MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 878/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 878         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 3 decembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            57. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            23. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

DECRETE

 

694. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.051. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014

 

1.052. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate public㠓Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-krn 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

956. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat – RNEADSM

 

2.073/1.623. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor

 

4.869. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Institutului Limbii Române

 

4.956. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.489/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit “Lady Bird” din municipiul Timişoara

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. II “Componenţa Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital”, domnul senator Vosganian Varujan - Grupul parlamentar al PNL - se include în componenţa comisiei.

2. La anexa nr. XVIII “Componenţa Comisiei permanente a românilor de pretutindeni”, domnul senator Purec Ion-Simeon - Grupul parlamentar al PSD - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Corlăţean Titus – Grupul parlamentar al PSD.

 

Aceasta hotărâre a fost adoptata de Senat în şedinţa din 2 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2014.

Nr. 57.

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 5-12 decembrie 2014, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Miron Tudor Mitrea, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 23.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi B, ale art. 8 lit. Aşi B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicata,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

în semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile şi înaltul profesionalism dovedite în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate în sistemul de telecomunicaţii speciale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 1* la prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 2* la prezentul decret

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 3*la prezentul decret.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4* la prezentul decret.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 5* la prezentul decret.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Mare Ofiţer cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 6* la prezentul decret.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 7* la prezentul decret.

Art. 8. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 8* la prezentul decret.

Art. 9. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 9* la prezentul decret.

Art. 10. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în anexa nr. 10* la prezentul decret.

Art. 11. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 11* la prezentul decret.

Art. 12. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 12* la prezentul decret.

Art. 13. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa I, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 13* la prezentul decret.

Art. 14. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 14* la prezentul decret.

Art. 15. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 15* la prezentul decret.

Art. 16. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa I, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 16* la prezentul decret.

Art. 17. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 17* la prezentul decret.

Art. 18. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 18* la prezentul decret.

Art. 19. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa I, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 19* la prezentul decret.

Art. 20. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 20* la prezentul decret.

Art. 21. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 21* la prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2014.

Nr. 694.


* Anexele nr. 1-21 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 27 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“H OTĂRÂRE

pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2015”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă programele de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. Anexa se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,

Gabriela Coman

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 1.051.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1 007/2010)

 

PROGRAMELE DE INTERES NAŢIONAL

în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2015

 

1. Programul: “Închiderea instituţiilor de tip vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente” - PIN 1

Scop: creşterea calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familie

Obiectiv: creşterea numărului de case de tip familial şi apartamente şi reducerea numărului de instituţii de tip vechi

Rezultate estimate:

- cel puţin 24 de case de tip familial şi apartamente înfiinţate;

- cel puţin două centre de recuperare înfiinţate;

- numărul de instituţii de tip vechi redus cu cel puţin 6;

- cel puţin 300 de copii beneficiază de îngrijire de calitate în casele şi apartamentele nou-create.

Perioada de derulare: Programul se derulează pe o perioadă de 6 ani. Proiectele vor avea o durată de maximum 60 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015, din care cel puţin 3 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor nou-create.

Buget: Bugetul total este de 15.200 mii lei, din care:

a) 200 mii lei pentru anul 2010;

b) 5.000 mii lei pentru anul 2011;

c) 3.000 mii lei pentru anul 2012;

d) 2.300 mii lei pentru anul 2013;

e) 1.533 mii lei pentru anul 2014;

f) 3.167 mii lei pentru anul 2015.

Aplicant principal eligibil: direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

Parteneri: organismele private acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale a acestuia.

2. Programul «Intervenţie în situaţii de violenţă în familie” - PIN 2

Scop: creşterea calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familie

Obiectiv: întărirea capacităţii direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) de intervenţie în situaţii de violenţă în familie

Rezultate estimate:

- cel puţin 20 de servicii de intervenţie în situaţii de violenţă în familie, din cadrul DGASPC, înfiinţate şi/sau dezvoltate;

- cel puţin 1.800 de victime (copii/adulţi) vor beneficia de sprijinul serviciilor de intervenţie în situaţii de violenţă în familie;

- cel puţin 1.000 de familii în care se manifestă fenomene de violenţă vor fi orientate către instituţii sau servicii cu competenţe în domeniu.

Perioada de derulare: Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani. Proiectele vor avea o durată de maximum 24 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2012, din care cel puţin 9 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor nou-create.

Buget: Bugetul total este de 1.860 mii lei, din care:

a) 200 mii lei pentru anul 2010;

b) 830 mii lei pentru anul 2011;

c) 830 mii lei pentru anul 2012.

