MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 52/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 52         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 22 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

21. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.125/1.378/2013. - Ordin al ministrului apărării naţionale şi al ministrului transporturilor privind stabilirea activităţilor, altele decât activităţile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa aviaţiei şi privind aprobarea condiţiilor de autorizare a acestor activităţi

 

1. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a gipsului din perimetrul Starchiojd-Brădet

 

M.3. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.124/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tradiţii militare şi educaţie civică în Armata României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2014.

Nr. 21.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională “Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Nr. crt.

Nr. M.F.P

Cod de

clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63745

8.03.01

B.H. Şiret - subbazinul Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lungime cursuri de apă codificate = 1.749 km, suprafaţă luciu de apă = 7.723,19 ha, resursă teoretică de apă = 95,7 mil. mc, din care judeţul Brăila 262 km, voi = 95,7 mil. mc, supr. lucii = 1.463,9 fia

Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

9.073.838

2

63746

8.03.01

B.H. Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lungime cursuri de apă codificate = 121 km, suprafaţă luciu de apă = 277,9 ha

Ţara România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

17.225.354

3

63747

8.03.01

B.H. Dunăre aferent DA Ialomiţa-Buzău şi Călmăţui cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lungime reţea hidrografică - 341,5 km, suprafaţă luciu de apă = 6.051,97 ha

(Dunăre + Călmăţui), râu Călmăţui 135 km; 237,9 ha

Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

14.745.994

4

63799

8.03.01

B,H Dunăre (+Mostiştea) cu afluenţii de ord. I-IV

Lung. curs apă = 133,5 km, supr. = 4,628 ha

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -;-; Nr.:-;DAIB

286.861.952

5

63802

8.03.03

Malurile şi cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din B.H. Ialomiţa

Supraf. lucii de apă = 4.762 ha, vol. total apă = 327,48 mil. mc, vol. NNR = 253,71 mii. Mc

Ţara: România; judeţul: -; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

59.033.562

6

63814

8.03.10

Prag deversor prize Brebu

Prag deversor cu 2 stavile plane 2 ori 2,5 m pe malul dr. râu Doftana L = 180 m, h = 3 m

Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Măneciu; -; Nr.: -; DAIB

4.527.839

7

63815

8.17.02

Baraj Voila

Baraj mobil cu stavile Segment, H = 14 m, lung. = 62 m

Ţara: România; judeţul: Prahova; satul Doftana; -; Nr.: -; DAIB

5.504.389

8

63816

8.03.10

Derivaţii şi canale magistrale

Lungime = 46,4 km

Ţara: România; judeţul: Prahova; satul Gherghiţa; -; Nr.: -; DAIB

3.287.260

9

63838

8.03.03

Lacul Bataluri

BH Ialomiţa, lac natural de luncă, supr. = 42 ha, volum = 0,252 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

2.603.328

10

63839

8.03.03

Lacul Perieţi

BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, supr. = 100 ha. volum = 1,2 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

6.198.400

11

63840

8.03.03

Lacul Amara

BH Ialomiţa, lac braţ părăsit, supr. = 132 ha, volum = 2,64 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

8.181.888

12

63841

8.03.03

Lacul Iezer

BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, supr. = 19^4 ha, volum = 0,97 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

12.024.896

13

63842

8.03.03

Lacul Rodeanu

BH Ialomiţa, lac natural de luncă, supr. = 34 ha, volum = 0,175 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

2.107.456

14

63846

8.03.03

Lacul Doftana

F\J

BH Ialomiţa, lac natural de excavaţie pe masiv de sare, supr. = 0,95 ha, volum = 0,063 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

58.885

15

63847

8.03.03

Lacul Brebu

BH Ialomiţa, lac natural de tasare, supr. = 4 ha, volum = 0,02 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

247.936

16

63848

8.03.03

Lacurile de la Slănic

BH Ialomiţa, lac natural de excavaţie pe masiv de sare, supr. = 0,97 ha, volum = 0,096 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

60.124

17

63849

8.03.03

Lacul Fundata

BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, supr. = 500 ha, volum = 10 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

30.992.000

18

63857

8.03.03

Lacul Sărat-Câineni

BH Şiret, lac natural liman fluviatil, supr. = 96 ha, volum = 0,48 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.:- ;DABI

5.950.464

19

63858

8.03.03

Lacul Vulturilor

BH Şiret, lac natural nivostructural, supr. = 0,68 ha, volum = 0,08 mii, mc

Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Siriu; -; Nr.: -; DA Şiret

8.430

20

63859

8.03.03

Lacul Hânsaru

BH Şiret, lac natural de baraj natural prin alunecare, supr. = 0,5 ha, volum =

0,002 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Gura Teghii; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

6.198

21

63860

8.03.03

Lacul Mociar

BH Şiret, lac natural de tasare, supr. = 5 ha, volum = 0,15 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Buzău;  comuna Lopătari; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

61.984

22

63861

8.03.03

Lacul Costei

BH Şiret, lac natural liman fluviatil, supr. = 294 ha, volum = 2,058 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Robească; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

18.223.296

23

63862

8.03.03

Lacul Jirlău

BH Şiret, lac natural liman fluviatil, supr. = 890 ha, volum = 5,6 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

55.165.760

24

63863

8.03.03

Lacul Amara

BH Şiret, lac natural liman fluviatil, supr, = 600 ha, volum = 3,6 mil. mc

Tara: România; judeţul: Buzău; comuna Balta Alba; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

37.190.400

25

63864

8.03.03

Balta Albă

BH Şiret, lac natural liman fluviatil, supr. = 1,012 ha, volum = 5,06 mii, mc

Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Balta Albă; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

62.727.808

26

63865

8.03.03

Lacul Ciulniţa

BH Şiret, lac natural liman fluviatil, supr. = 69 ha, volum = 0,345 mil. mc

Tara: România; judeţul: Buzău; comuna Balta Albă; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

4.276.896

27

63890

8.03.03

Lacul Ianca

BH Dunăre, lac natural crov, supr. = 324,51 ha, volum = 1,610 mil. mc

Ţara: România;judeţul: Brăila;-;-; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

20.114.428

28

63891

8.03.03

Lacul Plopu

BH Dunăre, lac natural crov, supr. = 243,44 ha, volum = 0,72 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Brăila;-;-; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

