MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 879/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 879         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 3 decembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

42. - Hotărāre pentru modificarea art. 4 şi a anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 

43. - Hotărāre privind numirea unor membri īn Consiliul Naţional al Audiovizualului

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            64. - Hotărāre privind īncuviinţarea arestării preventive a unui deputat

 

HOTĂRĀRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI

 

            1. - Hotărāre privind numirea īn funcţie a doi adjuncţi ai Avocatului Poporului

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            1.078. - Hotărāre pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărārea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

317. - Decizie pentru stabilirea componenţei Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Romānă din Decembrie 1989

 

318. - Decizie privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către domnul Eduard Gabriel Matei

 

319. - Decizie pentru numirea domnului Virgil Laurenţiu Găman īn funcţia publică de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            173. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea art. 4 şi a anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

Īn temeiul art. 67 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Articolul 4 şi anexa la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- “Art. 4. - Comisia va elabora propunerile legislative privind legile electorale pānă la data de 30 iunie 2015.”;

- īn anexă, la punctul 9 din componenţa comisiei, domnul deputat Victor Paul Dobre, aparţinānd Grupului parlamentar PNL, este desemnat īn calitatea de membru īn locul domnului senator Ioan Ghişe;

- īn anexă, la punctul 11 din componenţa comisiei, domnul senator Alin-Păunel Tise, aparţinānd Grupului parlamentar PDL, este desemnat īn calitatea de membru īn locul domnului senator Andrei-Liviu Volosevici.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 3 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 42.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind numirea unor membri īn Consiliul Naţional al Audiovizualului

Īn temeiul prevederilor art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se numesc membri īn Consiliul Naţional al Audiovizualului, după cum urmează:

- domnul Cristea Radu Călin, membru titular, la propunerea Guvernului, pentru un mandat de 6 ani, īncepānd cu data de 3 decembrie 2014;

- domnul Tufeanu Gabriel, membru titular, la propunerea Guvernului, pentru un mandat de 6 ani, īncepānd cu data de 3 decembrie 2014.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 3 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 43.

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRĀRE

privind īncuviinţarea arestării preventive a unui deputat

Īn temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 195 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor īncuviinţează arestarea preventivă a domnului deputat Marko Attila-Gabor īn Dosarul nr. 393/P/2013 al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de Combatere a Corupţiei.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 3 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 64.

 

HOTĂRĀRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR SI SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

HOTĂRĀRE

privind numirea īn funcţie a doi adjuncţi ai Avocatului Poporului

Īn temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea Avocatului Poporului,

cu avizul comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului Romāniei,

 

birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Doamna Magda Constanţa Ştefănescu şi domnul Mircea Criste se numesc īn funcţiile de adjuncţi ai Avocatului Poporului pe o durată de 5 ani.

 

Această hotărāre a fost adoptată de birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului īn şedinţa comună din 2 decembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2014.

Nr. 1.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărārea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

 

Īn scopul asigurării aplicării īn Romānia a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, luānd īn considerare dispoziţiile art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.371/2007, īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Termenele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărārea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 833 din 3 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă pānă la data de 3 decembrie 2019.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 1.078.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru stabilirea componenţei Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Romānă din Decembrie 1989

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 din Hotărārea Guvernului nr. 1.011/2014 privind constituirea Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Romānă din Decembrie 1989 şi suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor īmpotriva regimului comunist instaurat īn Romānia īn perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2014,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - (1) īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, Comitetul naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Romānă din Decembrie 1989 are componenţa prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Instituţiile administraţiei publice centrale aflate īn subordinea Guvernului care fac parte din Comitetul naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Romānă din Decembrie 1989 sunt reprezentate la nivel de secretar de stat desemnat īn acest sens.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 317.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Romānă din Decembrie 1989

 

1. Secretar de stat - Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor īmpotriva regimului comunist instaurat īn Romānia īn perioada 1945-1989 - preşedinte

2. Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne - membru

3. Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - membru

4. Secretar de stat, Secretariatul General al Guvernului - membru

5. Secretar de stat, Ministerul Culturii - membru

6. Secretar de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale - membru

7. Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe - membru

8. Secretar de stat, Ministerul Apărării Naţionale - membru

9. Secretar de stat - Secretariatul de Stat pentru Culte - membru

10. Prefectul municipiului Bucureşti - membru

11. Director general - Muzeul Naţional de Istorie a Romāniei - membru

12. Director - Muzeul Militar Naţional “Regele Ferdinand I” - membru

13. Director - Muzeul Municipiului Bucureşti – membru

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către domnul Eduard Gabriel Matei

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Economiei formulată prin Adresa nr. 5.850/C.N. din 28 noiembrie 2014,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data de 4 decembrie 2014 īncetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către domnul Eduard Gabriel Matei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 318.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Virgil Laurenţiu Găman īn funcţia publică de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Avānd īn vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea īnalţilor funcţionari publici nr. 39 din 2 decembrie 2014, prin care se propune numirea īn funcţia publică corespunzătoare categoriei īnalţilor funcţionari publici a candidatului admis īn urma concursului susţinut īn data de 25 noiembrie 2014,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Virgil Laurenţiu Găman se numeşte īn funcţia publică de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 426/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către domnul Virgil Laurenţiu Găman, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 630 din 10 octombrie 2013, īşi īncetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 319.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

Īn temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b) candidaţi - persoanele cu domiciliul sau reşedinţa īn Romānia īn sensul art. 231 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă ori care dovedesc că se află la studii īn Romānia de cel puţin 6 luni, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor categorii ale acestuia;”.

