MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 74/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 74         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 30 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            1. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

DECRETE

 

25. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

26. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

27. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

28. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

29. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

30. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

31. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

32. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

33. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

34. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

35. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

36. - Decret privind eliberarea din funcţie procuror

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

21. - Decizie privind numirea domnului Vasile Şalaru în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

22. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Irina Ionescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 

23. - Decizie privind numirea domnului George Octavian Turtoi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

24. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 222/2013 privind stabilirea componenţei Consiliului ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 

25. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mihai Prisăcariu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

Rectificări la:

 - Decizia prim-ministrului nr. 2/2014

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

            În temeiul art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicata, Camera Deputaţilor este convocată în prima sesiune ordinară a anului 2014 în ziua de luni, 3 februarie 2014, ora 14,00.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 1.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 12/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Liliana Bădescu, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 25.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 19/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Petre Dorobanţu, judecător la Judecătoria Vânju Mare, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 26.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale ari. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. .b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 16/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Anica Pavelescu, judecător la Tribunalul Mehedinţi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 27.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 20/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Iancu Ecaterina Liliana, judecător la Judecătoria Târgovişte, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 28.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 18/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Miron Vasile, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Brezoi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 29.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 13/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Scripcariu Gabriela, judecător la Curtea de Apel Iaşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 30.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 14/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cenuşă Maria, judecător la Curtea de Apel Iaşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 31.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 10/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Petraşcu Adriana Marcela, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 32.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 15/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Vîrceoroveanu Teodora, judecător la Tribunalul Braşov, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 33.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 11/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ioniche Maria, judecător la Curtea de Apel Braşov, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 34.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 17/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic - Doamna Floruţ Melita, judecător la Tribunalul Satu Mare, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 35.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 23/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cristudor Dumitru, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Bucureşti - Biroul teritorial Slobozia, în prezent suspendat din funcţie, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 36.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Vasile Şalaru în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vasile Şalaru se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 21.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Irina Ionescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 

Având în vedere propunerea formulata de ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism prin Adresa nr. 25.703 din 27 ianuarie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 februarie 2014, încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Irina Ionescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 22.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului George Octavian Turtoi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/429 din data de 28 ianuarie 2014,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul George Octavian Turtoi se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 23.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 222/2013 privind stabilirea componenţei Consiliului ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 

Având în vedere Adresa Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/355 din data de 23 ianuarie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 11 din anexa “Componenţa Consiliului ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc” la Decizia prim-ministrului nr. 222/2013 privind stabilirea componenţei Consiliului ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 27 mai 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“11. Daniel-Constantin Barbu - politolog, profesor la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 24.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mihai Prisăcariu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 94 alin. (2) teza finală şi al art. 95 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Mihai Prisăcariu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 25.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficia! al României Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

p. Ministrul transporturilor,

Constantin Matei,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2014.

Nr. 35.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.151/2006)

 

TARIFELE

pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea cursului

Cm

 

 

Durata

(ore)

 

 

Tariful cu discount

de 10% (lei/cursant)

Tariful cu discount

de 8%

(lei/cursant)

Tariful cu discount de 6%

 

Tariful cu discount de 4%

 

Tariful cu discount de 2%

(lei/cursant)

Tariful cursului

(lei/cursant)

Tranşe nr. cursant; pentru care se va aplica marjă da reducere

peste 1001

501-1000

101-500

21-100

0-20

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. TARIFE CURSURI OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIN TRANSPORTURILE NAVALE

 

 

 

 

 

 

 

CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANŢA MARITIMĂ NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM SAU CERTIFICĂRII PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM-P0RTUAR CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

 

 

 

 

 

 

CURSURI INIŢIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Cursuri iniţiale - brevete compartiment punte

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA)

RNPO-I

40

812

822

839

857

875

893

 

- Nivel operaţional - Iniţial

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Limba engleză maritimă (Maritime English) - Punte - Iniţial

ME-D-I

32

536

542

554

566

577

589

3

Certificat general de operator GMDSS (GMDSS-GOC) - Iniţial

GMDSS-GOCI

144

2.664

2.696

2.754

2.813

2.872

2.930

4

Certificat restrâns de operator GMDSS (GMDSS-ROC)

GMDSS-ROC

40

738

747

763

779

795

812

B. Cursuri iniţiale e - brevete compartiment maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Limba engleză maritimă (Maritime English) - Maşină - Iniţial

