plop

Grădiniţa de copii din Plop: Dotarea cu mobilier.

380

20,541

 

9

Scăieni

Scăieni

Grădiniţa de copii “Prichindel” din Scăieni: reparaţia capitală a grădiniţei.

380

20,541

 

10

Sudarea

Sudarea

Grădiniţa de copii din Sudarea: Construcţia acoperişului sălii sportive.

380

20,541

 

11

Tfmova

Tīrnova

Grădiniţa de copii nr. 1 “Licurici” din Tīrnova: modernizare.

380

20,541

 

 

 

 

Total Raion

7030

380,000

 

11

 

 

 

Raionul Drochia

 

 

Drochia

1

Mīndīc

Mīndīc

Schimbare acoperiş - Grădiniţa de copii din satul Mīndīc

898.0173

48,541

 

2

Moara de Piatră

Moara de Piatră

Modernizare Grădiniţa de copii din satul Moara de Piatră

506.09034

27,356

 

3

Nicoreni

Nicoreni

Reparaţie capitală a Grădiniţei nr. 1 din satul Nicoreni

10016948

54,146

 

4

Popeştii de Sus

Popeştii de Sus

Modernizare şi reparaţii capitale la Grădiniţa din satul Popeştii de Sus

812.404

43,914

 

5

Popeştii de Jos

Popeştii de Jos

Reparaţie capitală a Grădiniţei de copii din satul Popeştii de Jos

719.37285

38,885

 

6

Ţarigrad

Ţarigrad

Modernizare şi reparaţii capitale la Grădiniţa nr. 1 din satul Ţarigrad

776.59001

41,978

 

7

 

Ţarigrad

Modernizare şi reparaţii capitale a Grădiniţei nr. 2 din satul Ţarigrad

734.179

39,685

 

8

Antoneuca

Antoneuca

Lucrări de reparaţie la grădiniţa de copii din satul Antoneuca

420.4517

22,727

 

9

Drochia, oraş

Drochia, oraş

Dotări la Grădiniţa de copii nr. 9 din oraşul Drochia

506.2

27,362

 

10

Chetrosu

Chetrosu

Reparaţia acoperişului la Grădiniţa de copii din Chetrosu

850

45,946

 

11

Chetrosu

Chetrosu

Modernizarea Grădiniţei de copii din Chetrosu

380

20,541

 

12

Cotova

Cotova

Dotări şi amenajare teren dejoacă Grădiniţa de copii din Cotova

380

20,541

 

13

Dominteni

Dominteni

Modernizare Grădiniţa de copii din Dominteni

380

20,541

 

14

Fīntīniţa

Fīntīniţa

Modernizare Grădiniţa de copii din Fīntīniţa

380

20,541

 

15

Hăsriăşenii Mari

Hăsnăşenii Mari

Modernizare Grădiniţa de copii din Hăsnăşenii Mari

380

20,541

 

16

Maramonovca

Maramonovca

Construcţia sistemului de īncălzire la Grădiniţa de copii din Maramonovca

380

20,541

 

17

Ochiul Alb

Ochiul Alb

Alimentarea cu gaze naturale a Grădiniţei de copii din Ochiul Alb

380

20,541

 

18

Pelenia

Pelenia

Modernizare Grădiniţa de copii din Pelenia

640

34,595

 

19

Petreni

Petreni

Dotări la Grădiniţa de copii din Petreni

380

20,541

 

20

Drochia

Drochia

Construcţia sistemului de īncălzire. Grădiniţa de copii din satul Drochia

380

20,541

 

21

Sofia

Sofia

Modernizarea incintei Grădiniţei de copii din Sofia

380

20,541

 

22

Şuri

Şuri

Grup sanitar la Grădiniţa de copii din Şuri

380

20,541

 

23

Nicoreni

Nicoreni

īmprejmuire şi alimentare cu gaze naturale a Grădiniţei de copii nr. 2, sat Nicoreni

37

2,000

 

 

 

 

Total Raion

12082

653,081

 

12

 

 

 

Raionul Dubăsari

 

 

Dubăsari

1

Cocieri

Cocieri

Reparaţia acoperişului Grădiniţei din satul Cocieri

770

41,622

 

2

Ustia

Ustia

Modernizarea Grădiniţei de copii “Andrieş”, sat Ustia

500

27,027

 

3

 

 

Modernizarea Grădiniţei din satul Ustia

240

12,973

 

4

Doroţcaia

Doroţcaia

Dotări la Grădiniţa din satul Doroţcaia

100

5,405

 

5

Holercani

Holercani

Dotări la Grădiniţa din satul Holercani

100

5,405

 

6

Pīrīta

Pīrīta

Dotări şi amenajare incită Grădiniţa din satul Pīrīta

150

8,108

 

7

 

 

Modernizarea şi dotarea Grădiniţei de copii “Viorica” din Pīrīta

380

20,541

 

8

Molovata

Molovata

Amenajarea terenului de joacă la Grădiniţa din satul Molovata

150

8,108

 

9

 

 

Grădiniţa de copii din Molovata Veche: Teren de joacă pentru copii.