15.089.385

29

63958

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Brăila

Nr. foraje = 82, resursa teoretică de apă = 310000 mii mc

Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

472.978

30

63959

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Buzău

Nr. foraje =168, resursa teoretică de apă = 190000 mii mc

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

1.836.101

31

63960

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Călăraşi

Nr. foraje = 72, resursa teoretică de apă = 260000 mii mc

Ţara: România; judeţul: Călăraşi;-;-; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

614.370

32

63961

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare

din administrare judeţul Dâmboviţa

Nr. foraje = 18, resursa teoretică de apă = 75000 mii mc,7 foraje Ilfov

Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

312.253

33

63963

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Ialomiţa

Nr. foraje = 113, resursa teoretică de apă = 147000 mii mc (cu Dunăre)

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

1.046.813

34

63965

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Prahova

Nr. foraje = 104 foraje de observaţie + 40 puţuri de exploatare, resursa teoretică de apă = 204227 mii mc

Ţara: România; judeţul Prahova; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

1.848.124

35

63996

8.17.02

Baraj Nedelea

Baraj din beton cu 5 deschideri, stavile segmenţi 16 m, 2 deschideri spălare 6 m, Lung. = 109,5 m

Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Ariceştii Rahtivani; -; Nr.: -; DA Ialomiţa - Buzău

5.884.398

36

63997

8.17.02

Baraj Văleni

Baraj mobil cu diguri laterale H = 14,5 m, Voi = 0,6 mil. mc, Deversor Wess

Tara: România; judeţul Prahova; oraşul Vălenii de Munte; -; Nr.: -; DAIB

5.964.627

37

64005

8.03.10

Derivaţie Ialomiţa-Ilfov

1 = 6,7 km

Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; MRJ Târgovişte; -; Nr.: -; Dâmboviţa

3.285.021

38

64116

8.17.03

Acumulare Pucioasa, baraj, lac, diguri de contur

Beton, pământ, descărcător frontal, V = 6,9 mil. mc

Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; oraşul Pucioasa; -; Nr.: -; Dâmboviţa

108.112.136

39

64117

8.17.02

Baraj Bolboci, lac, drum auto Plai cu Flori, drum contur lac Bolboci

Anrocamente, dese. lateral, golire de fund, v= 19,4 mil. mc

Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Moroeni; -; Nr.: -; Dâmboviţa

293.931.432

40

64118

8.17.02

Baraj Siriu

Anrocamente, deschidere laterală, golire de fund, Voi. = 125 mil. mc, Vat = 30 mil. mc, H = 122m

Ţara: România; judeţul Buzău; comuna Siriu; -; Nr.: -; Buzău

1.213.800.296

41

64119

8.17.02

Baraj Frăsinet

Pământ, golire de fund, voi, = 99 mil. mc, Vat = 31 mii mc

Ţara: România; judeţul Călăraşi; comuna Frăsinet; -; Nr.: -; Călăraşi

112.823.486

42

64120

8.17.03

Baraj Iezer - Dorobanţu

Baraj de pământ, sifonare, golire de fund, voi, total = 201 mil. mc, volum de aten. = 41 mil. mc

Ţara: România; judeţul Călăraşi; comuna Dorobanţu; -; Nr.: -; DA Buzău-Ialomiţa

434.205.555

43

64121

8.17.03

Baraj Fântâna Doamnei

Pământ, golire de fund, vol. = 0,4 mil. mc

Ţara: România; judeţul Călăraşi; comuna Nicolae Bălcescu; -; Nr.: -; Călăraşi

3.036.129

44

64122

8.17.02

Baraj Fundulea

Baraj de pământ, golire de fund, vol. = 28 mil. mc, Vat = 9 mil. mc

Ţara: România; judeţul Călăraşi; oraşul Fundulea; -; Nr.: -; DA Buzău-Ialomiţa

314.212.542

45

64123

8.17.02

Baraj Gurbănesti

Pământ, golire de fund, vol. = 67 mil. mc, Vat = 31 mil. mc

Ţara: România; judeţul Călăraşi; comuna Gurbănesti; -; Nr.: -; Călăraşi

56.251.500

46

64124

8.17.02

8araî Măriuta

Pământ, golire de fund, vol. = 16 mil. mc, Vat = 6,2 mil. mc

Ţara: România; judeţul Călăraşi; satul Măriuţa; -; Nr.: -;

4.965.500

47

64125

8.17.03

Acumulare Cotorca I

pământ, dese. lateral, vol. = 0,75 mil. mc

Ţara: România; judeţul Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; Nr.: -; Ialomiţa

1.829.101

48

64126

8.17.03

Acumulare Cotorca II

Pământ, dese. lateral, golire de fund, vol. = 2,34 mil. mc

Ţara: România; judeţul Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; Nr.: -; Ialomiţa

5.105.507

49

64127

8.17.02

Acumulare Dridu + pasarelă pietonală + derivaţie Ialomiţa-Mostiştea

Beton + pământ, dese. frontal, vol. = 45,58 mil. mc, lung. derivaţie - 17,8 km

Ţara: România; judeţul Ialomiţa; comuna Dridu; -; Nr.: -; DAIB

634.432.382

50

64128

8.17.02

Baraj Gh. Doja

Pământ, dese. lateral, golire de fund, vol. = 19,9 mil. mc

Ţara: România; judeţul Ialomiţa; comuna Gheorghe Doja; -; Nr.: -; Ialomiţa

15.938.415

51

64129

8.17.02

Baraj Strachina

Pământ, dese. lateral, golire de fund, vol. = 20,6 mil. mc

Ţara: România; judeţul Ialomiţa; comuna Valea Ciorii; -; Nr.: -; Ialomiţa

10.739.713

52

64130

8.17.03

Baraj Valea Plopi + derivaţie Valea Plopi-Cotorca + pod + derivaţia Cotorca-Sărata

Pământ, dese. suprafaţa, vol. = 0,72 mil. mc, lung, derivaţie V. Plopi-Cotorca = 1,7 km, lung, derivaţie Cotorca-Sărata = 1,3 km

Ţara: România; judeţul Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; Nr.: -; Ialomiţa