ME-E-I

32

536

542

554

566

577

589

C. Cursuri iniţiale - comune compartimente punte şi maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes) - Iniţial

THDHHC-I

32

503

509

520

532

543

554

2

Prevenirea poluării mediului marin, Marpol 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment - Marpol 73/78) - Iniţial

PPME-I

32

496

502

513

524

535

546

3

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques) - Iniţial

PST-I

16

266

269

275

281

286

292

4

Competenţa în utilizarea mijloacelor supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) - Iniţial

PSCRB-I

32

549

556

568

580

592

604

5

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) - Iniţial

PSSRBS-1

32

515

521

532

544

555

566

6

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting) - Iniţial

AFF-I

56

982

994

1.015

1.037

1.058

1.080

7

Prim ajutor medical (Medical first aid) - Iniţial

MFA-I

32

514

520

531

543

554

565

8

Asistenţa medicală (Medical care)- Iniţial

MC-I

48

761

770

787

803

820

837

9

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment punte

ECSP

16

666

674

689

703

718

733

10

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment maşină

ECSM

16

787

796

814

831

848

866

D. Cursuri iniţiale - certificate de capacitate şi certificate GMDSS

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de promovare pentru obţinerea certificatului de capacitate de timonier maritim

CPCTM

56

1.268

1.284

1.311

1.339

1.367

1.395

2

Program de calificare pentru obţinerea

certificatului de capacitate de motorist (inclusiv pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMOT

720

2.933

2.968

3.032

3.097

3.162

3.226

3

Program de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist (fără pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMOT

560

2.086

2.112

2.157

2.203

2.249

2.295

4

Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist

CAMOT

40

1.109

1.130

1.151

1.173

1.196

1.220

5

Program de pregătire de baza pentru siguranţa maritimă

BST

80

1.221

1-236

1.263

1.289

1.317

1.344

 

Modul 1. Tehnici individuale de supravieţuire

BST-PST

16

251

254

260

265

271

276

 

Modul 2. Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel de bază

BST-BFF

24

382

387

395

404

412

421

 

Modul 3. Prim ajutor medical elementar

BST-EFA

24

346

350

358

365

373

381

 

Modul 4. Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

16

242

245

250

255

261

266

6

Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat

FSTRC

32

468

474

484

494

504

515

 

Modul 1. Prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave

FSTRC-MPSPR

16

229

232

237

242

247

252

 

Modul 2. Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase

FSTRC-THDHHC

16

239

242

247

252

257

263

7

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB-N

16

264

267

273

278

284

290


 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

Limba engleză maritima. Vocabular frazeologic punte

MELTD

32

480

486

497

507

518

528

9

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic maşină

MELTE

32

496

502

513

524

535

546

E. Cursuri iniţiale pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Competenţă în utilizarea bărcilor rapide de salvare

PFRB

32

702

711

726

742

757

773

2

Ofiţer cu securitatea navei

SSO-I

24

425

430

440

449

458

468

3

Familiarizare privind securitatea navei

SSA

8

179

181

185

189

193

197

4

Sarcini specifice de securitate la bordul navei

SSD

16

375

380

388

396

404

413

F. Cursuri iniţiale pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice - iniţial

BTOCT-I

32

774

788

803

819

835

851

2

Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate - iniţial

BTLG-I

32

764

778

792

808

824

840

3

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate

TF-I

56

899

910

930

950

970

989

4

Specializare nave pentru transport produse petroliere

STOT-I

80

1,698

1.718

1.755

1.793

1.830

1.868

5

Specializare nave pentru transport produse chimice

STCT-I

56

1.289

1.305

1.333

1.361

1.390

1.418

6

Specializare nave pentru transport gaze lichefiate

STLGT-I

56

1.216

1.231

1.258

1.284

1.311

1.338

7

Curs obligatoriu pentru personalul îmbarcat la bordul navelor de pasageri de tip Ro-Ro şi la bordul navelor de pasageri altele decât nave de tip Ro-Ro

CBP

32

487

493

503

514

525

535

CURSURI DE ACTUALIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Cursuri de actualizare - brevete compartiment punte

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Radar ARPA, activitatea echipei de cart în comandă, căutare şi salvare - Nivel managerial (Radar ARPA, bridge teamwork. search and rescue - Managerial Level)

