MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 82/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 82         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 31 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

188. - Decret privind numirea unui procuror

 

189. - Decret privind numirea unui procuror

 

190. - Decret privind numirea unui procuror

 

191. - Decret privind numirea unui procuror

 

192. - Decret privind numirea unui procuror

 

193. - Decret privind numirea unui procuror

 

194. - Decret privind numirea unui procuror

 

195. - Decret privind numirea unui procuror

 

196. - Decret privind numirea unui procuror

 

197. - Decret privind numirea unui procuror

 

198. - Decret privind numirea unui procuror

 

199. - Decret privind numirea unui procuror

 

200. - Decret privind numirea unui procuror

 

201. - Decret privind numirea unui procuror

 

202. - Decret privind numirea unui procuror

 

203. - Decret privind numirea unui procuror

 

204. - Decret privind numirea unui procuror

 

205. - Decret privind numirea unui procuror

 

206. - Decret privind numirea unui procuror

 

207. - Decret privind numirea unui procuror

 

208. - Decret privind numirea unui procuror

 

209. - Decret privind numirea unui procuror

 

210. - Decret privind numirea unui procuror

 

211. - Decret privind numirea unui procuror

 

.DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 483 din 21 noiembrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10 lit. e) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            47. - Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            33. - Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

            7. - Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2014

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Enache Aurelia-Mirela se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 188.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Stângaciu Horaţiu-Constantin se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 189.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Enescu George se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 190.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dâscă Adrian-Nicolae se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 191.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014.

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Răduică Adi-Lucian se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 192.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Şovăilă Corina-Mihaela se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 193.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dobrescu Flaviu-Bogdan se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 194.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Tisu Cristina-Elena se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 195.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ştefan Gheorghe-Daniel se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 196.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Florescu Bogdan-Valentin se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 197.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Morar Ciprian-Marius se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 198.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vela Ilie se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orşova.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 199.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Fadei Pavel se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 200.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Petre Loredana-Ioana se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 201

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Alba Radu-Ioan se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 202.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Felecan Marius-Vasile se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 203.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Brânzei Alexandru se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 204.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mureşan Ana se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 205.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Teliceanu Viorel-Gabriel se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 206.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Belei Nicolae-Daniel se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 207.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bârsan Mihaela-Mirela se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 208.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mitrana Ion se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 209

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bojin Marian-Daniel se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 210.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Constantinescu Narcis-Eduard se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 211.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 483

din 21 noiembrie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10 lit. e) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Marta Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Gagu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin, (1) pct. 30, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10 lit. e) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, excepţie ridicată de Bogdan George Georgescu în Dosarul nr. 388/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 458D/2013 al Curţii Constituţionale

La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei, asistat de avocatul Lucian Dumitraşcu, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. De asemenea, se prezintă, pentru partea Agenţia Naţională de Integritate, şeful serviciului din cadrul Direcţiei Generale Juridice, Control, Relaţii Publice şi Comunicare, Dragoş Vaida, cu delegaţie depusă la dosar.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul avocatului autorului excepţiei, care solicită admiterea criticii de neconstituţionalitate, sens în care susţine că prevederile de lege criticate reprezintă un paralelism legislativ faţă de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi instituie astfel discriminări între aleşii locali, în funcţie de data încetării mandatului. În ceea ce priveşte prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010, referindu-se la pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, reglementată prin norme de drept penal, arată că aceste dispoziţii, stabilind sancţiunea interzicerii dreptului de a fi ales, în absenţa unei sancţiuni principale, restrâng în mod nejustificat dreptul de a fi ales. De asemenea, susţine că prevederile legale criticate au caracter retroactiv, deoarece dispun pentru situaţii juridice anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 176/2010. Depune note scrise.

Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Integritate solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale. Precizează că prevederile art. 25 alin. (2) din

Legea nr. 176/2010 instituie o măsură sancţionatoare care are drept scop înlăturarea suspiciunilor alegătorilor cu privire la integritatea şi imparţialitatea candidaţilor la funcţiile publice.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 iunie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 388/2/2012, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. Salin. (1) şi (2), art. 10 lit. e) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Excepţia a fost ridicată de Bogdan George Georgescu într-o cauză având ca obiect anularea unui raport de evaluare emis de Agenţia Naţională de Integritate.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate conduc la apariţia unui paralelism legislativ, contrar art. 1 alin. (5) din Constituţie, în condiţiile în care Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde norme privind atribuţiile prefectului de a analiza şi de a sancţiona posibila stare de incompatibilitate.

De asemenea, se susţine că modalitatea în care fost evaluată de către Agenţia Naţională de Integritate (A.N.I.) situaţia autorului excepţiei încalcă dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie, deoarece Legea nr. 176/2010 nu se poate aplica unor situaţii juridice preexistente intrării sale în vigoare.

Prin exercitarea unui dublu control, din partea unor autorităţi publice administrative, respectiv prefectul şi A.N.I., în baza unor acte normative distincte, este încălcat principiul egalităţii în drepturi.

Totodată, interzicerea exercitării unei funcţii publice pentru o perioadă de 3 ani de la data constatării stării de incompatibilitate reprezintă o restrângere a exerciţiului drepturilor fundamentale şi echivalează cu stabilirea unei pedepse complementare pentru demnitarul aflat în stare de incompatibilitate. Or restrângerea exerciţiului unor drepturi fundamentale trebuie să fie precedată de constatarea săvârşirii unor fapte penale sau contravenţionale şi, prin urmare, de existenţa unei sancţiuni principale, în lipsa căreia pedeapsa complementară nu îşi găseşte raţiunea.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, prevederile de lege criticate nefiind de natură să încalce dispoziţiile din Constituţie invocate. De asemenea, reţine că aplicarea textelor de lege menţionate în cazul aleşilor locali reprezintă o problemă ce ţine de competenţa instanţei judecătoreşti.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, în materie (spre exemplu, deciziile nr. 1.458/2010, nr. 479/2011, nr. 1.606/2011, nr. 663/2011, nr. 1.042/2011, nr. 1.043/2012 şi nr. 204/2013) şi precizează că activitatea de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor, a informaţiilor şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a intereselor şi a incompatibilităţi lor pentru persoanele prevăzute de art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 are caracterul unei activităţi esenţialmente administrative, desfăşurate pe baza unei proceduri administrative stabilite de lege şi supusă controlului judecătoresc.

De asemenea, Agenţia Naţională de Integritate este singura autoritate publică îndreptăţită prin lege să evalueze situaţiile de incompatibilitate, iar din modul de redactare al textelor de lege criticate rezultă că, pe de o parte, nu este încălcat principiul neretroactivităţii legii, situaţia făcând referire la viitor, din momentul rămânerii definitive a evaluării efectuate de Agenţia Naţională de Integritate, iar, pe de altă parte, nu se încalcă nici dreptul constituţional de a fi ales.

Arată că, potrivit art. 16 alin. (3) din Constituţie, “Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii”.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, sens în care invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 1.606/2011, nr. 663/2012 şi nr. 29/2013. Arată că dispoziţiile Legii nr. 176/2010 s-au aplicat de la data intrării în vigoare a legii asupra tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei, în coordonatele impuse de respectarea principiului egalităţii în faţa legii.

Referitor la susţinerile autorului potrivit cărora nu se justifică existenţa a două autorităţi publice care să verifice starea de incompatibilitate a aleşilor locali, precizează că Legea nr. 176/2010 reglementează procedura asigurării integrităţii şi transparenţei în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, Agenţiei Naţionale de Integritate revenindu-i competenţa evaluării declaraţiilor de avere, a datelor, a informaţiilor privind averea existentă, a modificărilor patrimoniale intervenite în perioada exercitării funcţiilor ori a demnităţilor publice, precum şi cea de evaluare a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor pentru categoriile de persoane care au obligaţia declarării averii şi a intereselor. Agenţia Naţională de Integritate îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei proceduri lipsite de publicitate, oralitate şi contradictorialitate, iar în competenţa sa nu intră soluţionarea unor cazuri litigioase şi nici sancţionarea încălcărilor de lege.