18.796.958

53

64131

8.17.03

Baraj Sărăţuica

Pământ, dese, lateral, golire de fund, vol. = 1 mil. mc

Ţara: România; judeţul Ialomiţa; comuna Munteni-Buzău; -; Nr.: -; Ialomiţa

1.833.778

54

64132

8.03.09

Lucrare hidrotehnică lac Amara + împrejmuire lac

pământ, prin pompare, vol. = 3,56 mil. mc, lung. Împrejmuire = 4 km

Ţara: România; judeţul Ialomiţa; oraşul Amara; -; Nr.: -; Ialomiţa

4.653.901

55

64133

8.17.02

Baraj Paltinu

Baraj de beton în arc cu rost perimetral h = 108 m, vol. total - 60,64 mil. mc,

Vat = 6,77 mil. mc

Ţara: România; judeţul Prahova; satul Seciuri; -; Nr.: -; Prahova

305.746.404

56

64134

8.17.02

Baraj Măneciu

Baraj de greutate din anrocamente cu nucleu de argilă h = 75 m, vol. total 60 mil. mc, Vat = 5 mil. mc

Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Măneciu; -; Nr.: -; DAIB

444.302.483

57

64340

8.16.07

Dig Maraloiu-Grădiştea-Şuteşti BH Buzău

L dig = 11 km, H dig = 1,6 m

Ţara: România; judeţul Brăila; comuna Grădiştea; -; Nr.: -; comuna Şuteşti

4.173.475

58

64345

8.16.07

Dig Prahova, apărare mal stâng Prahova-Ariceştii Rahtivani

Dig de pământ, L dig = 3,7 km, H dig = 2 m

Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Ariceştii Rahtivani; -; Nr.: -;  Prahova

440.531

59

64346

8.16.07

îndiguirea şi regularizarea râului Buzău

L dig = 9,070 km, H dig = 5,25 m

Tara; România; judeţul Buzău; MRJ Buzău; -; Nr.: -; Buzău

22.092.834

60

64347

8.03.09

Apărare de mal Basca Mare

1 = 2,7 km

Ţara: România; judeţul Covasna; comuna Comandau; -; Nr.: -; Covasna

465.911

61

64508

8.03.10

Afle instalaţii DA Ialomiţa Buzău

177 borne ax cadastral, 18 mire (8 pe râu, 4 lac, 6 evaporimetrice) + puţ,  limnigraf, 3 portiţe hidrometrice

Tara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.:-;DABI

106.655

62

64509

8.03.10

Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău NJ

211 borne ax cadastral, 344 km curs de apă cu ax cadastral, 14 staţii hidrometrice, două portiţe hidrometrice

Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; Nr.:-;DABI

172.374

63

64511

8.03.10

Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău,

bazin Ialomiţa

212 km curs de apă cu ax cadastral, 152 borne, 12 mire (10 pe râu, două pe

canal), două punţi, 1 limnigraf, o miră, o portiţă hidrometrică

Tara: România; judeţul: Dâmboviţa; -; -; Nr.: -; DABI

127.214

64

64513

8.03.10

Alte instalaţii DA Buzău-Ialomiţa, bazin Şiret, subbazin Buzău + BH Călmăţui

Borne CSA -231 bucăţi, 212 km curs de apă cu ax cadastral, 17 mire, două punţi hidrometrice

Tara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.:- ;DABI

134.206

65

64612

8.03.09

Regularizări bazin Dunăre DA Ialomiţa-Buzău

Lungime curs de apă regularizat = 0,988 km, L apărare mal = 0,165 km; consolidări mal stg. Dunăre + braţ Borcea, dig mal stg. Borcea

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Borcea; -; Nr.: -; Călăraşi

13.836.955

66

64613

8.03.09

Regularizări bazin Ialomiţa DA Ialomiţa-Buzău

Lungime curs de apă regularizat = 6,5 km

Tara: România; judeţul: Dâmboviţa;  satul Mărceşti; -; Nr.: -; DABI

1.661.504

67

64614

8.03.09

Regularizări bazin Ialomiţa DA Buzău-Ialomiţa

Lungime curs de apă regularizat = 70,925 km şi rectificări, apărări şi consolidări

de mal

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

107.113.121

68

64615

8.03.09

Regularizări bazin Ialomiţa - DA Ialomiţa-Buzău

Lucrări de regularizare cursuri de apă, lungime = 238,852 km

Tara: România; judeţul: Prahova; -; -; Nr.:-;DAIB

20.358.585

69

64616

8.03.09

Regularizări BH Dunărea - DA Ialomiţa-Buzău (râu Călmăţui)

Lungime curs de apă regularizat = 59,3 km comunele Ulmu, Cireşu, Zăvoaia, Bărăganul, comunele Stăncuţa, Berteştii de Jos

Ţara: România; judeţul: Brăila; oraşul însurăţei; -; Nr.: -; Brăila

14.277.578

70

64617

8.03.09

Regularizări bazin Şiret DA Ialomiţa-Buzău (râu Buzău zona Voineşti)

Lungime curs de apă regularizat = 0,505 km

Tara: România; judeţul: Brăila; satul Voineşti; -; Nr.: -; Braşov

356.362

71

64618

8.03.09

Regularizări bazin Şiret DA Ialomiţa-Buzău

Lungime curs de apă regularizat = 17,385 km, lucr. apar. = 26,894 km

Ţara; România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; Buzău

6.087.392

72

64619

8.03.09

Regularizări bazin Şiret DA Ialomiţa-Buzău

Lungime curs de apă regularizat = 19,82 km

Ţara: România; judeţul: Covasna; -; -; Nr.: -; Covasna

32.019.950

73

65034

8.28.01

Canton post supraveghere Buda

Clădire zidărie cărămidă P, 2 camere

Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Ariceştii Rahtivani; -; Nr.: -;

9.828

74

65035

8.28.01

Canton 1 Deduleşti, bazin Buzău

S totală = 3.070 mp, S constr. = 120 mp, P

Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Deduleşti; -; Nr.: -; Brăila

26.166

75

65036

8.28.01

Canton I Latinu-Vădeni BH Şiret

S totală = 5.770 mp, S constr. = 244 mp, P

Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vădeni; -; Nr.: -; Brăila

28.758

76

65037

8.28.01

Canton 2 Nisipuri-Deduleşti, BH Buzău

S totală = 4.310 mp, S constr. = 180 mp, P

Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vişani; -; Nr.: -; Brăila

30.705

77

65038

8.28.01

Canton 6 - centru gospodărie Gurguieţi BH Buzău

S totală = 5.070 mp, S constr. = 216 mp, P

Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Gurguieţi; -; Nr.: -; Brăila