RBTSRM- A

24

465

470

481

491

501

511

2

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - Nivel operaţional (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA- Operational Level)

RNPO- A

24

502

508

519

530

542

553

3

Limba engleză maritimă - Punte (Maritime English)

ME-D- A

16

278

282

288

294

300

306

4

Certificat de operator general GMDSS (GMDSS-GOC)

R GMDSS GOC

40

754

763

779

796

812

829

H. Cursuri de actualizare - brevete compartiment maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Limba engleză maritimă - Maşină (Maritime English)

ME-E- A

16

278

282

288

294

300

306

I. Cursuri de actualizare - comune compartimente punte şi maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes)

THDHHC- A

16

257

261

266

272

278

283

2

Prevenirea poluării mediului marin. Marpol 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment - Marpol 73/78)

PPME- A

16

253

256

262

267

273

279

3

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency în personal survival techniques)

PST- A

6

146

146

151

154

157

160

4

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB- A

16

282

286

292

298

304

311

5

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships)

PSSRBS- A

16

257

261

266

272

278

283

6

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting)

AFF- A

24

419

424

433

442

452

461

7

Prim ajutor medical (Medical firet aid)

MFA- A

16

254

257

263

269

274

280

8

Asistenţă medicală (Medical care)

MC- A

24

392

397

405

414

422

431

J. Cursuri de actualizare pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice - actualizare

BTOCT- A

16

371

378

385

393

401

409

2

Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate - actualizare

BTLG- A

16

371

378

385

393

401

409

3

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate

TF- A

40

681

689

704

719

734

749

4

Specializare nave pentru transport produse petroliere

STOT- A

32

894

905

925

944

964

984

5

Specializare nave pentru transport produse chimice

STCT- A

24

760

769

786

802

819

836

6

Specializare nave pentru transport gaze lichefiate

STLGT- A

24

739

748

764

780

797

813

K. Cursuri de actualizare pentru personalul cu atribuţii specifice /a bordul navei

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ofiţer cu securitatea navei

SSO- A

8

129

131

134

136

139

142

CURSURI DE RECONFIRMARE

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment punte

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel managerial

CRMNG

40

1.454

1.471

1.503

1.535

1.567

1.599

2

Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel operaţional

CROP

40

1.390

1.407

1.438

1.468

1.499

1.529

M. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - Nivel managerial

RBOMNM

80

2.549

2.580

2.636

2.692

2.748

2.804

2

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - Nivel operaţional

ROM-NOP

80

2.549

2.580

2.636

2.692

2.748

2.804

N. Cursuri de reconfirmare - certificate de capacitate

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate

de timonier maritim

CRCCTM

24

807

816

834

852

870

887

2

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de motorist

CRCCM

24

876

887

906

926

945

964

CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL MANAGERIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal

dezvolta o putere de propulsie de 3000 KW şi mai mare

MANAG-E

1386

8.597

8.756

8.922

9.093

9.271

9.457

2

Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3000 KW şi mai mare

MANAG-E

1296

8.271

8.424

8.583

8.748

8.920

9.098

3

Program de pregătire ofiţer punte nivel managerial pentru nave de 500 GRT şi mai mari

MANAG-P

702

6.310

6.427

6.548

6.674

6.805

6.941

CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL OPERAŢIONAL ŞI MANAGERIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Navigaţie folosind dispozitive de afişare a hărţilor electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei - curs iniţial, nivelele managerial şi operaţional

ECDIS-I

40

1.177

1.199

1.222

1.245

1.270

1.295

2

Navigaţie folosind dispozitive de afişare a hărţilor electronice-ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei - curs de actualizare nivel operaţional

ECDIS- A

24

706

719

733

747

762

777

EVALUARE CURSANŢI TERŢI PENTRU CURSURI ORGANIZATE PE BAZA DE PROTOCOL PENTRU STUDENŢII/ELEVII FORMELOR DE PREGĂTIRE APROBATĂ ÎN CONFORMITATE CU ART. 7 ALIN. (3) DIN OMTCT NR. 1.627/07.09.2006

 

 

 

 

 

 

1

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA- Nivel operaţional - Iniţial