Astfel, inspectorul de integritate întocmeşte un raport de evaluare, competenţa de a lua măsuri cu privire ta persoana care a făcut obiectul activităţii de evaluare revenind organelor fiscale, celor de urmărire penală şi celor disciplinare, după caz, precum şi comisiei de cercetare a averilor prevăzute de Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici.

Referitor la critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010, arată că acestea dau expresie opţiunii legiuitorului, fără a aduce restrângeri dreptului electoral de a fi ales.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar de autorul excepţiei, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10 lit. e) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010.

Prevederile art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10 lit. e) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 au următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (1) pct. 30: “Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:

(...)

30. aleşii locali;”;

- Art. 8 alin. (1) şi (2): “(1) Scopul Agenţiei este asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, prin exercitarea de responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1, pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice. În îndeplinirea acestui scop. Agenţia poate dezvolta relaţii de colaborare prin încheierea de protocoale cu entităţi din ţară sau din străinătate.

(2) Activitatea de evaluare efectuată de inspectorii de integritate din cadrul Agenţiei se desfăşoară cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul prezentei legi. conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.”;

- art. 10 lit. e): “Inspectorii de integritate desfăşoară următoarele activităţi: (...)

e) evaluează conflicte de interese sau incompatibilităţi ale persoanelor care ocupă demnităţi sau funcţii publice;”;

- art. 25 alin. (2): “Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care S-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate oria conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.”

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10 lit. e) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/20^0 contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 37 privind dreptul de a fi ales şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine, în acord cu jurisprudenţa sa, că Agenţia Naţională de Integritate desfăşoară o activitate administrativă şi că În competenţa sa nu intră soluţionarea unor cazuri litigioase şi nici sancţionarea încălcărilor de lege. Totodată, Agenţia Naţională de Integritate nu pronunţă hotărâri învestite cu autoritate de lucru judecat, ci întocmeşte rapoarte care se concretizează în evaluări ale unor fapte ori situaţii cu semnificaţie juridică a căror finalitate conferă dreptul de sesizare a instanţelor de judecată sau, după caz, a altor autorităţi şi instituţii competente în vederea dispunerii măsurilor prevăzute de lege. Totodată, raportul inspectorului de integritate poate fi contestat la instanţa de contencios administrativ (a se vedea, în sensul celor de mai sus, Decizia nr. 663 din 26 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 21 august 2012).

În continuare, referitor la critica de neconstituţionalitate formulată prin prisma încălcării principiului egalităţii în drepturi, Curtea constată că prevederile de lege criticate nu conţin dispoziţii discriminatorii în sensul art. 16 din Constituţie, ci se aplică în egală măsură tuturor persoanelor aflate în situaţia prevăzuta de normelor legale. Obligaţia declarării averilor şi intereselor de către aleşii locali reprezintă opţiunea legiuitorului justificată de necesitatea prevenirii faptelor de corupţie de către aceste categorii de persoane, individualizate de legiuitor, în considerarea funcţiilor publice pe care le îndeplinesc şi nu poate fi caracterizată ca o restrângere a exerciţiului drepturilor sau al unor libertăţi consacrate în Constituţie (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.458 din 9 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2011).

De asemenea, Curtea constată că susţinerile autorului excepţiei vizând instituirea unor discriminări între aleşii locali. În funcţie de data încetării mandatului, vizează, în realitate, aspecte legate de aplicarea legii, fiind atribuţia instanţelor judecătoreşti să aprecieze şi să decidă, în funcţie de datele specifice ale fiecărei speţe.