33.305

78

65039

8.28.01

Staţia hidro Slobozia

 

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; MRJ Slobozia; -; Nr.: -; Ialomiţa

14.676

79

65040

8.28.01

Canton Budeşti

S totală = 3.925 mp, S constr. = 3.925 mp

Tara: România; judeţul: Călăraşi; oraşul Budeşti; -; Nr.: -; Călăraşi

99.057

80

65041

8.28.01

Canton Dorobanţu

S totală = 5.578 mp, S constr. = 233 mp

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dorobanţu; -; Nr.: -; Călăraşi

88.379

81

65042

8.28.01

Canton Fundulea - baraj

S totală = 1.894 mp. S constr. = 183 mp, S desf. = 287 mp P+1

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; oraşul Fundulea; -; Nr.: -; Călăraşi

284.468

82

65043

8.28.01

Canton Gurbăneşti

S totală = 3.200 mp, S constr. = 240 mp, S desf. = 494 mp, P+2

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Gurbăneşti; -; Nr.: -; Călăraşi

588.263

83

65045

8.28.01

Canton exploatare Sărăţuica

S totală = 1.788 mp, Sc = 113 mp. P

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Munteni-Buzău; -; Nr.: -; Ialomiţa

52.373

84

65046

8.28.01

Canton exploatare Urziceni Valea Plopi

S totală = 2.544 mp, Sc = 107 mp, P

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; Nr.: -; Ialomiţa

110.021

85

65047

8.28.01

Canton Strachina

S totală = 480 mp, Sc = 50 mp, Sd = 100 mp, P+1

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; oraşul Ţăndărei; -; Nr.: -; Ialomiţa

33.816

86

65048

8.28.01

Casa barajist Ac. Bolboci

S totală = 6.479 mp. S constr. = 132 mp, Sd = 265 mp, P+1

Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Moroeni; -; N”r.: -; Dâmboviţa

442.663

87

65049

8.28.01

Canton Buzău Călmăţui

P, S total = 25.000 mp

Ţara: România; judeţul: Buzău; MRJ Buzău; -; Nr.:-; Buzău

29.203

88

65050

8.28.01

Canton Caragele

P+1, S totală = 2.530 mp, Sc = 138 mp, S desf. =213 mp

Ţara: România; judeţul: Buzău; sătul Caragele; -; Nr.: -; Buzău

424.074

89

65051

8.28.01

Canton Pătârlagele

P, S totală = 25.673 mp

Ţara: România; judeţul: Buzău; oraşul Pătârlagele; -; Nr.: -; Buzău

77.456

90

65052

8.28.01

Canton Ruşeţu

P+1, S totală = 2.700 mp. Sc = 158 mp. Sd = 238 mp

Ţara: România; judeţul: Buzău; satul Ruşeţu; -; Nr.: -; Buzău

96.849

91

65053

8.28.01

Canton Smeeni

P+1, S totală = 1.134 mp, Sc = 118 mp, S desf. = 188 mp

Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Smeeni; -; Nr.: -; Buzău

73.962

92

65054

8.03.10

Derivaţie Pascov-Ialomiţa

L = 2,1 km

Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Bucşani; -; Nr.: -; Dâmboviţa

180.419

93

65055

8.28.01

Canton 2 Latinu-Vădeni, B.H. Şiret

S totală = 2.800 mp. Sc = 190 mp. P

Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vădeni; -; Nr.: -; Brăila

17.891

94

65056

8.28.01

Canton 3 Latinu-Vădeni B.H. Şiret

S totală = 3.000 mp. Sc = 295 mp. P

Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Cotu Lung; -; Nr.: -; Brăila

30.254

95

65057

8.28.01

Canton 3 Vişani B.H. Buzău

S totală = 6.700 mp, Sc = 126 mp, P

Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vişani; -; Nr.: -; Brăila

21.465

96

65058

8.28.01

Canton 4 Nisipuri-Cotu Ciorii B.H. Buzău

S totală = 177 mp, Sc = 170 mp, P

Tara: România; judeţul: Brăila; oraşul Făurei; -; Nr.: -; Brăila

71.605

97

65059

8.28.01

Canton 4 Latinu-Vădeni B.H. Şiret

S totală = 4.730 ha. Sc = 345 mp, P

Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Siliştea; -; Nr.: -; Brăila

31.130

98

65060

8.28.01

Canton 4 Nămoloasa-Măxineni B.H. Şiret

S totală = 3.640 mp, Sc = 245 mp, P

Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Corbu Vechi; -; Nr.: -; Brăila

37.789

99

65061

8.28.01

Canton 5 Latinu-Vădeni (Voinesti) B.H. Şiret

S totală = 1.680 mp, Sc = 189 mp, P

Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Voinesti; -; Nr.: -; Brăila

20.723

100

65062

8.28.01

Canton 5 Nămoloasa-Măxineni B.H. Şiret

S totală = 5.370 mp, Sc = 235 mp, P

Ţara: România; judeţ: Brăila; comuna Măxineni; -; Nr.: -; Brăila

4.562

101

65063

8.28.01

Canton 6 Pitulaţi B.H. Buzău

S totală = 3.920 mp. Sc = 148 mp. P

Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Scorţaru Nou; -; Nr.: -; Brăila

62.900

102

65064

8.28.01

Canton însurăţei, B.H. Călmăţui

S totală = 2.880 mp. Sc = 288 mp, Sd = 332 mp P+1

Ţara: România; judeţul: Brăila; oraşul însurăţei; -; Nr.: -; Brăila

189.848

103

65271

8.28.01

Canton Nămoloasa

P, S constr. = 146 mp. S desf. = 146 mp. S tot. = 9.800 mp

Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Nămoloasa; -; Nr.: -; Galaţi

39.846

104

101419

8.03.01

B.H. Şiret subbazin Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat = 73 km, supr. lucii de apă = 42,2 ha

Tara; România; judeţul: Braşov; -;-; Nr.:-;

523.393

105

101421

8.03.01

B.H. Şiret subbaz. Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat = 232 km, supr. lucii de apă = 106,4 ha

Tara; România; judeţul: Covasna; -; -; Nr.:-;

1.319.020

106

101425

8.03.01

B.H. Şiret-subbazinul Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat = 1.182 km, supr lucii de apă = 5.822,84 ha

Tara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; DABI

361.346.885

107

101426

8.03.01

B.H. Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat = 667 km, supr. lucii de apă = 2.211,37 ha

Tara: România; judeţul: Dâmboviţa; -; -; Nr.:-;

137.069.558

108

101434

8.03.01

B.H. Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat = 280,4 km, supr. luciu de apă = 1.793,7 ha

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -;

111.180.701

109

101435

8.03.01

B.H. Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat = 1.786 km, supr. lucii de apă = 6.076,96 ha, resursa

teoretică = 490,1 mil. mc.