Aplicant principal eligibil: DGASPC

Parteneri: organismele private acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale a acestuia, precum şi al prevenirii şi combaterii violenţei în familie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate public㠓Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 503/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8 + 100 şi km 17 + 100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - Obiect 7 - Completarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7-DN 1A”, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate public㠓Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A”, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate public㠓Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A”, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Chitila din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Chitila din judeţul Ilfov, sunt în cuantum total de 2.536 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita prevederilor anuale aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Alte transferuri”, poziţia “Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”.

Art. 4. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 1.052.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate public㠓Fluidizare trafic pe DN 1 între km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A”, aflate pe raza localităţii Chitila din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosinţă

Suprafaţa totală

(mp)

Număr cadastral

(număr topo)

Suprafaţa supusă exproprierii

(mp)

Valoarea despăgubirii, conform Legii

nr. 255/2010

(lei)

1

ILFOV

Chitila

Proprietar neidentificat*)

62

1

Cc

-

-

173

54.099,10

2

ILFOV

Chitila

Oraşul Chitila, domeniul privat

62

2,3,4

A

8732

-

4.183

663.229,29

3

ILFOV

Chitila

Oraşul Chitila, domeniul privat

7

N104

Np

1234

-

1.234

195.655,02

4

ILFOV

Chitila

Oraşul Chitila, domeniul privat

7

104

A

4429

-

3.537

560.803,73

5

ILFOV

Chitila

Oraşul Chitila, domeniul privat

7

105

A

1173

-

1.173

185.983,26

6

ILFOV

Chitila

S.C. UTREC - SA

-

-

Cc

41080

1000/1

1.450

709.699,42

7

ILFOV

Chitila

S.C.TECNOARMIT-S.R.L.

65

605

Cc

11505

506

115

165.918,67

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

11.865,00

2.535.388,48


*) Pentru poziţia în care se regăseşte menţiunea «Proprietar necunoscut/neidentificat”, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

 

NOTĂ:

Alte date de identificare a proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii, vor fi identificate ulteriori în vederea colectării documentaţiilor necesare, conform reglementarilor în vigoare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 90.404 din 25 noiembrie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (5) din Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 956.

 

ANEXĂ

 

NORME

metodologice privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Registrul naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM, denumit în continuare registru, este gestionat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale, denumit în continuare CNARNN- INFONOT.

(2) Registrul se ţine în format electronic şi cuprinde următoarele date:

a) date despre deţinătorul dispozitivului special de marcat, denumit în continuare dispozitiv special: denumire, sediu, CIF/CUI sau numărul autorizaţiei de funcţionare, după caz;

b) date despre amprenta dispozitivului special de marcat: forma acesteia - rotundă, pătrată, pentagonală, triunghiulară, dreptunghiulară, numărul şi data autorizaţiei de confecţionare, unitatea specializată abilitată care a confecţionat amprenta;

c) date privind biroul notarial în depozitul căruia se depune însemnul amprentei spre păstrare: denumire birou, sediu, numărul şi data înregistrării depozitului notarial;

d) date referitoare la casarea/radierea dispozitivului: numărul şi data procesului-verbal de casare.

(3) Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Procedura de înscriere şi de verificare a înscrierilor

 

Art. 2. - În registru se vor înscrie, la solicitarea autorităţilor publice şi a unităţilor specializate abilitate, toate amprentele dispozitivelor speciale de marcat.

Art. 3. - (1) La primirea cererii de înscriere din partea unităţilor specializate abilitate, conform anexei nr. 2, însoţită de copia documentului pe care se află aplicată amprenta dispozitivului special, CNARNN - INFONOT va proceda la înregistrarea acesteia, eliberând un certificat conform anexei nr. 3, care va atesta înscrierea în registru a copiei amprentei.

(2) în anexa nr. 2 se va înscrie în mod obligatoriu, sub rezerva respingerii de către registru a înscrierii, datele de identificare ale unităţii specializate abilitate să confecţioneze dispozitivul special, precum şi ale deţinătorului căruia i se va elibera dispozitivul special.

(3) După efectuarea operaţiunii de înscriere un exemplar al certificatului care atestă înscrierea se va transmite prin e-mail unităţii specializate solicitante, care, în baza acestui certificat, va dispune eliberarea dispozitivului către deţinător.

Art. 4, - (1) în termen de 10 zile de la primirea/ridicarea dispozitivelor speciale de la unitatea specializată abilitată să le confecţioneze, deţinătorul are obligaţia să depună amprentele acestora în depozitul birourilor notarilor publici, conform art. 2 alin. (1) din Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Înainte de instrumentarea procedurii de primire în depozit a dispozitivului special, notarul public are obligaţia de a verifica existenţa înscrierii amprentei dispozitivului respectiv în registru.