RNPO-I

9

168

170

173

177

181

185

2

Limba engleză maritimă - Punte - Iniţial

ME-D-I

5

90

91

93

95

97

99

3

Limba engleză maritimă - Maşină - Iniţial

ME-E-I

2

34

35

36

36

37

38

4

Certificat general de operator GMDSS - Iniţial

GMDSS-GOC-I

16

308

312

319

326

333

339

5

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - Iniţial

THDHHC-I

5

72

73

74

76

78

79

6

Prevenirea poluării mediului marin MARPOL 73/78 - Iniţial

PPME-I

5

71

72

73

75

76

78

7

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - Iniţial

PST-I

2

57

58

59

61

62

63

8

Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - Iniţial

PSCRB-I

3

56

57

58

59

61

62

9

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei - Iniţial

PSSRBS-I

5

72

73

74

76

78

79

10

Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel avansat - Iniţial

AFF-I

4

123

124

127

130

133

135

11

Prim ajutor medical - Iniţial

MFA-I

3

43

43

44

45

46

47

12

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

4

50

51

52

53

54

55

13

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Baza

BST-BFF

5

97

98

100

102

104

107

14

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Tehnici individuale de supravieţuire pe mare

BST-PST

5

79

80

82

84

85

87

15

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prim ajutor medical elementar

BST-EFA

4

50

51

52

53

54

55

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢA ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONAL NAVIGANT MARITIM, MARITIM-PORTUAR ŞI PERSONALULUI NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

 

 

A. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul maşini

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - Iniţial

ETRM-I

40

1.396

1.412

1.443

1.474

1.504

1.535

2

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - Actualizare

ETRM- A

24

826

836

855

873

891

909

B. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul electric

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru obţinerea brevetului de şef electrician maritim

CPSELM

120

2.314

2.341

2.392

2.443

2.494

2.545

2

Curs de specializare - adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de electrician de bord

CSAEB

120

2.341

2.369

2.420

2.472

2.523

2.575

C. Cursuri obligatorii pentru personalul nebrevetat maritim şi maritim-portuar

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de fitter

CSFT

144

2.427

2.456

2.510

2.563

2.617

2.670

2

Curs de specializare pompagiu

CSP

56

844

854

873

891

91Q

929

3

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de conducător de şalupă maritimă

CPCSM

80

1.575

1.594

1.628

1.663

1.698

1.732

4

Program de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMAR

584

2.490

2.520

2.574

2.629

2.684

2.739

5

Program de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (fără pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMAR

424

1.993

2.017

2.060

2.104

2.148

2.192

D. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului da căpitan maritim-portuar

CSCMP

64

1.022

1.035

1.057

1.080

1.102

1.125

2

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de şef mecanic maritim-portuar

CSSMMP

120

2.110

2.136

2.182

2.229

2.275

2.322

3

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de ofiţer electrician maritim-portuar

CSOEMP

120

2.521

2.551

2.607

2.662

2.718

2.773

E. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar cu atribuţii specifice

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ofiţer desemnat cu securitatea companiei

CSO

40

889

900

919

939

958

978

2

Curs de actualizare - Ofiţer pentru securitatea companiei

UC-CSO

16

371

380

388

396

404

413

3

Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

PFSO

40

889

900

919

939

958

978

4

Curs de actualizare - Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

UC-PFSO

16

380

388

397

405

414

422

F. Cursuri obligatorii pentru piloţii maritimi, alţi decât piloţii de mare largă

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de specializare pilot maritim aspirant

CSPMA

80

2.133

2.159

2.206

2.253

2.300

2.347

2

Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia, Midia

RBPM-CMM

24

589

596

609

622

635

648

3

Curs de specializare pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră

CSPMA-CDMN

40

1.041

1.054

1.077

1.099

1.122

1.145

4

Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră

RBPM-CDMN

24

585

592

605

617

630

643

5

Program de specializare pilot maritim aspirant pentru sectorul rada Sulina - km 175

PSPMA

48

1.374

1.390

1.420

1.451

1.481

1.511

6

Program de reconfirmare brevete pilot maritim I/II pentru sectorul rada Sulina - km 175

PPM-R

32

802

812

830

847

865

883

7

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului (Ship Handling and Manoeuvring Simulation)