Tara: România; judeţul: Prahova; -; -; Nr.:-;

376.674.289

110

101449

8.03.01

B.H. Dunăre aferent judeţul Buzău (Călmăţui) cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat 145 km, supr. luciu de apă = 135,7 ha

Tara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.:-;

8.411.229

111

101462

8.03.01

B.H. Dunăre aferent DABI

(Dunăre + Mostiştea) cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lungime curs de apă codificat judeţul CL = 510 km, supr. lucii de apă - 6.403,83 ha

Dunăre + R, Mostiştea + râul Argeş (lung. = 75 km + 331 km + 42 km), supr. =

3.847,65 ha braţ Borcea, L = 52 km, S = 2.119,7 ha braţ Râul. L= 10 km. S = 436,48 ha

Tara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; Nr.:-;DABI *

396.934.999

112

104436

8.16.07

Dig Noianu-Chiscani (B.H. Dunărea)

1 = 3,1 km, h = 2,5m

Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Chiscani; -; Nr.: -;

10.932.044

113

104438

8.16.07

Dig municipiu Brăila, B.H. Dunărea

1 = 1,2 km, h = 1,5m

Ţara: România; judeţul: Brăila; MRJ Brăila;

697.654

114

104446

8.16.07

Dig Corbu Vechi B.H. Şiret

l = 3,6 km, h = 4 m

Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Măxineni; -; Nr.: -;

1.857.161

115

104456

8.16.07

Dig Călmăţui ambele maluri B.H. Călmăţui

(dig Jugureanu, dig et. II, borne hectometrice, bariere)

l = 102,5 km, h = 1.5 m

Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Ulmu; -; Nr.: -;

29.588.824

116

104463

8.16.07

Dig Ialomiţa-Ion Roată

L dig = 6,3km, H dig = 1,8m

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Ion Roată;-; Nr.: -;

4.977.721

117

104468

8.16.07

Dig Ialomiţa Slobozia-Bora

l = 3,3 km, h = 2,3 m

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; MRJ Slobozia; -; Nr.: -;

11.391.892

118

104470

8.16.07

îndiguire Perieţi râu Ialomiţa

1 = 1,56 km, h = 1,5m

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Perieţi; -; Nr.: -;

879.889

119

104490

8.16.07

Îndig. + regulariz. râu Călmăţui +10 podeţe

l - 92 km, h = 1.5 m, L reg. = 52,16 km

Tara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.:-;

87.642.286

120

104494

8.16.07

Îndig. mal dr. Buzău

l = 1 km, h = 2,5 m

Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Vipereşti; -; Nr.: -;

105.778

121

104496

8.16.07

Îndig. râu Bălăneasa

1 = 3,7 km, h = 3m

Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Pârscov; -; Nr.: -;

6.689.444

122

112292

8.03.03

B.H. Dunărea, lac natural de Crov, s = 151,44 ha, v = 4,5 mil. mc

B.H, Dunărea, lac natural de Crov, s = 151,44 ha, v = 4,5 mil. mc

Tara: România; judeţ: Brăila; -; -; Nr.: -; DÂDL

9.386.857

123

112302

8.03.03

Lacul Gălăţui

s = 712 ha, v = 8,54 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; satul Bogata; -; Nr.: -;

44.132.608

124

112307

8.03.02

Insula Grădiştea Mică

s = 5,46 ha

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; Nr.: -;

338.433

125

112309

8.03.02

Insula Grădiştea Mare

s = 20 ha

Tara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; Nr.:-;

1.239.680

126

112311

8.03.02

Insula Făureiului

s = 20 ha

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; Nr.: -;

1.239.680

127

112313

8.03.02

Insula Porcărie

s = 7,89 ha

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; Nr.: -;

489.054

128

112314

8.03.02

Insula Bătălia

s = 1,79 ha

Ţara: România; judeţul Călăraşi; -; -; Nr.: -;

110.951

129

112316

8.03.02

Insula Sărătura

s = 12,31 ha

Tara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; Nr.:-;

763.023

130

112317

8.03.02

Insula Siliştea Beciului

s = 24,23 ha

Tara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; Nr.:-;

1.501.872

131

116483

8.16.07

Dig elem. tip L Acriş

l = 340 m, h = 3 m

Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -;

161.269

132

116486

8.03.09

Apărare de mal pr. Acriş

l = 500 m

Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -;

484.452

133

116489

8.03.10

Nod hidrotehnic Pr. Acriş

Beton simplu egaliz. piatră brută, pereu dale beton

Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -;

79.188

134

116494

8.03.09

Regularizare pr. Acriş

L= 1,1 km

Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -;

206.048

135

116548

8.03.10

Conductă alimentare cu apă

D = 400 mm, L = 350 m

Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Siriu; -; Nr.: -;

191.576

136

116552

8.03.02

Insulele Gostile

s = 27r5 ha

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; satul Gostilele; -; Nr.: -;

1.704.560

137

116874

8.28.01

Canton Frăsinet

Clădire P+2, Sd = 534 mp, St = 1.943 mp

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Frăsinet; -; Nr.: -;

315.633

138

116882

8.28.01

St. meteo Dâlga

St = 3.656 mp, Scon = 98,48 mp

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; satul Dâlga; -; Nr.: -;

51.450

139

121011

8.16.07

Apărare localitate Sima râu Cricovul Dulce

lung. reg. = 2 km, lung. Îndig = 1,2 km

Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Şirna; -; Nr.: -;