(3) Verificarea se realizează contra cost în baza informaţiilor cuprinse în anexa nr. 4A, iar răspunsul se eliberează în timp real, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Costurile privind efectuarea verificărilor de către notarul public se stabilesc, potrivit legii, de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, se avizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi se suportă de către utilizatorul dispozitivului special de marcat.

Art. 5. - (1) Registrul poate fi consultat gratuit şi de către autorităţile publice şi instituţiile specializate abilitate, pe bază de solicitare, prin completarea anexei nr. 4B.

(2) Operaţiile de înscriere şi de verificare efectuate de către autorităţile publice şi instituţiile specializate abilitate sunt gratuite.

Art. 6. - (1) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor înscrie de îndată în registru la rubrica “Observaţii” numărul şi data tuturor proceselor-verbale de casare/radiere a dispozitivelor speciale, prin completarea anexei nr. 6.

(2) După efectuarea menţiunilor corespunzătoare, la rubrica “Observaţii”, cu privire la casarea dispozitivelor speciale, registrul va lua măsurile necesare în vederea comunicării de îndată notarului public a faptului că respectivul dispozitiv special a fost casat, astfel încât notarul public să procedeze la închiderea depozitului notarial.

(3) în cazul în care notarul public şi-a încetat activitatea, comunicarea casării dispozitivului special se va face la locul unde se află arhiva care cuprinde depozitul notarial.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 7. - (1) Conducătorii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură au obligaţia comunicării registrului a tuturor dispozitivelor speciale casate până la înfiinţarea acestuia. Situaţia acestora se va comunica în format electronic şi se va înregistra în registru de către operatorii CNARNN - INFONOT.

(2) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 669/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011, conducătorii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură au obligaţia comunicării registrului a tuturor dispozitivelor speciale aflate în uz până la înfiinţarea acestui registru. Acestea se vor comunica în format electronic şi se vor înregistra în registru de către operatorii CNARNN - INFONOT.

(3) Situaţia dispozitivelor speciale de marcat, prevăzută la alin. (1) şi (2), va cuprinde şi datele birourilor notariale în a căror depozite acestea au fost depuse.

(4) în cazul înscrierii în registru a dispozitivelor speciale casate prevăzute la alin. (1), prevederile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(5) înscrierea în registru a dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la alin. (1) şi (2) se face în mod gratuit.

Art. 8. - (1) CNARNN - INFONOT va emite, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentelor norme, instrucţiuni tehnice de utilizare a aplicaţiei electronice care asigură funcţionarea registrului, pe care le va aduce la cunoştinţa tuturor utilizatorilor prin publicarea pe pagina de internet a CNARNN - INFONOT şi prin comunicarea de către structura centrală tuturor structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care le vor posta pe paginile proprii de internet.

(2) în aplicarea prevederilor prezentelor norme Biroul executiv al Consiliului Uniunii, la propunerea CNARNN - INFONOT, va putea elabora instrucţiuni obligatorii pentru utilizatorii şi beneficiarii registrului.

(3) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Registrul naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat

 

Nr. crt.

Judeţul

Deţinătorul

* Datele de identificare

Însemnele amprentei

Numărul şi data autorizaţiei de confecţionare

Unitatea specializată abilitată care a confecţionat

Denumirea şi sediul (localitatea, judeţul şi numărul de înregistrare în Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici) biroului notarial la care s-a înregistrat şi data înregistrării

**Observaţii

Rotundă

Pătrată

Pentagonală

Triunghiulară

Dreptunghiulară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Pentru ocoale silvice se înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare.

Pentru operatori economici autorizaţi pentru producerea de materiale forestiere de reproducere se înscrie numărul autorizaţiei sau CUI.

Pentru operatori economici se înscrie CUI.

** În situaţia casării se înscrie numărul procesului-verbal de casare.

Pentru operatori economici se înscrie CUI.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Înregistrarea dispozitivelor speciale de marcat în registru

 

Unitatea specializată abilitată ...................

Sediul (localitatea, judeţul) .................

Codul de identificare fiscală .........................

Tel./Fax...........e-mail....................

Nr./data autorizaţiei de confecţionare ....../......

 

Solicităm înregistrarea şi comunicarea numărului de înregistrare a amprentei dispozitivului de marcare, care se va elibera către:

 

Denumirea deţinătorului .....................................................................................................................

Codul de identificare fiscală ...............................................................................................................

Sediul (localitatea, judeţul) .................................................................................................................

Modelul amprentei dispozitivului de marcare este de formă:

 Rotundă

 Pătrată

 Pentagonală

 Triunghiulară

 Dreptunghiulară

şi figurează, în mod obligatoriu, ataşat la prezenta cerere.