185

10,000

 

10

Marcăuţi

Marcăuţi

Reabilitarea termică a Grădiniţei de copii, sat Marcăuţi

250

13,514

 

11

Oxentea

Oxentea

Reparaţia acoperişului din sat Oxentea

1300

70,270

 

12

OCoşniţa

Coşniţa

Modernizarea şi dotarea Grădiniţa de copii nr. 1 “Floricica” din Coşniţa

240.5

13,000

 

13

 

 

Reparaţii la grădiniţa nr. 1 din satul Coşniţa

75

4,054

 

14

 

Coşniţa

Dotarea grădiniţei şi amenajarea terenului dejoacă Grădiniţa de copii nr. 2din Coşniţa

240.5

13,000

 

15

 

 

Reparaţii la grădiniţa nr. 2 din satul Coşniţa

75

4,054

 

16

 

Pohrebea

Modernizarea şi dotarea Grădiniţei de copii nr. 2 din Pohrebea

259

14,000

 

17

Molovata Nouă

Molovata Nouă

Modernizarea şi dotarea Grădiniţei creşă “Lăstăraş” Molovata Nouă

215

11,622

 

18

 

 

Amenajarea terenului sportiv pentru Grădiniţa din satul Molovata Nouă

120

6,486

 

 

 

 

Total Raion

5350

289,189

 

13

 

 

 

Raionul Edineţ

 

 

Edineţ

1

Hancāuţi

Hancăuţi

Reparaţia Grădiniţei de copii din satul Hancăuţi

428.57

23,166

 

2

Gordineşti

Gordineşti

Construcţie anexă Grădiniţa de copii din satul Gordineşti

1350

72,973

 

3

Parcova

Parcova

Reparaţii exterioare la Grădiniţa de copii “Andrieş” din satul Parcova

1000

54,054

 

4

Viişoara

Viişoara

Reparaţii capitale la Grădiniţa din satul Viişoara

428.57

23,166

 

5

Corpaci

Corpaci

Modernizare şi Reparaţii la Grădiniţa din satul Corpaci

428.57

23,166

 

6

Blesteni

Bleşteni

Reparaţii corp cantină şi sala festivă din satul Bleşteni

428.57

23,166

 

7

Gaşpar

Gaşpar

Reparaţia capitală a grădiniţei de copii din satul Gaşpar

428.57

23,166

 

8

Hincăuţi

Hincăuţi

Modernizare şi reparaţii la Grădiniţa de copii din satul Hincăuţi

428.58

23,166

 

9

Bădragii Noi

Bădragii Noi

Modernizarea şi dotarea Grădiniţei de copii din Bădragii Noi

125

6,757

 

10

 

Bădragii Vechi

Reparaţii şi dotări la Grădiniţa de copii din Bădragii Vechi

145

7,838

 

11

Brīnzeni

Brīnzeni

Modernizarea şi dotarea Grădiniţei de copii din Brīnzeni

270

14,595

 

12

Chetroşica Nouă

Chetroşica Nouă

Dotarea Grădiniţei de copii din Chetroşica Nouă

100

5,405

 

13

Constanţi novca

Constantinovca

Modernizarea şi dotarea Grădiniţei de copii din Constantinovca

100

5,405

 

14

Edineţ

Or. Edineţ

Modernizarea şi dotarea Grădiniţei de copii Nr. 1 din oraşul Edineţ

325

17,568

 

15

 

Or. Edineţ

Reparaţia acoperişului la Grădiniţa de copii Nr. 2 din oraşul Edineţ

340

18,378

 

16

 

Or. Edineţ

Modernizarea şi reabilitarea termică a Grădiniţei de copii Nr. 3 din oraşul Edineţ

300

16,216

 

17

 

Or. Edineţ

Dotarea Grădiniţei de copii Nr. 4 din oraşul Edineţ

325

17,568

 

18

 

Alexandreni

Reparaţii şi dotări la Grădiniţa de copii din Alexandreni

140

7,568

 

19

 

Gordineştii Noi

Modernizarea Grădiniţei de copii din Gordineştii Noi

115

6,216

 

20

Feteşti

Feteşti

Modernizarea Grădiniţei de copii din Feteşti

600

32,432

 

21

Hlinaia

Mlinaia

Modernizarea şi dotarea Grădiniţei de copii din Hlinaia

465

25,135

 

22

Terebna

Terebna

Modernizarea şi dotarea Grădiniţei de copii din Terebna

245

13,243

 