SHMS

40

1.487

1.505

1.538

1.571

1.603

1.636

8

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului - reconfirmare

SHMS-R

24

995

1.007

1.029

1.051

1.073

1.095

9

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - Iniţial

BTRM-I

40

1.383

1.400

1.430

1.460

1.491

1.521

10

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - Actualizare

BTRM- A

24

833

843

861

879

898

916

11

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal piloţi maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

ECSPPM

16

657

671

686

700

715

730

G. Cursuri obligatorii pentru conducătorii de ambarcaţiuni de agrement

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Program de specializare pentru obţinerea certificatului de conducător ambarcaţiune agrement clasa “B”

PSCAA

40

1.919

1.942

1.984

2.026

2.068

2.111

2

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clase A

CPCCAA- A

32

1.732

1.753

1.791

1.829

1.867

1.905

3

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B

CPCCAA-B

24

1.527

1.545

1.579

1.612

1.646

1.680

4

Curs de specializare Manevra ambarcaţiunilor cu vele (Sail Craft Manoeuvre)

SCM

32

2.108

2.134

2.180

2.226

2.273

2.319

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

III. CURSURI PENTRU PERSONALUL NAVIGANT PE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ

JTRU NAVELE DE

 

 

 

 

 

 

 

CURSURI OBLIGATORII PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL - conform OMTCT nr. 318/03.03.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSURI INIŢIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Program de specializare “Utilizator radar pe căile navigabile interioare”

PSIUR-I

80

1.210

1.225

1.251

1.278

1.304

1.331

2

Program de specializare “Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile”

PSORAD-I

80

1.349

1.365

1.394

1.424

1.454

1.483

3

Program de specializare “Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile”

PSPPAI-I

40

696

705

720

735

750

766

4

Program de specializare “Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare”

PSIMTMP-I

56

920

931

952

972

992

1.012

5

Curs de pregătire special pentru transport de pasageri

CPSTP

40

607

614

627

641

654

667

6

Program de formare “Expert în navigaţia cu pasageri”

PFENP-I

40

659

667

681

696

710

725

7

Program de specializare “Acordarea primului ajutor medical”

PSPAM-I

24

474

480

490

501

511

522

8

Program de specializare “Utilizare aparat de respirat”

PSUAR-I

32

601

609

622

635

648

661

9

Program de calificare pentru obţinerea brevetului de mecanic fluvial

PCMF

560

2.304

2.332

2.383

2.433

2.484

2.535

10

Program de formare profesională a operatorilor de transport

PFPOT

120

1.975

1.999

2.042

2.086

2.129

2.172

11

Program de specializare “Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare a

mărfurilor periculoase”:

PSCS-I

136

2.695

2.727

2.787

2.846

2.904

2.965

 

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

 

24

475

481

491

502

512

523

 

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

 

24

475

481

491

502

512

523

 

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

 

32

635

642

656

670

684

698

 

Modul 4. Clasele 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase

 

32

635

642

656

670

684

698

 

Modul 5. Numerele ONU 1202, 1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

 

24

475

481

491

502

512

523

CURSURI DE ACTUALIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Program de specializare “Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile”

PSORAD- A

40

884

894

914

933

953

972

2

Program de specializare “Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile”

PSPPAI- A

32

621

629

642

656

670

683

3

Program de specializare “Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare”

PSIMTMP- A

24

445

450

460

470

480

490

4

Program de formare “Expert în navigaţia cu pasageri”

PFENP- A

16

305

309

316

322

329

336

5

Program de specializare “Acordarea primului ajutor medical”

PSPAM- A

8

192

194

198

203

207

211

6

Program de specializare “Utilizare aparat de respirat”

PSUAR- A

16

369

373

381

390

398

406

7

Program de specializare “Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare a

mărfurilor periculoase”:

PSCS- A

70

1.385

1.405

1.435

1.465

1.495

1.525

 

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 4. Clasele 3,4,5,6,8 şi 9 de mărfuri periculoase

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 5. Numerele ONU 1202,1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

 

14

277

281

287

293

299

305

8

Specializare “Stabilitatea navelor de transport mărfuri periculoase pe ape interioare”

PSSNTMP

16

549

559

570

581

592

604

 

RECTIFICĂRI

 

La Decizia prim-ministrului nr. 2/2014 privind numirea domnului Eleodor Mihai Mandreş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014, se face următoarea rectificare:

- în titlul deciziei şi la articolul unic, în loc de:”... Eleodor Mihai Mandreş...”se va citi:”... Eleodor Mandreş...”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.