 

Numele, prenumele şi semnătura reprezentantului unităţii specializate,

.....................................................................

 

ANEXA Nr.3

la norme

 

Registrul naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM

Nr. înregistrare ....... data ......... ora.........

 

CERTIFICAT

 

Ca urmare a solicitării dumneavoastră cu privire la Autorizaţia de confecţionare nr. ....... din data de ........ vă certificăm faptul că amprenta dispozitivului de marcare cu forma ........ având numărul de identificare ......., confecţionată pentru ......., a fost înregistrată în Registrul naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM la poziţia nr. .......în data de........

Prezentul certificat s-a eliberat la cererea unităţii specializate abilitate ..............., cu sediul în localitatea ..................., şi este scutit de taxă.

 

Operator,

.................................

 

ANEXA Nr. 4A

la norme

 

Verificarea înscrierii de către Biroul individual notarial/societatea profesională notarială a dispozitivului special de marcat în registru

 

Biroul Individual Notarial/Societatea Profesională Notarială ..................

Sediul: ..........................................................

Localitatea ..................../judeţul ..................

Număr de înregistrare în Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici al notarului public solicitant ...........

 

Referitor la dispozitivul special de marcare confecţionat de către unitatea specializată abilitată .........., în formă ..............., având numărul de identificare ............. atribuit deţinătorului ................, vă solicităm să ne comunicaţi dacă figurează/nu figurează înregistrat în evidenţele registrului.

 

Solicitant,

.................................

 

ANEXA Nr.4B

la norme

 

Verificarea înscrierii de către autoritatea publică a dispozitivului special de marcat în registru

 

Autoritatea publica ...................

Sediul: localitatea ........../judeţul ..............

CIF/CUI ...............

 

            Referitor la dispozitivul special de marcare confecţionat de către unitatea specializată abilitată ........., în formă ........ având numărul de identificare ....... atribuit deţinătorului ........... vă solicităm să ne comunicaţi dacă figurează/nu figurează înregistrat în evidenţele registrului.

 

Solicitant,

.................................

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

Registrul naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat – RNEADSM

 

Biroul Notarului Public/Autoritatea solicitantă .............................

Sediul (localitatea, judeţul) ............................

Codul de identificare fiscală ...........................,

Tel./Fax ............................, e-mail ............................

Nr. ............................/............................

 

Referitor la Cererea dumneavoastră nr. .......... din data ..........(nr. şi data menţionate în formularul-tip prevăzut în anexa nr. 4A la norme) vă comunicăm faptul că:

 Dispozitivul special de marcat figurează înregistrat prin Certificatul nr. ....... din data de ........, eliberat la solicitarea unităţii ...........

 Dispozitivul special de marcat nu figurează înregistrat.

 

Operator,

.................................

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ...............

Sediul (localitatea, judeţul) ................

Codul de identificare fiscală ................

Tel./Fax .............., e-mail ....................

Nr./data autorizaţiei de confecţionare ................../................

Înregistrarea proceselor-verbale de casare/radiere

 

Solicităm înregistrarea în evidenţele Registrului naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM, pentru dispozitivul de marcare cu numărul de înregistrare ................, a procesului-verbal de casare/radiere, ataşat la prezenta.

 

Numele, prenumele şi semnătura reprezentantului structurii teritoriale de specialitate,

.....................................................................

 

 


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 2.073 din 29 octombrie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.623 din 27 noiembrie 2014

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor

 

Având în vedere Referatul nr. 3.076 din 21 octombrie 2014 al Direcţiei asigurări sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,

în temeiul art. 1 alin. (6) şi al art. 5 din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi procedura de efectuare a restituirilor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, denumită în continuare lege, sunt aplicabile pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data de 1 octombrie 2014, data intrării în vigoarea legii.

Art. 2. - În sensul legii, sintagma “pensionari aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii” înseamnă pensionarii ale căror drepturi de pensie sunt cuvenite, aflate în plată, sau suspendate de la plată la data de 1 octombrie 2014 inclusiv.

Art. 3. - Prevederile legii nu se aplică persoanelor care, la data de 1 octombrie 2014, se aflau în evidenţa sistemului public de pensii, însă ulterior acestei date s-a constatat, în mod retroactiv, că la data de 1 octombrie 2014 nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea acestora, fiind scoase din această evidenţă din cauza încetării calităţii de pensionar.

 

CAPITOLUL II

Scutirea de la plată a debitelor provenite din pensii

 

Art. 4. - În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din lege sunt scutite de la plată sumele rămase de recuperat, înscrise în evidenţa debitorilor la data de 1 octombrie 2014, din debitele constituite anterior acestei date.