23

Trinca

Trinca

Modernizare şi dotarea Grădiniţei de copii din Trinca

655

35,405

 

24

Zābriceni

Zābriceni

Anveioparea şi dotarea Grădiniţei de copii din Zābriceni

160

8,649

 

25

Cuconeşti

Cuconeşti

Dotarea Grădiniţei de copii din Cuconeşti

50

2,703

 

26

Şofrīncani

Şofrīncani

Reparaţii capitale la Grădiniţa de copii din Şofrīncani

100

5,405

 

27

Burtăneşti

Burlăneşti

Modernizarea sistemului de īncălzire la Grădiniţa de copii, sat Burlăneşti

800

43,243

 

28

 

Buzdugeni

Reparaţia Grădiniţei de copii, sat Buzdugeni

200

10,811

 

29

Rotunda

Rotunda

Modernizarea Grădiniţei de copii “Ghiocel”, sat Rotunda

704

38,054

 

 

 

 

Total Raion

11185.43

604,618

 

14

 

 

 

Raionul Făleşti

 

 

Făleşti

1

Obreja Veche

Obreja Veche

Reparaţia acoperişului - Grădiniţa din sat Obreja Veche

1400

75,676

 

2

Risipeni

Risipeni

Construcţia blocului alimentar - Grădiniţa din sat Risipeni

1500

81,081

 

3

Taxobeni

Taxobeni

Construcţia anexei - Grădiniţa din sat Taxobeni

600

32,432

 

4

Călineşti

Călineşti

Construcţia anexei - Grădiniţa din sat Călineşti

1500

81,081

 

5

Pīnzăreni

Rnzăreni

Reparaţii interioare - Grădiniţa din sat Rnzăreni

700

37,838

 

6

Mărăndeni

Mărăndeni

Reparaţii - Grădiniţa din sat Mărăndeni

300

16,216

 

7

Bocăni

Bocăni

Reparaţii anexă şi sistem de īncălzire Grădiniţa de copii din satul Bocăni

590

31,892

 

8

Catranīc

Catranīc

Anveiopare Grădiniţa de copii din Catranīc

250

13,514

 

9

Călugăr

Călugăr

Reparaţii Grădiniţa de copii din Călugăr

80

4,324

 

10

Călugăr

Frumuşica

Anveiopare Grădiniţa de copii din Frumuşica

240

12,973

 

11

Glinjeni

Glinjeni

Reparaţii acoperiş Grădiniţa de copii din Glinjeni

320

17,297

 

12

Horeşti

Horeşti

Reparaţii bloc alimentar Grădiniţa de copii din Horeşti

250

13,514

 

13

Izvoare

Izvoare

Reparaţii grupuri sanitare şi sistem de īncălzire Grădiniţa de copii din Izvoare

500

27,027

 

14

Logofteni

Moldovanca

Modernizare Grădiniţa de copii din Moldovanca

100

5,405

 

15

Muşte aţa

Musteaţa

Reparaţii şi amenajare incintă Grădiniţa de copii din Musteaţa

250

13,514

 

16

Pīrliţa

Pīrliţa

Modernizare Grădiniţa de copii din Pīrliţa

320

17,297

 

17

Pruteni

Pruteni

Reparaţii bloc alimentar Grădiniţa de copii din Pruteni

250

13,514

 

18

Sărata Veche

Sărata Veche

Reabilitarea termică a Grădiniţei de copii din Sărata Veche

320

17,297

 

19

Făleşti, oraş

Făleşti, oraş

Modernizare şi reparaţie capitala - Grădiniţa de copii nr. 12 din oraşul Făleşti

1000

54,054

 

20

Pietrosu

Pietrosu

Reparaţia Grădiniţei de copii, sat Pietrosu

500

27,027

 

21

Hīnceşti

Hīnceşti

Modernizarea Grădiniţei de copii, sat Hīnceşti

500

27,027

 

22

Scumpia

Scumpia

Amenajare incintă şi teren dejoacă pentru copii. Grădiniţă sat Scumpia

150

8,108

 

 

 

 

Total Raion

11620

628,108

 

15

 

 

 

Raionul Floreşti

 

 

Floreşti

1

Băhrīneşti

Băhrīneşti

Reabilitarea termică a Grădiniţei din sat Băhrīneşti

1500

81,081

 

2

Putineşti

Putineşti

Reparaţia capitală a Grădiniţei de copii din sat Putineşti

1500

81,081

 

3

Mărculeşti

Mărculeşti

Reparaţia capitală a Grădiniţei de copii din sat Mărculeşti

700

37,838

 

4

TTrgul Vertiujeni

Tīrgul Vertiujeni

Dotarea şi Amenajare teren de joacă - Grădiniţa de copii din sat Tīrgul Vertiujeni