2. La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) candidatul īşi are domiciliul sau reşedinţa īn sensul art. 231 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; ori

b) se află adresa unde locuieşte candidatul, īn cazul persoanelor aflate la studii īn Romānia.”

3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), candidaţii care solicită obţinerea categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum şi candidaţii cu dizabilităţi fizice pot fi examinaţi de serviciul public comunitar pe raza căruia se află şcoala de conducători auto autorizată unde aceştia au absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică.”

4. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Candidatul trebuie să declare pe propria răspundere că:

a) locuieşte īn mod obişnuit cel puţin 185 de zile īntr-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din Romānia datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strānse cu adresa sau adresele respective, dacă persoana nu are legături profesionale; sau

b) revine periodic la o adresă din Romānia datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte alternativ īn locuri diferite, situate īn două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European ori īn Confederaţia Elveţiană, deoarece legăturile sale profesionale sunt īntr-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau

c) locuieşte īn mod obişnuit la o adresă din Romānia datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte temporar şi īn alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European ori īn Confederaţia Elveţiană pentru īndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată; sau

d) se află la studii īn Romānia de cel puţin 6 luni, precizānd instituţia/instituţiile de īnvăţămānt şi adresa unde locuieşte, īn cazul candidaţilor aflaţi la studii īn Romānia.”

5. La articolul 3 alineatul (21), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(21) Dovada domiciliului sau a reşedinţei īn Romānia īn sensul art. 231 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se face cu documente aflate īn termen de valabilitate, care atestă că adresa curentă a candidatului se află pe raza de competenţă a serviciului public comunitar, după cum urmează:”.

6. La articolul 3, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:

“(23) Īn situaţia īn care nu se poate face dovada domiciliului sau a reşedinţei cu documentele prevăzute la alin. (21), candidatul face dovada domiciliului sau a reşedinţei cu alte documente care să justifice īn raport cu o adresă anumite elemente de fapt cum ar fi, fără a se limita la acestea, prezenţa sa fizică, precum şi a membrilor de familie ai acestuia, existenţa unei locuinţe la dispoziţia sa, locul de exercitare a activităţilor profesionale, locul de şcolarizare efectivă a copiilor, locul de situare a intereselor sale patrimoniale, a celui al legăturilor administrative cu autorităţile şi instituţiile publice.”

7. Anexa nr. 1 se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, dāndu-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

*

            Prezentul ordin transpune īn legislaţia naţională prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) şi art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2014.

Nr. 173.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 268/2010)

 

Instituţia Prefectului Judeţului....................

Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi īnmatriculare a vehiculelor

Nr. ...............din..............

 

(Se completează de reprezentanţii instituţiei prefectului numai īn situaţiile prevăzute la art. 116 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.)

 

Nr. crt.

Data programării la examen

Gradul profesional, numele şi prenumele lucrătorului care a primit şi verificat dosarul

Rezultatul examenului

Categoria obţinută

Data obţinerii categoriei

Semnătura examinatorului

Proba teoretică

Semnătura lucrătorului

Proba practică

Poligon

Traseu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnule şef de serviciu,

 

Subsemnatul/Subsemnata ........................................., cu domiciliul/reşedinţa/adresa īn localitatea .................................... judeţul ....................................... posesor/posesoare al/a actului de identitate seria  ........ nr. ..................... eliberat de ................ la data de valabil  

|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|,

pānă la data de

|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|,

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

anul       luna  ziua

 

anul       luna  ziua

 

solicit prezentarea la examenul pentru obţinerea permisului de conducere categoria ................

Menţionez că pregătirea necesară susţinerii acestui examen am efectuat-o īn cadrul Şcolii de conducători auto .................... cu instructorul auto ....................................

Anexez dosarul de examinare.

-  Solicit/ Nu solicit editarea permisului de conducere.

- Solicit examinarea teoretică īn limba englez㠁 francez㠁 german㠁 (īn cazul străinilor, al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decāt Romānia, al cetăţenilor statelor membre ale Spaţiului Economic European ori al cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene).

- Solicit examinarea teoretică īn limba maternă maghiar㠁 german㠁.

 Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, că:

 locuiesc īn mod obişnuit cel puţin 185 de zile īntr-un an calendaristic la adresa sau adresele sus-menţionată/menţionate din Romānia datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strānse cu adresa respectivă/adresele respective, dacă nu am legături profesionale; sau

 revin periodic la adresa sus-menţionată din Romānia datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc alternativ īn locuri diferite, situate īn două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană, deoarece legăturile mele profesionale sunt īntr-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau

 locuiesc īn mod obişnuit la adresa sus-menţionată din Romānia datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc temporar şi īn alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană pentru īndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată; sau

 mă aflu la studii īn Romānia de cel puţin 6 luni şi locuiesc la adresa sus-menţionată. Instituţia/Instituţiile de īnvăţămānt la care mă aflu la studii este/sunt ...........................................

Semnătura ...............

 

NOTA DE INFORMARE

 

Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi īnmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului ..................................., īnregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. ....................prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate īn scopul obţinerii şi eliberării permisului de conducere.

Informaţiile īnregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege, cum sunt organele de poliţie, parchet, instanţe, şi pot fi transmise inclusiv īn străinătate organelor judiciare sau īn vederea preschimbării permisului de conducere cu un document similar din acea ţară, īn condiţiile legii.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, īn limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Instituţia Prefectului Judeţului ............................ De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.