462.589

140

121012

8.16.07

Apărare localitatea Târgu Vechi

Lung. reg = 1 km, lung. Îndig. = 1 km, lung. consolid. mal = 1.340 m

Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Târgşoru Vechi; -; Nr.: -;

185.941

141

149908

8.28.01

Grup intervenţie Văleni

Clădire tip D+P+E

Ţara: România; judeţul: Prahova; oraşul Vălenii de Munte; -; Nr.: -; DABI

183.157

142

149909

8.17.02

Decantor radial St. Vălenii de Munte

Semiîngrapat, D = 45 m

Ţara: România; judeţul: Prahova; oraşul Vălenii de Munte; -; Nr.: -; DABI

655.748

143

149910

8.17.02

Extindere staţie de tratare apă Văleni

Suplimentare debit Văleni-Movila Vulpii

Ţara: România; judeţul: Prahova; oraşul Vălenii de Munte; -; Nr.: -; BH Prahova

7.100.159

144

149911

8.03.10

Aducţiune Văleni-Movila Vulpii

1 fir conductă metalică şi PREMO cu DN = 1.000 mm şi lung. = 12,82 km

Tara: România; judeţul: Prahova; -; -; Nr.:-;DABI

7.959.569

145

149912

8.03.10

Rezervor 20 mc

Beton armat D = 50 m, H = 11 m, semiîngrapat, compensare presiune debit

Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Păuleşti; -; Nr.: -;

513.292

146

149913

8.03.10

Racord aducţiune Movila Vulpii-Brazi

Tuburi Hobas din răşini poliesterice armate cu fibră de sticlă prin centrifugare (PAFS), L = 30 m în zona căminelor

Ţara. România; judeţul: Prahova; -; -; Nr.:-;DABI

602.639

147

151914

8.28.01

Staţia de tratare Voila

Debit instalat = 3 mc/s

Ţara: România; judeţul: Prahova; municipiul Câmpina; sos. Paltinu; Nr.: 19; expl. zonala Prahova

32.290.945

148

151916

8.28.01

Staţia de tratare Văleni

Debit instalat = 2,5 mc/s

Ţara: România; judeţul: Prahova;

oraşul Vălenii de Munte; str. Bratocea; Nr.: 19; expl. zonală Prahova

15.801.188

149

151917

8.03.10

Aducţiuni Băicoi

Lungime conducte = 160 km

Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; Nr.: -; expl. zonală Prahova

32.459.953

150

153351

8.03.09

Combatere inundaţii Aluniş

L reprofilare albie = 1 km; L cons, mal = 0,127 km

Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Aluniş; -; Nr.: -;

286.571

151

153352

8.03.09

Consolidare mal pârâu Cosmina

L apărare mal a 1 km; zid beton

Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Cosminele; -; Nr.: -;

243.705

152

153353

8.03.09

Regularizare pârâu Telega

L lucrare = 0.072 km; apărare de mal, zid de sprijin din gabioane

Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Cocorăştii Mislii; -; Nr.: -;

194.961

153

153354

8.03.09

Lucrare de amenajare confluenţa pârâu Dâmbu cu râul Teleajen

L dig de dirijare = 0,06 km, L canal deviere = 0,2 km

Ţara: România; judeţul: Prahova; satul Buchilaşi; -; Nr.: -; DABI

229.255

154

153355

8.03.10

Nod Hidrotehnic Hagieşti

Pile şi planşee de beton, bazin de aspiraţie, sistem de drenaj

Tara: România; judeţul: Ialomiţa; satul Hagieşti; -; Nr.: -; DABI

2.646.049

155

153356

8.03.09

Regularizare râu Buzău la întorsura Buzăului

L dig = 5,33 km; ambele maluri; L consolidare mal = 5,447 km. prism pereu

Ţara: România; judeţul: Covasna; oraşul întorsura Buzăului; -; Nr.: -; DABI

6.660.233

156

153357

8.03.09

Apărare de mal Brăteşti şi Habud, râu Cricovul Dulce

L regularizare = 1,5 km; L dig = 3 km

Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Sima; -; Nr.: -; DABI

718.042

157

153358

8.03.09

Amenajare râu Basca Chiojdului

L amenajare = 0,605 km

Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Cătina; -; Nr.: -; DDABI

1.035.312

158

153360

8.16.07

Amenajare Nămoloasa

L dig = 19 km, pereu piatră nerostuită, reabilitare şi extindere

Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Nămoloasa; - ;Nr.: -; DABI

6.782.262

159

153361

8.03.09

Amenajare râu Cricovul Dulce în comuna Vişineşti

L apărare mal = 70 m, 1 prag de fund

Ţara; România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Vişineşti; -; Nr.: -; Dabi

664.659

160

153362

8.03.09

Consolidare mal dr. şi îndiguire râu Călmăţui la confluenţa cu fluviul Dunărea

L consolidare = 1.142 m

Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Berteştii de Jos; -; Nr.: -; DABI

3.312.920

161

153363

8.03.09

Amenajare Valea Rea în zona comunei Moroieni

L apărare mal = 110 m; L decolmatare = 247,14 m, prag

Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; municipiul Moreni; -; Nr.: -; DABI

664.727

162

153364

8.03.09

Regularizare râu Teleajen în zona confluenţei cu pârâul Recea

L canal pilot = 360 m; L dig închidere = 120 m

Tara: România; judeţul: Prahova; -; -; Nr.:-;DABI

1.559.587

163

153365

8.03.09

Consolidare mal dr. râu Buzău

L apărare mal s 67 m în zona sat Palici, punte pietonală, comuna Vipereşti

Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Vipereşti; -; Nr.: -; DABI

1.435.528

164

153367

8.03.09

Apărare mal stâng râu Buzău zona Pitulaţi

L consolidări mal = 152 m

Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Măxineni; -; Nr.: -; DABI

662.542

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. M.125 din 18 decembrie 2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.378 din 4 noiembrie 2013

 

ORDIN

privind stabilirea activităţilor, altele decât activităţile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa aviaţiei şi privind aprobarea condiţiilor de autorizare a acestor activităţi

 

