MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 282/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 282         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 16 aprilie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

275. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 

277. - Hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Tenis asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului

 

280. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Constantin Toma

 

281. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna Constantinescu Iuliana

 

282. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Olaru Răzvan-Daniel

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

174. - Decizie pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

175. - Decizie pentru numirea domnului Mărgărit Mitică Marius în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

176. - Decizie pentru numirea domnului Cezar-Radu Soare în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

177. - Decizie pentru numirea doamnei Ioana Liana Cazacu în funcţia de secretar de staţia Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Încadrarea personalului din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 275.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010)

 

Numărul maxim de posturi = 707, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului

Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet ministru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet secretar de stat

 

Secretar general

 

 

 

 

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul de audit public intern

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea competenta pentru acreditarea agenţilor de plăţi şi a

Organismului Coordonator**

 

 

 

 

 

 

Serviciul de presă şi relaţii publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală politici agricole şi strategii

 

Agenţia Naţională Fitosanitară*

 

 

 

 

Direcţia generală managementul resurselor umane şi juridic

 

Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală industrie alimentară

 

Centru operativ pentru situaţii de urgenţă

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală dezvoltare rurală – Autoritatea de management pentru PNDR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii

 

Probleme speciale***

 

 

 

 

Unitatea pentru politici publice***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală Sistemul Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* se organizează la nivel de direcţie

** se organizează la nivel de serviciu

*** se organizează la nivel de compartiment

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Tenis asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Tenis asupra unei suprafeţe de 3.711 mp, parte dintr-un teren, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, având datele de identificare prevăzute la poziţia nr. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale şi Comitetului Olimpic Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 20 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Datele de identificare ale terenului prevăzut la art. 1 asupra căruia se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Tenis sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Tenis asupra unei suprafeţe de 2.816 mp, parte dintr-un teren, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Complexul Sportiv “Lia Manoliu” Bucureşti, având datele de identificare prevăzute la poziţia nr. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.392/2007 privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, unor federaţii sportive naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.793 din 22 noiembrie 2007.

Art. 4. - Datele de identificare ale terenului prevăzut la art. 3 asupra căruia se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Tenis sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 277.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului asupra căruia se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Tenis

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare al bunului imobil

Locul unde este situat bunul imobil

Persoana juridică ce are în administrare bunul imobil

Persoana juridică căreia i se revocă dreptul de folosinţă gratuită asupra bunului imobil

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

40181

(parţial)

8.26.02

Municipiul Bucureşti, sectorul 2,

bd. Pierre de Coubertin nr. 2

Ministerul Tineretului şi Sportului

C.U.I. 26604620

Federaţia Română de Tenis

C.U.I. 5219525

Centrul Naţional de Tenis Suprafaţa părţii din teren asupra căreia încetează dreptul de folosinţă: 3.711 m*, din totalul de 17.741 m2, conform Hotărârii Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale şi Comitetului Olimpic Român C.F. nr. 232187

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului asupra căruia se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Tenis

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare al bunului imobil

Locul unde este situat bunul imobil

Persoana juridică ce are în administrare bunul imobil

Persoana juridică căreia i se revocă dreptul de folosinţă gratuită asupra bunului imobil

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

34.214

(parţial)

 

8.26.02 I

Municipiul Bucureşti, sectorul 2,

bd. Basarabia nr. 37-39

 

Ministerul Tineretului şi Sportului

CU.I. 26604620

Federaţia Română de Tenis

CU. 1.5219525

Teren în extinderea Centrului Naţional de Tenis Suprafaţa părţii din teren asupra căreia încetează dreptul de folosinţă: 2.816 m2, din totalul de 4.072,47 m2, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.392/2007 privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, unor federaţii sportive naţionale C.F. nr. 232184

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Constantin Toma

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Constantin Toma exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Bacău.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 280.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna Constantinescu Iuliana

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna Constantinescu Iuliana.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 281.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Olaru Răzvan-Daniel

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Olaru Răzvan-Daniel exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 282.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cezar-Radu Soare se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 174.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Mărgărit Mitică Marius în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mărgărit Mitică Marius se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 175.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Cezar-Radu Soare în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cezar-Radu Soare se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 176.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Ioana Liana Cazacu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 

Având în vedere propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, formulată prin Adresa nr. 755/R.P. din 10 aprilie 2014,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 250/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana Liana Cazacu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 177.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.