Referitor la critica privind paralelismul legislativ determinat de reglementările cuprinse în Legea nr. 176/2010, pe de o parte, şi Legea nr. 161/2003, pe de altă parte, Curtea reţine că, potrivit art. 32 din Legea nr. 176/2010, prevederile acestei legi se completează cu dispoziţiile altor acte normative, inclusiv ale celor care reglementează alte incompatibilităţi sau conflicte de interese, dacă acestea nu sunt contrare prezentei legi şi Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Sub acest aspect, Curtea constată că normele în discuţie au un obiect de reglementare distinct şi bine definit, astfel încât nu poate reţine încălcarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie.

Referitor la critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2*010, Curtea observă că aceste norme instituie sancţiunea decăderii din dreptul persoanei eliberate sau destituite din funcţie, ca urmare a săvârşirii abaterii disciplinare prevăzute de lege, de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor Legii nr. 176/2010, o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Această interdicţie de 3 ani priveşte funcţiile sau demnităţile publice prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu excepţia celor electorale.

În aceste condiţii, Curtea reţine că interdicţia de a mai exercita, timp de 3 ani, o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, este o sancţiune cu natură juridică distinctă de pedeapsa complementară constând în interdicţia temporară a exercitării unor drepturi, în speţă drepturi electorale. Legea nr. 176/2010 vizează asigurarea integrităţii şi transparenţei în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, domeniu ce nu poate fi supus prin analogie regimului juridic specific dreptului penal şi sancţiunilor penale.

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că reglementarea supusă controlului de constituţionalitate se integrează scopului legii şi nu contravine normelor constituţionale privind dreptul de a fi ales şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. Limitele prevăzute de art. 37 din Constituţie cu privire la exercitarea dreptului de a fi ales se referă la vârsta minimă a prezumtivului candidat, la capacitatea acestuia de a-şi exercita dreptul de vot în condiţiile art. 36 din Constituţie, la condiţiile prevăzute de art. 16 alin. (3) din aceasta cu privire la ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice, civile sau militare, în condiţiile legii, de către persoane care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară, precum şi la categoriile de persoane prevăzute la art. 40 alin. (3), care nu pot face parte din partide politice (judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică).

În ceea ce priveşte critica referitoare la caracterul retroactiv al prevederilor de lege supuse controlului de constituţionalitate, Curtea nu poate reţine încălcarea principiului neretroactivităţii legii, înscris la art. 15 alin. (2) din Constituţie, întrucât acestea nu produc efecte pentru trecut, ci doar pentru viitor, urmând a-şi găsi aplicare de la data intrării în vigoare a Legii nr. 176/2010.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Bogdan George Georgescu în Dosarul nr. 388/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10 lit. e) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 noiembrie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Gagu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în limita sumei de 1.993 mii lei, necesare desfăşurării acţiunilor de intervenţie în sprijinul populaţiei din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea afectate de căderile abundente de zăpadă însoţite de viscol.

Art. 2. - Pe perioada desfăşurării acţiunilor de intervenţie în sprijinul populaţiei afectate din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea, cantităţile de combustibil necesare se scot din stocurile disponibile rezervă de stat, la valorile specificaţiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc.

Art. 3. - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţurile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 “Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediţie şi a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuterniciţii desemnaţi de instituţiile prefectului din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea.

Art. 4. - (1) Cantităţile de combustibil sunt puse la dispoziţia instituţiilor prefectului din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Vaslui şt Vrancea din unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale sau de la operatorii economici specializaţi care păstrează produsele rezerve de stat potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în judeţele afectate.