În baza prevederilor art. 113 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale şi ministrul transporturilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Următoarele activităţi, având drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale, pot constitui, în anumite condiţii, un pericol pentru siguranţa aviaţiei:

a) lansarea în spaţiul aerian a articolelor pirotehnice de divertisment clasificate, conform reglementarilor specifice, în categoriile 2, 3 sau 4;

b) lansarea în spaţiul aerian a obiectelor cu material incandescent:

c) lansarea în spaţiul aerian a rachetelor fără pilot utilizate în scopuri sportive, de divertisment sau în scopuri lucrative civile.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) administrator al aerodromului - persoană fizică sau juridică care conduce şi gestionează un aerodrom aflat în proprietatea publică ori în proprietatea privată a unor persoane fizice ori juridice;

b) aerodrom - suprafaţă delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi echipamente, destinată să fie utilizată, în totalitate ori în parte, pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor;

c) AMC România - structură mixtă civilo-militară care execută managementul pretactic al alocării spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor - FIR Bucureşti;

d) articole pirotehnice de divertisment - articole pirotehnice utilizate pentru divertisment, clasificate în categoriile 2, 3 sau 4 conform Hotărârii Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor, cu modificările şi completările ulterioare;

e) NOTAM - mesaj de înştiinţare distribuit prin mijloace de telecomunicaţii, care conţine informaţii despre stabilirea, starea sau modificarea oricărui mijloc, serviciu, oricărei proceduri sau oricărui pericol, informaţii a căror cunoaştere în timp util este esenţială personalului implicat în operaţiunile de zbor;

f) obiecte cu material incandescent - dispozitive ce conţin o cantitate de combustibil care prin ardere cu flacără deschisă încălzeşte aerul, astfel încât dispozitivul respectiv să se ridice în spaţiul aerian, dar care nu poartă o sarcină (de exemplu: lampioane);

g) organizator al activităţii - persoană fizică sau juridică care efectuează una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 1 sau care pune la dispoziţie locaţia pentru desfăşurarea respectivelor activităţi;

h) rachetă fără pilot - un obiect care se deplasează ascendent, dirijat sau nedirijat, fără dispozitive de planare, propulsat de propriul motor cu reacţie;

i) zonă I, II, III sau IV cu servituţi aeronautice - zonă aflată sub incidenţa servituţilor aeronautice, aferentă unui aerodrom civil autorizat conform Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR- AD- AADC, ediţia 1/2010, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010, cu modificările ulterioare, determinată şi vizualizată în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului în conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civile române privind condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituţi aeronautice civile - RACR - CADT, ediţia 02/2003, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 118/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - (1) Lansarea în spaţiul aerian a articolelor pirotehnice de divertisment se poate efectua în zonele I, II sau III cu servituţi aeronautice numai în condiţiile obţinerii unei autorizări din partea Autorităţii Aeronautice Civile Româna.

(2) Autorizarea prevăzută la alin. (1) se emite de Autoritatea Aeronautică Civilă Română numai după obţinerea avizului din partea Regiei Autonome “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” şi, în cazul aerodromurilor civile utilizate ca baze de operare şi de către aeronave aparţinând Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului Afacerilor Interne, din partea Autorităţii Aeronautice Militare Naţionale.

(3) Lansarea în spaţiul aerian a articolelor pirotehnice de divertisment se poate efectua în zonele cu servituţi aeronautice stabilite pentru aerodromurile civile înregistrate conform Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD-IADC, ediţia 1/2010, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010, cu modificările ulterioare, sau pentru aerodromurile militare, numai în condiţiile obţinerii unei autorizări din partea administratorului aerodromului.

(4) Lansarea în spaţiul aerian a articolelor pirotehnice de divertisment în afara zonelor prevăzute la alin. (1) şi (3) nu necesită autorizare din punctul de vedere al reglementărilor de aviaţie. Organizatorul activităţii are obligaţia de a se asigura că în zona de lansare nu se desfăşoară activităţi de zbor.

(5) Cererea scrisă pentru obţinerea autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) se adresează de către organizatorul activităţii Autorităţii Aeronautice Civile Române sau, după caz, administratorului aerodromului, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea activităţii.

(6) Cererea prevăzută la alin. (5) va cuprinde:

- numele şi datele de contact ale organizatorului activităţii;

- coordonatele punctului de unde vor fi lansate articolele pirotehnice;

- perioada de timp în care se va desfăşura activitatea;

- tipul şi categoria articolelor pirotehnice;

- înălţimea maximă până la care vor fi lansate articolele pirotehnice.

(7) în cazul în care activitatea supusă autorizării nu influenţează activitatea de zbor pe aerodromul în cauză şi se consideră că nu aduce atingere siguranţei zborului, Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau, după caz, administratorul aerodromului emite autorizarea solicitată, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea activităţii. Prin autorizare se pot introduce anumite restricţii, condiţionări sau limitări obligatorii pentru organizatorul activităţii,

(8) în cazul în care activitatea supusă autorizării poate influenţa negativ activitatea de zbor pe aerodromul în cauză sau poate aduce atingere siguranţei zborului, Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau, după caz, administratorul aerodromului informează organizatorul activităţii cu privire la decizia de neautorizare a respectivei activităţi, în acelaşi termen ca cel prevăzut la alin. (7).

(9) în cazul autorizării activităţii conform alin. (7), Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau, după caz, administratorul aerodromului transmite această informaţie către AMC România pentru a emite o bază de NOTAM pentru avertizarea corespunzătoare a operatorilor aerieni.

Art. 4. - (1) Lansarea în spaţiul aerian a obiectelor cu material incandescent nu se supune autorizării din punctul de vedere al reglementărilor de aviaţie, dacă activitatea se desfăşoară în afara zonelor I, II, III sau IV cu servituţi aeronautice, în afara zonelor cu servituţi aeronautice stabilite pentru aerodromurile militare sau în afara zonelor cu servituţi stabilite pentru aerodromurile civile înregistrate conform Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD-IADC, ediţia 1/2010, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010, cu modificările ulterioare.