Art. 5. - Sunt scutite, de asemenea, de la plată, conform legii, debitele constatate ulterior datei intrării în vigoare a legii în sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la această dată, corespunzătoare perioadei anterioare datei de 1 octombrie 2014.

Art. 6. - Conform legii, debitele prevăzute la art. 4 şi 5, care au drept cauză culpa debitorului, nu se scutesc de la plată.

Art. 7. - Fac obiectul scutirii de la plată sumele reprezentând:

a) pensii stabilite conform legislaţiei sistemului public de pensii, pensii recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi pensii de serviciu;

b) indemnizaţia socială pentru pensionari prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;

c) indemnizaţia pentru însoţitor, prevăzută de legislaţia privind sistemul public de pensii, în cazul pensionarilor de invaliditate gradul I.

Art. 8. - Beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) din lege, cu respectarea prevederilor art. 4-7, următoarele categorii de pensionari:

a) pensionarii sistemului public de pensii;

b) pensionarii beneficiari de pensii de serviciu.

Art. 9. - Debitele aflate în evidenţă la data de 1 octombrie 2014, care fac obiectul legii, se scutesc de la plată în baza deciziei emise de casa de pensii competentă, întocmită potrivit modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice. Deciziile se emit în 3 exemplare, din care unul se comunică pensionarului. În temeiul acestor decizii debitele se scad din evidenţa contabilă.

Art. 10. - În situaţiile în care, ulterior intrării în vigoare a legii, respectiv după data de 1 octombrie 2014, se constată debite reprezentând sume plătite necuvenit în sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a legii, se procedează la revizuirea pensiilor, iar pe deciziile de modificare a drepturilor se va înscrie menţiunea “Suma de....... lei, încasată necuvenit în perioada.........1 octombrie 2014, se scuteşte de la plată în temeiul Legii nr. 125/2014”.

Pentru sumele plătite necuvenit corespunzătoare perioadei de după data de 1 octombrie 2014 se emite decizie de recuperare a acestor sume.

Art. 11. - Sumele prevăzute la art. 10, scutite de la plată, se evidenţiază într-un cont în afara bilanţului.

Art. 12. - În situaţia în care se constată plata unor sume necuvenite ca urmare a mai multor cauze, dintre care unele sunt din culpa debitorului, prin decizie a casei de pensii competente, se va stabili cuantumul corect şi legal al pensiei, valoarea debitului care urmează a fi recuperat şi sumele scutite de la plată din totalul debitului stabilit.

Art. 13. - Nu fac obiectul prevederilor art. 1 alin. (1) din lege debitele stabilite în sarcina pensionarilor prevăzuţi la art. 8, care au drept cauză culpa acestora, respectiv:

a) depunerea, în vederea stabilirii drepturilor, a unor documente eliberate cu nerespectarea reglementărilor legale în vigoare, ulterior infirmate de către angajator sau de către deţinătorul de drept al arhivei angajatorului;

b) depunerea, în vederea stabilirii drepturilor, a unor carnete de muncă sau adeverinţe în care sunt înscrise date neconforme realităţii, respectiv: date personale, stagiu de cotizare, venituri asigurate, care au suferit modificări necertificate conform prevederilor legale în vigoare şi care, ulterior stabilirii dreptului, se dovedesc a fi neconforme realităţii;

c) depunerea, în vederea stabilirii drepturilor, a unor acte de identitate sau a unor documente de stare civilă care, ulterior stabilirii dreptului, se dovedesc a fi neconforme realităţii:

d) depunerea, la dosarul de pensionare, a unor decizii medicale asupra capacităţii de muncă, care s-au dovedit ulterior că au fost neconforme realităţii sau au fost obţinute fără ca titularii să f urmat procedura de încadrare în grad de invaliditate sau de revizuire medicală prevăzută de lege;

e) depunerea, la dosarul de pensionare, a unor certificate de persoană cu handicap care s-au dovedit ulterior că au fost neconforme realităţii sau au fost obţinute în lipsa derulării procedurilor prevăzute de lege;

f) declararea nesinceră sau nedeclararea unor situaţii pentru care legea prevede declaraţia pe propria răspundere ca act necesar pentru acordarea dreptului respectiv;

g) necomunicarea de către beneficiar sau de către reprezentantul legal către casa de pensii competentă a modificărilor intervenite în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care a fost stabilit şi s-a plătit dreptul respectiv;

h) încasarea, de către aceeaşi persoană, cu încălcarea prevederilor legale, a două prestaţii de asigurări sociale incompatibile între ele, dintre cele prevăzute la art. 7, obţinute ca urmare a depunerii a două solicitări sau a nedeclarării tuturor drepturilor de care beneficiază;

i) cumularea pensiei cu venituri de natură salarială, în cazurile interzise de reglementările legale în vigoare;

j) utilizarea, la calculul drepturilor de pensie, a unor documente în cazul cărora s-a constatat nulitatea;

k) orice alte cauze care au condus la plata unor sume necuvenite din culpa pensionarului.