280

15,135

 

5

Cuhureştii de Jos

Cuhureştii de Jos

Dotarea şi Amenajare teren dejoacă - Grădiniţa de copii din sat Cuhureştii de Jos

300

16,216

 

6

Frumuşica

Frumuşica

Reparaţii exterioare Grădiniţa de copii din sat Frumuşica

500

27,027

 

7

Cernita

Cernita

Reparaţii exterioare Grădiniţa de copii din sat Cernita

1000

54,054

 

8

Alexeevca

Alexeevca

Modernizare şi dotare Grădiniţa de copii din Alexeevca

250.5

13,541

 

9

 

Dumitreni

Reparaţii şi dotări Grădiniţa de copii din Dumitreni

129.5

7,000

 

10

Ciripeau

Ciripeau

Alimentarea cu gaze naturale şi modernizare instalaţie termică Grădiniţa de copii din Ciripeau

380

20,541

 

11

Domulgeni

Domulgeni

Reparaţii capitale Grădiniţa de copii din Domulgeni

380

20,541

 

12

Lunga

Lunga

Modernizarea şi dotarea Grădiniţei de copii din Lunga

380

20,541

 

13

Napadova

Napadova

Modernizarea - Grădiniţa de copii din Napadova

380

20,541

 

14

Oraşul Ghindeşti

Oraşul Ghindeşti

Reparaţii capitale şi dotări - Grădiniţa de copii din oraşul Ghindeşti

380

20,541

 

15

Prodăneşti

Prodăneşti

Modernizare şi dotare - Grădiniţa de copii din Prodăneşti

380

20,541

 

16

Rădulenii Vechi

Rădulenii Vechi

Reparaţii interioare şi dotări - Grădiniţa de copii din Rădulenii Vechi

380

20,541

 

17

Sănătăuca

Sănătăuca

Reparaţia capitală a blocului alimentar şi utilarea lui - Grădiniţa de copii din Sănătăuca

380

20,541

 

18

Ştefăneşti

Ştefăneşti

Reparaţii şi dotări - Grădiniţa de copii din Ştefăneşti

380

20,541

 

19

Temeleuţi

Temeleuţi

Construire grupuri sanitare. Reparaţii interioare - Grădiniţa de copii din Temeleuţi

380

20,541

 

20

Trifāneşti

Trifāneşti

Reparaţii şi dotări Grădiniţa de copii din Trifāneşti

380

20,541

 

21

Văscăuţi

Văscăuţi

Modernizare şi dotare Grădiniţa de copii din Văscăuţi

380

20,541

 

22

Vertiujeni

Vertiujeni

Modernizare şi dotare Grădiniţa de copii din Vertiujeni

380

20,541

 

23

Gura Căinarului

Gura Căinarului

Reabilitare termică - Grădiniţa de copii, sat Gura Căinarului

199

10,757

 

24

Izvoare

Izvoare

Modernizare - Grădiniţa de copii, sat Izvoare

320

17,297

 

25

Roşietici

Roşieticii-Vechi

Modernizare Grădiniţa de copii “Auraş păcuraş”, sat Roşieticii Vechi

600

32,432

 

26

 

Cenuşa

Reparaţii şi dotări Grădiniţa de copii “Ghiocel”, sat Cenuşa

300

16,216

 

 

 

 

Total Raion

12519

676,703

 

16

 

 

 

Raionul Glodeni

 

 

Glodeni

1

Viişoara

Viişoara

Modernizare Grădiniţa de copii din Viişoara

100

5,405

 

2

 

Moara-Domnească

Reparaţia grădiniţei de copii - Moara Domnească

400

21,622

 

3

Camenca

Brīnzeni

Reparaţii şi dotări Grădiniţa de copii Brīnzeni

500

27,027

 

4

Petru nea

Petrunea

Reparaţii şi reabilitare termică - Grădiniţa de copii Petrunea

1500

81,081

 

5

Balatina

Clococenii Vechi

Reparaţii grup sanitar şi dotări Grădiniţa de copii Clococenii Vechi

250

13,514

 

6

 

Balatina

Reparaţia acoperişului - Grădiniţa de copii din Balatina

380

20,541

 

7

Iabloana

Iabloana

Reparaţii şi dotări Grădiniţa Nr. 2 Iabloana

350

18,919

 

8

Cajba

Cajba

Modernizare Grădiniţa de copii Cajba

300

16,216

 

9

Limbenii Noi

Limbenii Noi

Reparaţii capitale Grădiniţa de copii Limbenii Noi

320

17,297

 

10

Limbenii Vechi

Limbenii Vechi

Construire anexă şi reparaţii Grădiniţa de copii Limbenii Vechi

400

21,622

 

11

Fundurii Noi

Fundurii Noi