(2) Cheltuielile pentru realizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile proprii ale activităţii de “intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate”, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stata unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

Art. 5. - Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produselor acordate ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat, este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 6. - (1) Instituţiile prefectului din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea justifică distribuirea produselor scoase din rezervele de stat, în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la sediul instituţiilor prefectului din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Dan Cornel Baranga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 47.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor şi cantităţilor care se scot din rezervele de stat acordate ca ajutoare umanitare Interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din Judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

Valoare

- mii lei -

Brăila

Buzău

Galaţi

Vaslui

Vrancea

1.

Motorină

tone

63

 

 

 

 

441

 

 

 

 

150

 

 

 

1.050

 

 

 

 

 

 

 

40

280

 

 

 

 

 

10

 

 

70

 

 

 

 

 

 

20

 

140

2.

Benzină

tone

 

 

2

 

 

12

TOTAL:

1.993

 

NOTĂ:

Cantităţile de combustibil pot fi diminuate în funcţie de posibilităţile tehnologice de încărcare la capacitatea maximă a autocisternei.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 19/10.01/2014 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 şi 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul IV articolul 32, după litera c) se introduce o nouă literă, litera ci), cu următorul cuprins:

“c1) Pompele de insulina se eliberează pe o condică distinctă pentru această activitate, în regim ambulatoriu sau spitalizare de zi, după caz. Materialele consumabile pentru pompele de insulina sunt reprezentate de catetere şi rezervoare. Necesarul lunar de materiale consumabile este de 10 catetere şi 10 rezervoare (10 seturi). Prescrierea materialelor consumabile se realizează pentru o perioadă de 3 luni şi eliberarea se face pe o condică distinctă pentru această activitate, în regim ambulatoriu. Pentru situaţiile în care din motive obiective bolnavul nu mai poate folosi pompa de insulina, pompa şi materialele consumabile rămase neutilizate sunt returnate centrului regional aferent, urmând a fi redistribuite altui bolnav care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute la activitatea 4) a Programului naţional de diabet zaharat;”.

2. La capitolul VII, după tabelul “Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pe anul 2013” se introduce un nou tabel, tabelul “Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul 12014”, cu următorul cuprins:

 

“Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul 12014

 

 

 

(mii lei)

Denumirea programului naţional de sănătate curativ

Credite de angajament pentru trimestrul I 2014

Credite bugetare pentru trimestrul I 2014

Programul naţional de oncologie

306.106,00

315.833,00

Programul naţional de diabet zaharat

210.094,00

198.093,00

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

17.299,00

15.986,00

Programul naţional de tratament pentru boli rare

18.102,00

19.799,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

26.608,00

25.458,00

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

12.846,00

10.012,00

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

2.270,00

529,00

Programul naţional de boli endocrine

976,00

350,00

Programul naţional de ortopedie

11.414,00

9.690,00

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

142,00

0,00

Programul naţional de boli cardiovasculare

29.113,00

259,00

Programul naţional de sănătate mintală

458,00

0,00

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă

5.549,00

1.005,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

3.325,00

1.005,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

1.663,00

0,00

Subprogramul de tratament al hidrocefalieî congenitale sau dobândite la copil

111.00

0,00

Subprogramul de tratament ai durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

450,00

0,00

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

200.778,00

187.513,00

TOTAL:

841.755,00

784.527,00”

 

3. La capitolul VIII, titlul “Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul “Indicatori de evaluare”, punctul 1), literele e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) număr de bolnavi cu boala Fabry: 9;

……………………………………………………………………………….

h) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter): 12;”.

4. La capitolul VIII, titlul “Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul “Unităţi care derulează subprogramul”, punctul 7), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

“d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa «Sfântul Apostol Andrei».”

5. La capitolul VIII, titlul “Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul “Unităţi care derulează subprogramul”, punctul 8), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:

,,j) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

k) Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Silviu Buşoi

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2014.

Nr. 33.

 

ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2014

În temeiul art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (1) şi alin. (8) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012,

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă publicarea Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2014, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, modificările în structura Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, care apar pe parcursul anului, se pot consulta pe pagina web a acesteia.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Adrian Vascu

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2014.

Nr. 7.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.