 

CAPITOLUL III

Procedura de efectuare a restituirii sumelor reprezentând debite recuperate până la data de 1 octombrie 2014

 

Art. 14. - Restituirea sumelor, reprezentând debite recuperate de la pensionari, în perioada 1 ianuarie 2011-1 octombrie 2014, se face numai către titularul dreptului de pensie, al indemnizaţiei sociale pentru pensionari sau al indemnizaţiei pentru însoţitor, aflat în evidenţa sistemului public de pensii la data de 1 octombrie 2014, la cererea acestuia.

Art. 15. - Conform prevederilor art. 2 din lege nu fac obiectul restituirii sumele reprezentând debite care au drept cauză culpa debitorului.

Art. 16. - Fac obiectul restituirii sumele recuperate din debitele reprezentând:

a) pensii stabilite conform legislaţiei sistemului public de pensii, pensii recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010, precum şi pensii de serviciu;

b) indemnizaţia socială pentru pensionari prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;

c) indemnizaţia pentru însoţitor, prevăzută de legislaţia privind sistemul public de pensii, în cazul pensionarilor de invaliditate gradul I.

Art. 17. - Nu fac obiectul restituirii sumele reprezentând debite instituite pensionarilor sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu data de 2 octombrie 2014.

Art. 18. - Sumele prevăzute la art. 16, care fac obiectul restituirii, sunt cele provenite din debite constituite anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2011 şi recuperate, total sau parţial, după caz, în perioada 1 ianuarie 2011-1 octombrie 2014. Aceste sume se evidenţiază prin contul de creditori.

Art. 19. - Restituirea se face Ea cererea titularului dreptului de pensie, al indemnizaţiei sociale pentru pensionari sau al indemnizaţiei pentru însoţitor, depusă la casa de pensii competentă, în a cărei evidenţă se află titularul dreptului, respectiv a tutorelui, curatorului, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, a mandatarului.

Art. 20. - Restituirea sumelor care fac obiectul legii se efectuează în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2019, în cinci tranşe anuale egale.

Art. 21.- După înregistrarea cererii, casa de pensii procedează la verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru restituirea sumelor recuperate şi calculează suma totală de restituit, precum şi cuantumul celor cinci tranşe anuale, corespunzătoare perioadei anilor 2015-2019. În situaţia în care suma totală de restituit nu se divide în mod egal la cinci, fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarilor, urmând ca în ultima tranşă să se facă regularizarea.

Art. 22. - Restituirea primei tranşe către solicitant se efectuează în maximum 3 luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii.

Art. 23. - În situaţia cererilor depuse la casele de pensii în cursul anului 2014, dar nu mai devreme de 1 octombrie, eşalonarea la plată este cea corespunzătoare cererilor înregistrate în luna ianuarie 2015.

Art. 24. - Tranşele următoare de restituire se fac anual, în luna octombrie a fiecărui an.

Art. 25. - În funcţie de data depunerii cererii, casa de pensii poate achita mai multe tranşe cumulate, maximum cinci.

Art. 26. - Suma de restituit se achită odată cu drepturile de care beneficiază solicitantul, prin aceleaşi mijloace de plată. Pe talonul de plată a drepturilor se va înscrie distinct suma restituită ce face obiectul legii.

Art. 27. - În situaţia persoanelor care, la data efectuării tranşei de plată, nu mai sunt în evidenţa sistemului public de pensii, suma de restituit se achită prin mandat poştal.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Institutului Limbii Române

 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 837/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate,

în conformitate cu prevederile art. 241-246 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Limbii Române, prevăzut în anexa nr. 1, Organigrama prevăzută în anexa nr. 2 şi Statul de funcţii al Institutului Limbii Române prevăzut în anexa nr. 3*).

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.110/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Limbii Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 11 martie 2009.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Institutul Limbii Române asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2014.

Nr. 4.869.

 

*) Anexa nr. 3 nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece conţine date cu caracter personal.

 

ANEXA Nr.1

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Institutului Limbii Române

 

CAPITOLUL I

Descrierea Institutului Limbii Române

 

Art. 1. - (1) Institutul Limbii Române, denumit în continuare Î.L.R., este organ de specialitate al Ministerului Educaţiei Naţionale, înfiinţat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sediul I.L.R. este în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1.

(3) Obiectul principal de activitate al I.L.R. este promovarea cunoaşterii limbii române, sprijinirea persoanelor care învaţă această limbă şi atestarea cunoştinţelor de limba română, în baza Hotărârii Guvernului nr. 837/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate, a Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2007 privind stabilirea taxelor pentru organizarea cursurilor de limba română de către Institutul Limbii Române.