(2) în interiorul zonelor cu servituţi aeronautice prevăzute la alin. (1) lansarea obiectelor cu material incandescent este interzisă.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţii deosebite generate de organizarea unor evenimente importante pentru comunităţile locale, lansarea în spaţiul aerian a obiectelor cu material incandescent se poate efectua şi în interiorul zonelor cu servituţi aeronautice prevăzute la alin. (1), în condiţiile obţinerii unei autorizări din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române sau, după caz, a administratorului aerodromului. Procedura de solicitare şi de acordare a autorizării este cea prevăzută la art. 3 alin. (5)-(9). În plus faţă de elementele prevăzute la art. 3 alin. (6), organizatorul activităţii trebuie să anexeze la cererea de autorizare şi solicitarea din partea autorităţii locale pentru desfăşurarea activităţii respective, precum şi informaţii privind numărul obiectelor care urmează să fie lansate în spaţiul aerian.

Art. 5. - (1) Lansarea în spaţiul aerian a rachetelor fără pilot poate fi efectuată numai între răsăritul şi apusul soarelui şi numai în condiţiile solicitării şi obţinerii de către organizatorul activităţii a unei autorizări. Organizatorul activităţii este obligat să respecte orice restricţie sau limitare impusă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română prin autorizare, precum şi înălţimea maximă de lansare şi programul de lansare specificate în autorizare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), lansarea rachetelor fără pilot în spaţiul aerian de clasă G şi care nu depăşesc în zbor înălţimea de 150 metri nu necesită autorizare din punctul de vedere al reglementărilor de aviaţie. Lansarea rachetelor fără pilot în aceste situaţii se va realiza numai între răsăritul şi apusul soarelui, în condiţii optime de vizibilitate, iar organizatorul activităţii are obligaţia să se asigure că în zona de lansare nu se desfăşoară activităţi de zbor.

(3) Cererea pentru obţinerea autorizării prevăzute la alin. (1) se adresează Autorităţii Aeronautice Civile Române cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea activităţii.

(4) Cererea va conţine următoarele informaţii:

a) numele şi datele de contact ale organizatorului activităţii;

b) coordonatele punctului de unde vor fi lansate rachetele;

c) perioada de timp în care se va desfăşura activitatea;

d) înălţimea maximă estimată până la care vor fi lansate rachetele.

(5) în cazul în care lansarea rachetelor se face în spaţiul aerian de clasă C sau A sau cu ajungerea rachetei în spaţiul aerian de clasă C sau A, organizatorul activităţii va fi informat în mod corespunzător de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, iar autorizarea solicitată va fi eliberată numai după încheierea între organizatorul activităţii, pe de o parte, şi Regia Autonomă .Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, respectiv Statul Major al Forţelor Aeriene, pe de altă parte, a unui protocol privind desfăşurarea activităţii de lansare de rachete

(6) După înregistrarea protocolului prevăzut la alin. (5), Autoritatea Aeronautică Civilă Română acordă autorizarea solicitată şi transmite această informaţie către AMC România pentru a emite o bază de NOTAM de avertizare a operatorilor aerieni cu privire la activitatea de lansare de rachete fără pilot care urmează să fie efectuată.

(7) în cazul în care lansarea rachetelor se face numai în spaţiul aerian de clasă G, cu depăşirea înălţimii de 150 metri, Autoritatea Aeronautică Civilă Română acordă autorizarea solicitată şi transmite această informaţie către AMC România

pentru a emite o bază de NOTAM pentru avertizarea corespunzătoare a operatorilor aerieni.

(8) Prevederile alin. (1)-(7) nu se aplică rachetelor antigrindină sau pentru creşterea cantităţii de precipitaţii, a căror lansare se autorizează în condiţiile protocoalelor şi procedurilor încheiate conform Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă.

Art. 6. - (1) Datele de contact ale administratorilor aerodromurilor civile înregistrate sau ale aerodromurilor militare prevăzute la art. 3 alin. (3) şi la art. 4 alin. (1) se publică pe paginile de internet ale Autorităţii Aeronautice Civile Române, respectiv Ministerului Apărării Naţionale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Datele privind delimitarea zonelor cu servituţi aeronautice prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi la art. 4 alin. (1) se pot solicita de către organizatorii activităţilor prevăzute la art. 1 de la primăriile localităţilor pe raza cărora funcţionează respectivele aerodromuri.

(3) în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Aeronautică Civilă Română transmite primăriilor localităţilor pe raza cărora funcţionează aerodromuri civile autorizate sau înregistrate hărţi pe suport hârtie pe care se vor evidenţia limitele zonelor cu servituţi aeronautice aferente infrastructurii de aerodrom, stabilite în conformitate cu reglementările aeronautice specifice aplicabile.

(4) în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Apărării Naţionale transmite primăriilor localităţilor pe raza cărora funcţionează aerodromuri militare hărţi pe suport hârtie pe care se vor evidenţia limitele zonelor cu servituţi aeronautice aferente infrastructurii de aerodrom.

Art. 7. - (1) Nicio prevedere a prezentului ordin nu exonerează organizatorul unei activităţi prevăzute la art. 1 de răspundere în cazul eventualelor daune produse ca urmare a activităţii efectuate, chiar dacă respectiva activitate a fost autorizată conform prevederilor prezentului ordin.

(2) Autorizarea efectuării activităţilor prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, nu exonerează organizatorul activităţii de obligaţia obţinerii altor avize/autorizări/aprobări prevăzute de alte reglementări naţionale aplicabile activităţii respective.

Art. 8. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Statul Major al Forţelor Aeriene, Regia Autonomă “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, administratorii aerodromurilor autorizate sau înregistrate civile şi administratorii aerodromurilor militare vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul transporturilor,

Nicuşor Marian Buică,

secretar de stat

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a gipsului din perimetrul Starchiojd-Brădet

 

Având în vedere:

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere nr. 400.027 din 10 ianuarie 2014,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a gipsului din perimetrul Starchiojd-Brădet, judeţul Prahova, convenită prin licenţa de concesiune nr. 2.639/2001 încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială “Siniat” - S.A., cu sediul în Bucureşti, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2014.

Nr. 1.

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.124/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea si desfăşurarea activităţilor de tradiţii militare si educaţie civică în Armata României

 

Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - La data de 31 ianuarie 2014 se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 124/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tradiţii militare şi educaţie civică în Armata României, cu modificările şi completările ulterioare*.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2014.

Nr. M.3.


* Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tradiţii militare şi educaţie civică în Armata României, precum si modificările şi completările ulterioare nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţârii şi securitate naţională.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.