(4) Numărul de posturi prevăzut pentru I.L.R. este de 64, dintre care 14 funcţii contractuale şi 50 de posturi pentru Corpul lectorilor de limba română, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile aflate în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Art. 2. - (1) Prin îndeplinirea atribuţiilor sale, J.L.R. Îşi asumă următoarele obiective:

a) promovarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti;

b) organizarea de cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească;

c) eliberarea certificatelor care atestă cunoaşterea limbii române;

d) înfiinţarea şi asigurarea funcţionării lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească din străinătate;

e) implementarea Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene;

f) promovarea învăţării limbii române ca limbă străină în instituţii şi unităţi de învăţământ de peste hotare;

g) sprijinirea conservării identităţii lingvistice şi culturale a elevilor de origine română care studiază în străinătate;

h) dezvoltarea şi promovarea de programe de limba română în colaborare cu alte instituţii, unităţi, asociaţii şi organizaţii;

i) organizarea de expoziţii, conferinţe, proiecţii de filme, simpozioane, întruniri anuale ale lectorilor, acţiuni de promovare a elementelor de cultură şi civilizaţie românească, în ţară şi în străinătate.

(2) Pentru realizarea obiectivelor sale, I.L.R. promovează parteneriate şi relaţii de colaborare cu unităţi şi instituţii de învăţământ şi cu alte unităţi, instituţii, centre şi organizaţii, din ţară şi din străinătate.

Art. 3. - (1) Prin înfiinţarea şi susţinerea lectoratelor de limba română în străinătate, I.L.R. are ca scop predarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti în mediul universitar din străinătate şi susţinerea financiară a acestora.

(2) Pentru asigurarea funcţionării lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate, în cadrul I.L.R. funcţionează Corpul lectorilor de limba română format din lectorii de limba română.

Art. 4, - Prin implementarea Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească, I.L.R. are ca scop conservarea identităţii lingvistice şi culturale a elevilor de origine română înscrişi în unităţi de învăţământ din străinătate, facilitarea reintegrării acestora în sistemul românesc de învăţământ şi promovarea limbii, culturii, civilizaţiei româneşti în sistemele de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene.

Art. 5. - Prin organizarea cursurilor de limba română ca limbă străină, în ţară şi în străinătate, se urmăresc atestarea cunoştinţelor de limba română şi sprijinirea persoanelor care învaţă limba română.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică a I.L.R.

 

Art. 6. - (1) Structura organizatorică este formată din ansamblul persoanelor, al subdiviziunilor organizatorice şi al relaţiilor dintre acestea, constituite astfel încât să asigure realizarea obiectivelor I.L.R. În cadrul acestuia, prin decizie a directorului, pot fi organizate birouri, compartimente şi colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate.

(2) Funcţia constituie factorul care generalizează posturi asemănătoare din punctul de vedere al ariei de cuprindere, al autorităţii şi al responsabilităţii.

(3) Funcţia de coordonare a activităţii I.L.R. este asigurată de un consiliu de coordonare format din 7 membri. Componenţa Consiliului de coordonare este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Preşedintele Consiliului de coordonare este propus de acesta şi este numit în funcţie prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în condiţiile legii.

(4) Funcţia de conducere a activităţii I.L.R. este asigurată de către un director, numit în funcţie prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în condiţiile legii.

(5) Funcţia de execuţie este asigurată de personalul organizat, după caz, în birouri, oficii şi compartimente.

(6) în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(7) Atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al I.L.R. sunt aprobate prin decizie a directorului.

 

CAPITOLUL III

Consiliul de coordonare

 

Art. 7. - Consiliul de coordonare este un organism cu rol consultativ. Componenţa acestuia este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 8. - (1) Atribuţiile Consiliului de coordonare sunt următoarele:

a) avizează, la cerere, strategiile şi planurile de activitate ale I.L.R.;

b) avizează strategia I.L.R. de dezvoltare pe termen mediu şi lung.

(2) Hotărârile Consiliului de coordonare se adoptă cu majoritatea simplă a numărului total de membri.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea

 

Art. 9. - (1) Conducerea activităţii I.L.R. este asigurată de un director numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în condiţiile legii.

(2) Biroul financiar-contabil, resurse umane şi administrativ, Compartimentul lectorate şi atestate de limba română, Corpul lectorilor de limba română şi Compartimentul Limbă, cultură şi civilizaţie românească (L.C.C.R.) se află în subordinea directorului.

(3) Activitatea juridică este asigurată de Oficiul juridic, organizat în subordinea directă a directorului I.L.R. Oficiul juridic are un post de consilier juridic.

Art. 10. - Directorul I.L.R. Îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea întregii activităţi a I.L.R. şi răspunde de buna desfăşurare a acesteia;

b) aprobă strategia I.L.R. de dezvoltare pe termen mediu şi lung;

c) reprezintă I.L.R. În relaţiile cu persoane fizice şi juridice, române sau străine, în mod direct sau prin delegaţii săi desemnaţi special în acest scop;

d) încheie în numele I.L.R. acorduri şi contracte cu persoane fizice sau juridice;

e) exercită funcţia de ordonator de credite;

f) încadrează şi concediază personalul I.L.R.;

g) stabileşte atribuţiile personalului din subordine;

h) propune spre aprobare Ministerului Educaţiei Naţionale statul de funcţii;

i) aprobă regulamentele speciale subsecvente prezentului regulament;

j) aprobă eliberarea certificatelor de atestare a cunoştinţelor de limba română;

k) asigură aplicarea şi respectarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare;

l) aplică reglementările în vigoare privind acordarea stimulentelor salariale;

m) aprobă, în condiţiile legii, perioadele de concediu de odihnă, pe baza solicitărilor scrise, pentru personalul angajat;

n) poate delega, în condiţiile legii, competenţele sale şefului de birou sau altei persoane;

o) în caz de imposibilitate de exercitare a funcţiei, deleagă atribuţiile şefului de birou sau altei persoane.

Art. 11. - În îndeplinirea atribuţiilor sale, directorul emite decizii şi instrucţiuni.

Art. 12. - (1) Conducerea I.L.R. aprobă, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, regulamentul de ordine interioară.

(2) Regulamentul de ordine interioară cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:

a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul I.L.R.;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;

c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;

d) procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinară;

h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice.

Art. 13. - (1) Pentru realizarea activităţilor sale, I.L.R. poate utiliza personal de specialitate, în condiţiile legii.

(2) Prin colaborarea cu unităţi, instituţii, centre, asociaţii şi organizaţi, I.L.R. urmăreşte dezvoltarea şi derularea de proiecte şi programe care să contribuie la promovarea limbii române.

Art. 14. - Ocuparea posturilor vacante se realizează prin concurs specific, pe baza unei metodologii aprobate în acest sens, în condiţiile legii.

Art. 15, - Atribuţiile personalului I.L.R. se stabilesc în fişa postului.

 

CAPITOLUL V

Corpul lectorilor de limba română

 

Art. 16. - (1) Corpul lectorilor este format din lectorii de limba română.

(2) Lectorul de limba română este cadrul didactic, cu minimum 2 ani vechime la catedră, titular într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate, în urma promovării concursului organizat de către I.L.R.

(3) Lectorii de limba română aflaţi la universităţile din străinătate se preiau de către I.L.R. şi se încadrează în Corpul lectorilor de limba română, pe durata misiunii în străinătate.

(4) Corpul lectorilor funcţionează în subordinea directă a directorului I.L.R.

(5) Corpul lectorilor de limba română este o structură prin care se asigură funcţionarea lectoratelor de limba, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate.

Art. 17. - Principalele atribuţii ale Corpului lectorilor de limba română sunt

a) pune în practică strategia I.L.R. de promovare a cunoaşterii limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei române, de sprijinire a persoanelor care doresc să înveţe această limbă şi de atestare a cunoştinţelor de limba română;

b) sprijină strategia I.L.R. de înfiinţare de noi lectorate de limba română în străinătate şi de susţinere a celor existente;

c) organizează, prin lectorii de limba română, manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, acţiuni de promovare a elementelor de cultură şi civilizaţie românească;

d) elaborează lucrări ştiinţifice, teste de evaluare a cunoştinţelor de limba română.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

            Art. 18. - Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

ORGANIGRAMA

Institutului Limbii Române

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiul juridic

 

Biroul financiar-contabil, resurse umane şi administrativ

 

Compartimentul lectorate şi atestate de limba română

 

Corpul lectorilor

 

Compartimentul Limbă, cultură şi civilizaţie românească

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.489/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit “Lady Bird” din municipiul Timişoara

 

Luând în considerare Adresa unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit “Lady Bird” din municipiul Timişoara nr. 18 din 7 octombrie 2014 înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar cu nr. 515 din 8 octombrie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 1 al Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.489/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit “Lady Bird” din municipiul Timişoara, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 8 septembrie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit «Lady Bird», cu sediul în municipiul Timişoara, str. Martir Dan Cărpiniş nr. 19, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ «preşcolar», limba de predare «română», program «normal» şi «prelungit».”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 noiembrie 2014.

Nr. 4.956.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.